czytaj - Karnet

Transkrypt

czytaj - Karnet
3
4
6
Od redaktora naczelnego
Editorial
Światowy Dzień Książki
World Book Day
Off Camera
8
10
38
46
Jazzowy Kraków
Jazz in Kraków
Wydarzenia
Events
Kids in Kraków
Kalendarium
Calendar
78
84
108
112
Kluby
Clubs
Wystawy
Exhibitions
Restauracje
Restaurants
Informacje turystyczne
Information for Tourists
116
c Spis treści
/ Contents
Adresy
Venues
Wydawca / Publisher:
Skład, opracowanie graficzne / Computer editing by:
Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel. 12 354 25 00, fax 12 354 25 01
Studio graficzne JMP Design | www.jmpdesign.eu
Redakcja / Editors:
ul. Józefa 7, 31-056 Kraków | tel. 12 354 27 30
[email protected]
Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief:
Grzegorz Słącz | [email protected]
Redagują / Editorial staff:
Dorota Dziunikowska | [email protected]
Barbara Fijał | [email protected]
Artur Jackowski | [email protected]
Igor Kuranda | [email protected]
Justyna Skalska | [email protected]
Barbara Skowrońska | [email protected]
Korekta / Proofread by:
Dorota Bednarska
Tłumaczenie / Translation and proofreading by:
Caroline Stupnicka
Projekt / Project by:
mill studio
Druk / Printed and bound by:
Drukarnia Leyko
Reklama / Advertisement:
Zuzanna Warchoł | tel. 882 167 122 | [email protected]
Agnieszka Wyrobek-Kaczor | tel. 515 137 990 |
[email protected]
Okładka / Cover:
fot. / photo by Tomasz Wiech
Mapa centrum Krakowa / City map by:
Amistad
„Karnet” można otrzymać pocztą na terenie Polski pod warunkiem dokonania
przedpłaty na pokrycie kosztów wysyłki: 6 zł (w tym VAT 23%) za egzemplarz.
Zamówienia: [email protected].
You can receive “Karnet” by post in Poland after pre-payment of p&p costs:
PLN 6 (incl. VAT 23%) per copy. Orders: [email protected].
Redakcja przyjmuje informacje o imprezach do 8 dnia każdego miesiąca. Równocześnie prosimy o informowanie na bieżąco o wszelkich zmianach i imprezach
dodatkowych. Publikowane wiadomości pochodzą od organizatorów. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skrótów oraz opracowywania dostarczonych materiałów.
Redakcja nie odpowiada za zmiany repertuarowe oraz za treść reklam. Organizatorzy
zastrzegają sobie możliwość zmian w programach.
EDITORIAL OD REDAKTORA NACZELNEGO d 3
Coraz więcej dat
Mariah Carey w Tauron Arenie Kraków, Mariza w ICE
Kraków, weekend galerii KRAKERS, Międzynarodowy
Dzień Jazzu i cały cykl wydarzeń związanych ze Światowym Dniem Książki – kto powiedział, że kwiecień jest
nudny? Choć od lat traktowany bywa raczej jako preludium niż początek najintensywniejszej części sezonu,
to niepostrzeżenie w naszym kwietniowym kalendarzu
zaznaczamy coraz więcej dat z ważnymi wydarzeniami.
Tym razem rekomendujemy m.in. wyprawę do Muzeum
Żup Krakowskich na wystawę Władysława Skoczylasa
– jego niezwykle charakterystyczne i rozpoznawalne
grafiki nie wymagają dodatkowych rekomendacji – czy
występ świetnego perkusisty Antonio Sáncheza, doskonale znanego ze ścieżki dźwiękowej filmu „Birdman”.
W ramach festiwalu „Starzy i Młodzi” odbędzie się
także koncert poświęcony pamięci niedawno zmarłego,
zasłużonego dla polskiego jazzu saksofonisty Janusza
Muniaka. Kiedy 20 lat temu (tak, tak!) wydawaliśmy
pierwsze numery „Karnetu”, Pan Janusz przychodził
do naszej redakcji osobiście (z nieodłączną fajką w ręku),
by zgłosić swoje koncerty – i przy okazji trochę pogawędzić. Tak Go zapamiętamy.
Zaś uwieńczeniem kwietnia – a zarazem wprowadzeniem nas wszystkich w majową feerię filmowych
wydarzeń – będzie inauguracja festiwalu Off Camera.
To gratka dla fanów kina nie tylko niezależnego.
Będą gwiazdy!
Grzegorz Słącz
Redaktor naczelny „Karnetu”
„Niepostrzeżenie w naszym
kwietniowym kalendarzu
zaznaczamy coraz więcej dat
z ważnymi wydarzeniami”
Fot. Michał Ramus
So Many Dates
Mariah Carey at Tauron Arena Kraków, Mariza at ICE
Kraków, the KRAKERS gallery weekend, International
Jazz Day and a cycle of events as part of the World Book
Day – who said April is dull? Even though for many years
it has been regarded as a prelude to the busiest part
of the season, all of a sudden our April calendars are
marked with more and more dates and important events.
This time, make sure you take a trip to the Kraków Saltworks Museum Wieliczka for the exhibition of works
by Władysław Skoczylas, whose distinctive prints hardly
need introduction, and don’t miss the concert by the acclaimed percussionist Antonio Sánchez, best known for
his award-winning soundtrack to “Birdman”.
The festival “Young and Old” features a concert dedicated to the memory of the acclaimed Polish saxophonist
Janusz Muniak, who passed away earlier this year. When
we launched “Karnet” twenty years ago (can you believe
it?!), Janusz frequently visited our office – with his inseparable pipe – to tell us about his forthcoming concerts and
stop off for a chat. And that’s how we’ll remember him.
April culminates with the opening of the Off Camera
festival, launching us into the wealth of cinematic events
in May. It will be a special treat for all fans of independent – and mainstream – cinema.
There will be stars!
Grzegorz Słącz
Editor-in-Chief
4 d ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI WORLD BOOK DAY
Książka i Róża
Books and Roses
Pełnia wiosny to rozkwit programu
literackiego Krakowa – 23 kwietnia
obchodzimy Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich.
Springtime means the blossoming
of Kraków’s literary programme: on
23 April, we are celebrating the UNESCO
World Book and Copyright Day.
„Najokrutniejszy miesiąc to kwiecień” – pisał T.S. Eliot
w Ziemi jałowej. Jego słowa z pewnością nie odnoszą
się jednak do Krakowa, w którym kwiecień od dawna
sprzyja literaturze. W 2002 roku na nasz grunt z sukcesem
przeszczepiono akcję promocji czytelnictwa o hiszpańskim rodowodzie. W tym roku do grona organizatorów
Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża” (UMWM
i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie) dołącza
Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Okazja do świętowania
jest szczególnie uroczysta, gdyż obchodzimy 400. rocznicę
śmierci Miguela de Cervantesa i Williama Szekspira –
a to właśnie odejście tych dwóch pisarzy upamiętnia data
23 kwietnia. To znakomity czas na użyźnienie literackiej
gleby i kiełkowanie nowych inicjatyw!
Wydarzenia akcji „Książka i Róża” będą rozgrywać
się w księgarniach i bibliotekach Małopolski w weekend
23-24 kwietnia. W wielu miejscach będzie można kupić
książki ze specjalnym rabatem i otrzymać… tatuaż wodny
z różą! W Krakowie aż kilkanaście księgarń szykuje intensywny program spotkań. W WBP odbędzie się specjalna
edycja Drugiego Życia Książki.
Malowniczo zapowiada się kiermasz książki używanej na placu św. Marii Magdaleny. Oprócz bukinistów
i antykwariuszy staną tam kwiaciarki z różami, a pod
pomnikiem Piotra Skargi wskazującego książką na niebo
będzie można zjeść lody i pieczone kasztany lub wypić
kawę z rowerowej kawiarenki.
Życie literackie będzie toczyć się również na Plantach
– i to dosłownie – wraz z kołami dwóch rowerów cargo
lotnej czytelni, która dowiezie książki do wypożyczenia każdemu, kto zechce w cieniu drzew pogrążyć się
w spokojnej lekturze. Z kolei dla niespokojnych duchów
organizatorzy przygotowali grę miejską „W poszukiwaniu
smoczej legendy”, której uczestnicy będą mogli przenieść
się do fantastycznego świata literackiego Krakowa. (ik)
“April is the cruellest month,” wrote T.S. Eliot
in The Waste Land. Fortunately his words do not refer
to Kraków, where April has long been a great month for
literature. In 2002, a campaign promoting books and reading originating in Spain has been launched successfully
in Poland. This year, the organisers of the Małopolska
Book Days “The Book and the Rose” (Marshal Office
of the Małopolska Voivodship and the Regional Public
Library in Kraków) are joined by the Krakow Festival Office, responsible for the Kraków UNESCO City of Literature
programme. This year is significant, since 23 April marks
400 years since the passing of Miguel de Cervantes and
William Shakespeare. It’s the perfect time for fertilising
literary ground and sprouting new initiatives!
Events of “The Book and the Rose” campaign will be
held in several cities across Małopolska during the weekend of 23 and 24 April. As usual, there will be plenty
of meetings at libraries and bookshops; many venues
offer discounts on books and special gifts: temporary
rose tattoos! Numerous bookshops in Kraków host an
extensive programme of meetings while the Regional
Public Library presents a special edition of the Second
Life of Books campaign.
The second-hand book fair at the Św. Marii Magdaleny
Square promises to be picturesque: florists selling roses
will be scattered among stalls bearing books, and guests
will be able to relax with ice cream, roast chestnuts or
fresh coffee by the statue of Piotr Skarga emphatically
pointing to the sky with a book.
Literary life also comes to the Planty Park: two
cargo bikes acting as a mobile library bringing books
to anyone wishing to stretch out in the shade and read.
And if you’re after something more energetic, join
the urban game “In Search of the Legendary Dragon”,
transporting participants to the fantastic world of literary Kraków. (ik)
www.ksiazkairoza.pl
www.miastoliteratury.pl
6 d OFF CAMERA
Zapnijcie pasy
Fasten Your Seatbelts
Świeżość spojrzenia, nowatorstwo,
odwaga w podejmowaniu trudnych,
czasem kontrowersyjnych tematów...
Zapnijcie pasy – czeka nas ostry filmowy rajd!
A fresh look, innovation, the ability
to tackle difficult, at times controversial subjects… Fasten your seatbelts –
we’re going on a cinematic ride!
Spodziewajmy się obecności gwiazd światowego kina,
spotkań z ulubionymi twórcami i mocnych wrażeń filmowych. 9. Off Camera – Międzynarodowy Festiwal Kina
Niezależnego (29 kwietnia – 8 maja) jak co roku szykuje
dla nas wiele nowości i moc niespodzianek.
W tym roku zaczniemy od spaceru... filmowymi ścieżkami dźwiękowymi. Galę otwarcia uświetni koncert Daniela
Blooma, któremu uznanie przyniosła muzyka do filmów
Wszystko, co kocham czy Nieulotne.
Jedną z niespodzianek jest nowa sekcja festiwalu
Do utraty tchu, w której przyjrzymy się ekstremalnym
postawom, namiętnościom i pasjom bohaterów prezentowanych filmów. Należy do nich na pewno Misty Copeland,
pierwsza w 75-letniej historii American Ballet Theater
ciemnoskóra primabalerina. Historię gwiazdy baletu i jej
ciężkiej pracy w drodze do osiągnięcia sukcesu zobaczymy
w dokumencie A Ballerina’s Tale.
W sekcji specjalnej Strach się bać organizatorzy szykują dla nas seanse z dreszczykiem. Zobaczymy m.in. mroczny horror The Witch (reż. Robert Eggers). Historia opętanej
purytańskiej rodziny żyjącej w XVII-wiecznej Nowej Anglii
rzuciła na kolana publiczność Sundance Festival.
W ramach sekcji 360˚ dorosłości zostaną pokazane
filmy, które opowiadając o dorosłości, burzą standardowy
obyczajowy porządek. Jednym z nich będzie nagrodzony
Srebrnym Niedźwiedziem szwajcarski dramat Twoja
siostra Ursuli Meier – na pierwszy rzut oka typowy film
o dojrzewaniu zaskakuje widza nagłym zwrotem akcji.
A ponadto czekają nas: Odkrycia, Nadrabianie zaległości, rywalizacja młodych reżyserów o Krakowską
Nagrodę Filmową, konkursy, intrygujące seanse, spotkania z twórcami uznanymi i debiutantami, koncerty…
Więcej o festiwalu w majowym numerze „Karnetu”. (js)
Organizator: Fundacja Off Camera
Współorganizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe
www.offcamera.pl
We can expect film stars from around the world,
meetings with favourite filmmakers and powerful
emotions. The 9th Off Camera International Festival
of Independent Cinema (29 April – 8 May) once again
brings plenty of innovation and surprises.
This year we start with a stroll along film soundtracks.
The gala features a concert by Daniel Bloom, composer
and music producer who has earned acclaim for his
music to films All That I Love and Lasting.
New this year is the section Breathless, taking a look
at extreme attitudes, passions and rages of protagonists of films featured during the review. They include
Misty Copeland, the first black prima ballerina with
the American Ballet Theater. The life story of the ballet
star and the obstacles she faced on her way to success
are presented in the documentary A Ballerina’s Tale.
The special section Fear is Terrifying features scary
movies. We’ll see the dark horror The Witch (dir. Robert Eggers). The story of a possessed Puritan family
in 17th-century New England captivated the audience
at the Sundance Festival.
The section 360˚ of Adulthood presents films which
break down social conventions, tell stories about growing up and even celebrate immaturity. They include
Ursula Meier’s Swiss drama Sister, awarded the Silver
Bear; although at first glance it is a typical story of coming of age, the sudden twist take audiences by surprise.
And of course there will be Discoveries, Catching
Up, a contest for young directors fighting for the Krakow Film Award, competitions, fascinating screenings,
meetings with acclaimed filmmakers and those at
the thresholds of their careers… So many unforgettable experiences! More about the festival in the May
issue of “Karnet”. (js)
Organiser: Off Camera Foundation
Co-organiser: Krakow Festival Office
www.offcamera.pl
8 d JAZZOWY KRAKÓW JAZZ IN KRAKÓW
JAZZ IN KRAKÓW JAZZOWY KRAKÓW d 9
Tu rodzi się jazz
The Home of Jazz
Kraków nie tylko zabytkami stoi! To bez
wątpienia stolica polskiego jazzu.
Kraków is much more than a home
to historical monuments! The city is
also the capital of Polish jazz.
Tradycje jazzu w Krakowie sięgają czasów sprzed II wojny
światowej. To także tutaj w siermiężnej, powojennej rzeczywistości lat 50. XX w. narodził się jeden z najstarszych
na świecie festiwali – Zaduszki Jazzowe. Tu pierwsze kroki
stawiali prekursorzy tego gatunku w Polsce – Andrzej
Trzaskowski czy Wojciech Karolak, a orkiestry prowadzili
tacy muzycy, jak Jerzy Harald, Kazimierz Turewicz i Jerzy
„Duduś” Matuszkiewicz. Gdy dodamy do tego legendę
klubu Helikon, gdzie występowali Krzysztof Komeda czy
Zbigniew Seifert, w mówieniu o Krakowie jako kolebce
jazzu nie będzie krzty przesady.
Co więcej, ta kolebka wciąż kołysze się w rytm synkopy.
Świadczą o tym wydarzenia, które dla miłośników jazzu
przygotowano w tym roku. Billy Cobham był w marcu
pierwszą gwiazdą nowego cyklu ICE Jazz. Energetyczny
występ króla perkusji spod znaku fusion był godnym preludium tego, co czeka nas w przyszłych miesiącach. Na scenie ICE Kraków wystąpią tuzy światowego jazzu: Bobby
McFerrin (11 czerwca) z projektem Bobby McFerrin Loves
Brasil oraz Pat Metheny Quartet (26 czerwca). W zespole
genialnego gitarzysty na perkusji gra Antonio Sánchez,
tegoroczny laureat nagrody Grammy za ścieżkę dźwiękową
do filmu Birdman! Ale okazja do posłuchania Meksykanina
nadarzy się już w kwietniu, gdyż muzyk i kompozytor będzie
jedną z gwiazd XXII Międzynarodowego Festiwalu Starzy
i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie (piszemy o nim na s. 16).
Wiemy już też, że 30 kwietnia obchody Międzynarodowego
Dnia Jazzu uświetnią m.in. muzycy zespołu John McLaughlin The 4th Dimension, którzy w Krakowie zaprezentują
się w składzie Apostolis Anthimos/Étienne M’Bappé/Gary
Husband Trio.
Amatorzy jazzu majówkę spędzą zapewne tradycyjnie
w Tatrach. Wiosna Jazzowa w Zakopanem (30 kwietnia
– 3 maja) ma swoje tradycje i szerokie grono fanów. A tuż
po długim weekendzie czeka nas światowej klasy dialog
muzyczny jednego z najwybitniejszych trębaczy naszych
czasów z krakowskim triem instrumentalistów. 4 maja w ICE
Kraków odbędzie się wyjątkowy, premierowy koncert Kroke
& Tomasz Stańko. Klezmer, etno, jazz, improwizacja…
Rajem dla wielbicieli tego gatunku muzyki jest Letni
Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami. Jego twórca
Witold Wnuk od 1996 roku zaprasza do Krakowa absolutną
Jazz traditions in Kraków date back to before the Second World War. It was also here that during the grim
post-war reality of the 1950s one of the world’s longest
running jazz festivals was born: the All Souls “Zaduszki”
Jazz Festival. It was here that Poland’s jazz giants such
as Andrzej Trzaskowski and Wojciech Karolak took their
first musical steps, and ensembles were led by musicians
including Jerzy Harald, Kazimierz Turewicz and Jerzy
“Duduś” Matuszkiewicz. When we add the legendary club
Helikon, which has hosted stars such as Krzysztof Komeda and Zbigniew Seifert, it’s no exaggeration to say that
Kraków is the cradle of jazz.
And what’s more the cradle is still rocking to a syncopated beat. Just take a look at events hosted in the city this
year. In March, Billy Cobham was the first star appearing
as part of the new cycle ICE Jazz. The lively performance
by the king of fusion percussion was a worthy prelude
to what’s to come in the next few months. The stage at
ICE Kraków welcomes Bobby McFerrin (11 June) with
Bobby McFerrin, photo by Carol Friedman
Pat Metheny, fot. John Peden
czołówkę jazzu. Dla przypomnienia, w ubiegłym roku
wydarzenie swoją obecnością zaszczycili tacy giganci jak
Herbie Hancock czy Robert Glasper. Koncerty, projekcje
filmowe, wystawy, wieczory taneczne – i tak codziennie,
przez cały lipiec!
W hołdzie „Paganiniemu jazzowych skrzypiec” już po raz
drugi odbędzie się Międzynarodowy Jazzowy Konkurs
Skrzypcowy im. Zbigniewa Seiferta. W dniach 24-27 sierpnia czekają nas przesłuchania konkursowe w Europejskim
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
oraz finałowy koncert w Krakowie.
Mocnych, improwizowanych dźwięków dostarczy nam
kolejna edycja Krakowskiej Jesieni Jazzowej. „Tu nie
ma miejsca na jazz z mainstreamu. Jest dla mnie miałki
i nieciekawy. Tu gramy free jazz, improwizujemy i tego
się trzymamy” – mówi bez ogródek dyrektor artystyczny
festiwalu Marek Winiarski. Zainicjowany w Alchemii festiwal
uznany został przez polską krytykę muzyczną za najważniejsze wydarzenie jazzowe ostatnich lat. A skoro o klubach mowa, to dobrego jazzu posłuchamy też na co dzień
w Harris Piano Jazz Bar, Piec Art, Chicago Jazz Live Music
czy Dali Club.
Wspomniane już na wstępie Krakowskie Zaduszki Jazzowe w minionym roku obchodziły swój okrągły jubileusz.
Wyobraźcie sobie, że na przełomie października i listopada odbyła się już 60. edycja imprezy! Nie wyobrażamy
sobie więc, by festiwalu zabrakło na mapie tegorocznych
wydarzeń kulturalnych. Na początku grudnia natomiast
na scenie Rotundy gości Jazz Juniors – jedyny międzynarodowy konkurs, który prezentuje najzdolniejszych młodych
muzyków jazzowych. Tu rodzą się przyszłe talenty. (AJ)
his project Bobby McFerrin Loves Brasil, and the Pat
Metheny Quartet (26 June). The guitarist’s ensemble
features the percussionist Antonio Sánchez, winner
of the most recent Grammy Award for the soundtrack
to Birdman. And we’ll be able to hear the inspired artist
from Mexico before then: the music and composer is one
of the stars of the 22nd International Young and Old, or
Jazz in Kraków Festival in April (more on p. 16). We already
know that the celebrations of the International Jazz Day
on 30 April feature musicians from the John McLaughlin
The 4th Dimension ensemble, with the Apostolis Anthimos/Étienne M’Bappé/Gary Husband Trio.
Fans of jazz usually spend the long Mayday weekend
in the Tatras. Spring Jazz in Zakopane (30 April – 3 May)
has rich traditions and many dedicated fans. And straight
afterwards, we will hear a world-class musical dialogue
by one of the best jazz trumpeters working today, appearing
alongside a trio of Cracovian instrumentalists. On 4 May,
ICE Kraków hosts a premiere concert by Kroke & Tomasz
Stańko. Klezmer, ethno sounds, jazz, improvisations…
The Summer Jazz Festival at Piwnica Pod Baranami
is a paradise for all jazz fans. Let’s recall that last year
the event brought together such jazz giants as Herbie
Hancock and Robert Glasper. Concerts, film screenings,
exhibitions, dance evenings – almost every day throughout July!
The International Zbigniew Seifert Jazz Violin Competition is held for the second time as a homage to the Paganini of jazz violin. The Krzysztof Penderecki European
Centre for Music in Lusławice hosts reviews between 24
and 27 August, with the finale concert coming to Kraków.
And of course we can expect powerful improvised
sounds during this year’s Krakow Jazz Autumn. “There
is no place for mainstream jazz here. I find it dull and
uninspiring. It’s all about free jazz and improvisation –
that’s what we stick to,” says the festival’s artistic director
Marek Winiarski. Hosted at Alchemia, Poland’s music critics
have hailed the festival as the most important jazz event
of recent years. And while we’re on the subject of clubs,
we can always hear excellent jazz at Harris Piano Jazz Bar,
Piec Art, Chicago Jazz Live Music and Dali Club.
Last year, the All Souls “Zaduszki” Jazz Festival celebrated a major anniversary. In October and November,
the festival was held for the 60th time, so we can’t imagine
the event would be missing from this year’s cultural events
calendar. Finally, in early December, Rotunda hosts Jazz
Juniors – the only international European competition
focusing on the most talented young jazz performers. It’s
the cradle of future talents. (AJ)
10 d WYDARZENIA EVENTS
EVENTS WYDARZENIA d 11
Gemma Rosefield, fot. Marco Borggreve
…in Latin America? We’ll find out during the 28th
International Kraków Composer Festival (16-23 and
30 April). Following last year’s format, works by Cracovian
musicians will be intertwined with those from a selected
geographical and cultural region. This year we will hear
the Argentinian composer and performer Andrea Pensado,
and the Latin American circles are expanded by our guest
from Portugal: the clarinet virtuoso Nuno Pinto.
As always, music from Kraków and Poland remains
at the core of the programme. The festival opens with
the violinist Kaja Danczowska, the cellist Gemma Rosefield,
the Sinfonietta Cracovia orchestra and the conductor
Bassem Akiki interpreting works by Wojciech Widłak,
Marcel Chyrzyński (artistic director of the festival), Mikołaj
Górecki, Paweł Mykietyn and Maciej Zieliński, all of whom
are celebrating their 45th birthdays this year. The clarinettist Roman Widaszek and the Silesian Quartet focus
on the achievements of the Kraków Composition School,
performing works by Marek Stachowski, Jerzy Kaszycki
and Zbigniew Bargielski. The Electronic Cocktail (including Double Brain, a composition by Marek Chołoniewski
and Franciszek Araszkiewicz for networked brain waves!)
is brought by the Electronic Music Studio of the Academy
of Music in Kraków, while the Concert of Premieres features
works by Szczepan Tesarowicz, Jakub Polaczyk, Paweł
Sydor and Estera Wityńska. (bs)
www.zkp.krakow.pl
All About Gidon
The Latvian violinist Gidon Kremer often quotes Nikolas Harnoncourt,
saying “Don’t strive for perfection,
because perfection is in conflict with
Gidon Kremer, fot. Alberts Linarts
2016
skrzypce
19.00
dyrygent
What’s Up…
no-satyryczny spektakl All About
Gidon.
Legenda wiolinistyki przyjeżdża
do Polski na zaproszenie orkiestry
Sinfonietta Cracovia, z którą wystąpi
29 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Usłyszymy Koncert
skrzypcowy Mieczysława Weinberga,
którego nieco zapomnianą twórczość
Kremer niestrudzenie popularyzuje,
a także I Symfonię Szostakowicza
i Uwerturę tragiczną Panufnika.
W cyklu Gwiazdy z Sinfoniettą
czeka nas wieczór pełen wirtuozerii
i wzruszeń! (bs)
JUREK DYBAŁ
SINFONIETTA CRACOVIA
www.zkp.krakow.pl
Nuno Pinto, photo courtesy of the artist
Łotewski skrzypek Gidon Kremer chętnie cytuje słowa Nikolausa
Harnoncourta: „Nie dąż do perfekcji,
bo perfekcja kłóci się z pięknem”.
I dodaje od siebie: „Moją rolą jest
przekazanie czegoś pięknego, a nie
czegoś, co jest zaledwie perfekcyjne”. I świetnie się z tego zadania
wywiązuje – czy chodzi o klasyczne dzieła Beethovena, XX-wieczne
kompozycje Sznitkego lub Pärta
(które Kremer energicznie promował w Związku Radzieckim wbrew
wytycznym partii komunistycznej,
ryzykując swoją karierę), czy ironicz-
KREMER
…w Ameryce Łacińskiej? Sprawdzimy podczas 28. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich
(16-23 oraz 30 kwietnia). Wzorem ubiegłorocznej formuły
wydarzenia dzieła twórców związanych z naszym miastem
połączą się z muzyką wybranego obszaru geograficzno-kulturowego. W tym roku swoje dokonania zaprezentuje m.in. argentyńska kompozytorka i performerka
Andrea Pensado, zaś krąg latynoamerykański poszerzy
się o gościa z Portugalii, wirtuoza klarnetu Nuno Pinto.
Muzyka polska i krakowska pozostanie jednak clou
programu. Na otwarcie festiwalu skrzypaczka Kaja Danczowska, wiolonczelistka Gemma Rosefield, orkiestra
Sinfonietta Cracovia i dyrygent Bassem Akiki będą interpretować dzieła świętujących w tym roku 45-lecie urodzin:
Wojciecha Widłaka, Marcela Chyrzyńskiego (dyrektora
artystycznego festiwalu), Mikołaja Góreckiego, Pawła
Mykietyna i Macieja Zielińskiego. Klarnecista Roman
Widaszek i Kwartet Śląski skupią się na dokonaniach
Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej (m.in. Marek Stachowski, Jerzy Kaszycki, Zbigniew Bargielski). Koktajl
elektroniczny (w tym Double Brain, kompozycję Marka
Chołoniewskiego i Franciszka Araszkiewicza na sieciowo
połączone fale mózgowe!) zaserwuje nam Studio Muzyki
Elektronicznej krakowskiej Akademii Muzycznej, a Koncert
prawykonań przyniesie utwory Szczepana Tesarowicza,
Jakuba Polaczyka, Pawła Sydora czy Estery Wityńskiej. (bs)
All About Gidon
beauty”. He then adds, “My role is
to present something beautiful, rather than something merely perfect”.
And he is certainly up to the challenge, whether we’re talking classical Beethoven, 20th-century compositions by Schnittke or Pärt (which
Kremer enthusiastically promoted
in the Soviet Union against official
recommendations from the authorities, risking his own career) or his
lighthearted satirical performance
All About Gidon.
The legendary violinist comes
to Poland on the invitation of the Sinfonietta Cracovia orchestra, joining
them on 29 April at ICE Kraków
Congress Centre. We will hear Violin
Concerto by Mieczysław Weinberg,
whose somewhat forgotten works
Kremer tirelessly advocates, as
well as Shostakovich’s Symphony
No. 1 and Panufnik’s Tragic Overture.
The latest instalment of the Stars
with Sinfonietta cycle promises an
evening filled with virtuosity and
emotion! (bs)
GIDON
Co słychać…
Andrzej Panufnik
Uwertura tragiczna
Mieczysław Weinberg
Koncert skrzypcowy op. 67
Dymitr Szostakowicz
I Symfonia f-moll op. 10
ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE, SALA TEATRALNA
KRAKÓW, UL. MARII KONOPNICKIEJ 17
60, 40 zł normalny
| 30 zł ulgowy
Bilety: Eventim, InfoKraków, Ticketpro.pl
www.sinfonietta.pl
12 d WYDARZENIA EVENTS
NA POWAŻNIE
Akademia Muzyczna w Krakowie,
po eksploracji świata młodego Jana
Sebastiana w ramach marcowych Dni
Bachowskich, wkracza w wiek dojrzały
kompozytora. Na koncercie w Auli Florianka (16 kwietnia) Orkiestra Barokowa i soliści wykonają słynną kantatę
Trauerode pod batutą Joshuy Rifkina,
jednego z największych specjalistów
od dzieł wokalno-instrumentalnych
Bacha.
W 2014 roku krakowska Akademia Muzyczna przyznała amerykańskiemu dyrygentowi tytuł doktora honoris causa
za wybitne osiągnięcia artystyczne
i naukowe. Już wtedy wygłaszający
laudację prof. Rafał Jacek Delekta
mówił, że Joshua Rifkin „przyjeżdża
tu do siebie, staje się członkiem naszej społeczności”. I dodawał: „Wierzę,
że będzie czuł się tu dobrze. Bo wszyscy, podobnie jak prof. Rifkin, szukamy
sedna muzyki”.
CLASSICALLY
Following its exploration of the world
of young Johann Sebastian during
Bach Days in March, the Academy
of Music in Kraków presents the composer’s later years. During the concert
at Florianka Recital Hall (16 April),
the Baroque Orchestra and soloists
perform the famous cantata Trauerode under the baton of Joshua Rifkin,
one of the leading experts on Bach’s
vocal and instrumental works.
In 2014, the Academy of Music in Kraków
awarded the American conductor an
honorary doctorate for his artistic
and academic achievements. During
his presentation speech, Prof. Rafał
Jacek Delekta said, “Joshua Rifkin is
at home here; he is a member of our
community”. He added, “I trust he will
be happy here. Just like Prof. Rifkin,
we all search for the essence of music.”
EVENTS WYDARZENIA d 13
Tradycja i awangarda
Pasja według św. Łukasza
Krzysztofa Pendereckiego powstała
z okazji jubileuszu 700-lecia katedry
w Münster, w okresie szybkiego rozwoju światowej kariery kompozytora,
w obliczu ocieplenia w stosunkach
polsko-niemieckich i w czasie rodzącego się uczucia Pendereckiego
do przyszłej żony Elżbiety. A mimo
to – „pisana po II wojnie, po Auschwitz, musiała być buntownicza
i dramatyczna” – podkreślał twórca
w rozmowie z Tomaszem Cyzem;
„w zamyśle jest dynamicznym, a niekiedy nawet drapieżnym przeżyciem”
– tak też tłumaczył dużo wcześniej,
wkrótce po pierwszych prezentacjach
utworu. Oprócz naprawdę dramatycznych fragmentów, zwłaszcza
w wykonaniu chóru reprezentującego
rozkrzyczany, chichoczący i wyszydzający Chrystusa tłum, znajduje
się tu wiele partii medytacyjnych,
a całość kończy się dodającym otuchy psalmem In Te, Domine, speravi.
Filharmonia Krakowska świętuje
w tym miesiącu 50. rocznicę polskiego prawykonania Pasji, które miało
miejsce właśnie w Krakowie. Orkiestrą w wielkim składzie z chórami
mieszanym i chłopięcym 24 kwietnia
pokieruje Charles Olivieri-Munroe.
Partie solowe zaśpiewają Iwona
Hossa (sopran), Mariusz Godlewski (baryton) i Piotr Nowacki (bas),
a fragmenty narracyjne wyrecytuje Krzysztof Gosztyła. Zapowiada
się wielkie święto łączące tradycję
i awangardę. (ik)
Tradition and Avant-garde
Krzysztof Penderecki wrote his
St. Luke Passion for the celebrations
of the 700th anniversary of the Münster cathedral, during the days when
his career was taking off rapidly,
the Polish-German relations were
thawing and the composer was embarking on a relationship with his
future wife Elżbieta. And yet, “Written after the Second World War, after
Auschwitz, it had to be defiant and
dramatic,” he stressed in an interview with Tomasz Cyz. “The idea is
that it is a dynamic, at times even
violent experience,” he said soon after
the composition’s premiere. The most
dramatic moments feature the choir
representing the screaming, cackling crowds mocking Christ as he
is crucified; there are also several
more meditative parts, and the work
culminates with the uplifting psalm
In Te, Domine, speravi.
In April, Kraków Philharmonic
celebrates the 50th anniversary
of the Polish premiere of Passion,
also held here in Kraków. On 24 April,
the orchestra and mixed and boys’
choirs will be led by Charles OlivieriMunroe. Solo parts are performed
by Iwona Hossa (soprano), Mariusz
Godlewski (baritone) and Piotr
Nowacki (bass), with the narrative
recited by Krzysztof Gosztyła. We can
expect a major celebration combining
tradition and the avant-garde. (ik)
Salon dla muzyki
Witajcie w Salonie muzycznym
Chóru Polskiego Radia w Willi Decjusza! Nowy cykl pomyślano jako
comiesięczne spotkania odbiorców
i twórców – monograficznym koncertom towarzyszyć będą komentarze
kompozytorów lub/i wykonawców.
Podczas inauguracyjnego spotkania (10 kwietnia) w renesansowym
pałacyku Chór Polskiego Radia pod
dyrekcją Szymona Wyrzykowskiego
zaśpiewa wybór XVI-wiecznych Melodii na psałterz polski przez Mikołaja
Gomółkę uczynionych do tekstów
Jana Kochanowskiego. Program koncertu przygotowała Agnieszka Bu-
dzińska-Bennett, pianistka, harfistka,
wokalistka i muzykolog, założycielka
zespołu Ensemble Peregrina specjalizującego się w muzyce (bardzo)
dawnej: od XII do XVI wieku. Artystka
zagra również na harfie gotyckiej,
zaś instrumentarium koncertu uzupełnią renesansowa gitara i lutnia,
których brzmienie zaprezentuje Marc
Lewon. Salon muzyczny ma przybliżać słuchaczom także dzieła współczesne – gośćmi kolejnych spotkań
będą m.in. Krzysztof Penderecki,
Paweł Mykietyn, Przemysław Zych
czy Aleksander Kościów. Szczegóły
na www.fundacjasonoris.org. (bs)
Music Salon
Welcome to the Music Salon
of the Polish Radio Choir at the Villa
Decius ! The latest cycle is a monthly
meeting of artists and audiences,
and the monographic concerts will
be accompanied by commentary from
composers and/or performers. During the inaugural concert (10 April)
at the Renaissance villa, the Polish
Radio Choir under the baton of Szymon Wyrzykowski performs a selection of psalms with 16th-century music
by Mikołaj Gomółka and Polish texts
by Jan Kochanowski. The programme
Agnieszka Budzińska-Bennett, fot. J. Wagner
has been prepared by Agnieszka
Budzińska-Bennett, pianist, harpist,
vocalist, musicologist and founder
of Ensemble Peregrina specialising
in (very) early music: between the 12th
and 16th centuries. The artist also
plays Gothic harp, with Marc Lewon on
Renaissance guitar and lute. The Music Salon will also introduce audiences
to contemporary works, with future
guests including Krzysztof Penderecki,
Paweł Mykietyn, Przemysław Zych
and Aleksander Kościów. Details on
www.fundacjasonoris.pl. (bs)
EXTREME W TATRACH
Capella Cracoviensis zaprasza
w kwietniu na długie spotkanie
z Bachem (czytaj na s. 14), a także
na tatrzańską wyprawę! 16 kwietnia
w schronisku Murowaniec na Hali
Gąsienicowej orkiestra zaprezentuje
program Karłowicz extreme, czyli
Serenadę na smyczki Mieczysława
Karłowicza oraz „bogatą ofertę bisów
uzależnioną od entuzjazmu publiczności”. Warto wdrapać się na koncert
na 1500 m n.p.m.!
EXTREME IN THE TATRAS
In April, Capella Cracoviensis presents
a long meeting with Bach (see p. 14),
as well as a trip to the Tatras! On
16 April, the orchestra heads
to the Murowaniec hostel on Hala
Gąsienicowa to present the programme Karłowicz Extreme featuring Mieczysław Karłowicz’s Serenade
for strings and plenty of encores, depending the audience’s enthusiasm.
It’ll be worth climbing to 1,500 metres
above sea level!
www.capellacracoviensis.pl
ORGANY PO TRZYKROĆ
Przez trzy kolejne niedziele (10, 17
i 24 kwietnia) Bazylika oo. Jezuitów
będzie gościć 7. Wiosenne Dni z Muzyką Organową. Na znakomitych
organach tej modernistycznej
świątyni zagrają artyści z Niemiec
i Słowacji. Program cyklu obejmuje
przede wszystkim dzieła romantyczne, ale znajdą się w nim także
mało znane w Polsce kompozycje
słowackie oraz wielka klasyka Bachowska.
14 d WYDARZENIA EVENTS
EVENTS WYDARZENIA d 15
Dużo Bacha
11:00 Cricoteka
W kwietniu Capella Cracoviensis
po raz kolejny mierzy się z repertuarem naprawdę wielkim – tak w artystycznym, jak i dosłownym sensie.
