gmina raba wyżna - Raba Wyżna

Komentarze

Transkrypt

gmina raba wyżna - Raba Wyżna
GMINA RABA WYŻNA
Objaśnienia:
• W przypadku braku danych odnośnie występowania danej cechy na obszarze
Państwa Gminy proszę w odpowiednie pole wpisać „b.d.”.
• W przypadku, gdy dana cecha nie występuje na terenie Państwa Gminy proszę
w odpowiednie pole wpisać „0” (zero).
• W przypadku, gdy używacie Państwo innych jednostek miary, niż wymienione
w tabeli, proszę o podanie tych jednostek.
• Gdy uzupełniane dane wymagają według Państwa komentarza, proszę na oddzielnej
kartce napisać ten komentarz podając numer cechy.
Lp.
NAZWA CECHY
[jednostka miary]
1.
Wyższe szczyty górskie
[nazwa szczytu i wysokość]
2.
Rzeki
[nazwa, długość odcinka w gminie w km]
3.
Potoki
[nazwa, długość odcinka w gminie w km]
WARTOŚĆ CECHY
Zeleźnica 912 m n.p.m.
Bukowiański Wierch 940 m n.p.m.
Zbójecka Góra 644 m n.p.m.
rzeka Raba – 12,5 km
rzeka Skawa – 12,1 km
potok Orawka – 9,3 km
potok Żeleźnica – 4,1 km
potok Zaklęty – 5,6 km
potok Kosiczne – 2,4 km
potok Rokicianka – 3,2 km
potok Stachurówka – 3,5 km
potok Pudłówka – 2,8 km
potok z lasu Zwierzyniec – 3,0 km
potok Skawcówka – 2,3 km
potok Pański – 2,0 km
potok Łęczyn – 1,2 km
potok Krzywoń – 1,6 km
Jeziora
[nazwa, powierzchnia w ha]
Sztuczne zbiorniki wodne
5.
[liczba, powierzchnia w ha]
Stawy rybne hodowlane
6.
[liczba, powierzchnia w ha]
Osobliwości przyrody (np. twory skalne, źródła)
7.
[rodzaj, liczba osobliwości]
Jaskinie
8.
[liczba, w tym udostępnione do zwiedzania]
Wodospady
9.
[liczba]
Obszary łowieckie
10.
[powierzchnia w ha]
Ważniejsze zwierzęta łowne
11.
[gatunki i ich orientacyjna liczebność]
4.
1
0
0
2 ( bd dot. powierzchni)
0
0
0
bd
zając, lis, sarna, dzik, jeleń
12.
4
Koło łowieckie ,,PNOWA’’ w Nowym Targu
Koło łowieckie ,,GŁUSZRC’’ w Nowym Targu
Koło łowieckie ,,KNIEJA’’ w Skawie
Koło łowieckie ,,SZARAK’’ w Nowym Targu
Organizatorzy polowań (np. koła łowieckie)
[liczba]
Ochrona gatunkowa (roślin, zwierząt)
[liczba gatunków]
Obszary ochrony uzdrowiskowej i lecznictwa
14. uzdrowiskowego
[powierzchnia w ha]
Ujęcia wód leczniczych/mineralnych
15.
[liczba ujęć]
Leśne Kompleksy Promocyjne
16.
[powierzchnia w ha]
Wyciągi narciarskie
17. [liczba, długość, w tym liczba: oświetlonych,
ratrakowanych, naśnieżanych]
Szkółki narciarskie i snowboardowe
18.
[liczba szkółek, liczba instruktorów]
Trasy narciarstwa biegowego
19.
[liczba, długość w km]
Trasy narciarstwa zjazdowego
20.
[liczba, długość w km]
Tory saneczkowe, lodowiska, ślizgawki
21.
[rodzaj, liczba]
13.
22.
0
0
0 ( 1 – ujęcie wody pitnej)
0
0
0
0
0
0
2
- im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły: Rabska
Góra(783m)- Ubocz-klasztor ss.urszulanek w
rokicinach podhalańskich- dom rodzinny
ks.St.Dziwisza- Łysa Góra( 550m)- dom
OpiekuńczoLeczniczy im. Św. S.Faustyny-JamneRabska Góra.
- im. Ojca Świętego Jana Pawła II- obok krzyża
zejście do centrum Raby – Stromówka ( 810m)Żeleźnica(912m)-Kierówka(749m)-BielankaSieniawa-Rabska Góra
Szlaki turystyczne piesze
[liczba, czas przejścia w h]
Szlaki rowerowe oznakowane
[liczba, długość w km]
Szlaki konne
24.
[liczba, długość w km]
Turystyczne szlaki wodne (w tym kajakowe)
25.
[rodzaj, liczba, długość w km]
23.
3, 10 km
0
0
1
Szlak architektury drewnianej w SieniawieKościółek pw. Świetego Antoniego Padewskiego
XVIIw.
Szlaki architektury drewnianej
26.
[nazwa, długość w km]
Podziemne trasy turystyczne (w kopalni, jaskini)
