Sen…? - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej

Komentarze

Transkrypt

Sen…? - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
Drodzy KSM-owicze!
Minęło XX lat istnienia naszego Stowarzyszenia. Bardzo dziękuję za Waszą obecnośd podczas obchodów Święta
Patronalnego. Cieszę się, że dziś właśnie w takim gronie możemy tworzyd KSM.
Przed nami kolejne lata, w które nie można wejśd bez przygotowania. Czeka nas wiele wyzwao, pomysłów, trudów,
a także radości. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są kolejnym krokiem do rozwoju Naszego Stowarzyszenia - lecz
jest to krok, który zachodzi w Waszych sercach.
Z tej okazji życzę Wam wszystkim radości, pokoju, odpoczynku od codziennego zabiegania na rzecz skupienia i spotkania
z Bogiem. Niech ten czas zaowocuje w Waszym życiu!
Pamiętam w modlitwie,
Maciek
Drodzy KSM-owicze!
Czas szybko mija i jesteśmy już bardzo blisko Świąt Narodzenia Paoskiego. Tymczasem przeżywamy Adwent, czas
radosnego oczekiwania na to Wydarzenie.
W czytaniach liturgicznych przewija się często motyw drogi: "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego". Są
różne drogi: trasy szybkiego ruchu, autostrady, drogi ekspresowe, ulice miast i wsi, drogi polne, szlaki turystyczne. Gdy
droga jest zadbana i przejezdna to komunikacja na niej odbywa się prawidłowo i łatwo jest dotrzed do wybranego celu.
Czas Adwentu jest zaproszeniem, aby zobaczyd swoją drogę ku Panu Bogu. Czy na naszej drodze ku Niemu nie ma
przeszkód, wybojów, dziur w które można się zapaśd i utknąd. Samo spojrzenie nie wystarczy. Potrzeba podjęcia
aktywności, aby tę drogę uczynid jak najbardziej komunikatywną dla Pana Boga. Aby ograniczyd to co nas od Boga
oddala. Aby wśród hałasu, różnych bodźców i trendów usłyszed Jego delikatny Głos. "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
ścieżki dla Niego" jest wezwaniem do podjęcia odważnej decyzji pracy nad sobą. Mogą w tym pomóc postanowienia,
które może wydają nam się nie na czasie, trochę nie modne, trochę dla małych dzieci. Ważne aby pośród
przedświątecznego zabiegania znaleźd czas dla Tego, który kocha i aby nas nie przestraszyd Swą potęgą przychodzi
w najbardziej bezbronnej i niewinnej postaci. Przygotujmy drogę Panu!
Asystent diecezjalny KSM AL
Ks. Grzegorz Ogorzałek
2
ŚWIĘTO PATRONALNE  na miejsca  gotowi?  start!
18 listopada 2011 r., po godz. 19.00 rozkładanie sprzętu muzyczno-oświetleniowego
(Sprawnie opanowało to 6 samców alfa!)
19 listopada 2011 r. /sobota/:
Próby w auli Collegium Maius (na scenie):
9.00 - sprawdzenie techniczne: dźwięków, filmów, muzyki
9.15 - próba Młodzieżowej Akademii Teatru - grupa młodsza SZALELI
10.30 - próba Młodzieżowej Akademii Teatru - grupa starsza
12.00 - 15.00 - próba Janusz Radek 
15.00 - 16.30 - próba PANdaMUSIC
(parking na hasło: KSM)
11.45 – zbiórka osób aktywnie uczestniczących we Mszy Świętej:
czytający, śpiewający - zespół Gospel ON - DZIĘKUJEMY, grający, niosący
dary, kwiaty, Leksykon do darów; Oprawa liturgiczna
(za przebieg Mszy Świętej odpowiadała niezawodna i nieoceniona:
Dominika Rozwadowska)
 Czytanie – Dominika Borkowska
 Psalm – Gospel ON
 Modlitwa wiernych – Albert Kędzierski
 Komentarz do darów – Joanna Żytek
 Niesiemy w darach: leksykon, wino + wodę, chleb
Uchem i okiem reportera:
„Na Krzyżu w szczególny sposób łączyło się Niebo
z Ziemią, by połączyd Ziemię z Niebem” – mówił podczas
homilii biskup Tomasik. Tłumaczył, że jest szkoła tego
świata i szkoła Jezusa, duch tego świata i duch
Ewangelii. „Jezus zaprasza swoich uczniów do tego, aby
będąc na świecie istnieli w tej nowej szkole, aby rzeczy
ziemskie były pomocą a nie przeszkodą w spojrzeniu na
sprawy niebieskie. Niebo łączy się z Ziemią w życiu
każdego z nas.”