Podczas koncertu Bach extreme
(24 kwietnia, Cricoteka), który poprowadzi koncertmistrz Alessandro
Moccia, zabrzmią wszystkie cztery
Suity orkiestrowe mistrza Jana Sebastiana. Nie wiadomo, dla kogo i kiedy dokładnie powstały te taneczne
cykle. Wiadomo jednak, czego się
po nich spodziewać: znajdziemy
tu śpiewne sarabandy, żywe bour-
GOŚCIE Z LA SCALI
Kwiecień plecień
rées, dystyngowane menuety, skoczne gigues, a także takie perełki jak
Badinerie z koncertującym fletem,
zamykająca II Suitę, czy nastrojowa
Aria z III Suity, znana także jako Aria
na strunie G. Bachowski repertuar uzupełni Partita a-moll na flet
traverso. Bach extreme to ok. trzech
godzin muzyki, jeśli więc poczujecie
przesyt barokowymi dźwiękami, swój
bilet podajcie dalej – przypadkowej
(lub nie) osobie. Uwaga, cykl extreme to w kwietniu także wycieczka
w Tatry! Szczegóły na s. 13. (bs)
Kwietniowa pogoda w Operze
Krakowskiej zapowiada się… przysłowiowo. Artyści będą przeplatać
nie tylko głosy o różnych skalach,
ale przede wszystkim – emocje
o skrajnych amplitudach. Madama
Butterfly (1 i 3 kwietnia) zostanie
wystawiona na dotkliwe powiewy
chłodu za sprawą nieszczęśliwej
miłości. Spektakl baletowy Emocje
(6 kwietnia) opowie językiem tańca o burzliwym życiu uczuciowym,
zaś Traviata (9 i 10 kwietnia) ukaże
całe spektrum zjawisk operowych
o XIX-wiecznym rodowodzie. Temperaturę hiszpańskiego Złotego
Wieku poczujemy w kameralnym
spektaklu Teresica – una pasión (13
i 14 kwietnia); obecny w nim motyw
teatru w teatrze powróci w nowoczesnym klimacie Ariadny na Naxos (15
i 17 kwietnia). Powrót Cyganerii (22,
23 i 24 kwietnia) przyniesie gorącą
krew i zimowe mrozy, ale to w ogniu
powstanie korona dla Króla Rogera
(28 i 30 kwietnia), którą założy – nomen omen – Mariusz Kwiecień. (ik)
Król Roger, w roli tytułowej Mariusz Kwiecień, fot. Jacek Jarczok
Extreme Bach
In April, Capella Cracoviensis
once again takes on a great repertoire – both in the artistic and literal sense. During the concert Bach
Extreme (24 April, Cricoteka), led
by the concertmaster Alessandro
Moccia, we will hear all four Orchestral Suites by maestro J.S. Bach.
We don’t know exactly when the dance
pieces were composed or who for, but
we do know what to expect: lyrical
sarabandes, lively bourrées, distinguished minuets, vivacious gigues
Na co dzień NIE zobaczymy ich wśród
złotych lóż i czerwonych pluszów
słynnego teatru operowego w Mediolanie…, a to dlatego, że przed okiem
publiczności skrywa ich kanał dla orkiestry. Możemy ich za to usłyszeć
– teraz także w Krakowie! Podczas
europejskiej trasy muzycy La Scala
Chamber Orchestra zagrają swój
popisowy program Fantazje z oper
Verdiego. Kompozycje XIX-wiecznych włoskich twórców bazujące
na tematach z najsłynniejszych Verdiowskich przebojów, w interpretacji
zespołu mediolańskich kameralistów
zabrzmią 26 kwietnia w Centrum
Kongresowym ICE Kraków.
GUESTS FROM LA SCALA
and little gems such as the Badinerie
with solo flute closing the Suite No. 2
and the stirring Air from Suite No. 3,
also known as Air on the G string.
The repertoire is completed with Partita in A minor for flute traverso. Bach
Extreme features around three hours
of music, so if you find yourself overwhelmed by Baroque sounds, pass
your ticket on to someone else. And
note: the Extreme cycle in April also
brings a trip to the Tatra mountains
– more details on p. 13. (bs)
Alessandro Moccia, Capella Cracoviensis, fot. Tibor-Florestan Pluto
April Showers
Just like early spring weather, April
will be varied at the Kraków Opera.
Artists intertwine voices of different
ranges, and – even more importantly
– emotions of all amplitudes. Madame Butterfly (1 and 3 April) brings
bitter cold with the tale of unhappy
love. The spectacular ballet Emotions (6 April) is a story of turbulent
feelings told through the medium
of dance, while La traviata (9 and
10 April) brings a full spectrum of op-
eratic phenomena of the 19th century.
We will feel the heat of the Spanish
Golden Age at the low-key Teresica –
una pasión (13 and 14 April), while
the motifs of theatre in theatre return
with a modern twist in Ariadne auf
Naxos (15 and 17 April). The return
of La bohème (22, 23 and 24 April)
features hot blood and winter frosts,
and the crown for King Roger (28 and
30 April), worn by Mariusz Kwiecień,
is forged in fire. (ik)
We DON’T get to see them among
the golden boxes and red velvet
of the world-famous opera theatre
in Milan, because they are hidden
from view in the orchestra pit. But
we can certainly hear them – and
they are coming to Kraków! During
their European tour, musicians from
the La Scala Chamber Orchestra perform their spectacular programme
Fantasies from Verdi’s Operas. Compositions by 19th-century Italian
masters, based on themes from some
of Verdi’s greatest hits and interpreted
by the Milanese musicians, resound
at ICE Kraków Congress Centre on
26 April.
La Scala Chamber Orchestra, fot. arch.
zespołu / photo courtesy of the orchestra
16 d WYDARZENIA EVENTS
Jazz jest niczym ptak
Cytując za Julio Cortázarem: „jazz jest niby ptak, który
odlatuje i powraca, przylatuje i przyfruwa, przeskakując
bariery, kpiąc z kontroli celnych”. Pod koniec kwietnia
ten ptak rozpościerał będzie skrzydła nad Krakowem.
XXII Międzynarodowy Festiwal Starzy i Młodzi, czyli
Jazz w Krakowie stawia na przełamywanie granic i artystyczną swobodę.
Wysokiego lotu wydarzenie czeka nas już na inaugurację. 24 kwietnia Muzeum Manggha gościć będzie w swoich
progach tegorocznego zdobywcę nagrody Grammy! To właśnie Antonio Sánchez, meksykański perkusista i kompozytor jest autorem ścieżki dźwiękowej do obsypywanego
laurami filmu Birdman. Muzyk pojawi się u nas ze swoim
zespołem Migration. 26 kwietnia w tym samym miejscu
czeka nas kolejny odlotowy koncert. Kubańczyka Alfredo
Rodrígueza rekomenduje sam Quincy Jones! 30-letni
pianista z Hawany swój najnowszy album zatytułował
Tocororo. „To jest ptak narodowy Kuby, który nie może żyć
w niewoli. Ma lecieć albo umiera” – wyjaśnia Rodríguez.
Niewątpliwą klamrą spinającą tytułowych „starych
i młodych” będzie wydarzenie poświęcone pamięci zmarłego niedawno Janusza Muniaka. 25 kwietnia w koncercie
Mistrz i uczniowie wystąpią artyści różnych pokoleń,
współpracujący z wybitnym krakowskim jazzmanem.
Na festiwalu oczywiście nie zabraknie wschodzących
gwiazd polskiego jazzu. 28 kwietnia swoją krakowską
premierę będzie miał projekt Bukoliki High Definition
Quartet. Z kolei 29 kwietnia na scenie zadebiutuje składający się z czołówki młodych polskich muzyków jazzowych
oktet Cracow Jazz Collective. Na zakończenie festiwal
tradycyjnie włączy się w Międzynarodowy Dzień Jazzu,
pod patronatem UNESCO. Już dziś możemy zdradzić wam,
że 30 kwietnia zagra m.in. Apostolis Anthimos/Étienne M’Bappé/Gary Husband Trio. (AJ)
Antonio Sánchez, fot. Justin Bettman
EVENTS WYDARZENIA d 17
Jazz Is Like a Bird
According to Julio Cortázar, “jazz is like a bird who
migrates or emigrates or immigrates or transmigrates,
roadblock jumper, smuggler, something that runs and
mixes in.” In late April this bird spreads his wings over
Kraków. The 22nd Young and Old, or Jazz in Kraków
Festival is all about breaking down barriers and encouraging artistic freedom.
The event will fly high from its very opening. On
24 April, the Manggha Museum hosts the winner of this
year’s Grammy Award. The Mexican percussionist Antonio
Sánchez, composer of the soundtrack to the multiple
award-winning film Birdman, performs with his ensemble
Migration. On 26 April, the Museum hosts Alfredo Rodríguez; the Cuban pianist comes recommended by none
other than Quincy Jones! The 30-year-old musician from
Havana named his latest album Tocororo. “It’s Cuba’s
national bird. It can’t live in captivity – it must fly, or it
will die,” explains Rodríguez.
The bridge between the titular “young and old” will
be the event dedicated to the memory of the outstanding
saxophonist Janusz Muniak, who passed away earlier this
year. On 25 April, the concert Master and Students brings
together artists from different generations who have had
the privilege of working with the Cracovian musician.
And of course the festival features rising stars of Polish
jazz. The Bukoliki project by the High Definition Quartet
will resound in Kraków for the first time on 28 April.
The Cracow Jazz Collective – an octet of young Polish
jazz musicians – debuts on 29 April. The festival closes
by joining with the traditional International Jazz Day
under the official patronage of UNESCO. We can already
reveal that on 30 April we will hear musicians including
the Apostolis Anthimos/Étienne M’Bappé/Gary Husband
Trio. (AJ)
BLIŹNIACZE SERCA
Ave Mariah!
Choć niektórym młodszym czytelnikom kojarzyć się może wyłącznie
z reniferami, fakty bezspornie przemawiają za nią. Ze swoim pięciooktawowym głosem i talentem do pisania piosenek Mariah Carey stała się
wzorcem współczesnego artysty pop.
Od debiutu muzycznego w 1990 roku
opanowała światowe rankingi. Singiel Heartbreaker z płyty Rainbow
z 1999 roku uczynił ją jedyną artystką
w historii muzyki, która w każdym
roku dekady lat 90. umieściła numer
jeden na listach przebojów. Co więcej,
do tej pory aż osiemnaście jej singli
uplasowało się na szczycie Billboard
Hot 100, co daje artystce zaszczytne
drugie miejsce w historii tego prestiżowego notowania, tuż po The Beatles, a przed Elvisem Presleyem!
11 kwietnia w Tauron Arenie
Kraków Amerykanka wykona swoje
ponadczasowe hity Hero, Fantasy,
Always Be My Baby czy We Belong
Together. Będzie to jej pierwsza wi-
zyta w Polsce – ale nie w Krakowie!
17 listopada 2011 roku piosenkarkę można było usłyszeć i zobaczyć
na Rynku Głównym. Artystka pojawiła się na scenie w towarzystwie
dwóch tancerzy jako... hologram.
Nietypowy koncert był częścią kampanii reklamowej niemieckiej firmy
telekomunikacyjnej. (AJ)
Mariah Carey, fot. Wayne Maser
NOWE HORYZONTY
Ave Mariah!
Although some of our younger
readers may mainly associate her
with Christmas reindeers, the facts
speak for themselves. Mariah Carey’s
vocal range spanning five octaves and
acclaimed songwriting talent make
her an archetypal contemporary
pop artist. She has been dominating the charts ever since her debut
in 1990. Her single Heartbreaker from
the 1999 album Rainbow makes her
the first artist in the history of music with a number one hit every year
during the 1990s. What’s more, she’s
had a whopping 18 number ones on
the Billboard Hot 100 so far, making
her the second most successful artist
Ci górale łamią stereotypy. Nie dość,
że pierwsze skrzypce grają u nich instrumenty dęte, to w dodatku za swoje występy nie biorą czasami dudków!
Golec uOrkiestra zagra charytatywny koncert z okazji 65-lecia powstania Centrum Onkologii w Krakowie.
Środki zebrane ze sprzedaży biletów-cegiełek zostaną przeznaczone
na rzecz Krakowskiego Komitetu
Zwalczania Raka (1 kwietnia, 18.00,
ICE Kraków).
in the publication’s history, beaten
only by the Beatles and placed ahead
of Elvis Presley!
On 11 April, she comes to Tauron
Arena Kraków to perform her timeless
hits including Hero, Fantasy, Always
Be My Baby and We Belong Together.
It will be her first visit to Poland –
but not to Kraków! On 17 November
2011, the singer could be seen and
heard at the Main Market Square:
she appeared on stage as a hologram, accompanied by two dancers. The unusual concert was a part
of a German telecoms company’s
advertising campaign. (AJ)
Okrzyknięta nadzieją polskiej elektroniki Zamilska unika szufladkowania. Na swojej drugiej płycie Undone
bezkompromisowo przekracza granice i dryfuje w nieznane. W ciężkie,
industrialne elementy wplotła tym
razem sporą dawkę atawistycznej
egzotyki, przypominającej transowe
eksperymenty The Knife z albumu
Shaking The Habitual. Ekstremalnie
jest też na coraz szerzej dyskutowanej okładce. Widzimy na niej tył
ślubnej sukni w stylu vintage, której
wyraźną ornamentykę stanowią swastyki. Symbol szczęścia czy zniewolenia? PS. Autorką kontrowersyjnej
okładki jest zaprzyjaźniona z nami
„Alchemiczna” Doris. Pozdrawiamy!
(1 kwietnia, 23.00, Prozak 2.0).
Okładka płyty, projekt: Dorota
Kniedziałowska
18 d WYDARZENIA EVENTS
WIARA NA KONCERTACH
Na ostatnim, solowym występie tego
artysty w Krakowie strach było głośniej przełknąć ślinę. Nie ze względu
na aparycję osiedlowego oprycha,
ale raczej ze względu na konfesyjny charakter wykonywanych przez
niego utworów i nabożny doń stosunek fanów. Tym razem Kortez pojawi
się pierwszy raz z zespołem. Po raz
pierwszy zagra też dwukrotnie. Śpieszymy donieść, że sobotni koncert
jest już wyprzedany! (1, 2 kwietnia,
20.00, Studio).
BEZ NAPIĘCIA
Wyobraźcie sobie, że zabrakło
prądu. Ciemno wszędzie, głucho
wszędzie... W tych niesprzyjających
okolicznościach świetnie radzi sobie
Kazik z ekipą. Podczas koncertu Kult
Anplakt usłyszymy największe przeboje zespołu w wersji akustycznej.
Arahja, Czterej jeźdźcy lub Czarne
słońca w wersji bez prądu brzmią
wyjątkowo elektryzująco (3 kwietnia,
18.00, Auditorium Maximum UJ).
NIEPOKORNA
CÓRA PÓŁNOCY
Jej pseudonim artystyczny kojarzy
się z ciężkim brzmieniem. Nie dajcie
się jednak puścić w trąbę. Szwedka
Elliphant całkiem zgrabnie porusza
się pomiędzy rapem, new rave i elektroniką. Zresztą pewnie wielu z was
kojarzy ją z drapieżnego występu
na Tauron Nowa Muzyka w 2014 roku.
Jeżeli jesteście fanami M.I.A., lubicie
taneczny hip-hop spod znaku Diplo
i artystów trudnych do zaszufladkowania – tego koncertu nie możecie
ominąć. Tym bardziej że zadziorna
wokalistka zaprezentuje premierowy
materiał z płyty Living Life Golden
(3 kwietnia, 19.00, Rotunda).
Uśmiech fortuny
Fado (dosł. przeznaczenie, los)
jest dla Portugalii, tym czym reggae dla Jamajki. Po śmierci niekwestionowanej królowej tego gatunku
Amálii Rodrigues w 1999 roku nie
trzeba było długo czekać na jej następczynię. Urodzona w Mozambiku,
ale wychowana w Portugalii Mariza
zaczęła śpiewać fado, zanim nauczyła się czytać. To właśnie ją poproszono, by nagrała płytę, która miała
być swoistym hołdem dla Rodrigues.
Debiutancki album Fado em mim
z 2001 roku zapewnił Marizie światową popularność. Z tlenioną fryzurą,
gotyckim stylem ubioru i egzotycznymi przodkami stała się nową
twarzą „portugalskiego bluesa”.
17 kwietnia w ICE Kraków artystka
zaprezentuje materiał z najnowszej
płyty Mundo.
W swych muzycznych poszukiwaniach Mariza nie stara się zamykać
fado w muzeum. I pewnie dlatego
zyskuje przychylność szerszej rzeszy publiczności. Z drugiej strony
hermetyczne środowisko fadistów
nie może wybaczyć jej, że łączy klasyczne fado z jazzem czy popem. Jako
wszechstronna piosenkarka nie boi
się też zaskakujących kolaboracji
(zaśpiewała wspólnie ze Stingiem
nieformalny hymn igrzysk olimpijskich 2004 w Atenach – A Thousand
Years).
PS. Czy wiecie, co łączy Marizę
z Edytą Górniak? Obie na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Korei
w 2002 roku wykonały hymny narodowe przed meczami swoich reprezentacji. I obie ekipy wtedy przegrały.
Cóż, fortuna kołem się toczy. (AJ)
Smiling Fortune
What reggae is to Jamaica, fado
(lit. destiny, fate) is to Portugal.
After the passing of the undisputed queen of the genre Amália
Rodrigues in 1999, we didn’t have
to wait long for her successor. Born
in Mozambique but raised in Portugal, Mariza was singing fado
before she learned to read and
write. She was asked to record an
album as a tribute to Rodrigues,
and her debut Fado em mim from
2001 brought her international
acclaim. Her bleached-white hair,
goth fashion accessories and exotic ancestors make her an exciting
new face of “Portuguese blues”. On
17 April, the artist comes to ICE
Kraków to present material from
her latest album Mundo. (AJ)
Mariza, photo by Lion Stage
20 d WYDARZENIA EVENTS
WHY IS IT FRESH?
To pierwszy hiphopowy skład, który dał mi porządnie popalić. 20 lat
temu skutecznie wypełnili mój mózg
dawką magicznych, skręconych
dźwięków, wywołując w nim nieodwracalne zmiany. Po płycie Księga
Tajemnicza: Prolog nic już nie było
takie samo. Na kolejnych albumach
Kaliber 44 odszedł od konwencji niepowtarzalnego psycho-rapu. Czar
prysł, sentyment pozostał. Teraz
bracia Martenowie powrócili do gry
(po 16-letniej przerwie!) z albumem
Ułamek tarcia. Dzieci już prawie odchowane, więc AbradAb i Joka rapują
jak za najlepszych, sztubackich lat.
Jeśli to oldschool, czemu świeży jest?
(7 kwietnia, 20.00, Forty Kleparz).
EVENTS WYDARZENIA d 21
O miłości nie tylko w realu
Choć smażone kurczaki same
jeszcze nie lądują na naszych tale­
rzach, niezaprzeczalnie żyjemy
w epoce cyberkultury. O zero-jedynkowej rzeczywistości traktuje najnowsze wydawnictwo Julii Marcell
Proxy. Kiedyś Internet pozwolił jej
dotrzeć ze swoją muzyką do tysięcy
odbiorców, dziś artystka nie boi się
demaskować pułapek sieci. Na swojej
pierwszej w całości polskojęzycznej
płycie Julia rozprawia się też z pustką konsumpcyjnej rzeczywistości
(„Chodzę po Tesco i myślę o seksie”),
absurdami popkultury czy dykta-
tem mód („Jak będę chciała latać,
to zrobię sobie balony”). Zagubienie
i totalny rozgardiasz naszych czasów
symbolizuje już sama okładka płyty, na której artystka leży pośrodku
przedmiotów codziennego „nieużytku”. Chwytliwe refreny, umiejętność
obserwacji i dosłowne cytaty z klasyki
polskiej muzyki rozrywkowej sprawią,
że mieszkająca na stałe w Berlinie
Marcell z pewnością odnajdzie się
w wielu polskich domach. A już
3 kwietnia wymości sobie gniazdko
na deskach Krakowskiego Teatru
Variété. (AJ)
Okładka płyty, fot. Sonia Szóstak
BIORĄ W CIEMNO
Nie wiem, czy tytuł nowego albumu
Hey jest zapowiedzią pierwszej wiosennej burzy czy raczej reklamą firmy sprzątającej? Wiem na pewno, że
11. studyjnego albumu szczecińskiego zespołu pt. Błysk nie tylko ja łaknę
jak kania dżdżu. Dla tych najbardziej
wyczekujących grupa przygotowała
minitrasę przedBŁYSK. Bilety rozchodzą się w tempie piorunującym
(9 kwietnia, 20.30, Kwadrat).
Człowiek-orkiestra
Kompozytor, pianista, aranżer,
dyrygent i producent muzyczny,
a także osobowość telewizyjna. Listy osób, z którymi współpracował,
może mu pozazdrościć IPN. Jest
autorem symfonicznej aranżacji
słynnego wykonania hymnu narodowego przez Edytę Górniak na mistrzostwach świata w piłce nożnej
w Korei w 2002 roku. Nasi odpadli,
on grał dalej. Dokładnie 10 lat
temu za sprawą Tańca z Gwiazda-
Ta płyta rewelacyjnie nadaje się
na podróż. Sprawdzi się zarówno
podczas rejsu za ocean, wędrówki
po górach, jak i peregrynacji w głąb
siebie. Rysy to nowe zjawisko na polskiej scenie elektronicznej, które
do życia powołał duet doświadczonych producentów – Wojtek
Urbański i Łukasz Stachurko. Ich
debiutancka płyta Traveler miała
swoją premierę 4 września 2015 roku
i z miejsca zebrała świetne recenzje.
Chwalono przede wszystkim talent
artystów do łączenia chwytliwych
melodii i przestrzennych aranża-
cji z energetyczną pulsacją bitów.
Atutem albumu są też kolaboracje:
na Travelerze możemy usłyszeć Justynę Święs (The Dumplings), Piotra
Ziołę oraz Baascha. Młodą wokalistkę z Zabrza można w zasadzie uznać
za trzeciego członka zespołu, gdyż
jej głos obecny jest na płycie w aż
siedmiu kompozycjach. 8 kwietnia
w Forum Przestrzenie Rysy wokalnie wesprze zarówno Justyna, jak
i Piotr. Ich wspólnie wyśpiewany
utwór Przyjmij brak to wyjątkowo
jasny punkt na rodzimym muzycznym firmamencie. (AJ)
I Have a Dream
Z DZIKICH OSTĘPÓW
Aż 6 lat musieli czekać sympatycy
tej opolskiej grupy na nowe piosenki.
Szukając inspiracji, Paprika Korps
wyniosła się w dzikie ostępy. Utwory
powstawały wśród bieszczadzkich łąk,
zaś nagrywane były w cieniu ośnieżonych szczytów Sudetów. Efektem jest
album Homemade Babylon, który
prekursorzy heavy reggae zaprezentują najpierw fanom na Litwie i w Finlandii, w której grają już osiemnastą
trasę! (8 kwietnia, 20.00, Piękny Pies).
Na szczycie electro-popu
mi powołał do życia formację, która
od razu stała się jedną z najbardziej
rozpoznawalnych orkiestr muzyki
rozrywkowej w Polsce. Z okazji jubileuszu Orkiestra Adama Sztaby
zaprezentuje 19 kwietnia przewrotne aranżacje popularnych utworów
oraz własne kompozycje. W koncercie
w ICE Kraków wezmą też udział znani
soliści: Natalia Kukulska, Kasia Wilk,
Kuba Badach i Piotr Cugowski. (AJ)
„Tyle twoich słów w głowie ciągle
mam, tyle pięknych słów, że uwierzyłam, że już zawsze będzie tak...”.
Ania Dąbrowska wraca z nową płytą
Dla naiwnych marzycieli. Nie jest
tajemnicą, że dwa lata temu artystka
rozstała się ze swoim życiowym partnerem, a jednocześnie producentem,
menedżerem i wydawcą. Echa tej decyzji pobrzmiewają przede wszystkim
w warstwie lirycznej nowego albumu.
Muzycznie to jednak krok do przodu. No, może kroczek. Producentem
Ania Dąbrowska, fot. Jacek Pióro & Zosia Zija
szóstej płyty artystki został Olek
„CzarnyHiFi” Kowalski, kojarzony
wcześniej głównie ze środowiskiem
hiphopowym. Postawili na sprawdzoną receptę: nadal jest to stara (przepraszam za słowo), kojąca głosem
Ania, która chyba na dobre odeszła
od nostalgicznego retro. 16 kwietnia
w Studio zaserwuje nam szlachetny,
melodyjny pop, urozmaicony dozą
reggae, r’n’b i muzyki klubowej. Nie
byłoby źle, gdyby wszyscy tworzyli
taką muzykę środka. (AJ)
PROGROCKOWA SOCJOLGIA
Rok temu zintegrował nas swoim
pięknym, muzycznym spektaklem
o alienacji i zaniku więzi społecznych.
Melancholijny obserwator Steven
Wilson wraca do Krakowa w ramach
drugiej części trasy promującej znakomicie przyjęty album Hand. Cannot.
Erase. Możemy liczyć na nową oszałamiającą oprawę wizualną koncertów
i znaczące zmiany w zestawie nagrań,
wśród których pojawi się sporo odniesień do przeszłości, także tej z okresu
Porcupine Tree (18 kwietnia, 20.00,
ICE Kraków).
SŁODYCZY CZAR
Zwróciła uwagę samego księcia. Proponowana przez nią mieszanka najlepszej jakości soulu, funku, reggae,
rocka, hip-hopu i popu zachwyciła
Prince’a. Za sprawą chrapliwego głosu
bywa określana jako europejska Erykah Badu. Wielu z nas Belgijka Selah
Sue kojarzyć się może słodko. Jest
autorką przeboju This World, spopularyzowanego 5 lat temu w „wampirycznej” reklamie Kinder Bueno. Nic, tylko
wbijać! (19 kwietnia, 19.00, Studio).
KWAŚNE DISCO
Na przełomie wieków byłem na ich występie w Legionowie. Koncert był punkowy, a oni wyskoczyli z zabawkowym
syntezatorem Casio i wampirycznym
makijażem na twarzach. W dodatku
na scenie w rytm automatu perkusyjnego w najlepsze pląsał tancerz
odziany w kiczowaty garnitur i pstrokaty krawat. Pierwszy szok publiczności
szybko przemienił się w ekstatyczną
zabawę. Super Girl Romantic Boys byli
prekursorami mody na nostalgiczne,
„ejtisowe” brzmienia. Dziś powracają
z pełnowymiarowym albumem Osobno (29 kwietnia, 20.00, Piękny Pies).
22 d WYDARZENIA EVENTS
BARDZO DŁUGIE
ZARĘCZYNY
Teatr Barakah zaprasza do swych
mrocznych, klaustrofobicznych piwnic,
gdzie po półtorarocznej przerwie wraca
sztuka Any Nowickiej Martwe wesele.
Jej akcja rozgrywa się gdzieś na granicy
życia i śmierci, jawy i snu. Kawaler
przychodzi prosić o rękę narzeczonej.
Jedyną przeszkodą stojącą mu na drodze jest zmarła matka przyszłej panny
młodej: dziewczyna koniecznie chce
uzyskać od niej błogosławieństwo.
Spektakle zobaczymy 2 i 3 kwietnia.
JAK Z ALMODÓVARA?
Wszystko o mojej matce – najnowszy spektakl Łaźni Nowej – tytułem
nawiązuje do filmu Almodóvara, nie
jest jednak jego teatralną adaptacją. Bardzo osobisty, intymny projekt
teatralny Michała Borczucha oraz
Krzysztofa Zarzeckiego inspirowany
jest postaciami zmarłych matek obu
artystów i próbą opowiedzenia historii
ich losów i chorób. Studium odchodzenia rodzica, momentami nawet
fascynacja jego chorobą, a w tle przemiany społeczno-polityczne w Polsce:
to wszystko znajdziemy w spektaklu
„dorosłych synów i półsierot, którzy
mają do dyspozycji jedynie strzępy
pamięci”. Premiera 22 kwietnia.
STACJA
Stacja pierwsza, spektakl Teatru
Graciarnia, oparty jest na autentycznych wydarzeniach. 28 października
1938 roku Niemcy deportowali do Polski około 17 tysięcy polskich Żydów.
Część z nich internowano w Zbąszyniu.
W sensie metaforycznym tytułowa
pierwsza stacja staje się dla nich
początkiem „drogi krzyżowej”. Premiera 24 kwietnia na scenie Teatru
Praska 52.
EVENTS WYDARZENIA d 23
Chór uciekinierów
Kiedy w 2012 roku Elfriede Jelinek
napisała sztukę, dla której inspiracją
były autentyczne wydarzenia – okupacja wiedeńskiego kościoła przez
grupę zdesperowanych imigrantów,
którzy od wielu miesięcy oczekiwali
na decyzję o przyznaniu im prawa pobytu w Austrii – nikt nie przypuszczał,
że problem uchodźców już wkrótce
rozleje się na całą Europę i wywróci stary porządek do góry nogami.
Kontrowersyjna pisarka oddaje głos
uciekinierom, którzy niczym antyczny
chór (Jelinek odwołuje się do Bła-
galnic Ajschylosa) opowiadają nam
o swoich traumach i przeżyciach,
jednocześnie błagając o ratunek.
Ich lament miesza się z medialnymi
informacjami, echami unijnej polityki
i wypowiedziami obywateli Starego
Kontynentu. Spodziewajmy się więc,
że spektakl Podopieczni w reżyserii
Pawła Miśkiewicza mocno uderzy
w nerw czasu i stanie się głosem
w dyskusji o palącej kwestii uchodźców, a także spojrzeniem na kondycję
europejskiego humanizmu. Premiera
9 kwietnia w Starym Teatrze. (js)
EROS I POLITYKA
Hej, sokoły!
Między 18 a 24 kwietnia szykujmy
się na prawdziwą inwazję ze wschodu!
Nie, to nie wojna, a III Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego
„Wschód-Zachód”. Zobaczymy spektakle przeszło 30 zespołów, zarówno
profesjonalnych, jak i amatorskich,
studenckich, młodzieżowych oraz
dziecięcych. Teatry reprezentujące różne regiony Ukrainy, diasporę
ukraińską w Polsce (Teatr Pieśni „Dwa
Kolory”, Badiaka-Maniaka), a także
z Austrii, Niemiec oraz Gruzji przedstawią klasyczny i całkiem współczesny
repertuar na różnych scenach krakowskich, m.in. w Teatrze Praska 52,
gdzie zobaczymy spektakle Podróżny
z Rangun Narodowego Dramatycznego Teatru z Czerniowiec oraz oniryczną
Stację Teatru-studio „Maski”. (js)
II Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód”, fot. Maksym Nezviietskyi
OSTATNIE SKRZYPCE
Jerzy Stuhr gra swój legendarny już
monodram od... 1985 roku. Kontrabasista to gorzka, ironiczna opowieść
o muzyku, który nie potrafi pogodzić
się z myślą o tym, że gra w orkiestrze
„ostatnie skrzypce”. Spektakl zobaczymy 12, 13 i 14 kwietnia w krakowskiej PWST.
Keine Grenzen
Projekt teatralny Grenzen wurden überschritten – Granice zostały
przekroczone to efekt współpracy
Starego Teatru w Krakowie i Gorki Theater w Berlinie. Między 22
a 24 kwietnia krakowska publiczność będzie miała okazję poznać
szeroko dyskutowane sztuki teatru
niemieckojęzycznego, który od wielu
lat jest miejscem ciekawych zjawisk
artystycznych i głosem w dyskusji
o aktualnych problemach społeczno-politycznych.
W ramach programu na deskach
Starego Teatru zobaczymy m.in. gościnny spektakl Common Ground
izraelskiej reżyserki Yael Ronnen będący swojego rodzaju teatrem dokumentalnym. Aktorzy biorący w nim
udział to uchodźcy z byłej Jugosławii,
których naznaczone piętnem wojny
i traumą wspomnienia są materiałem budującym całe przedstawienie.
Oprócz tego weźmiemy udział
w czytaniach performatywnych
najnowszych dramatów niemieckich
pisarzy. Śmieszna ciemność Wolfra-
ma Lotza, stworzona pierwotnie jako
słuchowisko radiowe, miała swoją
teatralną premierę na scenie wiedeńskiego Burgtheater w ubiegłym roku.
Nawiązując do takich dzieł, jak Jądro
ciemności Josepha Conrada czy Czas
apokalipsy Francisa Forda Coppoli,
autor demaskuje w niej współczesny kolonializm. Terror Ferdinanda
von Schiracha, to dramat sądowy,
w którym rolę ławy przysięgłych,
orzekającej o winie oskarżonego,
pełni publiczność. Bohaterem sztuki jest pilot wojskowy, który wbrew
rozkazowi przełożonych zdecydował
się na zestrzelenie samolotu pasażerskiego, na którego pokładzie znajdowali się terroryści. Obie sztuki będą
wstępem do dyskusji o konfliktach
zbrojnych i ich skutkach, a równocześnie o możliwościach współpracy
ponad granicami i podziałami. (js)
8 kwietnia na scenie Teatru STU
zobaczymy spektakl Psycho-tera-polityka w reżyserii Mirosława
Gronowskiego. Posługująca się językiem absurdu komedia w krzywym
zwierciadle ukazuje polskie realia
polityczne: świat władzy, układy
i brudne interesy. January, senator
RP, uwikłany w namiętny romans
z sekretarką, trafia do psychoterapeuty. Dopiero w jego gabinecie
może pozwolić sobie na całkowitą
szczerość…
ICH CZWORO
East West
Between 18 and 24 April, get
ready for an invasion from the East!
No, it’s not war, of course, but the 3rd
International Festival of Ukrainian
Theatre “East-West”. We will see
performance by over 30 professional, amateur, student, youth and
children’s ensembles. The theatres
represent various regions in Ukraine,
the Ukrainian diaspora in Poland
(“Two Colours” Song Theatre, Badiaka-Maniaka Theatre) and ensembles
from Austria, Germany and Georgia,
presenting classical and contemporary repertoire at several stages
in Kraków. For example, the Praska 52
Theatre hosts Traveller from Yangon
by National Dramatic Theatre from
Chernivtsi and the oneiric Station
by the Studio Theatre “Masks”. (js)
„Z tym największy jest ambaras,
żeby dwoje chciało naraz” – pisał
Tadeusz Boy-Żeleński. Prawdziwy
galimatias robi się dopiero wtedy,
gdy chętnych jest troje... albo i więcej!
Para małżonków – Bernard i Jacqueline – romansuje na potęgę. Przez
nieoczekiwany zbieg okoliczności
wszyscy – mąż, żona, kochanka (jego)
i kochanek (jej) – spotykają się przy
jednym stole… Aperitif, czyli farsa
na chlew i oborę Teatru Graciarnia
to popularna francuska komedia
Pyjama pour six, znana na całym
świecie pod tytułem Don’t Dress for
Dinner. Premiera 14 kwietnia w Teatrze Praska 52.
24 d WYDARZENIA EVENTS
ZEMSTA
15 kwietnia w Małopolskim Ogrodzie
Sztuki zobaczymy spektakl Dzieje
upadków w reżyserii Małgorzaty Warsickiej będący opowieścią
o ludzkich namiętnościach i ich niszczycielskiej sile. Sztuka oparta jest
na klasycznej powieści Honoriusza
Balzaka Kuzynka Bietka, uznawanej
za „najokrutniejsze i najpiękniejsze
zarazem” dzieło słynnego pisarza.
Główna bohaterka, pogardzana przez
rodzinę z powodu ubóstwa i brzydoty,
mści się na swoich bliskich za dawne
zniewagi. W spektaklu wystąpi gościnnie młoda obiecująca śpiewaczka
operowa Barbara Kinga Majewska.
PONAD TĘCZĄ
Któż nie pamięta jej roli w Czarnoksiężniku z Oz, gdzie jako Dorotka
rozmarzonym głosem śpiewała Some­
where Over the Rainbow? Niestety, jej
problemy w życiu osobistym nigdy nie
rozpłynęły się jak cytrynowe landrynki. Judy Garland – bo o niej mowa –
jest bohaterką spektaklu muzycznego
Katarzyny Miśkiewicz-Żurek i Lesława
Żurka, którzy wystąpią gościnnie w Teatrze Variété 29 kwietnia. Judy to zabawna, a zarazem gorzka opowieść
o życiu gwiazdy i próbie rozliczenia
się z samą sobą.
EVENTS WYDARZENIA d 25
Pod szczęśliwą gwiazdą
Już 8 kwietnia swe podwoje przy
ulicy Karmelickiej 3 otwiera nowa
krakowska scena teatralno-kabaretowa: Teatr Szczęście. Nazwa ma być
dobrą wróżbą i przynieść szczęście
zarówno jej twórcom, jak i widzom.
A zapowiada się scena nie byle jaka,
bo... komediowa! Zawita tu chętnie
każdy, kto kocha śmiech, a nie rechot,
ponieważ – jak zapewniają twórcy –
prezentowane przez nich spektakle
kabaretowe to humor z najwyższej
półki. „Kolektyw tworzący prawdziwe
szczęście” to Maciej Kwiatkowski, Ścibor Szpak, Andrzej Talkowski, Mieczy-
sław Giedrojć, Piotr Plewa, Tomasz
Jachimek oraz Dariusz Starczewski.
Teatr zainauguruje swą działalność spektaklem Czterdzieści i cztery
w reżyserii Andrzeja Talkowskiego,
zapowiadanym jako pierwsza w historii polskiej sceny klaunada. Z kolei 22 kwietnia w Teatrze Szczęście
odbędzie się pierwsza premiera.
Subtelny rozkwit kwiatu to spektakl, w którym wszystko może się
zdarzyć – nawet to, że zagra w nim…
publiczność! Miejmy więc nadzieję,
że nowe miejsce rodzi się pod szczęśliwą gwiazdą. (js)
Arabska noc
Ten spektakl już na trwałe zapisał
się w kulturalnym krajobrazie naszego miasta. W kabaretowo-musicalowych Nocach Waniliowych Myszy
(tytuł zaczerpnięty z kultowego tomiku wierszy Charlesa Bukowskiego)
artyści Teatru Barakah komentują
wydarzenia zarówno lokalne, jak
międzynarodowe: odcinek piąty
Lokalna kretynka był odpowiedzią
na musical Teatru Variété i równocześnie satyrą na stan współczesnej
polityki i sztuki.
Teatr Barakah, Noce Waniliowych Myszy, odc. 5., Lokalna kretynka, reż. Ana Nowicka, fot. Piotr Kubic
Bohaterowie najnowszej części zawędrują aż do krainy Orientu i wraz
z widzami zanurzą się w odmęty
arabskiej nocy. Szeherezjada, czyli
baśń z jednej nocy będzie pełna
aluzji do sytuacji w Europie, a przede
wszystkim w Krakowie. Skrzące się
humorem dialogi, muzyka autorstwa
Renaty Przemyk – wszystko to sprawia,
że czekają nas „spontaniczne wybuchy
śmiechu i inne wilgotne uniesienia” –
jak deklarują twórcy. Przekonajmy się!
