320020

Transkrypt

320020
Karta techniczna
Środek czyszczący. Elew. z granitu i kamienia szl..
Właściwości:
Usuwa osady, rdzę i zabrudzenia. Odnawia powierzchnie narażone na ostre zanieczyszczenia. Nie uszkadza powierzchni .
Instrukcja użycia:
Rozpuścić 25-50% preparatu w wodzie. Nanieść produkty czyszczące jak zazwyczaj. Szorować szczotką lub innym przedmiotem.
Wypłukać w wodzie, aby otrzymać pH neutralne. Ilość oraz czas reakcji zależą od stanu powierzchni.
Zastosowanie:
Można stosować do:
Podłogi. Materiały odporne na kwasy. Granit, łupek, ceramika kamienna,
gruba terakota. Nie stosować na marmurach, wapieniach lub posadzkach
podatnych na działanie kwasu.
Firmy/Instytucje:
Budownictwo.
Format
opakowania
5-20 lt
Dawka:
Właściwości fizyczne i chemiczne:
Wygląd:
Płyn przezroczysty
Kolor:
Różowy
Zapach:
Charakterystyczny
Gęstość:
1,25+-0,01
Fasady z kamienia szlachetnego
25-50 %
pH:
Skład jakościowy:
Związki powierzchniowoczynne. Kwasy
nieorganiczne. Związki antykorozyjne.
Barwniki. Woda.
www.sucitesa.com
Kod:
320020
Wersja/Data:
10 / 12/01/2015
Język:
PLK
Akredytacje:
Rejestry:
Wyprodukowano w U.E.
Informacja orientacyjna w celach handlowych. Postępuj zgodnie ze
wskazówkami etykiety i karty charakterystyki dotyczącymi prawidłowego
posługiwania się i stosowania produktu. Skontaktuj się z naszym Działem
Technicznym w celu rozwiania wszelkich wątpliwoś
Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.
C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallés
(Barcelona) – España (Spain) - Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419

Podobne dokumenty