Spis treści Wstęp Rozdział I Wokół definicji zdrowia publicznego

Transkrypt

Spis treści Wstęp Rozdział I Wokół definicji zdrowia publicznego
Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej. Wybrane problemy.
Autor: Cezary W. Włodarczyk
Spis treści
Wstęp
Rozdział I
Wokół definicji zdrowia publicznego
Aspekty definicji
Uwarunkowania stanu zdrowia
Kontekst etyczny
Podsumowanie
Rozdział II
Zdrowie publiczne w Unii Europejskiej
Polityka zdrowotna Unii
Inicjatywy cząstkowe
Palenie papierosów
Picie alkoholu
Sieć nadzorowania chorób zakaźnych
AIDS/HIV
Narkotyki i uzależnienia lękowe
Choroby nowotworowe
Krew, tkanki, organy
Rzadkie choroby i inne choroby
Nadwaga i otyłość
Sprawy środowiska
Zdrowie psychiczne
Inicjatywy informatyczne - e-Health
Urazy i zranienia
Gotowość do działania w przypadkach zagrożenia
Inicjatywy syntetyczne
W poszukiwaniu nowego programu zdrowia publicznego
Propozycja programu 2000
Program zdrowia publicznego 2003-2008
Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013,
wersja 2005
Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013, wersja 2006
Nierówności w zdrowiu
Podsumowanie
Rozdział III
Programy zdrowia publicznego
Szwecja
Finlandia
Norwegia
Holandia
Dania
Wielka Brytania
Francja
Raporty na temat zdrowia publicznego
Sto wskaźników
Kanada
USA
Podsumowanie
Rozdział IV
Podstawowe funkcje zdrowia publicznego
Inicjatywa WHO
Wersja amerykańska
Funkcje wiodące (core functionś)
Podstawowe świadczenia zdrowia publicznego (essential seryices ofpublic healtti)
Wersja PAHO
Rozwój koncepcji funkcji podstawowych
Funkcje podstawowe
Wykorzystanie koncepcji
Dalsze kroki
Biuro Regionalne WHO dla Zachodniego Pacyfiku
Lista funkcji
Stosowanie koncepcji
Inne doświadczenia
Australia
Indie
Narodowe Rachunki Zdrowia
Opinia Banku Światowego
Podsumowanie
Zakończenie
Wykorzystane dokumenty Unii Europejskiej
Piśmiennictwo

Podobne dokumenty