Premiera 18 kwietnia. (js)
Moda jest kobietą
Peruki, głębokie dekolty, krynoliny i gorsety, turniury... Kobieta
od wieków robiła wszystko, by być
modną! 11 kwietnia w Kijów.Centrum zobaczymy wyjątkowe widowisko multimedialne, które będzie
barwną prezentacją strojów noszonych w różnych epokach przez
przedstawicielki wszystkich stanów
społecznych. Nie będzie to jednak
tylko i wyłącznie historyczny pokaz
mody: Modna przez wieki w wyko-
naniu Baletu Dworskiego „Cracovia
Danza” to prawdziwy spektakl taneczny, w którym zostaną wykorzystane takie środki wyrazu, jak ruch,
muzyka, światło czy projekcje multimedialne. Będzie to również okazja
do przypomnienia bogactwa kultury polskiej i europejskiej. Spektakl
jest wiodącym wydarzeniem trzeciej
edycji projektu Kobieta – Wiedza –
Władza 2016. (js)
Lindy Hop
W 1927 roku pilot Charles Lind­
bergh dokonał pierwszego samotnego lotu między Ameryką i Europą,
zaś ówczesna prasa entuzjastycznie
głosiła: „Lindy hops the Atlantic”.
Właśnie stąd wziął swoją nazwę powstały w tym samym czasie nowy
taniec: Lindy Hop bardzo szybko
zyskał na popularności wśród miłośników jazzu. Zapomniany po II
wojnie światowej, wraz z innymi tańcami swingowymi przeżywa dziś swój
renesans.
Przykładem tego jest Międzynarodowy Festiwal Swingowy Lindy
On Track – Take the A Train, który
między 12 a 17 kwietnia po raz drugi
pomknie zabytkowym składem kolejowym z Krakowa do Zakopanego. Zanim jednak goście i tancerze wyruszą
roztańczonym pociągiem do stolicy
Tatr, w Krakowie czekają nas aż trzy
dni imprez tanecznych w zabytkowej
sali widowiskowej Domu Kultury Kolejarza. Dla uczestników zagra Leliwa
Jazz Band. Let’s swing! (js)
Lindy Hop
In 1927, the pilot Charles Lindbergh
was the first to achieve a solo nonstop flight from America to Europe,
with the press proclaiming enthusiastically “Lindy Hops the Atlantic!”.
The headline gave the name to a brand
new dance, and Lindy Hop quickly became hugely popular among jazz fans.
Somewhat forgotten after the Second World War, today this lively swing
dances is enjoying a renaissance.
We’ll be celebrating the style during the International Swing Festival
Lindy On Track – Take the A Train,
dashing along the railway line
from Kraków to Zakopane between
12 and 17 April. Before the guests
and dancers set off on the dance
journey to the heart of the Tatras,
Kraków hosts three days of events
at the historic performance hall at
the Dom Kultury Kolejarza (Railwaymen’s Cultural Centre). The participants will be taken into the festival
spirit by the Leliwa Jazz Band. Let’s
swing! (js)
IRLANDZKI STEP
Zespół Tańca Irlandzkiego Eriu z okazji
swojego 10-lecia zaprasza wszystkich,
którzy kochają step irlandzki i celtyckie
klimaty, na premierę swojego najnowszego spektaklu Wybór (2 kwietnia,
NCK). Nie zabraknie tego, co w tańcu
irlandzkim lubimy najbardziej: skocznej, żywiołowej muzyki, efektownych
kroków i skomplikowanych układów
choreograficznych. Dziewczynom z Eriu
przesyłamy moc życzeń!
NOCNA REWIA
Zjawiskowe kostiumy, przepych dekoracji, a przede wszystkim zmysłowy
taniec i zapierające dech w piersiach
akrobacje – dzięki Oldze Szomańskiej
i artystom Rising Stars Venue poczujemy w Krakowskim Teatrze Variété
klimat burleski i wodewilu! Premiera
spektaklu Rewia Variété 22 kwietnia.
TEATR CODZIENNOŚCI
Erving Goffman twierdził, że „świat
jest w istocie uroczystością, w której
wszyscy bierzemy udział”, a każdy
kontakt twarzą w twarz z drugim
człowiekiem jest rodzajem gry. Ten
swoisty teatr codzienności zobaczymy
w najnowszym spektaklu Krakowskiego Teatru Tańca Glamour 28 kwietnia
w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.
WIOSENNY SPACER
W długi weekend, który w tym miesiącu zaczyna się już 30 kwietnia, warto
wybrać się na spacer do Nowohuckiego Centrum Kultury! To właśnie
tam między 30 kwietnia a 3 maja już
po raz szósty zagości Festiwal Tańca
Współczesnego SPACER, skierowany
zarówno do teoretyków i praktyków
tańca, jak i – po prostu – do jego entuzjastów.
26 d WYDARZENIA EVENTS
Hymn zachwytu
Cyprian Kamil Norwid tworzył poezję nie tylko z następujących po sobie słów i zdań, ale również z pełnych
cichej ekspresji znaków przestankowych. Jak wielu twórców romantycznych uważał muzykę za artystyczny ideał.
Grafika z plakatu 22. Dni Norwidowskich, proj. Anna Gotfryd-Kolecka
Kłopoty z wolnością
Wszechstronny myśliciel, duszpasterz i autorytet –
Józef Tischner zostawił po sobie wielu wiernych uczniów
i liczne kwestie do rozważenia. „Może się mylę, ale często
– bardzo często – widzę, jak nasz lęk przed wolnością
staje się większy niż lęk przed przemocą” – pisał w książce Nieszczęsny dar wolności. Debata pod tym samym
tytułem, silnie osadzona w kontekście problemów społeczno-politycznych Europy i współczesnych dylematów
etycznych, otworzy tegoroczne Dni Tischnerowskie
(20-23 kwietnia).
Gościem specjalnym 16. edycji wydarzenia będzie
Timothy Snyder, historyk Europy Środkowo-Wschodniej
z uniwersytetu Yale, który wygłosi wykład w ramach
cyklu Colloquia Tischneriana i weźmie udział w debacie
z Wojciechem Roszkowskim, Zbigniewem Stawrowskim
W szczególny sposób interesował się rolą milczenia jako
niezbędnego składnika sztuki, komunikacji i procesu
dziejowego.
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida od wielu lat dba
o to, aby twórczość jego patrona nie przechodziła bez
echa. W tym roku w ramach 22. Dni Norwidowskich
(5-28 kwietnia), odbywających się pod hasłem Śpiewam do ciszy – Norwid o muzyce, można będzie zaznać
rozlicznych wrażeń muzycznych, literackich, teatralnych
i filmowych.
Happening Usłysz ciszę na placu Centralnym zainauguruje cykl wydarzeń w południe 5 kwietnia. 7 kwietnia
w siedzibie ośrodka zostanie otwarta wystawa kopii akwarel
Norwida, a młodzież z Małopolski zmierzy się z twórczością
artysty w konkursie poezji mówionej i śpiewanej. Laureaci
konkursu wystąpią 28 kwietnia na koncercie Zainspirowani Norwidem wspólnie z Michałem Bogackim, autorem płyty Uśpiony umysł. Wcześniej (20 kwietnia) w auli
Collegium Novum UJ, po wykładzie dr. Tomasza Korpysza
na temat muzyki, ciszy i milczenia w dziełach Norwida,
multiinstrumentalista Mateusz Kluza zagra koncert Bo idee
są dźwięki. 25 kwietnia na scenie ośrodka grupa Ars Te
zaprezentuje premierowy spektakl Z wszelkich kajdan…
te niewidzialne. Filmowe zapisy spektakli wystawianych
w ramach poprzednich edycji Dni Norwidowskich będzie
można oglądać w Kinie Sfinks 8 i 12 kwietnia. (ik)
www.okn.edu.pl
i Pawłem Śpiewakiem. Temat przewodni Drogi wolności
wyznaczy ramy dla trzech paneli dyskusyjnych w auli
Collegium Novum UJ. Filozofowie porozmawiają na temat współczesnych wizji wolności, a kwestie wolności
sumienia i autorytetu Kościoła poruszą dominikańscy
duchowni wspólnie z Andrzejem Zollem, byłym prezesem
Trybunału Konstytucyjnego i byłym rzecznikiem praw
obywatelskich. Pedagodzy zaś zajmą się problemem
wolności w kontekście wyzwań wychowawczych.
Dni Tischnerowskie to także filozoficzne spotkania
młodych w Wyższej Szkole Europejskiej z dyskusją na temat wolności w sieci i koncertem zespołu Ślebodne Nucicki pod kierunkiem Stanisławy Trebuni-Staszel. Ciekawie
zapowiada się również program wydarzeń towarzyszących
w Strefie Tischnera w Radiu Kraków. (ik)
www.dni.tischner.pl
28 d WYDARZENIA EVENTS
Z BIEGIEM RUDAWY
Zmienił się jej bieg, znikł podmiejski
charakter otaczającego krajobrazu…
Rudawa wraz z wypływającymi z niej
młynówkami i kanałami od XIII wieku
stanowiła ważny element krajobrazu
Krakowa. Dla mieszkańców okolicznych wsi, a później dzielnic miasta
– Zwierzyńca, Łobzowa, Czarnej
Wsi czy Półwsia Zwierzynieckiego
– była ważniejsza od Wisły. Służyła m.in. jako źródło wody, napędzała
młyńskie koła oraz zasilała miejskie
fosy. Jej brzegi służyły jako plaża
i miejsce zabaw, a także jako pastwiska do wypasu bydła. Rzeka bywała
też groźna i każdej wiosny zmieniała
teren dzisiejszych Błoń w grzęzawisko. Kres temu położyła dopiero
regulacja z lat 1910-1912. Wystawa
Muzeum Historycznego Rudawa
– żywioł poskromiony w Domu
Zwierzynieckim (od 23 kwietnia)
przywróci naszej pamięci jej dawny
obraz oraz rolę, jaką wraz ze swymi
potokami i młynówkami odgrywała
niegdyś w życiu miasta. Bohaterami
wystawy będą m.in. zabytki myśli
technologicznej – dawne mosty czy
młyny oraz cechy rzemieślnicze,
które swój byt wiązały z działaniem
krakowskich rzek: młynarzy, garbarzy, sukienników czy piwowarów.
Muzeum zapowiada towarzyszące
prezentacji warsztaty, spacery i wykłady, a nawet spotkania na wodzie…
Zygmunt Wierciak, Most na Rudawie
(stan z 2. poł. XIX w.), 1944, wł. MHK
EVENTS WYDARZENIA d 29
Kanapowcy i bohaterowie
Funkcję honorowego gospodarza Kamienicy Hipolitów (oddziału
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa poświęconego mieszczańskiej
kulturze Krakowa) pełni rezydujący
tu od dwunastu lat kot Hipolit. Z pewnością szczególnie gorąco polecać będzie zwiedzającym wystawę Jak pies
z kotem (od 29 kwietnia). Na przekór
zawartej w tytułowym powiedzeniu
sugestii konfliktu będzie to raczej opowieść o zgodnym życiu ludzi i zwierząt
w mieście. Bohaterami wystawy w Kamienicy Hipolitów będą przede wszystkim towarzyszące nam na co dzień psy
i koty „pokojowe”, ale także psie gwiazdy z Marszów Jamników czy bohaterski
symbol wierności – kundelek Dżok,
który ma swój pomnik nad Wisłą. Te
smutniejsze aspekty zwierzęcego losu
w mieście, ale też działalność w ich
obronie przywoła druga część ekspozycji – prezentowana równolegle
w Pałacu Krzysztofory – poświęcona
historii Związku Opieki nad Zwierzętami w Krakowie. Działacze ZOZ
interweniowali w sprawach dręczonych psów i kotów, wróbelków, gołębi
mariackich oraz koni dorożkarskich,
a jednym z najważniejszych przedsięwzięć stowarzyszenia było otwarcie
w Krakowie w 1934 roku pierwszego
w Polsce ambulatorium dla małych
zwierząt. (dd)
Szerusia, buldożek francuski przygarnięty
przez Irenę Droździkowską po likwidacji getta
krakowskiego, fot. nieznany, 1942 / a French
bulldog adopted by Irena Droździkowska
after the liquidation of the Kraków ghetto,
author unknown, 1942
Lapdogs and Heroes
For the last twelve years, the honorary host of the Hipolit House (branch
of the Historical Museum of the City
of Kraków dedicated to Kraków’s bourgeois culture) is Hipolit the cat. He
extends his warmest purry welcome
to the exhibition Like Cats and Dogs
(from 29 April). Contrary to the hostility implied in the title, it tells stories
of harmonious lives of animals and
people in the city. The protagonists
of the exhibition are our daily feline
and canine companions, as well as
doggie stars from the Dachshund
Parade and the symbol of heroic
faithfulness: the little mongrel Dżok,
who has a statue dedicated to him
by the Vistula. The second part
of the exhibition, running in parallel
at the Krzysztofory Palace and presenting some of the sadder aspects
of the life of animals in the city, is dedicated to the history of the Society for
the Protection of Animals in Kraków.
Members of the Society intervene
in cases of mistreatment of cats and
dogs, sparrows, pigeons at the Main
Market Square and horses pulling
Kraków’s many carriages; one of its
greatest achievements was the opening of Poland’s first small animal
clinic here in Kraków in 1934. (dd)
Odkrywanie Płaszowa
Trzy oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
– Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem i Fabryka Emalia
Oskara Schindlera – prezentują dzieje miasta w okresie
II wojny światowej. Co roku pod hasłem Pamiętaj z nami
muzeum organizuje wydarzenia przybliżające czasy hitlerowskiej okupacji w Krakowie – tym razem ich tematem
będzie dawny niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny
Plaszow. Powstał on pod koniec 1942 roku, najpierw jako
obóz pracy przymusowej, do którego kierowani byli Żydzi
z Krakowa oraz likwidowanych gett w innych miastach
na terenach okupowanych, a także Polacy i Romowie.
W 1943 roku Płaszów przekształcono w podobóz KL Lublin
(Majdanek), a w 1944 roku – w samodzielny obóz koncentracyjny. W sierpniu 1944 roku, wobec zbliżającego się
frontu wschodniego, więźniów wywożono stąd do obozów
na terenie Niemiec oraz KL Auschwitz. Ostatni transport
miał miejsce w styczniu 1945 roku, tuż przed wkroczeniem
Armii Czerwonej do Krakowa.
15 kwietnia w Fabryce Schindlera odbędzie się konferencja Płaszów. Odkrywanie – historycy, muzealnicy,
socjologowie i architekci będą mówić o historii obozu
oraz o jego powojennych losach. Na sobotę 16 kwietnia
zaplanowano spacery, spotkanie ze świadkami historii, Bieg
Pamięci, warsztaty kulinarne, plenerowe wystawy, pokazy
filmów oraz archiwalnych i współczesnych fotografii, a także wykłady i prezentacje wideo. W finale Pamiętaj z nami
w sobotę wieczorem (o 21.00) wspólne zapalenie świateł
na terenie dawnego placu apelowego KL Plaszow będzie
wyrazem pamięci o wszystkich ofiarach obozu. Tego dnia
wstęp do uczestniczących w programie oddziałów MHK
będzie bezpłatny, jednak udział w niektórych wydarzeniach
wymaga wcześniejszych zapisów! (dd)
www.mhk.pl
KL Plaszow, 1943-1944, wł. IPN w Krakowie / property of the Institute
of National Remembrance in Kraków
KL Plaszow, 1943-1944, wł. IPN w Krakowie / property of the Institute
of National Remembrance in Kraków
Discovering Płaszów
Three branches of the Historical Museum of the City
of Kraków – Pomorska Street, the Eagle Pharmacy and
the Oskar Schindler's Enamel Factory – recall the days
of the Second World War. Every year, the museum hosts
events commemorating the days of the Nazi occupation
in Kraków under the banner of Remember With Us. This
year the event is dedicated to the former Plaszow Nazi
concentration camp. It was formed in late 1942, first as
a forced labour camp for Jews brought in from Kraków and
ghettos being liquidated in other cities in occupied Poland,
as well as Poles and the Roma. In 1943, Płaszów became
a sub-camp of the Lublin concentration camp (Majdanek),
and in 1944 it became an independent concentration camp.
In 1944, in the face of the advancing Eastern front, prisoners were deported to camps in Germany and to Auschwitz.
The final transport left in January 1945, four days before
the Red Army’s arrival in Kraków.
On 15 April, the Schindler's Factory hosts the conference Discovering Płaszów, bringing together historians,
museologists, sociologists and architects discussing
the camp’s history and its fate after the war. On Saturday
16 April, there will be tours, meetings with witnesses
of history, the Memory Run, cookery workshops, outdoor
exhibitions, film screenings and presentations of archival
and contemporary photos, lectures and video shows. During the finale of Remember With Us at 9pm on Saturday,
lights will be lit in the old parade ground of the Plaszow
camp in memory of all of its victims. On 16 April, entry
to all participating branches of the Historical Museum
of the City of Kraków is free, but some events require prior
registration. (dd)
www.mhk.pl
30 d WYDARZENIA EVENTS
RYSUNKOWA DIAGNOZA
Medycyna ma wiele punktów wspólnych ze sztuką – obie wymagają stałego doskonalenia warsztatu, a ich
głównym przedmiotem jest człowiek.
Ciekawym dopełnieniem wystawy
Medycyna w sztuce w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie będzie
prezentacja rysunków krakowskiego
lekarza Tomasza Wiatra. Wykonane
przez niego na podstawie fotografii
portrety aktorów, malarzy, naukowców i muzyków zobaczymy na wystawie Szukanie siebie w innych
w Bibliotece MOCAK-u (wernisaż
21 kwietnia).
EVENTS WYDARZENIA d 31
Sztuka i medycyna
Zapytani o ich wzajemne związki
pomyślelibyśmy zapewne o arteterapii wykorzystującej różne formy
twórczości. MOCAK zaprasza do spojrzenia na relację między tymi pojęciami z perspektywy artystów i ich
dzieł. Wystawa Medycyna w sztuce
(wernisaż 21 kwietnia) to kolejna –
Mark Gilbert, Chris P. I, 1999-2000, olej,
płótno / oil on canvas, dzięki uprzejmości
/ courtesy of Saving Faces, Mark Gilbert,
Professor Iain Hutchison
DRAWING DIAGNOSIS
Medicine has much in common with
art – both need to be continually perfected, and they both mostly concern humankind. The presentation
of drawings by the Cracovian doctor
Tomasz Wiatr will be a fitting addition to the exhibition Medicine in Art
at MOCAK. His portraits of actors,
artists, scientists and musicians, created on the basis of photographs, are
shown at the exhibition Searching for
Self in Others at the MOCAK Library
(opening 21 April).
Tomasz Wiatr, Clint Eastwood, 2013, ołówek,
papier / pencil, paper, dzięki uprzejmości /
courtesy of T. Wiatr
po historii, sporcie, ekonomii, zbrodni
i gender – konfrontacja zjawisk obecnych na co dzień w życiu publicznym
z ich odzwierciedleniem w twórczości
artystycznej. „Medycyna jest źródłem
wielu tematów, które w różny sposób »dręczą« ludzką egzystencję. Tym
samym jest wymarzonym polem dla
sztuki. Artyści doskonale wyczuwają »dostawców symboli«. A medycyna
jest dostawcą wszechstronnym. Przede
wszystkim wie bardzo dużo o tym,
co to znaczy być skazanym na śmiertelne ciało” – czytamy w zapowiedzi
wystawy. Zobaczymy prace ponad
pięćdziesięciu twórców, tak różnych,
jak Marina Abramović, Oskar Dawicki, Ugo Dossi, Mark Gilbert, Zbigniew
Herbert, Tadeusz Kantor, Marcin Maciejowski, Andrzej Mleczko, Wilhelm
Sasnal czy Alina Szapocznikow. (dd)
Art and Medicine
When asked about what art and
medicine have in common, the most
likely answer would be art therapy.
MOCAK presents a fresh look at
the relationship between the concepts
from the perspective of artists and
their works. The exhibition Medicine
in Art (opening 21 April) is the latest confrontation of everyday events
and their reflection in the arts, with
previous instalments focusing on
history, sport, economics, crime and
gender. “Medicine is a source of many
topics that in various ways torment
the human psyche, thus an artistic
field of engagement par excellence.
Artists are finely tuned into ‘symbol
providers’. And medicine is a versatile
provider. Above all, it has an overview
of what it means to be doomed to live
in a mortal body”, according to the ex-
hibition preview. We will see works
by over fifty artists, including Marina
Abramović, Oskar Dawicki, Ugo Dossi,
Mark Gilbert, Zbigniew Herbert, Tadeusz Kantor, Marcin Maciejowski, Andrzej Mleczko, Wilhelm Sasnal and
Alina Szapocznikow. (dd)
Marcin Maciejowski, Tego nie można
odkładać, olej, płótno / This Cannot Be
Postponed, oil on canvas, 1999, dzięki
uprzejmości / courtesy of M. Maciejowski
Święto krakowskich galerii
Wzorowany na podobnych inicjatywach w Berlinie czy Paryżu Cracow Gallery Weekend KRAKERS
za cel stawia sobie z jednej strony
integrację środowiska artystycznego
w Krakowie, z drugiej – zaproszenie szerszej publiczności do świata
niezależnej krakowskiej sztuki. Podobnie ma być w tym roku: w piątej
edycji wydarzenia, które odbędzie się
w weekend 22-24 kwietnia, weźmie
udział 30 prywatnych galerii. W swoje progi zapraszają te o ustalonej
od dawna renomie, ale też mniej
znane, bardziej niszowe lub dopiero
poszukujące swojego miejsca na artystycznej mapie miasta. Zobaczymy
wystawy zarówno polskich artystów,
jak i gości z Wielkiej Brytanii, Węgier,
Holandii, Niemiec, Rumunii, Turcji,
Stanów Zjednoczonych czy Japonii.
W popularyzujący sztukę współczesną program towarzyszący włączyły się takie instytucje jak Bunkier
Sztuki, Cricoteka, MOCAK i Muzeum
Historii Fotografii, które zapraszają
do bezpłatnego zwiedzania swoich
wystaw, także z udziałem przewodników i kuratorów. Natomiast
w Muzeum Narodowym w Krakowie
odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona krakowskim
twórcom i inicjatywom artystycznym,
zarówno dawniejszym, jak i tym najbardziej aktualnym. (dd)
Celebration
of Kraków’s Galleries
Based on similar events held
in Berlin and Paris, the aim of the 5th
Cracow Gallery Weekend KRAKERS
is to bring together Kraków’s artistic
circles, and to invite visitors to explore
the world of independent Cracovian
art. Over 30 private galleries are participating in this year’s festival, held
during the weekend of 22-24 April.
Well-stablished, renowned venues are
joined by smaller, newer, more niche
galleries searching for their space on
the city’s artistic map. We will see exhibitions of works by Polish artists, as
well as guests from the UK, Hungary,
the Netherlands, Germany, Romania,
Turkey, the US and Japan.
www.cracowgalleryweekend.pl
The accompanying programme,
focusing on popularising contemporary art, brings together the Bunkier
Sztuki Gallery of Contemporary Art,
Cricoteka, MOCAK and the Museum
of the History of Photography, opening the doors to their exhibitions for
free with tour guides and curators.
The National Museum in Krakow
hosts an academic conference dedicated to Kraków’s artists and artistic initiatives from across the decades. (dd)
32 d WYDARZENIA EVENTS
EVENTS WYDARZENIA d 33
Skończenie cały
Władysław Skoczylas – grafik, malarz, pedagog,
działacz i organizator, jeden z najpopularniejszych artystów okresu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce – znany jest głównie jako twórca polskiej szkoły
nowoczesnego drzeworytu. Artysta, od wczesnych lat
zafascynowany młodopolską legendą Skalnego Podhala, w swoich najsłynniejszych pracach posługiwał się
oryginalną stylistyką nawiązującą zarówno do grafiki
dawnych mistrzów, jak i sztuki prymitywnej: podhalańskiego malarstwa na szkle i ludowych rycin (zbiory
drzeworytów z lat 20. XX wieku: Teka Zbójnicka i Teka
Podhalańska). Właśnie folklor góralski miał być źródłem wzorów i inspiracji dla propagowanej przez niego
w odrodzonej Polsce sztuki narodowej. Ważne miejsce
w jego twórczości zajmowały też motywy religijne (swoim
Madonnom nadawał rysy młodych góralek) oraz wątki
mitologiczne.
Największy w Polsce zbiór dzieł artysty znajduje się
w Wieliczce, jego rodzinnym mieście. Na przygotowanej
przez wielickie Muzeum Żup Krakowskich, wspólnie
z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Muzeum
Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, wystawie Władysław Skoczylas (1883-1934) zobaczymy ponad dwieście
prac: nie tylko najbardziej znane drzeworyty, ale też
obrazy olejne i akwarele, grafikę użytkową, tkaniny,
rysunki, projekty polichromii (wernisaż 12 kwietnia).
„Skoczylas był w swojej twórczości skończenie niezależny
i skończenie cały” – napisał krytyk po przedwczesnej
śmierci artysty. (dd)
Władysław Skoczylas, Jutrzenka, 1920, wł. Muzeum Żup Krakowskich
Wieliczka / Morning Star, 1920, property of the Kraków Saltworks
Museum Wieliczka
Pawilon otwarty
Władysław Skoczylas, Zbójnik tańczący, 1918, wł. Muzeum Żup
Krakowskich Wieliczka / Dancing Robber, 1918, property of the Kraków
Saltworks Museum Wieliczka
Finite and Whole
Władysław Skoczylas – printmaker, painter, educator,
activist, organiser and one of the most popular artists
of the interwar period in Poland – is best known as an
acclaimed founder of the Polish school of contemporary
woodcut. He was always enthralled by the Young Poland
movement and its fascination with the Tatra Mountains;
his most famous works are stylised on sketches by early
masters and primitivism: Polish Highlander painting on
glass and folk drawings (two collections of woodcuts from
the 1920s). Highlander folklore was the source of inspiration for his concept of national art in reborn Poland.
Religious motifs were important in his work (his Madonnas
were given the features of young Highlander women) and
themes from mythology.
The largest collection of his artworks is presented at
his hometown of Wieliczka. The exhibition Władysław
Skoczylas (1883-1934), prepared by the Kraków Saltworks
Museum Wieliczka, the Academy of Fine Arts in Warsaw
and the Kazimierz Dolny Museum, presents over two hundred works: not only his best-known woodcuts, but also
oil paintings and watercolours, prints, fabrics, drawings
and polychromic projects (opening 12 April). “In his work,
Skoczylas was finitely independent and finitely whole”,
wrote a critic following the artist’s untimely passing. (dd)
W 1903 roku rodzina Czapskich
ofiarowała Gminie Miasta Krakowa
bezcenne zbiory monet i medali,
a także druków, rękopisów, dzieł sztuki
oraz narodowych pamiątek. Gmina
odkupiła wówczas pałacyk Czapskich
przy ul. Piłsudskiego i wraz z kolekcją
przekazała Muzeum Narodowemu.
Po ponad stu latach, w 2013 roku
muzeum otworzyło tu oddział imienia twórcy najsłynniejszej kolekcji
numizmatycznej w Polsce – Emeryka Hutten-Czapskiego. Natomiast
od kwietnia 2016 roku, poza prezentowanymi w pałacu wystawami oraz
otaczającym go pięknym ogrodem,
będziemy mogli cieszyć się tu nowoczesnym pawilonem poświęconym
urodzonemu przed 120 laty wnukowi
kolekcjonera – Józefowi Czapskiemu
(1896-1993). Ten związany z paryską
„Kulturą” wybitny intelektualista, pisarz, malarz i krytyk sztuki zapisał
w testamencie swoje archiwalia, pamiątki, księgozbiór oraz rodzinne dokumenty właśnie Muzeum Narodowemu w Krakowie. W pawilonie znalazły
się m.in. odtworzony pokój malarza
z redakcji „Kultury” w Maisons-Laffitte, który od 1947 roku był jego domem,
sala wystawowa oraz czytelnia i kawiarnia. Tuż po uroczystym otwarciu
muzeum zaprasza na Dni Otwartych
Drzwi: od 23 do 26 kwietnia Pawilon
Józefa Czapskiego będzie można bezpłatnie zwiedzić z przewodnikiem. (dd)
Open Pavilion
In 1903, the Czapski family donated their priceless collections of coins,
medals, prints, manuscripts, artworks
and national memorabilia to the City
of Kraków. The city then bought
the Czapski palace at Piłsudskiego
Street, and alongside the collections
donated it to the National Museum.
Over a century later, in 2013, the site
hosts the museum’s branch named
after the creator of Poland’s finest
and best known numismatic collection: Emeryk Hutten-Czapski. And
this year, from 23 April, as well as
the exhibitions, the palace and its
beautiful gardens, visitors will be able
to enjoy a brand new, modern Józef
Czapski Pavilion dedicated to the collector's grandson, the intellectual
and artist. (dd)
Pawilon Józefa Czapskiego / Józef Czapski Pavilion, fot. / photo by MNK/Mirosław Żak
34 d WYDARZENIA EVENTS
KULINARNA WIOSNA!
Wiosenna edycja Restaurant
Week (1-10 kwietnia) zachęca do odwiedzenia blisko 30 renomowanych
restauracji, w których za 39 zł można
spróbować specjalnego menu szefa
kuchni. Natomiast Najedzeni Fest!
zapraszają do dawnego hotelu Forum
w niedzielę 17 kwietnia – tym razem
nie tylko miłośników dobrego jedzenia, o czym świadczy wiele mówiące
hasło „Na cyku”... Smacznego!
www.restaurantweek.pl
DLA ZIEMI
22 i 23 kwietnia aleja Róż rozkwitnie
zielenią i różnorodnością propozycji
ekologicznych. Tematem tegorocznych Dni Ziemi będzie ochrona
powietrza i przeciwdziałanie emisji
zanieczyszczeń. Warsztaty i zajęcia
dla dzieci, prezentacje organizacji
zajmujących się ochroną środowiska,
występy artystyczne i Krakowska Wystawa Ekologiczna pokażą, jak ważne
jest czyste powietrze i co każdy z nas
może zrobić, by krakowski smog, podobnie jak smok wawelski, przeszedł
do legendy.
www.ekocentrum.krakow.pl
ORIGAMI W PODGÓRZU
W dniach od 29 kwietnia do 2 maja
pod Wawelem zagości XV Plener
Origami Techno organizowany przez
Galicyjską Grupę Origami. Mieszkańcy Krakowa będą mogli wziąć udział
w otwartym spotkaniu (1 maja), podczas którego odbędzie się wernisaż
wystawy oraz warsztaty japońskiej
sztuki składania papieru. Gościem
specjalnym pleneru, odbywającego
się w Podgórzu (SP nr 29), będzie
dr Robert J. Lang.
www.origami.edu.pl
Robert Górski i Marcin Wójcik, fot. Andrzej Głuc
Europa da się lubić
Jaka jest kondycja Starego Kontynentu, na ile czujemy się Europejczykami? Na te i inne pytania odpowiedzi
udzieli nam 32. Przegląd Kabaretów
EDF PAKA. W dniach 14-17 kwietnia
Kraków stanie się Europejską Stolicą
Śmiechu.
Na dobry początek z Rotundy wyruszymy do Brukseli na Szczyt europejski na PACE. Będzie to wyjątkowe
wydarzenie, bowiem urodzinowy benefis Roberta Górskiego zapowiada
się tak naprawdę jako pierwszy roast
w historii PAKI. Jubilatowi dopiekać
będą najbliżsi przyjaciele, zaś jako
mistrz ceremonii wystąpi nieodłączny sceniczny partner „Górala” – Marcin „Jabbar” Wójcik. Gdyby komuś
mało było „pieczystego”, w kolejne
dni posilić się może przy Szwedzkim stole, a także zabawić, oglądając
Czeski film. Podążając za słowami Stanisława Jachowicza: „Cudze
chwalicie, swego nie znacie...”, niewyczerpane pokłady humoru od-
kryjemy w trakcie dwuczęściowego
konkursu głównego Teraz Polska!
A to tylko niektóre atrakcje naszej
objazdowej wycieczki, której głównymi przewodnikami będą: Kabaret
Moralnego Niepokoju, Kabaret Ani
Mru-Mru, Fair Play Crew i Karol Kopiec. Na krętych drogach Europy
spotkać możemy jeszcze śpiewające
Rosyjskie niedźwiedzie i francuskie
pieski, wraz z latoroślą wylądować
na karuzeli śmiechu w Europakolandzie albo trafić na dywanik
(czerwony) i zobaczyć światową prapremierę filmu w sercu Pakowskiego
Cannes.
Całą wyprawę zakończymy galowym wieczorem pod krawatem
na salonach Francji elegancji. Gospodarzami rautu w Kijów.Centrum będą
Kabaret Smile, Kabaret Młodych Panów oraz laureaci 32. EDF PAKI, zaś
głównym wodzirejem – Artur Andrus.
To co, gotowi na jazdę bez żadnych granic? (AJ)
W każdy pierwszy piątek i sobotę
miesiąca Musso Sushi zaprasza
na prawdziwy targ rybny, gdzie
zasmakujecie świeżych ryb i owoców
morza, przygotowanych przez
naszych kucharzy i sushi masterów.
Musso Sushi
ul. Zwierzyniecka 23, Kraków
tel. 500 117 915
www.mussosushi.pl
36 d WYDARZENIA EVENTS
EVENTS WYDARZENIA d 37
FILMOWA CORRIDA
Tęsknicie za słońcem i gorącym klimatem południa? Dobrze się składa,
bo do Kina Pod Baranami zawita
16. Tydzień Kina Hiszpańskiego
(8-14 kwietnia), największy w Polsce
przegląd kinematografii z ojczyzny corridy, flamenco i Almodóvara! Otworzy
go projekcja hiszpańskiego przeboju
ubiegłego roku Jak zostać Katalonką,
kontynuacja bijącego rekordy popularności filmu Jak zostać Baskiem
(reż. Emilio Martinez-Lázaro). Utrzymana w ironicznym stylu opowieść
o różnicach politycznych, kulturowych
i społecznych w Hiszpanii skupi się tym
razem na trzech obcych sobie, a czasem nawet wrogich regionach kraju:
Andaluzji, Katalonii i Kraju Basków.
CINEMATIC CORRIDA
Longing for the sun and hot Mediterranean climates? Your timing is perfect: Pod Baranami Cinema is hosting the 16th Spanish Cinema Week
(8-14 April)! Poland’s largest review,
taking us on a journey to the land
of corridas, flamenco and Almodóvar,
opens with the greatest Spanish hit
of last year, Spanish Affair 2, a followup to the record-breaking Spanish
Affair (dir. Emilio Martinez-Lázaro).
The lighthearted tale of political, cultural and social differences in Spain
focuses on three distinct, often hostile
regions of Andalusia, Catalonia and
Basque Country.
Plakat z mat. organizatora
ŚWIĘTO ANIMACJI
Filozofia miłości
Z otwartymi oczami / As I Open My Eyes, reż. / dir. Leyla Bouzid, fot. dzięki uprzejmości
Kina Pod Baranami
Stan rewolucji
Szykujmy się na prawdziwy Stan
rewolucji! Pod takim hasłem przebiegać będzie 11. edycja Festiwalu
Filmów Afrykańskich AfryKamera
(18-24 kwietnia), który co roku gromadzi w Kinie Pod Baranami rzeszę
miłośników kinematografii z Czarnego Lądu. W tegorocznym programie
królować będzie postrewolucyjne kino
Afryki Północnej, będące wnikliwym
spojrzeniem na „arabską wiosnę” oraz
przemiany społeczne i kulturowe, które
zaszły w regionie. Zobaczymy m.in. nagrodzony w tym roku na Berlinale
film Hedi w reżyserii Mohameda Ben
Attii oraz będący swoistym hymnem
wolności obraz Z otwartymi oczami
Leyli Bouzid, ukazujący zbuntowaną
tunezyjską młodzież w przeddzień
„jaśminowej rewolucji”.
Oprócz tego zostaną zaprezentowane najciekawsze produkcje fabularne
i dokumentalne z Afryki Subsaharyjskiej: przepiękny wizualnie, osadzony
w górskich krajobrazach Etiopii film
Owca (reż. Yared Zeleke) czy przejmujący dokument Ta rewolucja nie
będzie transmitowana (reż. Rama
Thiaw) o protestującej grupie senegalskich artystów. Ponadto na widzów
czeka bogaty wybór krótkich metraży z całego kontynentu. Festiwalowi
towarzyszyć będzie specjalna edycja
Baranków Dzieciom. (js)
State of Revolution
We’re getting ready for a State
of Revolution! That’s the motto
of the 11th Festival of African Films
AfryKamera (18-24 April), once again
bringing together fans of cinematography from Africa at Pod Baranami
Cinema. This year’s programme will be
dominated by post-revolution cinema
of North Africa, taking a close look at
the Arab Spring and the cultural and
social changes in the region. Featured
films include Mohamed Ben Attia’s
Hedi awarded at this year’s Berlinale,
and Leyla Bouzid’s As I Open My Eyes
presenting the rebellion of Tunisian
youth at the threshold of the Jasmine
Revolution.
We will see the most fascinating
features and documentaries from SubSaharan Africa: the visually stunning
Lamb set in breath-taking mountain
landscapes of Ethiopia (dir. Yared
Zeleke) and the moving documentary
The Revolution Will Not Be Televised
about a group of protesting Senegalese
artists (dir. Rama Thiaw). There will
also be an extensive selection of short
films from all across the continent.
The festival is accompanied by a special programme for children. (js)
W Krakowie już po raz dziesiąty zagości Festiwal Filmu Filozoficznego: jedyne takie wydarzenie
w Polsce i na świecie, któremu
przyświeca idea, że „filmowanie jest
filozofowaniem” (19-24 kwietnia).
Tematem jubileuszowej edycji wydarzenia organizatorzy uczynili Miłość.
Zapomnijcie o zabawnych komediach
romantycznych i ckliwych melodramatach rodem z Hollywood. Podczas
festiwalu poznamy nietypowe i nieoczywiste przejawy miłości uchwycone w filmach z całego świata.
Nie zabraknie też paneli dyskusyjnych, wystaw oraz spotkań z ludźmi
kultury i nauki, m.in. z profesorem
Jerzym Vetulanim. Rozmowę z neurobiologiem poprzedzi projekcja filmu Poślubiła wieżę Eiffla Agnieszki
Piotrowskiej. Dokument poświęcony
jest obiektofilii, zaburzeniu, które –
co ciekawe – występuje tylko u kobiet.
Przekonacie się, że zauroczona posążkiem bohaterka Lalki Izabela Łęcka nie była więc literacką fantazją.
Gościem specjalnym będzie Mieke
Bal, holenderska artystka audiowizualna i teoretyk kultury. Podczas
festiwalu odbędzie się światowa premiera jej najnowszego eksperymentalnego filmu Reasonable Doubt,
który powstał na kanwie XVII-wiecznej korespondencji Kartezjusza i królowej Szwecji Krystyny. W Muzeum
Historii Fotografii zobaczymy zaś
wystawę pod tym samym tytułem.
