„ Przez lądy, morza i oceany… kraje skandynawskie i województwo

Transkrypt

„ Przez lądy, morza i oceany… kraje skandynawskie i województwo
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42,
fax: (42) 215-04-31, e-mail: [email protected],
www.podn-pabianice.pl
VIII Powiatowy Konkurs Geograficzno – Turystyczny 2015/2016
PODNiDM w Pabianicach
„ Przez lądy, morza i oceany… kraje skandynawskie
i województwo łódzkie”
Stopień II – Finał powiatowy – 14.01.2016
DROGI FINALISTO !
Przystępujesz do II etapu Powiatowego Konkursu Geograficzno – Turystycznego
„Przez lądy, morza i oceany”…
Przed tobą zestaw 35 zadań geograficzno – turystycznych różnego typu.
Uważnie przeczytaj ich treść i rozwiąż zgodnie z poleceniem.
Przy każdym zadaniu zamieszczono możliwą do zdobycia ilość punktów.
Pisz długopisem lub piórem. Nie korzystaj z korektora.
Na rozwiązanie testu masz 90 minut.
Łącznie możesz uzyskać 140 punktów.
Jeśli zdobędziesz 80% możliwej do uzyskania ilości punktów (czyli –112p.), zostaniesz
Laureatem Konkursu Powiatowego i zaprosimy Cię na uroczystość podsumowania
konkursu, wręczenia stosownych dyplomów oraz nagród
w dniu 10.02.2016r. o godz. 10.00 do PODNiDM w Pabianicach.
Życzymy Ci powodzenia!
Powiatowa Komisja Konkursowa
Zadanie 1. (0 – 4p.)
Rozpoznaj charakterystyczne obiekty z krajów skandynawskich i podaj nazwy stolic,
w których się znajdują:
a) Syrenka
b) Stare Miasto
.............................................
c) skocznia Holmenkollen
...............................................
d) gmach kongresowy - TALO
.............................................
...............................................
Zadanie 2. (0 – 1p.)
Te malownicze, kolorowe kamieniczki są magnesem
przyciągającym turystów do norweskiego
miasteczka……………………….. .
Zadanie 3. (0 – 5p.)
Połącz w pary liczbę ludności z odpowiednia stolicą.
1. Reykiawik
2. Kopenhaga
3. Oslo
4. Helsinki
5. Sztokholm
1 - .........,
a)
b)
c)
d)
e)
2 - ..........,
3 - ..........
1.091 tys.
1.890 tys.
118,0 tys.
561,0 tys.
1.823 tys.
4- ..........
5- ............
2
Zadanie 4. (0 – 4p.)
Rozpoznaj i podpisz zabytki województwa łódzkiego, widoczne na zdjęciach:
a) Kościół w ………………
b) Kolegiata w ……………………
c) Zamek w ……………………
d) Zamek w …………………..
Zadanie 5. (0 – 18p.)
Uzupełnij tabelę, wpisując właściwe obiekty z ramki:
Państwo
Miasto
Jezioro
Dania
Finlandia
Wyspa
Region lub ośrodek
turystyczny
--------------------
Islandia
Norwegia
Szwecja
Dalarna , Melar, Hofn, Alborg, Tromso, Pingwallawatn , Kotka, Mjosa, Lund,
Olandia, Heimaey, Jan Mayen , Bergen, Fionia, Oulu, Turku, Roskilde, Akureyri
3
Zadanie 6. (0 – 10p.)
W poniższym tekście rozpoznaj zdania prawdziwe i oznacz je literą „P” oraz zdania fałszywe
i postaw przy nich literę „F”.
…….
1.Przylądek Horn na Islandii leży na północ od Koła Podbiegunowego Północnego.
…….
2.Przylądek Blavand znajduje się na terenie Norwegii.
…….
3.Kiruna i Galivare to ośrodki wydobycia rud żelaza.
…….
4.Wyżyna Lapońska rozciąga się na terenie Szwecji, Norwegii i Finlandii.
…….
