Ręczne wykopuje wykopy w celu budowy fundamentów i podziemia

Komentarze

Transkrypt

Ręczne wykopuje wykopy w celu budowy fundamentów i podziemia
Nazwa:
Kopacz
Kod:
931202
Synteza:
Ręczne wykopuje wykopy w celu budowy fundamentów i podziemia oraz
wykopy dla różnego rodzaju instalacji.
Zadania
zawodowe:
• wykonywanie wykopów w celu budowy fundamentów i podziemia
oraz wykopów dla różnego rodzaju instalacji z wykorzystaniem
prostych narzędzi ręcznych, takich jak: łopata i kilof, taczka i inne
proste narzędzia;
• zabezpieczanie krawędzi wykopu przy pomocy barier ochronnych;
• zabezpieczanie ścian wykopów o głębokości powyżej 1 m przed
osunięciami ziemi za pomocą: ścian (skarp) pochylonych,
umocnień pionowych ścian itp.;
• wykonywanie spadków umożliwiających odpływ wód deszczowych
od wykopu;
• sprawdzanie stanu obudowy lub skarpy wykopu przed
przystąpieniem do prac w wykopie;
• zakopywanie wykopów po wykonaniu prac;
• porządkowanie terenu po zakopaniu wykopu;
• przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony
ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Podobne dokumenty