Przeszczep wątroby się przyjął.Teraz mam nowe życie i

Komentarze

Transkrypt

Przeszczep wątroby się przyjął.Teraz mam nowe życie i
ROZPOZNAJ NA ZDJĘCIACH SIEBIE, SWOICH BLISKICH ALBO SĄSIADÓW
Ostrowiec Świętokrzyski • Bałtów • Bodzechów • Ćmielów • Kunów • Waśniów
PONIEDZIAŁEK 20 KWIETNIA 2015
CENA 2,00 ZŁ (W TYM 5% VAT) nr 1 (1)
Tygodnik
Paweł Batug
W numerze
16 stron dodatku z Ostrowca rusza
dookoła świata!
telewizyjnego
W nim Twoje ulubione seriale, filmy i recenzje
FOT.RAFAŁ SOBOŃ
Dzisiaj kolejna seria fotografii z dawnych lat. Poza tym mieszkańcy mówią o problemach miasta, dziś są też zdjęcia przedszkolaków
Strona 20
Seksbiznes u nas kwitnie
Tajemnice nocnego życia
O TYM SIĘ MÓWI
Skandal z Izbą
Przyjęć szpitala.
Ciągłe awantury,
bójki i smród.
STRONA 3
FOT. ARCHIWUM
NA JĘZYKACH
Nasza piękna
Paulina walczy
o koronę Miss
Polski nastolatek
STRONA 20
TEMAT TYGODNIA
Krwawa jatka
i śmierć
człowieka
w Ostrowcu!
STRONA 4
Nr ISSN 2392-361X
Nr indeksu 405493
Strony 4, 5
MARIUSZ JOP:
FOT. ARCHIWUM
Temat tygodnia Do Ostrowca przyjeżdżają klienci z okolicznych miast
- Przeszczep
wątroby się
przyjął. Teraz
mam nowe
życie i plany
A Słynny piłkarz, rodem
z Ostrowca Świętokrzyskiego,
był ciężko chory na wątrobę
A Będzie trenerem, chce
pracować z młodymi
piłkarzami. STRONA 32
2 DZIEŃ DOBRY
Redakcja „Faktów Ostrowieckich” czeka na Wasze sygnały:
telefon 41 230 26 20, e-mail: [email protected]
DZIEŃ DOBRY
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
JUŻ 27 KWIETNIA
a W następnych „Faktach
Ostrowieckich” - najbardziej
niebezpieczne miejsca
w mieście. Tam trzeba uważać
szczególnie.
Kierownik redakcji
email: [email protected]
Anna Śledzińska
T
akich tłumów, jakie
pojawiły się w naszej redakcji po wydaniu zerowego numeru „Faktów
Ostrowieckich”, nikt z nas się
nie spodziewał. Dziękujemy
za wszystkie pozytywne reakcje, uważnie zapisaliśmy
wszelkie spostrzeżenia i krytyczne uwagi. Będziemy dla
Państwa co tydzień wydawać
Waszą gazetę. Będziemy pisać
o wszystkim, co nurtuje mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego. Wiemy przecież, że
problemów u nas nie brakuje,
brakuje natomiast czasami
trzeźwego spojrzenia na sytuację, nie skażonego polityką,
własnymi uprzedzeniami, preferencjami i znajomościami.
Możecie być pewni, że podejmiemy się każdej interwencji,
jaką do nas zgłosicie.
Aby jednak nie pozostawać pesymistami, szukamy też tematów miłych, przyjemnych i takich, z których możemy się
wspólnie pośmiać. Mamy wokół siebie wielu wspaniałych
ludzi, często zupełnie anonimowych, a wykonując ciekawe
zawody, mających nietypowe
pasje, o których warto pisać.
Zespół „Faktów Ostrowieckich” to połączenie młodości
i doświadczenia, mamy więc
nadzieję, że z tej mieszanki
wyjdzie coś, po co nasi Czytelnicy z przyjemnością sięgną
w każdy poniedziałek, bo tego
dnia będziemy się ukazywać.
Dzisiaj mówimy „Dzień Dobry”!
MINĄŁ TYDZIEŃ
FOT. AUTOR ZDJĘCIA
Dzisiaj mówimy
„Dzień Dobry”
TRUDNE PYTANIA
RADNY STANISŁAW
CHOINKA O FUNDACJI
„SZKOŁA BEZ BARIER”
FOT. ARCHIWUM
CYTAT TYGODNIA
[email protected]
Najbardziej bałam się
Michała Piróga. To z jego
ust padały najostrzejsze
słowa, a usłyszeć
krytyczną opinię o sobie
to nic miłego.
KLAUDIA SADŁO
WYDAWCA Polska Press sp.z o.o.
Oddział w Kielcach, ul.Targowa 18,25-520 Kielce
PREZES ODDZIAŁU Robert Glinkowski
REDAKCJA
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul.Sienkiewicza 63,I piętro,
e-mail: [email protected]
Nakład: 4100
Redaktor naczelny StanisławWróbel
Kierownik oddziału Mirosław Rolak,tel.41-26-51-818,
ZESPÓŁAnnaŚledzińska-kierownik, Kinga Prucnal,Rafał
Soboń,DominikaZarzycka
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
AnetaStrzelec,tel.500-330-091,
[email protected]
WYDAWCA Polska Press sp.z o.o.
ul.Domaniewska45,02-672Warszawa,tel.222014100,
faks 22 201 44 10
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes Dariusz Świąder
Projekt graficzny Tomasz Bocheński
Grafika Piotr Butlewski
Pana żona jest jedną z osób,
które poprowadzą fundację
„Szkoła bez barier”. Docelowo ma prowadzić szkołę podstawową nr 12, którą
przed kilkoma tygodniami
zlikwidowała Rada Miasta.
Czy to nie konflikt interesów?
Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że głosowałem przeciwko tej likwidacji.Jednak decyzja prezydenta była oczywista
i dlatego zdecydowaliśmy się
działać wspólnie z radną Joanną Pikus.
Czy to był dobry pomysł, by
do zarządu fundacji powołać
swoich małżonków?
Mieliśmy bardzo mało czasu,
a trzeba było szybko podjąć
decyzję. Potrzebowaliśmy
do tego osób, którym możemy
zaufać. Szybko przekonaliśmy
się, jak wiele pracy trzeba wykonać, by zarejestrować fundację, a jest to dopiero początek.
KALENDARIUM
Są głosy, że to Wasz „skok
na kasę”.
Nie jest to żaden „skok na kasę”.Jeżeli ktoś uważa, że jest
inaczej zapraszam go do założenia fundacji, by zobaczył,
na czym to polega.Wtedy możemy podyskutować.
To skąd w ogóle pomysł, by
zająć się ratowaniem szkoły?
Po informacji o zamiarze
likwidacj widzieliśmy całkowity
brak zainteresowania rodziców
i nauczycieli, by ta szkoła funkcjonowała. Oczywiście rodzice
chętnie poślą dzieci do szkoły
blisko domu, ale nie było chętnych do pojęcia jakiś działań.
Zastanawialiśmy się, co zrobić
i doszliśmy do wniosku, że fundacja będzie miała większe
szanse, jeśli chodzi o funkcjonalność i pozyskiwanie środków, będzie bardziej elastyczna, jeśli chodzi o prowadzenie
i bardziej decyzyjna.
Skoro rodzice nie byli zainteresowani, to po co ratować
szkołę?
Ależ są zainteresowani posłaniem dzieci, mamy już takie
deklaracje, kiedy wiadomo, że
ktoś ją poprowadzi. Nie zapominajmy też, że to jedyny ośrodek w jakikolwiek sposób związany z kulturą na Koszarach.
ANNA ŚLEDZIŃSKA
[email protected]
20 kwietnia
Imieniny obchodzą: Agnieszka,Amalia,Antonin, Berenika, Czesław,Jagna, Nawoj, Marcelin, Marcjan, Sekundyn, Sewerian,
Sulpicjusz, Szymon,Teodor,Teotym, Ursycyn,Wiktor,Zenon
i Zotyk. Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy - inicjatywa Stowarzyszenia Reporterzy bez Granic.
21 kwietnia
Imieniny obchodzą Feliks,Aleksandra. Rocznica założenia Rzymu. Ruch Rastafari obchodzi Święto Przybycia Cesarza Haile
Selassie do Jamajki
22 kwietnia
Imieniny obchodzą Łukasz, Leon, Gajusz. Dzień odkrycia Brazylii,
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi (od 2010 roku, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych) w Polsce obchodzony jako
Dzień Ziemi (na świecie w równonoc wiosenną, czyli 20 lub 21
marca).
23 kwietnia
Imieniny obchodzą Wojciech,Jerzy,Achilles. Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich (ustanowiony przez UNESCO w 1995 roku w celu promowania czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej), Dzień Koni.
24 kwietnia
Imieniny obchodzą Fidelis, Grzegorz, Horacy. Międzynarodowy
Dzień Przeciwko Wiwisekcji oraz Międzynarodowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych.
25 kwietnia
Imieniny obchodzą Marek,Jarosław, Filon. Dzień Świadomości
Alienacji Rodzicielskiej, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy Dzień Malarii, Dzień Sekretarki.
26 kwietnia
Imieniny obchodzą Ryszard, Marzena, Mariusz. Dzień Drogowca
i Transportowca, Światowy Dzień Własności Intelektualnej.
O TYM SIĘ MÓWI 3
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Awantury, bójki, smród! Tak
się u nas ratuje życie ludzi
Ostrowiec Świętokrzyski Dantejskie sceny dzieją się co weekend w ostrowieckim szpitalu,
gdzie na oddział ratunkowy przywożone są agresywne osoby pod wpływem alkoholu
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
K
ażdy, kto miał okazję korzystać, szczególnie w weekendy
z
pomocy
ostrowieckiego szpitala, doskonale wie jak wygląda Szpitalny
Oddział Ratunkowy wieczorami.
Wśródnaprawdę potrzebujących
pomocy, plączą się przywożeni
przezsłużbyratunkoweiporządkowepijaniranni,którzyzgodnie
zprzepisami przyjmowani są natychmiastipoddawanikompleksowym badaniom. Drażni to
tych,którzyoczekująpomocylekarskiej. Sami lekarze i pielęgniarki od dawna sygnalizują, że
tak dalej być nie może.
„Godzina 17.15 - dowieziony
pijanymieszkaniecDomuPomocySpołecznej,zabranyspodsklepu ponieważ spadł z wózka,
na którym się porusza. Brudny,
zanieczyszczony, po amputacji
nóg.Przemieszczałsiępokorytarzachnakikutach,oddawałmocz
i stolec na podłogę, rozbierał się
do naga. Bardzo agresywny, pobudzony,krzyczał,wyzywał,używał niecenzuralnych słów. Nie
wyrażałzgodynabadania,chciał
wracać do Domu Pomocy Społecznej. Odwieziony przez Straż
Miejską”.
„Pogotowieprzywozipijanego
pacjenta ze szpitala w Opatowie.
Z raną tłuczoną głowy, z adnotacją „brak możliwości wykonania
TK (tomografii komputerowej)
wszpitaluwOpatowie”.Pobudzonyiagresywny,chodziłpokorytarzu,kładłsięwłazience,wyzywał
personelipacjentówzwracających
muuwagę.Miałwykonanytomograf,zostałopatrzony,niewyraził
zgodynahospitalizację”.
„Pacjent pod wpływem alkoholu przywieziony przez karetkę
tylko w spodenkach, brudny,
cuchnący.Niestwierdzonoobrażeń zewnętrznych, zalecono
diagnostykę laboratoryjną, TK
głowy, konsultacje. Wyrwał
wkłucie obwodowe, chodził
po korytarzu, siadał w poczekalni wśród innych chorych, kładł
się na podłodze, na wózkach.
O godzinie 7.50 oddalił się samowolnie”.
To tylko wyjątki z raportu,
upublicznionego jakiś czas temu
przez dyrekcję szpitala.
Takasytuacjatrwaod2010roku, od momenu likwidacji izby
wytrzeźwień i póki co nie udało
się znaleźć rozwiązania problemu.Oficjalniezająćsięnimpowiniensamorządpowiatowy,narazie jednak wszystko pozostaje
w sferze rozmów z gminami, czy
byłyby w stanie dołożyć się
do kosztów utrzymania ewentualnej izby wytrzeźwień.a ą
Pan Adam
- Pewnie, że izba powinna
być. Przywożą pijaków i zajmują oni miejsca potrzebującym. Do tego wszystkiego to
my musimy za nich płacić.
Tyle lat funkcjonowała izba
wytrzeźwień, więc nie wiem,
dlaczego ktoś ją zamknął.
Pan Andrzej
- Uważam, że taki punkt jest
w Ostrowcu Świętokrzyskim
bardzo potrzebny. Odciąży
to nasz szpital i jego personel, który teraz zamiast leczyć naprawdę chorych ludzi, musi się zajmować pijanymi.
YSTYKA
SZOKUJĄCA STAT
Na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Ostrowcu
Świętokrzyskim
codyiennie trafia średnio
sześciu pacjentów
pod wpływem alkoholu.
Najgorzej jest w weekendy, kiedy zdarza się, że jest
ich nawet kilkunastu.
W statystykach od 2011
roku zapisanych jest ich
około 1300 - 1500.!Bardzo
często zdarza się, że są to
notorycznie te same osoby,
przywożone w stanie upojenia alkoholowego, z widocznymi ranami, ale nie
zagrażającymi życiu. Wszyscy są badani przez lekarza, mają wykonane badania diagnostyczne, których
koszt na sosobę to około
400 złotych.
Ratownicy codziennie
dowożą do szpitala
osoby nietrzeźwe.
ZKAŃCY
KOMENTUJĄ MIES
Pan Zygmunt
- Izba wytrzeźwień powinna
znowu funkcjonować. Iść
do naszego szpitala przez izbę przyjęć to jest tragedia.
Na izbę przyjęć często przywożą agresywnych i pijanych
mężczyzn. Pacjenci się ich
boją.
Pan Wiktor
- Jestem za tym, aby przywrócono izbę wytrzeźwień.Wolę,
aby była w miejscu bardziej
ustronnym.Wcześniejszy budynek był koło mojego bloku
i było to trochę uciążliwe. Izba odciążyłaby szpital, a personel czułby się bezpiecznie.
Pani Ewa
- Nie wiem gdzie, ale izba wytrzeźwień powinna
w Ostrowcu Świetokrzyskim
być. Osobiście znam mężczyznę, którego ciągle pijanego wywożą do szpitala.
Zazwyczaj karetka zabiera
go z osiedla Ogrody.
REKLAMA
E095000109A
Masz problem prawny?
Potrzebujesz pomocy w interpretacji
lub sformułowaniu pism procesowych?
Nie wiesz, jak wyjść z pętli długów?
Może to ktoś jest winien pieniądze Tobie?
ZADZWOŃ, A Z PEWNOŚCIĄ ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE!
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie usług windykacyjnych
i rozwiązywaniu skomplikowanych i nietypowych przypadków. Celem naszej
działalności jest niesienie Państwu pomocy w trudnych, życiowych sytuacjach.
FOT. AUTOR ZDJĘCIA
Pani Eugenia
- Nawet nie wiedziałam, że
ostrowiecka izba wytrzeźwień została zlikwidowana.
Wydaje mi się, że przydałby
się taki punkt, ponieważ dużo mieszkańców włóczy się
pijanych, najwięcej pod sklepami.
Działamy na terenie całej Polski
Lex K&K Doradztwo Prawne Kamil Piwowarski
Tel.: 600 471 356; e-mail: [email protected]
4 TEMAT TYGODNIA
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Ciało w Ostrowcu sprzedaj
Ostrowiec Świętokrzyski Obok anonsów usług erotycznych w przeróżnym zakresie, w Ostrowcu z
ANNA ŚLEDZIŃSKA
W
internecie bez problemów znaleźć
można anonse erotyczne, o usługach
oferowanych przez mieszkanki
Ostrowca Świętokrzykiego.
„Przeważnie wykonuję usługi w mieście
(OstrowiecŚwiętokrzyskiiokolice).Chętniepoznam miłego chłopaka z rejonu tego miasta,
w celu rozrywkowym lub erotycznym Swoje
usługierotyczneoferujęjedynieprywatnie.Mojepasjetotaniec,dobryfilm,imprezylubięspotkania towarzyskie głównie z mężczyznami oraz
pizze” - to jedno z takich ogłoszeń.
Nie chcą być bezrobotne
O tym, że nocne życie w Ostrowcu Świętokrzyskim i okolicach kwitnie przekonać się można
nawet nie ruszając się w miasto.
Ale kiedy już przejdzie się i posłucha nieco
opowieści, można nabrać pewności co do tego,
że akurat w tej dziedzinie życia miasto ma się
bardzo dobrze.
W samym mieście, spragnieni towarzystwa
pań, ktore spełnią każde męskie życzenie, mają
do dyspozycji przynajmniej kilkadziesiąt przybytkówrozkoszy.Niktichnieewidencuje,boteż
nie sposób byłoby wyłowić wszystkie.
To, co wiadomo na pewno, to że „dziewczyny pracujące” przyjeżdżają do pracy nie tylko
z samego Ostrowca, ale też okolicznych miast,
w których także ciężko jest o zatrudnienie.
- Często chodzi o to, żeby nie pracowały
w swoim mieście, gdzie mogą być rozpoznane
przez znajomych, ale nie jest to główny powód.
Po prostu tu jest dosyć spore zapotrzebowanie opowiadają osoby związane z branżą.
Panowie przyjeżdżają z okolicy
Wiele osób nie wierzy, kiedy słyszy informacje
o tym, jak wielu klientów przyjeżdża specjalnie
do Ostrowca, właśnie ze względu na duży wybór oferowanych usług.
Dla kobiet też się coś znajdzie
Swoichszanswbranżyerotycznejcorazczęściej
szukają również młodzi mężczyźni.
Itozdobrymskutkiem,boniemająpraktycznie żadnych problemów ze znalezieniem klientek. W ich przypadku bardzo często łączy się to
jednak z nieco innym rodzajem oferowanych
przyjemności.
Furorę w ostatnim czasie robią ogłoszenia panów z Ostrowca Świętokrzyskiego,
którzy za odpowiednią opłatą wykonają
striptiz. Nie ma znaczenia, czy ma to być prywatna impreza dla dwóch osob, wieczór panieński czy też spotkanie z okazji na przykład Dnia Kobiet.
- Mieliśmy w swoim lokalu taką imprezę
z udziałem kilkunastu pań. To był wieczór panieński w takim amerykańskim stylu, było dużo alkoholu i zabawy. Był też striptizer, jak się
okazały wynajęty przez internet, ale miejscowy
- opowiada właściciel jednego z barów
Ostrowiec Świętokrzyski Mieszkańcy osiedla Ogrody znaleźli martwego mężczyznę
53-letni mężczyzna
został zatrzymany
przez policję
po tym, jak
znaleziono w tym
boku martwego,
zakrawionego
człowieka
Alkoholowa libacja skończyła
się krwawą jatką w klatce
T
o nie była pierwsza libacja
alkoholowa w mieszkaniu
na ostatnim piętrze bloku
na osiedlu Ogrody. Skończyła się
jednak tragicznie- w nocy z piątkunasobotę,mieszkańcyznaleźli w swojej klatce zakrwawione
zwłoki mężczyzny.
FOT. ANNA ŚLEDZIŃSKA
Krwawa jatka
w klatce
To w tym bloku na osiedlu Ogrody w Ostrowcu
Świętokrzyskim doszło w sobotę do tragedii.
Co więcej, są to mężczyźni majętni, wysoko postawieni, z wielu miast w województwie, często
zKielc.Staliklienci,odwiedzającytesamepanie
od wielu lat.
Panie,którepracująnawłasnyrachunek,bardzo często zmusza do tego sytuacja materialna.
Bo też można nieźle zarobić.
Ceny usług oferowanych w ostrowieckich
przybytkach rozkoszy są bardzo różne. Zaczynająsięwokolicach150złotychzagodzinę,asięgają nawet tysiąca. Są też inne, dużo tańsze
na przykład: cena za 1 godzinę: 70 złotych; za30
minut: 40 złotych; za 15 minut: 25 złotych.
Ogłaszające się w internecie panie często piszą wprost, że szukają sponsora na jedno bądź
więcej spotkań. Zazwyczaj u siebie w domu,
częściej w hotelu, za który „sponsor” oczywiścieteżmusizapłacić.Amatorówniebrakuje,mimo że ceny takich spotkań sięgają nawet 800 900 złotych. Panie, często bardzo młode kobiety, wyraźnie zaznaczają, że nie interesują ich relacje emocjonalne.
Służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce około godziny 3
w nocy.
- Dostaliśmy zgłoszenie, że
naklatce leżyzakrwawionyczłowiek.Namiejscenatychmiastpojechała policja, pogotowie ratunkowe. Niestety, lekarz pogotowia
mógł jedynie stwierdzić zgon
człowieka - mówi Damian Janus
z biura prasowego świętokrzyskiej policji.
Martwy mężczyzna to 64-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego,bezstałegomiejsca
zamieszkania. W tym lokalu bywałwielokrotnieiznałjegowłaściciela. Wspólnie pili alkohol. To
właśnie 53 - latek został zatrzymany jako podejrzany oo brutalne pobicie skutkujące śmiercią.
Sąsiedzi nie są
zdziwieni
Mieszkańcy bloku odwczesnych
godzinrannychobserwowalipracę policji na miejscu zbrodni. W bloku, na każdym pietrze
jest około dziesięciu lokali, nie
brakujewięcosób,ktorymuciążliwe sąsiedztwo bardzo na co
dzieńprzeszkadzało. Niesązdziwieni, że doszło tam do tragedii.
- To straszne towarzystwo,
czasami aż strach koło nich
przejść - mówi jedna z mieszkanek. - Było kwestią czasu, aż stanie się tam coś złego. Wiele razy
widziałam tego pana zdenaturatem w ręce, w koszmarnym stanie.
- Widziałam karawan
przed klatką, ale nie miałam pojęcia, co tam się stało - dodaje inna sąsiadka. - Kiedy mi powiedzieli sąsiedzi, w ogóle się nie
zdziwiłam. Takie libacje musiały
sięskończyćtragicznie.Tymbardziej, że według mnie właściciel
mieszkania nie zachowuje się
normalnie.Bojęsięjegoikolegów,
których sobie sprowadza do towarzystwa.
FOT. ANNA ŚLEDZIŃSKA
[email protected]
Mieszkanie podejrzewanego o dokonanie brutalnego
pobicia zostało zapieczętowane przez policję.
Nieoficjalnie udało nam się
ustalić, że 53 - letni zatrzymany
jest doskonale znany ostrowieckiej policji. Wielokrotnie
miał problemy z prawem. Jeszcze
w sobotę, po wytrzeźwieniu, miał zostać przesłuchany
przez policjantów i prokuratorów.
- To straszne co się stało, ale
cieszę się, że już go tutaj nie zobaczymy - komentują mieszkańcy. - Po tym co zaszło powinien na długo trafić za kratki.
Będziemy mieć w końcu spokój. a ą
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
FAKTY OSTROWIECKIE
TEMAT TYGODNIA 5
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
ją nie tylko kobiety
naleźć można też panów, którzy za opłatą zatańczą i rozbiorą się
Samotni szukają towarzystwa
„Wynagrodzę kwotą 300 złotych, zgrabną, ładną dziewczynę do 22 lat za krótkie i miłe spotkanie np. w aucie. Bez seksu klasycznego jedynie pocałunki i pieszczoty. Mam 30 lat przystojny, szczupły, sympatyczny, kulturalny i delikatny. Oczywiście najpierw proponuję się spotkać
i chwilę porozmawiać. Jeśli nie masz doświadczenia nie szkodzi, ja nie mam dużych oczekiwań, liczy się uśmiech i fajna atmosfera. Jeżeli
przypadniemy sobie do gustu i będziesz chciała, możliwe dalsze dyskretne spotkania” - tak
anonsuje się w internecie młody mieszkaniec
miasta. Nie ma zahamowań i widać, że wie czego chce.
Podobnie jak 28 - latek, który „szuka Koleżanki lub Parki do relacji przyjacielskich i do relacji erotycznych”, który jednak zaznacza, że
dziękuje puszystym.
Na zarobek liczą z kolei Magda i Krystian,
Szokuje liczba
którzy w ogłoszeniu zaznaczają, że szukają pań,
młodych
dziewczyn
par oraz panów do spotkań sponsorowanych
z Ostrowca, które
irobią prawie wszystko, a nawet posiadają własogłaszają swoje
ne loku.
usługi erotyczne
Kiedyśbyłotrudniej.Spragnienitowarzystwa
i wrażeń nie mieli wyjścia, musieli osobiście
w sieci, wyceniając
odwiedzaćdomypublicznelubszukaćogłoszeń
się na kilkaset
w gazetach. Dziś bardzo pomaga właśnie
złotych
internet, w którym znaleźć można odpowiedź
na prawie każdą zachciankę.
Niemacoukrywać,branżawOstrowcukwitnie, a nawet można powiedzieć, że się rozwija,
jeślipopatrzećnailośćanonsów.Wokolicyprzecież nie ma przybytku rozkoszy z prawdziwego
zdarzenia,istnieniejedynegozakończyłosiękilkanaście lat temu w atmosferze skandalu. NajbliższeznajdująsięwStarachowicachioczywiście Kielcach.
Askorojestpopyttowiadomo,żeprędzejczy
później ktoś postanowi to wykorzystać i zrobić
Internet pełen jest anonsów erotycznych z Ostrowca
na nim biznes.a ą
IETNIA
CZYTAJ JUŻ 27 KW
FOT. ARCHIWUM
w Ostrowcu Świętokrzyskim. - Wszyscy świetnie się bawili.
Już w poniedziałek, 27
kwietnia, nowe wydanie
„Faktów Ostrowieckich”
w kioskach i sklepach.
a W nim przeczytacie
o tym, które miejsca
w Ostrowcu są po względem
wypadków najbardziej
niebezpiecze
a Co ludzie najczęściej zastawiają w lombardach
i na jakie kwoty
a Jaki zawód wybrać, by
po zakończeniu nauki znaleźć pracę w Ostrowcu
a Które szkoły jazdy gwarantują sukces na egzaminie
na prawo jazdy.
REKLAMA
E095000115A
PO KURACJI
Anna tryska energią. Swym dobrym humorem zaraża innych. Schudła 47 kilogramów i zyskała prawdziwą siebie.
Zmieniła fryzurę, styl ubierania się Jest
szczęśliwa.
Pani Anna od początku trwania kuracji odchudzającej była osobą bardzo zdyscyplinowaną i szybko wdrożyła w życie zasady zdrowego odżywiania, które nie sprawiły jej żadnego problemu. Chętnie korzystała z nowych przepisów kulinarnych polecanych w diecie. Dzięki temu z każdym kolejnym tygodniem była bliżej upragnionej wagi.