Na podstawie orędzia Benedykta XVI, na Światowy
Dzieo Młodzieży w Madrycie, ukazał zgromadzonym,
że aby służyd Bogu i Ojczyźnie trzeba byd
zakorzenionym w Ewangelii. – „Na ile jesteśmy
zakorzenieni w Osobie Jezusa Chrystusa?” – pytał –
„Służyd Bogu i Ojczyźnie to znaczy budowad Kościół
w sercu, w środowisku. Żeby służyd trzeba byd
wewnątrz Kościoła, ukochad ten Kościół.”
Za wzór KSM-owiczom stawiał bł. Karolinę
Kózkównę a także św. Joannę Berettę Mollę.
Na zakooczenie przypomniał, że gdy troszczymy się
o drugiego sami wzrastamy, że wiara którą się dzielimy
wzrasta w nas, a wtedy służymy Bogu i Ojczyźnie.
Stwierdził, że w ten sposób łączenia wchodzą
różne formy pracy apostolskiej, także Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży, że jest to jedna z propozycji
by łączyd to, co ludzkie, z tym, co Boże.
13.00 – Rusza recepcja na X piętrze Collegium JPII
14.00 – Spotkanie panelowe: KSM – było nie minęło - Aula Muzykologii w Collegium JPII, sala 1031
Prowadzi: Marta Jachowicz
Goście: Magda Magoch, Piotr Szlązak, ks. Tomasz Gap.
3
Goście opowiadali o swoich początkach w KSM-ie, o zapale jaki towarzyszył ich pracy, jak kształtowało się ich
życie dzięki Stowarzyszeniu a także o tym, jaką widzą perspektywę dla KSMu.
I co ważne: woda na stole musi byd! 
15.30 – Obiad – Bartek Czarnomski
Ok. 15.55 podawanie komunikatu
„Mam nadzieję, że smakował obiad. –Taaak! -Przypominam, że o godzinie
17:00 w Auli Widowiskowej Uniwersytetu Medycznego Rozpoczyna się
widowisko Artystyczne. O godzinie 16:00 na ulicy Radziszewskiego będzie
czekał autokar na osoby, które nie mają jak dojechad na miejsce.”
Od 16.00 – podstawiony autokar, przyjazd autobusów i przejazd na
Widowisko /ul. Jaczewskiego 4, Lublin – wjazd głównym wejściem) Ruszyli!
17.00 – Widowisko artystyczne „Przynaglani Miłością” – podsumowanie XX lat
KSM AL – aula widowiskowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
ul. Jaczewskiego 4
4
19.00 – Koncert Janusza Radka
„Przynaglani Miłością”
Widowisko artystyczne z udziałem Janusza Radka, zespołu PANdaMUSIC i Młodzieżowej Akademii
Teatru zgromadziło w auli widowiskowej Collegium Maius UM tych, którzy tworzyli Stowarzyszenie od
początku, obecnych KSM-owiczów a także naszych
przyjaciół i bliskich.
Ponad trzygodzinne widowisko pozwoliło wszystkim
obecnym
przyjrzed
się
historii
Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej,
podejmowanym przez nie inicjatywom (Forum
Młodzieży Lubelszczyzny, wolontariat) a także
miejscom
i wydarzeniom bliskim sercu każdego KSM-owicza
(Wymarzony Dom Młodych, Światowe Dni Młodzieży).
Wprowadzeniem do każdego z tematów były etiudy
przygotowywane przez Młodzieżową Akademię Teatru, nie zabrakło również wypowiedzi członków
i organizatorów prezentowanych przedsięwzięd.
Najważniejszym momentem gali było podziękowanie ks. Mieczysławowi Puzewiczowi, który tworzył
KSM w naszej Archidiecezji i do 2010 roku był asystentem Stowarzyszenia, oraz wręczenie tytułu
Członka honorowego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży AL.
O oprawę artystyczną wydarzenia zatroszczył się zespól PANdaMUSIC, którego wokalistka
(Renata Baraoska – Gumieniak) oraz gitarzysta (Marcin Bystrzycki) są członkami KSM-u.
5
Gwiazdą wieczoru był Janusz Radek którego piosenki mówią o rzeczach
ważnych i pozytywnych.
Na Widowisku zbierane były pieniążki do puszki, które zostały
przeznaczone na paczki Mikołajkowe dla dzieci ze świetlicy –
DZIĘKUJEMY WOLONTARIUSZOM i OFIARODAWCOM!
Wykazaliście się dużą wytrwałością i zaangażowaniem. Nawet
trefna puszka z nieposłusznym dnem nie powstrzymała
Waszego dzieła!
