Lider Roku 2015

Komentarze

Transkrypt

Lider Roku 2015
Lider Roku 2015
Nagroda Lidera Roku to wyróżnienie dla całego naszego Stowarzyszenia. Wyróżnienie jest
bardzo cenne i jest dowodem na to , że ktoś zaważa to , co na co dzień robimy. Cieszę się , że
wokół naszego stowarzyszenia skupiło się grono osób, którzy chcą coś robić pożytecznego
dla innych, starają się integrować naszą lokalną społeczność. Tytuł Lidera Roku przyznanego
przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej traktuję więc nie tylko jako indywidualne
wyróżnienie dla mnie , ale dla naszej całej organizacji i skupionych w niej osób.
Opracowanie i zdjęcia
Renata Wnuczek
Prezes SPW

Podobne dokumenty