Umiejętności osobiste

Komentarze

Transkrypt

Umiejętności osobiste
Ankieta dla pracodawców i przyszłych pracowników:
Jakie predyspozycje i umiejętności są szczególnie pożądane przez
pracodawców?
Umiejętności osobiste:
1. etyczne postępowanie jako podstawa w działaniu
2. odpowiedzialność
3. lojalność i chęć do związania się z firmą na dłużej
4. otwartość na uczenie się i stały rozwój
5. dążenie do osiągnięcia rezultatów
6. umiejętność pracy pod presją czasu
7. samodzielność
8. poprawna samoocena - rozumienie własnych mocnych stron i ograniczeń
9. elastyczność i zdolność do adaptacji
10. umiejętność podejmowania decyzji
11. empatia
11
4,51
Umiejętności osobiste
10
4,55
9
4,38
8
4,26
7
4,51
6
3,81
5
4,70
4
4,83
3
4,17
2
4,74
1
4,47
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Umiejętności interpersonalne
1. umiejętność efektywnego komunikowania się
2. umiejętność pracy w zespole
3. umiejętności współpracy z osobami pochodzącymi z różnych środowisk,
krajów, kultur, religii, w różnym wieku, różnej płci i orientacji seksualnej
4. umiejętność współpracy z osobami zajmującymi wysokie stanowiska
5. umiejętności negocjacyjne
Umiejętności interpersonalne
5
4,04
4
4,21
3
4,36
2
4,40
1
4,66
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
Zdolności intelektualne
1.
2.
3.
4.
5.
umiejętność logicznego myślenia
kreatywność
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów
umiejętność określania i uzasadniania priorytetów
5
4,28
Zdolności intelektualne
4
4,40
3
4,26
2
4,38
1
4,38
4,15
4,20
4,25
4,30
4,35
4,40
4,45
Umiejętności i wiedza ogólna oraz adekwatna do wykonywanej
pracy ("wiedza twarda"/zawodowa)
umiejętności numeryczne
umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
umiejętność zarządzania projektami
umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych
wiedza ogólna i ogólnozawodowa
wiedza branżowa i kierunkowa wiedza fachowa
umiejętności analityczne, w tym zidentyfikowania kluczowych informacji w
ogromie szczegółów
8. doświadczenie zawodowe
9. przedsiębiorczość
10. dyplomy, certyfikaty, świadectwa potwierdzające ukończenie studiów,
programów, posiadanie specyficznych umiejętności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10
4,02
Umiejętności i wiedza ogólna
9
3,94
8
4,17
7
4,11
6
4,38
5
4,45
4
3,87
3
3,70
2
4,36
1
3,79
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

Podobne dokumenty