FORMULARZ REJSTRACYJNY do Programu

Transkrypt

FORMULARZ REJSTRACYJNY do Programu
FORMULARZ REJSTRACYJNY
do Programu Lojalnościowego firmy Adler Agro sp. z o.o.
w sezonie 2015/16
Nazwa:……………………………………………………………………………………………..……
Adres:…………………………………………………………………………………………………….
Ja, niżej podpisana/y deklaruję chęć przystąpienia do „Programu lojalnościowego” firmy Adler
Agro sp. z o.o. w sezonie 2015/2016.
Podpisany formularz można przesłać na adres Adler Agro sp. z o.o. lub przekazać Przedstawicieli
handlowemu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem programu, w szczególności z
przyznawaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród, jak również w celach
statystycznych.
…………………………….……………………………………………………..
(czytelny podpis lub pieczątka imienna i podpis)
www.adleragro.pl

Podobne dokumenty