5.Jezioro Inari nie leży na Pojezierzu Fińskim.
…….
6.Najwyższy szczyt Gór Skandynawskich Galdhopiggen znajduje się na terytorium Szwecji.
…….
7.Sztokholm leży nad Jeziorem Melar.
…….
8.Goteborg leży na wybrzeżu Cieśniny Kattegat.
…….
9.Cieśnina Wielki Bełt oddziela od siebie duńskie wyspy: Zelandia i Als.
…….
10.Morze Alandzkie oddziela Wyspy Alandzkie od Finlandii.
Zadanie 7. (0 – 5p.)
Do każdego kraju przyporządkuj właściwą powierzchnię wyrażoną w tys. km².
1.
2.
3.
4.
5.
Dania
Finlandia
Szwecja
Islandia
Norwegia
1 - ..........,
2 - ..........,
a) 450,3
b) 385,2
c) 103,0
d) 43,1
e) 338,1
3 - ..........,
4 - .........,
5 - ...........
Zadanie 8. (0 – 5p.)
Wykres przedstawia wielkość PKB w poszczególnych państwach skandynawskich.
Zapisz pod diagramami nazwy krajów.
1. ........................... 2. ............................ 3. ............................ 4. ............................ 5. ............................
4
W zadaniach 9 - 11 uzupełnij zdania właściwymi odpowiedziami:
Zadanie 9. (0 – 1p.)
Jest tylko jedna taka rybacka miejscowość w całej Skandynawii, której nazwa składa się tylko
z jednej litery - „A”; znajduje się ona na wyspach …………………………………………..
Zadanie 10. (0 – 1p.)
Zatoka Białego Niedźwiedzia znajduje się u wybrzeży wyspy …………………………………
Zadanie 11. (0 – 1p.)
Wodospad De Syw Sostre (Siedmiu Sióstr) znajduje się w …………………………….………
W zadaniach 12-15 podkreśl właściwą odpowiedź:
Zadanie 12. (0 – 1p.)
Letnią stolicą Danii nazywane jest miasto:
a) Skagen
b)Ribe
c)Alborg
d) Maribo
Zadanie 13. (0 – 1p.)
Coroczne targi lapońskie odbywają się w norweskiej miejscowości:
a)Narwik
b)Tromso
c) Karasjok
d) Bodo
Zadanie 14. (0 – 1p.)
Rodzinnym miastem J.Ch. Andersena jest:
a) Kerteminde
b) Legoland
d) Helsingor
c) Odense
Zadanie 15. (0 – 1p.)
Park Frogner z rzeźbami Gustawa A. Vigelanda znajduje się w:
a) Bergen
b) Oslo
c) Narviku
d) Trondheim
Zadanie 16. (0 – 2p.)
Z polskiego Przylądka Rozewie na norweski Przylądek Północny czyli Nordkap w prostej linii
na mapie 1: 7 500 000 jest około 25cm. Oblicz, ile to km. Zapisz obliczenia i podaj poprawną odp.
Odp.:
Zadanie 17. (0 – 2p.)
Powierzchnia duńskiej wyspy Als wynosi 312 km² . Ile to będzie na mapie w skali 1: 200 000.
Zapisz obliczenia.
Odp.:
5
Zadanie 18. (0 – 3p.)
Diagramy przedstawiają strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach.
Obok nazwy państwa wpisz numer diagramu.
Finlandia ................
Norwegia ................
Szwecja ................
Zadanie 19. (0 – 2p.)
Sognefjorden to nazwa najdłuższego fiordu w Norwegii; jego długość wynosi 203 km.
Oblicz i podaj jego długość na mapie w skali 1: 7 500 000. Zapisz obliczenia.
Odp.:
Zadanie 20. (0 – 4p.)
Przyporządkuj parki narodowe do krajów:
a)
b)
c)
d)
PN Rebild
PN Sarek
PN Pallas
PN Skaftafell
a -..….,
1. Szwecja
2. Islandiia
3. Dania
4. Finlandia
5. Norwegia
b - …..,
c-……,
d- ………
6
Zadanie 21. (0 – 1p.)
