Igor Prociuk - posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet

Komentarze

Transkrypt

Igor Prociuk - posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet
Igor Prociuk - posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Techniczny w Mołdawii – Wydział
Energetyczny, tym samym uzyskując tytuł magistra inżyniera.
Posiadacz patentu „Opracowanie zamknięcia butelek z potrójnym zabezpieczeniem”, Potwierdzenie Urzędu
Patentowego RP nr P379528 z dnia 25.04.2006 r.
Współwłaściciel oraz wiceprezes firmy Color-press Sp. z o.o.
Ze spółką Nanotel S.A. związany od 2010 roku.

Podobne dokumenty