21.00 – (z lekkim opóźnieniem;) ) przejazd do Disco Fever
20.30 – kolacja u Fotografa dla Dinozaurów, ul. Rybna 13
22.30 – Festiwal Twórczości, kolacja, dyskoteka w Disco Fever, ul. Okopowa 5
Mimo dyskotekowego klimatu i klubowej sceny Festiwal trwał! Dziękujemy występującym!
1.00 –Wyjazd do Biskupiaka. Noc, śpimy, nic się nie dzieje, śpimy… 
20 listopada 2011 r. /niedziela/:
6.30 – pobudka nocujących po długiej spokojnej nocy
7.00 – śniadanie
8.00 – wyjście z Biskupiaka na Zamek
8.45 – Gala przyjęcia nowych członków do KSM, Zamek Lubelski
To właśnie w tym dniu przyjęliśmy do naszego grona blisko
80 młodych ludzi, pragnących budowad Cywilizację Miłości i dążyd do dojrzałych postaw
chrześcijaoskich.
O godz. 8.45 na Zamku Lubelskim rozpoczęła się uroczysta gala, podczas której
nasi kandydaci całowali sztandar oraz odbierali znaczek i legitymację KSM-owską.
Nie zabrakło oficjalnego podziękowania dla grupy liderów kooczącej w tym
roku szkolenie. Na instruktorów KSM mianowano 15 KSM-owiczów, którzy przez
ostatnie lata wykazywali pełną chęd i gotowośd do pomocy nie tylko w swoich
miejscowościach, ale także na terenie całej archidiecezji. Na galę przybyli nie tylko
KSM-owicze ze wszystkich oddziałów Archidiecezji Lubelskiej, ale także swoją
obecnością zaszczycili nas rodzice i znajomi kandydatów do przyrzeczenia KSM.
10.00 – Msza Święta w Archikatedrze






1 Czytanie – Akcja Katolicka
Psalm – Renata Baraoska
2 Czytanie Modlitwa wiernych – Michał Jarosz
Komentarz do darów – Agata Leleo/Miłka
Niesiemy w darach: znaczek + legitymacja, wino + wodę, chleb, ornat
6
10.03 – X Grzegorz Ogorzałek  wita  z radością i wdziękiem
wszystkich, przekazuje głos młodzieży
Dziękujemy bardzo za uczestnictwo we wspólnej Eucharystii. I kolumną
za sztandarem przeszliśmy na KUL. Dumnie i radośnie tak przez miasto.
12.00 – Przerwa kawowa, poczęstunek na KULu
12.30 – Panel dyskusyjny na Auli Muzykologii Collegium JPII, sala 1031
Prowadzi: Kasia Kusy
Okiem reportera:
„Ostatnim punktem programu obchodów
XX-lecia KSM był panel dyskusyjny z udziałem Janusza
Radka na temat obecnego stanu młodzieży w naszym
kraju. Podczas niego szczególnie wybrzmiały takie
wartości jak: Bóg, pasje, rodzina, otoczenie. Pan Janusz
z wielkim optymizmem i radością opowiadał nam nie
tylko o zawodzie muzyka i spełnieniu życiowym, ale
także nawiązywał do swojej rodziny i wartości którymi
kieruje się w życiu codziennym. Nie zabrakło również
czasu na zadawanie pytao, autografy i zdjęcia grupowe z
artystą.”
14.00 – Obiad
Zakooczenie.
„Obchody XX-lecia były czasem na to by móc zatrzymad się na chwilę i spojrzed wstecz na działania naszego
stowarzyszenia, a jednocześnie zastanowid się co można zrobid i udoskonalid by tak hucznie przeżywad kolejne rocznice
istnienia naszej wspólnoty.”
Sen…?
Oj tam, oj tam… 
7
'„Przez cnotę, naukę i pracę służyd Bogu i Ojczyźnie” - słowa te zapalają do działania
rzesze młodych na Lubelszczyźnie. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji
Lubelskiej obchodzi 20 lat swojego istnienia. Organizacja, która skupia głównie młodzież
szkolną, stawia sobie za cel zarówno formację duchową, intelektualną, jak i wolontariat.
