Załącznik 1 do tematu Po co nam prawo?: LIST

Komentarze

Transkrypt

Załącznik 1 do tematu Po co nam prawo?: LIST
Część 6 | Klasa 3
Poznajemy zasady funkcjonowania we współczesnym świecie
C Z Ł O W I E K
-
N A J L E P S Z A
I N W E S T Y C J A
Załącznik 1 do tematu Po co nam prawo?:
LIST DYREKTORA SZKOŁY
DO UCZNIÓW KLASY III
............................................................
miejscowość i data
Drodzy Uczniowie!
Wyrażam radość z powodu oddania do użytku szkolnego nowoczesnego placu zabaw dla dzieci. Jestem przekonany, że będzie stanowił dla naszych najmłodszych uczniów ciekawe miejsce do zabawy i rekreacji.
Wszyscy musimy zatroszczyć się o właściwe użytkowanie tego miejsca, aby było bezpieczne,
zadbane i jak najdłużej nam służyło. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o ustalenie zasad zachowania obowiązujących wszystkich użytkowników placu zabaw.
Liczę na Waszą pomysłowość i terminowe oddanie regulaminu. Proponuję dzień ………………..
r. jako ostateczną datę złożenia dokumentu.
Życzę powodzenia
Dyrektor szkoły
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Podobne dokumenty