Zakres Ubezpieczenia „POLISA-ŻYCIE” TU SA Vienna Insurance

Transkrypt

Zakres Ubezpieczenia „POLISA-ŻYCIE” TU SA Vienna Insurance
Zakres Ubezpieczenia „POLISA-ŻYCIE” TU SA Vienna Insurance Group
Zakres świadczeń
Wariant I
Wariant II
45 zł
35 zł
25 zł
55 zł
20 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
Zgon naturalny Ubezpieczonego
Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru
mózgu ( płatne łącznie ze świadczeniem za zgon
Ubezpieczonego) (do 69 roku życia)
Z tytułu nieszczęśliwego wypadku powodującego :
a/ zgon ubezpieczonego
b/ zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym
c/ trwały uszczerbek na zdrowiu
za 1% trwałego uszczerbku
20 000 zł
16 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
25 000 zł
20 000 zł
25 000 zł
35 000 zł
40 000 zł
40 000 zł
40 000 zł
60 000 zł
60 000 zł
60 000 zł
60 000 zł
100 000 zł
400 zł
300 zł
400 zł
450 zł
za 100% trwałego uszczerbku
Z tytułu zgonu
a/ małżonka/ konkubenta Ubezpieczonego
40 000 zł
30 000 zł
40 000 zł
45 000 zł
10 000 zł
8 000 zł
BRAK
15 000 zł
b/ małżonka/ konkubenta w NW
20 000 zł
16 000 zł
BRAK
30 000 zł
c/ dziecka (bez względu na wiek)
d/ dziecka w wyniku NW ( płatne łącznie ze świadczeniem
za zgon dziecka )
e/ rodziców Ubezpieczonego
3 000 zł
2 000 zł
BRAK
4 000 zł
6 000 zł
4 000 zł
BRAK
8 000 zł
1 250 zł
1 000 zł
BRAK
1 400 zł
f/ rodziców małżonka Ubezpieczonego
1 250 zł
1 000 zł
BRAK
1 400 zł
5
Narodziny dziecka Ubezpieczonemu
1 000 zł
800 zł
BRAK
1 200 zł
6
Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu
3 000 zł
2 000 zł
BRAK
4 000 zł
4 000 zł
3 200 zł
4 000 zł
5 000 zł
50 zł
40 zł
30 zł
60 zł
150 zł
120 zł
90 zł
200 zł
100 zł
80 zł
60 zł
100 zł
150 zł
120 zł
90 zł
160 zł
250 zł
200 zł
150 zł
300 zł
Wysokość składki miesięcznej
Suma ubezpieczenia
1
2
3
4
Poważne zachorowanie ubezpieczonego* (do 69 roku
7
życia)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
8 ( za każdy dzień pobytu trwającego 3 doby lub więcej
max.125) (do 69 roku życia)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW ( za
każdy dzień pobytu trwającego 1 dobę lub więcej dni max
9
21; płatne łącznie ze świadczeniem za pobyt w szpitalu)
(do 69 roku życia)
Pobyt Ubezpieczonego na oddziale intensywnej opieki
1 10 medycznej ( za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub
więcej dni max.3**) (do 69 roku życia)
Pobyt Ubezpieczonego na oddziale intensywnej opieki
medycznej ( za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej
11 dni max.14; płatne łącznie ze świadczeniem za pobyt w
szpitalu) (do 69 roku życia)
Pobyt Ubezpieczonego na oddziale intensywnej opieki
12 medycznej spowodowany NW ( za każdy dzień pobytu
trwającego 4 lub więcej dni max. 14**(do 69 roku życia)
Wariant III
Wariant IV
Poddanie się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej ( niezależnie od długości hospitalizacji ) (do 69 roku życia ):
13
- I klasy
800 zł
800 zł
800 zł
800 zł
14
-II klasy
400 zł
400 zł
400 zł
400 zł
15
- III klasy
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
* nowotwór, zawał serca, uda mózgu, niewydolność nerek, zabieg na naczyniach wieńcowych, transplantacja jednego z głównych
narządów, ciężkie oparzenia, śpiączka, choroba Creutzfelda –Jakoba, wczepienie sztucznej zastawki serca, utrata wzroku, utrata słuchu,
utrata mowy, stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym, kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, wirusowe
zapalenie wątroby typu B (WZW B) oraz typu C (WZW C), HIV, borelioza.( zakres rozszerzony).

Podobne dokumenty