Scena dźwiękowa

Transkrypt

Scena dźwiękowa
Scena dźwiękowa
W ramach działań sceny dźwiękowej 13. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL analizowane
będą zjawiska „czynów zabronionych” w twórczości związanej z materią dźwiękową.
Linia tematyczna prac będzie wyznaczona przez zagadnienia postaw i praktyk twórczych względem
pojęć: granic gatunkowych oraz prymatu postępu twórczego. Wstępem do działań będzie zbiór
tekstów bazujących na historii XX-wiecznych awangard odnoszących się do koncepcji muzyki
scenicznej jako historii kolejnych prób stworzenia nowych paradygmatów – „rzeźby dźwiękowej”
Harry’ego Bertoi , „iluzji scenicznej” Luigiego Nono, „teatru instrumentalnego” Mauricio Kagela
i „studium percepcji dźwięku” Petera Ablingera. W cyklu 4 instalacji dźwiękowych każde z tych
pojęć będzie poddane analizie i próbie znalezienia ram i granic pozwalających wyznaczyć
alternatywne drogi rozwoju myśli muzycznej.
Punktem wyjścia będzie rzeźba dźwiękowa przygotowana z okazji obchodów 100-lecia Harry’ego
Bertoi. Proces tworzenia rzeźby będzie zwracał uwagę na fenomen twórczości Bertoi polegający na
zastosowaniu myślenia projektowego do praktyki poszukiwań dźwiękowych. Jest to szczególnie
istotne w dobie powszechnej cyfryzacji i standaryzacji technologii reprodukcji dźwięku. Interesuje
nas nie tylko oddanie fenomenu twórczości Bertoi, ale również skonfrontowanie jej z dyskusyjną
innowacyjnością współczesnej myśli dźwiękowej wynikającej z powszechnej cyfryzacji
i standaryzacji technik przetwarzania dźwięku. Zaproszeni przez nas artyści odchodzą od
dominujących w dyskursie muzyce eksperymentalnej koncepcjach obiektów dźwiękowych Pierre
Schaeffera i słuchania akuzmatycznego w stronę fizyczności dźwięku, związku jego faktury
i charakterystyki akustycznej z przedmiotem instrumentu.
Podczas 13. edycji SURVIVAL będzie można zapoznać się z następującymi instalacjami
dźwiękowymi: Paweł Kulczyński “Enhanced Listening Techniques”, Paweł Romańczuk „Ależ
proszę, Harry”, Jakub i Matej Frank “air conditions: na pionowe struny i poziome organy”, Robert
Piotrowicz “PROMETEUL IV”.
....................................
Kurator Sceny Dźwiękowej: Daniel Brożek
Daniel Brożek – krytyk muzyczny (cantiilluminati.blogspot.com, Glissando, Notes na 6 tygodni,
Ruch Muzyczny, Rita Baum, Fluid, EMD, ArtPapier, Diapazon, Radio Sitka), kurator (Canti
Illuminati Festival, scena dźwiękowa SURVIVALU, galeria G23), dj (sonorystyczny plądrofonista).
SURVIVAL 13
26–30.06.2015
otwarcie: 26.06 godz. 19:00 (piątek)
Koszary Oddziałów Prewencji Policji
ul. Księcia Witolda 38 – 40, Wrocław
Więcej informacji: www.survival.art.pl
Wstęp wolny
1

Podobne dokumenty