Wybierz miejsce w którym tylko w dniu 22.VI Słońce przez 24 godz. nie chowa się za linią horyzontu:
A) Przylądek Północny
B) Rovaniemi
C) Przyl. Grenen
D) Vik (Islandia)
Zadanie 22. (0 –9p.)
Na mapie w zadaniu 22 cyframi zaznaczono obiekty geograficzne. Rozpoznaj je i zapisz.
1. miasto ..................................
2. miasto ....................................
3. miasto .......................................
4. miasto ..................................
5. wyspy ....................................
6. jezioro ......................................
7. rzeka ....................................
8. wyspy .....................................
9. wyspa ......................................
7
Zadanie 23. (0 – 2p.)
Wyjaśnij krótko, jak powstały formy występujące na obszarze starych Gór Skandynawskich.
Fieldy-
Fiordy-
Zadanie 24. (0 – 1p.)
Wykresy przedstawiają strukturę eksportu i importu Finlandii. Podpisz je skreślając błędne wyrazy.
tow.rolnospożyw.
6%
maszyny,
sprzęt urz.
transp.
28%
surowce
9%
paliwa
22%
tow.rolnospożyw.
3%
maszyny,
sprzęt urz.
transp.
29%
surowce
7%
paliwa
10%
prod.
przetw.
przemysłow
ego
51%
prod.
przetw.
przemysłow
ego
35%
eksport/import
eksport/import
Zadanie 25. (0 – 6p.)
Do nazwy geograficznej dopisz państwo w którym występuje.
Salpausselka ................................
Telemark
................................
Zelandia
................................
Vatnajokull ................................
Vesteralen
................................
Uppland
................................
8
Zadanie 26. (0 – 2p.)
Uporządkuj pod względem wielkości parki krajobrazowe województwa łódzkiego zapisane w ramce.
A. Spalski PK B. Sulejowski PK C. PK Międzyrzecza Warty i Widawki D. PK Wzniesień Łódzkich
...........................
...........................
PK o największej powierzchni
...........................
...........................
PK o najmniejszej powierzchni
Zadanie 27. (0 – 9p.)
Zapisz nazwy obiektów zaznaczonych na mapie woj. łódzkiego.
rzeki
miasta liczące pow. 50 000 mieszk.
miasta liczące poniżej 50 000 mieszk.
1. ................................
A. ................................
a. ................................
2. ................................
B. ................................
b. ................................
3. ................................
C. ................................
c. ................................
9
Zadanie 28. (0 – 7p.)
Do rezerwatu przyrody dopisz właściwą nazwę parku krajobrazowego woj. łódzkiego,
do którego należy.
1. Rez. Hołda
- ……………………………………………..
2. Rez. Czarna Rózga
- …………………………………………….
3. Rez. Gaik
- …………………………………………….
4. Rez. Węże
- …………………………………..................
5. Rez. Żądłowice
- ………………………………………………
6. Rez. Ruda Chlebacz
- ……………………………………………...
7. Rez. Parowy Janinowskie - ……………………………………………….
Zadanie 29. (0 – 6p.)
Wybierając z ramki dane statystyczne uzupełnij tabelę.
25 122, 18 219; 2 534, 2 917;
123, 139;
-2,7, -5,6;
54,7; 49,3;
21,1, 29,2
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Powierzchnia
w km2
Ludność
w tys.
Ludność
na 1 km2
Przyrost
naturalny w ‰
Użytki rolne
w%
Lesistość
w%
Źródło: Świat w liczbach 2013, WSiP, Warszawa 2013
Zadanie 30. (0 - 6p.)
Określ po 3 charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego i gospodarki krajów skandynawskich
w punktach:
a) cechy środowiska przyrodniczego
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
b) cechy gospodarki
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
10
Zadanie 31. (0 – 4p.)
22XII w Reykjaviku (64 N, 22W) jest godz. 10.00 czasu strefowego.
i miejscowy w Helsinkach (60N, 25 E) i Bergen(60 N, 5 E).