Gotowi na to, by poznać filozofię
miłości? (js)
Philosophy of Love
Kraków hosts the tenth Philosophical Film Festival: the only event
anywhere in the world held under
the motto of philosophical cinematography (19-24 April). The theme
of this year’s anniversary festival
is Love. But forget rom-coms and
mawkish Hollywood melodramas:
the event showcases unusual and
unexpected stories of love in films
from all corners of the globe.
There will also be discussion panels, exhibitions and meetings with
people from the worlds of culture and
science, including Prof. Jerzy Vetulani.
The talk with the eminent neurobiologist will be preceded by a screening
of Agnieszka Piotrowska’s She Married the Eiffel Tower. The document
focuses on objectophilia, an unusual
sexual orientation almost exclusive
to women.
The event’s special guest will be
Mieke Bal, the Dutch audiovisual artist and theorist of culture. The festival hosts the world premiere of her
latest experimental film Reasonable
Doubt, based on the 17th-century correspondence between René Descartes
and Queen Christina of Sweden.
The Museum of the History of Photography hosts an exhibition of the same
title. Ready to learn about the philosophy of love? (js)
www.festiwalfilmufilozoficznego.com
Od morza aż do Tatr przemierza
Polskę IV Ogólnopolski Festiwal
Polskiej Animacji O!PLA 2016,
a jednym z jego przystanków między 6 a 10 kwietnia będzie Kino
Kika. O nagrody Tobołków Koziołka
Matołka zawalczą twórcy w siedmiu kategoriach: szkolnej, studyjnej,
animowany wideoklip, formanimy,
animowane fraszki oraz – dla najmłodszych – Teraz dzieci mają głos!
www.polskaanimacja.pl.
PODRÓŻ W NIEZNANE
Fundacja Nahda oraz Kino Pod Baranami zachęca nas do wzięcia udziału w filmowej podróży w nieznane,
a niewątpliwie jest nią Przegląd
Kina Emirackiego (15-17 kwietnia).
Po raz pierwszy w Krakowie zobaczymy filmy fabularne, dokumentalne i krótkometrażowe rodem
ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, m.in. nagrodzony podczas
Palm Springs International Film
Festival obraz Sea Shadow, którego
reżyser – Nawaf Al Janahi – będzie
jednym z gości przeglądu.
A JOURNEY INTO
THE UNKNOWN
The Nahda Foundation and Pod
Baranami Cinema invite us on
a cinematic journey into the unknown with the Emirati Cinema
Review (15-17 April). For the first
time Kraków presents feature,
documentary and short films from
the United Arab Emirates, including
Sea Shadow awarded at the Palm
Springs Film Festival; its director
Nawaf Al Janahi will be a special
guest of the event.
38 d KIDS IN KRAKÓW
KIDS IN KRAKÓW d 39
Kalendarium
Calendar
ANIKINO
www.anikino.pl
ul. Nieduża 4 | tel. 12 411 30 07
5.04 7.30-17.00 » Dzień Wolnej
Szkoły; 65 zł
AULA BŁ. JAKUBA
ul. Franciszkańska 4
13, 20, 27.04 11.00 » Matinée,
Capella Cracoviensis, koncerty edukacyjne dla juniorów i seniorów; 5 zł
BAL
ul. Ślusarska 9 | tel. 734 411 733
1.04 17.30 | 2.04 10.00, 12.00, 14.00,
16.00 » Kuchnia japońska, warsztaty
kulinarne (Dzieciaki w formie)
CRICOTEKA
www.news.cricoteka.pl
ul. Nadwiślańska 2-4 | tel. 12 442 77 70
śr. 11.30 (2-3) | sb. 11.00 (3,5-5),
13.00 (6-12) » Warsztaty artystyczne;
10 zł
DOM KULTURY PODGÓRZE
www.dkpodgorze.krakow.pl
ul. Sokolska 13 | tel. 12 656 36 70
9.04 10.30 » Kraina Twórczości*
Klub Rodziców
śr. 10.00 (1-3), 11.00 (3-5) » Zajęcia
artystyczne*
pt. 10.00 » Zajęcia animacyjne (0-3)*
CK RUCZAJ
ul. Rostworowskiego 13
tel. 12 266 09 73
6.04 9.45, 10.45, 11.45,
12.45 | 8.04 11.15, 12.15 » Nie tylko
panowie | 27.04 9.45, 10.45, 11.45,
12.45 | 29.04 11.15, 12.15 » Na krakowskim Kazimierzu, koncerty artystów Filharmonii Krakowskiej; 5 zł
Klub Rodziców
16.04 11.15 » Niejadki i łakomczuszki, czyli SOS dla strapionych
rodziców, prelekcja*
20.04 11.15 » Od piersi do talerza
– rozszerzenie diety niemowlęcia,
prelekcja*
śr. 10.15 » Gimnastyka dla rodzica
z dzieckiem (0-4)*
pt. 11.10, 12.00 » Harmoniusz, muzyczna akademia malucha (0-4)*
DOK TĘCZA
ul. Praska 52 | tel. 12 266 90 80
6.04 8.45 » Nie tylko panowie | 27.04 8.45 » Na krakowskim
Kazimierzu, koncerty artystów
Filharmonii Krakowskiej
8.04 16.00 » Krakowski Przegląd
Dziecięcych i Młodzieżowych
Zespołów Teatralnych Tęcza 2016,
ogłoszenie wyników
14.04 14.00 » Batic, podstawy
techniki
15.04 10.00 » Kino lektur szkolnych,
Miffy. Przygoda w ZOO (2013),
reż. H. Perk
25.04 10.00 » Wiosenne porządki
(Grupa Teatralna Kanon)
DWÓR CZECZÓW
ul. ks. Popiełuszki 36 | tel. 12 651 39 13
Klub Rodziców
wt. 10.00 » Fit mama & baby* |
11.15 » Pilates dla kobiet w ciąży*
cz. 10.00 » Zajęcia ogólnorozwojowe
dla rodzin*
KK PIASKOWNICA
ul. Łużycka 55 | tel. 12 652 10 10
wt., pt. 10.00 » Klub Rodziców,
zajęcia artystyczne (0-5)*
KK KLINY
ul. Bpa Małysiaka 1 | tel. 530 510 168
Klub Rodziców
wt. 10.30 » Spotkanie na dywanie*
cz. 11.00 » Fitness dla mam z maluchami*
OKK ISKIERKA
ul. Żywiecka 44 | tel. 12 266 03 45
27.04 17.00 » Podwodny świat
w baśniach, warsztaty malarskie
śr., cz. 11.00 » Klub Rodziców,
warsztaty, pogadanki, zajęcia artystyczne (0-5)*
OKK KOSTRZE
ul. Dąbrowa 3 | tel. 12 267 56 29
1.04 10.00 » Smoczy Festyn | 6.04
10.00 » Tatuaż (Teatr Moralitet)
8.04 9.00, 10.00 » Nie tylko panowie | 29.04 9.00, 10.00 » Na krakowskim Kazimierzu, koncerty
artystów Filharmonii Krakowskiej
OKK PRZEWÓZ
ul. Łutnia 1 | tel. 12 653 22 59
12.04 12.15 » Nie tylko panowie,
koncert artystów Filharmonii
Krakowskiej
28.04 9.00 » Spotkanie integracyjne
Fundacji Osób Niepełnosprawnych
Bona Fide
OKK PYCHOWICE
ul. Ćwikłowa 1, budynek SP nr 62
tel. 500 044 956
8.04 8.00 » Nie tylko panowie | 29.04 8.00 » Na krakowskim
Kazimierzu, koncerty artystów
Filharmonii Krakowskiej
OKK RYBITWY
ul. Rybitwy 6 | tel. 12 653 11 31
5, 19.04 14.30 » Nauka, pasja,
zabawa – nowoczesny wymiar
edukacji, warsztaty robotyki
8.04 15.00 » Koszyki z papierowej
wikliny, warsztaty plastyczne
12.04 11.15 » Nie tylko panowie,
koncert artystów Filharmonii
Krakowskiej
Konfrontacje Młodych Instrumentalistów
15.04 15.30 » Przesłuchania
22.04 16.30 » Koncert galowy
OKK SKOTNIKI
ul. Batalionów Chłopskich 6
tel. 12 262 51 06
12.04 16.00 » Otwarte zajęcia
baletowe | 17.00 » Otwarte zajęcia
taneczne
15.04 9.50, 10.50 » Nie tylko panowie, koncert artystów Filharmonii
Krakowskiej
21.04 12.30 » Jestem sobie ogrodniczka, minimusical
27.04 10.00 » Światowy Dzień Ziemi,
Wiosenna euforia (Grupa Teatralna
Kanon)
OKK SOBONIOWICE
ul. Kuryłowicza 115 | tel. 12 451 83 44
6.04 18.00 » Warsztaty robotyki
7.04 16.15 » Dekoratornia, rodzinny
klub rękodzieła
11.04 10.00 » Warsztaty muzyczne
22.04 10.00 » Wiosenne zajęcia
ogrodnicze w Chatce Dwulatka
26.04 14.30 » Warsztaty i eksperymenty chemiczne (Kids Lab)
OKK WOLA DUCHACKA-WSCHÓD
ul. Malborska 98, budynek Gimnazjum
nr 27 | tel. 12 655 91 77
21.04 9.50, 10.45, 11.40, 12.30 »
Na krakowskim Kazimierzu, koncert
artystów Filharmonii Krakowskiej
OKK WRÓBLOWICE
ul. Niewodniczańskiego 72
tel. 12 654 95 63
1, 15, 29.04 17.00 » Warsztaty
filcowania
2, 16.04 10.00 » Warsztaty
robotyki | 12.00 » Warsztaty grafiki
komputerowej (KreaTech)
5, 19.04 16.30 » Warsztaty ceramiki
8.04 16.00 » I Konkurs Ortograficzny o Czekoladowy Puchar, finał
14.04 9.00, 11.00 » Poranek
z lekturą
28.04 18.30 » O Miłości i innych
chorobach (Zespół Teatralny Klika)
pt. 9.00 » Moja wymarzona książeczka, warsztaty literackie
OKK ZBYDNIOWICE
ul. Matematyków Krakowskich 102
tel. 12 659 71 20
19.04 15.30 » Domowy ogródek,
warsztaty plastyczne
TYNIECKI KLUB KULTURY
ul. Dziewiarzy 7 | tel. 12 267 51 24
7.04 9.30 » Fizyka dla smyka,
pokazy naukowe na temat tajemnic
magnetyzmu (Krakowska Akademia
Nauki)
12.04 17.00 » Ozdoby z mas plastycznych, warsztaty
15.04 8.15 » Nie tylko panowie,
koncert artystów Filharmonii
Krakowskiej
21.04 11.00 » Bajka afrykańska
z muzyką na żywo
DWOREK
BIAŁOPRĄDNICKI
www.dworek.eu
ul. Papiernicza 2 | tel. 12 420 49 69
Bajkowa Niedziela
3.04 15.00 » O Pchle, co manier
nie miała (Teatr TAK); 10 zł | 17.04
15.00 » W 80 dni dookoła świata
(Teatr Quadro); 10 zł
Klub Rodziców
pn. 10.00-13.00 » Pomysły rodziców
na…, czyli pogaduchy przy herbatce*
śr. 10.00 » Spotkania ze specjalistami, warsztaty*
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
40 d KIDS IN KRAKÓW
KK MYDLNIKI
ul. Balicka 289 | tel. 533 356 008
wt. 10.00 » Klub Rodziców, warsztaty, pogadanki, zajęcia artystyczne*
KK PALETA
ul. Wrocławska 91 | tel. 12 623 78 05
cz. 12.00 » Klub Rodziców, warsztaty,
pogadanki, zajęcia artystyczne*
KK PRZEGORZAŁY
ul. Kamedulska 70 | tel. 12 429 90 52
cz. 10.00 » Klub Rodziców, warsztaty,
pogadanki, zajęcia artystyczne*
ZAJAZD KOŚCIUSZKOWSKI
ul. Białoprądnicka 3 | tel. 12 420 49 50
2.04 13.30, 15.30 » Szkiełko i oko, Minerały, warsztaty przyrodnicze (zapisy:
[email protected]); 25 zł
3.04 16.00 » Primaaprilisowe warsztaty rodzinne*
16.04 10.00 » Akademia Barbakusa, Ekologia, zajęcia edukacyjne
ze Strażą Miejską*
FILHARMONIA
KRAKOWSKA / KRAKÓW
PHILHARMONIC
www.filharmonia.krakow.pl
ul. Zwierzyniecka 1 | tel. 12 619 87 21
2.04 12.00, 13.00, 14.15, 15.30 | 3.04
10.00, 11.15, 12.30, 13.30 » Smykowe
granie, Smyki w XXI wieku (0-3 oraz
przyszłe mamy); 20 zł
14, 15.04 9.00, 11.00, 13.00 | 16.04
10.00, 12.00 » Muzyczne tajemnice,
Muzyka i matematyka (5-7); 20 zł
23.04 9.30, 11.00 » Muzyka języka,
Co gra w orkiestrze (5-7); 20 zł
Music and Mathematics (5-7);
PLN 20
2.04 noon, 1pm, 2:15pm,
3:30pm | 3.04 10am, 11:15am,
12:30pm, 1:30pm » Kids Play, Kids
in the 21st Century (0-3 and future
moms); PLN 20
14, 15.04 9am, 11am, 1pm | 16.04
10am, noon » Musical Mysteries,
KIDS IN KRAKÓW d 41
23.04 9:30am, 11am » Music
of the Language, Instruments
of the Orchestra (5-7); PLN 20
GALERIA BRONOWICE
www.galeriabronowice.pl
ul. Stawowa 61
23.04 16.00-18.00 » Warsztaty
z Akademią Sztuk Pięknych, Grafika
i kolaż*
24.04 14.00-19.00 » Bajkowa
Niedziela, Eliksir zdrowia*
KINO MIKRO
2.04 10.00, 11.30 » Spójrzmy
na świat inaczej, „zaciszne” warsztaty artystyczne* | 16.04 10.00, 11.00,
12.00 » Rodzina Pytalskich*
INSTYTUT DIALOGU
MIĘDZYKULTUROWEGO
www.idmjp2.pl
ul. Totus Tuus 30 | tel. 12 422 03 44
17.04 12.00 » Akademia Rodzinna,
kurs pierwszej pomocy*
INSTYTUT KONFUCJUSZA
www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl
ul. Radziwiłłowska 4 | tel. 12 421 10 61
16.04 12.00 » Warsztaty rysowania
filozofii chińskiej, Język (5,5-8)
KATOLICKI DOM KULTURY
IM. KS. KARD. A.S. SAPIEHY
www.kdksapieha.vbiz.pl
ul. Bobrowskiego 6 | tel. 12 417 35 00
7.04 11.00 » Królestwo zakręconego
czasu, spektakl w wyk. funkcjonariuszy Straży Miejskiej
21.04 10.00-13.00 » Dzień otwarty
w Artystycznej Akademii Przedszkolaka
pn. 16.30 » Taniec nowoczesny (3-6)
wt. 16.00 » Warsztaty plastyczne
(6-10) | 17.30 » Warsztaty malarstwa
i rysunku (10-13)
śr. 16.00 » Balet dla przedszkolaków
(3-6) | 17.00 » Studio tańca nowoczesnego (7-10)
Lassego i Mai. Stella Nostra (2015),
reż. P. Klänge, W. Söderlund
24.04 11.00 » Czytamy: Księżniczki
nieco zakręcone Piret Raud, oglądamy: Złoty koń (2015), reż. V. Aškinis,
R. Kalnaellis
KIJÓW.CENTRUM
KINO ARS
www.kijow.pl
al. Krasińskiego 34 | tel. 12 433 00 33
10.04 10.00 » Czytanie przy ekranie
www.ars.pl
ul. św. Tomasza 11 | tel. 12 421 41 99
sb., nd. 12.00 » Sztuka bajek;
12/10 zł
KINOKAWIARNIA KIKA
www.kinokika.pl
ul. Krasickiego 18 | tel. 12 296 41 52
Mała Kika; 10 zł
3.04 12.00 » Złoty koń (2015),
reż. V. Aškinis, R. Kalnaellis
10.04 12.00 » IV Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA 2016
17.04 12.00 » Zestaw krótkich
filmów o wyobraźni
24.04 12.00 » Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Cienie nad Valleby
(2014), reż. P. Klänge, W. Söderlund
KINO AGRAFKA
www.kinoagrafka.pl
ul. Krowoderska 8 | tel. 12 430 01 79
6-10.04 » IV Ogólnopolski Festiwal
Polskiej Animacji O!PLA 2016
Czytamy i oglądamy; 10 zł
3.04 11.00 » Czytamy: Jestem najsilniejszy Mario Ramos, oglądamy:
Robinson Crusoe (2016), reż. B. Stassen, V. Kesteloot
10.04 11.00 » Czytamy: Jak dobrze
mieć sąsiadów Ciara Flood, oglądamy: Jill i Joy (2014), reż. S. Cantell
17.04 11.00 » Czytamy: Tajemnica wyścigu Martin Widmark,
oglądamy: Biuro detektywistyczne
KINO POD BARANAMI
POD BARANAMI CINEMA
www.kinopodbaranami.pl
Rynek Główny 27 | tel. 12 423 07 68
3.04 11.00 » Baranki witają wiosnę,
zestaw bajek + warsztaty florystyczne; 10 zł
10.04 11.00 » Baranki w Hiszpanii,
zestaw bajek + warsztaty flamenco
z Krakowską Szkołą Flamenco
Almoraima; 10 zł
17.04 11.00 » Pampalini. Łowca
zwierząt, zestaw bajek + zabawy
z Famigą; 10 zł
24.04 11.00 » Baranki w Afryce, zestaw bajek o przygodach
afrykańskich zwierząt + warsztaty
bębniarskie; 10 zł
Sun 11am » Baranki for Kids;
PLN 10
wt., cz. 9.30 » Smoczki, zajęcia
muzyczno-plastyczne (1,5+); 29 zł
wt., cz. 10.45 | śr., pt. 9.30 » Smok
Wawelski, zajęcia przedprzedszkolne
(2+); 39 zł
śr. 11.45 » Smoczęta, zajęcia
rozwojowe (10 m+); 29 zł | 17.00 »
Krzysztoforki, zajęcia muzyczne dla
niemowląt i maluszków; 29 zł
cz. 16.30 » Lajkonik, zajęcia muzyczno-plastyczne (10m+); 29 zł
KRAKOWSKA OPERA
KAMERALNA
KRAKÓW CHAMBER
OPERA
www.kok.art.pl
ul. Miodowa 15 | tel. 12 430 66 06
24.04 18.00 » Dziadek do orzechów
i Król Myszy, baśń muzyczna
24.04 6pm » The Nutcracker and
the Mouse King, musical fable
MAŁOPOLSKI OGRÓD
SZTUKI
www.mos.art.pl
ul. Rajska 12 | tel. 12 375 21 50
18, 19.04 9.00, 12.00 » Dobre
myśli – słowa w sieci, warsztaty
literacko-fotograficzne (12-15)
śr. 10.00 » Stereotypy kontra dobre
wzorce, Baśnie tradycyjne i współczesne, warsztaty (10-14)
KLUBOKAWIARNIA
LIKE!KONIK
MIĘDZYNARODOWE
CENTRUM KULTURY
www.likekonik.pl
pl. Wszystkich Świętych 2, Pawilon
Wyspiańskiego | tel. 510 008 500
7, 21.04 17.00 » Collegium likeKonicum, zajęcia naukowe (5+); 29 zł
24.04 17.30 » LAJkoncert; 39 zł
(dziecko+opiekun)
www.mck.krakow.pl
Rynek Główny 25 | tel. 12 424 28 60
30.04 16.00 » Warsztaty robienia
zielników (zapisy)*
Minispotkania ze sztuką
3.04 12.30 » Przyszłość | 10.04
12.30 » Łacińskie sentencje | 17.04
12.30 » Bestiariusz | 24.04 12.30 »
Kruchość; warsztaty na wystawie
Tempus fugit. O czasie i przemijaniu
(4-6)*
MULTIKINO
www.multikino.pl
ul. Dobrego Pasterza 128
tel. 12 376 43 10
sb., nd. 10.30, 12.00 » Poranki
filmowe; 12 zł
Sat, Sun 10:30am, noon » Morning screenings; PLN 12
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
www.ma.krakow.pl
ul. Senacka 3 | tel. 12 422 71 00
nd. 12.00 » Niedzielne zajęcia
edukacyjne; 10 zł
MUZEUM
ETNOGRAFICZNE
www.etnomuzeum.eu
pl. Wolnica 1 | tel. 12 430 63 42
23.04 13.00 | 24.04 11.00 » Etno­
kalendarz; 10 zł
pn. 10.30, 11.30 » Du:Da:Di, warsztaty
umuzykalniające; 20 zł, karnet 60 zł
wt. 17.00 » Klub Latających Podróżników (6-9); 20 zł, karnet 60 zł
śr. 17.00 » Pracownia Działań Twórczych (3-5); 20 zł, karnet 60 zł
MUZEUM HISTORYCZNE
MIASTA KRAKOWA
www.mhk.pl
Centrum Obsługi Zwiedzających
Rynek Główny 1 | tel. 12 427 00 26
obowiązują zapisy: [email protected]
PAŁAC KRZYSZTOFORY
Rynek Główny 35
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
42 d KIDS IN KRAKÓW
KIDS IN KRAKÓW d 43
10.04 11.00 » Zaczarowany Kraków,
czyli czytanie na śniadanie, Ewa Wachowicz czyta legendę O królewnie
Wandzie*
Zagraj w teatr
2.04 12.00 » Krew na scenie, warsztaty (15+)* | 23.04 12.00 » Zimno,
ciepło, słono…!, detektywistyczny
spacer szlakiem dawnych pałaców
(15+)*
Mały wielki Kraków
3.04 11.00 » Z brązu odlane, spacer
śladami krakowskich dzwonów (start
przy Pałacu Krzysztofory)* | 24.04
11.00 » Odkrywamy chrześcijański
Kazimierz, spacer (start na placu
Wolnica)*
RYNEK PODZIEMNY
Rynek Główny 1
10.04 12.00 » Tajemniczy kufer,
Podniebni rycerze (3-6)*
STARA SYNAGOGA
ul. Szeroka 24
17.04 11.00, 15.00 » Akademia małego odkrywcy, Alef, bet, gimel, dalet,
czyli lekcja historii w żydowskiej
chederze (6-9); 5 zł
MUZEUM INŻYNIERII
MIEJSKIEJ
www.mimk.com.pl
ul. św. Wawrzyńca 15 | tel. 12 421 12 42
16.04 10.30, 12.30 » Kolorowe
MIM-kowe poranki, Kolorowe kredki;
15 zł
MUZEUM MANGGHA
www.manggha.pl
ul. Konopnickiej 26 | tel. 12 267 27 03
1.04 17.00 » Sinfonietka, Muzyczny
Prima Aprilis
3.04 11.00 » Bajki i baśnie japońskie;
bilet wstępu do muzeum
MUZEUM NARODOWE
W KRAKOWIE
www.mnk.pl
obowiązują zapisy: [email protected]
GMACH GŁÓWNY
al. 3 Maja 1
9.04 10.30-13.30 » Plakat ubraniem
ulicy, warsztaty towarzyszące wystawie Moda i już! Moda w PRL; 15 zł
MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
Arsenał, ul. Pijarska 8
24.04 12.15 » Konik muzealny,
Antyk od kuchni (4-7); 15 zł
wackiego, reż. M. Topolska (Młodzieżowy Teatr Empiryk, 14+); 10 zł
12.04 9.30, 11.30 » Niesamowita
przygoda Robaczka Kłaczka,
aut., reż. R. Dorosławski (Teatr
im. A. Mickiewicza, Częstochowa);
20 zł
Klub Super Mama
pn., śr. 10.00 » Joga dla kobiet
w ciąży*
wt. 10.00 » Fitness z maluszkiem*
cz. 10.00 » Zajęcia umuzykalniające
metodą prof. E.E. Gordona (0-3)*
MUZEUM WITRAŻU
ONAMATO
www.muzeumwitrazu.pl
al. Krasińskiego 23 | tel. 512 937 979
sb. 11.30 » Zwiedzanie dla dzieci
(3+); 20 zł
www.onamato.pl
ul. Bracka 7/4 | tel. 534 662 628
cz. 17.00 » Warsztaty artystyczne
(3-9); 35/30 zł
MUZEUM ŻUP
KRAKOWSKICH
WIELICZKA
OPERA KRAKOWSKA
www.muzeum.wieliczka.pl
Wieliczka, ul. Zamkowa 8
tel. 12 289 16 27
10.04 10.00, 12.30 » Mama, tata i ja,
Odgłosy kopalni; 9 zł (kopalnia)
11.04 9.15, 10.00, 11.00 » Nie tylko
panowie, koncert artystów Filharmonii Krakowskiej; 6 zł
NOWOHUCKIE CENTRUM
KULTURY
www.nck.krakow.pl
al. Jana Pawła II 232 | tel. 12 644 02 66
1.04 12.30 » Podróżujący Festiwal
2016, koncerty zespołów tanecznych,
folklorystycznych i śpiewających
z Polski, Łotwy i Litwy*
10.04 13.00, 15.00 » Dziwactwa
Mistrza Bulbulasa (Teatr Baniek
Mydlanych); 50/40/30 zł | 18.00 »
Dorosłe dzieci wg Kopciucha J. Gło-
www.opera.krakow.pl
ul. Lubicz 48 | tel. 12 296 61 00
5, 19.04 11.00 » A. Zarycki,
W. Graniczewski Muzyka i magia,
reż. W. Graniczewski; 20-30 zł
10, 24.04 10.00 » Spotkania w Operze. Poranki, Magia sceny; 25 zł
13.04 11.00 » Opera b/o; 20/15 zł
24.04 13.00 » Muzyką namaluj swój
świat, warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych; 6 zł
OŚRODEK KULTURY
IM. C.K. NORWIDA
www.okn.edu.pl
os. Górali 5 | tel. 12 644 27 65
pt. 16.30, 18.00 » Studio Piosenki,
warsztaty wokalne; 25 zł
ARTZONA
os. Górali 4 | tel. 12 644 38 98
9.04 11.00-16.00 » Kiermasz Naturalnie Rodzinnie*
wt. 11.00 » Klub Rodziców, warsztaty* | 17.00 » Mała ARTzona. Butterfly
Wing, warsztaty plastyczne z elementami jęz. angielskiego (7-12); 5 zł
śr. 15.30, 16.30 | cz. 9.00, 10.00,
11.00 » Mała ARTzona. Dziecko
Harmonii (0,3-3,5); 30 zł
śr. 17.00 » Mała ARTzona. Kreatywny
recykling*
Tydzień Douli
1.04 18.00 » Krąg Opowieści Porodowych*
4.04 18.00 » Pokaz filmu Doula!
The Ultimate Birth Companion*
KLUB KUŹNIA
os. Złotego Wieku 14 | tel. 12 648 08 86
27, 28.04 » XV Nowohucki Przegląd
Artystyczny w Językach Obcych
śr. 10.00 » Mistrzejowicki Klub
Rodziców*
cz. 17.30 » Recykling na wesoło,
czyli co można zrobić z niczego (7+);
15 zł | 17.30 » Bajki europejskie; 5 zł
OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW-NOWA HUTA
www.krakownh.pl
KLUB 303
os. Dywizjonu 303 nr 1
16.04 16.00-18.00 » Clown Story*
23.04 17.00 » IX Przegląd Choreograficzny Tańcem opowiadam
KLUB JĘDRUŚ
os. Centrum A 6a
Klub Rodziców
cz. 16.00-19.00 » Nowohucka Baza
Rodzinna*
pt. 17.00 » Warsztaty dla rodziców*
sb. 11.00 » Projekt: Wspólna Sobota,
warsztaty rodzinne*
KLUB WERSALIK
os. Ogrodowe 15
16.04 16.00 » Stacja Wersalik
PRACOWNIA MALI
TWÓRCY
www.malitworcy.pl
ul. Kopernika 9 | tel. 887 524 879
wt. 17.00 » Warsztaty chemiczne
(ChemicAl-World); 30 zł
śr. 17.00 | sb. 10.30, 12.30, 14.30 »
Warsztaty ceramiczne; 50/30 zł
PRACOWNIA POD
BARANAMI
Rynek Główny 27 | tel. 12 422 01 77
Teatrzyk dla dzieci
3.04 12.15 » Bajki rozmaite wg J. Tuwima i J. Brzechwy | 10.04 12.15 »
Jaś i Małgosia | 17.04 12.15 » Przygody Lisa Witalisa | 24.04 12.15 »
Przygody Rozbójnika Rumcajsa
(Teatr Bigiel); 12 zł
RADIO KRAKÓW
www.radiokrakow.pl
ul. Słowackiego 22
17.04 13.00 » Strefa Tischnera,
Pofilozofuj_My, prow. Jola Kogut
i Wojtek Bonowicz
ROTUNDA
www.rotunda.pl
ul. Oleandry 1 | tel. 12 633 61 60
17.04 12.00 » 32. Przegląd
Kabaretów EDF PAKA, Europakoland, czyli bajkowy poranek dla
dzieci, prow. Grupa Ad Hoc i Andrzej
Wiekiera*
SCENA NA LWOWSKIEJ
www.studiodono.pl
ul. Lwowska 30 | tel. 796 475 958
Rodzina w Teatrze
2, 3.04 16.00 » Bajka o Jestemach;
17 zł
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
44 d KIDS IN KRAKÓW
KIDS IN KRAKÓW d 45
TEATR GROTESKA
23, 24, 30.04 16.00 » Gino i Suzi,
czyli kochaj sąsiada swego jak siebie
samego; 17 zł
SCKM
www.sckm.krakow.pl
ul. Wietora 13/15 | tel. 12 421 20 85
9.04 18.00 » Muzyczna Scena Młodych, Chill-e-motion
10, 24.04 11.00 » Inna Bajka – Opowieści Wędrownego Grajka; 10 zł
16.04 10.00 » Cyrk Rodzinny
SCENA STU
www.scenastu.com.pl
al. Krasińskiego 16-18 |
tel. 12 422 27 44 | bilety 50 zł
12-17.04 11.00 » Mały Książę
A. de Saint-Exupéry, reż. K. Jasiński
ŚRÓDMIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
www.sbpkrakow.pl
FILIA NR 16
al. Pokoju 33
7.04 10.00 » Zwierzęta znane i nieznane, te bliskie i te nieoswojone,
zajęcia przyrodniczo-literackie
TEATR BAGATELA
www.bagatela.pl
DUŻA SCENA
ul. Karmelicka 6 | bilety 40/30/25 zł
1, 13, 14.04 11.00 | 15.04 11.00,
18.00 (gala premierowa) » O krasnoludkach, gąskach i sierotce
Marysi M. Lechman, reż. I. Jera
5, 6.04 11.00 » Tajemniczy ogród
F. Hodgson Burnett, reż. J. Szydłowski
www.groteska.pl
ul. Skarbowa 2 | bilety 17-25 zł
1, 4.04 9.00, 11.30 | 2.04 16.00 |
3.04 11.00, 13.00 » Kot w butach
wg Ch. Perrault, reż. R. Jarosz
5-8.04 9.00, 11.45 » Ania z Zielonego Wzgórza L.M. Montgomery,
reż. A. Weltschek
9.04 15.00 | 10.04 11.00, 13.00 |
11.04 9.00, 11.30 » Calineczka
H.Ch. Andersen, reż. I. Maciejewski
12-15.04 9.00, 11.30 » Przygody
Tomka Sawyera J.J. Połoński
na podst. The Adventures of Tom
Sawyer M. Twaina, reż. J.J. Połoński
16.04 16.00 | 17.04 11.00, 13.00 |
18, 19.04 9.00, 11.30 » Ku-ku-ryku
Słoneczniku, aut., reż. G. Kwieciński
20, 21.04 9.00, 11.30 » Przygody
Odyseusza, aut., reż. P. Szumiec
22, 25.04 9.00, 11.30 | 23.04 16.00 |
24.04 11.00, 13.00 » Brzydkie kaczątko H.Ch. Andersen, reż. B. Pejcz
26-28.04 9.00, 11.30 » Doktor
Dolittle, scen., reż. J. Połoński
TEATR
IM. J. SŁOWACKIEGO
www.slowacki.krakow.pl
pl. św. Ducha 1 | bilety 25-40 zł
1.04 11.00 » Pinokio C. Collodi,
reż. J. Kilian
TEATR LUDOWY
www.ludowy.pl
DUŻA SCENA
os. Teatralne 34 | bilety 22 zł
6, 7.04 10.00 | 24.04 16.00 » Syn
smoka R. Turlej, reż. T. Łomnicki
12-14.04 10.00 » Królowa Śniegu
H.Ch. Andersen, reż. W. Nurkowski
21.04 11.00 | 22.04 10.00 » Błysk
rekina P. Ridley, reż. J. Fedorowicz
(13+)
ŻYWA PRACOWNIA
26.04 10.00, 12.00 » Pyza na polskich dróżkach wg H. Januszewskiej,
reż. J. Fedorowicz
27, 28.04 10.00 » Kot w butach
na motywach bajki Z. Laurentowskiego, reż. J. Szwec
TEATR SZCZĘŚCIE
www.teatrszczescie.pl
ul. Karmelicka 3 | tel. 570 252 555
bilety 30 zł
9, 23.04 11.00, 13.00 » Bajka o gajowym Chrobotku
10, 16, 17.04 11.00, 13.00 |
13-15, 27, 28.04 9.00 » Ale cyrki
20-22.04 9.00 | 24.04 11.00,
13.00 » Baśń o Płatku i Wichurze
29.04 9.00 | 30.04 11.00, 13.00 »
Clown w balonie
TEATR WSPÓŁCZESNY
www.teatrkrakow.pl
ul. Starowiślna 21 | bilety 23/20 zł
1, 25-27.04 8.45, 11.00 | 2.04
15.00 » W krainie Króla Lwa (3+)
4, 5, 19, 20.04 8.45, 11.00 » Chłopcy z Placu Broni (10+)
6, 8, 21, 22.04 8.45, 11.00 » Kamienie na szaniec (13+)
7, 18.04 8.45, 11.00 | 17.04 13.00 |
19.04 13.15 » Księżniczka na ziarnku grochu (3+)
10.04 13.00 » Jaś i Małgosia (3+) |
15.00 » Szatan z siódmej klasy (10+)
11-13, 28.04 8.45, 11.00 | 24.04
13.00 | 29.04 11.00,13.30 » Pan
Twardowski (10+)
ZAKŁAD UZDATNIANIA
WODY BIELANY
ul. Księcia Józefa 299
2.04 » Pierwszy Festiwal Edu Inspiracji „W królestwie żywiołów: WODA”,
warsztaty skierowane do nauczycieli,
trenerów i animatorów pracujących
z dziećmi (zapisy: [email protected])
ŻYDOWSKIE MUZEUM
GALICJA
www.galiciajewishmuseum.org
ul. Dajwór 18 | tel. 12 421 68 42
24.04 10.00-12.00 » Rodzinna
niedziela, święto Pesach*
www.zywapracownia.pl
ul. Lwowska 30 | tel. 508 237 287
wt. 17.00 » Warsztaty ręcznych
technik modelowania gliny
cz. 17.00 » Twórcze warsztaty
przybliżające tradycyjną kulturę
i rzemiosło różnych regionów Polski
sb. 15.00 » Zajęcia projektowe
i modelarsko-konstrukcyjne
Warsztaty zabawkarskie; 30 zł
2.04 11.00 » Miniaturowe mebelki
6.04 17.00 | 9.04 11.00 » Gliniane
ptaszki
13.04 17.00 » Koniki na kółeczkach
/ na patyku
20.04 17.00 | 23.04 11.00 » Ruchome zabawki stuk-puk
27.04 17.00 | 30.04 11.00 » Latawce
Polecamy także
Our Recommendations
EKOLAND
MAMY CAFE
ROBOTOWO
www.ekoland.edu.pl
Węgrzce, ul. A9 nr 2 | tel. 503 473 555
www.mamycaferestobar.pl
ul. Karmelicka 52 | tel. 12 422 06 65
www.robotowo.pl
ul. Armii Krajowej 12 | tel. 663 890 511
GO KIDS
OGRÓDEK DLA MATKI
I DZIECKA
RODZINEK
www.gokids.com.pl
os. Piastów 21b | tel. 505 488 351
KLUB OTWARTY
www.klubotwarty.com
Wieliczka, ul. Jedynaka 16
tel. 664 469 288
KLOCKOLAND
www.klockoland.eu
al. 29 Listopada 170
LALOBA DLA DZIECI
www.lalobadladzieci.pl
ul. Dauna 113 | tel. 12 425 62 71
www.homohomini.org
os. Kalinowe 5 | tel. 606 804 617
PARK WODNY
www.parkwodny.pl
ul. Dobrego Pasterza 126
tel. 12 616 31 91
PLAC ROZWOJU
www.placrozwoju.pl
ul. Armii Krajowej 12 | tel. 795 116 996
PRACOWNIA ARETE
www.arete-pracownia.pl
ul. Podzamcze 26/4 | tel. 666 111 120
www.rodzinek.pl
ul. Zachodnia 10/18 | tel. 12 396 35 48
SALA DOŚWIADCZANIA
ŚWIATA
www.famiga.pl
ul. Wrocławska 55 | tel. 533 522 334
THE LITTLE GYM KRAKOW
www.thelittlegym.eu
ul. ks. Maja 40 | tel. 12 264 94 01
WIOSKI ŚWIATA
www.wioskiswiata.org
ul. Tyniecka 39 | tel. 12 269 23 33
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
46 d KALENDARIUM CALENDAR
1.04 pt./Fri
TEATR
CSW SOLVAY 19.00 » Romantycy
z Solvayu. 1940 J. Jankowski, S. Michno,
reż. S. Michno (Teatr M.I.S.T.)
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 19.00 »
Legalna blondynka A. Brown, reż. J. Józefowicz, S. Bernatowicz (kier. muz.)