Pani Dominika – dietetyczka z Naturhouse w Ostrowcu Świętokrzyskim, nauczyła mnie, jak zdrowo się odżywiać,
a diety przygotowywane przez nią są bardzo smaczne. Ponadto, na cotygodniowych spotkaniach motywuje mnie do
działania i wspiera, dzięki niej zrozumiałam, że nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy tylko uwierzyć – mówi pani Anna.
Efekt metamorfozy pani Ani jest wspaniały.
GRATULUJEMY SUKCESU!
Skorzystaj z konsultacji z dietetykiem i przekonaj się, że rozwiązanie Twojego problemu jest łatwiejsze niż myślisz!
Proponowane naszym Klientom cotygodniowe wizyty w Centrum Dietetycznym Naturhouse w Ostrowcu Świętokrzyskim umożliwiają kontrolowanie na bieżąco postępów i rozwiązywanie pojawiających się w trakcie procesu odchudzania
problemów. Wizyty te również służą modyfikacji diety, by była ona zróżnicowana i smaczna; bierzemy pod uwagę preferencje klientów i staramy się trafiać w ich upodobania smakowe.
Pani Anna schudła z pomocą dietetyka z Centrum Naturhouse w Ostrowcu Św.
PRZED
KURACJĄ
* Każdy czytelnik, który przyniesie ze sobą gazetę z powyższym artykułem, do dowolnego zakupu w naszym Centrum Dietetycznym Naturhouse otrzyma: batonik Slimbel system GRATIS.
* Prezentowanie wyniki są indywidualnym efektem kuracji. Nie gwarantujemy osiągnięcia tych samych efektów przez każdą osobę.
ul. Iłżecka 1/5/26 ( obok Rynku)
Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41
242 43 88
...umów się na bezpłatną konsultację z naszym dietetykiem
Zapraszamy
ul. Wysoka 3 (obok Rynku)
Starachowice
tel: 883
812 914
6 NASZE SPRAWY
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Ostrowiec Świętokrzyski 108 osób chętnych na posadę woźnej! Ciężka sytuacja na rynku pracy,
szczególnie wśród osób w wieku ponad 40 lat sprawia, że są oni gotowi podjąć niemal każdą pracę
Przegląd podań o pracę daje
obraz ludzkich dramatów!
ANNA ŚLEDZIŃSKA
S
zokujące wyniki naboru
do pracy w Państwowej
SzkoleMuzycznejdoskonale oddają sytuację na rynku pracy w powiecie ostrowieckim.
Donaborustanęłodokładnie108
osób, a chodziło o pracę woźnej
i to tylko na pół etatu.
Magister z mopem
Matka z córką, magister i osoba
po szkole zawodowej, kobiety
i mężczyźni, młodzi i seniorzy.
Ocowalczyło108osób,któreodpowiedziały na ofertę pracy złożoną przez Państwową Szkołę
Muzyczną w Ostrowcu Świętokrzyskim? Czy na pewno o wynagrodzenie woźnej?
Kluczemdoznalezieniaodpowiedzi są niewielkie wymagania
przedstawionekandydatomibudżetowa sfera zatrudnienia.
O naborze ogłoszonym przez
ostrowieckąszkołęmuzycznąpisaliśmy w ubiegłym tygodniu.
Oferta pracy dotyczyła stanowiska woźnej w wymiarze pół etatu. CV i listy motywacyjne przysłało 108 osób. Zgłosić mogło się
więcej, gdyby po tygodniu ogłoszenie nie zostało zdjęte. Zostało, bo ilości podań nie była w staniepomieścićskrzynkamailowa.
Nową woźną
jest pani Krystyna.
Przekonała komisję
swoją postawą
i umiejętnościami.
Ma 49 lat, kiedyś
była krawcową. Jej
pasją są kwiaty.
Woźna – praca
marzeń?
nęli również bezrobotni z wykształceniem wyższym, po filologii polskiej, ekonomii, inżynierowie. Zainteresowanie przedmiotowąpracątejgrupyzaskakuje najbardziej. Dowodzi, że
sytuacja na ostrowieckim rynku
pracy jest bardzo trudna.
Starsi nie mają szans
PotwierdzatoEwaJurkowska-Siwiec, dyrektor szkoły i przewodnicząca komisji rekrutacyjnej,
która czytała wszystkie listy motywacyjne, rozmawiała też z wybranymi kandydatami.
­ To są dramaty ludzi – mówi.
– Podania brzmiały: proszę mnie
przyjąć do pracy, bo mam 55 lat
i nikt mnie nie chce zatrudnić.
Mam dramatyczną sytuację, jestem sama, mąż mnie zostawił.
To były różne historie, także ludzi zmęczonych życiem – dodaje
dyrektor szkoły.
Jedna z kandydatek, która
chcepozostaćanonimowa,zwraca uwagę, że ta praca, mimo niewielkich zarobków, dla wielu
w Ostrowcu była wymarzona.
Zwłaszcza dla dojrzałych kobiet.
­ To budżetówka – mówi. – To
pewna praca na lata. W prywatnych firmach robota dziś jest, jutro jej nie ma.
Bezpiecznie
i spokojnie tylko
w budżetówce
Tak duża liczba chętnych,
a zwłaszcza zainteresowanie
młodych i wykształconych, dziwi specjalistów do spraw zatrudnienia.
Katarzyna Sobczyk, mająca
wieloletniedoświadczeniezawodowe w pracy z osobami bezro-
SZKOŁY
MÓWI DYREKTOR
FOT. ANNA ŚLEDZIŃSKA
[email protected]
Ewa Jurkowska-Siewiec, dyrektor szkoły: - Termin składania podań upływał dopiero 27 marca, ale już 10 dni
wcześniej dzwoniłam
do urzędu pracy, żeby zdjęli
ogłoszenie. Nasza skrzynka
mailowa była zapchana,
a chętni dokumenty składali też osobiście. Gdybyśmy
nie wycofali ogłoszenia, podań przyszłoby znacznie
więcej. Chętni do pracy
u nas swoje zgłoszenie motywowali najczęściej swoją
dramatyczną sytuacją życiową.Widać, że nie ma pracy, że jest bieda.Widać też,
że ludzie chcą pracować.
AKTACH”
27 KWIETNIAW „F
W kolejnym numerze „Faktów Ostrowieckich” napiszemy, w jakich zawodach
jest praca w naszym powiecie oraz jaka będzie
w najbliższej przyszłości.
Podpowiemy starszym,
na jaki zawód się przekwalifikować, a młodszym jakiego zawodu najlepiej się
wyuczyć.
botnymi, zwraca uwagę na niewielkie wymagania postawione
kandydatom: punktualność, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność.
­ W sektorze prywatnym pracodawca wymaga więcej i większa jest rotacja zatrudnienia. –
Pracownik, realizując określone
zadanie,musiwykazywaćsiękreatywnością, szczególnym zaangażowaniem, bo wymagania stawiateżklient.Ciągłośćzatrudnienia reguluje rynek. Zdarzają się
przestoje – podkreśla.
Najważniejsza jest
pewność
PaniKrystyna,najlepiejoceniona
przez komisję rekrutacyjną, dziś
już pracownik szkoły, przyznaje,
żespokójipewnośćzatrudnienia
są dla niej najważniejsze.
Komisjęrekrutacyjnąprzekonała do siebie postawą i umiejętnościami, które posiada. Ma doświadczenie i dobry kontakt
z dziećmi. Jej pasją są kwiaty, co
w pracy w placówce artystycznej
jest dodatkowym atutem.
Z zawodu jest krawcową, podobno niezłą. Miała własny zakład i stałe klientki. Zmęczyły ją
ciągłewyzwaniaoczekiwaniainteresantów,zktórymimusiałasię
mierzyć.Własnybizneszamieniła na pracę sprzątaczki już kilka
lat temu. Miała jednak tylko zastępstwa.
PoprzedniczkapaniKrystyny,
która odeszła na emeryturę,
w szkole muzycznej przepracowała 40 lat. To daje jej nadzieję
na to, że jeśli nie zdarzy się nic
niespodziewanego, będzie miała
pewną pracę aż do emerytury.
Prawdziwy rarytas. a
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrowiec Świętokrzyski Ośrodek, gdzie zdaje się na prawo jazdy, działa już u nas
W mieście pojawi się
jakiś duży inwestor?
Mamy lepszą niż Kielce zdawalność egzaminów
na kierowców! Zdający są świetnie przygotowani
Trwają rozmowy z inwestorami,
którzymoglibywybudować swoje zakłady w Ostrowcu. By tak się
stało, trzeba poszerzyć Specjalną Strefę Ekonomiczną Starachowice o kolejne działki
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Prezydent miasta Jarosław
Górczyński spotkał się z prezesem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice Cezarym
Tkaczykiem. Rozmowy dotyczyły trwającej już procedury włączeniamiejskichdziałekprzyuli-
środę ,15 kwietnia, minął rok od uruchomienia w Ostrowcu Świętokrzyskimoddziałuterenowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Kielcach. Mieszkańcypowiatuostrowieckiegoegzamin na prawo jazdy kategorii
A i B zdawać mogą u siebie.
W ciągu roku w Ostrowcu
przeprowadzono 7455 egzaminów teoretycznych i 6129 egzaminów praktycznych na kategorie A, A1, A2, AM i B. Do egzami-
FOT. ANNA ŚLEDZIŃSKA
Pani Krystyna już pracuje w szkole muzycznej.
O pracę szkolnej sprzątaczki
ubiegały się głównie kobiety.
Wśród kandydatów były 102 panie i 6 panów. Prawie połowa zainteresowanych miała wykształcenieśrednie,38osóbzawodowe,
7podstawowe.Dorywalizacjista-
cach Jana Samsonowicza
i Tomaszów do podstrefy Ostrowiec Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Dodatkowym atutem lokalizacji ma być
nowo budowana ulica Tomaszów. Natym terenie będą mogły
powstaćdwieinwestycjeprzemysłowe. - Liczę na to, że procedurę
da się zamknąć w czasie
dodwóchmiesięcy-mówiprezydent Jarosław Górczyński. a
[email protected] l
ANNA ŚLEDZIŃSKA
W
nu w Ostrowcu przystępują
w przeważającej liczbie mieszkańcy powiatu ostrowieckiego,
ale także mieszkańcy powiatów
starachowickiego,opatowskiego,
sandomierskiego, a także kieleckiego. Z wyników działalności
ostrowieckiego ośrodka egzaminacyjnego zadowolony jest kierownikJerzyBrożyna,którypodkreśla bardzo dobre wyniki
zdawalności egzaminu – lepsze
niż w Kielcach. - To jest wybitny
przykład tego, że praktycznie
AKTACH”
27 KWIETNIAW „F
Wkolejnymnumerze„Faktów
Ostrowieckich”przedstawimyrankingszkółjazdy
zOstrowcaŚwiętokrzyskiego
ipowiatu.Napiszemyteżjakie
sąnajlepszemetodynaszybkiezdobycieprawajazdy.
Przedstawimynajlepszychinstruktorów.
z niczego można zbudować coś
wspaniałego –stwierdziłCzesław
Dawid, szef Wojewódzkiego
OśrodkaRuchuDrogowego.- LudzieprzestalijeździćdoRadomia
czyTarnobrzega iterazpraktycznie wszyscy z tego regionu zdają
egzaminy właśnie w Ostrowcu.
Zdającysą przygotowani,o czym
świadczą wyniki zdawalności,
która jest tu o 8 procent wyższa
niż w Kielcach - dodał. a ą
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
NASZE SPRAWY 7
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
FOT. AUTOR ZDJĘCIA
OSTROWIEC
Z ŻYCIA PARAFII
KRÓTKO
Z MIASTA
Jan Sarwa jest
już dziekanem
dekanatu
Ostrowiec
TYDZIEŃ ZA NAMI
FOT. ANNA ŚLEDZIŃSKA
K
Pamiętali
o Katyniu
RZESZÓW
Na dużym zdjęciu pusty Rynek ostrowiecki, na małym tętniący życiem w Rzeszowie.
Pustki na naszym
Rynku. Kto jest winien?
Jak ożywić pusty plac
Ostrowiec Świętokrzyski Trwa kolejna próba ożywienia Rynku
i co ważne, naprawienia fontanny, która miała być jego atrakcją
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
R
ynekwOstrowcuŚwiętokrzyskimzacząłbyćpotocznienazywanyprzezmieszkańców „placem bankowym”.
Od dłuższego czasu nie ma
na nim nic, co przyciągałoby
wwiosenne i letnie dni oraz wieczory. Brakuje ogródków gastronomicznychipiwnych,jakichkolwiek atrakcji dla najmłodszych.
Jedynym urozmaiceniem jest
fontanna, która od kilku lat jest
w nieustannej naprawie.
Urząd Miastaogłosiłniedawnokonkursdlaarchitektówiczeka na pomysły zagospodarowania Rynku. Jak poinformowano
na konferencji prasowej, na razie
wpłynęlo ponad 40 zapytań
od firm i osób, które są zainteresowaniewzięciemudziałuwtym
konkursie. Oferty mogą składać
do połowy maja.
Rodzisiętymsamympytanie,
co do czasu, kiedy najlepsze pomysły zostaną wybrane izacznie
się ich realizacja?
Na razie Zakład Usług Miejskich posadził wokół placu do-
kładnie 3415 sztuk bratków. Stanąć mają kolejne gazony z kwiatami, nowe kosze i ławki, także
w okolicach ulic Kościelnej
i Okólnej.
Szokującą wręcz informacją
jest ta, że władze miasta po raz
kolejny podejmują próbę wyremontowania fontanny. Od czasu
rewitalizacji Rynku w2006 roku,
ta instalacja nieustannie się psuje. Powielu próbach, przed kilkoma laty zrezygnowano z kolejnych prac i zadowolono się tym,
że udało się naprawić chociaż
dolną część. Kolorowych kaskad,
które spływały ze schodów,
mieszkańcy już od dawna nie widzieli.
- Fontanna będzie naprawiona i w pełni sprawna - twierdzi
prezydent Ostrowca Jarosław
Górczyński. - Więcej na Rynku
na razie nie będzie się działo, poczekamy na oferty konkursowe.
Niechcemy,wprowadzającwłasne rozwiązania, zablokować innych inicjatyw.
Ostrowczanie będą więc jeszcze przez jakiś czas z zazdrością
patrzeć na tętniące życiem rynki
w innych miastach. a ą
NEK?
CO DOBRE NA RY
OSTROWIEC Tak jak
co roku, 13 kwietnia
w kościele przy ulicy
Sandomierskiej odbyły
się uroczystości z okazji
Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej.
Maszerowali
w obronie
OSTROWIEC Ulicami Ostrowca przeszedł w sobotę marsz
„w obronie wolnych mediów,
demokracji i edukacji”, organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
Spłonęły
magazyny
OSTROWIEC Strażacy zawodowi i z OSP Bodzechów walczyli z ogromnym pożarem
przy alei 25-lecia Wolności.
Będą bezpłatne
szczepienia
[email protected]
OSTROWIEC Dzięki inicjatywie radnej Joanny Pikus, jeszcze w tym roku dzieci
z Ostrowca będą bezpłatnie
szczepione przeciwko pneumokokom. Miasto przeznaczy
na to 100 tysięcy złotych.
ANNA ŚLEDZIŃSKA
Ostrowiec
Instalują kamery
i mikrofony
na stadionie
KSZO
Konwent fanów
fantastyki
OSTROWIEC Przez całą sobo-
T
tę w kinie Etiuda trwał pierwszy Ostrowiecki Dzień z Fantastyką, który zgromadził miłośników gier, książek i filmów o tej tematyce.
Agnieszka Wójcik, właścicielka Cafe Rynek:
- Założyłam tę kafejkę
w ubiegłym roku, bo jest to
świetne miejsce, by usiąść,
napić się kawy i odprężyć.
Mam nadzieję, że moimi śladami pójdą inni odważni
i coś się tu zmieni.
Monika Pastuszko, Klub Krytyki Politycznej:
- Naszym zdaniem, co było
podkreślane podczas debaty, popełniono ogromny błąd
wypełniając całą przestrzeń
Rynku granitem. To zdanie
profesjonalnych architektów
z dużych miast.
Wojciech Mazan, stowarzyszenie Nie z tej Bajki:
- Nasze stowarzyszenie stara
się ożywić Rynek poprzez organizację tam imprez o charakterze kulturalnym. W planach mamy między innymi
zaproszenie profesjonalnych
cyrkowców.
FOT. ANNA SLEDZIŃSKA
SLA
Prezydent Jarosław
Górczyński: - Czekamy
na oferty konkursowe. Jestem przekonany, że przy tak
dużym zainteresowaniu będziemy mieli w czym wybierać, jeśli chodzi o pomysły
na nadanie życia i dodatkowe atrakcje na Rynku.
siądz prałat Jan Sarwa zostałnowymdziekanemdekanatuOstrowiecŚwiętokrzyski. Oznacza to, że sprawuje
nadzór nad wszystkimi tutejszymi parafiami.
Niedawno, dokładnie w Niedzielę Palmową skończył 50 lat.
Obchodzi w tym roku 25 lat kapłaństwa. Najpierw był wikariuszem w Sandomierzu, później
w Stalowej Woli, a później pełnił
funkcję dyrektora gospodarczego Wyższego Seminarium DuchownegowSandomierzu.Przez
dziewięć lat był proboszczem
wparafiiGawłuszowicewpowiecie mieleckim.
Przed pięcioma laty zastąpił
księdza Tadeusza Lutkowskiego
na funkcji proboszcza parafii
Świętego Michała Archanioła
wOstrowcuŚwiętokrzyskim.Rok
później został dziekanem Kapituły Kolegiackiej.
Teraz biskup sandomierski
powierzył mu kolejne zadanie
imianował dziekanem dekanatu
Ostrowiec. Składa się on z dwunastu parafii wsamym Ostrowcu
Świętokrzyskim oraz gminie
Bodzechów. Jego zadaniem będzie koordynowanie działalnościduszpasterskiej,troskaojakość
posługi kapłańskiej oraz czuwanie nad tym, by księża prowadziliżycieodpowiednieichstanowi.
Dekanat ma też nowego
wicedziekana. Został nim ksiądz
kanonik Dariusz Kowalski, proboszcz parafii pod wezwaniem
św. Jana Pawła II.
rwainstalacjamonitoringu
na stadionie Miejskiego
Ośrodka Sportu iRekreacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Po zakończeniu prac będą tam
mogły być organizowane imprezy masowe, oco od dawna zabiegają przede wszystkim kibice piłkarscy.
Wykonawcą prac jest firma
PHU BitNet s.c. z Ożarowa.
Na stadionie zainstalowany zostaniesystemmonitoringuwizyjnego i akustycznego, ponieważ
dotychczasowy nie spełnia wymogów. Zainstalowanych zostanie 76 kamer IP o wysokiej rozdzielczości, mikrofony rejestrującefonięztrybuniboiska.Potem
zostanie już tylko kibicować.
[email protected]
KINGA PRUCNAL
8 NASZE SPRAWY
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Głupota, bezmyślność,
złośliwość podpalaczy.
To nas kosztuje krocie!
FOT. ANNA ŚLEDZIŃSKA
W
Praca sezonowa
„Sezon na bezmyślność”, jak nazywają go strażacy, rozpoczął się
wtym roku podkoniec lutego. To
wtedy zaczęto odnotowywać coraz więcej zgłoszeń o płonących
trawach, łąkach i nieużytkach.
-Wtymrokuinterweniowaliśmy
w sumie 414 razy, w tym aż 224
wyjazdy były do wypalanych
traw. To naprawdę spora liczba,
tym bardziej że te pożary zaczęły
się dopiero pod koniec lutego.
W większości są to podpalenia mówiWiesławCisek,komendant
powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Ostrowcu. - Staramy
się z tym walczyć, edukować
mieszkańców, prosić, apelować
o rozsądek. Takie akcje zabierają
nam bardzo dużo czasu, a dodatkowo może się wtedy wydarzyć
coś ważnego i możemy być potrzebnigdzieindziej.Jedziemini-
Wypalają rolnicy
i młodzież
Przez lata utarło się, że zapodpaleniami nieużytków stoją przede
wszystkim rolnicy, którzy w ten
sposób ułatwiają sobie kwestie
pozimowych porządków.
- W ostatnim czasie mamy
wrażenie,żegłówniejesttozabawa młodzieży, sprawdzanie naszejgotowościitego,wjakimczasie dojedziemy. Niestety żadne
prośbyiapeleniedziałająnatych
„żartownisiów”. Co gorsza, bardzo ciężko jest ich znaleźć i poddać karze - mówi Wiesław Cisek.
Restrykcje w postaci kary
grzywny nie skutkują, bo zazwyczaj nie wiadomo, kogo ukarać.
Hamulcem,aletylkonarolników,
było zagrożenie, że sprawca wypalania traw może stracić unijne
dopłaty.-Pamiętamprzypadek,że
starszy człowiek zmarł w trakcie
wypalania traw. To powinno być
przestrogą, bo ogień jest nieprzewidywalny i wszystko się może
zdarzyć. Wtedy na chwilę sytuacja się uspokoiła - dodaje komendant. W tym roku prawdopodobnie podpalenia trawy było przyczynąspaleniasięjednejzfirm.
Wybawieniem jest dopiero
prawdziwa wiosna, bo kiedy
wszystko się zazieleni, nie ma już
czego wypalać. a ą
Małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna
Komorowska gościła
w Ćmielowie.W drodze do Sandomierza zatrzymała się w Fabryce Porcelany AS, po której
oprowadzał ją właściciel Adam
Spała.W Żywym Muzeum Porcelany Anna Komorowska miała okazję sama wypalić elementy serwisu, obejrzała zabytkowy piec, a także rozmawiała z pracownikami, na co
dzień zajmującymi się produkcją figurek.W drugiej części wizyty zwiedzała Polskie Fabryki
Porcelany Ćmielów i Chodzież.
11 kwietnia,
w sobotę, doszło
prawdopodobnie
w skutek wypalania
traw do pożaru
przy alei 25-lecia
Wolności. Spłonęła
hala jednej z firm
Rozmowy
o przyszłości
Akcja gaśnicza przy ulicy Zagłoby w Ostrowcu.
510 lat od nadania praw miejskich dla Ćmielowa
Ć
stanie przedstawiona prezentacja multimedialna prezentująca
dorobeksamorząduorazdziedzictwo historyczno-kulturowe
Ćmielowa.Zostanąteżwreczone
odznaczenia Honorowy Obywatel Miasta Ćmielowa. Potem planowane jest otwarcie wystawy
pokonkursowej Konkursu Plastycznego „Ćmielów wczoraj
i dziś”.
Sobotnie świętowanie rozpocznie się ogodzinie 15 od I BieguĆmielowskiego,któregouczestnicy ruszą z parkingu przed
Publiczną Szkołą Podstawową
ystawa Moniki Osieckiej, urodzonej we
Włoszech rzeźbiarki,
prezentowana będzie już wmaju
w Galerii Sztuki Współczesnej
van Rij - w starej manufakturze
ćmielowskiej porcelany w Ćmielowie.
Wydarzeniebędzieretrospektywą 20 lat pracy twórczej rzeźbiarki. Artystka w swojej twórczościnawiązujedokulturyestetyki włoskiej.
Do rzeźby dochodziła poprzez fascynacje kulturą Włoch,
gdzie spędziła dzieciństwo i
wczesną młodość. Urodzona w
Mediolanie, studiowała filologię
perskąorazwłoskąnaUniwersytecie Warszawskim, którą jednak
porzuciła, aby podjąć studia
na Akademii Sztuk Pięknych.
Tworzy akty kobiece i rzeźbę abstrakcyjną. Materiałem,
w którym tworzy, jest kamień
oraz brąz, w którym pracuje
na międzynarodowych stażach
i sympozycjach rzeźbiarskich
w całej Europie, głównie we
Włoszech.
Organizatorem wystawy jest
Fundacja Ćmielów Miasto Porcelany, która w ostatnich latach organizowała między innymi największą w Europie wystawę prac
LubomiraTomaszewskiegowInstytucie Designu w Polsce, wystawę „Best Porcelan Design”
w Genewie, Wystawę „Emotions
by Lubomir Tomaszewski”
wspólnie w Ambasadą Polską
w Berlinie.
[email protected]
KINGA PRUCNAL
Powiat ostrowiecki
Nie ma z czego
spłacić kredytu,
Krzemień - kamień jaki ciąży
na powiecie
optymizmu
OSTROWIEC. Muzeum
Ćmielów Mieszkańcy gminy będą świętować wielke jubileusze
mielów będzie w połowie
maja świętował 510-lecie
nadania praw miejskich
oraz 110-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej.
Bardzoatrakcyjneuroczystości,związanezjubileuszem,zaplanowano na weekend w połowie
maja. Będzie to też okazja do
świętowania 25-lecia samorządów w Polsce.
Wpiątek,15maja,wpołudnie,
odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej na hali sportowej
przy Szkole Podstawowej numer
1wĆmielowie,podczasktórejzo-
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Krzemienny Krąg
zorganizuje spotkania informacyjne dotyczące przyszłości
obszaru, na którym działa,
w tym gmin: Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Bałtów, Bodzechów,
Chotcza, Rzeczniów, Sienno,
Solec nad Wisłą. Grupa ma zamiar ubiegać się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, z których korzystać będą przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe, koła gospodyń
wiejskich.
wBrzóstowej.Wtymsamymczasie zabawa rozpocznie się też na
Rynku, gdzie każdy będzie mógł
oczekiwać na biegaczy.
Zaplanowanoteżwypuszczenie510balonówsymbolizujących
nadanie praw miejskich dla
Ćmielowa, występy podopiecznych Domu Kultury w Ćmielowie, a wieczorem zabawę taneczną z DJ-em.
W niedzielę, po uroczystej
mszyzamieszkańców,strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ćmielowie i samorządowców,
nastapi przemarsz z orkiestrą
na Stadion Miejski. Tam o godzinie14rozpocznąsięoficjalneuroczystości jubileuszowe 110-lecia
straży w Ćmielowie.
Wystąpią, między innymi,
Chór Środowiskowy Jutrzenka
i zespoły śpiewacze Borowianki
iStocaneczka.Poprogramachartystycznych dla dzieci, na scenę
wyjdąartyścizTerneRomaiBohdan Trojanek. Gwiazdą wieczoru
będzie zespół De Mono, a pojego
występie rozpocznie się zabawa
taneczna z DJ-em. a ą
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
Historyczno-Archeologiczne
zaprasza od niedzieli na wystawę „Krzemień pasiasty - kamień optymizmu”. Można obejrzeć około 126 obiektów oraz
39 sztuk biżuterii
SLA
FOT. ARCHIWUM
N
ie ma dnia, żeby z ostrowieckiejkomendypowiatowejPaństwowejStrażyPożarnejalbookolicznychjednostekochotniczych,strażacyniebyliwzywanidopłonącychtraw.
Jedzie zawsze pełna obsada
wozu,niejednokrotniedwóchalbo trzech. To dużo kosztuje - nie
tylkozdrowiaisiłratowników,ale
teżpieniędzy.Jednaakcjatokoszt
od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.
mum połowa stanu załogi, takie
są przepisy. Nie ma więc sytuacji,
żemożemywysłaćdomałegopożaru tylko kilka osób.
