regulaminie amica cup 2009

Transkrypt

regulaminie amica cup 2009
VI Puchar Amica Wronki S.A.
1. Organizatorzy:
Amica Wronki S.A., Klub Kręglarski „Dziewiątka” Wronki, Wroniecki Ośrodek Kultury
2. Termin rozgrywania zawodów: 15 - 17 maja 2009 r. (piątek - niedziela)
3. Miejsce rozgrywania zawodów: Kręgielnia Wronieckiego Ośrodka Kultury, Wronki, ul. Poznańska 30 B
4. Uczestnicy: turniej otwarty dla mężczyzn i kobiet (zarówno amatorzy jak i osoby posiadające
licencję PZK), osoby od 18 roku życia (rocznik 1991 i starsi)
5. Komisja sędziowska: sędzia główny – Filip Brzóska, sędzia sekretarz – Czesław Konkol, sędziowie
stolikowi – Jacek Nykiel, Tadeusz Ziołek, Piotr Roszak,
6. Klasyfikacje:
a) Indywidualne: Mężczyzn i Kobiet
b) Par: Mężczyzn i Kobiet
7. Eliminacje indywidualne i turniej par:
a) Każdy zawodnik / zawodniczka może grać tylko jeden raz
b) Jeżeli zawodnik / zawodniczka jest zgłoszony zarówno do konkurencji indywidualnej jak i par
uzyskany wynik jest mu / jej zaliczony równocześnie do eliminacji indywidualnych oraz do wyniku
w parze
c) Zawodnicy z jednej pary nie muszą startować w tym samym bloku
d) Para musi zostać zgłoszona do sędziego głównego przed startem pierwszego zawodnika z pary
e) Ilość rzutów: 3 obowiązkowe rzuty próbne do pełnych, a następnie 60 eliminacyjnych rzutów
do pełnych;
f)
zasady gry, w tym karania żółtymi i czerwonymi kartkami zgodnie z przepisami obowiązującymi
w rozgrywkach prowadzonych przez PZK
g) Do rozgrywek grupowych awansuje:
8 kobiet
32 mężczyzn
h) Sędzia główny może dokonać zmian w ilości zawodników i zawodniczek awansujących do
rozgrywek grupowych po zamknięciu listy zgłoszeń (założenie wyjściowe to: ¾ startujących w
eliminacjach to mężczyźni)
i)
Przy uzyskaniu równej liczby kręgli o miejscu w eliminacjach indywidualnych:
W pierwszej kolejności decyduje najwyższy wynik z toru
W drugiej drugi z kolei wynik na torze, itd.
j)
Przy uzyskaniu równej liczby kręgli o miejscu w klasyfikacjach par:
W pierwszej kolejności decyduje suma najwyższych wyników z torów każdego zawodnika z pary
W drugiej kolejności suma drugich z kolei wyników z torów każdego zawodnika z pary, itd.
8. Rozgrywki grupowe:
a) W grupie pojedynki rozgrywane są „każdy z każdym”
b) W pojedynku każdy z zawodników oddaje 20 rzutów do pełnych na jednym torze zgodnie z
załączoną rozpiską
c) Zwycięzca pojedynku otrzymuje dwa duże punkty, przegrany zero; w wypadku remisu każdy z
graczy otrzymuje jeden duży punkt
d) O kolejności w grupie decydują:
W pierwszej kolejności duże punkty
W drugiej kolejności zbite kręgle
W trzeciej kolejności bezpośredni pojedynek
W czwartej wyższe rozstawienie po eliminacjach
e) Z każdej grupy męskiej awansuje dwóch najlepszych zawodników
f)
Z każdej grupy kobiecej awansują dwie najlepsze zawodniczki
9. Rozgrywki pucharowe:
Przeprowadzone zostaną zgodnie z załączoną rozpiską
Każdy z zawodników oddaje po 10 rzutów do pełnych na każdym z dwóch torów
O wygranej decyduje suma punktów
Przy równej ilości punktów zawodnicy oddają po trzy rzuty do pełnych na torach, na których
skończyli pojedynek
Jeżeli ta dogrywka nie wyłoni zwycięzcy zawodnicy zmieniają tory i wykonują kolejne trzy rzuty
do pełnych, i tak do skutku
10. Nagrody:
a) Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla:
miejsc 1 – 8 w klasyfikacji mężczyzn
miejsc 1 – 8 w klasyfikacji kobiet
miejsc 1 – 4 w klasyfikacji par kobiet
miejsc 1 – 6 w klasyfikacji par mężczyzn
Sędzia główny może dokonać zmian ilości osób nagradzanych po zamknięciu listy zgłoszeń i zmianach
w ilości osób awansujących do rozgrywek grupowych.
c) Nagrodami będzie sprzęt AGD oraz gadżety Amica Wronki S.A. o wartości ok. 5 tys. zł
d) dekoracje najlepszych zawodników i zawodniczek we wszystkich klasyfikacjach odbędą się w
niedzielę po zakończeniu turnieju indywidualnego
11. Zgłoszenia do VI Pucharu Amica Wronki S.A. przyjmowane będą: telefonicznie 501 467 765
(Jacek Nykiel), 668 441 950 (Filip Brzóska) lub e-mailem na adres [email protected],
[email protected],
12. Termin zgłoszeń 10 maja 2008 r. (ilość zgłoszonych osób będzie na bieżąco publikowana na
stronach internetowych: WWW.kreglewronki.pl, WWW.ligavector.pl i WWW.kregle.net)
13. Noclegi zainteresowani rezerwują sobie we własnym zakresie.
14. Wpisowe:
a) turniej indywidualny: 20 zł od osoby
b) turniej par: 20 zł od pary
c) wpisowe należy wpłacać u sędziego sekretarza przed startem.
15.
Termin
ogłoszenia
harmonogramu
zawodów
11
maja
WWW.ligavector.pl i WWW.kregle.net)
16. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga jednoosobowo sędzia główny.
2009
r.
(WWW.kreglewronki.pl,

Podobne dokumenty