Globalne ocieplenie Eksperci Międzyrządowego

Transkrypt

Globalne ocieplenie Eksperci Międzyrządowego
Globalne ocieplenie
Eksperci Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) zakooczyli w sobotę prace nad
raportem dotyczącym globalnego ocieplenia, w którym przedstawiono „rozstrzygające dowody”, że
działalnośd człowieka ma wpływ na system klimatyczny Ziemi.
Naukowcy z NOAA przedstawili nowy model klimatu. Pokazuje on, że w Australii południowozachodniej odnotowano spadek opadów, który spowodowany jest ociepleniem. Dzięki modelowi
naukowcy będą mogli opracowad plan uzupełnienia zasobów wodnych. Badacze przewidują, że do
kooca wieku susze będą się pojawiad częściej
Dokument, który kompiluje ustalenia z trzech poprzednich raportów, został przyjęty po całonocnych
rozmowach. Ma zostad zaprezentowany w Kopenhadze w niedzielę o godz. 11.
Poza omówieniem wpływu człowieka na klimat, autorzy raportu mają zaprezentowad zachodzące
obecnie niekorzystne zmiany (np. topnienie lodu w Arktyce), które mogą stad się nieodwracalne, jeśli
świat nie powstrzyma emisji gazów cieplarnianych – zapowiada agencja AP.
95 procent pewności
Według IPCC naukowcy są obecnie na 95 proc. pewni, że nagromadzenie gazów powstałych na
skutek spalania paliw i wylesiania jest główną przyczyną ocieplania klimatu – zjawiska
obserwowanego od połowy XX wieku.
W dokumencie mają zostad zarysowane scenariusze ukazujące, w jaki sposób proces ocieplania może
zostad powstrzymany, jeśli systemy energetyczne na świecie zostaną przeorientowane na odnawialne
źródła energii (np. wiatr lub energia słoneczna). Mowa jest także o zastosowaniu technologii
umożliwiających odzyskiwanie gazów cieplarnianych z atmosfery.
Źródło: http://tvnmeteo.tvn24.pl/
Fot. Depositphotos/elenarostunova

Podobne dokumenty