dla zawodu Technik Informatyk

Transkrypt

dla zawodu Technik Informatyk
Wykaz przedmiotów nauczania w klasie pierwszej
Zawód: Technik informatyk
Przedmioty ogólne:
1. Język polski
2. Język angielski
3. Język niemiecki
4. Historia
5. Wiedza o społeczeństwie
6. Wiedza o kulturze
7. Matematyka
8. Fizyka
9. Chemia
10. Biologia
11. Geografia
12. Podstawy przedsiębiorczości
13. Informatyka
14. Wychowanie fizyczne
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
16. Religia
17. Wychowanie do życia w rodzinie
Przedmioty zawodowe:
1.
2.
3.
4.
język angielski zawodowy w branży informatycznej
systemy operacyjne
urządzenia techniki komputerowej
diagnostyka i naprawa urządzeń techniki
komputerowej

Podobne dokumenty