' - itvl.pl
'O początkach Stowarzyszenia na Lubelszczyźnie mówił na konferencji prasowej ks. Adam Bab, zastępca asystenta
diecezjalnego KSM. Zauważył, że w latach 90. młodzież miała więcej wolnego czasu i mniej propozycji, dlatego oferta
KSM, by ich "zagospodarowad", pozwolid sensownie spędzid czas i zrobid coś dla innych, spotkała się z tak dużym
odzewem. - Dziś KSM ma większą konkurencję, ale jeśli wrócimy do młodzieoczych ideałów, związanych z pragnieniem
służby dla innych, to wciąż jest coś, do czego możemy się odwoływad, one wciąż są żywe - mówił. Do stowarzyszenia
należą obecnie głównie gimnazjaliści. - Jeśli na tym etapie życia uda się ich zarazid ideałami i wolą działania, to
zaowocuje później – zauważył ks. Bab.' - ekai.pl
'W ramach obchodów 20-lecia Mszę św. w sobotę odprawił delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży bp Henryk Tomasik. Młodzi wysłuchali swoich starszych kolegów, którzy podczas panelu
opowiadali o tym, czy 20 lat KSM to czas zmarnowany, czy wykorzystany, a także wzięli udział w widowisku „Przynaglani
miłością”. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od wręczenia znaczków i legitymacji nowym członkom, a także
wyróżnieo dla oddziałów za osiągnięcia w poprzednim roku.' - ekai.pl
'Po mszy świętej uroczystości jubileuszowe przeniosły się do Collegium Jana Pawła II KUL, gdzie odbyło się spotkanie z
pierwszym członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Nosiło ono nazwę „KSM- było, nie minęło”, a jego celem
było zapoznanie młodych uczestników KSM-u z historią organizacji i jej początkami. Wśród zaproszonych gości byli m. in.
Tomasz Gap i Grzegorz Sprysak - przedstawiciele pierwszych członków KSM, a dziś duchowni.' - radioer.pl
Zapraszamy do biura KSM przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży po Zaopatrzenie na 2012r.!
Mowa o kalendarzach w formacie A3 (w cenie 5 zł/szt.). Ciekawa oprawa graficzna, zdjęcia
pełne wspomnieo, a przy każdym kwartale przypomnienie czym żyją o tej porze roku
KSMowicze. Nasza kolejna pozycja wydawnicza to LEKSYKON, a dokładniej: „Kilka słów o młodych czyli SUBIEKTYWNY
I DZIURAWY LEKSYKON NA 20-LECIE KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI LUBELSKIE”
autorstwa Marty Jachowicz. (cena egzemplarza: 2 zł) …a dlaczego warto?
„SZANOWNY CZYTELNIKU!
Po pierwsze: każda pamięć jest zawodna.
Po drugie: każda pamięć jest subiektywna.
Po trzecie: encyklopedię wydamy z okazji 50-lecia.
Spróbuj zatem przymknąć oko i w tej oto niedoskonałej formie odnaleźć
przede wszystkim własne wspomnienia i ideały, kolory i dźwięki. Bo to przecież Twój KSM.”
8
9
10
W zacne szeregi członków Katolickiego Stowarzyszenia Archidiecezji
Lubelskiej wstąpiło w tym roku blisko 80 osób. Gratulujemy tej odważnej i dorosłej
decyzji. Życzymy spełnienia i realizacji swojego powołania poprzez służbę
i pracę nad sobą.
Witajcie!
Lista przyrzekających 2011r.:
Agata Krzyżan
Kamila Gołębiowska
Jerzy Wydra
Sylwia Wiślioska
Monika Kowalczyk
Bartłomiej Dudkiewicz
Maciej Kułak
Iwona Mirosław
Marcin Dudkiewicz
Dominik Łoś
Wojciech Pizior
Agata Gnaś
Mateusz Łukomski
Aleksandra Smarż
Agnieszka Michałek
Piotr Pawełczak
Aleksandra Pytka
Łukasz Śliwa
Jakub Pietrzak
Kazimierz Krzysztof Wieliczka
Jakub Wójcik
Klaudia Czeleo
Marek Zielioski
Piotr Bielecki
Eliza Drobek
Dominik Kołtyś
Monika Grabowska
Adrianna Suchora
Agnieszka Piotrowska
Agata Weronika Ładniak
Mateusz Maciasz
Magdalena Derkacz
Aleksandra Anna Pawos
Michał Maciasz
Agnieszka Gołębiowska
Magdalena Śledź
Martyna Widyoska
Anika Suchocka
Tomasz Kraska
Sylwester Klimek
Karolina Winiarczyk
Katarzyna Dorota
Paweł Pomorski
Piotr Frączkiewicz
Martyna Gieleta
Paulina Fiut
Marek Kuś
Paweł Lipa
Paulina Jabłooska
Filip Matyja
Monika Sik
Adrianna Lewandowska
Anna Walasik
Sylwia Stefaniak
Milena Lipiec
Emilia Barbara Wasilewicz
Paweł Chrzanowski
Krzysztof Mateusz Szczepanik
Elżbieta Bernatek
Damian Krupski
Michał Szczepaoski
Mateusz Kacperek
Michał Sinielewicz
Mateusz Bąk
Monika Piaseczna
Katarzyna Ewa Nowioska
Maciej Zieokowski
Dorota Stochmal
Monika Gontarz
11
Gratulacje!