Pierwsza Dama
odwiedziła powiat
FOT. ARCHIWUM
ANNA ŚLEDZIŃSKA
Czwarty wymiar
rzeźby w galerii
Fabryki
Porcelany
MINĄŁ TYDZIEŃ
Powiat ostrowiecki W tym roku strażacy już ponad 220 razy
walczyli z pożarami traw. Mało tego, że za gaszenie płacimy
wszyscy, to takie „zabawy”prowadzą nawet do śmierci
[email protected]
Ćmielów
KRÓTKO
Z GMIN
Około 58 milionów złotych sięga
obecnie zadłużenie powiatu
ostrowieckiego.
Na sesji Rady Powiatu skarbnik Magdalena Zieleń, odpowiadając na pytanie radnej Agnieszki Rogalińskiej, przyznała, że powiatbędziesięstarałoprzesunięcie spłaty rat kredytów z 2017
roku na następne lata.
-Ratykredytówsązbytwysokie,bymógłjeudźwignąćbudżet
powiatu - mówi Magdalena Zieleń. - Takie rozwiązanie pogorszyłoby bezpieczne wskaźniki
zadłużenia.
Przedstawiciele powiatu prowadzą obecnie rozmowy z jednym z banków, dotyczące przesunięcia terminu spłaty.
[email protected]
DOMINIKA ZARZYCKA
NASZE SPRAWY 9
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Mieszkańcy dzielnicy
Koszary są zainteresowani
tym, by na osiedlu wciąż
była szkoła, ale na razie
głośno niczego nie deklarują
FOT. DOMINIKA ZARZYCKA
Joanna Pikus i Stanisław
Choinka podczas spotkania
z rodzicami uczniów
„dwunastki”
Ostrowiec Świętokrzyski Radni Joanna Pikus
i Stanisław Choinka razem z małżonkami
postanowili poprowadzić zlikwidowaną szkołę
na Koszarach.To budzi kontrowersje
FUNDACJĄ
POKIERUJĄ
RODZINNIE
KRONIKA
POLICYJNA
DZWOŃ 997
OSTROWIEC
POWAŻNYWYPADEK,DWIE
OSOBYRANNE.Dwie osoby
zostały ranne pozderzeniu
dwóch samochodów wpiątek
pogodzinie 9 rano na skrzyżowaniu ulicWaryńskiego iWspólnej wOstrowcu Świętokrzyskim
- mówią policjanci.Peugeotem
kierował 32-latek,zaś oplem 64letni mężczyzna.Doszpitala pojechał 64-latek ipasażerka auta
60-letnia kobieta.
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
T
eresa Choinka i Krzysztof
Pikus tworzą zarząd Fundacji „Szkoła bez barier”,
która ma poprowadzić zlikwidowaną przez Radę Miasta Szkołę
Podstawowąnumer12wdzielnicy Koszary. To małżonkowie radnych Joanny Pikus i Stanisława
Choinki,którzypodejmowalidecyzję o likwidacji.
- Głosowałem przeciwko likwidacji szkoły, ale decyzja prezydenta miasta była oczywista tłumaczy Stanisław Choinka.
- Dlatego kiedy koleżanka zaproponowała mi, żebyśmy spróbowali jakoś szkołę uratować, nie
wahałem się. Nie było w tej kwestii zainteresowani ani nauczycieli, ani rodziców.
Zaufane osoby
w zarządzie
Fundacja „Szkoła bez barier” jest
obecnie w fazie rejestracji. Pojawiają się głosy, że nie powinny jej
prowadzić osoby bezpośrednio
powiązane z radnymi. Stanisław
Choinka tłumaczy, że nie będzie
to miało przełożenia na pracę
szkoły.
- Sama fundacja będzie miała
większe szanse, jeśli chodzi
o funkcjonalność ipozyskiwanie
środków. Będzie bardziej elastyczna, jeśli chodzi oprowadzenie i bardziej decyzyjna - tłumaczy. - To, że w skład zarządu
wchodzą nasi małżonkowie wynika tylko z tego, że decyzje musieliśmy podejmować bardzo
szybko i potrzebowaliśmy do tego zaufanych osób. Nie robilibyśmynic,gdybyśmywidzieliludzi,
którzychcątęszkołęratować.Nie
było takich, do tej pory nauczyciele wżaden sposób nie zaangażowalisięwpomoc.Interesujeich
tylko własna przyszłość, a nie to,
co się stanie z dzieciakami.
Chcą życia
na Koszarach
Placówka podległa fundacji
„Szkołabezbarier”mabyćotwartaodwrześniadlawszystkichzainteresowanych dzieci. Przyjmowani również będą, jak do tej pory,takżemalimieszkańcysąsiedniego Sudołu w gminie
Bodzechów.
FOT. DOMINIKA ZARZYCKA
W szkołach
prowadzonych
przez fundacje
i stowarzyszenia
nauczyciele
pracują
na zasadach
Kodeksu Pracy
- Ma być więcej zajęć, to miejsce ma żyć - mówili podczas zebrania z rodzicami założyciele
fundacji. - Chcemy, żeby szkoła
była otwarta do późnego popołudnia, a nie tak, jak obecnie,
do 13-14, kiedy są lekcje.
Dyrektor szkoły ma zostać
wyłoniony w konkursie, gdy tylko fundacja zostanie zarejestrowana.Potemnadejdzieczaskompletowania kadry nauczycielskiej,aleniewiadomo,czynapracę w tej pracówce zdecyduje się
któryś z obecnych nauczycieli.
- Oczywiście w tym przypadkuobowiązujenieKartaNauczyciela, tylko Kodeks Pracy i obawiamsię,żewłaśnietospowodowało zerowe zainteresowanie, co
dalej ze szkołą - komentuje Stanisław Choinka.
Rodzice są na razie ostrożni
wdeklaracjach, czy chcą tam posłaćswojedzieci.Założycielefundacji twierdzą, że mają wiele deklaracji od mieszkańców, ale zostali poproszeni o to, by na razie
nie ujawniać żadnych nazwisk.
Chcą, by dzieci najpierw dokończyły rok szkolny i miały wystawione oceny. a ą
Ostrowiec Świętokrzyski Dyrektor Josep Vilaseca wejdzie do zarządu klubu KSZO
OSTROWIEC
GROŹNY WYPADEK,MOTOCYKLISTA BYŁ PIJANY.Ponad
półpromilaalkoholu w organizmie miał 32-letni motocyklista, który ucierpiał w zderzeniu z osobowym oplem.
Do wypadku doszło na ulicy
Gulińskiego w piątek po godzinie 14.20. Za kierownicą opla
siedział trzeźwy 66-latek.
OSTROWIEC
KTOŚ OBROBIŁ GARAŻ.
Osiem wędek wraz z osprzętem, maszynę do drewna, spawarkę, wiertarkę i dwie piły
spalinowe - to łupy złodzieja,
który wszedł do garażu.
ELZEM/SABA
Rozmowy o przyszłości Celsy Huty Ostrowiec
P
rezes
Grupy
Celsa
Francesco Rubiralta Rubió
oraz dyrektor generalny
Celsa Huta Ostrowiec Josep
Vilaseca rozmawiali z prezydentem Ostrowca o przyszłości największego zakładu pracy w okolicy.
- Z rozmów dało się wynieść
olbrzymi optymizm- mówi prezydentJarosławGórczyński.-Zarównoprezescałejgrupy,jakidyrektor ostrowieckiego zakładu
mówilioplanachwperspektywie
pięcio-, czy dziesięcioletniej. To
bardzo ważne zapewnienia, bo
niemożemyzapominać,żeCelsa
to kluczowy zakład pracy w naszym regionie, oddziaływujący
na szereg lokalnych firm i dający
zatrudnienie wielu mieszkańcom.
Rozmawiano między innymi
ozmianach,jakiezaszłypowprowadzeniuproceduryodwróconegoVAT-uwobrocieprętamizbrojeniowymi.
- Pozytywne efekty tego zjawiska są już widoczne, o czym
niechświadczywielkośćprodukcjiostrowieckichwalcowni-mówi Jarosław Górczyński. - Właś-
cicielezakładuprzyznali,żeteraz
w swych działaniach będą mogli
wpełniskoncentrowaćsięnawykorzystaniu pełnych mocy produkcyjnych. Pojawiły się też nowe zadania przedZakładem Wyrobów Kutych.
Najbliższe dziesięć lat i zaplanowane wielkości produkcji mają potwierdzić kluczową rolę
Celsy wcałej grupie, a także definitywnie zakończyć plotki o rzekomym przekazaniu zakładu
w obce ręce.
Powracają też kwestie uporządkowania terenów w ciągu
drogi na tak zwaną „trzecią bramę”, terenów inwestycyjnych
wokół huty, który ostatnio nabyła gmina od syndyka, a także
wsparcia ostrowieckiego sportu.
Według informacji przekazanych przed kilkoma tygodniami
przez Jarosława Górczyńskiego,
dyrektorJosepVilasecamazostać
członkiem zarządu klubu KSZO,
a co może dawać nadzieję, że sama Celsa bardziej zaangażuje się
w pomoc ostrowieckim klubom
i drużynom.
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
FAKTY OSTROWIECKIE
10 NASZE SPRAWY
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Edukacja Przez tydzień w Ostrowcu Świętokrzyskim prezentowano świat owadów
Fascynujące i przerażające
[email protected]
KINGA PRUCNAL
F
Jadowit
e
pająki
trzyma
no
w terra
rium
FOT.KINGA PRUCNAL
ascynujący świat owadów,
wtym pająków, można było
przez cały tydzień podziwiać w ostrowieckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Największą odwagą, jak zwykle w takich
sytuacjach, wykazały się dzieci.
Organizator wystawy Piotr
Sołkiewicz opowiada, że organizuje ją już od kilku lat, w różnych
miastach Polski i zawsze spotyka
sięzzainteresowaniem,szczególnie najmłodszych.
- Jest to połączenie zwiedzania wystawy z lekcją przyrody.
W tym roku pierwszy raz, zaczynając od Ostrowca, jeden dzień
przeznaczyliśmy dla mieszkańców miasta, bo do tej pory przyjmowaliśmy tylko grupy zorganizowane - mówi Piotr Sołkiewicz.
Dzieci z zainteresowaniem
i chwilami lekkim niepokojem,
podziwiały 65 gablot zawierających ponad 700 owadów. Imponujący był też zapał i wiedza Pana Piotra. Wszyscy zachwycili się
pięknymi motylami, które zmieniały swój kolor. Najciekawszą
Wśród 700 eksponatów
było wiele gatunków
pajęczaków
Dzieci bez strachu brały do rąk okazy pająków, przed którymi wielu ludzi uciekłoby z krzykiem.
atrakcją okazały się jednak pająki, októrych opowieści zwiedzający słuchali w ciszy i skupieniu.
Mogli nauczyć się również czym
karmić, jak pielęgnować i w jaki
sposóbzachowywaćbezpieczeństwo wobec pajęczaków. Dodatkowo można było kupić wylinki
różnych pająków, klasy opiekowały się patyczakami. Podekscytowanie uczniów jest zrozumiałe, była jest to jedna z niewielu
okazji do dotknięcia tych pięknych, ale i przerażających zwierząt. aą
REKLAMA
E095000117A
MARKMED – Nowoczesna i skuteczna rehabilitacja
Centrum Rehabilitacji MARKMED to
placówka o szerokich możliwościach
terapeutycznych i diagnostycznych,
dedykowana pacjentom, którzy chcą
odzyskiwać zdrowie i sprawność
w nowoczesnych, komfortowych
i przyjaznych warunkach, w której jesteśmy przygotowani na prowadzenie
trudnych i problematycznych przypadków, w którym wychodzimy naprzeciw
potrzebom pacjentów wymagających
ponadstandardowego postępowania.
Prowadzimy fizjoterapię w schorzeniach: ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, stanach bólowych, urazach sportowych, wadach
postawy, wieku rozwojowego, onkologicznych i innych.
Fizjoterapia sportowa to wielkie wyzwanie, wobec którego stanęliśmy
w 2005 roku rozpoczynając współpracę z Polskim Związkiem Pływackim
i przez lata angażując się w pracę
fizjoterapeutyczną z Kadrą Narodową
Juniorów i Seniorów PZP. Współpracowaliśmy z najlepszymi polskimi
pływakami, mistrzami olimpijskimi, mistrzami świata i Europy.
Rehabilitacja domowa: jesteśmy przygotowani do realizowania świadczeń
w domu pacjenta łącznie z możliwością przeprowadzenia pełnej gamy
zabiegów fizykalnych. Nasza bogata
oferta zarówno diagnostyczna jak
i zabiegowa stanowi możliwość sko-
rzystania z najnowocześniejszych
potwierdzonych naukowo rozwiązań
terapeutycznych
proponowanych
przez współczesną fizjoterapię. Poza
najnowszymi zabiegami fizykalnymi
w naszym Centrum prowadzona jest
zaawansowana indywidualna praca
z pacjentem bazująca na kwalifikowanej kinezyterapii, na metodach neurofizjologicznych, terapii manualnej, terapii tkanek miękkich i neuromobilizacji.
Badanie systemem DIERS to alternatywa dla badania rtg w przypadku
diagnostyki wad postawy i skolioz
u dzieci i młodzieży. Pozwala w sposób bezinwazyjny i nieszkodliwy zbadać i obiektywnie ocenić statykę ciała,
postawę ciała pacjenta. Fizjoterapia
w schorzeniach onkologicznych to
przede wszystkim terapia przeciwobrzękowa. Dzięki współpracy ze
specjalistami z ośrodków klinicznych
(ŚCO) i posiadaniu urządzeń oraz
umiejętności zdobytych na kursach
specjalistycznych, jesteśmy przygotowani do prowadzenia pacjentów
wymagających stosowania kompresoterapii.
Kinesiology Taping to terapia oparta
na stosowaniu/naklejaniu na skórę
w odpowiedni sposób kolorowych elastycznych taśm. To właśnie sposób ich
aplikacji decyduje o skuteczności terapii przy ich użyciu. Naklejenie taśm
musi być poprzedzone diagnostyką
funkcjonalną i badaniem palpacyjnym.
W związku z duża liczbą pacjentów
zgłaszających się do nas z problemami ortopedycznymi, urazami
sportowymi, kontuzjami przygotowaliśmy możliwość skorzystania
z konsultacji ortopedycznych oraz
badania USG narządu ruchu, prowadzonych przez lek. med. Jerzego
Borowca, specjalistę ortopedę-traumatologa. Wobec braku na terenie
Ostrowca możliwości specjalistycznej diagnostyki funkcjonalnej noworodków, niemowląt i małych dzieci
podjęliśmy współpracę z dr. Wojciechem Kiebzakiem, specjalistą diagnostyki i terapii metodą Vojty.
Od 1 lutego 2015 r. w naszym Centrum Rehabilitacji dostępny jest
nowy rewelacyjny zabieg AQUAMED – „suchy” masaż podwodny rehabilitacja, sanatorium, wellness.
AQUAMED to najnowsza generacja
urządzeń do hydromasażu „na sucho”, zapewniających znakomite
efekty w rehabilitacji i odnowie
biologicznej. AQUAMED to nowa
konstrukcja pozwalająca osiągnąć
lepsze i szybsze efekty zarówno
przy ogólnym rozluźnianiu mięśni
jak i w łagodzeniu objawów bólowych (szczególnie przy zespołach
bólowych kręgosłupa oraz schorzeniach układu kostno-stawowego).
AQUAMED jest idealnym połączeniem masażu i ciepła dla uzyskania
znaczących efektów leczniczych
oraz relaksu.
AQUAMED jako najnowsza tego
typu konstrukcja szczególnie wyróżnia się skutecznością leczenia
i możliwościami indywidualnego doboru parametrów.
- to również znakomita propozycja dla
osób, które mają mało czasu: do zabiegu nie trzeba się rozbierać bądź
przebierać, a po zabiegu pacjent nie
musi czekać aż wyschnie!
Jak działa AQUAMED? Osoba, ubrana w lekką odzież, kładzie się na
elastycznej macie, przykrywającej
podgrzewaną wodę w urządzeniu
AQUAMED. Ciało swobodnie kołysze się na macie pokrywającej wodę.
Indywidualnie regulowane, sterowane komputerowo strumienie wody
poprzez cienką matę masują ciało,
z możliwością zastosowania różnych
rodzajów masażu: masaż całego ciała,
masaż dowolnie wybranego odcinka
ciała, masaż punktowy, z dowolnie
dobranym natężeniem: od bardzo
intensywnego masażu po wyjątkowo
łagodny.
Wskazania:
1. Zespoły bólowe kręgosłupa: w następstwie przeciążenia aparatu
kostno-stawowego; w przebiegu
wypadania krążka międzykręgowego, po przebyciu ostrych objawów
chorobowych; bóle mięśni grzbietu
związane z wykonywaniem niektórych zawodów.
2. Zesztywniające zapalenie stawów
kręgosłupa.
3. Choroba zwyrodnieniowa stawów
kręgosłupa i kończyn.
4. Skrzywienie boczne kręgosłupa
(skoliozy).
5. Zespół rwy ramiennej po ustąpieniu
ostrych objawów chorobowych.
6. Osteoporoza w stadium początkowym.
7. Otyłość.
8. Cellulit.
Pacjenci bardzo chętnie korzystają
z zabiegów AQUAMED, ponieważ:
- to nieporównywalny, bardzo przyjemny i komfortowy zabieg;
- zapewnia szybki, odczuwalny efekt;
- można dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta;
- zapewnia maksimum komfortu
i higieny:
do skorzystania z zabiegu pacjenci
nie muszą się rozbierać;
wiele osób niechętnie korzysta z zabiegów w wannach, w miejscach
publicznych - AQUAMED to idealne
rozwiązanie dla nich;
Prosimy o zapoznanie się z naszą
ofertą zabiegową i diagnostyczną
Nowoczesna diagnostyka: nowoczesna bezinwazyjna diagnostyka postawy ciała, wad postawy ciała i chodu
(DIERS -alternatywa dla RTG); nowoczesna diagnostyka równowagi, koordynacji i balansu ciała; badanie USG
narządu ruchu.
Skuteczna terapia objawowa, przyczynowa i przeciwbólowa
Nowości u innych to standard w naszym centrum: fala uderzeniowa
SWT; laser wysokoenergetyczny
HIL; terapia skojarzona SWT-HIL;
terapia Deep Oscilation; terapia
PST; prądy, laser, pole magnetyczne, ultradźwięki, światłoterapia;
krioterapia miejscowa azotowa; masaż leczniczy; drenaż limfatyczny
ręczny i mechaniczny; hydroterapia;
kinesiology taping – taśmy/plastry;
trening ideomotoryczny; kinezyterapia PNF, FED, McKenzie, CS; terapia CPM i CAM; terapia manualna;
konsultacje fizjoterapeutyczne.
Konsultacje ortopedyczne, badanie USG lek. med. Jerzy Borowiec, specjalista ortopeda-traumatolog. Diagnostyka i terapia
funkcjonalna noworodków, niemowląt i małych dzieci dr Wojciech Kiebzak, specjalista diagnostyki i metody Vojty.
MARKMED
Centrum Rehabilitacji
mgr rehabilitacji,
I st. spec. Marek Wiecheć
Ostrowiec Św., ul. Kopernika 14
tel. 41 248 23 33, 602 280 960
www.markmed.pl
NASZE SPRAWY 11
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Edukacja Młodzi wynalazcy z Zespołu Szkół numer 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim,zostali zgłoszeni
na jeden z najbardziej prestiżowych kongresów inżynierów,który jesienią odbędzie się w japońskim Kioto
Mogą pojechać do Japonii,
ale potrzebna jest pomoc
30 tysięcy złotych
potrzeba
na sfinansowanie
pobytu dwóch
naszych zdolnych
wynalazców
w Japonii
FOT. ARCHIWUM
FOT. ANNA ŚLEDZIŃSKA
Emilan Ścibisz i Adrian Pikus ze swoim wynalazkiem - Opaską „Asystent Ratownika”, która może uratować życie.
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
J
eżeliinnowacje,nowetechnologie są przyszłością, to drzwi
do świetlanej przyszłości stoją przed nimi otworem. Nie dlatego, że jeszcze przed maturą nie
muszą martwić się o indeksy
na wymarzone studia. Nie dlatego, że oczy łowców głów są skierowane na nich. Emilian Ścibisz
i Adrian Pikus mają niemal
wszystko, by osiągnąć w życiu
wielki sukces. Wiedzę, pasję, intuicję, odwagę i wrażliwość.
Potrzeba matką
wynalazków
Emilan Ścibisz i Adrian Pikus są
uczniami trzeciej klasy technikum w Zespole Szkół numer 3
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Mieszkańcom województwa
i przede wszystkim środowisku
naukowemuwkrajui za jegogranicami dali się poznać za sprawą
swojego wynalazku – Opaski
„Asystent Ratownika”.
Urządzenie w łatwy i szybki
sposób pozwala odczytać informacje o pacjencie. W stanie za-
grożenia zdrowia i życia osoby,
z którą nie ma kontaktu, jest on
utrudniony, takie informacje dla
lekarzy są bezcenne. Zbyt często
są też niemożliwe do ustalenia.
­ Problem z ustaleniem danych osobowych i medycznych
mieli ratownicy, którzy ratowali
z wypadku naszą koleżankę –
mówiAdrianPikus.­Pomysłzrodził się podczas zabawy nowym
telefonem z funkcją NFC. Pomyśleliśmy wtedy, że tę technologię
możnawykorzystać.Dziś,poprawie dwóch latach, mamy prototyp. Narazie zbieramy dobre opi-
nie. Uwag jeszcze nie mieliśmy –
dodaje Emilian Ścibisz.
Zapisane w opasce informacje odczytać można za pomocą
telefonu komórkowego zfunkcją
NFC.Opaskamasamezalety.Jest
trwała i niedroga. Koszt produkcji to zaledwie 10 złotych. Urządzenia nie trzeba ładować. Nie
ma nawet baterii. Nie potrzeba
zasięgutelefoniikomórkowejani
dostępu do Internetu.
Za swój wynalazek chłopcy
zgarneli już wiele nagród. Największeprzednimi,choćjestwarunek.
­ Z nagrodami dla chłopców
za „asystenta ratownika”
poszło lawinowo – mówi
naukowy opiekun wynalazców Radosław Moskal, nauczyciel w Zespole Szkół nr
3. ­ Zaczęło się od nagrody
prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej w Konkursie „Młody Innowator”
za interdyscyplinarny charakter projektu i wrażliwość
społeczną. Miesiąc później,
podczas finału VII Olimpiady Innowacji Technicznych
zdobyli trzecie miejsce. Dalej były międzynarodowe
E(x)plory, największy naukowy konkurs w Polsce.
Chłopcy znaleźli się w ścisłym finale. Teraz mają zaproszenie do udziału w największym konkursie informatycznym w Europie, który odbędzie się w maju
w Bukareszcie w Rumunii.
Na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS,
gdzie zdobyli brązowy medal, dowiedzieli się o wyjeździe do Kioto. Do udziału
w Światowym Kongresie Inżynierów w Kioto w Japonii
Emiliana i Adriana zgłosiła
prezes Naczelnej Organizacji Technicznej.
Zdrowie Władze miasta mieszkańcom
Kultura Pielgrzymka po miejscach świętych
Darmowe szczepienia
wkrótce w Ostrowcu
Ostrowieccy chórzyści zaśpiewają
w Bazylice Świętego Piotra
Świetna inicjatywa samorządu
Ostrowca Świętokrzyskiego, dotycząca bezpłatnych szczepień
przeciwko pneumokokom.
Z programu najmłodsi mieszkańcybędąmogliskorzystaćprawdopodobnie jeszcze w tym roku.
Ostrowiec Świętokrzyski chce finansować z własnego budżetu
programprofilaktycznychroniący
dzieci przed zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego wywołanymi przez pneumokoki.
Napierwsząfazęprojektuprzezna-
hór Cantate Domino z parafii Najświętszej Maryi
Panny Saletyńskiejzaśpiewa Bazylice Świętego Piotra.
We Włoszech chórzyści mają
w planach zobaczyć wiele ciekawych miejsc. Pierwszym z nich
będziesanktuariumkuczciświętegoMichałaArchaniołapołożone w południowo-wschodnim
regionie Włoch, zwanym Apulią,
na górze Gargano, w mieście
Monte Sant’Angelo. Na szczycie
tej góry wznosi się jedyna wswo-
czone ma być około 100 tysięcy
złotych.-Lepiejzapobiegaćniżleczyć,dlategobardzospodobałami
sięinicjatywaradnejJoannyPikus,
którazaproponowaławprowadzenieszczepieńprzeciwpneumokokom - mówi prezydent Ostrowca
JarosławGórczyński.-Dokonujemyjuż kalkulacji tego przedsięwzięciaimamnadzieję,żepierwsze
szczepienia uda się przeprowadzić jeszcze w tym roku.a ą
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
C
Wielkie wyróżnienie,
wielkie pieniądze
CIEL
MÓWI ICH NAUCZY
im rodzaju bazylika. Kolejnym
będzie słynne San Giovanni
Rotondo, wktórym żył święty ojciec Pio. Tam chórzyści będą
uczestniczyć w mszy odprawianej przy ołtarzu, przy którym
swoje eucharystie sprawował
włoski kapucyn. W kolejnych
dniach nasi muzycy zobaczą
słynne sanktuarium Santa Casa
w Loretto, miejsce kultu maryjnego, z tak zwanym Świętym
Domkiem, który według legendy
jest nazaretańskim domem
Maryi, Lanciano – miejsce cudu
eucharystycznego.Dwadniprzeznaczą nawłoską stolicę – Rzym,
gdzie podczas pierwszego z nich
na specjalnej mszy będą śpiewać
wBazyliceŚwiętegoPiotrawWatykanie. Następnie przy grobie
papieża Jana Pawła II podziękują
zapontyfikat i papieskie nauczanie.Podczasdrugiego„rzymskiego dnia” ostrowieccy chórzyści
będą uczestniczyć w środowej
audiencji generalnej papieża
Franciszka.
Do udziału w Światowym Kongresie Inżynierów w Kioto w Japonii Emiliana i Adriana zgłosiła
prezes Naczelnej Organizacji
Technicznej.Polskę,podczasimprezy, która otwiera wiele drzwi,
reprezentowaćnajprawdopodobniej będzie jeszcze tylko jedna
uczennica. Ten wyjazd to wielka
szansa oraz gigantyczny koszt.
Cena biletu lotniczego i pobytu
dla obu wynalazców to około 30
tysięcy złotych. Wyjazd może
mieć miejsce na przełomie listopada i grudnia. O ile znajdą się
środki finansowe.
Czy się uda? Zależy
nie tylko od nich
Festiwale naukowe, które odbijająsięszerokimechemwśrodowisku, mają niebagatelną moc.
Skracajądrogęodpomysłudorealizacji. Są windą dla twórców
iźródłempostępu.JedynąprzeszkodądozaprezentowaniaOpaski
– „Asystent Ratownika” w Kioto
są pieniądze. Motywacją nie jest
chęć zaistnienia. Uczelnie
przednimistojąotworem,zaproszenia czekają.