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Trzej muszkieterowie na podst. powieści A. Dumasa,
reż. G. Castellanos
PWST SCENA IM. S. WYSPIAŃSKIEGO
19.00 » Ożenek M. Gogol, reż. W. Loga-Skarczewski
SCENA STU 18.00 » Hamlet W. Szekspir,
reż. K. Jasiński
STARY TEATR DUŻA SCENA 19.15 »
Hamlet wg W. Szekspira, reż. K. Garbaczewski | NOWA SCENA 19.30 » Kwestia
techniki, aut., reż. M. Buszewicz
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 » Carmen. Bella Donna S. Vögel,
reż. P. Pitera | SCENA NA SAREGO 7
19.15 » Wydmuszka M. Szczygielski,
reż. P. Urbaniak
TEATR GROTESKA 13.30, 19.00 »
Skąpiec Molier, reż. W. Nurkowski
TEATR LUDOWY DUŻA SCENA
18.00 » Pół żartem, pół sercem
K. Ludwig. reż. W. Nurkowski |
SCENA POD RATUSZEM 20.30 »
Sarenki, aut., reż. T. Svoboda
TEATR ZALEŻNY 19.00 » Atrament
dla leworęcznych. Komedia absurdalna,
aut., reż. K. Niedźwiedzki (Teatr KTO)
MUZYKA
ICE KRAKÓW 18.00 » Golec uOrkiestra
charytatywnie; 30-80 zł
ROTUNDA SALA DOLNA
18.00 » Drownfest#5, Drown My Day,
Call of the Sirens, M.O.R.O.N., April
in Pieces, Siren’s Dawn, Restricted, Words
of Hope; 30/25 zł | SALA GÓRNA 18.30 »
CALENDAR KALENDARIUM d 47
Northwinds over Europe, Månegarm,
Skyforger, Ereb Altor; 59/49 zł
OPERA KRAKOWSKA DUŻA
SCENA 18.30 » G. Puccini Madama
Butterfly, Tomasz Tokarczyk (dyrygent),
reż. W. Zawodziński; 28-120 zł
FILHARMONIA KRAKOWSKA 19.30 »
Konstantin Shcherbakov (fortepian),
Orkiestra FK, Gabriel Chmura (dyrygent);
S. Rachmaninow IV Koncert fortepianowy G-dur, II Symfonia e-moll;
40/30/25 zł
PIĘKNY PIES 19.30 » Inkwizycja, Dziady
Borowe, Burek! Dobry Pies; 20 zł
PIWNICA POD BARANAMI 20.00 »
Agnieszka Grochowicz; 25/20 zł
STUDIO 20.00 » Kortez z zespołem; 50 zł
AWARIA 21.00 » Clumsy Warlocks*
PIEC ART 21.00 » L. Żądło European Art
Ensemble; 10 zł
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.30 »
Workaholic; 20/15 zł
KAWIARNIA NAUKOWA 22.00-5.00 »
God Bless DnB vol. 10; 10/5 zł
SZPITALNA 1 22.00 » Techno Techyes
#14, DJ Szum, Hitrash, Martin Sharp*
PROZAK 2.0 23.00 » Zamilska, Undone,
support: SH Jack, Tamil, Urloop; od 10 zł
MUSIC
ICE KRAKÓW 6pm » Golec uOrkiestra,
charity concert; PLN 30-80
KRAKÓW OPERA MAIN STAGE
6:30pm » G. Puccini Madame Butterfly, Tomasz Tokarczyk (conductor),
dir. W. Zawodziński; PLN 28-120
KRAKÓW PHILHARMONIC 7:30pm »
Konstantin Shcherbakov (piano), Kraków
Philharmonic Orchestra, Gabriel Chmura
(conductor); S. Rachmaninoff Piano
Concerto No. 4 in G major, Symphony
No. 2 in E minor; PLN 40/30/25
FILM
MULTIKINO 22.00 » ENEMEF: Moje
greckie wakacje
SPOTKANIA I WYKŁADY
KSIĘGARNIA MATRAS 18.00 » Spotkanie
wokół książki Michała Rusinka Wierszyki
rodzinne, prow. Elżbieta Wojnarowska*
A TAKŻE
NCK 13.00-15.00 » Międzynarodowy
Festiwal Muzyki i Tańca Podróżujący
Festiwal*
LOCH CAMELOT 20.15 » Nie mniej niż
drzewa i gwiazdy, czyli Kabaret Loch
Camelot; 40/20 zł
ARTCAFE BARAKAH 21.00 » Chochla
literacka, Kociokwik, czyli literatura
z kotem w roli głównej*
2.04 sb./Sat
TEATR
ARTCAFE BARAKAH 22.00 »
Martwe wesele A. Srnec-Todorović,
reż. A. Nowicka
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Trzej muszkieterowie na podst. powieści A. Dumasa,
reż. G. Castellanos
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 17.30 »
Legalna blondynka A. Brown, reż. J. Józefowicz, S. Bernatowicz (kier. muz.)
SCENA STU 18.00 » Hamlet W. Szekspir,
reż. K. Jasiński
STARY TEATR NOWA SCENA 19.30 »
Kwestia techniki, aut., reż. M. Buszewicz
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 » Seks dla opornych M. Rimi,
reż. H.J. Schoen | SCENA NA SAREGO 7
19.15 » Wydmuszka M. Szczygielski,
reż. P. Urbaniak
TEATR GROTESKA 19.00 » Skąpiec
Molier, reż. W. Nurkowski
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 16.00 » Arszenik i stare koronki
J. Kesselring, reż. K. Babicki
TEATR LOCH CAMELOT 17.00 » Sekret
panny Kazimiery, reż. B. Malczewska,
E. Kornecka, wyk. Beata Malczewska |
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
20.00 » Chodu i hop, czyli anty-bajka,
reż. E. Kornecka
TEATR LUDOWY SCENA POD
RATUSZEM 17.00, 19.30 » Sarenki,
aut., reż. T. Svoboda
TEATR ZALEŻNY 19.00 » Święci
tego tygodnia. Komedia obyczajowa,
aut., reż. K. Niedźwiedzki (Teatr KTO)
MUZYKA
FILHARMONIA KRAKOWSKA 18.00 »
Konstantin Shcherbakov (fortepian),
Orkiestra FK, Gabriel Chmura (dyrygent);
S. Rachmaninow IV Koncert fortepianowy
G-dur, II Symfonia e-moll; 40/30/25 zł
STUDIO 20.00 » Kortez z zespołem;
bilety wyprzedane!
TAWERNA ŻEGLARSKA STARY PORT
20.00 » Nothing Serious*
ZAŚCIANEK 20.00 » Nocny Kochanek,
Hewi Metal; 25/20 zł
AWARIA 21.00 » Tajna Lista*
PIEC ART 21.00 » L. Żądło European Art
Ensemble; 10 zł
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.30 »
Grzegorski/Galas/Skolik; 25/20 zł
KAWIARNIA NAUKOWA 22.00 » Rave
Alarm XI, Alex Tune
SZPITALNA 1 22.00 » Urloop pres. L4,
Some­when, support: Urloop; 15 zł (10 zł
do 24.00)
MUSIC
KRAKÓW PHILHARMONIC 6pm »
Konstantin Shcherbakov (piano), Kraków
Philharmonic Orchestra, Gabriel Chmura
(conductor); S. Rachmaninoff Piano
Concerto No. 4 in G major, Symphony
No. 2 in E minor; PLN 40/30/25
FILM
KINO KIJÓW.CENTRUM 18.45 » G. Puccini Madama Butterfly, Karel Mark
Chichon (dyrygent), reż. A. Minghella,
transmisja z MET Opera (Nowy Jork);
59,50/52 zł
FILM
KIJÓW.CENTRUM CINEMA 6:45pm »
G. Puccini Madama Butterfly, Karel Mark
Chichon (conductor), dir. A. Minghella,
broadcast from the Metropolitan Opera
in New York; PLN 59.50/52
SPOTKANIA I WYKŁADY
MCK 16.00 » Spotkanie z Wołodymyrem Kostyrko i Jewhenem Rawskim,
prow. Żanna Komar*
A TAKŻE
NCK 14.00 » Nowa Huta Masters,
zawody breakdance* | 18.00 » Wybór,
reż., chor. A. Kowalczyk (Zespół Tańca
Irlandzkiego Eriu), premiera
ROTUNDA 18.00 » Holi – Święto Kolorów, pokazy zespołów tańca indyjskiego;
10 zł
TAURON ARENA KRAKÓW 18.30 »
Polsat Boxing Night, Adamek vs Molina
– final call; 40-1800 zł
ŻACZEK 20.00 » Latin Night*
AND
NOWA HUTA CULTURAL CENTRE
2pm » Nowa Huta Masters, breakdance
contest* | 6pm » Choice, Irish dance
performance (Eriu), premiere
ROTUNDA 6pm » Holi – Festival of Colours, Hindu dance performances; PLN 10
3.04 nd./Sun
TEATR
ARTCAFE BARAKAH 22.00 »
Martwe wesele A. Srnec-Todorović,
reż. A. Nowicka
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Trzej muszkieterowie na podst. powieści A. Dumasa,
reż. G. Castellanos
SCENA STU 16.00 » Hamlet W. Szekspir,
reż. K. Jasiński
SEE ALSO KIDS IN KRAKÓW P. 38 PATRZ TAKŻE KIDS IN KRAKÓW S. 38
48 d KALENDARIUM CALENDAR
MUZYKA
KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
17.00 » Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich, Tomasz Orlow
(organy)*
AUDITORIUM MAXIMUM UJ 18.00 »
Kult Anplakt; 90-130 zł
TEATR LOCH CAMELOT 18.00 » Joanna
Trafas, Cinema paradiso; 30/15 zł
WRĘGA 18.00 » White Sail, Patrycja
Wacławik & Kazimierz Dobrowolski*
OPERA KRAKOWSKA DUŻA
SCENA 18.30 » G. Puccini Madama
Butterfly, Tomasz Tokarczyk (dyrygent),
reż. W. Zawodziński; 28-120 zł
AULA FLORIANKA 19.00 » Wszystkie sonaty fortepianowe Ludwiga van Beethovena, cz. VIII, Daniel Stabrawa (skrzypce),
Mirosław Herbowski (fortepian)*
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 19.00 »
Julia Marcell, Proxy; 40 zł
NCK 19.00 » Edyta Geppert z zespołem
Vasie; 95/80 zł
ROTUNDA 20.00 » Elliphant, Living Life
Golden; 85/75 zł
STUDIO 20.00 » Raz Dwa Trzy – największe przeboje; 35-50 zł
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.00 » Old
Fashioned Quartet; 20/15 zł
PIEC ART 21.00 » Luz Band; 20/15 zł
MUSIC
LOCH CAMELOT THEATRE 6pm »
Joanna Trafas, Cinema paradiso, concert
of film songs; PLN 30/15
KRAKÓW OPERA MAIN STAGE
6:30pm » G. Puccini Madame Butterfly, Tomasz Tokarczyk (conductor),
dir. W. Zawodziński; PLN 28-120
FLORIANKA RECITAL HALL 7pm »
Ludwig van Beethoven’s All Piano Sonatas, part VIII, Daniel Stabrawa (violin),
Mirosław Herbowski (piano)*
KRAKOW VARIÉTÉ THEATRE 7pm »
Julia Marcell, Proxy; PLN 40
4.04 pn./Mon
TEATR
OPERA KRAKOWSKA DUŻA SCENA
17.00, 20.30 » Polityka W. Perzyński,
reż. E. Korin (Teatr 6. Piętro, Warszawa)
SZTUKA NA WYNOS 19.30 » Nie budźcie
mnie, aut., reż. B.T. Graczyk
MUZYKA
HOTEL EUROPEJSKI 17.00 » XXVIII
Chleb Nadziei, I co dalej nadziejo?, misterium poetycko-muzyczne Konfraterni
Poetów
PIEC ART 21.00 » L. Żądło European Art
Ensemble; 10 zł
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.30 »
Traditional & Swing Jam Session*
FILM
GWAREK 18.00 » Etiuda & Anima
prezentuje: Grand Off*
TEATR BARAKAH 19.30 » Komedie
omyłek, Akademia Filmowa Barakah, Big
Lebowski (1998), reż. J. Coen, E. Coen*
ośrodek władzy generalnego gubernatora Hansa Franka w latach 1939-1945
z udziałem dr. Marcina Chorązkiego*
5.04 wt./Tue
TEATR
SCENA STU 19.00 » Raj Franzobel,
reż. K. Pluskota
STARY TEATR DUŻA SCENA 18.00 »
Bitwa Warszawska 1920 P. Demirski,
reż. M. Strzępka | SALA MODRZEJEWSKIEJ 19.50 » David’s Formidable Speech
on Europe, reż. P. Świątek
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 » Okno na parlament R. Cooney,
reż. P. Pitera
TEATR LUDOWY SCENA POD
RATUSZEM 19.00 » Via-gra F. Apke,
reż. T. Obara
MUZYKA
DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI SALA KOMINKOWA 18.30 » Scena dla Młodych,
Dawid Szot (obój), Paweł Petkowicz
(fagot), Damian Pieta (fortepian)*
PIĘKNY PIES 20.00 » Hańba!, Dzieciuki;
30/25 zł
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.30 »
Hi-Five*
FILM
GWAREK 18.00 » wzROCKowisko, Placebo, MTV Unplugged (2015)*
MUZEUM MANGGHA 18.00 » Otwarta
Akademia Kina Japońskiego, „Najważniejsza jest droga” – buddyzm
chiński a buddyzm japoński, prezentacja
zjawiska w kontekście klasycznego filmu
wuxia-pian Dotyk zen (1971), reż. K. Hu
BAL 21.00 » Seans z aluzją, Żar ciała
(1981), reż. L. Kasdan*
SPOTKANIA I WYKŁADY
DK PODGÓRZE 18.00 » Spotkanie wokół
książki Krakauer Burg. Wawel jako
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
SPOTKANIA I WYKŁADY
DE REVOLUTIONIBUS. BOOKS&CAFE
18.00 » Krakowska premiera książki
Kuby Wojtaszczyka Kiedy zdarza się przemoc, lubię patrzeć*
GOETHE-INSTITUT 18.00 » Designing
Modernity, Dziennikarstwo wizualne,
Haika Hinze; w jęz. angielskim*
PAŁAC KRZYSZTOFORY 18.00 » Debata
Przyszła Europa – laicka, chrześcijańska
czy muzułmańska?, dr Jarosław Flis,
Witold Gadowski, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prow. Michał Niezabitowski
TEATR GROTESKA 18.00 » Kod Mistrzów, Andrzej Zieliński*
KSIĘGARNIA PODRÓŻNICZA BONOBO
19.00 » Ulica mnie woła. Życiorysy
z Limy, spotkanie z Beatą Szady*
A TAKŻE
22. DNI NORWIDOWSKIE
PLAC CENTRALNY 12.00 » Usłysz ciszę,
happening przy dźwiękach rogu*
AND
GOETHE-INSTITUT 6pm » Designing
Modernity, Visual Journalism, lecture
by Haika Hinze; in English*
6.04 śr./Wed
TEATR
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 » Okno na parlament R. Cooney,
reż. P. Pitera | SCENA NA SAREGO 7
17.00 » Laboratorium Młodej Reżyserii
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 18.30 » Bracia Dalcz i S-ka T. Dołęga-Mostowicz, reż. W. Kościelniak
TEATR LUDOWY SCENA POD RATUSZEM 19.00 » Wszystko o mężczyznach M. Gavran, reż. T. Obara
TEATR PRASKA 52 19.00 » Dookoła
Wojtek albo konie, kobiety i automobile
w życiu malarza, aut., reż. A. Bogunia-Paczyński
MUZYKA
DK PODGÓRZE 18.00 » Dzikie Pola;
10/5 zł
OPERA KRAKOWSKA DUŻA SCENA
18.30 » Emocje, chor. K. Aleksander-Kmieć, V. Suska, J. Tyski, widowisko
baletowe z muz. A. Pärta, J. Brahmsa,
P. Czajkowskiego, K. Pendereckiego;
20-100 zł
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » 46. Nowa Huta.
Dlaczego Nie?!, Monika Kuszyńska,
koncert dla Pól Nadziei (zaproszenia)*
ARTCAFE BARAKAH 20.00 » Rytmiczna
Barakah*
PIEC ART 21.00 » Holum Trio; 20/15 zł
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.30 »
Blues/Rock Jam Session*
MUSIC
PWST SCENA IM. S. WYSPIAŃSKIEGO 18.00 » Maria Stuart F. Schiller,
reż. S. Kaczmarek
SCENA STU 19.00 » Raj Franzobel,
reż. K. Pluskota
STARY TEATR DUŻA SCENA 18.00 »
Bitwa Warszawska 1920 P. Demirski,
reż. M. Strzępka | SALA MODRZEJEWSKIEJ 19.50 » David’s Formidable Speech
on Europe, reż. P. Świątek
SZTUKA NA WYNOS 19.30 » Postrzał
I. Lausund, reż. D. Starczewski
www.stary.pl
STARY TEATR NOWA SCENA 19.30 »
Kwestia techniki, aut., reż. M. Buszewicz
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 » Seks dla opornych M. Rimi,
reż. H.J. Schoen | SCENA NA SAREGO 7
17.00 » Wydmuszka M. Szczygielski,
reż. P. Urbaniak
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 16.00 » Arszenik i stare koronki
J. Kesselring, reż. K. Babicki | KAWIARNIA MIMIKA 17.30 » Bóg, ja i pieniądze,
aut., reż. M. Wojtyszko
TEATR LUDOWY SCENA POD
RATUSZEM 19.00 » Sarenki,
aut., reż. T. Svoboda
CALENDAR KALENDARIUM d 49
KRAKÓW OPERA MAIN STAGE
6:30pm » Emotions, chor. K. AleksanderKmieć, V. Suska, J. Tyski, ballet
performance with music by A. Part,
J. Brahms, P. Tchaikovsky, K. Penderecki;
PLN 20-100
FILM
BUNKIER SZTUKI 17.30 » We środy –
BAL w Bunkrze, Long History of Madness
(2011), reż. M. Bal, wprow. Łukasz
Zaremba*
PATRZ TAKŻE WYDARZENIA CYKLICZNE S. 77
BITWA WARSZAWSKA 1920
Paweł Demirski
reż. Monika Strzępka
5, 6 kwietnia
TRYLOGIA
według
Henryka Sienkiewicza
reż. Jan Klata
26, 27, 28, 29 kwietnia
Biuro obsługi widzów:
pl. Szczepański 1
tel. 12 422 40 40
[email protected]
50 d KALENDARIUM CALENDAR
CALENDAR KALENDARIUM d 51
KINOKAWIARNIA KIKA 19.00 » IV Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji
O!PLA 2016, kategoria studyjna
MULTIKINO 20.15 » A. Adam Giselle,
chor. M. Petipa, Barry Wordsworth (dyrygent), retransmisja z Royal Opera House
(Londyn); 40/35/30 zł
FILM
BUNKIER SZTUKI 5:30pm »
On Wednesdays – BAL at Bunkier, Long
History of Madness (2011), dir. M. Bal*
KIKA CINEMA AND CAFE 7pm » 4th
Polish Animation Festival O!PLA 2016,
study category
MULTIKINO 8:15pm » A. Adam Giselle,
chor. M. Petipa, Barry Wordsworth
(conductor), broadcast from Royal Opera
House in London; PLN 40/35/30
SPOTKANIA I WYKŁADY
PAŁAC KRZYSZTOFORY 17.00 » Muzealna Akademia 67 +/−, Potęga na szpalcie,
czyli rzecz o „Ikacu” i jego twórcy*
A TAKŻE
GWAREK 20.00 » Studio Kabaretu,
So Close*
7.04 cz./Thu
TEATR
PWST SCENA IM. S. WYSPIAŃSKIEGO
18.00 » Maria Stuart F. Schiller,
reż. S. Kaczmarek
SCENA STU 19.00 » Psycho-tera-polityka D. Rettinger, reż. M. Gronowski
STARY TEATR NOWA SCENA 19.30 »
Książka telefoniczna, aut., reż. M. Buszewicz
SZTUKA NA WYNOS 19.30 » Postrzał
I. Lausund, reż. D. Starczewski
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 » Mayday 2 R. Cooney, reż. M. Sławiński
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 18.30 » Bracia Dalcz i S-ka
T. Dołęga-Mostowicz, reż. W. Kościelniak
TEATR NOWY 19.15 » Wszystkie misie
lubią miód G. Stępniak, reż. M. Waladzko
TEATR PRASKA 52 19.00 » Wszystko
w rodzinie R. Cooney, reż. T. Smykalski
(Teatr Graciarnia)
MUZYKA
II KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH CM UJ 18.00 » Koncerty przy
Białym Fortepianie, Gabriela Stanisz
(fortepian); J.S. Bach Preludium i fuga
a-moll BWV 889, L. van Beethoven
Sonata C-dur op. 2 nr 3, F. Liszt Rapsodia
hiszpańska*
AULA FLORIANKA 19.00 » 3. Krakowska
Wiosna Wiolonczelowa, koncert pamięci
prof. Witolda Hermana; w programie:
D. Popper, M. Bruch, K. Penderecki,
S. Rachmaninow, J.S. Bach, J. Klengel,
A. Konarski, D. Imiełowska, R. Rodgers
KSIĘGARNIA MUZYCZNA KURANT
19.00 » Kapela Hanki Wójciak; 35/25 zł
STUDIO 19.00 » Jazzombie; 30-45 zł
FORTY KLEPARZ 20.00 » Kaliber 44,
Ułamek tarcia + support; 50/44 zł
MAGAZYN KULTURY 20.00 » Karpaty
Magiczne + Didjeridu Master Class,
20/15 zł
PIĘKNY PIES 20.00 » The Cuts
GWAREK 20.30 » Muzyczne Pogwarki,
Native*
PIEC ART 21.00 » Holum Trio; 20/15 zł
PIWNICA POD BARANAMI 21.00 » Jazz
pod Baranami, Richard Styła & Friends;
25/20 zł
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.30 »
PeGaPoFo; 25/20 zł
MUSIC
PIWNICA POD BARANAMI 9pm »
Jazz at Pod Baranami, Richard Styła
& Friends; PLN 25/20
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
8-14.04 » 16. Tydzień Kina Hiszpańskiego / 16th Spanish Cinema Week | patrz / see
s. / p. 36, www.kinopodbaranami.pl
FILM
KINOKAWIARNIA KIKA 12.00 » IV Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji
O!PLA 2016, kategoria szkolna
MULTIKINO 19.00 » Sztuka brytyjska
na dużym ekranie, Jak wam się podoba
W. Szekspir, reż. P. Findlay, retransmisja
z National Theatre (Londyn); 35/30 zł
FILM
KIKA CINEMA AND CAFE noon » 4th
Polish Animation Festival O!PLA 2016,
school category
MULTIKINO 7pm » National Theatre
Live, As You Like It W. Shakespeare,
dir. P. Findlay, broadcast from National
Theatre in London; PLN 35/30
SPOTKANIA I WYKŁADY
WAWEL BUDYNEK NR 7 17.00 » Ceramika w zbiorach Zamku Królewskiego
na Wawelu, Dorota Gabryś*
DK PODGÓRZE 17.30 » Mroki Czarnobyla – motywy w kulturze i dokumencie,
dr Aleksandra Łagowska
DOM JANA MATEJKI 18.00 » Dedykacje
na starych fotografiach, Agnieszka
Zagrajek*
MCK 18.00 » PAUart, czyli digitalizacja
grafik i fotografii, spotkanie z Joanną
Dziewulską*
QCK 19.30 » Seryjni poeci w Krakowie,
Mariusz Grzebalski, Michał Czaja*
A TAKŻE
OK IM. C.K. NORWIDA 18.00 » Mi Mexico, slajdowisko z udziałem Joanny Żyły*
ICE KRAKÓW 19.00 » Chippendales,
Break the Rules; 159/119 zł
SCENA ATA 19.00 » Alicja Tanew i jej
goście, Wielka dama sceny krakow-
skiej, portret Danuty Michałowskiej
przedstawi dr Stanisław Dziedzic, Alicja
Tanew (śpiew, piano), Michał Półtorak
(skrzypce)*
ARTCAFE BARAKAH 20.00 » Dramatorium z Olegiem Pawłowem*
ALCHEMIA 20.30 » Michał Kempa
& Wojtek Fiedorczuk (Niepewne Sytuacje)
+ Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni
Prawdziwych Mężczyzn; 35/25 zł
8.04 pt./Fri
TEATR
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 19.00 »
Legalna blondynka A. Brown, reż. J. Józefowicz, S. Bernatowicz (kier. muz.)
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Pelcia, czyli
jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu,
aut., reż. J. Szczepkowska
SCENA STU 19.00 » Psycho-tera-polityka D. Rettinger, reż. M. Gronowski,
premiera
STARY TEATR NOWA SCENA 19.30 »
Książka telefoniczna, aut., reż. M. Buszewicz
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 » Mayday 2 R. Cooney, reż. M. Sławiński
TEATR GROTESKA 19.00 » Zagraj to jeszcze raz – sam W. Allen,
reż., wyk. Lech Walicki
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 18.30 » Bracia Dalcz i S-ka
T. Dołęga-Mostowicz, reż. W. Kościelniak | SCENA MINIATURA 19.00 » Nie
całkiem wesoła historia A. Czechow,
reż. J. Opalski
TEATR LUDOWY DUŻA SCENA 19.00 »
Tartuffe albo Szalbierz Molier,
reż. T. Svoboda | SCENA POD RATUSZEM
19.00 » Kolega Mela Gibsona T. Jachimek, reż. W. Patlewicz (Teatr Korez)
TEATR NOWY 19.15 » Wszystkie misie
lubią miód G. Stępniak, reż. M. Waladzko
TEATR PRASKA 52 19.00 » Wszystko
w rodzinie R. Cooney, reż. T. Smykalski
(Teatr Graciarnia)
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
20.00 » Czterdzieści i cztery,
aut., reż. A. Talkowski, otwarcie teatru
TEATR ZALEŻNY 19.00 » Kredyt zaufania, aut., reż. A. Wróbel, wyk. Iza Kała
(Teatr KTO)
MUZYKA
DK PODGÓRZE 18.00 » Krakowska
Grupa Biesiadna; 10/7 zł
KLUB DZIENNIKARZY POD GRUSZKĄ
18.00 » U studni; 35 zł
AKADEMIA MUZYCZNA 19.00 » 3. Krakowska Wiosna Wiolonczelowa, Michał
Łanuszka (gitara, śpiew), Koło Naukowe
Wiolonczelistów AM w Krakowie; w programie ballady Leonarda Cohena w opr.
na wokal, gitarę i osiem wiolonczel
PIWNICA POD BARANAMI 19.00 » Wódeczka z Kaczmarskim, wieczór piosenek
Jacka Kaczmarskiego (zaproszenia)*
DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI SALA
KOMINKOWA 19.30 » Renata Przemyk
Akustik Trio, charytatywny wieczór
muzyczno-literacki
FILHARMONIA KRAKOWSKA 19.30 »
Łukasz Długosz (flet), Florence Sitruk
(harfa), Orkiestra FK, Charles Olivieri-Munroe (dyrygent); W.A. Mozart Łaskawość Tytusa (uwertura), Koncert C-dur
na flet i harfę, J. Sibelius V Symfonia
Es-dur; 40/30/25 zł
GRODZKA 42 HARD ROCK MUSIC
20.00 » No Reason Why, Scissors As
a Gift
KAWIARNIA NAUKOWA 20.00 » Front
Fabrik Festival Official Warm-up, Düsseldorf, Anti-Terror; 15/10 zł
KWADRAT 20.00 » Paluch, 10/29
PIĘKNY PIES 20.00 » Paprika Korps,
Homemade Babylon; 30/25 zł
ROTUNDA 20.00 » The Doors Alive;
120/100 zł
STUDIO 20.00 » Rebeka; 30-45 zł
SEE ALSO REGULAR EVENTS P. 77
52 d KALENDARIUM CALENDAR
TAWERNA ŻEGLARSKA STARY PORT
20.00 » Hot Sound Guitars*
AWARIA 21.00 » Beata Ryś & Florian
Oskwarek*
FORUM PRZESTRZENIE 21.00 » Rysy
feat. Justyna Święs & Piotr Zioła; od 25 zł
ARTCAFE BARAKAH 20.00 » Agnellus;
15 zł
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.30 » Les
Swingers Romantique; 25/20 zł
MUSIC
KRAKÓW PHILHARMONIC 7:30pm »
Łukasz Długosz (flute), Florence Sitruk
(harp), Kraków Philharmonic Orchestra,
Charles Olivieri-Munroe (conductor); W.A. Mozart La clemenza di Tito
(overture), Concerto in C major for flute
and harp, J. Sibelius Symphony No. 5
in E flat major; PLN 40/30/25
ROTUNDA 8pm » The Doors Alive;
PLN 120/100
STUDIO 8pm » Rebeka; PLN 30-45
FORUM PRZESTRZENIE 9pm » Rysy feat.
Justyna Święs & Piotr Zioła; from PLN 25
FILM
KINOKAWIARNIA KIKA 19.00 » IV Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji
O!PLA 2016, kategoria Off & Go
FILM
KIKA CINEMA AND CAFE 7pm » 4th
Polish Animation Festival O!PLA 2016,
Off & Go category
SPOTKANIA I WYKŁADY
MUZEUM NARODOWE GMACH GŁÓWNY 18.00 » Dlaczego nie cierpię mody,
Barbara Hoff*
A TAKŻE
NCK 19.00 » Formacja Chatelet, jubileusz
20-lecia; 50 zł
LOCH CAMELOT 20.15 » Nie mniej niż
drzewa i gwiazdy, czyli Kabaret Loch
Camelot; 40/20 zł
22. DNI NORWIDOWSKIE
KINO SFINKS 16.30 » W Polaku olbrzym
i karzeł, projekcja filmowa spektaklu
wg utworów C.K. Norwida*
9.04 sb./Sat
TEATR
KINO KIJÓW.CENTRUM 16.00, 19.30 »
Dajcie mi tenora! K. Ludwig, reż. M. Sławiński (Teatr Capitol, Warszawa)
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 17.30 »
Legalna blondynka A. Brown, reż. J. Józefowicz, S. Bernatowicz (kier. muz.)
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Pelcia, czyli
jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu,
aut., reż. J. Szczepkowska
MUZEUM MANGGHA 19.00 » Sprzedam
dom, w którym już nie mogę mieszkać
wg B. Hrabala, reż. J. Zoń (Teatr KTO)
SCENA NA LWOWSKIEJ 19.00 » Gdybyś
tu był, mój brat by nie umarł M. Majewski, reż. A. Cianciara-Fröhlich
SCENA STU 19.00 » Wielki John Barrymore W. Luce, reż. K. Jasiński
STARY TEATR SCENA KAMERALNA 19.15 » Podopieczni E. Jelinek,
reż. P. Miśkiewicz, premiera | NOWA
SCENA 19.30 » Książka telefoniczna,
aut., reż. M. Buszewicz
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 » Prawda… o zdradzie F. Zeller,
reż. H.J. Schoen | SCENA NA SAREGO 7
19.15 » Za rok o tej samej porze B. Slade,
reż. H.J. Schoen
TEATR BARAKAH 19.00 » Dyktanda
S. Lem, reż. A. Nowicka
TEATR BEZ RZĘDÓW 13.00 » Balonem
przez Afrykę, aut., reż. L. Walicki
TEATR GROTESKA 19.00 » Zagraj to jeszcze raz – sam W. Allen,
reż., wyk. Lech Walicki
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 18.30 » Bracia Dalcz i S-ka
T. Dołęga-Mostowicz, reż. W. Kościel-
niak | SCENA MINIATURA 19.00 »
Nie całkiem wesoła historia A. Czechow,
reż. J. Opalski
TEATR LOCH CAMELOT 20.00 » Chodu
i hop, czyli anty-bajka, reż. E. Kornecka
TEATR LUDOWY DUŻA SCENA 19.00 »
Tartuffe albo Szalbierz Molier,
reż. T. Svoboda | SCENA POD RATUSZEM
19.00 » Via-gra F. Apke, reż. T. Obara
TEATR PRASKA 52 19.00 » Skrawki
tęczy na moim niebie, reż. S. Podleśny,
wyk. Dawid Nowak
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
17.00, 20.00 » Czterdzieści i cztery,
aut., reż. A. Talkowski
THEATRE
MANGGHA MUSEUM 7pm » I’ll Sell
the House in Which I Can Live No More
based on prose by B. Hrabal, dir. J. Zoń;
performance without words (KTO
Theatre)
MUZYKA
TEATR LOCH CAMELOT 17.00 » Łada
Gorpienko, Pieśni naszego wieku;
30/15 zł
ŻACZEK 17.00 » Front Fabrik Festival,
DIVE, Terminal State, Jäger 90, Astma,
La Santé, The Opposer Divine + afterparty; 95/85 zł
AULA FLORIANKA 19.00 » 3. Krakowska
Wiosna Wiolonczelowa, Only Cello 4!,
Karlien Bartels, Beata Urbanek-Kalinowska, Aleksandra Lelek, Monika Krasicka,
Jan Kalinowski (wiolonczele), Koło
Naukowe Wiolonczelistów AM w Krakowie; w programie: J. Haydn, R. Wagner,
G. Bizet, W. Fitzenhagen, J. Werner,
W. Thomas-Mifune, L. Schifrin
FILHARMONIA KRAKOWSKA 18.00 »
Łukasz Długosz (flet), Florence Sitruk
(harfa), Orkiestra FK, Charles Olivieri-Munroe (dyrygent); W.A. Mozart
Łaskawość Tytusa (uwertura), Koncert
C-dur na flet i harfę KV 299, J. Sibelius
V Symfonia Es-dur; 40/30/25 zł
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
54 d KALENDARIUM CALENDAR
J. Brahms, P. Czajkowski
A. Pärt, K. Penderecki
EMOCJE
OPERA B/O
TERESICA
UNA PASIÓN
6 kwietnia
2016
13 kwietnia
2016
13, 14 kwietnia
2016
CALENDAR KALENDARIUM d 55
OPERA KRAKOWSKA DUŻA SCENA
18.30 » G. Verdi Traviata, Tomasz Tokarczyk (dyrygent), reż. K. Nazar; 28-120 zł
ALCHEMIA 19.00 » Beyond The Monolith, Ampacity, Entropia, Merkabah, gość
specjalny: Taraban
ROTUNDA 19.00 » Polak, Węgier dwa
bratanki! – Przybądź Wolności Tour,
Hungarica, Pozytywka, Mateo, Colon,
230 Volt; 38/30 zł (VIP 80 zł)
SCENA ATA 19.00 » Wieczory z dobrą
piosenką, Melodie zdrapane z ulicy,
Korniszony; 10 zł
STUDIO 19.00 » Hunter, The Disease,
Ziemia Zakazana; 45/39 zł
WARSZTAT 19.00 » W Kilku Słowach,
pożegnalny koncert zespołu, support:
Regres, Watching Me Fall + afterparty;
15 zł
CAFÉ SZAFÉ 20.00 » Limboski & Wiśnia*
PIĘKNY PIES 20.00 » (the) Kurws,
Ukryte Zalety Systemu, Przepych
TAWERNA ŻEGLARSKA STARY PORT
20.00 » Black Job*
ZAŚCIANEK 20.00 » NoName, Ostatni
w Raju, Polska B; 20/15 zł
DALI CLUB 20.30 » Workaholic; 30 zł
KWADRAT 20.30 » Hey, przedBłysk;
65/55 zł
ARTCAFE BARAKAH 21.00 » Semantyka; 10 zł
AWARIA 21.00 » Diazzi*
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.30 »
Eskaubei & Tomek Nowak Quartet;
25/20 zł
KAWIARNIA NAUKOWA 22.00 »
Futudrama #2
SZPITALNA 1 22.00 » Need For Speed,
Everos, Alien Chaos, Neuro Vortel,
Arayan, BnK, Ochen, Invoker, Chillaoz,
CJ Art; 20 zł
MUSIC
R. Strauss
ARIADNA
NA NAXOS
15, 17 kwietnia
2016
www.opera.krakow.pl
KRAKÓW PHILHARMONIC 6pm »
Łukasz Długosz (flute), Florence Sitruk
(harp), Kraków Philharmonic Orchestra,
Charles Olivieri-Munroe (conductor); W.A. Mozart La clemenza di Tito
(overture), Concerto in C major for flute
and harp, J. Sibelius Symphony No. 5
in E flat major; PLN 40/30/25
KRAKÓW OPERA MAIN STAGE
6:30pm » G. Verdi La traviata, Tomasz
Tokarczyk (conductor), dir. K. Nazar;
PLN 28-120
FILM
KINO POD BARANAMI 10.00 » SMAK,
czyli Spotkania Młodych Amatorów Kina,
Mustang (2015), reż. D.G. Ergüven, 10 zł
KINOKAWIARNIA KIKA IV Ogólnopolski
Festiwal Polskiej Animacji O!PLA 2016
10.30, 12.00 » Teraz dzieci mają głos! |
19.00 » Kategoria animowany wideoklip
FILM
KIKA CINEMA AND CAFE 4th Polish
Animation Festival O!PLA 2016 10:30am,
noon » Now the Kids Speak Out Loud! |
7pm » Animated videoclips
SPOTKANIA I WYKŁADY
CELESTAT 12.00 » Ubiór i uzbrojenie
dawnych obrońców Krakowa, oglądanie
dotykowe dla osób z dysfunkcją wzroku*
DOM JÓZEFA MEHOFFERA 12.00 »
O kolekcjach Mehofferów, Beata Studziżba-Kubalska; w cenie biletu do muzeum
MUZEUM NARODOWE GMACH GŁÓWNY 15.00 » Spotkanie z Tadeuszem Rolke
towarzyszące wystawie Modna i już!
Moda w PRL*
10.04 nd./Sun
TEATR
GWAREK 19.00 » Wyznania komiwojażera wg powieści K. Vargi Trociny,
wyk. Tomasz Boruszczak
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 17.30 »
Legalna blondynka A. Brown, reż. J. Józefowicz, S. Bernatowicz (kier. muz.)
