przedmiar WIIH we Wrocławiu -okna po zmianach.KST TABELA

Transkrypt

przedmiar WIIH we Wrocławiu -okna po zmianach.KST TABELA
przedmiar WIIH we Wrocławiu -okna po zmianach.KST
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp.
Nazwa
1 WYMIANA OKIEN W BUDYNKU WIIH WE
WROCŁAWIU
2 WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH
RAZEM
Robocizna
Sprzęt
RAZEM
0.00
0.00
0.00
Słownie: zero i 00/100 zł
-1-
Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32744 Użytkownik: FHU KOMAX
Materiały
Lp.
1
Podstawa wyceny
2
1
1 kalkulacja własd.1 na na podstawie
cen rynkowych
2 KNR-W 2-02
d.1 1410-04
3
d.1
4
d.1
5
d.1
6
d.1
7
d.1
8
d.1
9
d.1
10
d.1
11
d.1
12
d.1
13
d.1
14
d.1
Opis
Jedn. miary
3
WYMIANA OKIEN W BUDYNKU WIIH WE WROCŁAWIU
Demontaż szkła profilowanego na czterech kondygnacjach kpl.
klatki schodowej.
Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego - po- m2
wierzchnia szyb ponad 3.0 m2 - układ szkła pionowy ,
szklenie podwójne współczynnik Ug = 1,8 W/m2xK, warstwa zewnętrzna LINIT P26/60/7 504,warstwa wewnętrzna
LINIT P26/60/7 504 1.7W, profile systemowe aluminiowe,
malowane proszkowo, system ciepły.
KNR 2-02 1604- Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
m2
02
kalk. własna
KNR-W 4-01
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 szt.
0353-04
m2
NNRNKB 202
(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wyso- m2
1025-04
koudarowego PCW .Stolarka okienna z wysokoudarowego
PCV w kolorze białym od strony wnętrza, oklejonej w kolorze drewna ciemnobrązowego od strony zewnętrznej.
Skrzydła okienne - RU + R, szyby zespolone Ug=1.0 W/
m2K, izolacyjność termiczna okna U=1.3 W/m2K
KNR-W 2-02
Montaż rolet okiennych z listew, ściągane ręcznie, linką szt
1038-01
na okna 1.47m x 1.45m, 2.0szt
KNR-W 2-02
Montaż rolet okiennych z listew, ściągane ręcznie, linką szt
1038-01
na okna 1.47m x 1.45m, 3.0szt
KNR-W 4-01
Wykucie z muru belek drewnianych - pa demontaż rolet
kpl.
0353-02 przez
okiennych zewnętrznych
analogię
KNR 4-01 0709- Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cemento- szt.
07
wo o powierzchni do 0.5 m2 na ścianach - zaprawienie
otworów w ościeżach po zdemontowaniu rolet okiennych
KNR-W 4-01
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm m
0705-07 przez
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
analogię
bruzdy z przewodami elektrycznymi - pa obróbka wokół zamontowanych okien.
KNR-W 4-01
Wykucie z muru podokienników drewnianych.
m
0353-11
KNR 2-02 2103- Podokienniki - elementy grubości 3 cm i szerokości do 30 m
02
cm z kamienia naturalnego z obrobieniem
KNR 4-01 1204- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków m2
02
wewnętrznych ścian
KNR 4-01 1204- Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji m2
06
ościeże okien na zewnątrz
Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32744 Użytkownik: FHU KOMAX
4
Ilość
Cena
zł
5
6
Wartość
zł
(5 x 6)
7
1.000
0.00
0.00
43.000
0.00
0.00
40.000
0.00
0.00
33.000
0.00
0.00
58.600
0.00
0.00
2.000
0.00
0.00
3.000
0.00
0.00
33.000
0.00
0.00
66.000
0.00
0.00
137.040
0.00
0.00
33.000
0.00
0.00
33.000
0.00
0.00
265.250
0.00
0.00
20.300
0.00
0.00
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
1
Jedn. miary
2
3
2
WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH
15 KNR-W 4-01
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 szt.
d.2 0353-04
m2 - ościeżnica drzwi wewnętrznych, wewntrzlokalowych
16 KNR-W 2-02
Ościeżnice drewniane opaskowe
m2
d.2 1026-01
17 KNR 2-02 1017- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne m2
d.2 02
o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie: zero i 00/100 zł
Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32744 Użytkownik: FHU KOMAX
4
Ilość
Cena
zł
5
6
Wartość
zł
(5 x 6)
7
2.000
0.00
0.00
2.000
0.00
0.00
3.600
0.00
0.00
0.00

Podobne dokumenty