Drzwi szyte na miarę potrzeb

Transkrypt

Drzwi szyte na miarę potrzeb
Drzwi szyte na miarę potrzeb...
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
1
Drzwi szyte na miarę potrzeb....
98-220 Zduńska Wola
ul. Henrykowska 22d
SALON SPRZEDAŻY:
ul. Spacerowa 81
tel. + 48 43 825 12 11
fax. + 48 43 825 14 15
email: [email protected]
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
Znajdź Nas na Facebooku:
KRATEX.NET
Spis treści
ELITE.....................ALU, HPL.................3
ELITE +..................ALU, HPL.................5
SIMPLE..................ALU, HPL................6
EXCLUSIVE.............PVC........................7
STANDARD PLUS + HPL, ALU................8
FUTURE................ALU, HPL.................9
MODERNA............PVC.......................12
ELEGANT...............PVC.......................14
VIZUAL..................PVC, HPL...............15
PREMIUM.............PVC.......................16
STANDARD............PVC.......................17
CLASSIC.................PVC......................18
WZORNIK KOLORÓW ........................22
DODATKI ...........................................23
DRZWI NA ZAMÓWIENIE ...................27
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
2
Panele występują w grubościach od 24 do 100 mm. Wymiary standardowe paneli: 1000 x 2000 mm.
Panele mogą być wykonywane w wersji wsadowej i nakładkowej.
Wymiar
min.
450 x 1350 mm
Wymiar
min.
510 x 1780 mm
Wymiar
min.
350 x 1400 mm
ELITE
ELITE - HPL, ALU
HPL
ALU
Wymiar
min.
410 x 1550 mm
AMSTERDAM
BERLIN
ATENA
DUBLIN
Wymiar
min.
450 x 1550 mm
Wymiar
min.
620 x 1350 mm
HELSINKI
LONDON
3
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
Wymiar
min.
380 x 1350 mm
Wymiar
min.
550 x 1550 mm
Wymiar
min.
480 x 1600 mm
ELITE
Wymiar
min.
200 x 1500 mm
HPL
ALU
LISABON
Wymiar
min.
560 x 1400 mm
LJUBLJANA
MADRID
Wymiar
min.
470 x 1500 mm
OSLO
Wymiar
min.
550 x 1550 mm
Wymiar
min.
260 x 1700 mm
Wymiar
min.
300 x 1400 mm
Wymiar
min.
300 x 1500 mm
SARAJEVO
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
Wymiar
min.
580 x 1350 mm
PRAG
PARIS
VARSAVA
VADUZ
4
MOSKVA
ROMA
Wymiar
min.
450 x 1200 mm
ZAGREB
Panele występują w grubościach od 24 do 100 mm. Wymiary standardowe paneli: 1000 x 2000 mm.
Panele mogą być wykonywane w wersji wsadowej i nakładkowej.
Wymiar
min.
500 x 1800 mm
Wymiar
min.
300 x 1800 mm
Wymiar
min.
300x 1800 mm
Wymiar
min.
300 x 1700 mm
ELITE PLUS
ELITE PLUS - HPL, ALU
HPL
ALU
Wymiar
min.
400 x 1780 mm
BASEL
BONN
MONACO
PORTO
ULM
5
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
SIMPLE - HPL, ALU
SIMPLE
SIMPLE
Panele występują w grubościach od 24 do 100 mm. Wymiary standardowe paneli: 1000 x 2000 mm.
Panele mogą być wykonywane w wersji wsadowej i nakładkowej.
Wymiar
min.
600 x 1500 mm
Wymiar
min.
600 x 1800 mm
Wymiar
min.
500 x 1500 mm
Wymiar
min.
400 x 1580 mm
HPL
ALU
ELBE
DON
LOIRE
Wymiar
min.
400 x 1500 mm
RHINE
Wymiar
min.
600 x 1500 mm
Wymiar
min.
400 x 1700 mm
Wymiar
min.
500 x 1500 mm
SEINE
URAL
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
VOLGA
6
THAMES
Panele występują w grubościach od 24 do 44 mm. Wymiary standardowe paneli: 900 x 1920 mm.
Panele mogą być wykonywane w wersji wsadowej.
Wymiar
min.
600 x 1610 mm
Wymiar
min.
