Tekstualia 2 (45)

Transkrypt

Tekstualia 2 (45)
TEKSTUALIA nr 2 (45) 2016
Rumuńska „Arca” w „Tekstualiach”
Z przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników „Tekstualia” nr 2 (45) 201 , na łamach którego gościmy
rumuńskie czasopismo „Arca” z Aradu. W ten sposób
nasz kwartalnik po raz kolejny stał się „przestrzenią
spotkania”, czyli miejscem, w którym stają się możliwe
nie tylko prezentacja periodyku sprofilowanego odmiennie niż „Tekstualia” i przynależącego do innej
kultury, lecz także nawiązanie autentycznej i żywej
dialogowej relacji z innością.
dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
♦ Gheorghe Mocuţa, podróż. wygnanie, vague à
l’âme, la science du poème, Paris ’68, satyra. na mojego ducha, Dziennik, Bobigny, Mardi gras. Ostatki, melting pot w Hôtel Pasteur, wiersz z pociągu metra, czekam na metro na Place des Fêtes, opowieść o myszce
wędrowniczce złej na całą wieś co powróciła do miejsca które opuściła kiedyś, poeta pożerający syna, przełożyła Olga Bartosiewicz
♦ Ioan Matiuț, to wszystko, przełożył Bogumił Luft
♦ Petru M. Has, Kabała, Rozporek, Bajka, Naród,
Przejechał tramwaj Lucjan, Sum, esse fui, Pejzaż
z wielkimi literami, Puszka z oliwkami, Łóżko Wschodnie…, przełożył Bogumił Luft
♦ T.S. Khasis, bonanza, drobne w kieszeni handlarza
rybami, głodny chleb zajada, gotowce, - poezja strudel,
– wiem, że tam jesteś –, przełożyła Marta Tórz
ESEJ
♦ Ciprian Vălcan, Cioran – rozważania o szaleństwie,
przełożył Kazimierz Jurczak
♦ Lajos Notaros, Wiedeń u stóp wulkanu, przełożył
Bogumił Luft
PROZA
♦ Gheorghe Schwartz, Tableau, przełożyła Justyna
Teodorowicz
♦ Felix Nicolau, Śmierci równoległe, przełożyła Marta
Tórz
♦ Andrei Mocuţa, Język na wodzy, przełożyła Olga
Bartosiewicz
Iosif Stroia, INTERSECTION, techniki różne, 77x67 cm, 2008
(…) Kwartalnik „Arca” jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych czasopism kulturalnych współczesnego
Siedmiogrodu. Stanowi przykład szczęśliwego połączenia dwojakiego rodzaju misji: udostępniania lokalnej społeczności literatury powszechnej (w przekładach) oraz prezentowania na swoich łamach twórczości miejscowych autorów, dla których regionalizm jest
czymś więcej aniżeli elementem poprawności politycznej charakterystycznej dla współczesnej Europy.
dr hab. Kazimierz Jurczak
SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY WSTĘPNE
♦ Żaneta Nalewajk-Turecka, Przestrzeń spotkania
VI – rumuńska „Arca” w „Tekstualiach”
♦ Kazimierz Jurczak, Środowisko intelektualne Aradu. Szkic do portretu zbiorowego
♦ Vasile Dan, Kilka słów o „Arce”. Przedmowa, przełożył Bogumił Luft
POEZJA
♦ Romulus Bucur, Sztuka wojny, przełożył Bogumił
Luft
♦ Vasile Dan, Szkło kontaktowe, Młodzi poeci, Zimowa opowieść, Przypis do pierwszego listu do K, Drugi
przypis do listu K, To wszystko na nic, Piosenka, Moje
oczy zaczęły wreszcie widzieć, Czarna dziura, Jestem
poetą sceptycznym, przełożyła Justyna Teodorowicz
DRAMAT
♦ Ion Corlan, Spotkanie, przełożyła Justyna Teodorowicz
LEKTURY PARALELNE
♦ Radu Ciobanu, Jak oni nas widzą, przełożyła Olga
Bartosiewicz
SZTUKI WIZUALNE
♦ Onisim Colta, Dwie drogi – dwie formy pragnienia
w sztuce, przełożyła Justyna Teodorowicz
PRO MUSICA
♦ Johannes Waldmann, Goethe, Elegia z Marienbadu
i wspaniała muzyka Sebastiana Tegzesiu, przełożył
Bogumił Luft
***
VARIA
♦ Magdalena Supeł, Metafory w czeskim przekładzie
utworów Bolesława Leśmiana Rostla višeň na královském sadě Vlasty Dvořáčkovéj
♦ Janusz Łastowiecki, Rozczarowanie, konsumpcja
i niespodzianka – estetyczne uwarunkowania odbioru
współczesnego słuchowiska
KRYTYKA ARTYSTYCZNA
♦ Karol Stefańczyk, Inne ocalenie [O książce Adama
Lipszyca Czas wiersza. Paul Celan i teologie literackie]