Test - Home.pl

Transkrypt

Test - Home.pl
Pieczątka szkoły
Liczba punktów
Kod ucznia
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
STOPIEŃ SZKOLNY– 16.11.2016
1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie
masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.
2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.
3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.
4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną,
prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:
A
XB
C
Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem
XB , po czym skreśl właściwą literę, np.:
A
XB
XC
5. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z
innymi uczestnikami konkursu.
6. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.
7. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.
8. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – SZKOŁA PODSTAWOWA
STOPIEŃ SZKOLNY
Zadanie 1. – (5 p.)
Przeczytaj tekst i zaznacz w tabeli znakiem x czy zdanie jest prawdziwe (richtig) czy
fałszywe (falsch).
Katharinas Tag
Hallo, ich heiße Katharina und ich wohne in Krakau. Ich möchte etwas über meinen Tag und
meine Schule erzählen. Normalerweise stehe ich 6.30 Uhr auf, danach dusche ich mich und
putze mir die Zähne. Gegen 7.00 Uhr frühstücke ich. Um 8.15 Uhr beginnt mein Unterricht.
Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Meistens habe ich 7 Unterrichtsstunden. Meine
Lieblingsfächer sind Sport und Mathe. In Mathe habe ich nur Fünfen und Sechsen.
Zu Mittag esse ich in der Schule. Ich muss mich immer beeilen, denn die Mittagspause ist
kurz. Ich komme nicht gern zum Unterricht zu spät.
Nach dem Unterricht treffe ich meine Freunde oder ich gehe bei schönem Wetter spazieren.
Zu Hause bin ich oft gegen 16.00 Uhr. Zuerst mache ich meine Hausaufgaben, dann helfe ich
meiner Mutter beim Abendessen. Wir essen zu Abend immer zusammen. Danach sehe ich
meistens fern oder lese ein Buch. Ich stehe immer früh auf, deswegen gehe ich schon um
22.30 ins Bett.
richtig
falsch
1. Katharina erzählt über ihren Alltag.
2. Das Abendessen macht Katharina mit ihrer Mutter zusammen.
3. Katharina bekommt in Mathe sehr gute Noten.
4. Nach der Schule geht sie jeden Tag spazieren.
5. Am Abend liest Katharina oft.
Zadanie 2. – (5 p.)
Uzupełnij tekst wyrazami podanymi w ramce. Dwa wyrazy nie pasują do żadnej luki.
Großeltern – klein – finden – arbeiten – Kuchen – Medikamente – Opa
Meine Familie
Meine Familie ist 1. ______________. Ich habe keine Geschwister. Wir wohnen in Bialystok,
aber meine Großeltern wohnen in Warschau. Meine Eltern 2. ______________ sehr viel.
Unter der Woche sind sie fast nie zu Hause. Meine Mutter und mein Vater sind Kinderärzte
von Beruf. Sie arbeiten in einem Krankenhaus und untersuchen kleine Patienten. Sie messen
den Kindern die Temperatur, verschreiben 3. ______________ und sprechen mit den Eltern.
Am Wochenende haben sie endlich Zeit für mich. Wir spielen zusammen, gehen spazieren
oder fahren Rad. Manchmal besuchen wir meine 4. ______________. Ich fahre nach
Warschau sehr gern. Meine Oma bäckt immer einen guten 5. ______________ und mein Opa
erzählt mir interessante Geschichten. Oft gehen wir in den ZOO oder ins KopernikusZentrum. Ich liebe meine Familie sehr.
2z7
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – SZKOŁA PODSTAWOWA
STOPIEŃ SZKOLNY
Zadanie 3. – (5 p.)
Odpowiedz na pytania.
1. Jaka jest liczba mieszkańców Niemiec?
A. 82 miliony.
B. 56 milionów.
C. 28 milionów.
2. W jakiej kolejności występują kolory na fladze niemieckiej, wymieniając od góry?
A. Czarny-czerwony- złoty.
B. Czerwony-czarny-złoty.
C. Złoty-czerwony-czarny.
3. Jak nazywa się najdłuższa rzeka płynąca przez Niemcy?
A. Dunaj.
B. Łaba.
C. Ren.
4. Jak nazywa się obecny prezydent Niemiec?
A. Willy Brandt.
B. Joachim Gauck.
C. Angela Merkel.
5. Z iloma krajami graniczą Niemcy?
A. 9
B.10
C.7
Zadanie 4. – (6 p.)
