Styczeń - elzbietanki.nysa.pl

Transkrypt

Styczeń - elzbietanki.nysa.pl
Temat roczny 2017
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK,
przykładem wiary w jednego Boga.
Styczeń
Wiara źródłem i mocą naszego życia
„Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie…”(J 11,25).
W ramach tematu formacji permanentnej na nadchodzące sześć lat: „PANIE PRZYMNÓŻ
NAM WIARY!” (por. Łk 17,5) – „Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr
św. Elżbiety”, temat na rok 2017 brzmi: „Życie Maryi i Matek Założycielek,
przykładem wiary w jednego Boga”.
Odkrycie wiary w jednego Boga w życiu osobistym nie jest w pierwszym rzędzie faktem
natury teoretycznej, lecz jest to odkrycie, które samo staje się życiem, drogą i wezwaniem.
W poszczególnych miesiącach chcemy zastanowić się nad tym, w jaki sposób wiara
naszych Matek Założycielek w miłosiernego Boga, ukształtowała ich życie i posługę.
Maryja, Matka naszego Pana i Matka Kościoła, jest człowiekiem wiary.
Jej silna wiara towarzyszy nam na drodze naszej wiary
i wskazuje drogę do Chrystusa (por. K 62).
Podczas naszej osobistej i wspólnotowej refleksji nad darem wiary w naszym życiu,
pomocne mogą nam być słowa papieża Franciszka z listu okólnego do osób
konsekrowanych: „Wiara zawiera właśnie pamięć o historii Boga z nami,
pamięć o spotkaniu z Bogiem, który wyszedł ku na pierwszy, który stwarza i zbawia,
który nas przemienia; wiara jest pamięcią o Jego Słowie, które rozgrzewa serce,
o Jego zbawczym działaniu, które daje nam życie, oczyszcza nas, karmi. […]
Kto nosi w sobie pamięć Boga, pozwala kierować sobą przez tę pamięć w całym swym życiu
i potrafi ją obudzić w sercach innych”
(Radujcie się. List okólny do osób konsekrowanych
z okazji Roku Życia Konsekrowanego, 4)
„Złóżmy nasz przyszły los z ufnością w ręce Boga…” (bł. Maria Luiza, 3.12.1871)

Podobne dokumenty