­ Pewnie, że chcemy wprowadzić opaskę do powszechnego
użycia – zgodnie mówią chłopcy.
­ Zamysł był taki, żeby pomóc
chorym, poszkodowanym. Myślimy dziś nad zintegrowaniem
rozwiązaniazsystememNarodowegoFunduszuZdrowiae­WUŚ.
Nie spoczywamy na laurach.
Pomócwuzbieraniuznacznej
kwotychcąszkołaiStarostwoPowiatowe, to jednak może nie wystarczyć. a ą
Zaśpiewają też w bazylice
Świętego Franciszka w Asyżu
isanktuariumMatkiBoskiejSkalnej usytuowanym na górze wąwozu z naturalnymi tarasami,
ścieżkami,korytarzami,grotami.
Zwieńczeniem pobytu będzie
słynne Monte Cassino, gdzie nie
zabraknie„Czerwonychmaków”,
Padwa i Werona.
- Chcemy pokazać naszą polską tożsamość, śpiewując chociażby„GaudeMaterPolonia”,ale
przygotowaliśmy też fragmenty
najczęściej używanej w liturgii
papieskiej w Watykanie mszy 8 „DeAngelis-Mszyaniołów”,które zaprezentujemy w Watykanie
– mówią chórzyści. a ą
[email protected]
MIROSŁAW ROLAK
12 GŁOS MIESZ-
Redakcja „Faktów Ostrowieckich” czeka na Wasze sygnały:
telefon 41 230 26 20, e-mail: [email protected]
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
GŁOS MIESZKAŃCÓW
JADĄC ROWEREM
TRZEBA MIEĆ OCZY
DOOKOŁA GŁOWY
Bezpieczeństwo Mimo powstających w wielu miejscach
ścieżek rowerowych, korzystający z jednośladów wciąż są
zdania, że nie są bezpieczni na ostrowieckich drogach
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
FOT. KINGA PRUCNAL
T
Tu doszło do potrącenia pana Tadeusza, który jechał po chodniku.
CO NAS
WKURZA?
OPINIE MIESZKAŃCÓW
Zegar na wieży
kościelnej od kilku
tygodni spieszy
o 20 minut
OSTROWIEC
Ktoś powinien zająć się naprawą
zegara na wieży kolegiaty świętego MichałaArchanioła.
Oddłuższego czas spieszy
ookoło 20 minut,co powoduje
czasami komiczne sytuacje
iwprowadza ludzi wbłąd.
W niektórych
częściach miasta
panują egipskie
ciemności!
OSTROWIEC
Ulica Miodowa,prowadząca
doośrodka rekreacyjnego
Gutwin,została przedkilkoma
miesiącami gruntownie wyremontowana,wramach programu tak zwanych schetynówek.
Wszystko byłoby super,gdyby
nie fakt,że nowy asfalt kończy
się w miejscu,wktórym wielu
spacerowiczów dociera do parku linowego.Wszystko dlatego,
że to już inna gmina.
KIP
adeusz Kaźmierski często,
gdy pozwala na to pogoda,
jeździ rowerem. Z racji
swojego wieku, kiedy nie ma
wpobliżuścieżkirowerowej,zdarza się, że zamiast jezdnią, porusza się po chodniku.
- Zostałem potrącony przez
samochód i jeszcze zarobiłem
mandat - opowiada w rozmowie
z „Faktami Ostrowieckimi” Tadeusz Kaźmierski. - Wszystko
przez to, że nie widziałem samochodu, który wyjeżdżał
z uliczki przed blokiem numer
82 na ulicy Polnej. Kierowca też
mnie nie widział, bo wszystko
zasłania tu przylegający do ulicy wysoki płot.
Naszczęścieskończyłosiętylko na pogiętym kole od roweru.
Ponieważ jednak panowie nie
mogli się dogadać, co do rekom-
CZEKAMY W REDAKCJI
a Ze swoim problemem można
przyjść też do naszej redakcji
przy ulicy Sienkiewicza 63
w Ostrowcu. Zapraszamy
od poniedziałku do piątku!
AKTACH”
27 KWIETNIAW „F
SACH
ZMIANY W PRZEPI
W kolejnym numerze „Faktów Ostrowieckich”raport
o niebezpieczeństwach,
na jakie narażeni są kierowcy, rowerzyści i piesi w powiecie ostrowieckim. Czekamy na Wasze opinie na ten
temat i sygnały, gdzie kierujący jednośladami muszą
szczególnie uważać, a gdzie
odpowiednio zadbano o ich
bezpieczeństwo.Takich
miejsc na pewno nie brakuje!
Zgodnie z ostatnimi
zmianami, rowerzysta, który
ma w organizmie ponad 0,5
promila alkoholu lub kieruje
rowerem pod wpływem
narkotyków, otrzyma
mandat w wysokości 500
złotych, natomiast za stan
po użyciu alkoholu (od 0,2
do 0,5 promila) grozi
od 300 do 500 zł mandatu.
Sprawa trafi do sądu, jeśli
policjant stwierdzi, iż pijany
cyklista stworzył
szczególne zagrożenie
w ruchu drogowym. Można
za to stracić prawo jazdy.
pensaty za szkody, wezwali policję.
- Dostałem 100 złotych mandatu za jazdę po chodniku - opowiadarowerzysta.-Jakodchodziłem,policjancijeszczerozmawiali z kierowcą.
Pan Tadeusz uważa, że w tym
miejscu powinien stanąć znak
STOP po to, by kierowcy wyjeżdżający sprzed bloku zatrzymywali się przedwyjazdem naulicę.
Zarządca uliczki, Ostrowiecka
Spółdzielnia Mieszkaniowa, takiej konieczności nie widzi.
Rowerzystywtymmiejscuteoretycznie nie powinno być. Prawooruchudrogowymmówiwyraźnie, że rowerem po chodniku
jeździć nie wolno. Od tej zasady
istniejąjednaktrzywyjątki.Rowerzysta może jechać po chodniku,
gdy:jedziezdzieckiemdolatdziesięciu, podczaszłejpogody(śnieg,
silnywiatr,ulewa,gołoledź,gęsta
mgła) lub kiedy są spełnione jednocześnietrzywarunki:chodnik
maconajmniejdwametryszerokości,ruchjestdozwolonyzprędkością ponad 50 kilometrów na
godzinęwtereniezabudowanym,
brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich
przeznaczonego.
Zdaniem rowerzysty, poruszanie się po ostrowieckich ulicachiścieżkachrowerowych,mimo że jest ich wiele, nie jest wcale bezpieczne.
- Ścieżki to jedno, ale są chodniki, na których zgodnie z prawemmożnajeździć.Tylkożenikt
na to nie zwraca uwagi.
Ścieżek rowerowych w ostatnich latach powstało w mieście
mnóstwo. Obecnie żadna inwestycja drogowa nie odbywa się
bez uwzględnienia właśnie traktu dla rowerzystów. Jednak nie
wszędzieprzyjęterozwiązaniasą
dobre.
Tak jest na przykład naosiedluPułanki,nadrodzewyjazdowej
z osiedla na ulicę Iłżecką. Miejscowikierowcydobrzewiedzą,że
dojeżdżając do wyjazdu mogą
natknąć się na pędzących ścieżkąrowerzystów,amimotoczęsto
dochodzi do scysji i nieprzyjemnych sytuacji, kiedy jednoślad
znajdzie się tuż przed maską samochodu.
Na tym samym osiedlu, ale
z drugiej strony, zadbano o to, by
było bezpieczniej i ustawiono
przy wyjeździe z uliczki lustro,
a kierowcy widzą, co dzieje się
na ścieżce rowerowej. a ą
Nasze problemy Skansen sprzed dziesiątek lat w centrum miasta
Na ulicy bocznej Denkowskiej asfaltu nie będzie
M
ieszkańcy ulicy bocznej
Denkowskiej od lat proszą o asfalt, który pozwoli im docierać do domów
w warunkach na miarę XXI wieku.Jestmałoprawdopodobne,by
się go doczekali.
Na każdym zebraniu rady
osiedla Złota Jesień powraca
problem odgałęzienia ulicy
Denkowskiej, która w swojej
głównejczęścizostaławyremontowana dzięki środkom z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. Kilka metrów
dalej jednak cywilizacja się koń-
czy, a ludzie tak jak przed dziesiątkami lat brną w błocie.
- Mieszkamy prawie w centrum miasta, ale co z tego.
Na wiejskich drogach jest lepsza
nawierzchnia. Urzędnicy tłumaczą się, że droga jest bardzo wąska, ale to przecież nie nasza wina, że tak kiedyś budowano blisko siebie domy. My też płacimy
podatkiiprzynajmniejasfaltmogłobynammiastozrobić- mówią
przedstawicielekilkunastuposesji.
- Jak chodzę po ulicy bocznej
Denkowskiej, to czuję się jakbym
był w latach 70. Ludzie mi często
zgłaszają, że czują się porzuceni
przez nas, odtrąceni. Ludzie są
po prostu załamani. Oni nie wierzą w żadnych radnych, nie wierzą w żadne miasto, w żadne
działania,bosąpoprostuzrezygnowani - zwraca uwagę radny
Wojciech Kaczmarski.
Jednak żadne interpelacje
niewiele tu zdziałają. Według
urzędników z magistratu skutecznie przeszkadza w tym fakt,
że ulica ma tylko 3,5 metra szerokości, a więc nie spełnia standardów.
Dodatkowonaniektórychodcinkach są zwężenia, na których
ledwo mieści się samochód. Poza tym ulica jest ślepa, na końcu
powinna być możliwość zawrócenia, anie ma na to miejsca. Kolejnym problemem jest nachylenie, które powoduje, że po asfalcie woda deszczowa będzie zalewała posesje położone najniżej.
Jedyne, na co mogą liczyć mieszkańcy tej uliczki, to doraźne, tak
jak do tej pory, utwardzenie nawierzchni.a ą
[email protected]
KINGA PRUCNAL
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Elżbieta
Józef
Waldemar
Tadeusz
Stefan
Wojciech
Stare ścieżki rowerowe są źle
oznakowane.Jeździ się fatalnie, ponieważ w paru miejscach zapadnięta jest kostka.
Wydaje mi się, że coś trzeba
z tym zrobić.
Jest coraz lepiej.Jednak wciąż
problem stanowią kierowcy.
Wiadomo, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo są na wygranej
pozycji, a wciąż są uważni.
Uważam, że jest parę takich
miejsc, jak ulice Chrzanowskiego, Jana Pawła II, gdzie chodniki są bardzo nierówne, a na ulicę strach wyjechać. Ale ogólnie to nie można narzekać.
Niewszystkieulicesąprzystosowanedlarowerzystów.Najbardziej
podobająmisięuliceIłżecka,Sikorskiegooraz Sienkiewicza.Na tych
ulicachsąnajlepsześcieżkiroweroweorazdobreoznakowane.
Jeżdżę bardzo dużo i mam uwagi odnośnie bardzo wysokich
krawężników.Jadąc,muszę co 5
metrów zejść z roweru i schodzić z krawężników.Dla mnie
jest to prawdziwą zmorą.
Nasze miasto posiada za mało
ścieżek rowerowych. Oznakowanie ulicy Waryńskiego to jakiś las znaków. Nie wiem, czy ta
ścieżka rowerowa spełnia swoje zadanie.
Paula
Anna
Po części nasze miasto sprzyja
rowerzystom. Uważam, że
za mało jest jednak ścieżek rowerowych.
Nasze miasto jest przyjazne
dla rowerzystów. Moim zdaniem jest dużo ścieżek rowerowych. Ostatnio sama miałam
okazję nimi jeździć głównie
do szpitala.
Monika
Danuta
Nasze miasto nie do końca jest
przyjazne rowerzystom. Nie
wszędzie są ścieżki rowerowe
a jeśli są, to kierowcy rowerów
nie uważają na pieszych.
Ja nie jeżdżę na rowerze, ale
uważam, że miasto jest przystosowane dla rowerzystów.
Jeśli ktoś chce jeździć na rowerze to zawsze znajdzie swoją
trasę bez względu na ścieżki.
OWERY
WYKORZYSTAĆ R
Co władze
powinny
robić dla
ludzi, którzy
jeżdżą
na rowerach
Robert Burda
Ks. Paweł Anioł
Powinny być ścieżki rowerowe,
którymi można dojechać
do atrakcyjnych turystycznie
miejsc.Jest już sporo dróg dla
rowerzystów, ale brakuje mi
drogi na przykład do Bałtowa.
Mamy sporo dobrych ścieżek
rowerowych, ale brak zintegrowanego ciągu, który umożliwiałby przejazd przez miasto
bez konieczności schodzenia
z roweru.
Agnieszka
Elżbieta
Czasami jeżdżę rowerem, ale
częściej jeżdżą moje dzieci.
Na razie pod naszą opieką, ale
wolałabym wiedzieć, że są bezpieczne. Ścieżki rowerowe są
bardzo potrzebne.
W Ostrowcu jest mnóstwo
dróg przeznaczonych dla rowerów. Dzięki temu rowerzyści nie
muszą poruszać się po drodze
i czują się bezpiecznie.
Henryk
Iwona
Janina
Małgorzata
Sergiusz
Leszek
W mieście jest za mało ścieżek
rowerowych.Jazda ulicą jest
niebezpieczna, ponieważ kierowcy nie zwracają uwagi
na rowerzystów.
Ogólnie nie jest źle, ale są jeszcze takie miejsca w naszym
mieście, gdzie przydałyby się
ścieżki rowerowe. Na przykład
na ulicy Polnej.
Dużo chodzę po mieście i widzę, że często rowerzyści
przeszkadzają pieszym.Zwracają sobie nawzajem uwagę.
Przydałoby się więcej kultury,
to jest ważniejsze niż ścieżki.
Wydaje mi się, że nasze miasto
nie jest przyjazne rowerzystom, a przecież wielu ludzi korzysta z rowerów.Jest za mało
ścieżek rowerowych.
Dużo jeżdżę na rowerze. Ścieżek jest za mało, a do tego bardzo często ludzie po nich chodzą, a to przecież miejsce dla
rowerzystów.
Uważam, że w mieście jest
za mało ścieżek rowerowych.
Jazda po ulicy jest dla mnie
niebezpieczna, więc staram się
tego unikać. Rozumiem jednak, że są takie miejsca, gdzie
nie ma gdzie ich zrobić.
a Mieszkańcy krytykują
stan dróg dla rowerów
a Podpowiadają władzom
miasta ciekawe rozwiązania
ZDJĘCIA ARCHIWUM
GŁOS MIESZKAŃCÓW 13
FAKTY OSTROWIECKIE
14 Z ŻYCIA SZKOŁY
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Z ŻYCIA SZKOŁY
Coś ciekawego dzieje się w Twojej
szkole? Zadzwoń do nas
– 41 230 26 20 lub napisz
– [email protected]
CO SŁYCHAĆ Ostrowiec Świętokrzyski Młodzież prezentuje swoje umiejętności
W SZKOŁACH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NUMER I IMIENIASTANISŁAWASTASZICA.Gimnazjaliści wzięli udział wbiologicznochemicznym konkursie „1 z10”.
Wprzygotowania zaangażowali
się uczniowie klas IC iII C.Konkurs prowadziła KlaudiaTomaszewska.Pierwsze miejsce zajęły uczennice zPublicznego Gimnazjum numer 4 -WiktoriaZielińska iDaria Danielczyk
przygotowane przezAlicję
Jurkowską iAnnę Głowacką.
Nadrugim miejscu uplasowali
się Klaudia Siemieniuch oraz Paweł Szczygłowski zPublicznego
Gimnazjum numer 1,przygotowani przez Katarzynę Kozieł
iEdytę Czarnecką.Trzecie miejsce należało douczennic Publicznego Gimnazjum numer 3:
Anny Soluch iBereniki Mazur,
które zostały przygotowane
dokonkursu przez Beatę
Kiljańską oraz Barbarę Rej.
Wiedzą wszystko
o teatrze
LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCENUMERIIIMIENIAJOACHIMACHREPTOWICZA.Trzyosobowadrużyna:Katarzyna
Cholewińska,KarolinaKlusek
iKlaudiaNowakzklasyIIDzwyciężyławMiędzyszkolnymKonkursieWiedzyoTeatrzezorganizowanymprzezCentrumKształceniaUstawicznegowOstrowcu.
Kolejnedwazespołyztejsamej
klasy,SandraCieszkowska,KarolinaHamera,AgnieszkaRosiak
orazKatarzynaKarpińska,Anna
KowalskaiAleksandraNowocień
zajęłyodpowiednioIViVmiejsce.
Chętnie śpiewają
w wielu językach
[email protected]
TOR
MÓWI ORGANIZA
ANNA ŚLEDZIŃSKA
P
o raz ósmy młodzież miała okazję
chwalić się swoimi umiejętnościami
językowymi. WVIII edycji Konkursu
Piosenki Obcojęzycznej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego wzięli udział uczniowie gimnazjów
zpowiatówostrowieckiego,opatowskiego
i jędrzejowskiego.
Takie konkursy to już tradycja nie tylko ostrowieckiego „Norwida”, ale też innych placówek w mieście.
- Z roku na rok obserwujemy nie tylko
zwiększone zainteresowanie uczniów, ale
też coraz wyższy poziom prezentowany
przez uczestników - mówi Anna Trojanowska, wicedyrektorka szkoły.
Soliści zaprezentowali w sumie 13
utworów w trzech językach: angielskim,
rosyjskim i francuskim. Oceniało ich jury
wskładzie: Małgorzata Malinowska, Małgorzata Nowakowska, Magdalena Chrabąszcz, Katarzyna Mozal, Magdalena
Siepietowska.
Miejsce pierwsze zajęła Agata StyczyńskazPublicznegoGimnazjumnumer
1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, która zaśpiewaławjęzykurosyjskimpiosenkęAłły
Pugaczowej „Milion ałych roz”. Miejscem
drugim nagrodzono Małgorzatę Binkiewicz z Gimnazjum w Tarłowie. ZaśpiewałapoangielskupiosenkęDuffy„Wink”.
Wraz z nią na miejscu drugim znalazła sie
Wirginia Nowacka z Publicznego Gimna-
FOT. ARCHIWUM
Biologia i chemia
bez tajemnic
FOT. NORBERT SCHINDLER
W POWIECIE OSTROWIECKIM
Agata Styczyńska zaśpiewała „Milion ałych roz” Ałły Pugaczowej i dzięki
temu zdobyła w konkursie piosenki pierwsze miejsce.
zjum w Zespole Placówek Oświatowych
wMiąsowej. Ona także prezentowała piosenkę zrepertuaru Ałły Pugaczowej, a wybrała „Królowie mogą wszystko”. Miejsce
trzecie zajęła Natalia Bidzińska z Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych
w Bałtowie, która zaprezentowała utwór
Lany Del Rey „Young and beautiful”, oczywiście w języku angielskim.
Wyróżnienia otrzymali Dominika Bugajska z Publicznego Gimnazjum numer 1
wOstrowcu,GabrielaKorpikzGimnazjum
imienia Podpułkownika Władysława
Zwiejskiego,pseudonim„Jaruga”wSadowiu
i Eliza Piasecka z Niepublicznego Gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego
wOstrowcu.Nagrodąpubliczności uhonorowanoWirginięNowackązMiąsowej.
Anna Trojanowska, wicedyrektor
„Norwida”- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznej frekwencji i poziomu przygotowania uczestników
konkursu. Bardzo duże podziękowania należą się też nauczycielom, którzy je zorganizowali - Annie Kucharskiej-Murzyn, Elżbiecie Kowalskiej,
Katarzynie Korulczyk. O oprawę muzyczną zadbał Ryszard Góra, a dokumentację fotograficzną Norbert
Schindler. Dziękujemy sponsorom,
którzy ufundowali nagrody dla zwycięzców - posłowi Zbigniewowi
Paceltowi i Wydawnictwu Pearson.
Wkonkursiewystąpilirównieżuczniowie z Katolickiego Gimnazjum imienia
KsiędzaMarcinaPopielawOstrowcu,Publicznego Gimnazjum numer 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w
Ostrowcu, Gimnazjum w Waśniowie oraz
Publicznego Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Bodzechowie. Oprawę muzyczną
zapewnił Ryszard Góra. a ą
Powiat ostrowiecki Znaleźliśmy się na końcu województwa,jeśli chodzi o liczbę laureatów konkursów przedmiotowych
Stworzyli wystawę
starych fotografii
Sześcioro gimnazjalistów wśród laureatów. Gratulujemy im!
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NUMER 19 IMIENIA JANA
BRZECHWY. Ostrowieckie
przedszkolaki zapraszają we
wtorek, 21 kwietnia na Pochód
Zielonych, czyli XII Ekologiczny
Happening Przedszkolaków.
Rozpocznie się on o godzinie
10 na placu przed placówką.
Pochód wyruszy obok placu
zabaw na osiedlu Ogrody, ulicami Radwana, aleją Jana Pawła II.W programie także przyrzeczenie przedszkolaków Małych Ekologów.
rupazaledwiesześciorgalaureatów
reprezentowałapowiatostrowiecki
podczas podsumowania konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów,
organizowanychprzez kurarotium oświaty. To bardzo mało, nasz powiat, jeśli chodzi o liczbę laureatów z gimnazjów, znalazł się w końcówce województwa.
Laureacimająwielepasjiizainteresowań,
a przy tym są prawdziwymi omnibusami.
Wśródwszystkichostrowieckichuczestnikówkonkursówprzedmiotowych,aższeścioromożepochwalićsiętytułemlaureata.
Jednym z nich jest Karol Szypniewski,
uczeń klasy III B Publicznego Gimnazjum
numer 1 w Ostrowcu, laureat XII Woje-
SLA
G
wódzkiego Konkursu Historycznego. Karol lubi prowadzić rozmowy na tematy
naukowe. Historia nie jest jego jedyną pasją.Interesujesięnowoczesnątechnologią
oraz grami komputerowymi.
Anna Gołasa, uczennica klasy III B w
Gimnazjum numer 3, jest laureatką XII
Konkursu Języka Polskiego, podopieczną
Aliny Bek. Interesuje się muzyką lat sześćdziesiątych, zespołami The Doors i The
RollingStones,ajejnumeremjedenjestThe
Beatles. Jest miłośniczką literatury współczesnej, a szczególnie powieści grozy.
Berenika Mazur z tej samej klasy co
Ania jest laureatką XIII Konkursu Języka
Niemieckiego. Lubi też matematykę, fizy-
kę,wiedzęospołeczeństwieijęzykniemiecki. Chętnie gra w tenisa ziemnego, jeździ
na rowerze i biega.
MarekDzikjestchlubąGimnazjumMistrzostwa Sportowego. Został laureatem
XII Konkursu Języka Polskiego. Doskonalełączynaukęzesportem.Uprawiapływanie iwtej dziedzinie również ma osiągnięcia. Marek jest także stypendystą Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Natalia Surowiec, uczennica klasy III
A Gimnazjum w Kunowie znalazła się
w gronie laureatów XIII Konkursu Języka
Angielskiego. To jej prawdziwa pasja, już
w ubiegłym roku zdobyła tytuł finalistki
tego konkursu i została wytypowana
do udziału w projekcie Fascynujący Świat
Nauki, realizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, skierowanym
do uczniów szczególnie uzdolnionych.
W tym programie wziął też udział jej
szkolny kolega z klasy III B - Dawid
Bidziński, laureat Konkursu Informatycznego. Od początku edukacji w gimnazjum
przejawia zainteresowanie informatyką
i wykazuje umiejętności w tym zakresie.
Zamierza rozwijać się w technikum w klasie o profilu informatycznym. a ą
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
Z ŻYCIA SZKOŁY 15
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Przedszkolaki
Nasza akcja „Przedszkolaki 2015”
Na łamach „Faktów” prezentujemy
dzieci z wszystkich przedszkoli
Rozpoczynamy akcję redakcji
„Faktów Ostrowieckich” „Przedszkolaki2015”,wktórejzaprezentujemy fotografie wszystkich przedszkolaków z powiatu
ostrowieckiego.
Dziśprzedstawiamypierwsze
fotografie - przedszkolaków
z czterech ostrowieckich placówek: Niepublicznego PrzedszkolaSmyk,PublicznegoPrzedszkola numer 16, Publicznego Przed-
szkola numer 19 i Publicznego
Przedszkola numer 21.
Maluchy bardzo radośnie
przyjęły wiadomość, że ich fotografie opublikowane zostaną
w nowej ostrowieckiej gazecie
ichętniepozowałydozdjęć.Większość z naszych milusińskich pozowała w pełni „profesjonalnie“,
niczym gwiazdy estrady. I przyznać trzeba, że mamy wyjątkowo
urodziwychprzedszkolaków.
W następnych numerach
„Faktów Ostrowieckich” będziemy prezentować kolejne grupy
z ostrowieckich przedszkoli
izgminpowiatu.Stworzymytym
samym oryginalny, niepowtarzalny „album” z fotografiami
najmłodszych mieszkańców powiatu ostrowieckiego. a ą
[email protected]
MIROSŁAW ROLAK
Niepubliczne Przedszkole „Smyk” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Kinga Wnuk.
Grupa I.
Niepubliczne Przedszkole „Smyk” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Kinga Wnuk.
Grupa II.
Niepubliczne Przedszkole „Smyk” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Kinga Wnuk.
Grupa III.
Niepubliczne Przedszkole „Smyk” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Kinga Wnuk.
Grupa IV.
Przedszkole Publiczne numer 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Katarzyna Dryjas.
Grupa I - „Krasnoludki”.
16 PRZEDSZKOLAKI
Z ŻYCIA SZKOŁY
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Przedszkole Publiczne numer 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Katarzyna Dryjas.
Grupa II - „Słoneczka”.
Przedszkole Publiczne numer 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Katarzyna Dryjas.
Grupa III - „Jagódki”.
Przedszkole Publiczne numer 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Katarzyna Dryjas.
Grupa IV - „Biedronki”.
Przedszkole Publiczne numer 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Katarzyna Dryjas.
Grupa V - „Żabki”.
Przedszkole Publiczne numer 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Katarzyna Dryjas.
Grupa VI - „Pszczółki”.
Przedszkole Publiczne numer 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Aneta Stachurska.
Grupa I - „Biedronki”.
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Z ŻYCIA SZKOŁY 17
PRZEDSZKOLAKI
Przedszkole Publiczne numer 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Aneta Stachurska.
Grupa II - „Motylki”.
Przedszkole Publiczne numer 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Aneta Stachurska.
Grupa III - „Kaczuszki”.
Przedszkole Publiczne numer 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Aneta Stachurska.
Grupa IV - „Żabki”.
Przedszkole Publiczne numer 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Aneta Stachurska.
Grupa V - „Jeżyki”.
Przedszkole Publiczne numer 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Aneta Stachurska.
Grupa II - „Pszczółki”.
Przedszkole Publiczne numer 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Salomea Broda.
Grupa I - „Fasolki”.
18 PRZEDSZKOLAKI
Z ŻYCIA SZKOŁY
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Przedszkole Publiczne numer 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Salomea Broda.
Grupa II - „Maki”.
Przedszkole Publiczne numer 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Salomea Broda.
Grupa III - „Różyczki”.
Przedszkole Publiczne numer 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Salomea Broda.
Grupa IV - „Słoneczniki”.
Przedszkole Publiczne numer 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Salomea Broda.
Grupa V - „Niezapominajki”.
Przedszkole Publiczne numer 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Salomea Broda.
Grupa VI - „Stokrotki”.
Przedszkole Publiczne numer 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor: Salomea Broda.
Grupa VII - „Fiołki”.
FAKTY OSTROWIECKIE
STYLOWO 19
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
STYLOWO
JUŻ 27 KWIETNIA
a W kolejnym numerze
„Faktów Ostrowieckich” o tym,
jak szkoła językowa Hellen
Doron z Ostrowca organizuje
bale charytatywne
Gotowanie
CO SŁYCHAĆ
NA RYNKU?
Młody kucharz
Dawid Skoczylas
był w „Hell’s
Kitchen”
FOT.ARCHIWUM
WIEŚCI Z MIASTA I POWIATU
Tubka żelu, który wprowadziła do oferty swojego salonu Greta Motoła, kosztuje około 40 złotych, a cała jej zawartość
jest dodawana do farby używanej do koloryzacji, co zaoszczędza czas. Zabieg pielęgnacyjny wystarczy na pół roku.
KOLORYZACJA
Z KERATYNĄ CORAZ
BARDZIEJ POPULARNA
Uroda W ostrowieckim salonie fryzjerskim Loczek można
skorzystać z nowej metody pielęgnacji włosów
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
E
stel Poland jako pierwsza
profesjonalnamarkawPolsce wprowadziła na rynek
koloryzację z keratyną.
- To zupełna nowość, z której
skorzystać można dopiero od
około dwóch miesięcy - mówi
Greta Motoła, właścicielka salonu fryzjerskiego Loczek. - Zanim
sprowadziliśmy te produkty do
salonu,jakwwiększościprzypadków wypróbowałam je na sobie.
Efekt był niesamowity.
Na co nam keratyna?
W skład budowy naszych włosów wchodzi białko zwane keratyną. To popularne białko obecne jest również w paznokciach,
zębach oraz zewnętrznych war-
stwachskóry.Keratynawarunkuje kondycję włosów oraz ich odporność na działanie czynników
zewnętrznych. Co więcej, białko
to układa się w chemiczny łańcuch, co determinuje ich wygląd
- decyduje o tym, czy włosy są
proste, czy kręcone.
Kształtwłosówzależyodwiązań znajdujących się w obrębie
keratyny.
W trakcie rozmaitych zabiegów kosmetycznych, takich jak
stosowanie lokówki czy też prostownicy, wiązania te krótkotrwalezostająprzerwane,coumożliwiaułożeniefryzurywdowolny sposób.
Nie jest to jednak trwały efekt
i stosunkowo szybko wiązania te
powracają do poprzedniego stanu - wtedy nasze włosy przybierają tradycyjną formę.
Na czym polega
nowość?
W ostatnich latach furorę robiły
zabiegipolegającenastosowaniu
keratyny na gorąco.
Nowość
proponowana
w Loczku, to żel nabłyszczający
De Lux Keratin, który jest stosowany razem z farbą koloryzacyjną.
- Dodajemy tubkę żelu dofarby i razem z nią nakładamy
na włosy - opowiada Greta Motoła. - Dzięki temu keratyna precyzyjnie dociera do uszkodzonych obszarów kory uszkodzonych chemicznie oraz przez
czynniki fizyczne. Jest to o tyle
ważne, że wchłania się dośrodka
włosa, a nie tylko na jego powierzchni, tak, jak to było do tej
pory.
Budulcowy składnik żelu naprawia i odbudowuje zniszczone
włosy, a składnik nawilżający
chroni je przednadmiernym wysychaniem.
Włosy są gładsze, miękkie,
błyszczące i znacznie mniej podatne na pękanie.
- Klientki, które już się na to
zdecydowały, są zachwycone
i wracają z podziękowaniami mówi fryzjerka. - Efekt jest widoczny od razu, bo włosy są bardziejmiękkie,błyszcząitonietylko zaraz po wizycie.
Dużymplusemzabiegujestto,
żenawetpowielumyciachwłosy
nietracątychwłaściwości.Dlategozalecasię,żebywykonywaćgo
raz na pół roku. To w zupełności
wystarczy, żeby długo cieszyć się
wspaniałą fryzurą i nie martwić
o kondycję włosów. a ą
OSTROWIEC, UL. OKÓLNA
Uznawany za wielu mieszkańców za najlepszy tego typu lokal w mieście, Hassan Kebab
przy ulicy Okólnej został na nowo otwarty po remoncie. Klienci mogą się cieszyć pysznym
jedzeniem w odświeżonym
wnętrzu, a kiedy zrobi się cieplej, także w ogródku piwnym.
Nazwa tej restauracji wzięła się
od imienia wujka Hassana,
spokrewnionego z właścicielami, posiadającego sieć kebabów w Istambule.To on zdradza właścicielom swoje niepowtarzalne receptury, według
których przyrządzany jest kebab.
[email protected]
SLA
Zimno i deszcz
niestraszne
OSTROWIEC, RYNEK
Na złość fatalnej pogodzie,
w Cafe Rynek i tak wystawiono
na zewnątrz stoliki i parasole.
W niedzielę informowano, że
każdy odważny otrzyma rabat
jeśli siądzie na tarasie.
SLA
FOT. ARCHIWUM
FOT. ANNA ŚLEDZIŃSKA
Hassan Kebab
znowu otwarty
Dawid Skoczylas pracujący
w Cafe Rynek walczy o tytuł najsympatyczniejszego kelnera.
DawidSkoczylasjestuczniem
drugiej klasy Zespołu Szkół nr 1
imienia Mikołaja Kopernika
wOstrowcuŚwiętokrzyskim.Gotowaniem pasjonuje się od dziecka, czym zaraził się od babci. Tę
pasjępostanowiłrozwijaćnietylko w szkole, ale też zdobywając
doświadczeniezawodowe.Mimo
młodego wieku pracuje, spróbował też swoich sił wpolskiej edycji programu „Hell’s Kitchen”.
- Gotowanie nie jest trudne.
Tym zamiłowaniem zaraziła
mniebabcia,któranajbardziejceni tradycyjną kuchnię polską.
Mam to po niej - mówi Dawid
Skoczylas. - Na początku była to
tylko zabawa, która przerodziła
się w pasję.
Decyzję o wzięciu udziały
w castingu do „Hell’s Kitchen”
Dawid podjął w ostatniej chwili.
- Oglądałem pierwszą edycję
programu i na dzień przed
castingiemdodrugiejpostanowiłem spróbować. Nie żałuję.
Internet
W sieci znaleźć
można
towarzysza
na spacer
Ostrowczanieszukającymotywacji,aleiprowadzącyaktywnytryb
życia, szukający kontaktów z nowymi osobami, korzystają z nowych możliwości, jakie daje
internet.
Jedną ze stron, z której mają
okazję korzystać jest aktywnierazem.pl, portal dla ludzi ciekawych świata.
- Każdy sam może stworzyć
aktywność, do której inni będą
dołączać. Głównym celem tego
serwisu społecznościowego jest
zachęcanie do zawierania nowych znajomości po przez aktywne spędzanie czasu razem.
Stronajestw100procentachdarmowadlaużytkowników-oferują jej założyciele. a ą
[email protected]
SLA
20 NA JĘZYKACH
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
JUŻ 27 KWIETNIA
NA JĘZYKACH
a Rozmowa o tym, jak policjant
zajął się teatrem. Właściciel
pubu „Polny Konik” opowie
nam o swoich pasjach.
Nasz człowiek
rusza w podróż
dookoła świata
P
ochodzący z Ostrowca
Świętokrzyskiego Paweł
Batug uczestniczy w międzynarodowym projekcie podróżniczym World Expedition
2015, mającym za cel podróż dookoła świata.
Odwiedził ostatnio rodzinne
strony wraz z członkami grupy,
byprzedstawićprojektorazspotkaćsięzsiatkarkamiKSZOOstrowiec. Kilkadziesiąt godzin po wizycie w Ostrowcu Świętokrzyskim, podróżnicy byli już w zachodniej Gruzji. Wylądowali
w Kutaisi skąd odebrał ich umówiony przewodnik z ktrym udali
się do Wardzi smakując po drodzeregionalnychwypieków.Drugiego dnia grupa zwiedzała dwa
skalnemiasta,wktórychznajdowało się trzy tysiące komnat mogących pomieścić sześćdziesiąt
tysięcy ludzi. Miejsca te są nadal
zamieszkałe przez lokalnych
mnichów. Następnym etapem
byłastolica,Tbilisi.Podrodzenie
zabrakło zwiedzania licznych
przydrożnychcerkwiikościołów.
Co jeszcze spotkało grupę
zostrowczaninemwskładziezaprezentujemy wkolejnym wydaniu Faktów Ostrowieckich.
A wracając do wyprawy dookoła świata, ten pomysł rodził się
od dawna, a ostateczna decyzja
zapadław ubiegłym roku w trakcie wyprawy na Arktykę. -Chcemy zrobić coś wyjątkowego, niekonwencjonalnego. Pierwszy raz
pojechaliśmynaSyberię,byłyteż
inne niesamowite wyjazdy. To
wyzwanie jest jednak najtrudniejsze.Wystarczysprawdzić,jak
niewielu Polaków przejechało
dookoła świata. Nie chodzi o to,
żeby przelecieć, tylko przejechać
tętrasę.Mysamolotemprzemieścimy się tylko z Azji do Ameryki
izAmerykidoAfryki.Apozatym
będziemy korzystać z autostopu,
busa, pociągu i własnych nóg mówiinicjatortejwyprawy,Jacek
SowakzWyższejSzkołyHandlowej w Kielcach. a ą
FOT. ANNA ŚLEDZIŃSKA
Pierwsza Dama
i porcelana
ĆMIELÓW. Anna
Komorowska, małżonka
prezydenta Bronisława
Komorowskiego odwiedziła w ubiegłym tygodniu słynne
ćmielowskie firmy Fabrykę Porcelany AS
oraz Polskie Fabryki
Porcelany Ćmelów
i Chodzież.W fabryce
Adama Spały Pierwsza
Dama odlała samodzielnie porcelanową figurkę. Mówiła, że jest pełna uznania dla
precyzji i umiejętności osób,
które zdobią porcelanowe cudeńka.
Paweł Batug wraz z ekipą
promował ostatnio
wyprawę w rodzinnym
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wybory Miss Piękna ostrowczanka walczy o koronę wśród nastolatek
Paulina Słapek walczy o koronę Miss Polski
FOT. AUTOR ZDJĘCIA
Paulina na co
dzień uczy się
w Gimnazjum
numer 4 imienia
Orląt Lwowskich
w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
DariuszParkitny-trenersiatkarek
KSZO Ostrowiec zadedykował
udział w maratonie swojej półrocznej córeczce, Blance. Kiedyś
bieganietraktowałjakoformętreningu, jednak chyba nie spodziewał się, że sam zacznie go uprawiaćnatakąskalę.Bakcyladocyklicznego biegania, a następnie
startów w imprezach biegowych
zaraziłgofizjoterapeutadrużyny,
Witold Kozioł. Do dziś wspólnie
pokonująkilometrywramachcodziennychtreningów. Trener naszych startował już między innymi w Biegu Niepodległości
wWarszawie, jednak wniedzielę
12 kwietnia stawił czoła w biegu
nadystansiemaratonu.Awszystko to w odległym Dębnie, gdzie
odbywała się 42. edycja najstarszego polskiego maratonu, zaliczanego do Korony Maratonów
Polskich . Dystans, który dla wielu wydaje się nieosiągalny pokonał w czasie 4 godziny, 18 minut
i31sekund,codałomu1359miejsce. To pewnie nie koniec bieganiawmaratonach,szykująsiękolejne starty i rekordy. a ą
[email protected]
RAFAŁ SOBOŃ
Spotkanie po roku
od wizyty w pałacu
FOT. AUTOR ZDJĘCIA
RAFAŁ SOBOŃ
Dariusz Parkitny
przebiegł maraton
dla małej córki
Blanki
WYDARZENIA TOWARZYSKIE
Ostrowiec Świętokrzyski Paweł Batug
jest pierwszym z naszego miasta,który
dokona tekieg wycznu
[email protected]
Sukces trenera
KRÓTKO
O LUDZIACH
Paulina Słapek znalazła się w finalekonkursuMissPolskiNastolatekZiemiŚwiętokrzyskiej2015.
Jej los jest także w naszych rękach!
Paulina na co dzień uczy się
w Publicznym Gimnazjum numer 4 imienia Orląt Lwowskich
wOstrowcuŚwiętokrzyskim.Ma
15 lat. Jej wymiary to: 86-67-90
(biust-talia-biodra), przy wzroście 171 centymetrów. Startuje
z numerem 9, co jest niezwykle
ważne,bowłaśnietrwagłosowanie naMiss Internetu. A czy Paulina zdobędzie tytuł Miss Polski
NastolatekZiemiŚwiętokrzyskiej
2015, dowiemy się podczas wielkiego finału, który odbędzie się
w maju, w Kielcach.
Warto dodać, że aż czterech
panów z naszego powiatu zawalczywtymrokuotytułMisterPolski Ziemi Świętokrzyskiej. Są to
ErnestBaka,KrystianZiętkowski
i Michał Kaczmarczyk - wszyscy
z Ostrowca Świętokrzyskiego
oraz Patryk Wziątek z Kuno-wa.
Panów przedstawimy za tydzień
w „Faktach”. a ą
[email protected]
DOROTA KLUSEK
KAZIMIERZA WIELKA. Można powiedzień, że panie z Koła
Gospodyń Wiejskich
Witosławianki w gminie
Waśniów to dobre znajome
pani prezydentowej.W ubiegłym roku - jako laureatki plebiscytu na najlepsze koło gospodyń - spotkały się z Anną
Komo-rowską w Pałacu Prezydenckim.A w ubiegłym tygodniu mogły znów stanąć do pamiątkowego zdjęcia w Kazimierzy Wielkiej, gdzie zorganizowane zostało spotkanie
Pierwszej Damy z kilkoma kołami z terenu województwa
świętokrzyskiego.
Witosławianek nie mogło
w tym gronie zabraknąć.
Z Ostrowca przez
Kielce do kariery
OSTROWIEC. U nas słyszał je
chyba każdy.Ale Perłom Ryszarda Góry to nie wystarcza.
Ostanio występowały w Kielcach na podsumowaniu programu stypendialnego. I chyba na tym nie koniec.
Urodzinowy szok
Wojciech
Szymański
stanął na scenie
Teatru Roma
WojciechSzymański-nauczyciel
języka polskiego wLiceum Ogólnokształcącym nr I im. Stanisława Staszica przeżył niecodzienne wydarzenie w Teatrze Muzycznym Roma.
Podczas spektaklu „Mamma
Mia!” został zaproszony na scenę, gdzie jeden z aktorów, aktor
Janusz Kruciński, odgrywający
rolę Sama Carmichael’a, odczytał list uczniów skierowany specjalnie do niego.
Jak się okazało, podopieczni
Wojciecha Szymańskiego z klasy
medialno-filmowej,chcieliwten
sposób złożyć swojemu ulubionemu nauczycielowi życzenia
urodzinowe i podziękować za
trzy lata wspólnej pracy. a ą
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
FAKTY OSTROWIECKIE
NA JĘZYKACH 21
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Rozmawiamy o tym, jak to jest znaleźć się
wśród najlepszych tancerzy w Polsce
Klaudia Sadło
UCZESTNICZKA PROGRAMU „YOU CAN DANCE”
Jak to się stało, że zaczęłaś
tańczyć?
- Wszystko dzięki siostrze. Byłam w zerówce, kiedy ona zaczęła chodzić na kółko taneczne
w szkole. Chciałam robić dokładnie to samo, więc od pierwszej klasy podstawówki zaczęłam uczęszczać na te zajęcia.
W trzeciej klasie udało się namówić mamę, żeby zapisała
mnie do Szkoły Tańca Progres.
W tej szkole jesteś nie tylko
uczennicą, ale też trenerką
młodszych grup?
- W pierwszej gimnazjum
przeszłam z grupy dziecięcej
do grupy młodzieżowej, którą
prowadzi Monika Wielińska. To
jej oraz założycielce szkoły
Edycie Wilk, która od początku
Najbardziej
odnajduję się
w hip-hopie,
zupełnie nie
czułam jazzu
i to było trudne
bardzo mnie wspierała, zawdzięczam smoje umiejętności
i rozwój taneczny. Kilka lat temu
zaczęłam pomagać przy zajęciach z dzieciakami. Progres naprawdę jest jak moja rodzina.
Mam możliwość uczenia w grupie, w której sama kiedyś zaczynałam oraz kształtowania kolejnego tanecznego pokolenia.
Bilet
na warsztaty,
a później
wejście
do finału były
ogromnym
zaskoczeniem
- Najbardziej odnajduję się
w hip-hopie. Uwielbiam taniec
za to, że dzięki niemu można
odkrywać cały czas nowe emocje. Dodaje mi pewności siebie.
Każdy chciał walczyć o bilet.
Wszyscy wykorzystywali czas
przed wejściem, ćwiczyli, żeby
jak najlepiej się zaprezentować.
Jakie gatunki muzyki i tańca
lubisz najbardziej?
To właśnie zaprezentowałaś
podczas castingu do „You
Can Dance” w Krakowie i bardzo spodobało się jurorom.
Spodziewałaś się tego?
- Może miałam jakieś małe
przeczucie, że uda mi się dostać
na warsztaty. Nie byłam pewna,
ale od początku planując udział
w castingu, moim celem był bilet. Najbardziej bałam się Michała Piróga. Wydaje mi się, że
w poprzednich edycjach to z jego ust padały najostrzejsze słowa, a usłyszeć krytyczną opinię
na swój temat to nic miłego.
Jaka atmosfera panowała
podczas castingów?
- Była rywalizacja, ale taka zdrowa. Wszystkich nas łączy taniec
i fajnie było mieć świadomość,
że jest dookoła tyle osób z tą samą pasją. Jednak trzeba przyznać, że nikt nie odpuszczał.
Brałaś już kiedyś udział w tego typu rywalizacji?
Nigdy nie brałam udziału w profesjonalnych zawodach tanecznych, więc bilet na warsztaty,
a później wejście do finałowej
czternastki był ogromnym zaskoczeniem. Kiedy potem rozmawiałam z mamą przez telefon wciąż nie wierzyłam, że się
udało.
Na nagraniach z Sewilii widać, jak wiele emocji towarzyszyło warsztatom i występom. Przyznałaś, że nie czujesz się dobrze w niektórych
gatunkach muzycznych?
- Nie czuję jazzu w ogóle, co było widać. Czułam się niezgrabnie i miałam wrażenie, że w
ogóle nie pasuję do tego towarzystwa. Zastanawiałam się, co
ja tam robię, wśród tych dużo
lepszych ode mnie tancerzy.
Ale były też miłe momenty,
Klaudia Sadło znalazła się w ścisłym
finale programu „You Can Dance”.
PRYWATNIE
Klaudia Sadło, ma 18 lat,
jest uczennicą Zespołu
Szkół numer 3 w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Od 9 roku
życia spełnia swoje pasje
taneczne, trenując w Szkole
Tańca Progres. Tańcem zaraziła ją starsza siostra,
która również trenuje
w Progresie. Klaudia chciałaby dużo podróżować
i brać udział w każdych
możliwych warsztatach tanecznych na świecie.
na przykład gdy pochwalił cię
partner z pary?
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
Młoda mieszkanka Ostrowca
Świętokrzyskiego właśnie
spełnia swoje marzenia znajdując się w finałowej czternastce w programie „You Can
Dance”.
- To było niesamowicie miłe, nie
spodziewałam się takich słów
i byłam mu bardzo wdzięczna.
To na pewno dodało mi skrzydeł.
Teraz jesteś w finałowej
czternastce i kibicuje ci całe
miasto. Znajomi namawiają
do głosowania nawet za pośrednictwem internetu.
- Od początku odbieram bardzo
ciepłe i miłe komentarze. Nie
spodziewałam się takiej reakcji
i to od ludzi, których nawet nie
znam. Bardzo dużo przychylnych opinii i komentarzy dostałam na Facebooku. Komputer
zacinał się od ciągłych powiadomień i wiadomości. Nie spodziewałam się aż tak dużego zainteresowania.
Twoje marzenia są związane
z tańcem?
- Marzę o tym, aby zawodowo
zająć się tańcem i wierzę, że
dzięki programowi będzie to
możliwe. To, póki co, moje największe osiągnięcie, ale mam
już na koncie kilka mniejszych
sukcesów, nagród z lokalnych
przeglądów i konkursów solo
i z zespołem.
Co czeka cię w najbliższych
tygodniach?
- Bardzo wiele osób zaangażowało się w promocję moich występów, organizują grupy
wsparcia. Najbliższy odcinek
programu, na żywo jest w poniedziałek o godzinie 21.30. Będzie wtedy można oddawać głosy na swoich ulubionych tancerzy. Mam nadzieję, że przejdę
do kolejnego i zrobię wszystko,
by tak było. Determinacji mi nie
brakuje.
ROZMAWIAŁA
KINGA PRUCNAL
FOT.ROCH FORTINA
Kocham
emocje,
jakie daje
taniec
FAKTY OSTROWIECKIE
22 NA JĘZYKACH
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
SIATKARKI...
...ZACHWYCIŁY
Stanisław Dulny namówił
ostrowieckie siatkarki
do pokazania
na zdjęciach co robią i jak
wyglądają po treningu
ANNA ŚLEDZIŃSKA
[email protected]
P
iękne kobiety, znane na co
dzień ze sportowego parkietu, zaprezentowały się
w wyjątkowej dla siebie roli modelek.
WystawaStanisławaDulnego
„Po treningu” zgromadziła
w ostrowieckim Polnym Koniku
prawdziwy tłum. Nie ma się co
dziwić, bo przecież uwiecznił
na zdjęciach, jego zdaniem, najpiękniejszezawodniczkiOrlenLigi. - Uważam, że nasza drużyna
jest bezwzlędnie najpiękniejsza
w całej lidze - nie ukrywa fotograf.
Do udziału w sesji namówił
Alicję Stefańską, Klaudię Grzelak
i Ralistę Vasilievą, która nie jest
jest już niestety zawodniczką
KSZOiniebyłaobecnana wernisażu.
Dwie pozostałe modelki, otoczone koleżankami z zespołu,
opowiadały, jak wyglądała praca
podczas sesji. Jej wykonanie nie
byłołatwe,bowiemsiatkarkinajczęściej są na treningu lub grają
mecze.
- To była przyjemna odmiana
i okazja do zaprezentowania się
w innych strojach niż sportowe stwierdziły.-Bardzofajniesiębawiłyśmy.
Już pojawiły się głosy, że klub
KSZOOstrowiecpowinienpomyślećowydaniucałegokalendarza
ze zdjęciami swoich zawodniczek. a ą
Alicja
Stefańska
podczas
partii
bilarda.
Ralista Vasilieva nie gra już w KSZO, ale
wciąż można ją podziwiać na zdjęciach
Stanisława Dulnego.
Grająca na pozycji
przyjmującej Klaudia
Grzelak.
Alicja Stefańska gra
na pozycji
przejmującej.
FOT. STANISŁAW DULNY
Atakująca
Ralista
Vasilieva.
FAKTY OSTROWIECKIE
IMPREZY 23
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
IMPREZY
ZAGRA PAWLIK!
a W środę, 6 maja, w Ostrowcu,
mieście, w którym spędził
swoje dzieciństwo, wystąpi
słynny muzyk, zdobywca
Grammy Włodzimierz Pawlik.
Będzie ostro i rockowo,
Małgorzata Ostrowska
na majówce!
FOT. ARCHIWUM
J
Z
nana przede wszystkim ze
świetnych występów z zespołem Lombard MałgorzataOstrowska,wystąpipodczas
tegorocznych, majowych Dni
Ostrowca.Możnasięspodziewać,
że zaśpiewa swoje największe
przeboje.
Niemachybaosoby,któranie
znałaby „Szklanej pogody”, jednego z największych przebojów
zaśpiewanych przez Małgorzatę
Ostrowską.
Zaczęła śpiewać w wieku 11
lat. Studiowała w Studiu Sztuki
Estradowej przy Estradzie Poznańskiej, śpiewała wraz z grupą
wokalną Vist, z Wandą Kwietniewską, Andrzejem Sobolewskim i Grzegorzem Stróżniakiem.JestlaureatkąFestiwaluPiosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, gdzie w 1975 roku zdobyła
główną nagrodę.
Przez dziesięć lat była wokalistką grupą Lombard, co dało jej
największą sławę. Pod odejściu
z zespołu w 1991 roku, na jakiś
czas znikła, by powrócić kilka lat
później i rozpocząć karierę solową.Odtamtejporywydałajużkilka płyt, nieustannie koncertuje,
a w maju pojawi się w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
Przez cały 2014 rok wokalistka brała kilkakrotnie gościnny
udział w trzech cyklach koncertowych: „Projekt Grechuta” z zespołem Plateau, koncercie piosenek Andrzeja Zauchy i koncercie
piosenek Marka Jackowskiego.
MałgorzataOstrowskabędzie
gwiazdą niedzieli - ostatniego
dnia Dni Ostrowca, które w tym
roku zaplanowane są na weekend od 15 do 17 maja. Odbędą się tradycyjnie już w amfiteatrze w Parku Miejskim.
WpiątekdlaostrowczanwystąpiąEmiliaKrakowska,LidiaStanisławskaorazBarbaraWrzesińska
tworząceOldSpiceGirls–Babski
Kabaret.GwiazdąsobotniegowieczorubędzieK.A.S.A.&TheCzad
Makers. a ą
FOT. AUTOR ZDJĘCIA
ANNA ŚLEDZIŃSKA
Gwiazda grupy LOmbard
Małgorzata Ostrowska
wystąpi w amfiteatrze.
Wystawa Fotografie ostrowczan z lat 30. będą tematem nowej wystawy
Pokażą wspaniałe pamiątki sprzed prawie wieku
FOT. STANISŁAW GÓRNY
W
ojciech Mazan ze Stowarzyszenia KulturotwórczegoNiezTejBajki zaprasza na niezwykłą wystawę „AMO AMARE”, na którą
składają się zdjęcia ostrowczan
z lat 30.
-Bliskoroktemuzostałemobdarowany dużą ilością szklanych
negatywów. W trzydziestu pudełeczkach znajdowało się blisko
trzysta płytek, naktórych utrwaleni zostali wyłącznie ludzie.
Wielecechwskazuje,żezbiórten
stanowi zwartą kolekcję. Zdjęcia
powstaływdrugiejpołowielat30.
Jedna z fotografii, które
będą prezentowane.
XX wieku w Ostrowcu. Prawdziwy skarb - mówi Wojciech
Mazan. - Fotografie odznaczają
sięniezwykłąsiłąwyrazu,bardzo
dobrąjakością,jakądajemedium
i stanowią niezwykły dokument
życiachwilęprzedkatastrofą.Nie
ma tu żadnych widoczków, zabytkówczymgiełek.Sątozdjęcia
okolicznościowe, utrwalające
chwile nieznanego nam pokolenia naszych przodków, którzy
po prostu cieszą się życiem.
W plenerze lub w amatorskim
studio, w większych grupach lub
indywidualnie, w odświętnym
Podróż do Anglii
i niezwykłe
spotkanie
z Szekspirem
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Dni Ostrowca Słynna wokalistka będzie
gwiazdą majowego święta miasta. Będą
też Krzysztof Kasowski i Old Space Girls
[email protected]
Edukacja
CZAS
NA IMPREZĘ
stroju lub stroju kąpielowym pozują,patrzącnamgłębokowoczy.
Wiedziałem, że autorem tych
zdjęćbyłniejakiStanisławGórny.
Ale dopiero poprzez niemal detektywistyczne dochodzenie dowiedziałem się, kim był ów człowiek.
Wernisaż wystawy odbędzie
sięwsobotę,25kwietnia,ogodzinie18wPracowniOtwartej„KontrolaJakości”przy Solidarności9.
Będzieczynnado24maja,wkażdą niedzielę od 10 do 16. a ą
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
RESTAURACJA REGASA,
OSTROWIEC,
ULICA SANDOMIERSKA
Taneczne Wieczory w Regasa
powróciły pod świętach. Restauracja zaprasza miłośników
muzyki na żywo. Imprezy i dancingi w każdy piątek i sobotę.
Początek o godzinie 19.30.
KLUB PLATINIUM, OSTROWIEC, OSIEDLE OGRODY
Wpaniała zabawa przy muzyce, serwowanej przez stałego
rezydenta DJ Maju - sala górna.
W sali dolnej muzyka na żywo.
Klub zaprasza na imprezy
w weekendy, od godziny 20.
MARGHERITA PUB, OSTROWIEC, OSIEDLE SŁONECZNE
Od piątku do niedzieli pub
Margherita zaprasza na szalone imprezy z dobrą muzyką.
Początek o godzinie 20.
DYSKOTEKA MILANO,
BAĆKOWICE
Aż do maja, w każdy piątek impreza dla każdego spragnionego porywających dźwięków
i dobrej zabawy. Piątkowa Dobra Nocka całkowicie za darmo, od godziny 21.W soboty
klub zaprasza na koncerty zespołów wykonujących muzykę
taneczną.W najbliższą sobotę,
25 kwietnia, wystąpi zespół
Fantastic Boys. Początek o godzinie 21, wstęp 15 złotych.
KLUB PERSPEKTYWY,
OSTROWIEC, ALEJA 3 MAJA
W sobotę, 25 kwietnia, o godzinie 20, koncert warszawskiej
alternatywnej formacji Poeci
Jezior, określającej swoją twórczość jako surf-rock.Wstęp
wolny.
Kino
W ostrowieckim kinie Etiuda
od poniedziałku do czwartku
grają filmy: „Szybcy i wściekli”, USA/Japonia, od lat 15,
godziny 16.15 i 20.45; „Nocny
pościg”, USA, od lat 15, godzina 18.45,Więcej
na faktyostrowieckie.pl
użporazczwarty,23kwietnia,
odbędąsięOstrowieckieSpotkaniaSzekspirowskie,promujące nie tylko twórczość Szekspira, ale też kulturę brytyjską.
Od początku głównym punktem Ostrowieckich Spotkań
Szekspirowskich są wykłady dla
uczniów ostrowieckich szkół.
Wykładom zawsze towarzyszą
dodatkowe wydarzenia. Organizatorzy zapraszają na poranne
wykłady o godz. 9 i 10 do budynku Wyższej Szkoły Biznesu, blok
B.Wykładdr.PawłaKaptura„Słowa,słowa,słowaczylijęzykSzekspira” będzie opowieścią o historii języka angielskiego i wpływie,
jaki sam Szekspir wywarł na ten
najbardziejpopularnyjęzykświata. O 19 w Pracowni Otwartej
„Kontrola Jakości” (aleja Solidarności 9) na plenerową projekcję
sztuki BBC pt. „Poskromienie
złośnicy”połączonązgrillem.OrganizatoramisąOstrowieckieTowarzystwo Naukowe, Wyższa
Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z Tej Bajki.
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
Koncert
Kazimierz
Kowalski znów
zaśpiewa
dla ostrowczan
K
azimierz Kowalski powróci do Ostrowca Świętokrzyskiego z kolejnym koncertem „W krainie opery, operetki i musicalu”.
Wprogramiekoncertu,zaplanowanegonaczwartek,30kwietnia, są utwory z takich przedstawień,jak„Strasznydwór”,„Cyrulik sewilski”, „Carmen”, „Baron
cygański”, „Księżniczka czardasza” oraz utwory Jana Straussa.
Wystąpią: Małgorzata Kulińska,
Emila
Zielińska,
Ewa
Szpakowska, Kazimierz Kowalski, Andrzej Niemierowicz i Mirosław Niewiadomski. Telefoniczna rezerwacja biletów w cenie20złotychpodnumerem609
222 800.
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
FAKTY OSTROWIECKIE
24 ALE HISTORIA
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
ALE HISTORIA
Znasz ciekawe historie? Zgłoś
się do „Faktów Ostrowieckich”,
z chęcią wysłuchamy
i opiszemy. Czekamy,
telefon - 41 230 26 20, listy [email protected]
[email protected]
ANNA ŚLEDZIŃSKA
M
mimo że nie pochodzi
z Ostrowca Świętokrzyskiego, związał się
ztym miastem dzięki żonie - absolwentceLiceumOgólnokształcącego imienia Joachima
Chreptowicza. Przez lata pracował w Hucie Ostrowiec, obecnie
jestnaemeryturzeijeździpoPolsce opowiadając tragiczną historię swoich rodziców iprzy okazji
swoją.
anusz Niemiec urodził się
w1941roku,jestdzieckiemJaniny i Antoniego Żubryda,
działaczy konspiracyjnych ipartyzantów. Jego ojciec był słynnym dowódcą partyzanckiego
oddziału Narodowych Sił Zbrojnych w Bieszczadach. Jak to się
stało, że Janusz Niemiec (nazwisko przyjął od przybranych rodziców), trafił do więzienia
w wieku zaledwie czterech lat?
ntoni Żubryd był uczestnikiem kampanii wrześniowej, został odznaczonyKrzyżemWalecznych. W1943
roku uciekł gestapowcom, którzy mieli wykonać nanim wyrok
śmierci. Pod koniec wojny,
w 1944 roku, po wkroczeniu
na Sanocczyznę żołnierzy radzieckich, na ochotnika zgłosił
się do Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
w Rzeszowie.
- Historycy, którzy pracują
między innymi nad historią mojego ojca, mają tezę, że tworzące
sięporoku1944strukturypartyzantkiniepodległościowejzaczęły wprowadzać do Urzędu Bezpieczeństwa swoich ludzi – opowiadał w Ostrowcu Janusz Niemiec.-Zostałoficeremśledczym
w Sanoku. Według wielu relacji
ostrzegał podczas swojej pracy
akowców, symulował brutalne
przesłuchania, uwalniał ludzi.
Trwało to do czasu nadejścia
rozkazu, aby go aresztować
za współudział w tworzącym się
ruchu oporu. „Zuch” go przejął,
sfałszował,apotemuwolniłdziesięciu ludzi i wraz z żoną uciekł
doMalinówki,gdziestworzyłzalążekswojegooddziału.Zczasem
rozrósłsięondoponad200osób.
a trzy dni przed Wielkanocą w 1946 roku, pod dom, w którym
mieszkał mały Janusz z babcią,
podjechalytrzysamochodyzoficerami Urzędu Bezpieczeństwa.
Wraz z opiekunką trafił do więzienia w Rzeszowie, a w aktach
wpisano „podejrzany w sprawie
współpracy z bandą Żubryda”.
Chodziło o to, by ojciec chłopca
wyszedłzlasuipoddałsię,byratować syna.
J
Opowiada historię
ojca - bohatera
Najmłodszy więzień polityczny Polski Ludowej Janusz Niemiec, syn
partyzantów Antoniego i Janiny Żubrydów, trafił do więzienia w wieku zaledwie
czterech lat. Opowiada o tym ostrowieckim licealistom
N
FOT. ANNA ŚLEDZIŃSKA
A
Janusz Niemiec opowiada historię swojego ojca Antoniego Żubryda (na zdjęciu obok),
zamordowanego w latach 40. i zrehabilitowanego do miana Żołnierza Wyklętego.
- Zwięzieniapamiętamtylko
smród fekaliów i strzały. Jak dowożono kolejnych aresztowanych, więźniowie podbiegali
do okien zobaczyć, kto przyjechał. Puszczano wtedy serię
po budynku, żeby się cofnęli.
Po paru tygodniach w celi komendant pozwolił mi jeździć
podziedzińcunahulajnodze.Pamiętamteż,żejedenzpracowników był przyjacielem rodziny
i przywoził mi wiśnie.
więzieniuprzesiedział
kilka miesięcy, do momentu, gdy w paź-
W
dzierniku 1946 roku jego rodzice
zostali zastrzeleni przez agenta
NKWD, który przeniknął
w struktury oddziału Żubryda.
- Potym mordzie, władze komunistyczne wypuściły mnie
zwięzieniaiwysłałydosierocińca. Zakazały odwiedzin przez
członkówrodziny–mówipanJanusz. - Uratowała mnie siostra
matki,StefaniaNiemiec.Owiniętego w koc, nocnym pociągiem
przewiozła mnie na Śląsk, gdzie
zacząłem całkiem nowe życie.
W młodości niewiele wiedział o swoich rodzicach.
- W domu sprawa Żubrydów
była absolutnym tabu. Zdawałemsobiesprawę,kimbyłmójojciec, ale był to jakby osobny nurt
rzeki, całkowicie poza mną –
mówi. - Sprawa wróciła mniej
więcej w połowie lat 90., kiedy
dowiedziałemsię,żejegożołnierze przeprowadzili proces rehabilitacyjny. Zacząłem poznawać
coraz więcej akt na temat ojca
i swój. Zabójca moich rodziców
napisał do mnie list, w którym
opisał swoją wersję wydarzeń.
Jerzy Vaulin zmarł wWarszawie 11 marca tego roku.a ą
ANTONI ŻUBRYD
BÓJCA
„ZUCH” I JEGO ZA
„Słowa te kreśli człowiek, który przed pół
wiekiem odebrał życie Pańskim rodzicom rozpoczął swój list wysłany do Janusza Niemca,
zabójca jego rodziców Jerzy Vaulin. Opisywał
w nim, jak był prześladowany i ścigany przez
Urząd Bezpieczeństwa i jak Żubryd wciągnął go
do swojej grupy. Pisał, że wpadł w konflikt
z jednym z członków oddziału i był gotów go
zastrzelić. Dowódca miał zareagować
stwierdzeniem, że „w tym wojsku tylko ja mogę
strzelać do swoich (…). Wymarsz jutro wieczór.
Przyjdę po ciebie”. Następnego dnia wieczorem
oddziału we wsi już nie było, a Żubryd z żoną
i Jerzym Vaulinem zostali sami. Kiedy doszli
na skraj lasu, wywiązała się między nimi
strzelanina. Vaulin przekonany, że dowódca chce
go zabić, uskoczył w krzaki i zaczął strzelać,
zadając śmiertelne rany. Po koniec lat 90.
eksperci kryminalistyki na podstawie zdjęć
zwłok Antoniego i Janiny Żubrydów ustalili, że
zostali zastrzeleni z tyłu, znienacka. Jerzy Vaulin
do końca życia utrzymywał swoją wersję
wydarzeń. Po trzyletnim procesie Sąd Okręgowy
w Krośnie umorzył postępowanie z powodu
przedawnienia.
FAKTY OSTROWIECKIE
ALE HISTORIA 25
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
CO DZISIAJ PORABIAJĄ BOHATEROWIE TYCH ZDJĘĆ?
FOT.ARCHIWUM
Uczestniczka pochodu
pierwszomajowego.
Pracownicy Wydziału Montowni Huty
imienia Marcelego Nowotki podczas
pochodu pierwszomajowego - lata 80.
NA FOTOGRAFII
ROZPOZNAJ SIĘ
Otrzymaliśmy wiele telefonów od osób, które rozpoznały
się na zdjęciach zamieszonych przed tygodniem.
I dostaliśmy kolejne - głównie z pierwszomajowych
pochodów. Czekamy na Państwa sygnały i fotografie,
którymi chcecie się podzielić. Szukamy obrazów dawnego
Ostrowca i jego mieszkańców. Poszukujemy osób, które
FOT. ARCHIWUM
Impreza z okazji Dnia Dziecka.
Wesołe miasteczko na Ogrodach.
FOT. ARCHIWUM
Pracownicy Ostrowieckich Zakładów
Materiałów Ogniotrwałych podczas
przemarszu - lata 80.
FOT. ARCHIWUM
się na nich znajdują. Czy ktoś może się rozpoznaje?
Jeżeli tak, prosimy o kontakt. Chętnie posłuchamy
wspomnień o dawnych czasach i dowiemy się, jak
potoczyło się życie bohaterów tych zdjęć. Z redakcją
można kontaktować się pod numerami telefonów 41
230 26 20 i 514 949 749 lub adresem:
[email protected]
FAKTY OSTROWIECKIE
26 REKLAMA
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
Reklama
handlowe
meble
A Komplet mebli holenderskich, sofa
A Chevrolet Evanda 2.0 benzyna,
A Ford Fusion Plus 1.4 TDCI, 2006 r.,
czarny, bogata wersja Lift, cena 14700
PLN brutto, tel. 501-325-461.
A Opel Zafira A, 1.8i benzyna MPV, klimatronic, 10Xpoduszka, Niemcy, 2003 r.,
cena 14300PLN brutto, tel. 501-753-209.
A Volkswagen New Beetle Cabrio 1.9
TDI LIFT, Niemcy PDW, cena 22900 PLN
brutto, tel 501-753-209.
A Mieszkanie 3-pokojowe, 53 m², piętro
Sedan, 2005r. Klimatronik, skóra, cena
125.00PLN brutto. Tel. 501-325-461.
A Chevrolet Spark 1.2i benzyna
A Kia Rio II 1.4 benzyna 2005 r., klima,
A Opel Zafira A, I właściciel, Niemcy,
A Volkswagen Polo IV, 1.4i benzyna, sedan/limuzyna, 2004 r., I właściciel, cena
13600 PLN brutto, tel. 501-753-209.
A Mieszkanie 3-pokojowe, 58 m², piętro
A Volkswagen Polo IV TDI. Klimatronic.
Alufelgi. Cricket 2004 r., cena 12700 PLN
brutto, tel. 501-753-209.
A Mieszkanie 3-pokojowe, 58 m², Pułan-
Hatchback, 2010 r. cena 18.700 PLN
brutto. Tel. 501-753-209.
3-os., 2 fotele, bardzo wygodne, oprawione w drewnie-dąb. cena 1150 zł,
Tel. 609-507-676.
A Citroen C2, 2005 r.,1.4i benzyna
A Sofa skórzana 3-osobowa, nie
Hatchback, 82 tys. przebieg, z Niemiec.
Cena 12400PLN brutto. Tel. 501-753-209.
rozkładana, zielona, pięknie zdobiona,
do renowacji siedzisko, cena 800 zł.
Ostrowiec Św. Tel. 609-507-676.
A Sprzedam 2 fotele skórzane, kolor
ciemny brąz. Funkcja: rozkładanie do
pozycji leżącej, rozkładanie podnóżka,
regulacja zagłówka. Cena 800 zł. Ostrowiec Św. Tel. 606-852-943.
A Sprzedam komodę, szer. 160, wys.
100, głęb. 47. Top Akryl w wysokim
połysku/ biała. Cena 800 zł. Ostrowiec
Św. Tel. 881-690-557.
ulica Sienkiewicza 63 (I piętro)
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Czeka na Państwa Aneta Strzelec
telefon 500-330-091
[email protected]
A Citroen C4, 1.4 16V serwisowany, 2005 r.,
benzyna, cena 15400 PLN brutto.
Tel. 501-753-209.
A Citroen C5 III 1.6 E-HDI fabryczne ledy
2011r., cena 34.900 PLN brutto.
tel. 501-325-461.
A Daewoo Rezzo 2.0 benzyna 2003 r.
Pierwszy właściciel, klimatronic, serwisowany. Cena 8900 PLN brutto.
tel. 501-325-461.
87 tys. przebieg, z Niemiec. cena
12900PLN brutto, tel. 501-753-209.
A Mazda 3 I Sedan 1.6i , 2004 r., 92 tys.
przebieg, Niemcy, benzyna/Limuzyna,
cena 16900 PLN brutto, tel. 501-753-209.
2002 r., benzyna, cena 10900 PLN
btutto, tel. 501-325-461.
A Renault Scenic II, 1.6, benzyna MPV,
2005 r., panorama dach, Niemcy, cena
12600 PLN brutto, tel. 501-325-461.
A Renault Scenic II 1.6i benzyna, 2004 r.
cena 11500 PLN brutto, tel. 501-753-209.
nauka
A Mazda 5 I Lift 2.0 Diesel 110 PS
A Rover 75 , 1.8 benzyna, klimatronic,
7-osob. XII 2008 r., cena 27500 PLN
brutto, tel. 501-325-461.
języki obce
szyberdach, zadbany, z Niemiec, cena
8200 PLN brutto, tel. 501-325-461.
A Angielski - wszystkie poziomy,
A Mazda 6I, 2.0 benzyna, 2004 r., kombi,
A Seat Ibiza III, 1.4 16V, benzyna 2002 r.,
A Nissan Primera P12, 1.8 benzyna 2003 r.,
z Niemiec, cena 11800 PLN brutto,
tel. 501-325-461.
cena 9900 PLN brutto, tel. 501-325-461.
tel. 515-187-136.
Hatchback, 2001r., klimatronic, alufelgi,
serwisowany, Niemcy, cena 8200 PLN
brutto, tel. 501-325-461.
A Opel Astra III 1.9 CDTI 2006 r. Serwisowany, z Niemiec, cena 16900 PLN brutto,
tel. 501-325-461.
A Seat Leon II 1.9TDI 105 KM. Bezwypadkowy, cena 22900 PLN brutto,
tel. 501-325-461.
A Daihatsu Sirion 1.0 benzyna, 2005 r.,
A Opel Meriva I, 1.6 benzyna, lifting,
A Skoda Octavia I, benzyna, bezwypad-
A Matematyka - korepetycje.
serwis, klimatyzacja, elektryka, Niemcy.
cena 12200PLN brutto, tel. 501-325-461.
serwisowany, z Niemiec. 2006 r., cena
15900 PLN brutto, tel. 501-3250461.
kowa z Niemiec. 2002 r., kombi, cena
12900 PLN brutto, tel. 501-325-461.
tel. 512-998-207.
A Skoda Octavia I Klimatronic 2.0i.
miale, spokojnie, bezstresowo. Doświadczenie. tel. 602-398-526.
A Drewno opałowe. tel. 887-573-041.
motoryzacja
osobowe
A Daihatsu Sirion 1.0 benzyna 2006r.
przebieg 92 tys., z Niemiec, cena
11900PLN brutto, tel. 501-753-209.
A Fiat 500, 2008 r. Benzyna, hatchback.
klima, skóra, alufelga, Niemcy, cena
22400 PLN brutto, tel. 501-325-461.
A Alfa Romeo 156 Lift Orginał 1.6 ben-
A Ford Focus Mk2 Oryginal, 2006 r. 1.6
zyna 2003 r., Serwisowana, z Niemiec.
Cena 8900 PLN brutto. Tel. 501-325-461.
olej napędowy, kombi z Niemiec, cena
14800 PLN brutto, tel. 501-753-209.
A Opel MerivaI 1.6i benzyna, 2003 r.,
z Niemiec, cena 12700 PLN brutto,
tel. 501-753-209.
A Opel Omega B2.2, benzyna, kombi
z 1999 r., biały, wymieniony rozrząd.
Do rejestracji, cena 3650 zł.
Tel. 609-507-676.
A Opel Vectra C 1.9 CDTI 120 PS Bezwypadkowy, z Niemiec, cena 16900 PLN
brutto, tel, 501-325-461.
Benzyna, kombi, 2001 r., cena 11700
PLN brutto, tel. 501-753-209.
do matury. tel. 506-351-746.
A Matematyka, Fizyka, korepetycje.
tel. 661-104-299.
A Matematyka - student, jasno i zrozu-
auto jak nowe z Niemiec, cena 26400
PLN brutto, tel. 501-753-209.
A Volkswagen EOS 2.0 TFSI. 2008 r.,
pełne wyposażenie, bezwypadkowy.
cena 34700 zł. Tel. 516-005-985.
E015097328P
KUPON NA BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE
W TYGODNIKU FAKTY OSTROWIECKIE
Jak zamieścić bezpłatne ogłoszenie drobne w tygodniku Fakty Ostrowieckie:
m należy wyciąć i wypełnić czytelnie oryginalny kupon opublikowany w tygodniku Fakty Ostrowieckie;
m jeden kupon może zawierać tylko jedno ogłoszenie, które może zostać zlecone maksymalnie na 2 kolejne wydania;
m ogłoszenie może zawierać maksymalnie 15 słów, łącznie z ceną, numerem telefonu itp.;
m wypełniony oryginalny kupon przesłać pocztą lub przynieść osobiście do Biura Ogłoszeń Faktów Ostrowieckich, ul. Sienkiewicza 63, I piętro,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (budynek Cechu Rzemiosł Różnych), najpóźniej na 6 dni przed emisją;
m dział reklamy zastrzega sobie prawo do zmian treści lub wstrzymanie publikacji ogłoszenia;
m niniejsza forma reklamy przeznaczona jest dla ogłoszeń, których treść nie wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej
nieruchomości
mieszkania - sprzedam
A Mieszkanie 1-pokojowe, 38m², piętro
II/IV, cena 87000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Mieszkanie 1-pokojowe, 42m², pietro
II/III, cena 80000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Mieszkanie 2-pokojowe, 31m², piętro
A Mieszkanie 2-pokojowe, 34 m², piętro
II/IV, cena 85000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Mieszkanie 2-pokojowe, 37 m², piętro
VI/X,cena 105000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Mieszkanie 2-pokojowe, 38 m², piętro
Wpisz ilość emisji
(max 2)
Treść: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...............
RUBRYKI I PODRUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
HANDLOWE
MOTORYZACJA
• AGD
• inne kupię
• dla dziecka
• inne sprzedam
• elektronika, komputery
• motocykle
• maszyny, urządzenia
• osobowe
• materiały budowlane
• przyczepy, naczepy
• RTV
• inne
• inne
NAUKA
• korepetycje
• inne
• lokale użytkowe
• mieszkania
• inne
RÓŻNE
NIERUCHOMOŚCI
• domy
• działki, grunty
• gospodarstwa
PRACA
ZWIERZĘTA, ROŚLINY,
OGRODY
ROLNICZE
dwupokojowe, 3 piętro, Ćmielów, cena
54900 zł. Agencja977nieruchomości,
tel. 535-556-550.
A Sprzedam kawalerkę 27 m kw. p.III/IV,
os. Słoneczne 8, tel. 531-767-733.
A Sprzedam M-3, 64 m kw., ul.Sando-
mierska, tel. 608-074-628.
A Sprzedam M-3, os. Ogrody, p. IV/IV
tel. 660-861-479.
A Sprzedam M-4, 61 m kw., os. Rosochy,
III/III, cena 72000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
Podrubryka: ………….............…………......................…...............………….
IX/X, cena 105000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
p. I/IV, tel. 690-360-143 po 15.00.
A Suzuki Sx4 I, 2009 r., benzyna, SUV,
AUTOREKLAMA
Rubryka: ………….............…………............................…..............………….
Patronackie,piętro I/IV., cena 165000 zł.
Agencja977nieruchomości.
Tel. 535-556-550.
A Pilnie sprzedam mieszkanie 47 m²,
A Chemia - korepetycje, przygotowanie
Kanapa+2 fotele, skóra ekologiczna, kolor ecru. Ostrowiec Św. Tel. 508-194-769.
inne
A Mieszkanie 3- pokojowe, 63 m²,
korepetycje
A Seat Leon I 1.8 20V, pełen serwis,
Niemcy 2000 r, cena. 11200 PLN brutto,
tel. 501-753-209.
III/IV, cena 150000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Mieszkanie 4-pokojowe, 69 m², piętro
A Daewoo Rezzo 2.0 benzyna
Cena 600 zł. Ostrowiec Św.,
Tel. 722-099-679.
ki, piętro VI/X, cena 149000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Niemiecki - korepetycje,
tel. 510-262-270.
A Sprzedam komplet wypoczynkowy.
A Sprzedam narożnik z funkcją spania.
IX/XI, cena 119000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Mieszkanie 3-pokojowe, 61 m², piętro
A Mazda 5 I, 2.0 olej napędowy, 2007r.,7-osob. Pełny serwis. cena 23600 PLN
brutto, tel. 501-753-209.
I właściciel, Niemcy, cena 14200 PLN
brutto, tel. 501-325-461.
I/IV, cena 95000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
ZDROWIE
IV/IV, cena 79900 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m², piętro
0/IV ( parter), cena 85000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Mieszkanie 2-pokojowe 48 m², piętro
0/II (wysoki parter), cena 89000 zł.
Agencja977nieruchomości.
Tel. 535-556-550.
A Sprzedam mieszkanie 53 m², ul. Świę-
tokrzyska, I piętro, duży balkon, cena
94000 zł.Agencja977nieruchomości,
tel. 535-556-550.
A Sprzedam Mieszkanie M-4, parter,
57 m²., os Stawki. Tel. 506-151-625.
mieszkania - wynajmę
A Agencja 977nieruchomości wynajmie
mieszkania, czynsz 500 zł, 700 zł, 800 zł,
1000zł + media. Tel. 535-556-550.
A Agencja977nieruchomości wynajmie
mieszkanie 2-3 pokojowe, 60 m², najem
700zł + media. Tel. 535-556-550.
A Wynajmę lub sprzedam mieszkanie
46 m kw., p IV/X, 2-pokojowe, umeblowane, os. 25-lecia, tel. 506-600-408.
domy - sprzedam
A Dom 100 m², działka 2015 m², cena
279000 zł. Agencja977nieruchomości.
Tel. 535-556-550.
A Dom 170m² z 2012 r., cena 429000 zł.
Agencja977nieruchomości.
Tel. 535-556-550.
A Dom 50 m², działka 3280 m², ul. Bał-
towska, cena 179000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Mieszkanie 2-pokojowe, 49 m²,piętro
I/X, cena 110000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Dom 62 m², działka 400 m², Świrna,
A Mieszkanie 3-pokojowe, 46 m², piętro
IV/IV. cena 80000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Dom do remontu 50 m kw., media,
cena 149000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
działka 570 m kw., w Ostrowcu, cena
do uzgodnienia, tel. 780-086 764.
REKLAMA 27
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
A Dom z 2011 r., 260 m², działka 3000 m²,
cena 455000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A Sprzedam dom 128 m kw. Ostrowiec,
umeblowany, garaż, działka 447 m kw.,
ul. Polna, tel. 514-014-991.
A Gładzie z odkurzaczem, tapety natryskowe, tynki ozdobne, tel. 606-610-143.
A Hydraulika WOD- KAN., C.O.- uczciwie, fachowo, przystępne ceny.
Tel. 602-398-526.
A Kompleksowe wykończenia wnętrz: Gla-
zura, Terakota, Panele, Gładź, Malowanie,
Sztukateria, Kamień, tel. 604-578-046.
domy - wynajmę
A Wynajmę dom w Ostrowcu Św.,
3 pokoje, 80 m², co. miejskie, ocieplone,
1100zł czynsz + opłaty, 1100 zł kaucja,
tel. 500-259-159.
A Układanie kostki brukowej,
tel. 887-573-041.
A Układanie kostki brukowej, usługi mini
koparką. tel. 517-913-143.
lokale użytkowe - sprzedam
A Sprzedam budynek/warsztat
395 m²/38 m² w Ćmielowie, cena
349000 zł. Agencja977nieruchomości.
Tel. 535-556-550.
A Sprzedam/wynajmę lokal 125 m kw.,
os. Ogrody, wyposażony kompleksowo
po byłej Przychodni Zdrowia.
tel. 502-725-849.
lokale użytkowe - wynajmę
A Wynajmę lokale biurowe, handlowe,
magazynowe od 15 m² do 54000 m².
Agencja977nieruchomości.
Tel. 535-556-550.
instalacyjne
A Elektryka, przyłącza, tel. 503-429-429.
A Instalacje elektryczne. Tanio i solidnie.
tel. 500-810-257.
A Instalacje wodno - kanalizacyjne, co.
Tanio ! tel. 500-810-257.
REKLAMA
E095000120A
transportowe
A Piach z dowozem. tel. 600-480-394.
A Transport towarowy, przeprowadzki.
tel. 600-480-394.
uroczystości
działki, grunty - sprzedam
A Działka 3800 m², Świrna,
cena 69000 zł. Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
A W ofercie dekoracja: ślubna plenerowa, samochodu; wynajem auta do ślubu
-zabytkowe Renault 25. Cana zależna od
miejsca usługi. Tel. 609-507-676.
A Działka 4000 m², Kilińskiegi, cena
250000 zł. Agencja977nieruchomości.
Tel. 535-556-550.
turystyka
A Działki 9450 m², Nowa Słupia, cena
inne
45zł/m². Agencja977nieruchomości.
Tel. 535-556-550.
A Licencjonowane przewozy osób
Polska-Niemcy. Tel. 602-529-536.
A Działki budowlane, ul. Zbożowa,
REKLAMA
E095000108A
.LHUXQNLLVSHFMDOQRĝFL
ZURNXDNDGHPLFNLP
tel. 784-264-366.
(.2120Ζ$
.LHUXQNLLVSHFMDOQRĝFL
VWXGLDSLHUZV]HJRVWRSQLDȂVHPHVWUµZ
ZURNXDNDGHPLFNLP
A Działki przy ul. Bałtowskiej,
tel. 692-443-894.
A Sprzedam działkę 1,9 ha, Szwarszowi-
ce, cena 39000z ł !!! Agencja977nieruchoności. Tel. 535-556-550.
A Sprzedam działkę 5100 m² Grójec/
Ćmielów, cena 24 zł/m². Agencja977nieruchomości. Tel. 535-556-550.
Aleja 3 Maja 13
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 42 22, 502 456 046
[email protected]
www.hotelaccademia.pl
=DSUDV]DP\
GRRUJDQL]RZDQLD
XURG]LQFKU]WyZLPLHQLQ
NRPXQLLMXELOHXV]\ZHVHO
usługi
SRVLDGDP\ZROQHWHUPLQ\ZU
budowlano-remontowe
A Dachy kompleksowo, papy termoz-
grzewalne, tel. 887-573-041.
A Docieplenia. Tel. 508-479-339.
REKLAMA
&RG]LHQQLHÅRELDGGQLDµ
ZFHQLH]á
12&/(*,2'
E095000114B
Wycinamy drzewa solidnie i tanio.
Działamy na terenach miejskich oraz na posesjach prywatnych.
Wycinamy przy pomocy technik alpinistycznych, opuszczając drzewo na linach,
wycinamy ze zwyżki, tniemy również drzewa tradycyjnie od dołu z pocięciem na miejscu.
Arkadiusz Kidoń
Szewna, ul. Kielecka 56
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 730-180-793
www.wycinka-drzewa.pl
[email protected]
REKLAMA
E095000116A
OSTROWIECKIE TALENTY WOKALNE -
Laureatki Międzynarodowych
i Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych POSŁUCHAJCIE NA FACEBOOKU Strona ,,Perły Ryszarda Góry’’
ȏ)LQDQVHLUDFKXQNRZRĝÉZSURFHVLHDGPLQLVWURZDQLD
LJRVSRGDURZDQLD
(.2120Ζ$
ȏ(NRQRPLDPHQDGľHUVNDLȴQDQVHSU]HGVLÛELRUVWZ
VWXGLDSLHUZV]HJRVWRSQLDȂVHPHVWUµZ
ȏ(NRQRPLF]QRSUDZQD
ȏ)LQDQVHLUDFKXQNRZRĝÉZSURFHVLHDGPLQLVWURZDQLD
VWXGLDGUXJLHJRVWRSQLDȂVHPHVWU\
LJRVSRGDURZDQLD
ȏ(NRQRPLDPHQDGľHUVNDLȴQDQVHSU]HGVLÛELRUVWZ
ȏ(NRQRPLNDVHNWRUDSXEOLF]QHJR
ȏ(NRQRPLF]QRSUDZQD
ȏ(NRQRPLDLȴQDQVHSU]HGVLÛELRUVWZ
VWXGLDGUXJLHJRVWRSQLDȂVHPHVWU\
%(=3Ζ(&=(ą67:21$52'2:(
ȏ(NRQRPLNDVHNWRUDSXEOLF]QHJR
VWXGLDSLHUZV]HJRVWRSQLDȂVHPHVWUµZ
ȏ(NRQRPLDLȴQDQVHSU]HGVLÛELRUVWZ
ȏ/RJLVW\NDVĄXľEPXQGXURZ\FK
ȏ2FKURQDLQIRUPDFMLQLHMDZQ\FK
%(=3Ζ(&=(ą67:21$52'2:(
VWXGLDSLHUZV]HJRVWRSQLDȂVHPHVWUµZ
*(2'(=-$Ζ.$572*5$)Ζ$
ȏ/RJLVW\NDVĄXľEPXQGXURZ\FK
VWXGLDSLHUZV]HJRVWRSQLDȂLQľ\QLHUVNLHȂVHPHVWUµZ
ȏ2FKURQDLQIRUPDFMLQLHMDZQ\FK
ȏ*36Z]DVWRVRZDQLDFKLQľ\QLHU\MQ\FK
*(2'(=-$Ζ.$572*5$)Ζ$
3('$*2*Ζ.$
VWXGLDSLHUZV]HJRVWRSQLDȂLQľ\QLHUVNLHȂVHPHVWUµZ
VWXGLDSLHUZV]HJRVWRSQLDȂVHPHVWUµZ
ȏ*36Z]DVWRVRZDQLDFKLQľ\QLHU\MQ\FK
ȏ3HGDJRJZ]DNUHVLHRSLHNLLZ\FKRZDQLD]WHUDSLÇSHGDJRJLF]QÇ
ȏ3HGDJRJZ]DNUHVLHUHVRFMDOL]DFML]SURȴODNW\NÇVSRĄHF]QÇ
3('$*2*Ζ.$
VWXGLDSLHUZV]HJRVWRSQLDȂVHPHVWUµZ
LVRFMRWHUDSLÇ
ȏ3HGDJRJQDXF]\FLHOHGXNDFMLZF]HVQRV]NROQHM
ȏ3HGDJRJZ]DNUHVLHRSLHNLLZ\FKRZDQLD]WHUDSLÇSHGDJRJLF]QÇ
LSU]HGV]NROQHM
ȏ3HGDJRJZ]DNUHVLHUHVRFMDOL]DFML]SURȴODNW\NÇVSRĄHF]QÇ
ȏ3HGDJRJZ]DNUHVLHORJRSHGLLSU]HGV]NROQHM
LVRFMRWHUDSLÇ
LV]NROQHM
ȏ3HGDJRJQDXF]\FLHOHGXNDFMLZF]HVQRV]NROQHM
LSU]HGV]NROQHM
='52:Ζ(38%/Ζ&=1(
ȏ3HGDJRJZ]DNUHVLHORJRSHGLLSU]HGV]NROQHM
VWXGLDSLHUZV]HJRVWRSQLDȂVHPHVWUµZ
LV]NROQHM
ȏ=DU]ÇG]DQLHLDGPLQLVWUDFMDZRFKURQLH]GURZLD
ȏ(OHNWURQLF]QDGRNXPHQWDFMDPHG\F]QD
='52:Ζ(38%/Ζ&=1(
ȏ(W\NDLHOHPHQW\SUDZDPHG\F]QHJR
VWXGLDSLHUZV]HJRVWRSQLDȂVHPHVWUµZ
ȏ=DU]ÇG]DQLHLDGPLQLVWUDFMDZRFKURQLH]GURZLD
3Ζ(/Ú*1Ζ$567:2
ȏ(OHNWURQLF]QDGRNXPHQWDFMDPHG\F]QD
VWXGLDSLHUZV]HJRVWRSQLDȂVHPHVWUµZ
ȏ(W\NDLHOHPHQW\SUDZDPHG\F]QHJR
VWXGLDGUXJLHJRVWRSQLDȂVHPHVWU\
3Ζ(/Ú*1Ζ$567:2
$WXW\8F]HOQL
ȏSR]\W\ZQHRFHQ\3ROVNLHM
.RPLVML$NUHG\WDF\MQHM
$WXW\8F]HOQL
ȏSURIHVMRQDOQDNDGUD
QDXNRZRȂG\GDNW\F]QD
ȏSR]\W\ZQHRFHQ\3ROVNLHM
Z\ZRG]ÇFDVLÛPLQ]8-$*+85
.RPLVML$NUHG\WDF\MQHM
80Z/XEOLQLH$21:$7
ȏSURIHVMRQDOQDNDGUD
ȏ VW\SHQGLDMXľRGSLHUZV]HJRGQLDVWXGLµZ
QDXNRZRȂG\GDNW\F]QD
Z\ZRG]ÇFDVLÛPLQ]8-$*+85
ȏ UHVSHNWXMHP\.DUWÛ'XľHM5RG]LQ\
80Z/XEOLQLH$21:$7
]QLľNL
ȏ VW\SHQGLDMXľRGSLHUZV]HJRGQLDVWXGLµZ
ȏ ]HZQÛWU]QHFHUW\ȴNDW\SRWZLHUG]DMÇFH
ȏGRGDWNRZHNZDOLȴNDFMHVWXGHQWµZ
UHVSHNWXMHP\.DUWÛ'XľHM5RG]LQ\
]QLľNL
ȏ PLÛG]\QDURGRZ\HJ]DPLQ]MÛ]\ND
p
/LVWHQLQJ5HDGLQJ
ȏDQJLHOVNLHJR72(Ζ&
]HZQÛWU]QHFHUW\ȴNDW\SRWZLHUG]DMÇFH
GODZV]\VWNLFKDEVROZHQWµZ
GRGDWNRZHNZDOLȴNDFMHVWXGHQWµZ
ȏȏVWXGLD]DJUDQLFÇPRľOLZRĝÉRGE\FLD
PLÛG]\QDURGRZ\HJ]DPLQ]MÛ]\ND
F]ÛĝFLVWXGLµZRUD]SUDNW\NLVWDľ\
DQJLHOVNLHJR72(Ζ&p/LVWHQLQJ5HDGLQJ
]DZRGRZ\FKQD]DJUDQLF]Q\FKXF]HOQLDFK
GODZV]\VWNLFKDEVROZHQWµZ
SDUWQHUVNLFK
ȏ VWXGLD]DJUDQLFÇPRľOLZRĝÉRGE\FLD
ȏ FLHNDZHľ\FLHVWXGHQFNLH
F]ÛĝFLVWXGLµZRUD]SUDNW\NLVWDľ\
6DPRU]ÇG6WXGHQFNLL.RĄD1DXNRZHGDMÇ
]DZRGRZ\FKQD]DJUDQLF]Q\FKXF]HOQLDFK
V]DQVÛ]GRE\FLDGRĝZLDGF]HQLD
SDUWQHUVNLFK
QLH]EÛGQHJRGRSRGMÛFLDZ\PDU]RQHMSUDF\
ȏ FLHNDZHľ\FLHVWXGHQFNLH
6DPRU]ÇG6WXGHQFNLL.RĄD1DXNRZHGDMÇ
:\G]LDĄ\]DPLHMVFRZH
V]DQVÛ]GRE\FLDGRĝZLDGF]HQLD
QLH]EÛGQHJRGRSRGMÛFLDZ\PDU]RQHMSUDF\
ȏ /LPDQRZD
HNRQRPLDEH]SLHF]HĆVWZRQDURGRZH
:\G]LDĄ\]DPLHMVFRZH
ȏ 7RPDV]µZ0D]RZLHFNL
ȏSHGDJRJLNDSLHOÛJQLDUVWZR
/LPDQRZD
HNRQRPLDEH]SLHF]HĆVWZRQDURGRZH
ȏ 7RPDV]µZ0D]RZLHFNL
SHGDJRJLNDSLHOÛJQLDUVWZR
FAKTY OSTROWIECKIE
28 ROZRYWKA
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
MÓWI PIOTR PRĘGOWSKI
ROZRYWKA
KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA
a Kapitanwypływającwrejs
zostawiłwdomubrzemiennążonę.
Podwóchlatachwracaipyta: -Co
nowego,kochanie?-Właściwienic
sięniezmieniło,nadaljestem w ciąży.
DOWCIPY
CZYTELNIKÓW
Małżeński
Żonawstałaranozłóżka,rozebrałasiędonagaistanęłaprzedwielkimlustremwprzedpokoju.Zobaczyłaobwisłybrzuch,oklapnięte
pośladki,piersidopasa,akiedy
zbliżyładolustratwarz,ujrzała
zmarszczkiiworypodoczami.Założyłaszlafrok,spojrzałanaśpiącegomężaimruknęładosiebie:
„Dobrzemutak!”
Unia Europejska
Anglik zatrzymał się w hotelu
w Polsce. Dzwoni do recepcji
i mówi:
– Two tea to room two.
A recepcjonistka:
– Sramtaramtam.
Delegacja
- Kurczę, wczoraj widziałem,
jak żona szła pod rękę z jakimś
gogusiem...
- To czemu do nich nie podszedłeś, nie dałeś mu w mordę
i tak dalej?
- Stary, ja w tym czasie oficjalnie byłem w delegacji.
Mążinie-mąż
-Odkądwyszłamzamąż,Kolanie
zwracanamnieuwagi.
-Tosięrozwiedź.
-MamsięrozwieśćzWiktorem?!
Delegacja
-Wracamdodomuzdelegacji.
Wcześniejniżplanowanebyło.
-Noico?
-Noizastajęwłóżkumojążonę
zmojąkochanką.
-Orany!Icozrobiłeś?-Nozbaraniałemizamknąłemsięwszafie.
Pamięć
Żona zwraca się do męża podnoszącego do ust kieliszek
za kieliszkiem:
- Nie pij tyle! No, nie pij tyle! Nie
pamiętasz, jak zachowywałeś
się podczas sylwestra?
Mąż na to: - Nie...
Telefon
Noc.Mążzżonąwłóżku.Żona
słyszyprzezsen:
-Kochanie,towobectegomoże
seksik?
Żonazaspanymgłosem:
-Zmęczonajestem,głowamnie
boli...Aiokresladadzieńdostanę...
Mąż:
-Śpij,śpij...Janiedociebie.Przez
telefonrozmawiam...
Samochód
Naoddzialechirurgicznymleżą
dwajpanowie,mocnopoturbowani.
-Cosiępanustało?-pytajeden.
-Wiepan...kupiłemżoniesamochód.Apanucosięstało?
-Umniebyłonaodwrót.Jaodmówiłemżoniekupnasamochodu.
Szacunek
-Cośtakismutny?-pytajeden
znajomydrugiego.
-Żonaodemnieodeszła,niedługorozwód.Życiemisięzawaliło
iniewiemcodalejrobić.
-Tyco,żartujesz?Jaktonie
wiesz,corobić...Wygrałeśwalkę,
więcszukajnowegoprzeciwnika.
Prosimy oprzysyłanie dowcipów naadres
[email protected]
RYSUNKI
PIETKIEWICZA
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą rozwiązanie – sentencję łacińską.
Odczytane rozwiązanie prosimy przesyłać
SMS-emotreści:F1.HASŁO.DANE(IMIĘ,NAZWISKO,DOKŁADNYADRES)nanumer71321.
KosztSMS:1,23zVAT.WtreściSMS-aniewol-
noużywaćpolskichznaków.Spośródnadesłanych SMS-ów z prawidłowym rozwiązaniem
krzyżówki wylosujemy dwie nagrody pieniężne po 40 złotych.
Na rozwiązania czekamy od dziś. Koniec nadsyłania w środę,22 kwietnia, o godzinie 24.
Rozwiązaniekrzyżówki„FaktówOstrowieckich”
opublikujemy 27 kwietnia 2015 roku.
SPORT 29
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Na trasie
najgorszy
był... głód
T
am, gdzie większość z nas
poszukuje relaksu iwakacyjnego ukojenia, pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego Kamil Leśniak mierzył się
z trasą biegu liczącą aż 115 kilometrów. Osiągnięty czas 15:23:49, dał mu doskonałe szóste miejsce na Madeira Island
UltraTrail,jednymznajtrudniejszych ultramaratonów świata.
21-letni Kamil był jednym
zmłodszych uczestników biegu,
jednakodpoczątkucelstawiałsobiebardzowysoko.Interesowałogo
zwycięstwowtymkatorżniczym
biegu.Byjaknajlepiejprzygotować
siędobiegu,namiejscestartuprzyleciałtydzieńwcześniej,byspokojnieprzejśćaklimatyzacjęizapoznać
się z trasą biegu. - Szukałem
w internecie informacji o biegu
ioglądającfantastycznezdjęcianatychmiastpostanowiłem,żemuszę
tubyć.Alboprzezpięknowyspy,alboprzeztrudnościtrasy.Naprawdę
chciałem spróbować jak ciężka
techniczniejesttatrasa,choćzdaję
sobiesprawęztrudności,zjakimi
będęmusiałsięzmierzyć-mówił
wwywiadziedlalokalnejprasy.
SPORTOWY
WEEKEND
Z BOISK PIŁKARSKICH
PIŁKA NOŻNA
REZERWY KSZO WYGRAŁY
W KIELCACH. Orlęta Kielce KSZO 1992 II Ostrowiec0:2
(0:1).Bramki:JakubSulima36
(karny),MichałKosowski79.
KSZO1929II:Mech- Machel,
Skalski(46.Ryński),Lasocki,Kijanka,Krzemiński(46.Gajos),
Wójtowicz(64.Dwojak),
Gardynik,Gajewski,Szczygieł(46.
Kosowski),Sulima.WygranadwomabramkamiwKielcachzOrlę-
KAMILA
ULTRAMARATONY
1 miejsce - UTMB 2014, 168
kilometrów (najlepszy polski
czas w historii - 28 godzin 25
sekund); 2 miejsce - The
North Face Thailand 2014,
100 kilometrów, 3 miejsce Beskidy Ultra Trail 2014, 90
kilometrów; 3 miejsce - Bieg
Rzeźnika 2014, 70 kilometrów
Większość startujących w tego typu imprezach pragnie, by
zmieścić się w czasie poniżej 24
godzin. Do tego potrzeba jednak
sporejmobilizacji.To,cozaplanowane, nie zawsze jednak realizujesiępodczassamegobiegu.Nasz
biegaczprzyznaje,żebardziejzadowolony jest zzajętego miejsca,
niżsamegobiegu,podczasktóregoniebrakowałoniespodzianek.
-Biegbyłdlamniemocnodramatyczny, gdyż od początku biegu, mimo głodu, mój organizm
nie mógł nic przyjąć. Najgorsze,
co może się przytrafić na takim
biegu.Każdapróbazjedzeniaczegokolwiek, powodowała odruch
wymiotny. Wiedziałem, że nie
będzie łatwo - wspomina Kamil.
taminiedziwi,biorącpoduwagę,
żewrezerwachzagrałokilkuzawodnikówpierwszegozespołu.
Zespółwroligrającegotrenera
poprowadziłRafałLasocki-człowiekorkiestrawklubieKSZO
1929Ostrowiec,pełniącywnim
funkcjetrenerapierwszegozespołu,zawodnikaitreneradrugiegozespołu,atakżedyrektora
sportowego.Ponadtood64minutyna środkupomocygrał...
bramkarzPrzemysławDwojak.
PIŁKA NOŻNA
ŚWIT ĆMIELÓW PRZEGRAŁ
U SIEBIE! W meczu klasy A
Świt Ćmielów - Wisła Nowy
Korczyn 0:1 (0:1). Bramka: Michał Piotrowski 28.
SOBI
Drugą tragedią i myślę, że ściśle
związana z jedzeniem, to brak
mocynapodbiegach.Poruszałem
się jak turysta w klapkach. Jak
ktoś śledził track.course.com to
widział, że było coś nie tak. Zaryzykowałem i zacząłem robić
mocne zbiegi. Poprzez to, że trasa technicznie była trudna to
i wypadło, że i zbiegi były megaostre. Dla mnie to był plus, bo nie
musiałemwkładaćwtosiłytylko
po prostu musiałem się puścić
w dół. Opłacało się. Udało się nie
„nabić” ud na początku przy
mocnym zbieganiu. Najszybszy
kilometr to 3:58 - zauważa nasz
ultrabiegacz. - Zacząłem spokojnie.Napierwszymkilometrzebyłem gdzieś na 60. pozycji. Szybko
jednak biegacze się wykruszyli.
Ztegopowoduniemiałemzamiaru zwalniać, bo miałem plan pobiecnarekord.Wsumiesięudało.
Dobiegając do mety nie wiedziałem, że też złamałem zeszłoroczny rekord, bo znaczniki na trasie
były troszkę mylące. Myślę że
ostatnietrzykilometrybyłyfenomenalne. W dodatku około 4 minut na kilometr i co zabawne, goniłemjednego,azłapałemtrzechkomentowałnagorącoKamilLeśniak. a ą
Kamil Leśniak z Ostrowca podczas biegu ultra na Maderze.
FOT. AUTOR ZDJĘCIA
RAFAŁ SOBOŃ
Kamil pokazuje zniszczone po biegu buty.
BOKS Wielki sukces zawodnika KSZO Ostrowiec
Sebastian Gierada mistrzem Polski juniorów!
18-letni pięściarz KSZO Ostrowiec sięgnął po złoto Mistrzostw
Polski Juniorów w boksie, które
od13 do17 kwietnia odbywały się
w Wałczu. To najważniejsza imprezaboksuolimpijskiegowkategorii junior (rocznik 1997-1998)
i choć Sebastian Gierada urodził
się9lipca1996roku,niepozostawiłrywalomżadnychzłudzeń.
W pierwszej swojej walce pokonał Kacpra Dembka z Wisła
Tczew przez TKO w 2 rundzie.
Ostrowczaninmiałsporąprzewagęjużpopierwszejrundzie,wdrugiej dopadł rywala w narożniku
i mocnymi ciosami na korpus
odebrał chęć do dalszej walki.
Druga walka z Tomaszem Wójcikiem z BKS Skorpion Szczecin
również zakończyła się wdrugiej
rundzie. Pierwszy raz rywal
nadeskachznalazłsiępotym,jak
wpadłnieprzygotowanywnaszego zawodnika, choć sędzia zwróciłuwagęnaszemuzawodnikowi,
by ten nie przepychał rywala.
Dziesięć sekund później nie było
już wymówek. Ze zwarcia Sebastian wyszedł z dwoma ciosami
na dół, a kolejnym - prawym hakiem - na szczękę zakończył po-
FOT. ARCHIWUM
[email protected]
FOT. ARCHIWUM
Ultramaratony Kami Leśniak,biegacz
z Ostrowca,szósty podczas Madeira Island Ultra
Trail,jednego z najtrudniejszych biegów świata.
Sebastian Gierada
jedynek.Wfinalenapunkty,choć
pewnie pokonał Norberta
Borzęckiego zChampiona Nowy
Dwór Mazowiecki.
Rok temu Sebastian nie pojechałnamistrzostwa,gdyżzmagał
sięzbólemwyrostkarobaczkowego. Tegorocznym występem
z pewnością dał znak trenerom
kadrynarodowej,żejestgotówreprezentowaćbiało-czerwonebarwy. Młodemu pięściarzowi KSZO
pozostaje życzyć, by tym razem
zagościłwkadrzenadłużej.a ą
[email protected]
RAFAŁ SOBOŃ
FAKTY OSTROWIECKIE
30 SPORT
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Nerwowo u piłkarzy,
trener Rafał Lasocki
do dyspozycji prezesa
Piłka nożna Do wczoraj KSZO 1929 Ostrowiec zawodził
w rundzie wiosennej. W niedzielę sprawił sensację - wygrał
na boisku lidera 1:0!
[email protected]
DOROTA KUŁAGA
REZES
TRENER I... WICEP
FOT. KSZO 1929 OSTROWIEC
Z
pewnościąnietakpierwsze mecze rundy wiosennej wyobrażali sobie piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec, trener tej drużyny Rafał Lasocki
i prezes Dariusz Łata.
W przerwie zimowej do drużyny doszło kilku zawodników,
którzy - tak się wydawało - będą
jej wzmocnieniem. Szkoleniowcy innych drużyn, między innymi mieszkający w Ostrowcu trener Wisły Sandomierz Tadeusz
Krawiec,twierdzili,żeKSZO1929
wiosną będzie jeszcze mocniejszy. I włączy się nawet do walki
o awans. Można było mieć takie
oczekiwaniapościągnięciuchoćby Damiana Nogaja, który miał
duży udział w tym, że Wisła Sandomierz była po jesieni liderem
trzeciejligi.Zresztąoptymizmem
napawały też wyniki spotkań
sparingowych, w których podopiecznitreneraRafałaLasockiego
wygrywalizmocniejszymigrającymi w wyższych ligach zespołami.
Jak na razie nie przełożyło się
to jednak na wyniki w trzeciej lidze. KSZO 1929 póki co zawodzi.