Obliczenia:.
Miejscowość
Czas miejscowy
Podaj czas strefowy
Czas strefowy
Helsinki
Bergen
Zadanie 32. (0 – 12p.)
Co to za obiekty geograficzne? Rozpoznaj je i podaj poprawne nazwy.
a)
Tę wyspę w kształcie czworoboku zbliżonego do rombu często opisuje się tak:
”Morze, niebo, zieleń, spokój, cisza i relaks…
Wyspa posiada ciepły, łagodny klimat, pozwalający uprawiać nawet winorośl i bywa nazywana „Majorką
Północy” bądź „Skandynawią w pigułce”.
Chodzi o ………………………………..
b)
Jest najdłuższym spośród norweskich i drugim co do wielkości fiordem na świecie (205km), a jego
głębokość sięga 1300m, dlatego nosi nazwę „Króla norweskich fiordów”. Podaj jego nazwę.
……………………………………………………………..
c)
Ten islandzki wulkan o wysokości 1512m, średnica krateru 10km, jest przykryty częściowo lodowcem
Myrdasjokull, wybucha zwykle co 40- 80 lat a ostatnia erupcja miała miejsce w 1918r.
Chodzi o wulkan ………………………………………
d)
Ten znany skandynawski, port morski u wybrzeży Szwecji jest jednocześnie miastem, które ze względu
na bezcenne zabytki zostało wpisane na listę Świtowego Dziedzictwa Kultury ”UNESCO”.
Chodzi o miasto …………………………………………
e)
Kraina odwiecznie skuta lodem, gdzie jednak temp. latem osiąga nawet 25 st. Celsjusza, leży na północy
Europy, Królestwo Św. Mikołaja, reniferów i chrobotka reniferowego.
Jest to ………………………………………………
11
f)
Archipelag wysp na Morzu Norweskim, gdzie na każdym kroku można spotkać suszarnie ryb, zwłaszcza
dorszy oraz drewniane domy mieszkańców (rorbuery), które zbudowane są na skalnych półkach
lub na palach wbitych w podłoże.
Chodzi o w-y ………………………………………………
g)
Jest trzecim co do wielkości miastem Szwecji i stolicą regionu Scania, leżącym nad Cieśniną Oresund.
Od 2000r. – połączone mostem z Kopenhagą.
Jest to port ……………………………………………
h)
Ta znana szwedzka wyspa posiada najwyższą w Szwecji latarnię morską (41m) i jest połączona ze stałym
lądem najdłuższym w tym kraju mostem Olandsbron (ponad 6 km dł.)
Chodzi o wyspę ……………………………………….
i)
To norweskie miasto, położone pomiędzy stromymi zboczami gór i pozbawione niemalże
Słońca, jest oświetlane systemem ruchomych luster zamontowanych nad miastem; lustra odbijają i kierują
promienie słoneczne wprost na główny plac miasta, którym jest …………………………………..……….
j)
Muumilaakso, czyli Dolina Muminków- muzeum sztuki poświęcone twórczości pisarki Tove Jansson
oraz wykonany z brązu pomnik Muminka, znajduje się w………………………………………..
k)
„Gibraltarem Północy, „Córą Bałtyku” ,”Białym Miastem Północy” a nawet
„Bramą do Europy” określana jest jedna ze stolic skandynawskich.
Która?...................................................................................................
l) Norweska nazwa Trollvegen oznacza pełną zakrętów ……………………………………………….
Zadanie 33. (0 – 1p.)
LIMPA to jedna z odmian szwedzkiego:
a) sera
b) chleba
c) masła
d) mleka
Zadanie 34. (0 – 1p.)
Najnowszą atrakcją architektoniczną Malmo jest:
a) wieżowiec
b) latarnia morska
c) park rozrywki
d) ogród botaniczny
c) szwedzki
d) lapoński
Zadanie 35. (0 – 1p.)
Drugim językiem urzędowym Finlandii jest”
a) angielski
b) norweski
12