Koncepcja pracy Zespołu Szkolno

Transkrypt

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno
w I półroczu 2011/2012
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%





oswajanie uczniów z sytuacją egzaminacyjną i
poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem
egzaminacyjnym /organizacja sprawdzianów
próbnych/ - średnio co miesiąc informacja do
rodziców
modyfikacja planów nauczania oraz wykorzystanie
zajęć dodatkowych na przygotowanie do sprawdzianu
– dla klasy V i VI
wykorzystanie naturalnych sytuacji z życia do
doskonalenia umiejętności dziecka /zadanie dla
rodziców/ - u wychowawców
-czytanie 15 minut dziennie !!!
Pomoc w odrabianiu zadań. Wolontariat zgłoszenia
do wychowawcy –korzystają 3 osoby
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
1.Stypendia socjalne -23 osoby
2.Dofinansowanie dożywiania
– 33 dzieci (szkoła)
- 7dzieci (przedszkole)
3.Wyprawka szkolna- 21 dzieci
4.STYPENDIUM TPŻ – 2 DZIECI
1. Popradzkie Jezioro – wrzesień 2011
 2. Stary Sącz –październik 2011
 3. Rajd „Jaworzyna Krynicka-Złockie”-X.2011
I miejsce
 4. Wyjazd do teatru do Krynicy- I.2012r










Konkurs biblijny
4 osób
Konkurs humanistyczny
3 osób
Konkurs matematyczny
4 osoby
Konkurs Przyrodniczy
6
etap rejonowy
1 osoba
Konkurs o Tadeuszu Kościuszce 4 osoby
Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii -2 osoby
„Kim będę za 15 lat” – kl I
Poznajemy dinozaury” -kl I






Gminny turniej piłki nożnej klas III-IV- II
miejsce
Polsko-Słowacki turniej Tenisa Stołowego w
Lipniku Małym –I-III miejsca dziewczęta, II-III
chłopcy
Szkolne zawody sportowe
-Mikołajkowy Turniej tenisa Stołowego
Biegi szkolne
Turniej Piątek Piłkarskich



Koła zainteresowań – matematyczne,
dziennikarskie (gazetka „Luzik”), j.angielskiego,
przyrodnicze
Świetlica profilaktyczno-wychowawcza - 40
dzieci –wyjazdy do kina, na lodowisko, zajęcia
sportowe, komputerowe
Organizacja imprez –zabawa andrzejkowa,
akademie z okazji Dnia Babci i Dziadka



Realizacja projektów „Ze sportem przez
życie”, UMIGU UKS Ruczaj –wyjazdy na
baseny, turnieje sportowe, zakup strojów,
„Wspólna rzeka –wspólna sprawa” Współpraca
ze szkołą z Malego Lipnika SK LOP –
wycieczki, akcje ekologiczne
Współpraca z TPŻ – fundusz stypendialny






Dyżury nauczycieli na tablicy ogłoszeń
Zgodnie ze Statutem uczniów obowiązuje
galowy strój
Ankieta –przygotowana przez RR
Poprawa błędów ortograficznych- prosimy o
dopilnowanie
Stypendium za wyniki w nauce TPŻ- 1%
Zapisy do UKS Ruczaj –u. p.Lis (składka 5zł)
E-mail: [email protected]
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty