Top 10 umiejętności poszukiwanych przez pracodawców

Komentarze

Transkrypt

Top 10 umiejętności poszukiwanych przez pracodawców
Top 10 umiejętności poszukiwanych
przez pracodawców
Wszystkie pozycje na liście najbardziej pożądanych przez pracodawców to umiejętności
„miękkie”, które pracownik z dowolnego stanowiska (tymczasowego czy stałego), branży czy
firmy może przenieść do nowej pracy.
Top 10:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pisemne i ustne umiejętności komunikacyjne
Szczerość i rzetelność
Umiejętności interpersonalne
Umiejętność pracy w grupie
Etyka pracy
Motywacja i inicjatywa
Elastyczność i zdolności adaptacyjne
Umiejętności komputerowe
Umiejętności analityczne
Zdolności organizacyjne
Uporządkuj swoje zasoby
Teraz, kiedy wiesz już, czego potrzebują pracodawcy, czas na krótką samoocenę. Zacznij od listy
swoich głównych zadań w obecnej/ostatniej pracy. Następnie zidentyfikuj umiejętności z listy Top 10,
których używasz do wypełniania swoich codziennych obowiązków, a potem oceń je. Dzięki temu
będziesz wiedzieć jakie umiejętności to Twoje mocne strony, a nad którymi trzeba jeszcze
popracować. Dobra wiadomość jest taka, że nad niektórymi umiejętnościami możesz pracować
wszędzie – w pracy, w domu, oddając się hobby, uprawiając sporty czy po prostu w codziennym życiu.
Zaprezentuj swoje umiejętności
Szukaj sposobów, aby zademonstrować swoje umiejętności z listy Top 10, na każdym etapie
poszukiwania pracy: w CV, w listach motywacyjnych, podczas rozmów i w późniejszym kontakcie,
a także na portalach społecznościowych dla osób szukających pracy. Nawet, kiedy dostaniesz już
wymarzone stanowisko, nie przestawaj ich pielęgnować. Zawsze bądź pewien, że Twój przełożony
wie, że masz wszystko, czego potrzeba do sukcesu.
Buduj i wzmacniaj swoje umiejętności poprzez tymczasowe stanowiska.
Aplikuj już dziś na manpower.pl.

Podobne dokumenty