skala - podatek dochodowy 2009 - 2016

Transkrypt

skala - podatek dochodowy 2009 - 2016
SKALA - PODATEK DOCHODOWY 2009 - 2016
Stawki podatku dochodowego 2009 - 2011
Podstawa obliczenia
podatku w zł
Ponad
Do
85.528
85.528
Podatek wynosi
18% podstawy obliczenia minus kwota 556 zł 02 gr
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Dochód wolny od podatku – 3.091 zł,
Stawki podatku dochodowego 2012- 2016
Podstawa obliczenia
podatku w zł
Ponad
Do
85.528
85.528
Podatek wynosi
18% podstawy obliczenia minus kwota 556 zł 02 gr
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Miesięczna kwota zmniejszająca podatek 46 zł 33 gr
Roczna kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091 zł
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podobne dokumenty