Konkurs kolęd i pastorałek

Transkrypt

Konkurs kolęd i pastorałek
Przegląd kolęd i pastorałek
2016
Regulamin
I. Cel konkursu:
1. Promocja śpiewu i kultury muzycznej;
2. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa;
3. Upowszechnienie polskiej tradycji kolędowania;
4. Upowszechnienie staropolskich jak i nowych kolęd i pastorałek;
5. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z wykonawcami piosenek;
II. Ocena i nagrody
1. Jury powołuje Organizator.
2. Komisja konkursowa ocenia:
• walory wokalne (intonacja, emisja)
• dobór repertuaru,
• dykcję,
• muzykalność
• ogólny efekt sceniczny i artystyczny
3. Nagrody i wyróżnienia Jury przyzna w danych kategoriach wiekowych.
4. Decyzje jury są ostateczne.
III.
Kategorie wiekowe:
Soliści:
I – Przedszkola
II – Szkoły Podstawowe – klasy 1 – 3
III – Szkoły Podstawowe – klasy 4 – 6
IV – Szkoły Gimnazjalne
V – Kategoria otwarta
Zespoły wokalne (do oktetu włącznie):
I – Przedszkola
II – Szkoły Podstawowe – klasy 1 – 3
III – Szkoły Podstawowe – klasy 4 – 6
IV – Szkoły Gimnazjalne
V – Kategoria otwarta
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Każda placówka ma prawo zgłosić po 2 reprezentantów w danej kategorii wiekowej wyłonionych
na drodze wewnętrznych eliminacji.
2. Placówki powinny przeprowadzić wewnętrzne eliminacje w terminie do 06.12.16 r.
3. Kartę zgłoszenia uczestnika oraz nagranie (podkład wybranej piosenki) placówka przesyła na adres
e-mail: [email protected] – w temacie prosimy o wpisanie „kolędy zgłoszenie” lub osobiście
do pokoju nr 2 w Lidzbarskim Domu Kultury do p. Łukasza Szymańskiego w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 08.12.16 r. do godziny 15:00.
4. Konkurs ma zasięg miejski.
5. Uczestnik prezentuje jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną w języku polskim.
6. Uczestnik może korzystać z podkładu muzycznego lub własnego akompaniamentu.
7. Próby mikrofonowe odbędą się 12.12.16 r. w godzinach 09:30 – 12:30.
8. Konkurs odbędzie się 13.12.16 r. o godzinie 09:00 według kolejności ustalonej przez organizatora.
9. Laureaci konkursu wystąpią podczas bloku artystycznego Jarmarku świątecznego w dniu 18.12.16 r.
V. Miejsce Konkursu:
Sala widowiskowa
Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
VI. Organizator
Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
Osoba kontaktowa: Łukasz Szymański
e-mail: [email protected]
tel.: 509325364

Podobne dokumenty