Generuj PDF - KPP Sandomierz

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - KPP Sandomierz
KPP SANDOMIERZ
Źródło:
http://sandomierz.swietokrzyska.policja.gov.pl/tsa/dzialania-policji/aktualnosci/15957,Bezpieczny-Dzien-Wspolnoty-w-Sando
mierzu.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 11:10
BEZPIECZNY DZIEŃ WSPÓLNOTY W SANDOMIERZU
Pielgrzymi wyjechali już z Sandomierza do którego przybyli na Diecezjalny Dzień Wspólnoty
zorganizowany w ramach XXXI Światowych Dni Młodzieży. Nad bezpieczeństwem przebywających u nas osób
czuwali świętokrzyscy policjanci. Od piątku na terenie Sandomierza funkcjonowało Centrum Dowodzenia
koordynujące pracę wszystkich służb.
Sandomierscy policjanci do organizacji Diecezjalnego Dnia Wspólnoty przygotowywali się już od 2015 roku, kiedy to powstała
pierwsza koncepcja przebiegu tego przedwsięwzięcia. Rok 2016 przyniósł szereg regularnych spotkań Komendanta
Powiatowego Policji mł. insp. Dariusza Chmielowca z przedstawicielami władz samorządowych, przedstwicielami kościoła
oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, na których bieżąco analizowano problemy i wypracowywano
szczegółowe plany dzialania. Wyznaczone zostały miejsca gromadzenia się pielgrzymów oraz miejsca parkingowe na terenie
giełdy, które zapewniały bezpieczny, łatwy i wygodny dojazd do miejsca uroczystości.
W lutym tego roku decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu został powołany zespól do spraw związanych z
przygotowaniem Dni Diecezjalnych. Starosta Sandomierski powołał sztab do spraw koordynacji działań nad bezpiecznym
przebiegiem obchodów ŚDM na terenie powiatu sandomierskiego. W ramach organizacji powstało również Centrum
Dowodzenia w skład, którego wchodził personel, środki łączności i wyposażenie, które na wniosek policji wzmocnione zostało
dwiema kamerami monitoringu. Podczas Dnia Wspólnoty Jego Ekscelencja biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
dwukrotnie odwiedził Centrum Dowodzenia chwaląc i dziękując za wzorową służbę policjantów.
W Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu odbywały się szkolenia dla funkcjonariuszy dotyczące między innymi
problematyki związanej z wielokulturowością pielgrzymów. Mundurowi dysponowali wszelkimi narzędziami niezbędnymi do
zapewnienia bezpieczenstwa w rejonach celebry, ale także w miejscach większych skupisk ludzkich jak dworce, parkingi,
główne trasy i ciągi komunikacyjne itp. przeprowadzali wybiórcze kontrole osób oraz bagaży. Policjantów w patrolach
prewencyjnych pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych wspierali policjanci ruchu drogowego i służb kryminalnych (w
cywilu). Ich zadaniem również był obserwowanie zachowania ludzi, typowanie osób, które powinny zostać poddane
sprawdzeniu, zwracanie uwagi na pozostawiony bez nadzoru bagaż czy inne przedmioty.
Uroczystości przebiegły bez żadnych zakłóceń i incydentów. Duża sprawność i elastyczność działania służb, świetna
współpraca oraz wymiana informacji pozwoliły na utrzymanie bezpieczeństwa na poziomie zgodnym z oczekiwaniami
organizatorów. Pielgrzymi od blisko 200 policjantów mogli uzyskać wszelkie informacje i pomoc. Mundurowi czuwali nad
bezpieczeństwem tysięcy osób z Francji, Kanady, Hiszpanii, Ukrainy, Wybrzeża Kości Słoniowej, Indii, Włoch, Nigerii i Polski,
wszystko po to by zapewnić maksymalne poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i pielgrzymów.
Opr. PM
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty