Załącznik nr 1 – opis obiektu

Transkrypt

Załącznik nr 1 – opis obiektu
Załącznik nr 1 - opis obiektu
rok budowy...........................................................
rok przebudowy, remontu, modernizacji
/wpisuje wnioskodawca/
/rodzaj lub typ, kategoria - wpisuje organ ewidencyjny/
1.
..................................................................................
/nazwa własna obiektu/
.............................................................................................................................................................................................
/adres, telefon, faks/
2.
Położenie obiektu:
powiat:...................................................................................... gmina:...............................................................................
Komunikacja: PKP ........................................................................................ odległość: ..............................................
/nazwa dworca/
PKS ........................................................................................ odległość: ..............................................
/miejscowość/
Komunikacja miejska ...................................
................................................ odległość................................................
/rodzaj, numer/
/przystanek/
Najbliższe atrakcje, obiekty godne zwiedzenia, odległość:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
3. Pokoje i miejsca noclegowe /lub biwakowe/:
Wyszczególnienie
Pokoje
Ogółem
Z łaz. i WC
miejsca noclegowe
ogółem
całoroczne
Ogółem
miejsca biwakowe
Sezonowe (podać
czas trwania)
( )
W tym w apartamentach
namiotowe
Caravaningowe
/stałe/
/stałe/
( )
a) .............
a) ..................
W tym w pokojach 1-osobowych
( )
b)..............
b) .................
W tym w pokojach 2-osobowych
( )
W tym w pokojach 3-osobowych
( )
W tym w pokojach 4-osobowych
( )
a) .............
a) ..................
W tym w pokojach ponad 4-osob.
( )
b)..............
b) .................
W tym w domkach turystycznych
( )
/sezonowe/
a) – liczba stanowisk, b) – liczba miejsc noclegowych ogółem
4.
Wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne
Rodzaj urządzeń
Rodzaje urządzeń
Siłownia
x – tak
- nie
01
Bilard
x – tak
- nie
08
Basen kryty
02
Tenis stołowy
09
Basen odkryty
03
Wypożycz. sprzętu wodnego
10
Boisko siatk./koszyk.
04
Wypożycz. sprzętu narciarskiego
11
Mini-golf
05
Wypożycz. rowerów (ilość sztuk)
12
Sauna
06
Pokój zabaw, plac dla dzieci
13
Solarium
07
Kort tenisowy
14
5.
Inne – wpisać jakie
Placówki gastronomiczne
Rodzaje placówek gastronomicznych
Restauracje
Własne /*
Obce /*
Tak, nie /**
Tak, nie /**
Bary i kawiarnie
Stołówki
Punkty gastronomiczne
Organizacja dyskotek i dansingów /**
Uwagi
/sezonowe/
6.
Inne urządzenia i usługi dla gości:
Rodzaje urządzeń i usług
Parking strzeżony,
Samochody osobowe
parking, garaże
Samochody ciężarowe /autobusy/
Możliwość parkowania pojazdów gości przy obiekcie /* lub w
odległości
Sala konferencyjna
Wielkość, rodzaj, liczba miejsc
% liczby miejsc do liczby j.m.
/..................../
% liczby miejsc do liczby j.m.
/.................../
Tak /*
Nie /*
do ........ m od obiektu
Informacje dodatkowe
Kąpielisko
Możliwość wypożyczania samochodu
Możliwość jazdy konnej
Akceptacja kart płatniczych (jakich)
Inne
7. Lokalizacja obiektu w okolicznym terenie.
(plan, mapa, ksero ich fragmentu, szkic sytuacyjny lub coś innego pozwalającego na łatwe znalezienie obiektu, może być
elementem folderu, broszury).
ogólny widok obiektu (załączyć lub wkleić)
(zdjęcie, ksero zdjęcia, rysunku, folder ze zdjęciem, broszura reklamowa ze zdjęciem)
8.
......................................................
Miejscowość / data
.....................................
pieczątka wnioskodawcy
.....................................
pieczątka imienna
i podpis wnioskodawcy

Podobne dokumenty