Suplikacja osoby dotkniętej podszeptami szatana podczas modlitwy

Transkrypt

Suplikacja osoby dotkniętej podszeptami szatana podczas modlitwy
Suplikacja osoby dotkniętej
podszeptami szatana podczas
modlitwy lub recytacji
Koranu
Usman Ibn al-As powiedział:
„Wysłanniku Allaha, w modlitwie i
podczas recytacji (Koranu) przychodzi
do mnie szatan i myli mnie”.
Wysłannik Allaha rzekł: „To diabeł
zwany Chanzab, zatem kiedy
poczujesz jego obecność, oddaj się
pod ochronę Allaha przed nim i
trzykrotnie spluń (powietrzem) na
lewą stronę”
www.islam-sunna.pl

Podobne dokumenty