modulbox seria h 53

Transkrypt

modulbox seria h 53
OBUDOWY NA SZYNÊ
MODULBOX SERIA H 53
Opis
1. Korpus obudowy
2. Podstawa
3. Element mocuj¹cy
4. Os³ona zaciskowa *
5. Panel *
6. Panel z zatrzaskiem *
7. Panel z zawiasami *
8. Z³¹cze *
* akcesoria
Tolerancja wymiarów = +/- 0,1
Gruboœæ p³ytki drukowanej = 1,6 mm
Tolerancja CSA-CSB-CSC: poni¿ej 86,7 = 0-(-0,3); powy¿ej 86,7 = +/- 86,7

Podobne dokumenty