Agata Firczuk - Michów Assunzione
Aleksandra Pacholik - Nałęczów Fortitudo
Albert Kędzierski - Lublin Misericordia
Karol Kowalczyk - Świdnik par. pw. NMP Matki Kościoła
Marta Sokołowska - Czemierniki Esperanca
Agnieszka Woźniak - Dys Droga
Karolina Oziemczuk - Kanie Emmanuel
Agata Wasilewicz - Lublin Lux Mundi
Mateusz Wójcik - Lublin Światłośd
Monika Klimek - Dys Droga
Agnieszka Pietrzak - Milejów Tymoteusz
Marlena Samborska Wąwolnica
Agnieszka Próchniak Wąwolnica
Łukasz Plewuch Misericordia
Dominika Borkowska, Rafała Łukasik Nałęczów
Aneta Opolska, Monika Jach Czemierniki
Sebastian Spust Bychawa
Aleksandra Pawelec Kazimierzówka
Eliza Borowiec Bychawa
Ilona Klimek, Kamila Wozniak Dys
Paweł Harbaruk Płomien
Kaminska Natalia i Aleksandra Ruda Huta
Gabrysia Lalak, Ania Kobiałka Tomaszowice
Ania Spodymek Cyców
Markiewicz Kasia, Faustyna Kura Niedrzwica
Pawlak Aleksandra, Kowalska Aleksandra Milejów
Żytek Joanna Wilkołaz
Jarosz Michał, Agata Łukasiewicz Gaudete in Dominum
Dariusz Szady Wysokie
12
13
Jak uważasz w jakim wieku wyrasta się z KSM? Wcześniej powiedz co to
takiego – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży? Można by stwierdzić:
głupie pytanie – przecież to oczywiste! Ale czasem warto zadawać sobie
takie właśnie pytania, pozornie głupie, które skłaniają do przemyśleń.
Czym dla Ciebie jest KSM? Częścią życia? Szkołą życia? Przygodą?
Chwilą? Ile lat ma trwać ta „przygoda” z Bogiem, Kościołem i Ojczyzną?
Człowiek jest jak gąbka chłonie wszystko co na niego spływa.
Każdy z nas ma wybór: pod jaki strumień wejdzie i czym nasiąknie. Czy będzie to strumień nauki Kościoła,
czy będzie to strumień świata, w którym nie ma już miejsca dla Boga. To czym nasiąkniesz zaowocuje tym
jakim będziesz człowiekiem za 10-15-30 lat. Im krótszy okres „nasiąkania” tym słabszy efekt końcowy.
Po chwili refleksji nad wiekiem KSM-owicza czas na zaproszenie:
Jeśli jesteś: młody i studiujesz
Jeśli masz: potrzebę rozwijania się
Jeśli nie chcesz: „przespać” swojej młodości
Jeśli chcesz: być coraz lepszym uczniem Chrystusa
To coś dla Ciebie
MIĘDZYUCZELNIANE KOŁO AKADEMICKIE KSM AL
Kiedy? czwartek, godz. 19.00
Gdzie? Salka przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie (Kościół Garnizonowy)
Co to takiego?
Koło Akademickie KSM to wspólnota zrzeszająca studentów różnych uczelni. MKA KSM to:
rozmowy, debaty, spotkania z gośćmi – świadkami Wiary,
rekolekcje, wyjazdy, pielgrzymki, modlitwa. To szkoła życia i
reagowania na potrzeby środowiska oraz szkoła kontaktu z
Bogiem. MKA to spotkania młodych ludzi, którzy chcą
kształtować swoje życie w oparciu naukę Kościoła. MKA tworzy
przestrzeń w której można kształtować swoją postawę dojrzałego
Katolika i Polaka. Aby zawsze być gotowym służyć Bogu i
Ojczyźnie!
Gotów?
Lubelscy studenci na pielgrzymce do Wąwolnicy
Kontakt: mail: [email protected], strona: www.ksmstudencki.wordpress.com
Iwona Dubaj, prezes Międzyuczelnianego Koła Akademickiego KSM AL
14
Grzegorz Ogorzałek
Propozycja medytacji wg przepisu o. Fabiana Błaszkiewicz SJ
„Nie wychodź na świat, wród do samego siebie. We wnętrzu człowieka mieszka prawda.”