600 x 1610 mm
EXCLUSIVE
EXCLUSIVE - PVC
PVC
BARANJA
PANONIJA
7
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
STANDARD PLUS +
STANDARD PLUS + - HPL, ALU
Panele występują w grubościach od 24 do 50 mm. Wymiary standardowe paneli: 850 x 2000 mm.
Panele mogą być wykonywane w wersji wsadowej i nakładkowej.
Wymiar
min.
290 x 1560 mm
Wymiar
min.
290 x 1560 mm
HPL
ALU
LARA
MARA
Wymiar
min.
350 x 1600 mm
Wymiar
min.
570 x 1360 mm
Wymiar
min.
290 x 1560 mm
Wymiar
min.
290 x 1560 mm
ZORA
TARA
SARA
SILVER
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
8
Panele występują w grubościach od 24 do 50 mm. Wymiary standardowe paneli: 900 x 2000 mm.
Panele mogą być wykonywane w wersji wsadowej i nakładkowej.
Wymiar
min.
330 x 1660 mm
Wymiar
min.
224 x 1610 mm
Wymiar
min.
410 x 1550 mm
Wymiar
min.
570 x 1550 mm
FUTURE
FUTURE- HPL, ALU
HPL
ALU
BIOKOVO
BRIJUNI
DILJ
HVAR
Wymiar
min.
520 x 1550 mm
Wymiar
min.
560 x 1550 mm
KALI
Wymiar
min.
520 x 1580 mm
DVOR
9
ERDUT
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
Wymiar
min. :
550 x 1430 mm
Wymiar
min.
440 x 1200 mm
Wymiar
min.
490 x 1560 mm
FUTURE
Wymiar
min.
510 x 1560 mm
HPL
ALU
KOPACKI
KLEK
KOZJAK
MEDVEDNICA
Wymiar
min.
580 x 1550 mm
Wymiar
min.
580 x 1510 mm
Wymiar
min.
570 x 1560 mm
MURTER
Wymiar
min.
570 x 1560 mm
Wymiar
min.
300 x 1560 mm
OLIB
Wymiar
min.
540 x 1410 mm
PAKLENICA
PAPUK
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
PLITVICE
10
PSUNJ
Wymiar
min.
490 x 1550 mm
FUTURE
Wymiar
min.
540 x 1560 mm
HPL
ALU
STON
RISNJAK
Wymiar
min.
370 x 1560 mm
Wymiar
min.
440 x 1560 mm
Wymiar
min.
260 x 1410 mm
VRSAR
KORNATI
Wymiar
min. :
380 x 1610 mm
MLJET
VRANA
11
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
MODERNA
MODERNA - PVC
Panele występują w grubościach od 24 do 50 mm. Panele mogą być wykonywane w wersji wsadowej.
PVC
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
470 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
610 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
410 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
410 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
500 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
590 x 1560 mm
PAG
NIN
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
KRK
IST
HUM
BOL
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
570 x 1560 mm
12
RAB
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
460 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
450 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
600 x 1460 mm
MODERNA
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
330x 1560 mm
PVC
VIR
VRH
VIS
13
ZUT
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
ELEGANT
ELEGANT - PVC
Panele występują w grubościach od 24 do 50 mm. Panele mogą być wykonywane w wersji wsadowej.
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
256 x 1560 mm
PVC
CETINA
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
580 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
540 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
560 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
510 x 1560 mm
KOPA
DOBRA
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
DRAVA
14
SAVA
Panele występują w grubościach od 24 do 50 mm. Standardowe wymiary paneli: 900 x 2100 mm.
Panele mogą być wykonywane w wersji wsadowej.
Wymiary
min.
500 x 1440 mm
Wymiary
min.
437 x 1600 mm
Wymiary
min. :
355 x 1390 mm
Wymiary
min.
316 x 1560 mm
VIZUAL
VIZUAL - PVC, HPL
PVC
HPL
CH
DK
FR
HU
Wymiar
min.
356 x 1400 mm
Wymiar
max.
900 x 1920 mm
Wymiar
min.
445 x 1510 mm
NL
IT
15
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
PREMIUM
PREMIUM - PVC
Panele występują w grubościach od 24 do 50 mm. Panele mogą być wykonywane w wersji wsadowej.
