Ogłoszenie Zarządu Polskiej Fundacji Społeczno Kulturalnej.

Transkrypt

Ogłoszenie Zarządu Polskiej Fundacji Społeczno Kulturalnej.
Ogłoszenie Zarządu Polskiej Fundacji Społeczno Kulturalnej.
Z uwagi na potrzebę uaktualnienia listy członków Fundacji, Zarząd zwraca
sie do wszystkich członków o uaktualnienie swoich danych adresowych.
Dotyczy to zwłaszcza osób które zmieniły swój adres zamieszkania i osób
przyjętych do Fundacji przed 2010 rokiem. Prosimy o dokonanie uaktualnienia
drogą emailową lub pocztową.
Adres pocztowy:
Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Québecu
P.O. Box 63601 ,C.C. Van Horne
Montreal, QC, H3W 3H8
Email : [email protected]
www.polskafundacja.org

Podobne dokumenty