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Pelcia, czyli
jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu,
aut., reż. J. Szczepkowska
SCENA NA LWOWSKIEJ 19.00 » Gdybyś
tu był, mój brat by nie umarł M. Majewski, reż. A. Cianciara-Fröhlich
SCENA STU 18.00 » Wielki John Barrymore W. Luce, reż. K. Jasiński
STARY TEATR DUŻA SCENA 19.15 »
Wróg ludu H. Ibsen, reż. J. Klata |
SCENA KAMERALNA 19.15 » Podopieczni E. Jelinek, reż. P. Miśkiewicz
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 » Prawda… o zdradzie F. Zeller,
reż. H.J. Schoen | SCENA NA SAREGO 7
19.15 » Za rok o tej samej porze B. Slade,
reż. H.J. Schoen
TEATR GROTESKA 19.00 » Zagraj to jeszcze raz – sam W. Allen,
reż., wyk. Lech Walicki
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO KAWIARNIA MIMIKA 17.30 » Bóg, ja i pieniądze,
aut., reż. M. Wojtyszko | SCENA MINIATURA 19.00 » Nie całkiem wesoła
historia A. Czechow, reż. J. Opalski
TEATR LOCH CAMELOT 18.00 » Piosenki..., czyli Duet Sceniczny w Stanach
Krytycznych, reż. E. Kornecka, spektakl
muzyczno-kabaretowy
TEATR LUDOWY SCENA POD
RATUSZEM 19.00 » Via-gra F. Apke,
reż. T. Obara | SCENA STOLARNIA 19.00 »
53 wojny M. Klotzer, reż. P. Szumiec
TEATR NOWY 19.15 » Macabra Dolorosa, reż. P. Szarek, scen., wyk. Katarzyna
Chlebny
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
17.00, 20.00 » Reflektor na tatę P. Plewa,
T. Jachimek, reż. D. Starczewski
MUZYKA
WILLA DECJUSZA 17.00 » Salon
muzyczny, Agnieszka Budzińska-Bennett
(harfa gotycka), Marc Lewon (lutnia
renesansowa, gitara renesansowa), Chór
Polskiego Radia, Szymon Wyrzykowski (dyrygent); M. Gomółka Melodie
na Psałterz polski (wybór); 10 zł
AULA FLORIANKA 18.00 » 3. Krakowska
Wiosna Wiolonczelowa, Peter Buck, Anna
Armatys, Beata Urbanek-Kalinowska,
Jan Kalinowski (wiolonczele), Kwartet
Dafô; w programie: W. Lutosławski,
W. Widłak, K. Penderecki, A. Tansman,
F. Schubert
KOŚCIÓŁ ŚW. M.M. KOLBEGO 18.00 »
Koncerty Mistrzejowickie, Męski Zespół
Wokalny Kairos, koncert wielkanocny*
OPERA KRAKOWSKA DUŻA SCENA
18.30 » G. Verdi Traviata, Tomasz Tokarczyk (dyrygent), reż. K. Nazar; 28-120 zł
FORTY KLEPARZ 19.00 » Domowe
Melodie + support; 45/40 zł
KOŚCIÓŁ NSPJ OO. JEZUITÓW 19.00 »
7. Wiosenne Dni z Muzyką Organową,
Thomas Berning (organy); w programie: F. Mendelssohn, R. Schumann,
J. Brahms, J.G. Rheinberger*
ALCHEMIA 20.00 » Wacław Zimpel
/ Kuba Ziołek; 25 zł
MUSIC
VILLA DECIUS 5pm » Music Salon,
Agnieszka Budzińska-Bennett (gothic
harp), Marc Lewon (Renaissance lute,
Renaissance guitar), Polish Radio
Choir, Szymon Wyrzykowski (conductor); M. Gomółka Melodies for the Polish
Psalter (excerpts); PLN 10
CHURCH OF ST M.M. KOLBE 6pm »
Kairos Male Vocal Ensemble*
KRAKÓW OPERA MAIN STAGE
6:30pm » G. Verdi La traviata, Tomasz
Tokarczyk (conductor), dir. K. Nazar;
PLN 28-120
JESUIT CHURCH 7pm » 7th Spring Days
with Organ Music, Thomas Berning
(organ); in programme: F. Mendelssohn,
R. Schumann, J. Brahms, J.G. Rheinberger*
FILM
KINOKAWIARNIA KIKA IV Ogólnopolski
Festiwal Polskiej Animacji O!PLA 2016
12.00 » Teraz dzieci mają głos! | 19.00 »
Kategoria formanimy i animowane
fraszki
FILM
KIKA CINEMA AND CAFE 4th Polish
Animation Festival O!PLA 2016 noon »
Now the Kids Speak Out Loud! | 7pm »
Formanimas and animated epigrams
A TAKŻE
KABARET 18.00 » Poezje i herezje*
TEATR BARAKAH 18.00 » Waga. Eksperyment literacki*
11.04 pn./Mon
TEATR
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Kowboj Parówka M. Pakuła, M. Pakuła, reż. W. Loga-Skarczewski
OPERA KRAKOWSKA DUŻA SCENA
17.30, 20.30 » Intryga J. Salom,
reż. J. Englert (Teatr Kamienica, Warszawa)
TEATR ZALEŻNY 19.00 » Stół z powyłamywanymi nogami, aut., reż. W. Hołdys
(Teatr Mumerus)
MUZYKA
TAURON ARENA KRAKÓW 20.00 »
Mariah Carey, The Sweet Sweet Fantasy
Tour; 170-210 zł
MUSIC
TAURON ARENA KRAKÓW 8pm »
Mariah Carey, The Sweet Sweet Fantasy
Tour; PLN 170-210
SPOTKANIA I WYKŁADY
RADIO KRAKÓW 11.00 » Czytamy
Tischnera, Myśli o wolności, władzy
i wspólnocie, prow. Wojciech Bonowicz
(zaproszenia)*
SEE ALSO KIDS IN KRAKÓW P. 38 PATRZ TAKŻE KIDS IN KRAKÓW S. 38
56 d KALENDARIUM CALENDAR
MUZEUM AK 18.00 » Promocja książki
Aliny Fedorowicz Na dawnych szlakach.
Młody las. Opowieść prawdziwa z lat
wojny. Zapiski sanitariuszki Oddziału
Partyzanckiego „Zenona” (marzec-sierpień 1944)*
PAU 18.15 » Wulkan pod kontrolą –
o Witoldzie Lutosławskim, prof. Krzysztof
Meyer*
DK PODGÓRZE 18.30 » O początkach
państwa polskiego, Kamil Janicki*
A TAKŻE
KINO KIJÓW.CENTRUM 19.00 » Kobieta
– Wiedza – Władza 2016, Modna przez
wieki, widowisko multimedialno-taneczne (Balet Dworski „Cracovia Danza”)
AND
KIJÓW.CENTRUM CINEMA 7pm »
Woman – Knowlegde – Power 2016,
Fashionable Throughout the Ages, dance
and multimedia performance (“Cracovia
Danza” Court Ballet)
12.04 wt./Tue
TEATR
PWST SCENA IM. S. WYSPIAŃSKIEGO
19.00 » Kontrabasista P. Süskind,
reż., wyk. Jerzy Stuhr
STARY TEATR DUŻA SCENA 19.15 »
Wróg ludu H. Ibsen, reż. J. Klata | SCENA KAMERALNA 19.15 » Pod­
opieczni E. Jelinek, reż. P. Miśkiewicz
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA
16.00, 19.15 » Mayday R. Cooney,
reż. W. Pokora
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 11.00, 19.00 » Chory z urojenia
Molier, reż. G. Pampiglione
TEATR LUDOWY SCENA POD
RATUSZEM 19.00 » Via-gra F. Apke,
reż. T. Obara
CALENDAR KALENDARIUM d 57
12-17.04 » 2. Międzynarodowy Festiwal Swingowy / 2nd International Swing Festival
Lindy On Track – Take the A Train | patrz / see s. / p. 25, www.lindyontrack.pl
MUZYKA
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.30 » Just
Jazz*
FILM
KINO AGRAFKA 19.00 » Szpilki w Agrafce, prow. Magda Miśka-Jackowska; 20 zł
TEATR BARAKAH 19.30 » Komedie
omyłek, Akademia Filmowa Barakah,
Co nas kręci, co nas podnieca (2009),
reż. W. Allen*
BAL 21.00 » Seans z aluzją, Crash (1996),
reż. D. Cronenberg*
SPOTKANIA I WYKŁADY
DK PODGÓRZE 15.00 » Malarstwo Jana
Matejki, Jadwiga Broczkowska*
WAWEL BUDYNEK NR 7 17.00 » Tapiserie
w Europie doby renesansu, dr Magdalena Piwocka*
BIBLIOTEKA KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
18.00 » Idea legionowa w polityce Czartoryskich, dr Paweł Wierzbicki (zapisy:
[email protected], 12 43 35 444)*
GOETHE-INSTITUT 18.00 » Designing
Modernity, Co kryje się za znakiem,
Sibylle Schlaich; w jęz. angielskim*
MUZEUM IM. E. HUTTEN-CZAPSKIEGO
18.00 » Propaganda na pieniądzu papierowym, Anda Jaworucka-Drath*
KSIĘGARNIA PODRÓŻNICZA BONOBO
19.00 » Seryjni poeci w Krakowie, Adam
Wiedemann, Małgorzata Lebda*
A TAKŻE
NCK 18.00 » Salon Literacko-Muzyczny, wieczór autorski Leszka Długosza
i koncert Basi Stępniak-Wilk*
ARTCAFE BARAKAH 20.30 » Bling
Literacki*
22. DNI NORWIDOWSKIE
KINO SFINKS 16.30 » Cywilizacja,
projekcja filmowa spektaklu wg utworów
C.K. Norwida i C. Miłosza*
AND
GOETHE-INSTITUT 6pm » Designing
Modernity, What’s There Behind a Sign,
Sibylle Schlaich; in English*
13.04 śr./Wed
TEATR
PWST SCENA IM. S. WYSPIAŃSKIEGO
19.00 » Kontrabasista P. Süskind,
reż., wyk. Jerzy Stuhr
SCENA STU 19.00 » Wędrowanie.
Część I Wesele S. Wyspiański,
reż. K. Jasiński
STARY TEATR DUŻA SCENA 19.15 »
Wróg ludu H. Ibsen, reż. J. Klata | SCENA KAMERALNA 19.15 » Pod­
opieczni E. Jelinek, reż. P. Miśkiewicz
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.00,
19.15 » Mayday R. Cooney, reż. W. Pokora | SCENA NA SAREGO 7 17.00 » Laboratorium Młodej Reżyserii | 19.15 » Płomień
żądzy H. Levin, reż. M. Bogajewska
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 19.00 » Chory z urojenia Molier,
reż. G. Pampiglione
TEATR LUDOWY SCENA STOLARNIA 18.00 » Kartoteka T. Różewicz,
reż. M. Kalisz | SCENA POD RATUSZEM
19.00 » Mąż mojej żony M. Gavran,
reż. T. Obara
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA 20.00 » Spektakl bardzo dobry,
aut., reż. A. Talkowski
MUZYKA
AULA BŁ. JAKUBA 11.00 » Matinée,
Terra incognita, Capella Cracoviensis;
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
A. Schönberg II Kwartet smyczkowy,
opracowania chorałów J.S. Bacha; 5 zł
DOM JANA MATEJKI 18.00 » Salon
muzyczny, gitara na salony, koncert
laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu
Gitarowego „Młodzi Czarodzieje Gitary”*
OPERA KRAKOWSKA OPERA STUDIO
18.30 » Teresica – una pasión, Zygmunt
Magiera (dyrygent), reż. F. Apke; 35 zł
ŚOK 19.00 » Życie to nie teatr, Studio
Piosenki Farafka; w programie piosenki
bardów; 10 zł
ALCHEMIA 20.00 » Čači Vorba, Šatrika;
25/20 zł
ARTCAFE BARAKAH 20.00 » Folk session, jam z przytupem, prow. Żmij*
PIEC ART 21.00 » Dominika Rusinowska
Trio; 20/15 zł
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.30 »
Acoustic Jam Session*
MUSIC
HALL OF BL. JACOB 11am » Matinée,
Terra incognita, Capella Cracoviensis;
A. Schönberg String Quartet No. 2,
chorals by J.S. Bach; PLN 5
KRAKÓW OPERA OPERA STUDIO
6:30pm » Teresica – una pasión, Zygmunt
Magiera (conductor), dir. F. Apke; PLN 35
ALCHEMIA 8pm » Čači Vorba, Šatrika
FILM
BUNKIER SZTUKI 17.30 » We środy
– BAL w Bunkrze, Madame B (2013),
reż. M. Bal, prow. Agnieszka Rejniak-Majewska*
FILM
BUNKIER SZTUKI 5:30pm » On
Wednesdays – BAL at Bunkier,
Madame B (2013), dir. M. Bal*
SPOTKANIA I WYKŁADY
DK PODGÓRZE 18.00 » Żywa kultura Indii: obrzędy, kulty, festiwale, Włodzimierz
Musiał*
MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
ARSENAŁ 18.00 » Nieznane. Mało znane
(O broni gwardii królewskiej królów
saskich), Tomasz Kusion*
A TAKŻE
NCK 19.00 » Ani Mru-Mru, Skurcz; 70 zł
14.04 cz./Thu
TEATR
PWST SCENA IM. S. WYSPIAŃSKIEGO
19.00 » Kontrabasista P. Süskind,
reż., wyk. Jerzy Stuhr
SCENA STU 19.00 » Wędrowanie. Część I
Wesele S. Wyspiański, reż. K. Jasiński
STARY TEATR DUŻA SCENA 19.15 »
Wróg ludu H. Ibsen, reż. J. Klata |
NOWA SCENA 19.15 » Opera mleczana
S. Radwan, reż. M. Grabowski
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.00,
19.15 » Mayday R. Cooney, reż. W. Pokora | SCENA NA SAREGO 7 19.15 » Płomień żądzy H. Levin, reż. M. Bogajewska
TEATR BEZ RZĘDÓW 20.00 » Manekin
w Krakowie na motywach Opowieści
o zwyczajnym szaleństwie P. Zelenki,
aut., reż. L. Walicki
TEATR LUDOWY SCENA STOLARNIA
18.00 » Kartoteka T. Różewicz, reż. M. Kalisz | SCENA POD RATUSZEM 19.00 »
Mąż mojej żony M. Gavran, reż. T. Obara
TEATR PRASKA 52 19.00 » Aperitif, czyli
farsa na chlew i oborę wg Pyjama pour
six M. Camolettiego, reż. T. Smykalski
(Teatr Graciarnia), premiera
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
17.00, 20.00 » Spektakl bardzo dobry,
aut., reż. A. Talkowski
MUZYKA
MOS 13.00 » Po co sztuka/co po sztuce?,
Sztuka i Obcy, Magdalena Ujma*
FILHARMONIA KRAKOWSKA 18.00 »
Musica – ars amanda, W zwiercia-
dle muzyki – kalejdoskop folkloru,
Kamil Skicki (skrzypce), Orkiestra FK,
Mateusz Czech (dyrygent); w programie:
K. Szymanowski, A. Dvořák, M. de Falla,
V. Monti, G. Enescu, J. Bock, H. Wood;
25 zł
OPERA KRAKOWSKA OPERA STUDIO
18.30 » Teresica – una pasión, Zygmunt
Magiera (dyrygent), reż. F. Apke; 35 zł
ARTCAFE BARAKAH 20.00 » Śmierć
session*
GWAREK 20.30 » Muzyczne Pogwarki,
Kłeczek & Szydłak*
PIEC ART 21.00 » Surreal Players;
15/10 zł
PIWNICA POD BARANAMI 21.00 »
Jazz pod Baranami, Tenpasten; 25/20 zł
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.30 »
Groborz Trio, Inside Jazz; 20/15 zł
MUSIC
KRAKÓW PHILHARMONIC 6pm »
Musica – ars amanda, In the Mirror
of Music – Caleidoscope of Folklore,
Kamil Skicki (violin), Kraków Philharmonic Orchestra, Mateusz Czech
(conductor); in programme: K. Szymanowski, A. Dvořák, M. de Falla, V. Monti,
G. Enescu, J. Bock, H. Wood; PLN 25
KRAKÓW OPERA OPERA STUDIO
6:30pm » Teresica – una pasión, Zygmunt Magiera (conductor), dir. F. Apke;
PLN 35
PIWNICA POD BARANAMI 9pm » Jazz
at Pod Baranami, Tenpasten; PLN 25/20
HARRIS PIANO JAZZ BAR 9:30pm »
Groborz Trio, Inside Jazz; PLN 20/15
SPOTKANIA I WYKŁADY
BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA 9.00­
‑16.45 » Mapy i geografie Paula Celana,
sesja naukowa*
WAWEL BUDYNEK NR 7 17.00 » Arrasy
króla Zygmunta Augusta, dr Magdalena
Piwocka*
MASSOLIT BOOKS & CAFE 18.00 »
Nowe odczytania Paula Celana, z udzia-
SEE ALSO REGULAR EVENTS P. 77 PATRZ TAKŻE WYDARZENIA CYKLICZNE S. 77
58 d KALENDARIUM CALENDAR
CALENDAR KALENDARIUM d 59
15-17.04 » Przegląd Kina Emirackiego / Emirati Cinema Review | patrz / see s. / p. 37,
www.kinopodbaranami.pl
łem Ryszarda Koziołka, Adama Lipszyca,
Pawła Piszczatowskiego, prow. Tomasz
Kunz*
STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
18.00 » Spotkanie autorskie z Grzegorzem Walendą*
GOETHE-INSTITUT 18.30 » Spotkanie
wokół książki Może Estera z udziałem
autorki Katii Petrowskiej, tłumaczki Urszuli Poprawskiej i krytyczki Małgorzaty
Niemczyńskiej; w jęz. polskim i niemieckim z tłum. symultanicznym*
WYDZIAŁ POLONISTYKI UJ AULA
IM. J. BŁOŃSKIEGO 18.30-20.00 »
Pamiętaj z nami o Zuzannie Ginczance!,
spotkanie z Ryszardem Kotarbą i Jarosławem Mikołajewskim
A TAKŻE
ARTCAFE BARAKAH 20.00 » Dramatorium z Ha!artem, Ubu Król w pierwszym
polskim tłumaczeniu translatora
Google*
32. EDF PAKA
ROTUNDA 19.00 » Szczyt europejski
na PACE – Góralu, czy ci nie żal..., czyli
benefis Roberta Górskiego, Kabaret
Moralnego Niepokoju, Ani Mru-Mru,
Tomasz Jachimek, Piotr Gumulec,
Agnieszka Marylka Litwin-Sobańska,
Kabaret na Koniec Świata, Paweł Domagała, zespół the Jobers, prow. Marcin
Wójcik; 110/80 zł
15.04 pt./Fri
TEATR
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Nieznośnie
długie objęcia, aut., reż. I. Wyrypajew
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 20.00 »
Variété Film Show, reż. J. Szydłowski,
spektakl muzyczny, prapremiera
MOS 19.00 » Dzieje upadków wg Kuzynki Bietki H. Balzaka, reż. M. Warsicka,
premiera
SCENA STU 19.00 » Wędrowanie.
Część II Wyzwolenie S. Wyspiański,
reż. K. Jasiński
STARY TEATR NOWA SCENA 19.15 »
Opera mleczana S. Radwan, reż. M. Grabowski
TEATR GROTESKA 19.00 » Mistrz i Małgorzata M. Bułhakow, reż. W. Wolański
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 19.00 » Opętani W. Gombrowicz,
reż. T. Bradecki
TEATR LUDOWY DUŻA SCENA 19.00 »
Wychowanka A. Fredro, reż. M. Grabowski | SCENA POD RATUSZEM 20.00 »
Wszystko o kobietach M. Gavran,
reż. P. Szumiec
TEATR PRASKA 52 19.00 » Aperitif, czyli
farsa na chlew i oborę wg Pyjama pour
six M. Camolettiego, reż. T. Smykalski
(Teatr Graciarnia)
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
17.00, 20.00 » Nos wg M. Gogola,
reż. M. Giedrojć
MUZYKA
DK PODGÓRZE 18.00 » Edith Piaf oraz
piosenka francuska, włoska i hiszpańska, Iza Staruch (śpiew), Maciej Tabor
(fortepian); 10/5 zł
FILHARMONIA KRAKOWSKA 18.00 »
Musica – ars amanda, W zwierciadle muzyki – kalejdoskop folkloru,
Kamil Skicki (skrzypce), Orkiestra FK,
Mateusz Czech (dyrygent); w programie:
K. Szymanowski, A. Dvořák, M. de Falla,
V. Monti, G. Enescu, J. Bock, H. Wood;
25 zł
OPERA KRAKOWSKA DUŻA
SCENA 18.30 » R. Strauss Ariadna
na Naxos, Tomasz Tokarczyk (dyrygent),
reż. W. Nurkowski; 20-100 zł
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
ARTCAFE BARAKAH 20.00 » Boyz
of Poland; 10 zł
KAWIARNIA NAUKOWA 20.00 »
Vincente Grotesque, Nowe wcielenie
Diabła; 15 zł
KWADRAT 20.00 » Rasmentalism x
Sokół i Marysia Starosta x Włodi & DJ B;
45/39 zł
TAWERNA ŻEGLARSKA STARY PORT
20.00 » Hot Sound Guitars*
WARSZTAT 20.00 » Viva Belgrado,
Shame.
MUSIC
KRAKÓW PHILHARMONIC 6pm »
Musica – ars amanda, In the Mirror
of Music – Caleidoscope of Folklore,
Kamil Skicki (violin), Kraków Philharmonic Orchestra, Mateusz Czech
(conductor); in programme: K. Szymanowski, A. Dvořák, M. de Falla, V. Monti,
G. Enescu, J. Bock, H. Wood; PLN 25
KRAKÓW OPERA MAIN STAGE
6:30pm » R. Strauss Ariadne auf
Naxos, Tomasz Tokarczyk (conductor),
dir. W. Nurkowski; PLN 20-100
FILM
MUZEUM AK 12.00 » Bohaterowie
ze Steinu (2015), reż. P. Szalsza, krakowska premiera
SPOTKANIA I WYKŁADY
GALERIA W SUKIENNICACH 18.00 » Czy
sztuka potrzebuje materii?, dr Magdalena Kunińska*
A TAKŻE
LOCH CAMELOT 20.15 » Nie mniej niż
drzewa i gwiazdy, czyli Kabaret Loch
Camelot; 40/20 zł
32. EDF PAKA
ROTUNDA 18.00 » Teraz Polska!, czyli
konkurs główny cz. 1, Szymon Łątkowski,
Kabaret Czołówka Piekła i David Mbeda
Ndege + Michalina Putek, Kabaret BudaPesz, Kabaret Róbmy Swoje (konkurs
piosenki o Nagrodę im. Mirka Wujasa),
prow. Tomasz Jachimek; 35/25 zł |
21.00 » Szwedzki stół, czyli konkurs Pojedynków, Kabaret Moralnego Niepokoju,
Ani Mru-Mru, Karol Kopiec, Fair Play
Crew, prow. Piotr Gumulec; 50/40 zł
PAMIĘTAJ Z NAMI 2016
FABRYKA SCHINDLERA 10.00-15.00 »
Sesja Płaszów. Odkrywanie; w jęz
polskim i angielskim z tłumaczeniem
kabinowym*
16.04 sb./Sat
TEATR
CRICOTEKA 19.00 » Chór sierot
na podst. Bławatków G. de Croussy’ego,
reż. J. Zoń (Teatr KTO)
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 19.00 »
Variété Film Show, reż. J. Szydłowski,
spektakl muzyczny, premiera
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Nieznośnie
długie objęcia, aut., reż. I. Wyrypajew
MOS 19.00 » Dzieje upadków wg Kuzynki Bietki H. Balzaka, reż. M. Warsicka
NCK 19.00 » Płaczki, chor. A. Moląg,
spektakl taneczny (Grupa Wokoł
Centrum)
SCENA NA LWOWSKIEJ 19.00 » Gdybyś
tu był, mój brat by nie umarł M. Majewski, reż. A. Cianciara-Fröhlich
SCENA STU 19.00 » Rozmowy z diabłem. Wielkie kazanie księdza Bernarda
L. Kołakowski, reż. K. Jasiński
STARY TEATR SCENA KAMERALNA
19.15 » Król Ubu A. Jarry, reż. J. Klata
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.00,
19.15 » Boeing, boeing – Odlotowe
narzeczone M. Camoletti, reż. P. Pitera |
SCENA NA SAREGO 7 19.15 » Wujaszek
Wania A. Czechow, reż. W. Śmigasiewicz
TEATR BARAKAH 19.00 » Sąsiedzi,
aut., reż. A. Sadowski
TEATR BEZ RZĘDÓW 20.00 » Kelnerzy
na motywach The Dumb Waiter H. Pin-
tera, reż., wyk. Jakub Popławski, Łukasz
Pracki
TEATR GROTESKA 19.00 » Mistrz i Małgorzata M. Bułhakow, reż. W. Wolański
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 19.00 » Opętani W. Gombrowicz,
reż. T. Bradecki
TEATR LOCH CAMELOT 17.00 » Piosenki..., czyli duet sceniczny w stanach
krytycznych, reż. E. Kornecka, spektakl
muzyczno-kabaretowy | 20.00 » Chodu
i hop, czyli anty-bajka, reż. E. Kornecka
TEATR LUDOWY DUŻA SCENA 19.00 »
Wychowanka A. Fredro, reż. M. Grabowski | SCENA POD RATUSZEM 19.00 »
Wszystko o kobietach M. Gavran,
reż. P. Szumiec
TEATR NOWY 19.15 » Tu Wolna Europa
J. Marchwiński, reż. P. Sieklucki
TEATR PRASKA 52 20.00 » Aperitif, czyli
farsa na chlew i oborę wg Pyjama pour
six M. Camolettiego, reż. T. Smykalski
(Teatr Graciarnia)
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
17.00, 20.00 » Nos wg M. Gogola,
reż. M. Giedrojć
THEATRE
CRICOTEKA 7pm » Chorus of Orphans
based on Les Bleuets by G. de Croussy,
dir. J. Zoń, play without words (KTO
Theatre)
NOWA HUTA CULTURAL CENTRE 7pm »
The Mourner, chor. A. Moląg, dance
performance (Wokół Centrum Group)
MUZYKA
NCK 17.00 » Kapele serc, Zespół Pieśni
i Tańca Nowa Huta, Zespół Pieśni i Tańca
Krakowiacy, Międzyszkolny Ludowy
Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak, Zespół
Tańca Irlandzkiego Eriu, Zespół Tańca
Bollywoodzkiego Moh Lena, wieczór
charytatywny*
AULA FLORIANKA 18.00 » Soliści i Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej
SEE ALSO KIDS IN KRAKÓW P. 38 PATRZ TAKŻE KIDS IN KRAKÓW S. 38
60 d KALENDARIUM CALENDAR
w Krakowie, Joshua Rifkin (dyrygent);
J.S. Bach Trauerode; 30/15 zł
HOTEL LENART 18.00 » Krystyna
Prońko; 79/69 zł (VIP 149 zł)
KWADRAT 19.00 » Borknagar + Kampfar, Diabolical; 90/80 zł
SCENA ATA 19.00 » Wiosna na dwa fortepiany, recital poetycki Alicji Tanew; 10 zł
ALCHEMIA 20.00 » Małe Instrumenty;
25/20 zł
GRODZKA 42 HARD ROCK MUSIC
20.00 » Gramy, żeby pić, pijemy, żeby
grać vol. 2, Zéro Talent, Opcji Jest Wiele,
DPS, 112, DD Line, Skacowani; 10 zł
KAWIARNIA NAUKOWA 20.00-5.00 »
Synthetic Madness vol. 16
STUDIO 20.00 » Ania Dąbrowska,
Dla naiwnych marzycieli; 50/45 zł
TAWERNA ŻEGLARSKA STARY PORT
20.00 » Tajna Lista*
ZAŚCIANEK 20.00 » Broken Amok
& Milion Pleasures Show, Broken Songs,
Milion Much, Amok, Simple Pleasures;
20/15 zł
ŻACZEK 20.00 » Aloha from Hawaii!*
ARTCAFE BARAKAH 20.00 » Tenpasten; 10zł
AWARIA 21.00 » Inka&DżoDżo*
DALI CLUB 20.30 » Broadway Forever;
30 zł
PIĘKNY PIES 21.00 » Pablopavo
i Ludziki
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.30 »
Horacy Sextet; 25/20 zł
PROZAK 2.0 22.00 » Sailor & I
28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
MUZEUM MANGGHA 18.00 » Kaja
Danczowska (skrzypce), Gemma Rosefield (wiolonczela), Sinfonietta Cracovia,
Bassem Akiki (dyrygent); W. Widłak
Figury w kolorze tła, M. Chyrzyński
Ukiyo-e, M. Górecki Concerto-Notturno,
P. Mykietyn Krzyki, M. Zieliński Concello*
MUSIC
FLORIANKA RECITAL HALL 6pm »
Vocalists and Baroque Orchestra
CALENDAR KALENDARIUM d 61
of the Academy of Music in Kraków,
Joshua Rifkin (conductor); J.S. Bach
Trauerode; PLN 30/15
28TH INTERNATIONAL KRAKÓW
COMPOSER FESTIVAL
MANGGHA MUSEUM 6pm »
Kaja Danczowska (violin), Gemma
Rosefield (cello), Sinfonietta Cracovia, Bassem Akiki (conductor);
W. Widłak Figures in the Colour
of the Background, M. Chyrzyński
Ukiyo-e, M. Górecki Concerto-Notturno,
P. Mykietyn Screams, M. Zieliński
Concello*
FILM
KINO POD BARANAMI TBA » Najedzeni
Fest! – Movie przy jedzeniu
KINO KIJÓW.CENTRUM 18.45 » G. Donizetti Roberto Devereux, Maurizio Benini
(dyrygent), reż. D. McVicar, transmisja
z MET Opera (Nowy Jork); 59,50/52 zł
FILM
KIJÓW.CENTRUM CINEMA 6:45pm »
G. Donizetti Roberto Devereux, Maurizio
Benini (conductor), dir. D. McVicar,
broadcast from the Metropolitan Opera
in New York; PLN 59.50/52
SPOTKANIA I WYKŁADY
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
12.00 » Spotkanie z Michałem Całą
i promocja albumu Śląsk i Galicja*
BUNKIER SZTUKI 18.00 » Widok
Publiczny, spotkanie z Aleksandrą Janus
z Centrum Cyfrowego*
A TAKŻE
BARBAKAN (start) 12.00 » Kleparskim
szlakiem, spacer*
TAURON ARENA KRAKÓW 14.45,
18.00 » Final Four 2016, Finał Ligi
Mistrzów Siatkarzy; 160-280 zł
PAMIĘTAJ Z NAMI 2016
APTEKA POD ORŁEM 10.00,
12.00, 14.00 » Oprowadzanie
po wystawie Apteka Tadeusza Pankiewicza w krakowskim getcie (zapisy:
[email protected], 12 426 50 60)* | 10.00­
‑16.30 » Pokazy zdjęć terenu dawnego
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Plaszow* | 11.00, 13.00,
15.00 » Pokazy filmu z finału Pamiętaj
z nami 2015 oraz filmu z udziałem
Tadeusza Franiszyna* | 14.00 » Otwarcie
wystawy fotografii Jasona Francisco
Płaszów: awers/rewers*
FABRYKA SCHINDLERA 10.00, 12.00,
14.00 » Oprowadzanie po wystawie Kraków – czas okupacji. 1939-1945 (zapisy:
[email protected], 12 426 50 60)* | 11.00 »
Dwugłos o pomniku: Witold Cęckiewicz
i Wojciech Szymański* | 12.30 » Pokaz
filmu z finału Pamiętaj z nami 2015* |
14.00-16.00 » Kuchnia czasu okupacji,
warsztaty*
PLAC BOHATERÓW GETTA 12.00­
‑14.00 » Płaszów: awers/rewers, wideoinstalacja w dawnym budynku dworca
autobusowego „Karpaty”*
SZARY DOM (start) 18.00-20.00 » Płaszów. Odkrywanie, spacer (2 grupy)*
ULICA POMORSKA (oddział MHK)
10.00, 12.00, 14.00 » Oprowadzanie
po wystawie Krakowianie wobec
terroru 1939-1945-1956 (zapisy:
[email protected], 12 426 50 60)* | 13.00 »
Spotkanie ze świadkami historii
Henrykiem Mellerem i Januszem
Tomaszewskim* | 14.30-17.00 » 3 miejsca
– 3 historie, spacer: Ulica Pomorska, DPS im. L.A. Helclów, więzienie
na Montelupich (ścisła rejestracja!
[email protected], 12 426 50 60)*
UL. POMORSKA – PLAC BOHATERÓW
GETTA – UL. LIPOWA 4 12.00-13.00 »
Bieg Pamięci 2016 (5 km)
PŁASZÓW (teren dawnego obozu)
21.00 » Finał Pamiętaj z nami 2016.
Płaszów. Moja pamięć*
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
32. EDF PAKA
ROTUNDA 18.00 » Teraz Polska!, czyli
konkurs główny cz. 2, Marcin Zbigniew
Wojciech, Grupa Paszkot, Wojciech
Fiedorczuk, Kabaret A Jak!, prow. Tomasz
Jachimek; 35/25 zł | 21.30 » Czeski film,
czyli koncert improwizacji, Mikołaj
Cieślak, Michał Wójcik, Karol Kopiec,
Fair Play Crew, Szymon Majewski,
prow. Grupa Ad Hoc; 50/40 zł | 23.45 »
Rosyjskie niedźwiedzie i francuskie pieski,
czyli muzyczny folwark, Michał Ociepa,
Michał Próchniewicz, Karol Bulski
(zaproszenia)
17.04 nd./Sun
TEATR
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Nieznośnie
długie objęcia, aut., reż. I. Wyrypajew
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 18.00 »
Variété Film Show, reż. J. Szydłowski,
spektakl muzyczny
MOS 19.00 » Dzieje upadków wg Kuzynki Bietki H. Balzaka, reż. M. Warsicka
NCK 17.00 » Imię M. Delaporte,
A. de la Pattelière, reż. G. Chrapkiewicz
SCENA NA LWOWSKIEJ 19.00 » Gdybyś
tu był, mój brat by nie umarł M. Majewski, reż. A. Cianciara-Fröhlich
SCENA STU 18.00 » Rozmowy z diabłem. Wielkie kazanie księdza Bernarda
L. Kołakowski, reż. K. Jasiński
STARY TEATR DUŻA SCENA 19.15 »
Stara kobieta wysiaduje T. Różewicz,
reż. M. Liber; z napisami w jęz. angielskim
SZTUKA NA WYNOS 19.30 » ...i zawsze
przy mnie stój T. Jachimek, reż. D. Starczewski
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.00,
19.15 » Boeing, boeing – Odlotowe
narzeczone M. Camoletti, reż. P. Pitera |
SCENA NA SAREGO 7 17.00 » Wujaszek
Wania A. Czechow, reż. W. Śmigasiewicz
TEATR BARAKAH 19.00 » Sąsiedzi,
aut., reż. A. Sadowski
TEATR BEZ RZĘDÓW 20.00 » Kelnerzy
na motywach The Dumb Waiter H. Pintera, reż., wyk. J. Popławski, Ł. Pracki
TEATR GROTESKA 19.00 » Mistrz i Małgorzata M. Bułhakow, reż. W. Wolański
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 17.00 » Opętani W. Gombrowicz,
reż. T. Bradecki
TEATR LUDOWY SCENA POD RATUSZEM 19.00 » Wszystko o kobietach M. Gavran, reż. P. Szumiec
TEATR PRASKA 52 19.00 » Aperitif, czyli
farsa na chlew i oborę wg Pyjama pour
six M. Camolettiego, reż. T. Smykalski
(Teatr Graciarnia)
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
17.00, 20.00 » Reflektor na tatę P. Plewa,
T. Jachimek, reż. D. Starczewski
TEATR ZALEŻNY 19.00 » Teatr telewizji.
Komedia sensacyjna, aut., reż. K. Niedźwiedzki (Teatr KTO)
THEATRE
STARY THEATRE MAIN STAGE 7:15pm »
The Old Woman Broods T. Różewicz,
dir. M. Liber; with English surtitles
MUZYKA
AKADEMIA MUZYCZNA 18.00 »
Orkiestra Symfoniczna AM w Krakowie,
Aleksandra Kulik, Rafał Kaczmarczyk
(dyrygenci); 30/15 zł
AUDITORIUM MAXIMUM UJ 18.00 »
Maciej Maleńczuk, Koncert solo; 88 zł
TEATR LUDOWY DUŻA SCENA 18.00 »
Accantus na żywo, Sylwia Przetak; 40 zł
WRĘGA 18.00 » KGB*
OPERA KRAKOWSKA DUŻA SCENA
18.30 » R. Strauss Ariadna na Naxos, Tomasz Tokarczyk (dyrygent), reż. W. Nurkowski; 20-100 zł
AULA FLORIANKA 19.00 » Wszystkie sonaty fortepianowe Ludwiga
van Beethovena, cz. IX, Krzysztof
Augustyn, Joanna Sochacka, Piotr Kowal
(fortepian); L. van Beethoven, Sonata
e-moll op. 90, Sonata A-dur op. 101,
Sonata B-dur op. 106*
ICE KRAKÓW 19.00 » Mariza, Mundo;
169-229 zł
KOŚCIÓŁ NSPJ OO. JEZUITÓW 19.00 »
7. Wiosenne Dni z Muzyką Organową,
Stanislav Šurin (organy); w programie:
J.S. Bach, C. Franck, G. Litaize, S. Šurin,
J. Strejc*
ALCHEMIA 20.00 » Sautrus, The Gentle
Art of Cooking People, Gurza Siltrip; 20 zł
FORTY KLEPARZ 20.00 » Fismoll, Abandoned Stories + support; 45/35 zł
GWAREK 20.00 » BezGwaru, Adam
Strug; 40/30 zł
WARSZTAT 20.00 » Punx Unite!, Demerit, Auschwitz Rats, Anti Sober; 15 zł
HARRIS PIANO JAZZ BAR 21.00 » Aldo
Joshua Trio; 20/15 zł
28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
KOŚCIÓŁ MARIACKI 10.00 » Msza
święta w intencji kompozytorów, muzykologów i muzyków Krakowa
MOCAK 18.00 » Koncert prawykonań,
Mariusz Pędziałek (obój, rożek angielski),
Alina Mleczko (saksofon altowy i tenorowy), Marek Chołoniewski (realizacja, wideo); K. Pyzik Sonata, E. Wityńska Anfängen, K. Stępniewska Chorał, J. Polaczyk
Ricercari di primavera, M. Chołoniewski
La Cumparsita, P. Grella-Możejko M/Alina, S. Tesarowicz Balcanesa concertante,
P. Sydor Dialogi, M. Gatonska Paint
remnants*
MUSIC
ACADEMY OF MUSIC 6pm » Symphony
Orchestra of the Academy of Music
in Kraków, Aleksandra Kulik, Rafał Kaczmarczyk (conductors); PLN 30/15
KRAKÓW OPERA MAIN STAGE
6:30pm » R. Strauss Ariadne auf
Naxos, Tomasz Tokarczyk (conductor),
dir. W. Nurkowski; PLN 20-100
FLORIANKA RECITAL HALL 7pm »
Ludwig van Beethoven’s All Piano
Sonatas, part IX, Krzysztof Augustyn,
SEE ALSO REGULAR EVENTS P. 77 PATRZ TAKŻE WYDARZENIA CYKLICZNE S. 77
62 d KALENDARIUM CALENDAR
Joanna Sochacka, Piotr Kowal (piano);
L. van Beethoven Sonata in E minor
Op. 90, Sonata in A major Op. 101,
Sonata in B flat major Op. 106*
ICE KRAKÓW 7pm » Mariza, Mundo;
PLN 169-229
JESUIT CHURCH 7pm » 7th Spring Days
with Organ Music, Stanislav Šurin (organ); in programme: J.S. Bach, C. Franck,
G. Litaize, S. Šurin, J. Strejc*
28TH INTERNATIONAL KRAKÓW
COMPOSER FESTIVAL
MOCAK 6pm » Concert of Premieres, Mariusz Pędziałek (oboe, cor
anglais), Alina Mleczko (alto and
tenor saxophone), Marek Chołoniewski
(realisation, video); K. Pyzik Sonata,
E. Wityńska Anfängen, K. Stępniewska
Chorale, J. Polaczyk Ricercari di primavera, M. Chołoniewski La Cumparsita,
P. Grella-Możejko M/Alina, S. Tesarowicz
Balcanesa concertante, P. Sydor Dialogues, M. Gatonska Paint remnants*
SPOTKANIA I WYKŁADY
OPERA KRAKOWSKA SCENA KAMERALNA 15.00 » Spotkanie z artystą,
Agnieszka Rehlis (mezzosopran)*
PAŁAC KRZYSZTOFORY SALA FONTANY
16.00 » Vivat! Vivat! Vivat Rex Poloniae!
