różowe okulary

Transkrypt

różowe okulary
,, LAWENDA W CHODAKACH”
bestsellerowej pisarki- Ewy Nowak* (zresztą mojej
ulubionej felietonistki). KsiąŜka przedstawia losy 2
zakochanych bez opamiętania w sobie par : Magda i
Kuba są juŜ zaręczeni a Wiktor i Damroka dopiero
Na co dzień borykamy się z wieloma
się docierają. Akcja trwa- podczas jakŜe zmiennej
przeciwnościami losu. Jednym stawiamy czoła i
pogody w Polsce- w lipcu. Bohaterowie udają się w
rozwiązujemy je, a drugim nie dajemy rady, być
podróŜ po… Europie: Wiedeń, Rzym, Neapol,
moŜe z obawy przed poraŜką, poddajemy się bez
Drezno, Monachium, Konstancja… To tylko
walki.
Człowiekowi bardzo trudno jest się przyznać niektóre miejsca, które zwiedzą nasi bohaterowie. W
do klęski, czasem woli udawać, Ŝe nic się nie stało, czasie wakacyjnej sielanki będą musieli
odpowiedzieć sobie na bardzo waŜne pytania: Co to
niŜ szczerze przyznać, Ŝe nie podołał jakiejś
sprawie. Wtedy właśnie ucieka się do znanej
właściwie znaczy być razem? Czego wolno
wszystkim metody -marzeń.
wymagać od osób, które kochamy? Czy przeszłość
Świat widziany prze róŜowe okulary wydaje
moŜe mieć powaŜny wpływ na związek dwóch
się lepszy, nie ma w nim problemów ani
kochających się ludzi i ich przyszłość? Jak omijać
przeciwności. Niekiedy takie oderwanie się od
rzeczywistości jest dobre- nabieramy wtedy trochę uczuciowe pułapki, aby nie stracić ukochanej osoby?
Co to znaczy być kochanym i kochać? Co za sobą
dystansu do siebie i innych. Lecz często ludzie
zatracają się w swoim myśleniu. To, co przez chwilę ciągnie miłość czy radość, a moŜe cierpienie? Czy
było dla nich korzystne, staje się murem
łzy szczęścia są czymś złym? A w końcu
zagradzającym drogę do normalnego Ŝycia. W
najwaŜniejsze pytanie: Czy miłość polega na
takich wypadkach człowiekowi potrzebna jest
patrzeniu się w tym samym kierunku czy w
pomoc i wsparcie ze strony bliskich, poniewaŜ nie
przeciwnym? Mam nadzieję, Ŝe po przeczytaniu tej
jest w stanie sam uporać się z własnymi myślami i
powieści odpowiecie sobie na parę waŜnych pytań i
postępowaniem.
Dlatego warto obserwować bliskich nam ludzi, przeprosicie za błędy, które kiedyś popełniliście
być moŜe borykają się właśnie z takim problemem, ukochanej osobie, a którą przez własną głupotę
lecz umiejętnie to maskują, udając, Ŝe wszystko jest straciliście…
w porządku. Troszczmy się o naszą rodzinę,
Polecam– Ola G.
przyjaciół, kolegów… oni być moŜe potrzebują
*EWA NOWAK- jest pedagogiem-terapeutą. Jej
naszej pomocnej dłoni, serdecznego gestu.
felietony ,opowiadania i odpowiedzi na listy moŜna
czytać m.in. w pismach: ,, Cogito”; ,,Victor”; ,,
Wiosna i lato 2008 przyniosą nam duŜo nowości w świecie mody…
- zaczną powoli wchodzić szerokie spodnie, lecz nadal przewaŜać będą rurki,
- na topie znajdą się kolorowe buciki na obcasie, z malutkim wycięciem na palcachprzeciwieństwo butów EMO,
- jeŜeli chodzi o okulary- stylowe „muchy”- powinny pasować do kaŜdego stroju…
- jak na pewno sami zauwaŜyliście, na półkach w sklepach przewaŜają dość Ŝywiołowe
kolory: krwista czerwień, perfidnie róŜowy pink, zielony,
Ŝółty-Ŝarówa, fioletowy, pomarańczowy, czarny…
- królować będą bluzeczki „Baby Doll ” oraz zwiewne tuniki,
- modna jest równieŜ kratka.

Podobne dokumenty