Św. Augustyn
Znajdź w ciągu dnia pół godziny tylko dal siebie. Wyłącz telefon, komputer, usiądź w miejscu gdzie nikt nie będzie Ci
przeszkadzał. Możesz spróbowad się na początek rozluźnid, ale nie przejmuj się jeśli Ci się nie uda. I tak jeśli uda Ci się
pomodlid, to później odkryjesz, że Twoje ciało samo się odprężyło. Uczyo znak krzyża i pomódl się krótko do Ducha
Świętego, by został Twoim przewodnikiem, by zaprowadził Cię dzisiaj w te miejsca w Tobie gdzie ma się coś wydarzyd.
Wyobraź sobie teraz że siedzisz w izdebce jakiegoś starożytnego, wiejskiego domu. Na zewnątrz świeci słooce, ale
okienka są w nim małe, w dodatku zamknięte drewnianymi okiennicami, więc światła do środka wpada niewiele. W
półmroku dostrzegasz tajemniczą postad, która przypatruje Ci się z uwagą i przychylnością. To Duch Święty, zaproszony
przez Ciebie do tej modlitwy. Jak wygląda? Czy coś do Ciebie mówi? Czy chcesz coś do Niego powiedzied?
Duch Święty zaprasza Cię do pójścia za Nim. Otwiera jedyne drzwi w tym pomieszczeniu i wychodzi . Idziesz za Nim.
Okazuje się jedna, że nie prowadziły one na zewnątrz, lecz do wnętrza ogromnej Sali. Pełno tu żyrandoli, zdobionych
kolumn, przepychu ornamentów. Żadnych okien, za to mnóstwo kolejnych drzwi. Duch święty informuje Cię, że
znaleźliście się właśnie wewnątrz Ciebie, że jesteś jak potężny, przez nikogo jeszcze niezbadany zamek, a drzwi, które tu
widzisz prowadzą do niezliczonych komnat, korytarzy, baszt i piwnic Twojego serca. Co chcesz zrobid?
Ruszasz w jakimś kierunku, czy może pytasz Ducha Świętego? Pamiętaj, że gdziekolwiek się znajdziesz, cokolwiek
zobaczysz, o wszystko możesz pytad swojego Przewodnika, bo zawsze będzie przy Tobie. Poczuj wolnośd i zacznij
zwiedzanie, a przygoda niech stanie się poznaniem! Wędruj tak i rozmawiaj z Duchem, przeżywaj intensywnie wszystko ,
co przyjdzie Ci przeżyd, aż uznasz że wystarczy. Wówczas podziękuj, odmów trzy razy: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen” Uczyo znak krzyża.
Modlitwę tę możesz odprawiad codziennie albo gdy szukasz w sobie rozwiązania jakiegoś problemu, odpowiedzi, rady,
przewodnictwa Ducha Świętego. Możesz też w skróconej formie zastosowad ją na początku jakiejkolwiek formy
modlitwy, by w ten sposób łatwiej uświadomid sobie, że wchodzisz w obecnośd Boga i zwrócid się do swojego wnętrza.
W każdy adwentowy czwartek o 6.30 spotykamy się w kościele
pw. Świętego Ducha w Lublinie na Mszy Świętej roratniej.
Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży do wspólnej modlitwy!
Po Mszy Św. zapraszamy na śniadanie :)
15
Już w styczniu rozpoczynamy kolejne szkolenie liderów KSM
AL. W związku z tym każdy oddział KSM jest zobowiązany
zgłosić swojego kandydata do końca grudnia. Zachęcamy do
udziału w szkoleniu, zdobyte umiejętności pomogą Wam
usprawnić pracę w Waszych miejscowościach.
ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO SZKOLENIA LIDERSKIEGO
(opublikowane do pobrania ze strony KSM AL)
Wg naszej definicji LIDER to „Członek KSM AL, który posiada potencjał motywowania, inspirowania
i prowadzenia oddziałów, wrażliwość na drugiego człowieka i otaczającą rzeczywistość: lokalna
i globalną. Swoją postawą realizuje główne kierunki zaangażowania KSM. „
Od kilku lat zarząd KSM AL wybiera osoby z różnych oddziałów do uczestnictwa w szkoleniu
liderskim. Podczas niego liderzy przechodzą warsztaty m.in. z prowadzenia spotkań, pisania
konspektów, rozwiązywania problemów oraz wyjeżdżają do innych oddziałów.
W tym roku chcielibyśmy dokonać wyboru liderów razem z Wami. Prosimy o wybranie z Waszego
oddziału osobę, która wg Was powinna uczestniczyć w tym szkoleniu i ma szansę na otrzymanie
nominacji instruktorskiej.
Warunki, które powinien pełnić kandydat:
1. Być po przyrzeczeniu do KSM
2. Minimum rok w oddziale KSM
I. Dane kandydata:
Imię i nazwisko;
adres.
