Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie

Transkrypt

Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 259/14
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 10 marca 2014 r.
Ranking ofert, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznaje dotacje z Budżetu
Województwa Łódzkiego w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa
kulturowego w 2014 roku
Lp.
Nazwa podmiotu
1
Stowarzyszenie "Łódź
Filmowa"
2
Fundacja "Art Industry"
3
Stowarzyszenie
Historyczne PUŁK 37
4
Fundacja "Lux Pro
Monumentis"
5
6
7
8
Fundacja Promocji i
Wspierania Twórczości
Convivo
Międzynarodowe
Stowarzyszenie Promocji
Sztuki Choreograficznej im.
Sergiusza Diagilewa
Polski Związek Chórów i
Orkiestr Oddział w Łodzi
Towarzystwo Przyjaciół
Szadku
Tytuł zadania
19 Forum Kina Europejskiego
"Cinergia"
Międzynarodowy Festiwal
Producentów Muzycznych
Soundedit'14
V Zlot Grup Rekonstrukcji
Historycznych ODYSEJA
HISTORYCZNA Odsłona V
IV edycja "Festiwalu
Kinetycznej Sztuki Światła"
Light. Move. Festival. Łódź
2014. Projekcje
wielkoformatowe w technologii
3D i 2D mapping.
IV Międzynarodowy Festiwal
Twórczości Młodych
FOLKOWE INSPIRACJE
VII Międzynarodowy Konkurs
Sztuki Choreograficznej im.
Sergiusza Diagilewa
XVII Łódzki Festiwal Chóralny CANTIO LODZIENSIS
V Międzynarodowy Festiwal "Folklor Świata"
Stryków i okolice na pograniczu
regionów historycznogeograficznych województwa
łódzkiego
9
Stowarzyszenie "Nasza
Galeria"
10
Piotrkowskie
Stowarzyszenie Rozwoju,
Promocji i Integracji
Europejskiej "Euro Centrum"
ZNANE/NIEZNANE IV
Międzynarodowy Plener
Malarski
Fundacja Wspierania
Kultury "Fabryka Tanga"
IV Międzynarodowy Festiwal
Tanga - ŁÓDŹ TANGO SALON
FESTIVAL 2014 25.09.2014 –
28.09.2014
11
Liczba
punktów
Wnioskowana
kwota dotacji
Wysokość
przyznanej
dotacji
131,5
100 000,00 zł
45 000,00 zł
129,75
100 000,00 zł
45 000,00 zł
128
30 000,00 zł
15 000,00 zł
126
100 000,00 zł
45 000,00 zł
122,75
33 800,00 zł
20 000,00 zł
121,25
100 000,00 zł
70 000,00 zł
121
30 290,00 zł
15 145,00 zł
120,25
98 200,00 zł
40 000,00 zł
120,25
53 236,00 zł
26 618,00 zł
120
12 400,00 zł
6 200,00 zł
119,5
98 000,00 zł
49 000,00 zł
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
"Mądrzy i kulturalni w środku
Polski" Realizacja działań na
rzecz kompleksowej i
przemyślanej edukacji
Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze regionalnej dla
– Centrum Fotografii
zainteresowanych nauczycieli
Krajoznawczej
wszystkich typów szkół z
uwzględnieniem wątków
związanych z "Operacją
Łódzką 1914 r.
Klechdy i bujdy - projekt
Stowarzyszenie Eikon
interdyscyplinarny
X Jubileuszowy Ogólnopolski
Stowarzyszenie Folkloru
Festiwal Folkloru Miejskiego Miejskiego "Agrafa"
Piotrków 2014
TRÓJSTYK - cykl działań z
Caritas Archidiecezji
zakresu edukacji regionalnej i
Łódzkiej
dziedzictwa kulturowego.
