Bezpłatne badanie krwi

Transkrypt

Bezpłatne badanie krwi
Gmina Dobrcz
Bezpłatne badanie krwi
„Nefrotest” to ogólnopolski program bezpłatnych badań krwi pod kątem chorób nerek organizowany dla Nefron Sekcji Nefrologicznej Izby
Gospodarczej Medycyna Polska.
W ramach akcji w latach 2010-2013 przebadaliśmy ponad 20 tys. osób w niemal czterdziestu miejscowościach, potwierdzając
przewidywania polskich lekarzy, mówiące, że w naszym kraju na nerki choruje co dziesiąty Polak. W każdej lokalizacji kampania
przebiega według podobnego scenariusza uwzględniającego działania na dwóch płaszczyznach:
●
część informacyjno-edukacyjna (współpraca z partnerami medialnymi, spotkania z lekarzami pierwszego kontaktu itp.),
●
bezpłatne badania krwi (badania poziomu kreatyniny we krwi).
Celem akcji Nefrotest jest upowszechnianie wiedzy o roli nerek w organizmie i przekonanie Polaków do regularnych badań
profilaktycznych pod kątem chorób układu moczowego ponieważ schorzenia nerek wykryte w początkowym etapie są uleczalne. W
późniejszych fazach, gdy uszkodzenie narządu jest znaczne, a organ nie potrafi już właściwie spełniać swojej funkcji (toksyny nie są
usuwane i zatruwają cały organizm) utrzymanie chorego przy życiu jest możliwe jedynie dzięki terapii nerkozastępczej. Proste analizy
moczu i krwi wykonywane raz w roku, pozwalają wykryć wiele chorób już w bardzo wczesnym stadium, co zwiększa szanse ich
całkowitego wyleczenia lub znacznie spowalnia rozwój schorzenia.
W niedzielę 26 czerwca (w godzinach od 8:00 do 16:00), zapraszamy na bezpłatne testy wykrywające wczesne stadia chorób nerek do
Centrum Dializ Fresenius w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19 (budynek na terenie szpitala Miejskiego). Dla Wygody pacjentów
przeprowadzimy rejestrację chętnych na badania. Zapisy odbędą się 20 i 21 czerwca w godzinach od 10:00 do 15:00, pod numerami
telefonów: 516 07 05 07 lub 516 05 07 05.
Uwaga: Na badanie mogą się zgłosić wyłącznie osoby powyżej 45 roku życia.
1

Podobne dokumenty