Tworzenie stopki w programie Outlook Express

Transkrypt

Tworzenie stopki w programie Outlook Express
Tworzenie stopki w programie Outlook Express
Po otwarciu programu pocztowego Outlook Express należy wybrad pozycję „Opcje” z menu „Narzędzia”
(Rys. 1)
Rys. 1
Następnie należy wybrad zakładkę „Podpisy” (Rys. 2)
1
Rys. 2
Potem klikamy „Nowy” (Rys. 3 pozycja 1) i zaznaczamy „Plik” (Rys. 3 pozycja 2). Następnie po wciśnięciu
przycisku „Przeglądaj…” (Rys. 3 pozycja 3) znajdujemy uprzednio pobrany plik utworzony w „Kreatorze
stopek dla programu pocztowego Outlook Express” (Rys 4). Z rozwijanej listy „Typy plików” wybieramy
„Pliki HTML” i po wybraniu pliku z naszą stopka klikamy „Otwórz”.
Zaznaczamy opcję „Dodaj podpisy do wszystkich wychodzących wiadomości” (Rys. 5 pozycja 1)
Po kliknięciu „Zastosuj” (Rys. 5 pozycja 2) wszystkie wysyłane listy będą posiadad zaprojektowaną stopkę.
2
Rys. 3
3
Rys. 4
4
Rys. 5
Opracowanie: Ośrodek Informatyki Kancelarii Sejmu
5

Podobne dokumenty