Wiek; Oddział; Staż KSM; Funkcja w oddziale; Kontakt; Nr telefonu; e-mail;
II. Uzasadnienie (dlaczego wg Was powinien uczestniczyć w szkoleniu liderów):
III. Dane osoby podającej zgłoszenie:
Imię i nazwisko oraz Nr telefonu
Podpis osoby wypełniającej zgłoszenie
Zgłoszenia prosimy przesyład do Marty Sokołowskiej: [email protected]
16
KSM „Fortitudo” Nałęczów –
Odważni wyznawcy Chrystusa
Początek działania naszego oddziału sięga 2008 roku, kiedy to
jedna z uczennic gimnazjum podeszła na przerwie do siostry Rafaeli
z pewną sugestią… Na pielgrzymce do Częstochowy poznała wielu KSMowiczów i podsunęła pomysł stworzenia u nas KSM-u (żeby nie było, że
Nałęczów jest gorszy). Początkowo była to grupa modlitewna,
rozmawiająca na różne tematy, w ogóle nie związane z KSM-em.
Uczestnicy tejże grupy, także nie wiedzieli, czym zajmuje się
Stowarzyszenie. Było tak aż do pewnego pięknego wiosennego dnia
(2009), gdy odwiedziły nas członkinie Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży – Kasia Koguciuk i (chyba) Iwonka Dubaj. Przedstawiły nam,
całkowicie „zielonym”, czym KSM się zajmuje, jakie są jego cele i filary.
Niewiasty owe tak natchnęły członków grupy, że w efekcie piątka śmiałków w wakacje wyruszyła na rekolekcje
kandydackie, praktycznie nie wiedząc nic na temat egzaminu i przyrzeczenia. Śmiałkowie powrócili odmienieni,
napełnieni jakimś nowym blaskiem. Dwoje z nich ruszyło dalej – na warsztaty prezesów i tak uformował się nasz oddział
z pierwszym kierownictwem (wybranym 12.09.2009) w składzie:
Prezes – Aleksandra Pacholik
Z-ca prezesa – Rafał Łukasik
Sekretarz – Dominika Borkowska
Z-ca sekretarza – Sylwia Borkowska
Skarbnik – Anita Socha (od 10.09.2010 Agata Bednarczyk)
Siostra Asystentka – Rafaela Puzio
Oddział w Nałęczowie zawsze był i będzie jedyny w swoim
rodzaju, ze względu na naszego Asystenta, którym nie jest ksiądz, ale…
SIOSTRA! Urszulanka Unii Rzymskiej, wiecznie uśmiechnięta, świetna
gitarzystka, która uświetnia swą grą spotkania i msze święte, znana
w Nałęczowie jako katechetka gimnazjum. Przybrała imię Rafaela, lubi
więc Rafaello , zawsze służy radą i otacza swoją matczyną opieką całą
naszą liczną gromadę.
Nazwa naszego oddziału – Fortitudo, pochodzi z języka łacioskiego
i w przekładzie na polski oznacza ODWAGĘ. Jesteśmy odważni w naszych
działaniach i nie wstydzimy się Jezusa.
Spotykamy się w piątki o godz. 17.00 na wieczorowej Eucharystii,
a potem w salce.
Na spotkaniach nigdy się nie nudzimy. Realizujemy konspekty z pakietów,
ale także własne pomysły. Czasami taoczymy (Tunak, Belgijka), dużo
śpiewamy, wygłupiamy się, naśladujemy znane postacie, m.in. Magdę
Gessler - robiącą kuchenną rewolucję w Nałęczowie, obchodzimy urodziny
członków i jemy słodycze, ale mając taką Siostrę Asystentkę to chyba nic
dziwnego.
Naszym autorskim projektem są WKF-y (Wieczory Kreatywne Fortitudo),
jest to czas na obejrzenie dobrego filmu, zabawę, generalnie rozluźnienie.
Zawsze brakuje nam czasu, co związane jest z żywiołowością
i gadatliwością naszej licznej grupy.
17
DZIAŁANIA NASZEGO ODDZIAŁU (2009-2011):
- Aktywnie działamy przy parafii - często organizujemy czuwania
modlitewne w naszym kościele, włączamy się w obstawę piątkowej
Mszy świętej, pomagamy w zbiórkach, sprzątamy salkę
- Organizujemy dyskoteki – pierwsza była w 2009 roku w naszej salce
(muzyka była puszczana z magnetofonu), duga i trzecia już bardziej
dopracowane, z profesjonalnym sprzętem i w większym lokalu
- integrujemy się z innymi oddziałami poprzez wzajemne odwiedziny
- wyjeżdżamy na rekolekcje kandydackie, członkowskie, warsztaty
prezesów, weekendy majowe, czuwania do Sióstr Urszulanek, Drogę
Krzyżową na Majdanku, Światowe Dni Młodzieży (Madryt 2011),
jeździmy na prawie wszystko, co organizuje CDM w Lublinie (czasem nawet nie znając szczegółów)
- rokrocznie organizujemy w Nałęczowie zbiórki z okazji Dnia Papieskiego
- bierzemy udział w akcji Palma na WDM
- braliśmy udział w akcji „Pomoc dla Gruzji”
- byliśmy współorganizatorami festynu „Pasjonaci Życia” w Tomaszowicach
- współpracujemy z kościołem rektoralnym, tzw. „Kapliczką” – sprzedajemy
własnoręcznie robione kartki i zakładki, świece, zbieramy pieniądze
- organizujemy loterie i kawiarenki w SP lub gimnazjum
- współpracowaliśmy z MOPS w Nałęczowie.