Zapisz słownie podane godziny.
Uhrzeit
1. 21.30
2. 8.45
3. 12.05
offiziell
inoffiziell
Zadanie 5. – (5 p.)
Uzupełnij zdania zaimkiem osobowym lub dzierżawczym w odpowiednim przypadku.
1. – Kennst du meinen Bruder? – Ja, ich kenne _______ .
2. – Wo ist eure Katze? - _______ Katze sitzt unter dem Tisch.
3. – Ist das _______Buch, Herr Bauermann? – Ja, das ist mein Buch.
4. – Wann besuchst du deine Oma? – Ich besuche _______am Abend.
5. – Rufst du mich heute an? –Ja, ich rufe _______ an.
Zadanie 6. – (5 p.)
Zapytaj o podkreślone części zdania.
3z7
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – SZKOŁA PODSTAWOWA
STOPIEŃ SZKOLNY
1. Ich gehe in den Park.
___________________________
2. Der Schrank steht im Klassenraum.
___________________________
3. Das ist Annas Haus.
___________________________
4. Da steht meine Freundin.
5. ___________________________
6. Er ist zehn Jahre alt.
___________________________
Zadanie 7. – (6 p.)
Dokończ zdania oznajmujące, pytające lub rozkazujące w czasie teraźniejszym. Pamiętaj o
odmianie czasowników.
1. Wann __________________________________________________________________ ?
(aufstehen, jeden Tag, du)
2. Wir
_________________________________________________________________.
(sich umziehen, nach der Schule, schnell, immer)
3. Kinder, _______________________________________________________________ !
(Hausaufgaben, jetzt, machen)
4. Sven, ________________________________________________________________ !
(sprechen, lauter)
5. Mein Freund ____________________________________________________________ .
(nicht, können, schwimmen, gut)
7. Katrin _________________________________________________________________.
(mitnehmen, auf die Party, ihre kleine Schwester)
4z7
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – SZKOŁA PODSTAWOWA
STOPIEŃ SZKOLNY
Zadanie 8. – (6 p.)
Wstaw przeczenie kein/keine/keinen lub nicht.
1.Meine Freundin lernt _______ gern Fremdsprachen.
2. Ich habe leider _______ Hund.
3. Wir gehen heute _______ ins Kino.
4. Hast du eine Schwester? – Nein, ich habe _______ Geschwister.
5. Bist du Peter? – Nein, ich bin _______ Peter.
6. Julia und Annawohnen_______ in Berlin, sondern in Bremen.
Zadanie 9. – (4 p.)
Połącz odpowiednio zdania. Jedno dokończenie nie pasuje do zdań.
A. deshalb bleibt sie den ganzen Tag im Bett.
1.Zuerst wäscht er sich,
B. deshalb geht er zur Schule.
2. Katrin fühlt sich schlecht,
C. aber er kennt deine Adresse nicht.
3. Ist das deine Tante,
D. dann zieht er sich an.
4. Adam möchte dich sehr gern besuchen,
E. oder deine Mutter?
1.
2.
3.
4.
Zadanie 10. –(6 p.)
Zareaguj odpowiednio do podanej sytuacji.
1. Zapytaj znajomego o pogodę w Berlinie.
_________________________________________________________________________
2. Powiedz, jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny.
_________________________________________________________________________
3. Zapytaj kolegę o zawód mamy.
_________________________________________________________________________
4. Powiedz, co lubisz robić w wolnym czasie.
_________________________________________________________________________
5. Napisz, jakie zwierzęta masz/ miałeś lub chciałbyś mieć w domu.
_________________________________________________________________________
6. Zgłoś nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji.
_________________________________________________________________________
5z7
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – SZKOŁA PODSTAWOWA
STOPIEŃ SZKOLNY
Zadanie 11. – (7 p.)
Napisz na forum internetowym, że poszukujesz korepetytora z języka hiszpańskiego.
W swoim ogłoszeniu uwzględnij:
 swój obecny poziom znajomości tego języka,
 wymień dwa powody, dla których chciałbyś uczyć się języka hiszpańskiego,
 zaproponuj miejsce i termin pierwszego spotkania.
Ich suche einen Spanischlehrer!!!!!
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Kontakt: [email protected]
Dziękujemy za udział w konkursie!
6z7
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – SZKOŁA PODSTAWOWA
STOPIEŃ SZKOLNY
Brudnopis (nie jest oceniany)
7z7