Asystent systemu zarządzania w laboratorium

Transkrypt

Asystent systemu zarządzania w laboratorium
CERTYFIKAT
„ASYSTENTA SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM”
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
mogą uzyskać studenci specjalności Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością
studiów
stacjonarnych
i
niestacjonarnych
II
stopnia
po
ukończeniu
przedmiotu:
Sterowanie jakością w laboratoriach (IV/III semestr).
Po ukończeniu tego przedmiotu studenci mogą przystąpić do państwowego
egzaminu przeprowadzanego w Akademii Morskiej przez komisję Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Certyfikat „Asystenta systemu zarządzania w laboratorium”:

potwierdza przygotowanie do pracy w dziale związanym z zarządzaniem
jakością w laboratorium,

uprawnia do przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania
w laboratoriach.

Podobne dokumenty