Zdrowie publiczne – edukacja i profilaktyka, czyli

Transkrypt

Zdrowie publiczne – edukacja i profilaktyka, czyli
1
Zdrowie publiczne – edukacja i profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom ma przyszłość
7 lutego 2017 r.
hotel Sheraton, sala Londyn
(Warszawa, ul. B. Prusa 2)
Agenda:
9.30-10.00
Rejestracja gości
10.00-11.30
Edukacja i profilaktyka zdrowotna z perspektywy regionalnej
•
Medycyna:
o
Szczepienia jako sprawdzona forma profilaktyki
o
Międzynarodowe i krajowe rekomendacje; korzyści wynikające ze szczepień dla zdrowia publicznego
o
Omówienie wybranych wskaźników epidemiologicznych dotyczących prewencji raka szyjki macicy
•
Zdrowie Publiczne:
o
Szczepienia ochronne jako element działań samorządu w obszarze polityki zdrowotnej
o
Wybrane wskaźniki wszczepialności w województwie mazowieckim – porównanie z innymi
województwami (szczepienia przeciwko HPV; szczepienia przeciwko pneumokokom)
o
Popularność programów profilaktycznych w województwie w porównaniu do reszty kraju
•
Programy samorządowe:
o
Jak zapewnić wysoką frekwencję w programie
o
Skuteczna promocja programów zdrowotnych
o
Krótkoterminowe korzyści czy długofalowa edukacja, czyli jak skutecznie przygotować program
samorządowy
•
Samorządowe programy polityki zdrowotnej:
o
W jaki sposób konstruować projekt samorządowego programu polityki zdrowotnej, który jest opiniowany
przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji?
o
Najczęstsze nieprawidłowości wskazywane przez AOTMiT w projektach PPZ?
11.30-11.45
Przerwa
11.45-13.45
Przygotowanie i realizacja samorządowych programów zdrowotnych
•
Case study programów szczepień w ramach programów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w
województwie mazowieckim
•
Przykładowa konstrukcja samorządowego programu szczepień i jego realizacja – case studies
•
Finansowanie programów szczepień z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego:
o
Konkurs czy przetarg
o
Wymogi prawa zamówień publicznych
13.45-14.30
Lunch

Podobne dokumenty