Oddział Ginegologiczno-Położniczy - Samodzielny Publiczny Zespół

Transkrypt

Oddział Ginegologiczno-Położniczy - Samodzielny Publiczny Zespół
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
Oddział Ginegologiczno-Położniczy
W oddziale ginekologiczno-położniczym wykonuje się:
●
zabiegi drogą brzuszną i pochwową
●
zabiegi endoskopowe: diagnostykę i zabiegi laparoskopowe w przypadkach niepłodności, guzów
łagodnych (torbieli) jajnika, podejrzenia endometriozy miednicy mniejszej, diagnostyka i leczenie ciąży
pozamacicznej - ektopowej, nieokreślonych dolegliwości jamy brzusznej.
●
zabiegi z użyciem taśmy TVT w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
●
operacje z użyciem biomateriałów w zaburzeniach statyki narządu rodnego
●
diagnostykę drożności jajowodów (HSG)
Poza tym zakres usług medycznych na oddziale ginekologicznym obejmuje także leczenie powikłań
wczesnej ciąży (do 21 tygodnia).
W oddziale leczone są ciężarne powyżej 21 tygodnia ciąży z takimi powikłaniami jak nadciśnienie tętnicze,
zagrażający poród przedwczesny, niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa.
Blok porodowy dysponuje dwoma pojedynczymi salami porodowymi przystosowanymi do porodów
rodzinnych. Poród rodzinny jest bezpłatny, gdy spełnione są następujące warunki: występuje regularna
czynność skurczowa, nie ma przeciwwskazań medycznych. Rodząca może sama wybrać pozycję, w której
chce rodzić. Do dyspozycji rodzących są specjalistyczne łóżka porodowe, maty, piłki, worki sacco oraz
drabinki. Do uśmierzenia bólu porodowego wykorzystywany jest "gaz rozweselający" EntonoX oraz Tens bezpłatnie. Noworodek bezpośrednio po porodzie fizjologicznym, jeśli nie ma przeciwwskazań
medycznych, jest kładziony na brzuch matki i przebywa z nią przez okres wczesnego połogu ok 2 godz.
(skin to skin).
Prowadzona jest również Szkoła Rodzenia. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 17:00 w świetlicy
szpitalnej na VI piętrze. Cykl obejmuje 6 spotkań, których celem jest:
●
przygotowanie do aktywnego porodu
●
przygotowanie do porodu we dwoje
●
wykłady dotyczące opieki i pielęgnacji noworodka
●
karmienie piersią
●
ćwiczenie usprawniające na czas ciąży
●
ćwiczenie oddechowe i relaksujące
Uczestnictwo w Szkole Rodzenia jest okazją do: spotkania się z lekarzami, położnymi i innymi przyszłymi rodzicami, porozmawiania o swoich obawach,
1
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
dolegliwościach i spostrzeżeniach. Jest okazją do poznania ćwiczeń i zachowań przydatnych podczas porodu, nauczenia się oddechu przeponowego
zapewniającego komfort tlenowy rodzącemu się dziecku, poznania cyklu ćwiczeń przygotowujących parę do współdziałania w trudzie wydawania na świat
nowego życia oraz okazją do treningu relaksu, ćwiczeń odprężających, ułatwiających rodzącej kobiecie panowanie nad swym ciałem. Zajęcia w Szkole Rodzenia są
bezpłatne.
Prowadzące zajęcia:
●
poł. Grażyna Katra
●
poł. Marta Bajorska
●
poł. Bernarda Sawicka
Członkami zespołu są:
1. Lek. Dariusz Nawara - ordynator oddziału
2. Lek. Stanisław Polewka - z-ca ordynatora
3. Lek. Bożena Tomczak
4. Lek. Mirosław Kamiński
5. Lek. Janusz Rączy
6. Lek. Jarosław Niemiec
7. Lek. Jarosław Kłuskiewicz
Położna koordynująca - Bernarda Sawicka
Telefon kontaktowy:
●
gabinet lekarski 774801126
●
dyżurka położnych 774801125
Oddział ginekologiczo-położniczy znajduje się na pierwszym piętrze szpitala.
Dokumenty do pobrania:
Karta ruchów płodu
Karta ruchów płodu - tabela
2