różne formy działalności tłumacza

Transkrypt

różne formy działalności tłumacza
RÓŻNE FORMY DZIAŁALNOŚCI TŁUMACZA
Michał Norwicz, doradca podatkowy
Tłumacz, który chce rozpocząć działalność może świadczyć usługi na podstawie umowy zlecenia
lub o dzieło i nie martwić się o:
 koszty uzyskania przychodu - bo są zryczałtowane (20% lub 50%) - co nie wyklucza zastosowania kosztów rzeczywiście poniesionych,
 zaliczkę na podatek - bo powinien odprowadzić zleceniodawca - choć czasami musi to zrobić sam zleceniobiorca,
 informację do urzędu skarbowego - bo również powinien wysłać zleceniodawca, lecz gdy
zleceniodawca nie potrąci zaliczki na podatek dochodowy to zleceniobiorca może i musi
złożyć odpowiedni PIT.
Forma takiej działalności ma jednak sporo ograniczeń. Przede wszystkim usługi można świadczyć tylko na rzecz przedsiębiorstw i tego samego rodzaju usług, nie można świadczyć na rzecz
osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Żeby więc nie ograniczać się
w świadczeniu swoich usług, najkorzystniej zarejestrować działalność gospodarczą.
Jeżeli chodzi o tłumaczy przysięgłych, którzy nie chcą rejestrować działalności gospodarczej
i tłumaczą tylko dla firm na podstawie umowy o dzieło, to w dalszym ciągu brak jest regulacji
prawnych, które pozwoliłyby im wykonywać tłumaczenia dla osób fizycznych bez zgłoszenia
tejże działalności.

Podobne dokumenty