Rok szkolny 2016/2017 Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Transkrypt

Rok szkolny 2016/2017 Szkolny Zestaw Programów Nauczania
Rok szkolny 2016/2017
Szkolny Zestaw Programów Nauczania
dopuszczony do użytku szkolnego przez Dyrektora szkoły na cykl kształcenia
Szkolny Zestaw Programów Nauczania dla klas I-VI i oddziału przedszkolnego stanowią
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2016/2017 z dn. 30 sierpnia 2016 r. Dyrektora SP im. św.
S. Kostki w Lgoczance w sprawie ogłoszenia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na rok
szkolny 2016/2017.
I etap edukacji
Klasa I
2016/2017-2017/2018-2018/2019
Nr dopuszczenia
w szkole
przedmiot
1/I/2016/17
Edukacja
wczesnoszkolna
2/I/2016/17
Edukacja
wczesnoszkolnaJęzyk angielski
3/I/2016/17
Religia
4/I/2016/17
Zajęcia komputerowe
Program nauczania
Program
edukacji
wczesnoszkolnej
„Dwiczenia z pomysłem”.
J.Brzózka, K.Hamak, K.Izbioska, H.Jasiocha,
W.Went,
WSiP
Program nauczania języka angielskiego
zgodny z NPP dla I etapu edukacji, szkoła
podstawowa klasy I-III- A. Mędela, I.
Studzioska, M. Kondro, E. Piotrowska.
Macmillan
Program nauczania religii „W rodzinie
dzieci Bożych”- T. Śmiech, B. Nosek,
E. Kondrak
Kielce-Jednośd
Program nauczania zajęd komputerowych
w edukacji wczesnoszkolnej lekcje z
komputerem-„Galeria możliwości”- W.
Jochemczyk,I.
Krajewska-Kranas,
W.
Kranas,K. Olędzka, A. Samulska, E. Wilk, M.
Wyczółkowski
Klasa II
2015/2016-2016/2017-2017/2018
Nr dopuszczenia
w szkole
przedmiot
Program nauczania
1/I/2015/16
Edukacja
wczesnoszkolna
2/I/2015/16
Edukacja
wczesnoszkolnaJęzyk angielski
3/I/2015/16
Religia
4/I/2015/16
Zajęcia komputerowe
Program
edukacji
wczesnoszkolnej
„Dwiczenia z pomysłem”.
J.Brzózka, K.Hamak, K.Izbioska, H.Jasiocha,
W.Went,
WSiP
Program nauczania języka angielskiego
zgodny z NPP dla I etapu edukacji, szkoła
podstawowa klasy I-III- A. Mędela, I.
Studzioska, M. Kondro, E. Piotrowska.
Macmillan
Program nauczania religii „W rodzinie
dzieci Bożych”- K. Mielnicki, B. Nosek,
E. Kondrak
Kielce-Jednośd
Program nauczania zajęd komputerowych
w edukacji wczesnoszkolnej lekcje z
komputerem-„Galeria możliwości”- W.
Jochemczyk,I.
Krajewska-Kranas,
W.
Kranas,K. Olędzka, A. Samulska, E. Wilk, M.
Wyczółkowski
Klasa III
2014/2015-2015/2016-2016/2017
Nr dopuszczenia
w szkole
1/I/2014/15
przedmiot
Edukacja
wczesnoszkolna
2/I/2014/15
Religia
3/I/2014/15
Edukacja
wczesnoszkolnaJęzyk angielski
Program nauczania
Program edukacji wczesnoszkolnej klas I-III
J.Brzózka, K.Hamak, K.Izbioska, H.Jasiocha,
W.Went,
WSiP
Program nauczania religii „W rodzinie
dzieci Bożych”- K. Mielnicki, B. Nosek,
E. Kondrak
Program nauczania języka angielskiego
zgodny z NPP dla I etapu edukacji, szkoła
podstawowa klasy I-III- A. Mędela, I.
Studzioska, M. Kondro, E. Piotrowska.
4/I/2014/15
Zajęcia komputerowe
Macmillan
Program nauczania zajęd komputerowych
w edukacji wczesnoszkolnej lekcje z
komputerem-„Galeria możliwości”- W.
Jochemczyk,I.
Krajewska-Kranas,
W.
Kranas,K. Olędzka, A. Samulska, E. Wilk, M.
Wyczółkowski.
Drugi etap edukacji
Klasa IV
2016/2017-2017/2018-2018/2019
Nr dopuszczenia
w szkole
przedmiot
1/IV/2016/17
Język polski
2/IV/2016/17
Matematyka
3/IV/2016/17
Historia i
społeczeostwo
4/IV/2016/17
Język angielski
5/IV/2016/17
Przyroda
6/IV/2016/17
Plastyka
7/IV/2016/17
Zajęcia techniczne
Program nauczania
Czytad, myśled, uczestniczyd. Program
nauczania ogólnego Języka Polskiego w
klasach IV-VI szkoły podstawowej- Marlena
Derlukiewicz
Nowa Era
Matematyka z plusem. Program nauczania
matematyki dla II etapu edukacyjnego w
klasach
IV-VI
szkoły
podstawowej
(program zbieżny z rozp. MEN z dn.
27.08.2012r.
w
sprawie
podstawy
programowej)- M. Jucewicz, M. Karpioski,
J. Lech
GWO
Wczoraj i dziś. Program nauczania
ogólnego historii i społeczeostwa w
klasach IV-VI szkoły podstawowej- Tomasz
Madkowski
Nowa Era
Program nauczania języka angielskiego
zgodny z NPP dla II etapu edukacji szkoła
podstawowa.
Macmillan
Tajemnice przyrody. Program nauczania
przyrody w klasach IV-VI szkoły
podstawowej- Jolanta Golanko
Nowa Era
Do dzieła. Program nauczania ogólnego
plastyki
w
klasach
IV-VI
szkoły
podstawowej- Krystyna Onak
Nowa Era
Jak to działa? Program nauczania ogólnego
8/IV/2016/17
Muzyka
9/IV/2016/17
Zajęcia komputerowe
10/IV/2016/17
Wychowanie fizyczne
11/IV/2016/17
Religia
zajęd technicznych w klasach IV-VI szkoły
podstawowej- Lech Łabecki
Nowa Era
Nuty, smyki i patyki. Program nauczania
muzyki
w
klasach
IV-VI
szkoły
podstawowej- H. Sarnowska, K. JakóbczakDrążek, U. Sarnowska, O. Kaczyoska
WSiP
Informatyka
Europejczyka.
Program
nauczania do zajęd komputerowych w
szkole podstawowej klas IV-VI. Edycja
Windows Vista Mac OS 101.5 Linux
Ubuntu. -Danuta Kiełka, Katarzyna Kiełka
Helion
Autorski program wychowania fizycznego:Wychowanie fizyczne bliżej wartościom”Alicja Romanowska
Korepetytor
„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”
T. Śmiech, B. Nosek
Kielce Jednośd
Klasa V
2015/2016-2016/2017-2017/2018
Nr dopuszczenia
w szkole
przedmiot
4/IV/2015/16
Język polski
5/IV/2015/16
Matematyka
6/IV/2015/16
Historia i
społeczeostwo
Program nauczania
Czytad, myśled, uczestniczyd. Program
nauczania ogólnego Języka Polskiego w
klasach IV-VI szkoły podstawowej- Marlena
Derlukiewicz
Nowa Era
Matematyka z plusem. Program nauczania
matematyki dla II etapu edukacyjnego w
klasach
IV-VI
szkoły
podstawowej
(program zbieżny z rozp. MEN z dn.
27.08.2012r.
w
sprawie
podstawy
programowej)- M. Jucewicz, M. Karpioski,
J. Lech
GWO
Wczoraj i dziś. Program nauczania
ogólnego historii i społeczeostwa w
klasach IV-VI szkoły podstawowej- Tomasz
Madkowski
7/IV/2015/16
Język angielski
8/IV/2015/16
Przyroda
9/IV/2015/16
Plastyka
10/IV/2015/16
Zajęcia techniczne
11/IV/2015/16
Muzyka
12/IV/2015/16
Zajęcia komputerowe
13/IV/2015/16
Wychowanie fizyczne
14/IV/2015/16
Religia
15/IV/2015/16
Wychowanie do życia
w rodzinie
Nowa Era
Program nauczania języka angielskiego
zgodny z NPP dla II etapu edukacji szkoła
podstawowa.
Macmillan
Tajemnice przyrody. Program nauczania
przyrody w klasach IV-VI szkoły
podstawowej- Jolanta Golanko
Nowa Era
Do dzieła. Program nauczania ogólnego
plastyki
w
klasach
IV-VI
szkoły
podstawowej- Krystyna Onak
Nowa Era
Jak to działa? Program nauczania ogólnego
zajęd technicznych w klasach IV-VI szkoły
podstawowej- Lech Łabecki
Nowa Era
Nuty, smyki i patyki. Program nauczania
muzyki
w
klasach
IV-VI
szkoły
podstawowej- H. Sarnowska, K. JakóbczakDrążek, U. Sarnowska, O. Kaczyoska
WSiP
Informatyka
Europejczyka.
Program
nauczania do zajęd komputerowych w
szkole podstawowej klas IV-VI. Edycja
Windows Vista Mac OS 101.5 Linux
Ubuntu. -Danuta Kiełka, Katarzyna Kiełka
Helion
Autorski program wychowania fizycznego:Wychowanie fizyczne bliżej wartościom”Alicja Romanowska
Korepetytor
„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”
T. Śmiech, B. Nosek
Kielce Jednośd
Wychowanie do życia w rodzinie. Program
nauczania
dla
klas
V-VI
szkoły
podstawowej- T. Król, K. Maśnik, G.
Węglarczyk
Rubikon
Klasa VI
2014/2015-2015/2016-2016/2017
Nr dopuszczenia
w szkole
przedmiot
13/IV/2014/15
Język polski
14/IV/2014/15
Matematyka
15/IV/2014/15
Historia i
społeczeostwo
16/IV/2014/15
Język angielski
17/IV/2014/15
Przyroda
18/IV/2014/15
Plastyka
19/IV/2014/15
Muzyka
20/IV/2014/15
Zajęcia techniczne
21/IV/2014/15
Zajęcia komputerowe
Program nauczania
Czytad, myśled, uczestniczyd. Program
nauczania ogólnego Języka Polskiego w
klasach IV-VI szkoły podstawowej- Marlena
Derlukiewicz
Nowa Era
Matematyka z plusem. Program nauczania
matematyki dla II etapu edukacyjnego w
klasach
IV-VI
szkoły
podstawowej
(program zbieżny z rozp. MEN z dn.
27.08.2012r.
w
sprawie
podstawy
programowej)- M. Jucewicz, M. Karpioski,
J. Lech
GWO
Wczoraj i dziś. Program nauczania
ogólnego historii i społeczeostwa w
klasach IV-VI szkoły podstawowej- Tomasz
Madkowski
Nowa Era
Program nauczania języka angielskiego
zgodny z NPP dla II etapu edukacji szkoła
podstawowa.
Macmillan
Tajemnice przyrody. Program nauczania
przyrody w klasach IV-VI szkoły
podstawowej- Jolanta Golanko
Nowa Era
Do dzieła. Program nauczania ogólnego
plastyki
w
klasach
IV-VI
szkoły
podstawowej- Krystyna Onak
Nowa Era
Nuty, smyki i patyki. Program nauczania
muzyki
w
klasach
IV-VI
szkoły
podstawowej- H. Sarnowska, K. JakóbczakDrążek, U. Sarnowska, O. Kaczyoska
WSiP
Jak to działa? Program nauczania ogólnego
zajęd technicznych w klasach IV-VI szkoły
podstawowej- Lech Łabecki
Nowa Era
Informatyka
Europejczyka.
Program
22/IV/2014/15
Wychowanie fizyczne
23/IV/2014/15
Religia
24/IV/2014/15
Wychowanie do życia
w rodzinie
nauczania do zajęd komputerowych w
szkole podstawowej klas IV-VI. Edycja
Windows Vista Mac OS 101.5 Linux
Ubuntu. -Danuta Kiełka, Katarzyna Kiełka
Helion
Autorski program wychowania fizycznego:Wychowanie fizyczne bliżej wartościom”Alicja Romanowska
Korepetytor
„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”
T. Śmiech, B. Nosek
Kielce Jednośd
Wychowanie do życia w rodzinie. Program
nauczania
dla
klas
V-VI
szkoły
podstawowej- T. Król, K. Maśnik, G.
Węglarczyk
Rubikon
Oddział przedszkolny
Nr dopuszczenia
w szkole
przedmiot
1/0/2016/17
Wychowanie
przedszkolne
2/0/2016/17
Edukacja
wczesnoszkolnaJęzyk angielski
3/0/2016/17
Religia
Program nauczania
Nasze przedszkole. Program edukacji
przedszkolnej
wspomagającej
rozwój
aktywności i dzieci sześcioletnich.
M. Kwaśnieka, W. Żaba-Żabińska
Mac
Nasze przedszkole. Program edukacji
przedszkolnej
wspomagającej
rozwój
aktywności i dzieci.
M. Kwaśnieka, W. Żaba-Żabińska
Mac
Program nauczania j. angielskiego zgodny
z Nową Podstawą Programową
wychowania przedszkolnego dla
przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego. Magdalena Appel, Joanna
Zarańska, Ewa Piotrowska
Kochamy
dobrego
Boga.
Program
nauczania religii- E. Osewska, J. Stala
Kielce-Jednośd