Realizujemy wymagania Narodowego Programu Rozwoju

Transkrypt

Realizujemy wymagania Narodowego Programu Rozwoju
Realizujemy wymagania
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Wyniki konkursu
Czytelnicy „Biblioteki w Szkole” jak zwykle zaskoczyli nas wielością i różnorodnością
przeprowadzonych działań lub proponowanych form pracy. Wybór zwycięzców okazał się
trudnym zadaniem. Oceniając nadesłane materiały, braliśmy pod uwagę nie tylko zgłoszony
pomysł, lecz także sposób jego przedstawienia, który miał być jak najbardziej praktyczny i
uniwersalny. Zgodnie z celami konkursu uwzględnialiśmy także możliwość publikacji
materiałów w „Bibliotece w Szkole”.
Chcielibyśmy nagrodzić więcej prac, niż nagrodzić mogliśmy. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu za materiały, pomysły, inspiracje.
Zamiast przewidzianej jednej nagrody głównej zdecydowaliśmy się przyznać trzy
równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 200 zł. Otrzymują je:
• Dorota Brzozowska (Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach)
• Adrian Kopp (Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii
Dąbrowskiej w Gryfinie)
• Paweł Niesiołowski i Karolina Robak (Gdańskie Szkoły Autonomiczne)
Nagrody w postaci rocznej prenumeraty „Biblioteki w Szkole”:
• Agnieszka Bałchan (Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej)
• Barbara Dzikoń (Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym)
• Urszula Kuta (Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce)
Wyróżnienia – publikacja na łamach „Biblioteki w Szkole”:
• Marta Andrusiewicz (Zespół Szkół w Międzybrodziu Żywieckim)
• Katarzyna Binias (Szkoła Podstawowa nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie
Śląskiej)
• Justyna Graszkiewicz (Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie)
• Ewa Łapińska (Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła
II w Łapach)
• Wioletta Maria Siwik (Gminny Zespół Szkół w Piszu)

Podobne dokumenty