Stowarzyszenie Teatralne
JĘZYK RYTMU – koncert
"Chorea"
Towarzystwo Imienia Marii XXXVI Ogólnopolski Przegląd
Konopnickiej
Piosenki i Przyśpiewki Ludowej
X Międzynarodowy Festiwal
Towarzystwo Śpiewacze
Chóralny "Wschód – Zachód –
im. Stanisława Moniuszki
Zbliżenia" Radomsko 2014
Fundacja "Kultury i
Koncert Niepodległościowy
Biznesu"
Fundacja Urban Forms
Street art na warsztat
Filmteractive Market&Festival
"Fundacja Media Klaster"
2014
Konkursy i warsztaty podczas
Stowarzyszenie Miłośników XVII Festiwalu Muzyki filmowej
Off Kultury "Smok"
w Łodzi poświęcony
Krzysztofowi Pendereckiemu
Towarzystwo Przyjaciół
Śladami Wielkiej Wojny
Łodzi
Stowarzyszenie Twórców
25. Międzynarodowy Festiwal
"Contur"
Komiksu i Gier
Stowarzyszenie Edukacji
Międzynarodowy Festiwal
Artystycznej Dzieci i
Młodzieży oraz
Działań Nieobojętnych "Spoza
Komunikacji Społecznej
chmur Wieruszowa"
"Nadwrażliwi"
Stowarzyszenie
V Międzynarodowy Festiwal
Artystyczno-Edukacyjne
"Muzyczny Środek Europy"
Cantores
Prezentacja i popularyzacja
Lokalna Organizacja
historii i tradycji Spały jako
Turystyczna w Spale
istotnego czynnika lokalnego i
regionalnego dorobku kultury
119,5
80 700,00 zł
40 350,00 zł
119
38 900,00 zł
19 450,00 zł
118,75
99 000,00 zł
40 000,00 zł
118,6
27 400,00 zł
23 000,00 zł
118
53 000,00 zł
26 500,00 zł
117,75
20 000,00 zł
10 000,00 zł
117,5
27 800,00 zł
13 900,00 zł
117,5
30 000,00 zł
15 764,00 zł
117,5
45 660,00 zł
20 000,00 zł
116,75
50 000,00 zł
20 000,00 zł
116,5
99 000,00 zł
49 500,00 zł
116
35 650,00 zł
17 825,00 zł
115,75
99 700,00 zł
45 000,00 zł
115,25
70 740,00 zł
25 000,00 zł
115
28 900,00 zł
14 450,00 zł
114,75
59 900,00 zł
25 000,00 zł
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Fundacja Filmowa Se-mafor
Se-ma-for On Tour 2014
Prezentowanie lokalnego i
regionalnego dorobku kultury
na łamach regionalnej rubryki
Stowarzyszenie Pisarzy
"Prowincja Oświecona",
Polskich Oddział w Łodzi
miejskiej rubryki "Łódź
Konkretna" i Galerii Kwartalnika
Artystyczno-Literackiego
"ARTERIE"
Stowarzyszenie Rozwoju
IV Międzynarodowy Festiwal
Wsi Dzielna
Folklorystyczny Opoczno 2014
Towarzystwo Przyjaciół
Ogólnopolska Gala Kapel
Szadku
Podwórkowych
Stowarzyszenie Polskich
Prezentacja dorobku
Artystów Muzyków Oddział kameralnego Zdzisława
Szostaka
w Łodzi
Stowarzyszenie Gminy
Festyn Folklorystyczny
Sławno-Tradycja i Rozwój Województwa Łódzkiego
"Fundacja na rzecz
Edukacja kulturalna w pałacu w
zachowania wartości i
Małkowie.
tradycji pałacu w Małkowie"
Stowarzyszenie
Pograjka 2014
"Zachodnia"
Stowarzyszenie Zamek
Festiwal Poezji Śpiewanej w
Kazimierzowski - Centrum Inowłodzu (Edycja II) wraz z
Kultury w Inowłodzu
koncertem gwiazdy wieczoru
Wielkanoc w Opocznie wokół
"Stowarzyszenie Rozwoju
baby się toczy – świąteczne
Opoczyńskiej Wsi"
tradycje, obrzędy i smaki
"CZTERY PORY ROKU W
GMINIE ALEKSANDRÓW" –
prezentacja Gminy
Stowarzyszenie Piliczanki Aleksandrów poprzez wydanie
albumu fotograficznego oraz
zorganizowanie warsztatów i
konkursu fotograficznego.
Stowarzyszenie Miejski
Spektakl teatralny "Pan
Teatr Żródło
Tadeusz"
Polskie Stowarzyszenie
Konkurs Szopek
Ludzi Cierpiących Na
Bożonarodzeniowych Ziemi
Padaczkę - Oddział Łódzki Łódzkiej
Fundacja Monumentum
Wirtualne Muzeum
Iudaicum Lodzense
"Dziedzictwo Żydów Łódzkich"
113,75
71 300,00 zł
35 650,00 zł
113,75
9 350,00 zł
9 000,00 zł
113,25
100 000,00 zł
40 000,00 zł
113
24 740,00 zł
12 370,00 zł
111,5
9 945,00 zł
4 973,00 zł
109,25
46 800,00 zł
20 000,00 zł
109
19 000,00 zł
10 000,00 zł
108
58 675,00 zł
25 000,00 zł
107,75
34 000,00 zł
17 000,00 zł
107,75
13 900,00 zł
10 000,00 zł
106,75
17 338,00 zł
8 000,00 zł
106,5
21 000,00 zł
10 500,00 zł
106
12 610,00 zł
6 305,00 zł
105,75
17 000,00 zł
8 500,00 zł