0
[rodzaj obiektu, liczba]
Ścieżki dydaktyczne
28.
0
[rodzaj, liczba]
Ścieżki przyrodnicze
29.
0
[rodzaj, liczba]
27.
2
Punkty widokowe
5
[liczba]
Obszary przeznaczone dla sportów lotniczych
31. i ekstremalnych
0
[rodzaj uprawianego sportu]
Ścianki wspinaczkowe (sztuczne i naturalne)
32.
0
[rodzaj, liczba]
Hale sportowe
33.
4 ( piąta hala w budowie)
[liczba]
Boiska sportowe
34.
7
[liczba]
Boiska do siatkówki plażowej
35.
0
[liczba]
Korty tenisowe
36.
1
[liczba]
Baseny i kąpieliska otwarte lub kryte
37.
0
[rodzaj, liczba]
Pola golfowe
38.
0
[liczba]
Sauny
39.
0
[liczba]
Wypożyczalnie sprzętu sportowo-turystycznego
40.
0
[liczba]
Kolejki linowe
41.
0
[rodzaj, liczba]
Gospodarstwa agroturystyczne
42.
11,220,55
[liczba gospodarstw, miejsc noclegowych, pokoi]
Pokoje gościnne w kwaterach prywatnych
43.
bd
[liczba kwater, pokoi]
Domki wakacyjne pod wynajem
44.
0
[liczba]
Restauracje
45.
3
[rodzaj, liczba]
Kawiarnie
46.
2
[liczba]
Bary mleczne, szybkiej obsługi, piwne, puby
47.
2
[rodzaj, liczba]
Stadniny koni
48.
1
[liczba]
Galerie sztuki (rzeźba, malarstwo)
49.
1
[liczba]
Teatry
50.
0
[liczba]
Zabytki świeckie
51.
15
[liczba]
Zamki i warownie
52.
0
[liczba, w tym udostępnione do zwiedzania]
Zespoły dworskie i pałacowe
53.
3
[liczba, w tym udostępnione do zwiedzania]
Skanseny
54.
0
[liczba]
30.
3
Zabytkowe układy urbanistyczne (np. rynek,
55. zabudowa drewniana itp.)
[rodzaj, liczba]
Pomniki
56.
[liczba]
Zabytki sakralne (kościoły, sanktuaria, świątynie
57. konsekrowane - czynne, nie konsekrowane)
[rodzaj, liczba]
Zespoły klasztorne
58.
[liczba]
Kapliczki przydrożne
59.
[liczba]
Policja
60.
[liczba komisariatów/posterunków]
Straż graniczna
61.
[tak/nie]
Straż pożarna (państwowa, ochotnicza)
62.
[jednostki ratowniczo-gaśnicze]
Banki (oddziały, filie)
63.
[liczba]
Agencje bankowe
64.
[liczba]
Bankomaty
65.
[liczba]
Kantory wymiany walut
66.
[liczba]
Placówki pocztowe
67.
[liczba]
Punkty informacji turystycznej
68.
[liczba]
Koła/oddziały PTTK
69.
[liczba]
Stowarzyszenia turystyczne/sportowe
70.
[liczba]
Ośrodki edukacji przyrodniczej
71.
[liczba]
Placówki GOPR
72.
[liczba]
Koła Polskiego Związku Łowieckiego
73.
[liczba]
Kapele muzyki ludowej, zespoły tańca
74. regionalnego
[liczba]
Imprezy cykliczne (folklorystyczne, promocyjne,
75. turystyczne, sportowe)
[liczba rocznie]
Wystawy artystyczne
76.
[liczba stałych, liczba organizowanych w roku]
Imprezy wg kalendarza imprez na rok 2007
77.
[liczba]
Zakłady twórczości i rzemiosła ludowego
78.
[liczba]
4
0
1
Kościoły - 2
2
20
1 - posterunek
Nie
8 - jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
2
0
1
0
2
0
0
1
0
0
4
2
5
5
5
4
Gospodarstwa ekologiczne
[liczba, powierzchnia]
Uzdrowisko statutowe, w rozwoju, potencjalne
80.
[rodzaj]
Szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, sanatoria rehabilitacyjne, uzdrowi81. skowe zakłady przyrodolecznicze, przychodnie
uzdrowiskowe, prewentoria uzdrowiskowe
[rodzaj, liczba]
Sklepy
82.
[liczba (orientacyjna)]
Stacje paliw
83.
[liczba]
Komunikacja zbiorowa
84.
[PKP, PKS, BUS, autobus]
79.
85.
Drogi krajowe
[nr drogi]
25
0
0
30
1
PKP- 3 stacje
PKS, BUS
2 drogi krajowe:
- nr 7 ( E77) Gdańsk-Chyżne ( międzynarodowa)
- nr 47 Skawa-Nowy Targ- Zakopane
1 droga wojewódzka nr 958
pozostałe drogi to powiatowe i gminne
Przejście graniczne (drogowe, kolejowe, piesze,
86. małego ruchu turystycznego)
0
[rodzaj przejścia]
Lotniska
87.
0
[liczba]
5