dr aleksander allerhand nie yje

Transkrypt

dr aleksander allerhand nie yje
DR ALEKSANDER ALLERHAND NIE ŻYJE
Autor: Aleksander Szumanski
14.08.2016.
DR ALEKSANDER ALLERHAND NIE ŻYJE
ODSZEDŁ WIELKI POLAK POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO
ZBRODNIE NIEMIECKIE I BOLSZEWICKIE UWAŻAŁ ZA POLSKI HOLOKAUST
Dnia 9 sierpnia 2016 roku, po długiej chorobie zmarł w Hajfie w wieku 88 lat wielki Polak, pochodzenia
żydowskiego, dr Aleksander Allerhand, Konsultant Krajowy do spraw chirurgii szczękowej i ortodoncji,
absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (dawnej Akademii Medycznej w Krakowie).
W roku 1967 obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską.
Był wielkim polskim patriotą, ratującym Polaków i polskich Żydów w czasie okupacji niemieckiej, również
z rąk kolaborantów niemieckich, policji żydowskiej (odmanów), zbrojnego ramienia Rad Żydowskich w
niemieckich gettach w Polsce, tzw. Judenratów.
Dr Aleksander Allerhand urodził się w Krakowie w roku 1928 w żydowskiej rodzinie kupieckiej. Już jako
kilkunastoletni chłopiec przebywał w getcie oraz w niemieckich obozach zagłady - Rakowice, Zabłocie,
Wieliczka, Płaszów, Gross - Rosen, Brünnlitz, a uciekając z pociągu jadącego do komór gazowych w
Bełżcu ( gdzie zginęła Jego Matka Gusta), uratował dwie młodsze siostry, ukrywające się u polskich
gospodarzy w podkrakowskiej wsi.
W 1957 roku wyemigrował do Izraela. Zawsze podkreślał, że jego Ojciec dr Leopold Allerhand
zawdzięczał swoje przeżycie w niemieckim oflagu swoim kolegom oficerom Wojska Polskiego, jego
siostrom Annie i i Róży - polskim sąsiadom - późniejszym Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, a on
sam i jego przyszła żona Krystyna Wohlfelier też prześladowanym przez Niemców Polakom.
Dr Leopold Allerhand sprzeciwiał się publicznie nagonce na Polskę, Polaków i polskość, wywoływanej
przez lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych, a popierane przez Hilary Clinton, kandydatce na
prezydenta USA i jej męża Billi Clintona, otwartego wroga Polski powstałej po 25 października 2015
roku.
Sprzeciwiał się również nieuzasadnionym roszczeniom kół żydowskich w USA o wypłatę na ich rzecz 65
miliardów dolarów amerykańskich tytułem restytucji mienia pożydowskiego w Polsce, uregulowanego już
poprzednimi aktami prawnymi z lat ubiegłych. Książki Richarda Lukasa "Zapomniany Holokaust",
Normana Finlelsteina, żydowskiego historyka "Przedsiębiorstwo Holokaust , Tomasza Sommera "Operacja
antypolska NKWD 1937 - 1938", Aleksandra Szumańskiego "Mord polskich dzieci w łódzkim getcie"
uważał za ujawnianie prawdy o polskim Holokauście, równocześnie sprzeciwiając się odbieraniu nagród
Richardowi C. Lukasowi pod naciskiem lobby żydowskiego w USA.
Był aktywnym członkiem i prezesem Stowarzyszenia Krakowian w Izraelu, zrzeszającego Polaków i
Żydów.
Olek był dobrym, niezmiernie wrażliwym człowiekiem, polskim patriotą i rozmiłowanym w Krakowie
krakowianinem, często odwiedzającym nasze miasto i nierzadko krakowskie zabytki, domy opieki,
utrwalający swoją poza lekarską pasją, poezją, prozą i malarstwem, często krajobrazów nadwiślańskich.
W Jerozolimie wspierał "Dom Polski Armii Andersa" i prowadzące ten dom
polskie siostry zakonne Blankę i Augustynę.
Do dni ostatnich okazywał wdzięczność swoim dobroczyńcom z okresu okupacji niemieckiej, goszcząc ich
niejednokrotnie w Izraelu i odwiedzając w Polsce.
Jego wdzięczna pamięć była i jest godna najwyższego uznania i naśladowania.
Nekrolog ukazał się w "Dzienniku Polskim" 13 sierpnia 2016 roku podpisany przez prof. Aleksandra
Skotnickiego, Niusię Horowitz - Karakulską (siostrę Ryszarda Horowitza) oraz Paulinę Najbar. http://aleksanderszumanski.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 10:28

Podobne dokumenty