We wrześniu minęło 2 lata od rejestracji naszego oddziału. Nabór trwa
właściwie cały czas (w gimnazjum – zasługa naszej Siostry) i jest on wielkim
sukcesem. We wrześniu przyszła spora grupka pierwszaków, które pragną
dowiedzied się, co robimy i zbliżyd do Boga.
Obecnie do kierownictwa należą:
Prezes – Dominika Borkowska
Z-ca prezesa – Agata Bednarczyk
Sekretarz – Rafał łukasik
Z-ca sekretarza – Sylwia Borkowska
Skarbnik – Maciej Zieokowski
Mówią o nas, że jesteśmy dobrze zorganizowani i zgrani. Muszę tutaj pochwalid umiejętnośd mobilizacji (czasem
nawet dzieo przed akcją), otwartośd na nowe inicjatywy. Myślę, że członkowie czują się dobrze w naszej grupie, zawsze
staramy się okazywad sobie wsparcie, pocieszad i pomagad.
Nasz KSM coraz bardziej się odmładza, co pozwala już w pierwszakach zaszczepiad miłośd do Ojczyzny, wiarę w Boga
i pokazad, jak dobrze wykorzystad potencjał dany nam przez Boga.
KSM Fortitudo liczy sobie ok. 30 członków, z czego 11 jest po przyrzeczeniu, 2 osoby otrzymały nominacje na
instruktorów i 2 są liderami. Mamy wśród nas m.in. PIĘCIORACZKI, Pogromcę Puszek Coca-Coli, Mariana, Afro, Kiśla
i Bambiego, tak więc najlepszych z najlepszych
Pragniemy byd na wieki wierni Ewangelii, Krzyżowi, wierze i Tobie!!!
Duchu Święty, wzbudzaj w nas gorliwośd apostolską, abyśmy w naszych środowiskach szerzyli Cywilizację Miłości,
a w naszych sercach budowali Królestwo Chrystusa!!!
A na KSM-owskie „GOTÓW?” odpowiadamy odważnie - GOTÓW!!!
Do zobaczenia w piątek o 17.00!
Wasz skarbnik – Maciej (Zienio) Zieokowski
Zapraszamy na naszego bloga: http://ksmfortitudo.blogspot.com/
18
Ogłaszamy przetarg na organizację i koordynację Karnawałowego
Balu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji
Lubelskiej.
Zapraszamy do udziału wszystkie oddziały KSM AL, które są w stanie zapewnid:
1. Warunki lokalowe:
- sala taneczna na 400 osób,
- sala na barek (na ok. 40 os.),
- sala dla organizatorów,
- sala dla nietaoczących na Karaoke,
- szatnia dla 400 os.
2. Logistykę działania:
- zaplanowanie i przygotowanie scenariusza wydarzenia (z uwzględnieniem: poloneza, walczyka
czekoladowego, przemówieo gości i innych ewentualnych atrakcji),
- uzgodnienie i podpisanie umów najmu sal,
- uzgodnienie sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia z montażem,
- znalezienie i uzgodnienie warunków z DJ i Wodzirejem,
- zaprojektowanie i wydruk biletów,
- zaprojektowanie i wykonanie dekoracji sal,
- zaplanowanie i przygotowanie barku,
- zakupy żywności i napojów do barku,
- dyżury w barku, szatni i na recepcji,
- ochronę,
- promocja Balu podczas Warsztatów dla kierownictw oddziałów (forma dowolna),
- zaangażowanie innych oddziałów w działania i pomoc w organizacji.
Jednocześnie ze strony Zarządu KSM AL zapewniamy pomoc merytoryczną, finansową i techniczną (zasoby
biura KSM AL: ksero, drukarka kolorowa i inne).
Zgłoszenia prosimy kierowad do biura
KSM AL. (ul. Krakowskie Przedmieście 1,
Lublin, tel.: 815321395)
19
20

Podobne dokumenty