Najpierw przegrał u siebie z WisłąSandomierz1:3,potemnawyjeździe z Granatem SkarżyskoKamienna 1:2. Wydawało się, że
po wyjazdowym zwycięstwie
zUniąTarnów2:0wszystkowróci na właściwe tory. Tak się jed-
nak nie stało. Uratowany w końcówcemeczuremiszbroniącąsię
przed spadkiem Wierną
Małogoszcz2:2,anastępniedwie
porażki 0:2 - w Krakowie z Garbarnią i w Ostrowcu z Beskidem
Andrychówspowodowały,żetrenerRafałLasockioddałsiędodyspozycji prezesa. Atmosfera musiała być nerwowa. SzkoleniowiecpospotkaniuzBeskidemnie
odbierał telefonu.
- Moja decyzja być może jest
impulsywna, ale przyjaźnimy się
i były już w przeszłości momenty bardzo ciężkie, w których rezygnowałem. Prezes Dariusz Łata tych rezygnacji jednak nie
przyjmował.Terazjestinnasytuacja. Gra nie wychodzi i dlatego
oddaję się do jego dyspozycji mówił Rafał Lasocki.
Prezes Dariusz Łata kolejnej
rezygancjiszkoleniowcanieprzyjął. - Postaramy się razem ustalić,
co jest przyczyną słabej postawy
drużyny w ostatnich meczach
i rozwiązać ten problem - poinformował na ofic]jalnej klubowej
stronieprezes KSZO1929Dariusz
Łata.
I wczoraj piłkarze KSZO 1929
przeszli metamorfozę i zrehabilitowali się za ostatnie słabe występy. Wygrali z Sołą Oświęcim,
dotychczasowymliderem1:0,ito
na jej boisku. Ostrowczanie zagralikonsekwentnie,pokazalisię
w tym meczu z bardzo dobrej
strony i wygrali 1:0. Sprawili największą sensację tej kolejki.
Bramkę nawagę trzech punktów
zdobył w 33 minucie środkowy
obrońca Marcin Grunt. aą
Sytuacja w KSZO 1929 jest
specyficzna. Rafał Lasocki
jest bowiem nie tylko
trenerem pierwszego
zespołu, ale również
wiceprezesem klubu
do spraw sportowych.
Prezesem jest Dariusz Łata.
Dodajmy, że Rafał Lasocki
jest też jeszcze zawodnikiem, ale występuje już
tylko w rezerwach,
rywalizujących w klasie
okręgowej. Prezes Dariusz
Łata podkreśla, że nie ma
wątpliwości co do warsztatu szkoleniowca i nie
widzi błędów w jego pracy.
Ma do niego pełne
zaufanie. Przypomnijmy, że
Rafał Lasocki to utytułowany piłkarz, który
z powodzeniem grał
w ekstraklasie, między
innymi w takich klubach jak
KSZO Ostrowiec, Lech
Poznań, Dyskobolia
Grodzisk Wielkopolski.
Na najwyższym szczeblu
rozgrywek zaliczył 117
spotkań, w których strzelił
dziewięć goli. Na koncie ma
też trzy występy
w pierwszej reprezentacji
Polski - z Macedonią
(zdobył bramkę), Belgią
i Stanami Zjednoczonymi.
Od 2011 roku jest trenerem
KSZO 1929 Ostrowiec.
Siatkówka KSZO Ostrowiec dostało lanie w Dąbrowie Górniczej
Trener Parkitny:-Za ten mecz się wstydzimy
aSiatkarki
KSZO Ostrowiec
w sobotę rywalizowały z MKS
Tauronem Banimex w Dąbrowie
G órniczej. Sensacji nie było. Podobnie jak w środę w Ostrowcu,
tym razem górą także były siatkarki ze Śląska. Tauron Banimex
MKS Dąbrowa Górnicza - KSZO
Ostrowiec3:0(25:14,25:12,25:20)
KSZO: Kuligowska 5, Tobiasz 2,
Stefańska7,Grzelak6,Ganszczyk
8, Godfrey 2, Nowakowska (libero) oraz Wójcik.
Po przegranej 0:3 w pierwszym meczu, ciężko było przypuszczać, że podopieczne trene-
raDariuszaParkitnegorozstrzygną sprawę awansu do play-off
o miejsca 5-8 na swoją korzyść.
Wyżejsklasyfikowaneporundzie
zasadniczejrywalki,takżenatym
etapierywalizacjistanęłynawysokościzadania.DosystemurozgrywekodniósłsięjednakJuanManuel
Serralamera-trenerTauronu.-Dla
mnietensystemjestniezrozumiały,bozgodnieznimOrlenLigabędzietą,któraskończygraćnajpóźniej w Europie. Graliśmy z KSZO
wrundziezasadniczej iwówczas
byłtogroźny,zupełnieinnyzespół.
Terazzmagasięzproblemamiito
widaćbyłonaboisku.Myniechcieliśmysięznaleźćwtejfazierozgrywek, ale z powodu przegranego
ćwierćfinałututajsię znależliśmymówiłSerralamera.
MeczwDąbrowierozpocząłsię
odprowadzeniagospodyń7:0.TrenerDariuszParkitnyniemiałpraktycznie żadnego pola manewru,
bowiemwkwadracieznajdowała
siętylkorozgrywającaMartaWójcik,którawciążleczykontuzjowanąłydkę.Dwukrotniepojawiłasię
na boisku, ale tylko zadaniowo nazagrywce. Spotkaniedobitnie
podsumowałtrenerParkitny.-Są
mecze,zaktóresięwstydziisąmecze,któresięprzegrywa.Oilezaten
wOstrowcusięniewstydzimy,to
zatendzisiejszyjużtak.
Czynakolejnymecz-prawdopodobnie z Pałacem Bydgoszcz,
który przegrał pierwszy mecz
zBudowlanymiŁódź-udasiędoprowadzićdozdrowiaMartęWójcik i Barbar ę Bawoł, której odnowiła się kontuzja ścięgna achillesa?Beznichciężkobędzieobronić
dziewiąte miejsce wywalczone
wrundziezasadniczej. aą
PIŁKA RĘCZNA
SPORTOWY
WEEKEND
Kontuzja
Grzegorza
Mroczka
na finiszu ligi
Z BOISK PIŁKARSKICH
Remis KSZO
w rozgrywkach
juniorów starszych
z Koroną Kielce
PIŁKA NOŻNA. Korona Kielce
- MKS KSZO-Junior Ostrowiec Świętokrzyski 1:1 (1:0).
Bramki: Krzysztof Słaby 35 Michał Rutkowski 47. KSZOJunior: Kozłowski Piątkowski, Kwiatkowski,
Świątek, Rutkowski, P.
Jedlikowski, Mężyk, Świrk
(80. J. Jedlikowski), Madej
(59. Wochniak), Wąs,
Bełczowski (90. Chaba).
Mecz z dodatkowym podtekstem jak to z reguły bywa
na linii Ostrowiec Świętokrzyski- Kielce stał na bardzo wysokim poziomie. Nie zwalniają tempa juniorzy starsi, którzy po słabej jesieni, wiosną
nie zaznali jeszcze goryczy
porażki. Podopieczni trenera
Waldemara Domagały w sobotę wywalczyli cenny punkt
w derbowym meczu z Koroną w Kielcach. Prowadzenie
gospodarze objęli w 35 minucie. KSZO wyrównał tuż
po zmianie stron. Bramkę
na wagę punktu zdobył
strzałem głową Michał
Rutkowski. Juniorzy starsi
MKS KSZO-Junior plasują się
obecnie na 11 miejscu (16-zespołowa liga) z dorobkiem
24 punktów.
Juniorzy młodsi
KSZO też na remis
z Koroną Kielce
PIŁKA NOŻNA. Korona Kielce
- MKS KSZO-Junior Ostrowiec
Świętokrzyski 2:2 (0:1).
Bramki: Krystian Sornat 42,
Eryk Borczyński 45 - Tomasz
Stawiarski 26, 66. KSZO-Junior: Krupa - Baran,
Librowski, Lipka, Stefański,
Jaworski (46. Niekurzak), Niziołek, Małaczek, Niedbała
(54. Woźniak), Stawiarski,
Nowak (47. Ziółkowski 80).
Przed rywalizacją juniorów
starszych, mecz z rówieśnikami Korony Spółka Akcyjna rozegrali juniorzy młodsi prowadzeni przez trenera Grzegorza Klepacza. Do przerwy
po strzale pozyskanego zimą
ze Świtu Ćmielów Tomasza
Stawiarskiego prowadzili
ostrowczanie. W pięć minut
po zmianie stron na prowadzeniu byli już kielczanie, jednak drugi gol Stawiarskiego
sprawił, że oba zespoły podzieliły się punktami. Juniorzy młodsi MKS KSZO-Junior
w ośmiozespołowej lidze zajmują 5 miejsce z dorobkiem
pięciu punktów.
[email protected]
RAFAŁ SOBOŃ
W meczu I ligi piłki ręcznej MKS
OlimpiaPiekaryŚląskie-KSZOOdlewnia Ostrowiec 31:23 (16:10).
KSZO: Drabik, Piątkowski Kożeniewski, Mazur 1, Jeżyna 3,
Fugiel,Jamioł,Afanasjev4,Świeca
1, T. Pomiankiewicz 9, Biskup 2,
Wojkowski3,Kalita.
OddwóchkolejekpiłkarzeręczniKSZOpewnisąutrzymaniawtej
klasierozgrywkowej.Władzeklubuporozumiałysięjużztrenerem
AleksandremMalinowskim,który
związałsięnadwalatanowąumową i rozpoczął przegląd kadry.
WPiekarachŚląskichzsąsiadem
ztabeliszkoleniowiecdałpograć
praktyczniewszystkimzawodnikom. Zabrakło rozgrywającego
GrzegorzaMroczka,którynabawił
sięurazuścięgnaAchillesaiwtym
sezonie może już nie zagrać.
OstrowczaniewmeczuzOlimpią
przez pierwszy kwadrans nawet
prowadzili,jednakwkońcówcetej
częścigryprzytrafiłimsięprzestój
iwosiemminutstracilisiedembramek,przezconaprzerwęschodzilizsześciobramkowąstratą.Wdrugiejpołowieudałosięjązmniejszyć
dotrzechbramek(38minuta),jednaknawięcejgospodarzejużnie
pozwoliliiostateczniepodopieczni
treneraAleksandraMalinowskiego
ulegli23:31.KSZOplasujesięobecnie
nasiódmymmiejscuz23punktami
nakoncie. Dorozegraniapozostałyjeszczedwiekolejki.KSZOzmierzysięwsobotę,25kwietnia,ogodzinie15wewłasnejhalizSPRTarnów,atydzieńpóźniej,2kwietnia,
nawyjeździezMKSKalisz. aą
[email protected]
RAFAŁ SOBOŃ
REKREACJA
Test Coopera.
Ostrowczanie
pokazali, że są
w dobrej formie
W niedzielę wna Gutwinie przeprowadzonyzostałTestCoopera.
Mogływziąćwnimudziałwszyscy
chętni, trenujący bieganie w ramach akcji „Biegam bo lubię”.
Zokazjitejskorzystało15osób. Test
Cooperapolegananieprzerwanym
bieganiuprzez12minut,apokonanywtymczasiedystanswskazuje,
jaką mamy kondycję. Opisuje to
szczegółowo tabela opracowana
w1968rokuiaktualnadodniadzisiejszego.Najlepszewynikimieli:
PiotrPięta,KrzysztofWąsik,KrzysztofSidowski,MarcinŁebek,Piotr
Łukasik,TomaszMarynowski,SebastianPolit,KonradSulikiŁukasz
Żaczek.Upięciuspośródnich„metryczka”wskazujewiek na poziomie ponad 40 lat. a ą
[email protected]
SOBI
RAFAŁ SOBOŃ
FAKTY OSTROWIECKIE
SPORT 31
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
Jesteśmy dobrą reklamą
Siatkówka Prezes Iwona Kosiorowska szuka sponsorów, na ten sezon potrzeba około 150 tysięcy
[email protected]
RAFAŁ SOBOŃ
FOT. RAFAŁ SOBOŃ
Z
Prezes KSZO Ostrowiec Iwona Kosiorowska
akończyła się runda zasadnicza w Orlen Lidze,
w której to siatkarki KSZO
zajęły dziewiąte miejsce. Niepokój kibiców wzbudza także sytuacja finansowa spółki. Mówi
o nie prezes Iwona Kosiorowska.
- Nie chciałabym, by przez
jakieś niewyjaśnione sprawy
i pojawiające się plotki pogorszyła się atmosfera wokół klubu. Dla mnie podstawą działania są szczere relacje i rozmowy.
Takie rozmowy prezes Kosiorowska niedawno przeprowadziła zpanem prezydentem, który obiecał pomoc finansową,
choć oprócz kwoty 162 tysięcy
złotych netto z tytułu promocji
gminy Ostrowiec poprzez sport,
klub otrzyma coś więcej. - Prezydent obiecał pomoc nie tylko
w postaci przekazanych dotacji,
ale również w postaci ułatwienia
spotkań z lokalnym biznesem.
ENIĘDZY?
ILE POTRZEBA PI
Na to, by klub funkcjonował
w Orlen Lidze na poziomie
miejsc 9-12 potrzebny jest
budżet na sezon w kwocie
około miliona dwustu
tysięcy złotych. Żeby
spokojnie dokończyć
bieżący sezon braknie nam
około 150-170 tysięcy. Do tej
pory na budżet zespołu
siatkarek KSZO
Ostrowiec składały się
głównie pieniądze
otrzymywane z Urzędu
Miasta i Starostwa
Powiatowego oraz pieniędzy
od sponsorów. Teraz klub
chce pozyskać sponsora
strategicznego. Trwają
rozmowy z Cementownią
Ożarów.
- Odbyły się już trzy albo
cztery spotkania
i podejrzewam, że czekają
nas jeszcze co najmniej dwa,
zanim padną jakieś konkrety
i zostanie podpisana umowa
- mówi prezes.
Jest to pocieszające i doceniam
ten gest - wyjaśnia prezes klubu.
Podobne rozmowy odbyły się
także ze starostą ostrowieckim
ZbigniewemDudą,którytakżepotwierdził chęć wsparcia klubu ze
strony starostwa. Klub zamierza
wystąpićtakżeodotacjęzfunduszyprzeznaczonychnapromocję
województwa świętokrzyskiego.
-Jakieśpieniążkiotrzymamyrównieżztransmisjitelewizyjnych.Reasumującjednak,tewszystkiepieniądzezdotacjisamorządowych,
odsponsorów,odPolsatu,nie zabezpieczą naszego budżetu do
końca.Braknienampewnejkwoty na dokończenie tego sezonu.
-Zestronywładzmiastasąwstępne
deklaracje,żewsezonie2015/2016
możemyliczyćnawsparcie-podkreślaIwonaKosiorowska.Napewnonaszymgłównymcelembędzie
znalezieniesponsorastrategicznegoiwsparcieodinnychsponsorów
zOstrowca.Natopotrzebaczasu
icierpliwości.Toniejesttakieproste,
jaksięniektórymwydaje-wyjaśnia
prezesKSZO.
Klubwidzipewnekorzyściwe
współpracy z przedsiębiorcami
dla obu stron. - Gramy z zespołamizróżnychmiast,asponsorate
miejsca mogą interesować ze
względunapotencjalnychodbiorców swoich produktów w tych
miejscowościach.Dotegodochodzi reklama telewizyjna. Ludzie
są może znudzeni reklamami
emitowanymiwprzerwachpuszczanych podczas filmów, ale
przez dwie godziny transmisji
meczu, patrząc mimowolnie
napewneloga,zapamiętująje.Poza tym ten sport kojarzy się
z czymś pozytywnym, z czymś
czystym, z fair play. To pozytywne wrażenie ludzie w większych
firmach wykorzystują marketingowo-zauważaIwonaKosiorowska.-Nato,byklubfunkcjonował
wOrlenLidzenapoziomiemiejsc
9-12potrzebnyjestbudżetnasezonwkwocieokołomilionadwustu tysięcy złotych. Żeby spokojnie dokończyć bieżący sezon
braknienamokoło150-170tysięcy - dodaje prezes. a ą
REKLAMA
E095000111C
OFERTA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, KURSÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Z MOŻLIWOŚCIĄ DOFINANSOWANIA
Zapraszamy na kursy:
9 Informatyka ( różne poziomy zaawansowania)
9 Grafika komputerowa w podstawach – Corel Draw
9 Arkusz kalkulacyjny z podstaw do eksperta MS EXCEL
i OPEN OFFICE CALC
9 Tworzenie i prezentacja slajdów- Power Point
9 Komputerowe wspomaganie pracy biura
9 Informatyk- operator sieci komputerowych
9 Szkolenia z zakresy języka obcego – różne poziomy angielski,
niemiecki, włoski, francuski)
9 Kadry, płace i administracja
9 Zarządzanie Projektami Unijnymi
9 Strony WWW
9 System operacyjny WINDOWS
9 Systemy informatyczne w księgowości
9 AutoCAD 2D od podstaw
9 Podstawy języka obcego z elementami biznesu
9 Zarządzanie i marketing
9 Obsługa programu Płatnik
9 Finanse publiczne
9 Księgowość komputerowa z administracją biurową
9 Rozwiązywanie konfliktów
9 Jak nie dać się stresowi
9 Pierwsza pomoc i ochrona przeciwpożarowa.
9 Dietetyka
9 BHP
9 Logistyka
9 Finanse i księgowość
9 Coaching
9 Zarządzanie oświatą
9 Instruktor praktycznej nauki zawodu
9 Agroturystyka z elementami języka obcego
9 Pracownik socjalny
9 Opiekunka środowiskowa
9 Emisja głosu
9 Cyberprzemoc
9 Księgowość komputerowa małych i średnich przedsiębiorstw
9 Samodzielny księgowy
9 Obsługa Internetu i poczty elektronicznej
9 Edukacja multimedialna
9 Profesjonalny sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i minimum
sanitarnym
9 ABC przedsiębiorczości
9 Inne na zlecenie
9 Szkolenia dla nauczycieli realizowane przez Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli przy Szkole Zarządzania:
9 Język angielski z certyfikatem (wymagany do uzyskania kwalifikacji do
nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym
i wczesnoszkolnym)
9 Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
i Przedszkolnym
9 Oligofrenopedagogika
9 Terapia pedagogiczna
9 Surdopedagogika
9 Ewaluacja zewnętrzna
9 Coaching
9 Zarządzanie stresem
9 Emisja głosu
9 Techniki uczenia się i zapamiętywania
9 Inne na zlecenie
Studia podyplomowe:
9 Coaching i psychologia biznesu
9 Transport w procesach logistycznych
9 Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
9 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
9 Menedżer spedycji
9 Menedżer HR (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
9 Studium Menedżerskie
9 Public relation i kreowanie wizerunku
9 Akademia handlu i trade marketingu (NOWOŚĆ)
9 Bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe
9 Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem (NOWOŚĆ)
9 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
9 Rachunkowość finansowa i zarządcza
9 Zarządzanie transportem
9 Akademia menedżera sprzedaży (NOWOŚĆ)
9 Budowa i eksploatacja urządzeń fotowoltaicznych (NOWOŚĆ)
9 Wycena i gospodarka nieruchomościami
Inne na zlecenie
Od stycznia 2016 roku w swojej siedzibie przy ul Słowackiego 19 Szkoła Zarządzania otworzy żłobek i przedszkole
32 SPORT
FAKTY OSTROWIECKIE
PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA, 2015
SPORT
JUŻ 27 KWIETNIA
a W kolejnych „Faktach
Ostrowieckich” o tym, co dziś
robi Kamil Kosowski, jeden
z najsłynniejszych piłkarzy
z Ostrowca Świętokrzyskiego
MARIUSZJOP BYŁCHORY,
ALE DOSTAŁ NOWE ŻYCIE
Piłka nożna Wychowanek KSZO Ostrowiec grał
w reprezentacji Polski, zdobywał tytuły mistrza
kraju. Dwa lata temu miał przeszczep wątroby
DOROTA KUŁAGA
N
iewielu piłkarzy pochodzących z Kielecczyzny
może powiedzieć, że zaistniałowfutbolutak,jakMariusz
Jop. Jest obok Andrzeja Kobylańskiego i Kamila Kosowskiego
najbardziejutytułowanymfutbolistą, wychowankiem KSZO.
ZpowodzeniemgrałwWiśleKraków, zdobywał z nią mistrzostwa
Polski. Występował w pierwszej
reprezentacji Polski, zaliczył dwa
bardzo ważne turnieje - mistrzostwa świata i Europy. - Myślę, że
mogę być zadowolony z tego, co
osiągnąłem. Byłem zawodnikiem,którymiałjakąśdozętalentu. Wiem, że do wielu rzeczy doszedłem dzięki swojemu podejściu do zawodu, pracy i zaangażowaniu. Wydaje mi się, że
osiągnąłemdużoi-jakjużpowiedziałem - jestem z tego zadowolony - mówił nam w wywiadzie
MariuszJop.TrzyrazyzdobyłmistrzostwoPolski,grałwreprezentacji kraju. Co najmilej wspominał z tych piętnastu lat kariery? -
Dużo jest takich miłych wspomnień. Na pewno tytuły mistrza
Polski, początki gry wlidze rosyjskiej, gdzie wdebiucie zdobyłem
bramkęitobyłdobryprognostyk
przedkolejnymiwystępamiwFK
Moskwa. Ogólnie te duże turnieje, mimo że nie były udane dla
mnie i drużyny - mam na myśli
mistrzostwa świata i Europy. To
jednak jest coś, co zapada w pamięć. Miałem zaszczyt brać
udział w tak dużych imprezach,
to są chwile najmilsze. Na pewno
jest ich więcej niż tych gorszych
wspomnień - dodał sympatyczny zawodnik pochodzący
z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Niespełna dwa lata temu przeżył
trudne chwile. Miał przeszczep
wątroby. - Wszystko jest dobrze,
pod kontrolą - z zadowoleniem
mówił nam Mariusz. - Cieszę się,
że mogę normalnie funkcjonować, można powiedzieć, że dostałem nowe życie - dodał
po chwili zastanowienia. Teraz
w piłkę gra hobbystycznie, dla
podtrzymania kondycji. Ze znajomymi, czasem z oldbojami Wisły Kraków, z którą trzy razy wy-
walczył mistrzostwo Polski.
Obecnie zajmuje się pracą szkoleniową. - Prowadzę dzieciaków
w Akademii Piłkarskiej 21, którą
założyli koledzy z Wisły - Mirek
SzymkowiakiTomekFrankowski
(to byli utytułowani piłkarze Wisły Kraków i reprezentacji Polski
-przyp.red.).Tapracasprawiami
dużąsatysfakcję.Cieszęsię,żezostałemprzyfutboluimogęsięrealizować wtej dziedzinie. Zajęcia
wtejakademiiprowadziteżMarcin Pasionek, który również występowałwKSZO-wyjaśnił nam
Mariusz Jop. Dodajmy, że systematycznie dokształca się w tym
kierunku. Chodzi na kurs UEFA
A Elite Youth, organizowany
przez Polski Związek Piłki Nożnej. - Cały czas w siebie inwestuję, uzupełniam wiedzę. Wierzę,
że to zaprocentuje w ciągu kolejnych lat pracy z młodzieżą- mówiMariusz.Ajakmaczas,odwiedza rodzinny Ostrowiec, w którym mieszka jego tata. - Do bliskich i do rodzinnego miasta
zawsze wracam z radością - powiedziałmieszkającyterazwKrakowie Mariusz Jop. aą
KLUBY
Jest wychowankiem
KSZO Ostrowiec, grał
też w Wiśle Kraków,
Widzewie Łódź,
rosyjskim FK Moskwa
i Górniku Zabrze oraz
ponownie w Wiśle.
FOT. ARCHIWUM
[email protected]
I
W REPREZENTACJ
W pierwszej reprezentacji
Polski wychowanek KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski
zadebiutował 30 kwietnia
2003 roku, w towarzyskim
meczu z Belgią, przegranym przez naszą drużynę
narodową 1:3. W sumie rozegrał w niej 27 spotkań.
Uczestniczył między innymi
w mistrzostwach świata
w 2006 roku w Niemczech,
gdzie zagrał w jednym spotkaniu z Ekwadorem
0:2, i mistrzostwach Europy
w 2008 roku. Na tym ostatnim turnieju wystąpił
w pierwszej połowie pojedynku z Austrią, rozegranym w Wiedniu. Spotkanie
to zakończyło się remisem
1:1. Wcześniej Mariusz Jop
z powodzeniem występował w młodzieżowych reprezentacjach naszego kraju, będąc pewnym punktem
biało-czerwonych. Ostatnie
występy w reprezentacji zanotował w 2008 roku - w eliminacyjnych pojedynkach
do Mundialu w 2010 roku ze Słowenią 1:1 i San Marino
2:0.
Mariusz Jop może być zadowolony z tego, co osiągnął w piłce.
WEEKEND ZE SPORTEM
Rafał Lasocki
w... rezerwach
FITNESS. Mocną reprezentację na XXXIX Mistrzostwach Polski
w Kulturystyce i Fitness, które odbywały się w Centrum Kongresowym Targów Kielce, wystawił ostrowiecki klub Black&White.
Rywalizacja stała na wysokim poziomie, zakończyła się w niedzielę wieczorem, już po zamknięciu tego wydania gazety. Start
w tej imprezie wcześniej zakończyła Żaneta Szlęzak - na zdjęciu,
która pochodzi z powiatu koneckiego, a reprezentuje
Black&White. Żaneta Szlęzak zajęła szóste miejsce w finale bikini fitness. - Weszłam do finału konkurencji bikini fitness do 169
centymetrów wzrostu, a w decydującej rozgrywce zajęłam szóste miejsce - powiedziała nam Żaneta Szlęzak.Wyniki naszych
zawodników i galeria zdjęć na naszej stronie internetowej www.faktyostrowieckie.pl
FOT. RAFAŁ SOBOŃ
FOT. ALEKSANDER PIEKARSKI
PIŁKA NOŻNA. W lidze okręgowej piłkarze KSZO II Ostrowiec wygrali w Kielcach z Orlętami 2:0.Zespół w roli grającego trenera poprowadził Rafał
Lasocki - człowiek orkiestra
w klubie KSZO 1929 Ostrowiec,
pełniący w nim funkcje trenera
pierwszego zespołu, zawodnika i trenera drugiego zespołu,
a także dyrektora sportowego.
Więcej o tej ciekawej sytuacji
na stronie 29
Sebastian Gierada
mistrzem Polski!
Walczyli o medale i... Hiszpanię
BOKS. 8-letni pięściarz
KSZO Ostrowiec sięgnął po złoto Mistrzostw Polski Juniorów
w boksie, które od 13 do 17
kwietnia odbywały się
w Wałczu.Tonajważniejszaimprezaboksuolimpijskiegowkategoriijunior(rocznik1997-1998)
ichoćSebastianGieradaurodził
się9lipca1996roku,niepozostawiłrywalomżadnychzłudzeń.Więcejosukcesienastronie29