Wiktoria wiedeńska i inne tryumfy
wojenne* | SALA KUPFERHAUS 16.00 »
Wizyty królewskie w Krzysztoforach,
Piotr Hapanowicz*
A TAKŻE
FORUM PRZESTRZENIE 11.00-18.00 »
Najedzeni Fest! Na cyku*
ARTEFAKT CAFÉ 16.00 » Nowe życie dla
Nepalu, koncert charytatywny, wykłady
i slajdowiska podróżnicze*
TAURON ARENA KRAKÓW 14.45,
18.00 » Final Four 2016, Finał Ligi
Mistrzów Siatkarzy; 160-280 zł
18-24.04 » 11. Festiwal Filmów Afrykańskich AfryKamera 2016 / 11th Festival of African
Films AfryKamera 2016 | patrz / see s. / p. 36, www.afrykamera.pl
18-24.04 » III Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód” /
3rd International Festival of Ukrainian Theatre “East-West” | patrz / see s. / p. 23
32. EDF PAKA
ROTUNDA 12.00 » Europakoland, czyli
bajkowy poranek dla dzieci, prow. grupa
Ad Hoc i Andrzej Wiekiera*
KINO KIJÓW.CENTRUM 18.00 » Francja
elegancja, koncert galowy, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Smile oraz laureaci
32. Przeglądu Kabaretów EDF PAKA,
prow. Artur Andrus; 90/75 zł
AND
FORUM PRZESTRZENIE 11am-6pm »
Najedzeni Fest! culinary fair*
18.04 pn./Mon
TEATR
PWST SCENA 210 18.00 » Jednak Płatonow wg A. Czechowa, reż. P. Miśkiewicz
SZTUKA NA WYNOS 19.30 » ...i zawsze
przy mnie stój T. Jachimek, reż. D. Starczewski
TEATR BARAKAH 20.00 » Noce Waniliowych Myszy, odc. 6, Szeherezjada,
czyli baśń z jednej nocy, reż. A. Nowicka,
premiera
TEATR ZALEŻNY 19.00 » Stół z powyłamywanymi nogami, aut., reż. W. Hołdys
(Teatr Mumerus)
MUZYKA
DK PODGÓRZE 18.00 » Miłość
to cały świat, Dariusz Palonek (tenor),
Aleksandra Sotnicka (sopran), Renata
Żełobowska-Orzechowska (fortepian);
w programie przeboje operetkowe i musicalowe; 10/7 zł
ICE KRAKÓW 20.00 » Steven Wilson,
Hand.Cannot.Erase; 189 zł
PIEC ART 21.00 » Standardowe Trio;
20/15 zł
28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
AKADEMIA MUZYCZNA 10.00 » Moja
filozofia muzyki, wykład Hanny Kulenty*
FILHARMONIA KRAKOWSKA SALA
ZŁOTA 19.30 » Od tanga do psalmu,
TWOgether: Magdalena Bojanowicz
(wiolonczela), Maciej Frąckiewicz
(akordeon); A. Piazzolla Le Grand Tango,
W.Z. Zych Kooperatywa II, Z. Jabri Altum,
I. Santos Murmurations (Epigone),
A. Nowak Satin, H. Kulenty Preludium,
postludium i psalm*
MUSIC
ICE KRAKÓW 8pm » Steven Wilson,
Hand.Cannot.Erase; PLN 189
28TH INTERNATIONAL KRAKÓW
COMPOSER FESTIVAL
KRAKÓW PHILHARMONIC GOLDEN
HALL 7:30pm » From Tango to Psalm,
TWOgether Duo: Magdalena Bojanowicz
(cello), Maciej Frąckiewicz (accordion);
A. Piazzolla Le Grand Tango, W.Z. Zych
Cooperative II, Z. Jabri Altum, I. Santos
Murmurations (Epigone), A. Nowak Satin,
H. Kulenty Prelude, Postlude and Psalm*
SPOTKANIA I WYKŁADY
OPERA KRAKOWSKA SCENA KAMERALNA 17.00 » Operowy podwieczorek,
spotkanie dla seniorów; 6 zł
PAU 18.15 » Czy gra komputerowa może
być arcydziełem?, prof. Piotr Białas*
19.04 wt./Tue
TEATR
PWST SCENA 210 18.00 » Jednak Płatonow wg A. Czechowa, reż. P. Miśkiewicz
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
64 d KALENDARIUM CALENDAR
SCENA STU 19.00 » Wariat i zakonnica
S.I. Witkiewicz, reż. K. Jasiński
STARY TEATR DUŻA SCENA 19.15 »
Stara kobieta wysiaduje T. Różewicz,
reż. M. Liber; z napisami w jęz. angielskim | NOWA SCENA 19.15 » Opera
mleczana S. Radwan, reż. M. Grabowski
SZTUKA NA WYNOS 19.30 » ...i zawsze
przy mnie stój T. Jachimek, reż. D. Starczewski
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 19.15 »
Tramwaj zwany pożądaniem T. Williams,
reż. D. Starczewski | SCENA NA SAREGO 7 19.15 » Tato A. Pałyga, reż. M. Bogajewska
THEATRE
STARY THEATRE MAIN STAGE 7:15pm »
The Old Woman Broods T. Różewicz,
dir. M. Liber; with English surtitles
MUZYKA
ICE KRAKÓW 19.00 » Orkiestra Adama
Sztaby, goście: Natalia Kukulska, Kuba
Badach, Kasia Wilk, Piotr Cugowski;
79-199 zł
STUDIO 19.00 » Selah Sue; 110/95 zł
PIEC ART 21.00 » Dark Horse; 20/15 zł
28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
AKADEMIA MUZYCZNA 18.00 »
Krakowska Szkoła Kompozytorska I,
Roman Widaszek (klarnet), Kwartet
Śląski; M. Stachowski Musique en quatre
scènes, K. Penderecki II Kwartet smyczkowy, J. Kaszycki IV Kwartet smyczkowy,
Z. Bujarski Kwartet smyczkowy „Na jesień”, I. Sahbai Miniatures „Commande
de l’Estat”, Z. Bargielski Po drugiej
stronie lustra*
BUNKIER SZTUKI 20.30 » Argentyńska
muzyka elektroakustyczna, Andrea Pensado (głos, elektronika); A. Pensado Life
Is but a Dream, Study for Noise Piano
and Voice, Rondo with Andreita*
CALENDAR KALENDARIUM d 65
MUSIC
28TH INTERNATIONAL KRAKÓW
COMPOSER FESTIVAL
ACADEMY OF MUSIC 6pm » Kraków
Composition School I, Roman Widaszek
(clarinet), Silesian Quartet; M. Stachowski Musique en quatre scènes, K. Penderecki String Quartet No. 2, J. Kaszycki
String Quartet No. 4, Z. Bujarski String
Quartet “For Autumn”, I. Sahbai Miniatures “Commande de l’Estat”, Z. Bargielski Through the Looking Glass*
BUNKIER SZTUKI 8:30pm » Argentinian
Electroacoustic Music, Andrea Pensado
(voice, electronics); A. Pensado Life Is
but a Dream, Study for Noise Piano and
Voice, Rondo with Andreita*
FILM
GWAREK 18.00 » wzROCKowisko, Red
Hot Chili Peppers, Live at Slane Castle
(2003)*
TEATR BARAKAH 19.30 » Komedie omyłek, Akademia Filmowa Barakah, Notting
Hill (1999), reż. R. Michell*
X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FILMU FILOZOFICZNEGO
DOM NORYMBERSKI TBA » Otwarcie
festiwalu oraz panel dyskusyjny Obrazy
miłości w kinie polskim – filmowanie
jest filozofowaniem, prow. prof. Małgorzata Radkiewicz
20.04 śr./Wed
TEATR
PWST SCENA 210 18.00 » Jednak Płatonow wg A. Czechowa, reż. P. Miśkiewicz
SCENA STU 19.00 » Wariat i zakonnica
S.I. Witkiewicz, reż. K. Jasiński
STARY TEATR DUŻA SCENA 19.15 »
Stara kobieta wysiaduje T. Różewicz,
reż. M. Liber; z napisami w jęz. angielskim | SCENA KAMERALNA 19.15 » Król
Ubu A. Jarry, reż. J. Klata
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 19.15 »
Tramwaj zwany pożądaniem T. Williams,
reż. D. Starczewski | SCENA NA SAREGO 7 19.15 » Tato A. Pałyga, reż. M. Bogajewska
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 18.30 » Romeo i Julia W. Szekspir, reż. M. Hycnar
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
20.00 » Chopin, alien i tybetański elektroluks, aut., reż. Ś. Szpak
THEATRE
STARY THEATRE MAIN STAGE 7:15pm »
The Old Woman Broods T. Różewicz,
dir. M. Liber; with English surtitles
MUZYKA
AULA BŁ. JAKUBA 11.00 » Matinée, Kameralistyka wokalna, Capella Cracoviensis; w programie: F. Laurenzi, M. Scacchi,
F. Schubert, R. Schumann; 5 zł
DK PODGÓRZE 18.00 » Brazylijsko­
‑argentyńskie impresje muzyczne, Maja
Minecka (flet), Mateusz Puter (gitara);
10/5 zł
KAWIARNIA NAUKOWA 19.00 » Show
Me A Dinosaur, Trna + TBA
FILHARMONIA KRAKOWSKA 19.30 »
Tańce narodów świata, Narodowy Akademicki Ansambl Ukrainy
im. G. Wieriowki; 150/120/90 zł
ALCHEMIA 20.00 » Ŝanĝo, Zmiana
wibracji Ziemi; 30/20 zł
ARTCAFE BARAKAH 20.00 » Rytmiczna
Barakah*
PIEC ART 21.00 » Standardowe Trio;
20/15 zł
28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
MOCAK 19.30 » Muzyka portugalska,
Nuno Pinto (klarnet, elektronika),
Magdalena Długosz (realizacja elektroniki); M. Azguime No Oculto Profuso,
P. Brandão Colibri, C. Lima Ncàãncôa,
C. Rosa Divertimento, J.P. Oliveira Time
Spell, M. Długosz Zakopane liryki*
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
MUSIC
HALL OF BL. JACOB 11am » Matinée, Vocal Chamber Music, Capella Cracoviensis;
in programme: F. Laurenzi, M. Scacchi,
F. Schubert, R. Schumann; PLN 5
KRAKÓW PHILHARMONIC 7:30pm »
Dances of World’s Nations, National
Academic Ensemble of Ukraine;
PLN 150/120/90
ALCHEMIA 8pm » Ŝanĝo; PLN 30/20
28TH INTERNATIONAL KRAKÓW
COMPOSER FESTIVAL
MOCAK 7:30pm » Portuguese
Music, Nuno Pinto (clarinet, electronics); M. Azguime No Oculto Profuso,
P. Brandão Colibri, C. Lima Ncàãncôa,
C. Rosa Divertimento, J.P. Oliveira Time
Spell, M. Długosz Zakopane Lyrics*
FILM
X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FILMU FILOZOFICZNEGO
Patrz artykuł s. 37 oraz
www.festiwalfilmufilozoficznego.com
SPOTKANIA I WYKŁADY
PAŁAC KRZYSZTOFORY 17.00 »
Muzealna Akademia 67 +/−, Rewolucja
na scenie. Krakowski teatr dwudziestolecia międzywojennego*
GOETHE-INSTITUT 18.00 » Designing
Modernity, „Ingraphics” – magazyn dla
osób wizualnych, Jakub Chrobok*
MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
ARSENAŁ 18.00 » Pamiątki po gubernatorze Niderlandów arcyksięciu Albrechcie i jego żonie Izabeli Klarze Eugenii,
Tomasz Kusion, Bożena Chmiel*
PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA
18.00 » Wieża ratuszowa w Krakowie,
dr hab. Marek Walczak*
A TAKŻE
NCK 18.00 » Klub Podróżników Navigator, Z powrotem i tam, czyli opowieść
o dwukrotnym przepłynięciu Atlantyku,
Karolina Moll*
22. DNI NORWIDOWSKIE
KATEDRA NA WAWELU 8.00 » Msza
święta oraz złożenie kwiatów przy urnie
z prochami C.K. Norwida
COLLEGIUM NOVUM UJ 10.00 » Muzyka, cisza i milczenie w dziele Norwida,
wykład dr. Tomasza Korpysza oraz
Bo idee są dźwięki, koncert Mateusza
Kluzy*
16. DNI TISCHNEROWSKIE
RADIO KRAKÓW 11.00 » Czytamy Tischnera, Oby wszyscy tak milczeli o Bogu
jak ja, spotkanie autorskie z Anną Karoń-Ostrowską (zaproszenia)*
KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY 17.00 » Msza święta
w intencji ks. J. Tischnera
PWST SCENA IM. S. WYSPIAŃSKIEGO
18.30 » Nieszczęsny dar wolności,
debata z udziałem s. Barbary Chyrowicz, Piotra Kłodkowskiego i Janiny
Ochojskiej*
21.04 cz./Thu
TEATR
STARY TEATR SCENA KAMERALNA
19.15 » Król Ubu A. Jarry, reż. J. Klata
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 » Wieczór kawalerski R. Hawdon,
reż. P. Pitera | SCENA NA SAREGO 7
19.15 » Tato A. Pałyga, reż. M. Bogajewska
TEATR BEZ RZĘDÓW 19.00 » Umarł
król, niech żyje knur! na podst. Króla
mięsopusta J.M. Rymkiewicza,
reż. L. Walicki
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 18.30 » Romeo i Julia W. Szekspir, reż. M. Hycnar
TEATR LUDOWY SCENA POD RATUSZEM 19.00 » 53 wojny M. Klotzer,
reż. P. Szumiec
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
17.00, 20.00 » Reflektor na tatę P. Plewa,
T. Jachimek, reż. D. Starczewski
MUZYKA
DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI SALA
KOMINKOWA 18.00 » Inspiracje Bacha
muzyką francuską, Magdalena Szczepanowska (skrzypce), Natalia Reichert
(altówka), Bogumiła Gizbert-Studnicka
(klawesyn); 10 zł
LOCH CAMELOT 18.00 » Jaga Wrońska,
Od Mariackiego do Notre Dame; 35 zł
KRAKO SLOW WINES 19.00 » Robert
Kasprzycki; 35 zł
WARSZTAT 19.00 » Bluesbreaker,
Rooftops, Zrada, Radiance
GWAREK 20.30 » Muzyczne Pogwarki,
Lethe*
PIEC ART 21.00 » Paceline 4, Wojtek
Groborz & The Great Company; 10 zł
PIWNICA POD BARANAMI 21.00 » Jazz
pod Baranami, Al Joshua & Italian Band;
25/20 zł
SZPITALNA 1 21.00 » Baasch feat. Y
(Bokka)
28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
AKADEMIA MUZYCZNA 19.00 » Koktajl
elektroniczny, Zuzanna Michna (flet),
Teresa Virginia Salis (flet, elektronika), Mariusz Kruczała (akordeon),
Blanka Dembosz (sopran), Grzegorz Brus
(skrzypce, elektronika), Ilia Bondarenko
(skrzypce), Tetyana Zhmendak (skrzypce),
Marta Kula (ruch), Natalia Worobiowa
(wideo), GrupLab; A. Kobzar Artificial
Soundscapes, F. Araszkiewicz Palindromic Brainwaves, M. Pawełek Graffiti,
D. Kusz Electric Prayer, T. Salis/M. Kula/N. Worobiowa IMS#1, G. Brus Imago, M. Chołoniewski/F. Araszkiewicz
Double Brain, GrupLab Plejrek 40*
MUSIC
PIWNICA POD BARANAMI 9pm » Jazz
at Pod Baranami, Al Joshua & Italian
Band; PLN 25/20
SEE ALSO KIDS IN KRAKÓW P. 38 PATRZ TAKŻE KIDS IN KRAKÓW S. 38
66 d KALENDARIUM CALENDAR
28TH INTERNATIONAL KRAKÓW
COMPOSER FESTIVAL
ACADEMY OF MUSIC 7pm » Electronic Cocktail, Zuzanna Michna (flute),
Teresa Virginia Salis (flute, electronics), Mariusz Kruczała (accordion),
Blanka Dembosz (soprano), Grzegorz
Brus (violin, electronics), Ilia Bondarenko (violin), Tetyana Zhmendak
(violin), Marta Kula (dance), Natalia
Worobiowa (video), GrupLab; A. Kobzar
Artificial Soundscapes, F. Araszkiewicz
Palindromic Brainwaves, M. Pawełek
Graffiti, D. Kusz Electric Prayer,
T. Salis/M. Kula/N. Worobiowa IMS#1,
G. Brus Imago, M. Chołoniewski
/F. Araszkiewicz Double Brain, GrupLab
Plejrek 40*
FILM
ALCHEMIA Fonomo on Tour
18.30 » Every Other Summer (2015),
reż. Ch. Green, B. Canty | 20.00 »
Do It Together (2015), reż. A. Riquelme |
21.30 » Koncert zespołu Tropy do filmów
Pedra Ferreiry; 25 zł
X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FILMU FILOZOFICZNEGO
KINO MIKRO 19.00 » Poślubiła wieżę
Eiffla (2008), reż. A. Piotrowska oraz
spotkanie z prof. Jerzym Vetulanim,
prow. K. Bielawski
FILM
ALCHEMIA Fonomo on T our
6:30pm » Every Other Summer (2015),
dir. Ch. Green, B. Canty | 8pm »
Do It Together (2015), dir. A. Riquelme |
9:30pm » Concert by Tropy accompanied
by films by Pedro Ferreira; PLN 25
SPOTKANIA I WYKŁADY
DOM JANA MATEJKI 18.00 » Świat
krakowskich „stańczyków”, dr Marek
Rezler; tłum. na jęz. migowy*
CALENDAR KALENDARIUM d 67
22-24.04 » KRAKERS Cracow Gallery Weekend | patrz / see s. / p. 31,
www.cracowgalleryweekend.pl
EUROPEUM 18.00 » Mistyczne malarstwo śląskie 2. poł. XVII wieku i 1. poł.
XVIII wieku – wokół pracowni Michaela
Willmanna, Filip Chmielewski*
NCK 18.00 » Józef Maria Bocheński –
życie i dzieło, dr Elżbieta Wawro*
GOETHE-INSTITUT 18.30 » Wieczór
autorski Olgi Grjasnowej, prow. dr Paweł
Zarychta; w jęz. polskim i niemieckim
z tłum. symultanicznym*
A TAKŻE
16. DNI TISCHNEROWSKIE
COLLEGIUM NOVUM UJ 10.00 » Drogi
wolności, panele dyskusyjne: Współczesne wizje wolności, Tadeusz Sławek,
Karol Tarnowski, Marek Drwięga, Adam
Workowski, prow. Maria Karolczak,
Wolność sumienia a autorytet Kościoła,
o. Ludwik Wiśniewski OP, Andrzej Zoll,
o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, o. Paweł
Krupa OP, prow. Anna Karoń-Ostrowska*
PWST SCENA IM. S. WYSPIAŃSKIEGO
18.00 » Czytamy Tischnera, fragm. Etyki
Solidarności w interpretacji Jacka Romanowskiego oraz dyskusja z udziałem
publiczności, prow. Wojciech Bonowicz
i Zbigniew Stawrowski*
AND
GOETHE-INSTITUT 6:30pm » Evening
with the author Olga Grjasnowa, led
by Dr. Paweł Zarychta; in Polish and German with simultaneous interpretation*
22.04 pt./Fri
TEATR
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 20.00 »
Rewia Variété, spektakl taneczno-muzyczny
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Wszystko o mojej
matce T. Śpiewak, reż. M. Borczuch,
premiera
SCENA STU 18.00 » Biesy F. Dostojewski,
reż. K. Jasiński
SZTUKA NA WYNOS 19.30 » Bliżej
P. Marber, reż. D. Starczewski
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 » Wieczór kawalerski R. Hawdon,
reż. P. Pitera
TEATR BEZ RZĘDÓW 19.00 » Umarł
król, niech żyje knur! na podst. Króla
mięsopusta J.M. Rymkiewicza,
reż. L. Walicki
TEATR GROTESKA 19.00 » Przemiany M. Zwolińska, A. Weltschek,
reż. A. Weltschek
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 18.30 » Romeo i Julia W. Szekspir, reż. M. Hycnar
TEATR LUDOWY DUŻA SCENA 19.00 »
Hotel Westminster R. Cooney,
reż. W. Nurkowski | SCENA POD
RATUSZEM 19.00 » 53 wojny M. Klotzer,
reż. P. Szumiec
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
20.00 » Subtelny rozkwit kwiatu,
aut., reż. M. Kwiatkowski, premiera
GRENZEN WÜRDEN ÜBERSCHRITTEN
– GRANICE ZOSTAŁY PRZEKROCZONE
STARY TEATR SALA MODRZEJEWSKIEJ 19.00 » Terror F. von Schirach,
reż. A. Groszyńska, czytanie performatywne
THEATRE
GROTESKA THEATRE 7pm » Metamorphoses M. Zwolińska, A. Weltschek,
dir. A. Weltschek, dance performance
MUZYKA
DK PODGÓRZE 18.00 » Chór Dominanta*
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
OPERA KRAKOWSKA DUŻA SCENA
18.30 » G. Puccini Cyganeria, Tomasz
Tokarczyk (dyrygent), reż. L. Adamik;
28-120 zł
KWADRAT 19.00 » Kat & Roman Kostrzewski, support: 230 Volt, Quo Vadis;
50/40 zł
WARSZTAT 19.00 » DIY Gig, [peru], Diary
of Laura Palmer; 15 zł
FILHARMONIA KRAKOWSKA 19.30 »
Maraton beethovenowski, Boris Giltburg
(fortepian), Orkiestra FK, Azis Sadkovic
(dyrygent); L. van Beethoven Coriolan,
IV Koncert fortepianowy G-dur, V Koncert fortepianowy Es-dur; 40/30/25 zł
ALCHEMIA 20.00 » Namby Pamby Boy;
15 zł
ARTCAFE BARAKAH 20.00 » Old
Chopper; 10 zł
GRODZKA 42 HARD ROCK MUSIC
20.00 » Venflon + Jenna Eight; 15 zł
ROTUNDA 20.00 » Kali
AWARIA 21.00 » Preizol Band*
ŚOK 21.00 » Agata Grześkiewicz, Michał
Zawadzki, Pejzaże moje; 30/20 zł
KAWIARNIA NAUKOWA 22.00 » Nu:Gen
DNB Session, STHS, N.One, Fatcut; 10 zł
28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
AULA FLORIANKA 18.00 » Krakowska
Szkoła Kompozytorska II, Renata Guzik
(flet), Piotr Lato (klarnet), Piotr Żemła
(klarnet basowy), Agnieszka Kaczmarek-Bialic (harfa), Weronika Krówka
(fortepian), Bartosz Sałdan (perkusja),
Agnieszka Bugla (skrzypce), Patrycja
Pieczara (dyrygent); M. Jabłoński Aureus,
J. Amador There, M. Bień Linie, M.J. Papara Non Piano for Piano, A. Walaciński
Dichromia, J. Płonka Detroit Landscape*
MUSIC
KRAKÓW OPERA MAIN STAGE
6:30pm » G. Puccini La bohème, Tomasz
Tokarczyk (conductor), dir. L. Adamik;
PLN 28-120
KRAKÓW PHILHARMONIC 7:30pm »
Beethoven Marathon, Boris Giltburg
(piano), Kraków Philharmonic Orchestra,
Azis Sadkovic (conductor); L. van Beetho­
ven Coriolan, Piano Concerto No. 4
in G major, Piano Concerto No. 5 in E flat
major; PLN 40/30/25
28TH INTERNATIONAL KRAKÓW
COMPOSER FESTIVAL
FLORIANKA RECITAL HALL 6pm »
Kraków Composition School II, Renata
Guzik (flute), Piotr Lato (clarinet), Piotr
Żemła (bass clarinet), Agnieszka
Kaczmarek-Bialic (harp), Weronika
Krówka (piano), Bartosz Sałdan (percussion), Agnieszka Bugla (violin), Patrycja
Pieczara (conductor); M. Jabłoński
Aureus, J. Amador There, M. Bień
Linie, M.J. Papara Non Piano for Piano,
A. Walaciński Dichromia, J. Płonka
Detroit Landscape*
FILM
X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FILMU FILOZOFICZNEGO
WYDZIAŁ POLONISTYKI UJ 17.00 »
Emma and Edvard Looking Sideways:
Loneliness and the Cinematic, wykład
Mieke Bal
FILM
10TH PHILOSOPHICAL FILM FESTIVAL
FACULTY OF POLISH STUDIES
OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY
5pm » Emma and Edvard Looking
Sideways: Loneliness and the Cinematic,
lecture by Mieke Bal
A TAKŻE
ALEJA RÓŻ 11.00-17.00 » Dni Ziemi 2016
LOCH CAMELOT 20.15 » Nie mniej niż
drzewa i gwiazdy, czyli Kabaret Loch
Camelot; 40/20 zł
16. DNI TISCHNEROWSKIE
COLLEGIUM NOVUM UJ 10.00 » Drogi
wolności, panel dyskusyjny Wychowanie
i wolność, Bogusław Śliwerski, Anna
Sajdak, Zofia Pierzchała, Krzysztof Mali-
szewski, Agnieszka Foryś, prow. Krystyna
Ablewicz*
PWST SCENA IM. S. WYSPIAŃSKIEGO
16.00 » Tischner na ekranie, przegląd
filmów dokumentalnych, prow. Wojciech
Bonowicz*
AUDITORIUM MAXIMUM UJ 18.30 »
Colloquia Tischneriana, wykład
Timothy’ego Snydera* | 19.30 » Jaskinia
filozofów, Drogi i bezdroża wolności,
debata z udziałem Timothy’ego Snydera,
Wojciecha Roszkowskiego, Zbigniewa
Stawrowskiego i Pawła Śpiewaka,
prow. Dominika Kozłowska*
AND
RÓŻ AVENUE 11am-5pm » Earth
Days 2016
23.04 sb./Sat
TEATR
CSW SOLVAY 19.00 » Żabka B. Gałczyńska-Szurek, reż. S. Michno (Teatr M.I.S.T.)
KINO KIJÓW.CENTRUM 19.30 »
Klimakterium 2, czyli menopauzy szał
E. Jodłowska, reż. E. Jodłowska, K. Jaślar
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 20.00 »
Rewia Variété, spektakl taneczno-muzyczny
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Wszystko o mojej
matce T. Śpiewak, reż. M. Borczuch
MOS 19.00 » Dzieje upadków wg Kuzynki Bietki H. Balzaka, reż. M. Warsicka
SCENA STU 18.00 » Biesy F. Dostojewski,
reż. K. Jasiński
SZTUKA NA WYNOS 19.30 » Bliżej
P. Marber, reż. D. Starczewski
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA
16.30, 19.15 » Kochankowie nie
z tej ziemi P. Valentine, reż. P. Urbaniak | SCENA NA SAREGO 7 19.15 »
My w finale M. Becker, reż. K. Mastyło,
A. Sędzielarz
TEATR BARAKAH 19.00 » Dali, dram.
P. Kowańska, wyk. Agata Woźnicka,
Bartosz Ostrowski
SEE ALSO REGULAR EVENTS P. 77 PATRZ TAKŻE WYDARZENIA CYKLICZNE S. 77
68 d KALENDARIUM CALENDAR
CALENDAR KALENDARIUM d 69
TEATR BEZ RZĘDÓW 20.00 » Umarł
król, niech żyje knur! na podst. Króla
mięsopusta J.M. Rymkiewicza,
reż. L. Walicki
TEATR GROTESKA 19.00 » Przemiany M. Zwolińska, A. Weltschek,
reż. A. Weltschek
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 19.00 » Chory z urojenia Molier,
reż. G. Pampiglione
TEATR LOCH CAMELOT 17.00 » Sekret
panny Kazimiery, reż. B. Malczewska,
E. Kornecka, wyk. Beata Malczewska |
20.00 » Chodu i hop, czyli anty-bajka,
reż. E. Kornecka
TEATR LUDOWY DUŻA
SCENA 19.00 » Hotel Westminster R. Cooney, reż. W. Nurkowski |
SCENA POD RATUSZEM 19.00 » Sex,
Prochy, Rock & Roll – wielki powrót
E. Bogosian, reż., wyk. Tomasz Obara
TEATR NOWY 19.15 » Lubiewo M. Witkowski, reż. P. Sieklucki | 21.30 » KRAKERS, Zjeść czy namalować, performans
Prince’a Negatifa
TEATR ZALEŻNY 19.00 » Leon i Matylda, aut., reż. A. Sadowski (Teatr KTO)
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
17.00, 20.00 » Subtelny rozkwit kwiatu,
aut., reż. M. Kwiatkowski
GRENZEN WÜRDEN ÜBERSCHRITTEN
– GRANICE ZOSTAŁY PRZEKROCZONE
STARY TEATR DUŻA SCENA 19.00 »
Common Ground aut., reż. Y. Ronnen
(Gorki Theater, Berlin) | SALA MODRZEJEWSKIEJ 17.00 » Terror F. von Schirach,
reż. A. Groszyńska, czytanie performatywne | NOWA SCENA 19.30 » Śmieszna
ciemność W. Lotz, reż. M. Wdowik,
czytanie performatywne
THEATRE
GROTESKA THEATRE 7pm » Metamorphoses M. Zwolińska, A. Weltschek,
dir. A. Weltschek, dance performance
MUZYKA
DK PODGÓRZE 18.00 » Chór Frisk Pust*
FILHARMONIA KRAKOWSKA 18.00 »
Maraton beethovenowski, Boris Giltburg
(fortepian), Orkiestra FK, Azis Sadkovic
(dyrygent); L. van Beethoven Coriolan,
IV Koncert fortepianowy G-dur, V Koncert fortepianowy Es-dur; 40/30/25 zł
STARA SYNAGOGA 18.00 » Orkiestra
Miasta Krakowa, koncert muzyki klasycznej i filmowej; 60/40 zł
OPERA KRAKOWSKA DUŻA
SCENA 18.30 » G. Puccini Cyganeria,
Tomasz Tokarczyk (dyrygent), reż. L. Adamik; 28-120 zł
TEATR LUDOWY SCENA STOLARNIA
19.00 » Jan Nosal, Piosenki z kapelusza;
20 zł
ALCHEMIA 20.00 » The Stubs + Fertile
Hump; 20 zł
CAFÉ SZAFÉ 20.00 » PerDuo VNC*
GRODZKA 42 HARD ROCK MUSIC
20.00 » Foxhill, Last Remained, Marskość Wątroby
PIWNICA POD BARANAMI 20.00 »
Basia Stępniak-Wilk, Bombonierka; 40 zł
TAWERNA ŻEGLARSKA STARY PORT
20.00 » NiPU*
ZAŚCIANEK 20.00 » Młot Na Czarownice, Mayhayron, MonasteriuM; 15/10 zł
KWADRAT 20.30 » Varius Manx & Kasia
Stankiewicz
ARTCAFE BARAKAH 21.00 » Maniac
Du Jour; 10 zł
AWARIA 21.00 » Good Flow*
KAWIARNIA NAUKOWA 22.00 » Dub
Temple #79 – Birmingham Takeover,
Izyah Davis, Iman Issachar, Tomana Dub,
Dubseed Sound System; 20 zł
28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
MUZEUM MANGGHA 18.00 » Olga Rusin (sopran, harfa multimedialna), Wojciech Świętoński (fortepian); P. Załubska
Refleksy światła, M. Kobiałka Cykl pieśni
do słów Bolesława Leśmiana* | 20.00 »
Wielkie latynoskie trio – Astor Piazzolla,
Lalo Schifrin i Gato Barbieri, wykład dr.
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
Piotra Kletowskiego ilustrowany filmem
Tango (1998), reż. C. Saura*
MUSIC
KRAKÓW PHILHARMONIC 6pm »
Beethoven Marathon, Boris Giltburg
(piano), Kraków Philharmonic Orchestra,
Azis Sadkovic (conductor); L. van Beethoven Coriolan, Piano Concerto No. 4
in G major, Piano Concerto No. 5 in E flat
major; PLN 40/30/25
OLD SYNAGOGUE 6pm » Orchestra
of the City of Kraków, concert of classical
and film music; PLN 60/40
KRAKÓW OPERA MAIN STAGE
6:30pm » G. Puccini La bohème, Tomasz
Tokarczyk (conductor), dir. L. Adamik;
PLN 28-120
28TH INTERNATIONAL KRAKÓW
COMPOSER FESTIVAL
MANGGHA MUSEUM 6pm » Olga Rusin
(soprano, multimedia harp), Wojciech
Świętoński (piano); P. Załubska Reflections
of Light, M. Kobiałka Songs to the Poems
by Bolesław Leśmian*
FILM
X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FILMU FILOZOFICZNEGO
BUNKIER SZTUKI 10.00-13.00 » Curating as Cultural Analysis, seminarium
Mieke Bal (zapisy: [email protected])
MOCAK 18.00 » Reasonable Doubt
(2015), reż. M. Bal, premiera światowa
oraz spotkanie z Mieke Bal i dyskusja,
prow. Roma Sendyka
FILM
10TH PHILOSOPHICAL FILM FESTIVAL
BUNKIER SZTUKI 10am-1pm » Curating
as Cultural Analysis, seminar by Mieke
Bal (reservation: [email protected])
MOCAK 6pm » Reasonable Doubt
(2015), dir. M. Bal, world premiere, followed by a meeting with Mieke Bal and
discussion led by Roma Sendyka
SPOTKANIA I WYKŁADY
MUZEUM NARODOWE GMACH GŁÓWNY 10.00-17.00 » KRAKERS, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja
Naukowa poświęcona krakowskim
środowiskom artystycznym
BUNKIER SZTUKI 18.00 » Widok
Publiczny, spotkanie z Anną Smolak,
kuratorką 7. edycji festiwalu „Narracje”
w Gdańsku*
A TAKŻE
ALEJA RÓŻ 11.00-17.00 » Dni Ziemi 2016
KABARET 20.00 » Rewia Drag Queen,
Pokochaj Mnie; 50/40 zł
FUNDACJA SZTUK WIZUALNYCH
21.00 » KRAKERS, Zofia Rydet „Pejzaże,
Domy, Tablice”, pokaz slajdów
16. DNI TISCHNEROWSKIE
WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA 10.00 »
Spotkania filozoficzne młodych*
RADIO KRAKÓW 13.00 » Spotkanie
autorskie z Timothym Snyderem,
prow. Jolanta Drużyńska (zaproszenia)*
AUDITORIUM MAXIMUM UJ 18.00 »
Wręczenie Nagrody Znaku i Hestii
im. ks. Józefa Tischnera (zaproszenia)*
15. MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI
„KSIĄŻKA I RÓŻA”
PLAC ŚW. MARII MAGDALENY 10.00­
‑16.00 » Kiermasz książki używanej*
PLANTY 10.00-16.00 » Lotna czytelnia
z różą*
NOWOHUCKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
FILIA NR 9 11.00 » Obchody Małopolskich Dni „Książka i Róża” wspólnie
z Instytutem Cervantesa
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 17.00 » Spotkanie z Joanną Dziewit-Meller | 18.00 » Drugie Życie Książki*
AND
RÓŻ AVENUE 11am-5pm » Earth
Days 2016
15TH MAŁOPOLSKA BOOK DAYS
"THE BOOK AND THE ROSE"
PLANTY PARK 10am-4pm » Mobile
library with a rose*
ŚW. MARII MAGDALENY SQUARE
10am-4pm » Second-hand book fair*
REGIONAL PUBLIC LIBRARY 6pm »
Second Life of Books, book swap*
24.04 nd./Sun
TEATR
KRAKOWSKA OPERA KAMERALNA
18.00 » Dziadek do orzechów i Król
Myszy reż. J. Leśniak-Jankowska, baśń
z muz. P. Czajkowskiego, R. Schumanna,
F. Schuberta, B. Godarda, S. Moniuszki,
T. Joteyki, G.F. Handla
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 20.00 »
Rewia Variété, spektakl taneczno-muzyczny
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Wszystko o mojej
matce T. Śpiewak, reż. M. Borczuch
MOS 19.00 » Dzieje upadków wg Kuzynki Bietki H. Balzaka, reż. M. Warsicka
SCENA STU 16.00 » Biesy F. Dostojewski,
reż. K. Jasiński
SZTUKA NA WYNOS 19.30 » Bliżej
P. Marber, reż. D. Starczewski
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA
16.30, 19.15 » Kochankowie nie
z tej ziemi P. Valentine, reż. P. Urbaniak | SCENA NA SAREGO 7 17.00 »
My w finale M. Becker, reż. K. Mastyło,
A. Sędzielarz
TEATR BARAKAH 19.00 » Dali, dram.
