Upoważnienie do obrony

Transkrypt

Upoważnienie do obrony
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT MAŁGORZATA KAMIEŃSKA
Siedziba główna
15-257 Białystok
ul. Mickiewicza 83 lok. 21
tel/fax. 85 733 22 00
tel kom. 507 566 949
e-mail [email protected]
www.adwokat-kamienska.pl
Filia
12-200 Pisz
ul. 1 Maja 7a lok. 4
NIP 8491556951
UPOWAŻNIENIE DO OBRONY
Ja niżej podpisany/a …..................................... niniejszym upoważniam adw.
Małgorzatę Kamieńską, Kancelaria Adwokacka w Białymstoku, ul. Mickiewicza 83
lok. 21 15-257 Białystok, Filia w Piszu ul. 1 Maja 7a lok 4 12-200 Pisz do
prowadzenia
sprawy
karnej
…..............................................................................................................
z prawem dalszej substytucji
.…......................... dnia .............................
(miejscowość)
…...............................
(podpis)

Podobne dokumenty