Powtórzenie wiadomości

Transkrypt

Powtórzenie wiadomości
Powtórzenie wiadomości
Klasa IV
Zadanie 1
Poniższy obraz przedstawia różne przedmioty, spróbuj
określić z której strony są one oświetlone.
Fancisco de Zurbaran , Martwa natura z cytrynami
Zadanie 2
Światłocień to rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim,
graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające
odzwierciedlić przestrzenność form.
Wskaż ten obraz, na którym brak światłocienia.
Piet Mondrian,
Composition II in Red, Blue, and Yellow
Caravaggio,
Chłopiec z koszem owoców
Zadanie 3
Wypisz trzy rodzaje faktury.
•
•
•
Zadanie 4
Jak nazywamy dziedzinę sztuki, w której dzieła
mają wysokość, szerokość i głębie?
Auguste Rodin, Katedra
Michał Anioł, Pieta
Zadanie 5
W którym z rysunków została zastosowana
perspektywa zbieżna?
A)
B)
Zadanie 6
Poniżej zaprezentowano kilka rodzajów kontrastów.
Dopasuj zestawy rysunków do odpowiednich określeń.
kontrast waloru
kontrast kształtu
kontrast wielkości
Zadanie 7
Wybierz obraz, w którym faktura została
wykonana za pomocą pędzla i szpachelki.
Vincent van Gogh, Pole z cyprysami
Pieter Claesz, Martwa natura
Zadanie 8
Jak nazywamy fakturę powierzchni stworzoną za
pomocą komputerowych programów graficznych?
Zadanie 9
Wybierz obraz w którym zastosowano perspektywę
kulisową.
Vermeer, Alegoria malarstwa
Przykład malarstwa egipskiego

Podobne dokumenty