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
550 x 1660 mm
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
520 x 1660 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
540 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
540 x 1560 mm
PVC
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
510 x 1660 mm
ELA
DEA
ANA
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
560 x 1560 mm
IVA
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
TEA
16
EVA
Panele występują w grubościach od 24 do 50 mm. Panele mogą być wykonywane w wersji
wsadowej.
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
260 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
600 x 1600 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
560 x 1560 mm
STANDARD
STANDARD - PVC
PVC
DINARA
MOSOR
UCKA
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min. :
560 x 1600 mm
VELEBIT
17
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
CLASSIC
CLASSIC - PVC
Panele występują w grubościach od 24 do 44 mm. Panele mogą być wykonywane w wersji wsadowej.
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
600 x 1660 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
560 x 1600 mm
PVC
ANTIN
BOSUT
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
560 x 1600 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
600 x 1600 mm
CERIC
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
18
CERNA
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
260 x 1600 mm
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
600 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
580 x 1660 mm
CLASSIC
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min. :
570 x 1660 mm
PVC
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min. :
600 x 1600 mm
KANOVCI
IVANKOVO
ILOK
DUKAT
JANKOVCI
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
560 x 1600 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
600 x 1590 mm
KOMPLETINCI
LIPOVAC
19
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
CLASSIC
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
620 x 1660 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
560 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
620 x 1560 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
600 x 1600 mm
PVC
MARINCI
OTOK
NUSTAR
MIKANOVCI
wymiar
stand.
900 x 2100 mm
wymiar min.
600 x 1660 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
600 x 1610 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
560 x 1600 mm
PRIVLAKA
SOPOT
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
20
SLAVONIJA
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
560 x 1920 mm
CLASSIC
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
560 x 1600 mm
PVC
VINKOVCI
TOVARNIK
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min. :
560 x 1600 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
560 x 1600 mm
wymiar
stand.
900 x 1920 mm
wymiar min.
600 x 1560 mm
ZUPANJA
VUKOVAR
ZALUZIE
21
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
WZORNIK KOLORÓW
WEISS
845 HPL/PVC
ANTHRAZITGRAU
F 436 7003 HPL
MOOREICHE
3167004 167 HPL
BLACK CHERRY
3202001 167 HPL
ALUMINIUM
SIENA NOCE
49237HPL
BIELA
RAL 9010
DS 716 2103
SĘKATA SOSNA
WEISS WRAPED
915205 168 HPL
CREMEWEISS
137905 167 HPL
EICHE NATUR
EICHE HELL
3167011 167 HPL
2052090 167 HPL
GRAU
715505 167 HP PVC
GOLDEN OAK
2178001 167 PVC HPL
RUSTIK CHERRY
3214007 195 HPL
SOFT CHERRY
3214009 195 HPL
CHERRY AMARETTO
F 4262043 HPL
MAHAGONI
2097013 167 HPL PVC
SAPELI
2065021 167 HPL PVC
WINCHESTER
49240 HPL
SIENA ROSSO
OREGON
49233 HPL
2115008 167 HPL
SIVA
RAL 9006
DS 733 1401
WIŚNIA
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
ANTHRAZITGRAU
701605 167 HPL
EICHE RUSTIKAL
3149008 167 PVC HPL
EICHE DUNKEL
2052089 167 HPL
NOCE SORREN TO BALSAM
MACORE
F4262042 HPL PVC
3162002 167 HPL
DOUGLASIE
3152009 167 HPL PVC
NUSSBAUM
2178007 167 HPL PVC
NOCE SORRENTO NATUR
F426 2041 HPL
ZELENA
RAL 6005
HNEDA
RAL 8017
DS 733 1402
WIŚNIA BEZ SĘKÓW
22
DS 775 2301
DS 716 1501
ORZECH
SOSNA
DS 739 2301
DS 742 1704
ZŁOTY DĄB
MAHOŃ
ARENA BROWN
(AS)
CHINCHILLA WHITE
(ČB)
MASTER CARRE
MASTER LIGNE
(MK)
(ML)
DELTA MATTE
(DM)
BULAJ FORO
SZYBA OZDOBNA
SZYBA OZDOBNA
1
2
WITRAŻ 1
WITRAŻ 2
WITRAŻ 7
WITRAŻ 8
WITRAŻ 13
WITRAŻ 14
WITRAŻ 3
CHINCHILLA BROWN
(ČS)
SATINATO
(PJ)
WITRAŻ 4
WITRAŻ 9
WITRAŻ 10
WITRAŻ 15
WITRAŻ 16
23
DK
CATHEDRAL WHITE
(KB)
INOX
SILVIT BROWN
(SS)
APLIKACJE
PLAVA
RAL 5081
SZYBY
ARENA WHITE
(AB)
CERVENA
RAL 3061
BULAJ FINESTRA
WITRAŻ 5
WITRAŻ 6
WITRAŻ 11
WITRAŻ 12
WITRAŻ 17
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
WITRAŻE
SIVA
RAL 1597
SZPROSY
SZPROS 1: BIAŁY 8 MM
SZPROS 2: ZŁOTY 8 MM
SZPROS 3: BIAŁY 10 MM
SZRPOS 4: BIAŁY 16 MM
BUDOWA WYPEŁNIENIA DRZWIOWEGO
WYPEŁNIENIE PVC
BEZ WZMOCNIENIA
WYPEŁNIENIE HPL
ZE WZMOCNIENIEM
WYPEŁNIENIE PVC
ZE WZMOCNIENIEM
WYPEŁNIENIE ALU
BEZ WZMOCNIENIA
WYPEŁNIENIE HPL
BEZ WZMOCNIENIA
WYPEŁNIENIE ALU
ZE WZMOCNIENIEM PVC
BUDOWA DRZWI
WYPEŁNIENIE
WSADOWE
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
JEDNOSTRONNE
WYPEŁNIENIE
NAKŁADKOWE
24
OBUSTRONNE
WYPEŁNIENIE
NAKŁADKOWE
POCHWYTY
LINEA
900 i 450, Ø 32 i 42,
SZCZOTKOWANY, POLER,
DŁUGOŚĆ: 300-2200 MM
PROFILO
ARCO
900 i 450
PRZEKRÓJ 40X40 i 40X20
ŁUKOWY
NOW
OŚĆ
LENGO
Z DREWNIANĄ WSTAWKĄ
W KOLORZE JASNYM LUB CIEMNYM
!
POCHWYT STEROWANY
ELEKTRYCZNIE
25
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
KOŁATKI
WRZUTKI NA LISTY
LION
SMALL
WRZUTKI ALUMINIOWE
URN
GOLD
Wrzutki aluminiowe występują w kolorach: biały, srebrny, złoty.
WRZUTKI INOX
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
URN
SILVER
NOW
OŚĆ
26
!
Z nami zaprojektujesz własne, niepowtarzalne drzwi....
Produkujemy drzwi z PVC i ALU oraz wypełnienia drzwiowe z PVC i
ALU w różnych grubościach od 10 do 100 mm.
Produkujemy drzwi:
- PVC i HPL na systemach:
Schüco,
Veka,
Aluplast,
Rehau.
- ALUMINIOWE na systemach:
Yawal,
Schüco,
Aluprof,
Aliplast.
Zalety naszych drzwi:
ciepłe, ciche, mocne i trwałe,
w dowolnym kolorze okleiny RENOLIT oraz HORNSCHUCH,
malowane w kolorach palety RAL,
wiele możliwości kompozycji: szyby: piaskowane, lustrzane,
lub barwione w masie, ornamentowe,
bezpieczne, antywyważeniowe
aplikacje inox: w dowolnym
kształcie: poler i szczotkowane,
klamki lub pochwyty,
zamki: wielopunktowe, rolkowe,
języczkowe oraz antywłamaniowe
panele: wsadowe oraz nakładkowe.
GWA5 LAT
RAN
CJI !
Zaprojektuj samodzielnie drzwi do swojego domu
Największy wybór wypełnień drzwiowych: ponad 500 modeli !
27
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
98-220 Zduńska Wola
ul. Henrykowska 22d
SALON SPRZEDAŻY:
ul. Spacerowa 81
tel. + 48 43 825 12 11
fax. + 48 43 825 14 15
email: [email protected]
www.wypelnienia-drzwiowe.pl
Znajdź Nas na Facebooku:
KRATEX.NET
Z
nami
z
s
e
j
u
t
k
e
j
o
r
zap
e
n
s
a
ł
w
.
.
.
.
i
w
drz
PARTNER HANDLOWY:
28

Podobne dokumenty