P. Kowańska, wyk. Agata Woźnicka,
Bartosz Ostrowski
TEATR GROTESKA 19.00 » Przemiany M. Zwolińska, A. Weltschek,
reż. A. Weltschek
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 17.00 » Chory z urojenia Molier,
reż. G. Pampiglione | KAWIARNIA
MIMIKA 17.30 » Bóg, ja i pieniądze,
aut., reż. M. Wojtyszko
TEATR LUDOWY SCENA POD
RATUSZEM 19.00 » Sex, Prochy,
SEE ALSO KIDS IN KRAKÓW P. 38 PATRZ TAKŻE KIDS IN KRAKÓW S. 38
70 d KALENDARIUM CALENDAR
Rock & Roll – wielki powrót E. Bogosian,
reż., wyk. Tomasz Obara | SCENA STOLARNIA 19.00 » Hamlet W. Szekspir,
reż. K. Minkowski
TEATR NOWY 19.15 » Lubiewo M. Witkowski, reż. P. Sieklucki
TEATR PRASKA 52 19.00 » Stacja
pierwsza, aut., reż. M. Bałamut
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
17.00, 20.00 » Subtelny rozkwit kwiatu,
aut., reż. M. Kwiatkowski
TEATR ZALEŻNY 19.00 » Leon i Matylda, aut., reż. A. Sadowski (Teatr KTO)
GRENZEN WÜRDEN ÜBERSCHRITTEN
– GRANICE ZOSTAŁY PRZEKROCZONE
STARY TEATR DUŻA SCENA 18.00 »
Common Ground aut., reż. Y. Ronnen
(Gorki Theater, Berlin) | NOWA
SCENA 16.00 » Śmieszna ciemność
W. Lotz, reż. M. Wdowik, czytanie performatywne
THEATRE
KRAKÓW CHAMBER OPERA 6pm »
The Nutcracker and the Mouse King,
dir. J. Leśniak-Jankowska, fable with
music by P. Tchaikovsky, R. Schumann,
F. Schubert, B. Godard, S. Moniuszko,
T. Joteyko, G.F. Handel
GROTESKA THEATRE 7pm » Metamorphoses M. Zwolińska, A. Weltschek,
dir. A. Weltschek, dance performance
MUZYKA
CRICOTEKA 11.00 » Bach extreme,
Capella Cracoviensis, Alessandro
Moccia (koncertmistrz); J.S. Bach Suity
orkiestrowe: nr I C-dur, nr II h-moll,
nr III D-dur, nr IV D-dur, Partita a-moll
na flet traverso; 45 zł
SZKOŁA HAFTU ZŁOTE RĄCZKI 16.00 »
KRAKERS, Ciocia Stefa, koncert punkowy
NCK 17.00 » Wiosenny koncert Zespołu
Pieśni i Tańca Nowa Huta; 15 zł
AKADEMIA MUZYCZNA 18.00 »
Orkiestra Dęta AM w Krakowie, Jarosław
Ignaszak (dyrygent); w programie:
J. Mackey, G. Duchnowski, J. Williams,
V. Cosma, A. Reed; 30/15 zł
FILHARMONIA KRAKOWSKA 18.00 »
Iwona Hossa (sopran), Mariusz Godlewski (baryton), Piotr Nowacki (bas),
Krzysztof Gosztyła (recytacje), Orkiestra,
Chór i Chór Chłopięcy FK, Charles Olivieri-Munroe (dyrygent), Teresa Majka-Pacanek (chórmistrz), K. Penderecki Pasja
wg św. Łukasza; 100/80/60 zł
KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA 18.00 » Paulina
Pokorny (organy), Marta Trybulec (sopran), Adrianna Bujak (sopran), Ireneusz
Trybulec (lutnia), wprow. dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz*
PSM II ST. IM. W. ŻELEŃSKIEGO 18.00 »
Gran Gala Musicale Italiano, Serena
Scarinzi (mezzosopran), Antonella Colaci
(flet poprzeczny i prosty), Francesco
Scarcella (fortepian); w programie: A. Vivaldi, V. Bellini, G. Donizetti, G. Verdi*
ROTUNDA 18.00 » Jinjer + goście;
35/30 zł
TEATR LOCH CAMELOT 18.00 » Sylwia
Chludzińska & Camelot Folk Band, Pieśń
o wędrowaniu; 30/15 zł
WRĘGA 18.00 » Wiosenny koncert
Włodka Mazonia*
OPERA KRAKOWSKA DUŻA SCENA
18.30 » G. Puccini Cyganeria, Tomasz
Tokarczyk (dyrygent), reż. L. Adamik;
28-120 zł
KOŚCIÓŁ NSPJ OO. JEZUITÓW 19.00 »
7. Wiosenne Dni z Muzyką Organową,
Imrich Szabó (organy); w programie:
J.S. Bach, Ch.-M. Widor, F. Liszt, J. Bonnet, C. Franck*
ALCHEMIA 20.00 » Banach i Kafi
(BAiKA); 25/20 zł
GWAREK 20.00 » BezGwaru, Zalewski;
40/30 zł
KAWIARNIA NAUKOWA 20.00 » Asia
i Koty, Sing; 15 zł
STUDIO 20.00 » Natalia Nykiel; 30-40 zł
28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
FILHARMONIA KRAKOWSKA 12.00 »
Jubileusz 70-lecia POSM II st. w Krakowie, uczniowie, Orkiestra Kameralna
i Symfoniczna POSM II st. w Krakowie,
Maciej Koczur (dyrygent); W. Lutosławski Dwie etiudy, Wariacje na temat
Paganiniego, G. Schocker Sonata nr 2,
P. Mykietyn Preludia, K. Kruk Palimpseston, Codex rescriptus, E. Séjourné
Losa, I. Xenakis Morsima-Amorsima
(ST/4-1,030762), T. Baird Colas Breugnon,
A. Zawadzka­‑Gołosz Choreofonie*
XXII FESTIWAL STARZY I MŁODZI,
CZYLI JAZZ W KRAKOWIE
MUZEUM MANGGHA 20.00 » Antonio
Sánchez & Migration
MUSIC
CRICOTEKA 11am » Bach Extreme,
Capella Cracoviensis, Alessandro Moccia
(concertmaster); J.S. Bach Orchestral
Suites: No. 1 in C major, No. 2 in B minor,
No. 3 in D major, No. 4 in D major, Partita in A minor for flute traverso; PLN 45
ACADEMY OF MUSIC 6pm » Brass
Orchestra of the Academy of Music
in Kraków, Jarosław Ignaszak (conductor); in programme: J. Mackey, G. Duchnowski, J. Williams, V. Cosma, A. Reed;
PLN 30/15
KRAKÓW PHILHARMONIC 6pm » Iwona
Hossa (soprano), Mariusz Godlewski
(baritone), Piotr Nowacki (bass), Krzysztof Gosztyła (reciter), Kraków Philharmonic Orchestra, Choir and Boys’ Choir,
Charles Olivieri-Munroe (conductor),
Teresa Majka-Pacanek (choirmaster); K. Penderecki St. Luke Passion;
PLN 100/80/60
ST MARTIN’S CHURCH 6pm »
Paulina Pokorny (organ), Marta Trybulec
(soprano), Adrianna Bujak (soprano),
Ireneusz Trybulec (lute)*
W. ŻELEŃSKI MUSIC HIGH SCHOOL
6pm » Gran Gala Musicale Italiano, Serena Scarinzi (mezzo-soprano), Antonella
Colaci (flute, recorder), Francesco Scarcella (piano); in programme: A. Vivaldi,
V. Bellini, G. Donizetti, G. Verdi*
KRAKÓW OPERA MAIN STAGE
6:30pm » G. Puccini La bohème, Tomasz
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
72 d KALENDARIUM CALENDAR
:
CALENDAR KALENDARIUM d 73
Tokarczyk (conductor), dir. L. Adamik;
PLN 28-120
JESUIT CHURCH 7pm » 7th Spring Days
with Organ Music, Imrich Szabó (organ);
in programme: J.S. Bach, Ch.-M. Widor,
F. Liszt, J. Bonnet, C. Franck*
28TH INTERNATIONAL KRAKÓW
COMPOSER FESTIVAL
KRAKÓW PHILHARMONIC noon »
70th jubilee of F. Chopin High Music
School in Kraków, students, Chamber
and Symphony Orchestra of the F. Chopin
High Music School in Kraków, Maciej
Koczur (conductor); W. Lutosławski
Two Etudes, Variations on the Theme
of Paganini, G. Schocker Sonata No. 2,
P. Mykietyn Preludes, K. Kruk Palimpseston, Codex rescriptus, E. Séjourné
Losa, I. Xenakis Morsima-Amorsima
(ST/4-1,030762), T. Baird Colas Breugnon,
A. Zawadzka-Gołosz Choreofonie*
22ND YOUNG AND OLD,
OR JAZZ IN KRAKÓW FESTIVAL
MANGGHA MUSEUM 8pm » Antonio
Sánchez & Migration
FILM
X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FILMU FILOZOFICZNEGO
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
12.00 » Spotkanie z Mieke Bal,
prow. Marta Olesik i Michał Koza*
FILM
10TH PHILOSOPHICAL FILM FESTIVAL
MUSEUM OF THE HISTORY OF PHOTO­
GRAPHY noon » Meeting with Mieke Bal,
led by Marta Olesik and Michał Koza*
SPOTKANIA I WYKŁADY
GALERIA GRÜNING 13.30 » KRAKERS,
Mensur, spotkanie autorskie z Michałem
Zawadą
MUZEUM AK 15.00 » Muzealia, archiwalia, militaria – nabytki Muzeum AK
z ostatnich lat, Piotr Makuła*
A TAKŻE
STARY KLEPARZ 11.00-17.00 »
Art & Food Bazar*
KLUB ŻEGLARSKI HORN 11.30 »
Biegiem na Bagry 2 (10 km)
15. MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI
„KSIĄŻKA I RÓŻA”
PLAC ŚW. MARII MAGDALENY 10.00­
‑16.00 » Kiermasz książki używanej*
PLANTY 10.00-16.00 » Lotna czytelnia
z różą*
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 11.00 » Być albo nie być w teatrze,
warsztaty sceniczne
22. DNI NORWIDOWSKIE
OK IM. C.K. NORWIDA 19.00 »
Z wszelkich kajdan… te niewidzialne
wg C.K. Norwida, spektakl*
AND
STARY KLEPARZ 11am-5pm »
Art & Food Bazaar*
HORN SAILING CLUB 11:30am »
Bagry Run 2 (10 km)
15TH MAŁOPOLSKA BOOK DAYS
"THE BOOK AND THE ROSE"
PLANTY PARK 10am-4pm » Mobile
library with a rose
ŚW. MARII MAGDALENY SQUARE
10am-4pm » Second-hand book fair*
25.04 pn./Mon
TEATR
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Wszystko o mojej
matce T. Śpiewak, reż. M. Borczuch
PWST SCENA 210 18.00 » Dogville
L. von Trier, reż. A. Popławska
SZTUKA NA WYNOS 19.30 » Nie budźcie
mnie, aut., reż. B.T. Graczyk
TEATR ZALEŻNY 19.00 » Stół z powyłamywanymi nogami, aut., reż. W. Hołdys
(Teatr Mumerus)
MUZYKA
GRODZKA 42 HARD ROCK MUSIC
20.00 » Humanity May Sink, Notum
XXII FESTIWAL STARZY I MŁODZI,
CZYLI JAZZ W KRAKOWIE
RADIO KRAKÓW 20.00 » Mistrz
i uczniowie, koncert pamięci Janusza
Muniaka
PIEC ART 21.00 » Jam session*
MUSIC
22ND YOUNG AND OLD,
OR JAZZ IN KRAKÓW FESTIVAL
RADIO KRAKÓW 8pm » Master and Students, concert dedicated to the memory
of Janusz Muniak
PIEC ART 9pm » Jam session*
FILM
NCK 18.00 » Akademia Filmowa, Dotyk
aniołów czy diabła. Wielcy artyści
na ekranie*
MULTIKINO 20.15 » G. Donizetti Łucja
z Lammermooru, Daniel Oren (dyrygent),
reż. K. Mitchell, retransmisja z Royal
Opera House (Londyn); 40/35 zł
FILM
MULTIKINO 8:15pm » G. Donizetti
Lucia di Lammermoor, Daniel Oren
(conductor), dir. K. Mitchell, broadcast
from Royal Opera House in London;
PLN 40/35
SPOTKANIA I WYKŁADY
KLUB AKTORA LOŻA 19.00 » Czas
na taniec!, Ewa Głowacka*
26.04 wt./Tue
TEATR
PWST SCENA 210 18.00 » Dogville
L. von Trier, reż. A. Popławska |
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
SCENA IM. S. WYSPIAŃSKIEGO 19.00 »
Jestem VIPem, aut., reż. K. Imiela
SCENA STU 19.00 » Zemsta A. Fredro,
reż. K. Jasiński
STARY TEATR DUŻA SCENA 18.00 »
Trylogia wg H. Sienkiewicza, reż. J. Klata | NOWA SCENA 19.30 » Paw królowej
wg D. Masłowskiej, reż. P. Świątek
SZTUKA NA WYNOS 19.30 » Nie budźcie
mnie, aut., reż. B.T. Graczyk
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 Carmen. Bella Donna S. Vögel,
reż. P. Pitera
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 18.30 » Maskarada M. Lermontow, reż. N. Kolada | SCENA MINIATURA
19.00 » W mrocznym mrocznym domu
N. LaBute, reż. M. Hycnar
TEATR LUDOWY SCENA POD RATUSZEM
19.00 » Mending Fences. Wszystko
o związkach N. Foster, reż. T. Obara
MUZYKA
ROTUNDA 17.30 » Emmure + Northlane,
Despised Icon, Chelsea Grin, Hundredth,
Hellions; 90/80 zł
ICE KRAKÓW 19.00 » La Scala Chamber
Orchestra, Fantazje z oper Verdiego;
159-199 zł
ZAŚCIANEK 20.00 » Motorpsycho; 99 zł
GOETHE-INSTITUT TBA » Christina Eshak,
Wassim Ibrahim, Witajcie w Krakowie*
XXII FESTIWAL STARZY I MŁODZI,
CZYLI JAZZ W KRAKOWIE
MUZEUM MANGGHA 20.00 » Quincy
Jones Presents, Alfredo Rodríguez Trio,
premiera płyty Tocororo
PIEC ART 21.00 » Jam session*
MUSIC
ICE KRAKÓW 7pm » La Scala Chamber
Orchestra, Fantasies from Verdi’s Operas;
PLN 159-199
22ND YOUNG AND OLD,
OR JAZZ IN KRAKÓW FESTIVAL
MANGGHA MUSEUM 8pm » Quincy
Jones Presents, Alfredo Rodríguez Trio
PIEC ART 9pm » Jam session*
FILM
MULTIKINO 19.O0 » Kino na obcasach,
#WszystkoGra (2016), reż. A. Glińska
TEATR BARAKAH 19.30 » Komedie
omyłek, Akademia Filmowa Barakah,
Kryptonim UNCLE (2015), reż. G. Ritchie*
27.04 śr./Wed
TEATR
PWST SCENA IM. S. WYSPIAŃSKIEGO 19.00 » Jestem VIPem,
aut., reż. K. Imiela | SCENA 210 18.00 »
Dogville L. von Trier, reż. A. Popławska
SCENA STU 19.00 » Zemsta A. Fredro,
reż. K. Jasiński
STARY TEATR DUŻA SCENA 18.00 »
Trylogia wg H. Sienkiewicza, reż. J. Klata | NOWA SCENA 19.30 » Paw królowej
wg D. Masłowskiej, reż. P. Świątek
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 Carmen. Bella Donna S. Vögel,
reż. P. Pitera | SCENA NA SAREGO 7
18.00 » Lot nad kukułczym gniazdem
wg K. Keseya, reż. I. Villqist
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 18.30 » Maskarada M. Lermontow, reż. N. Kolada | SCENA MINIATURA
19.00 » W mrocznym mrocznym domu
N. LaBute, reż. M. Hycnar
TEATR LUDOWY SCENA POD
RATUSZEM 19.00 » Mending Fences. Wszystko o związkach N. Foster,
reż. T. Obara
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
20.00 » Chopin, alien i tybetański elektroluks, aut., reż. Ś. Szpak
MUZYKA
AULA BŁ. JAKUBA 11.00 » Matinée,
Koncert instrumentalny w stylu galant,
Capella Cracoviensis; J. Haydn Koncert
nr 9 G-dur, A. Stamitz Koncert nr 2
SEE ALSO REGULAR EVENTS P. 77 PATRZ TAKŻE WYDARZENIA CYKLICZNE S. 77
74 d KALENDARIUM CALENDAR
CALENDAR KALENDARIUM d 75
29.04 – 8.05 » 9. Off Camera 2016 | patrz / see s. / p. 6, www.offcamera.pl
TEATR
ŁAŹNIA NOWA
KLUB MIŁOŚNIKÓW FILMU
MISJA
28-29-30 kwietnia 2016
godz. 19:00
F-dur na altówkę, C.P.E. Bach IV Symfonia A-dur; 5 zł
DK PODGÓRZE 18.00 » Ewa Diczuk­
‑Kozioł (sopran), Maria Guzik (fortepian), Filip Słowiak (flet); w programie
W.A. Mozart; 10/5 zł
XXII FESTIWAL STARZY I MŁODZI,
CZYLI JAZZ W KRAKOWIE
PIEC ART 21.00 » Jam session*
MUSIC
HALL OF BL. JACOB 11am » Matinée,
Instrumental Concerto in Galant Style,
Capella Cracoviensis; J. Haydn Concerto
No. 9 in G major, A. Stamitz Concerto
No. 2 in F major for viola, C.P.E. Bach
Symphony No. 4 in A major; PLN 5
22ND YOUNG AND OLD,
OR JAZZ IN KRAKÓW FESTIVAL
PIEC ART 9pm » Jam session*
FILM
MUZEUM AK 18.00 » Dyskusyjny Klub
Filmowy im. J. Karskiego
SPOTKANIA I WYKŁADY
MUZEUM NARODOWE GMACH GŁÓWNY 18.00 » Mit miecza, Maciej Sztuka*
A TAKŻE
ARTCAFE BARAKAH 20.00 » Bitwa
na teksty*
28.04 cz./Thu
TEATR
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Klub miłośników filmu „Misja” J. Janiczak,
reż. M. Borczuch
SCENA STU 19.00 » Firma dziękuje
L. Hübner, reż. B. Szydłowski
STARY TEATR DUŻA SCENA 18.00 »
Trylogia wg H. Sienkiewicza, reż. J. Klata | NOWA SCENA 19.30 » Paw królowej
wg D. Masłowskiej, reż. P. Świątek
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.00,
19.15 » Szalone nożyczki P. Pörtner,
reż. M. Sławiński | SCENA NA SAREGO 7
18.00 » Lot nad kukułczym gniazdem
wg K. Keseya, reż. I. Villqist
TEATR BEZ RZĘDÓW 19.00 »
Przez mgłę na motywach Strip-tease'u S. Mrożka, aut., reż. L. Walicki
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO SCENA MINIATURA 19.00 » W mrocznym mrocznym domu N. LaBute, reż. M. Hycnar
TEATR LUDOWY DUŻA SCENA 18.00 »
Tartuffe albo Szalbierz Molier,
reż. T. Svoboda | SCENA POD RATUSZEM
19.00 » Via-gra F. Apke, reż. T. Obara
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
17.00, 20.00 » Czterdzieści i cztery,
aut., reż. A. Talkowski
MUZYKA
OPERA KRAKOWSKA DUŻA SCENA
18.30 » K. Szymanowski Król Roger,
Łukasz Borowicz (dyrygent), reż. M. Znaniecki; 28-120 zł
ARTCAFE BARAKAH 20.00 » Folk
session, jam z przytupem, prow. Żmij*
MAGAZYN KULTURY 20.00 » Henry
David’s Gun, Over the fence… and far
away; 10 zł
PIWNICA POD BARANAMI 21.00 »
Jazz pod Baranami; 25/20 zł
XXII FESTIWAL STARZY I MŁODZI,
CZYLI JAZZ W KRAKOWIE
MUZEUM MANGGHA 20.00 » High Definition Quartet; W. Lutosławski Bukoliki,
premiera krakowska
PIEC ART 21.00 » Jam session*
MUSIC
KRAKÓW OPERA MAIN STAGE
6:30pm » K. Szymanowski King
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
Roger, Łukasz Borowicz (conductor),
dir. M. Znaniecki; PLN 28-120
PIWNICA POD BARANAMI 9pm »
Jazz at Pod Baranami; PLN 25/20
22ND YOUNG AND OLD,
OR JAZZ IN KRAKÓW FESTIVAL
MANGGHA MUSEUM 8pm » High Definition Quartet; W. Lutosławski Bucolics,
Kraków premiere
PIEC ART 9pm » Jam session*
FILM
MULTIKINO 19.00 » Sztuka brytyjska
na dużym ekranie, Kaci M. McDonagh,
reż. M. Dunster, retransmisja z National
Theatre (Londyn); 35/30 zł
FILM
MULTIKINO 7pm » National Theatre Live, Hangmen M. McDonagh,
dir. M. Dunster, broadcast from National
Theatre in London; PLN 35/30
SPOTKANIA I WYKŁADY
EUROPEUM 18.00 » Napoleon Antonia
Canovy, dr Artur Badach*
MUZEUM ETNOGRAFICZNE RATUSZ
18.00 » Soundtrack życia, spotkanie
z Łukaszem Wojtusikiem towarzyszące
wystawie Wesela 21*
A TAKŻE
DK PODGÓRZE 18.00 » Podgórskie czytania klasyki dramatu i powieści, Zemsta
A. Fredro (Teatr Otwarty)
MOS 19.00 » Glamour, premiera, Kwadryga na trzech, reż., chor. E. Makohon
(Krakowski Teatr Tańca)
22. DNI NORWIDOWSKIE
OK IM. C.K. NORWIDA 18.00 » Zainspirowani Norwidem, koncert laureatów
konkursu poezji mówionej i śpiewanej
oraz Idee i prawda, koncert Michała
„Bogacza” Bogackiego*
AND
MAŁOPOLSKA GARDEN OF ARTS
7pm » Glamour, premiere, Quadriga for
Three, dir., chor. E. Makohon (Krakow
Dance Theatre)
29.04 pt./Fri
TEATR
CSW SOLVAY 19.00 » Romantycy
z Solvayu. 1940 J. Jankowski, S. Michno,
reż. S. Michno (Teatr M.I.S.T.)
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ 20.00 »
Judy S. Chwastowski, reż. D. Nowak
ŁAŹNIA NOWA 18.00 » Klub miłośników filmu „Misja” J. Janiczak,
reż. M. Borczuch
RYNEK GŁÓWNY 16.00 » Peregrinus,
aut., reż. J. Zoń (Teatr KTO)
SCENA STU 19.00 » Firma dziękuje
L. Hübner, reż. M. Gierszał
STARY TEATR DUŻA SCENA 18.00 »
Trylogia wg H. Sienkiewicza, reż. J. Klata | NOWA SCENA 19.30 » Paw królowej
wg D. Masłowskiej, reż. P. Świątek
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.00,
19.15 » Szalone nożyczki P. Pörtner,
reż. M. Sławiński
TEATR GROTESKA 19.00 » Mistrz i Małgorzata M. Bułhakow, reż. W. Wolański
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 19.00 » Arszenik i stare koronki
J. Kesselring, reż. K. Babicki | SCENA MINIATURA 19.00 » Narodziny Fryderyka
Demuth, aut., reż. M. Wojtyszko
TEATR LUDOWY DUŻA SCENA 11.00,
19.00 » Tartuffe albo Szalbierz Molier,
reż. T. Svoboda | SCENA POD RATUSZEM
19.00 » Via-gra F. Apke, reż. T. Obara
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
20.00 » Spektakl bardzo dobry,
aut., reż. A. Talkowski
THEATRE
MAIN MARKET SQUARE 4pm » Peregrinus, written and directed by J. Zoń (KTO
Theatre)
MUZYKA
ICE KRAKÓW 19.00 » Gwiazdy
z Sinfoniettą, Gidon Kremer (skrzypce),
Sinfonietta Cracovia, Jurek Dybał (dyrygent); A. Panufnik Uwertura tragiczna, M. Weinberg Koncert skrzypcowy
op. 67, D. Szostakowicz I Symfonia f-moll;
60/40/30 zł
KAWIARNIA NAUKOWA 20.00 » Digital
Riot XXI
PIWNICA POD BARANAMI 20.00 »
Wika Bisztyga (sopran), Paweł Pierzchała
(fortepian), Agata Półtorak (skrzypce);
w programie: W.A. Mozart, G. Puccini,
F. Chopin, S. Moniuszko; 30/20 zł
PIĘKNY PIES 20.00 » Super Girl Romantic Boys, Osobno
ARTCAFE BARAKAH 21.00 » Barakah
Sound System*
AWARIA 21.00 » Krafcy*
XXII FESTIWAL STARZY I MŁODZI,
CZYLI JAZZ W KRAKOWIE
MUZEUM MANGGHA 20.00 » Cracow
Jazz Collective, premiera projektu oraz
promocja płyty No More Drama
PIEC ART 21.00 » Jam session*
MUSIC
ICE KRAKÓW 7pm » Sinfonietta with
Stars, Gidon Kremer (violin), Sinfonietta Cracovia, Jurek Dybał (conductor);
A. Panufnik Tragic Overture, M. Weinberg
Violin Concerto Op. 67, D. Shostakovich Symphony No. 1 in F minor;
PLN 60/40/30
PIWNICA POD BARANAMI 8pm » Wika
Bisztyga (soprano), Paweł Pierzchała
(piano), Agata Półtorak (violin);
in programme: W.A. Mozart, G. Puccini,
F. Chopin, S. Moniuszko; PLN 30/20
SEE ALSO KIDS IN KRAKÓW P. 38 PATRZ TAKŻE KIDS IN KRAKÓW S. 38
76 d KALENDARIUM CALENDAR
22ND YOUNG AND OLD,
OR JAZZ IN KRAKÓW FESTIVAL
MANGGHA MUSEUM 8pm » Cracow
Jazz Collective, No More Drama
PIEC ART 9pm » Jam session*
A TAKŻE
ALEJA RÓŻ 19.00 » Zamieszanie, scenariusz działań w przestrzeni publicznej
(Grupa Wokół Centrum)*
LOCH CAMELOT 20.15 » Nie mniej niż
drzewa i gwiazdy, czyli Kabaret Loch
Camelot; 40/20 zł
30.04 sb./Sat
TEATR
ŁAŹNIA NOWA 19.00 » Klub miłośników filmu „Misja” J. Janiczak,
reż. M. Borczuch
SCENA STU 19.00 » Kogut w rosole
S. Jokic, reż. M. Gierszał
STARY TEATR SCENA KAMERALNA
18.00 » Płatonow A. Czechow, reż. K. Bogomołow
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA 16.30,
19.15 » Seks dla opornych M. Rimi,
reż. H.J. Schoen | SCENA NA SAREGO 7
18.00 » Lot nad kukułczym gniazdem
wg K. Keseya, reż. I. Villqist
TEATR BEZ RZĘDÓW 17.00 » Przez mgłę
na motywach Strip-tease'u S. Mrożka,
aut., reż. L. Walicki
TEATR GROTESKA 19.00 » Mistrz i Małgorzata M. Bułhakow, reż. W. Wolański
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA
SCENA 16.00 » Arszenik i stare koronki
J. Kesselring, reż. K. Babicki | SCENA MINIATURA 19.00 » Narodziny Fryderyka
Demuth, aut., reż. M. Wojtyszko
TEATR LUDOWY SCENA POD RATUSZEM 19.00 » Mój boski rozwód
G. Aron, reż. J. Gruza
TEATR LOCH CAMELOT 20.00 » Chodu
i hop, czyli anty-bajka, reż. E. Kornecka
CALENDAR KALENDARIUM d 77
TEATR NOWY 19.15 » Wysocki. Powrót
do ZSRR, aut., reż. P. Sieklucki
TEATR SZCZĘŚCIE SCENA PIĘKNA
20.00 » Chopin, alien i tybetański elektroluks, aut., reż. Ś. Szpak
MUZYKA
OPERA KRAKOWSKA DUŻA
SCENA 18.30 » K. Szymanowski Król
Roger, Łukasz Borowicz (dyrygent),
reż. M. Znaniecki; 28-120 zł
CAFÉ SZAFÉ 20.00 » Hard Times
GRODZKA 42 HARD ROCK MUSIC
20.00 » Brainwashed + Roadhog
KWADRAT 20.00 » Polska Wersja,
Notabene
AWARIA 21.00 » Los Gasolineros*
28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
FILHARMONIA KRAKOWSKA 18.00 »
Magda Niedbała (mezzosopran), Dariusz
Siedlik (baryton), Orkiestra i Chór FK,
Pasquale Veleno (dyrygent); J. Łuciuk
Tryptyk Rzymski, cz. III Wzgórze w krainie Moria; 40/30/25 zł
XXII FESTIWAL STARZY I MŁODZI,
CZYLI JAZZ W KRAKOWIE
TBA TBA » Międzynarodowy Dzień
Jazzu, warsztaty, happeningi + koncert
Apostolis Anthimos/Étienne M’Bappé/Gary Husband Trio
MUSIC
KRAKÓW OPERA MAIN STAGE
6:30pm » K. Szymanowski King
Roger, Łukasz Borowicz (conductor),
dir. M. Znaniecki; PLN 28-120
28TH INTERNATIONAL KRAKÓW
COMPOSER FESTIVAL
KRAKÓW PHILHARMONIC 6pm » Magda Niedbała (mezzosoprano), Dariusz
Siedlik (baritone), Kraków Philharmonic
Orchestra and Choir, Pasquale Veleno
(conductor); J. Łuciuk Roman Triptych,
part 3 A Hill in the Land of Moriah;
PLN 40/30/25
22ND YOUNG AND OLD,
OR JAZZ IN KRAKÓW FESTIVAL
TBA TBA » International Jazz Days,
workshops, happenings + concert
by Apostolis Anthimos/Étienne M’Bappé
/Gary Husband Trio
FILM
KINO KIJÓW.CENTRUM 18.45 »
R. Strauss Elektra, Esa-Pekka Salonen
(dyrygent), reż. P. Chéreau, transmisja
z MET Opera (Nowy Jork); 59,50/52 zł
FILM
KIJÓW.CENTRUM CINEMA 6:45pm »
R. Strauss Elektra, Esa-Pekka Salonen
(conductor), dir. P. Chéreau, broadcast
from the Metropolitan Opera in New
York; PLN 59.50/52
SPOTKANIA I WYKŁADY
KAMIENICA HIPOLITÓW 12.00 » Magia
czekolady − dawne narzędzia i sposoby
przyrządzania gorącej czekolady, kawy
i herbaty, oglądanie dotykowe dla osób
z dysfunkcją wzroku*
A TAKŻE
SP NR 29 9.00-20.00 » XV Plener
Origami Techno
NCK TBA » Festiwal Tańca Współczesnego SPACER
AND
SCHOOL NO. 29 9am-8pm »
15th Outdoor Origami Meeting Techno
NOWA HUTA CULTURAL CENTRE TBA »
Contemporary Dance Festival SPACER
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
Wydarzenia cykliczne
Regular Events
MUZYKA
DOM POLONII cz. 18.00 » Koncerty
chopinowskie; 50 zł
JAMA MICHALIKA
śr., sb. 19.00 » Folk Show; 85 zł
KLEZMER MUSIC VENUE
sb. 18.00 » Koncerty muzyki klezmerskiej;
50 zł
KOŚCIÓŁ ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA
pn., wt., cz. 20.00 » Koncerty muzyki klasycznej i filmowej; 60/40 zł | śr., pt.-nd.
20.00 » Orkiestra Kameralna św. Maurycego, koncerty muzyki klasycznej; 60/40 zł
KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA
dni nieparzyste 18.00 » Royal Chamber
Orchestra; 65/55 zł
PAŁAC BONEROWSKI codziennie
19.00 » Koncerty chopinowskie; 60 zł
PIJARSKA 17 JAZZ CLUB
pt. 20.00 » Koncerty jazzowe*
RESTAURACJA TRADYCYJA śr., sb.
19.00 » Koncerty muzyki folklorystycznej;
60/40 zł
RESTAURACJA WIERZYNEK śr.-nd.
19.00 » Koncerty chopinowskie; 60/40 zł
ROYAL CHAMBER ORCHESTRA HALL
dni parzyste 20.00 » Royal Chamber
Orchestra; 45 zł
ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA 9.04
19.00 » Legend of Kazimierz, koncert
muzyki korzeni; bilety 40/30 zł
MUSIC
BONEROWSKI PALACE daily 7pm »
Chopin Concerts; PLN 60
CHURCH OF STS PETER AND PAUL
Mon, Tue, Thu 8pm » Classical and film
music concerts; PLN 60/40 | Wed, FriSun 8pm » Chamber Orchestra of St Maurice, classical music concerts; PLN 60/40
WŁOSKI INSTYTUT KULTURY
śr. 19.00 » MercolediFilm*
A TAKŻE
GALICIA JEWISH MUSEUM 9.04 7pm »
Legend of Kazimierz, concert of root music;
PLN 40/30
JAMA MICHALIKA
Wed, Sat 7pm » Folk Show; PLN 85
KLEZMER MUSIC VENUE Sat 6pm »
Klezmer music concerts; PLN 50
PIJARSKA 17 JAZZ CLUB
Fri 8pm » Jazz concerts*
POLONIA HOUSE
Thu 6pm » Chopin concerts; PLN 50
ROYAL CHAMBER ORCHESTRA HALL
even days of the month 8pm » Royal
Chamber Orchestra; PLN 45
ST ADALBERT’S CHURCH odd days
of the month 6pm » Royal Chamber
Orchestra; PLN 65/55
TRADYCYJA RESTAURANT Wed, Sat
7pm » Folk music concerts; PLN 60/40
WIERZYNEK RESTAURANT Wed-Sun
7pm » Chopin Concerts; PLN 60/40
FILM
CK RUCZAJ
14.04 18.30 » Kinematograf historii*
DK PODGÓRZE
11.04 17.00 » Seans historii XX wieku*
KINO AGRAFKA
2, 9, 16, 23.04 11.00 » Akademia Filmowa 50+; 11 zł
KINO KIKA 6, 13, 20.04 19.00 » Francuskie rendez-vous; 10 zł
pn. 11.00 » Kika Dla Starszaków; 11 zł
wt. 11.00 » Kino Bambino; 10 zł KINO MIKRO SALA BRONOWICE
codziennie ok. 10.00 » Seans z niemowlakiem
KINO POD BARANAMI śr. 11.00 » Dojrzałe
kino; 12 zł | cz. 11.00 » Baranki w pieluchach; 12 zł | cz. ok. 23.00 » Studencki
Nocny Klub Filmowy; 10 zł
KINO SFINKS
wt. 14.30 » Filmowy Klub Seniora; 10 zł
CK RUCZAJ
7.04 18.30 » Salonik Dziennikarski
28.04 18.30 » Klub Podróżnika; 10/5 zł
DK PODGÓRZE
5, 12.04 17.30 » Filozofia XIX i XX wieku*
DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI
11, 18.04 18.00 » Salon Artystyczny Beaty
Anny Symołon* | 14, 21.04 18.00 » Pociąg do podróży* | 23.04 18.00 » Kolosowe
spotkania w Dworku*
KLUB KUŹNIA 12.04 17.00 » Dyskusyjny
Klub Książki* | 26.04 17.00 » Literacki
wtorek czytelników*
MCK 4.04 12.00 » sMoCzKi. W galerii
z maluchem, oprowadzanie po wystawie
Tempus fugit… dla opiekunów z dziećmi
do lat 3; 10 zł | 8.04 11.00 » Dojrzali
do sztuki, Człowiek jako laboratorium,
spotkanie dla seniorów*
MUZEUM ETNOGRAFICZNE RATUSZ
10.04 11.00-14.00 » Otwarta pracownia,
warsztaty plastyczne dla osób w każdym
wieku*
MUZEUM NARODOWE GMACH GŁÓWNY
29.04 10.15 » Rozmowy o sztuce,
Abstrakcyjne myślenie, spotkanie dla
seniorów; 1 zł
NCK 24.04 16.00 » Spotkanie z piosenką*
PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA
5.04 10.15 » Rozmowy o literaturze,
Moda czasów Augusta II, spotkanie dla
seniorów; 1 zł
PIWNICA POD BARANAMI
2, 9, 16, 30.04 21.00 » Kabaret; 60 zł
10, 24.04 20.00 » Swing Retro Party*
pn. 19.00 » Klub Podróżników „Śródziemie”* | śr. 20.30 » Tango Milonga Retro
Dancing*
SALON AUDIALNIA ostatni pt. miesiąca 18.00 » Spotkania z teatrem, poezją,
muzyką i tańcem*
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO KAWIARNIA
MIMIKA nd. 12.00 » Krakowski Salon
Poezji*
SEE ALSO KIDS IN KRAKÓW P. 38 PATRZ TAKŻE KIDS IN KRAKÓW S. 38
78 d KLUBY CLUBS
CLUBS KLUBY d 79
Kluby muzyczne i artystyczne
Music and Artistic Clubs
ALCHEMIA
www.alchemia.com.pl
ul. Estery 5 | tel./fax 12 421 22 00
pn.-nd. 10.00-4.00 (biuro 10.00-18.00)
Koncerty (jazz, rock, muzyka alternatywna), spektakle, wystawy
Concerts (jazz, rock, alternative),
performances, exhibitions
1, 2.04 22.00 » Veni Vidi Techno
Revoluto Anno #2, RVDS (GER),
Chino, VVT crew (1.04); Drvg Cvltvre
(NED), Olivia, Vield, VVT crew (2.04);
15 zł (20 zł karnet dwudniowy) |
7.04 20.30 » Michał Kempa & Wojtek Fiedorczuk (Niepewne Sytuacje)
+ Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej
Kuźni Prawdziwych Mężczyzn;
35/25 zł | 9.04 19.00 » Beyond
The Monolith, Ampacity, Entropia,
Merkabah, gość specjalny: Taraban | 10.04 20.00 » Wacław Zimpel
/ Kuba Ziołek; 25 zł | 13.04 20.00 »
Čači Vorba, promocja albumu Šatrika; 25/20 zł | 14.04 20.30 » Music
Blender, Gadabit + jam session* |
16.04 20.00 » Małe Instrumenty;
25/20 zł | 17.04 20.00 » Sautrus,
The Gentle Art of Cooking People,
Gurza Siltrip; 20 zł | 20.04
20.00 » Ŝanĝo, Zmiana wibracji Ziemi; 30/20 zł | 21.04 18.30 » Fonomo
on Tour, projekcja filmów Every
Other Summer oraz Do It Together
+ Tropy grają na żywo do filmów
Pedra Ferreiry; 25 zł | 22.04 20.00 »
Namby Pamby Boy (AUT); 15 zł |
23.04 20.00 » The Stubs + Fertile
Hump; 20 zł | 24.04 20.00 » Banach
i Kafi (BAiKA); 25/20 zł
ARTCAFE BARAKAH
www.teatrbarakah.pl
ul. Paulińska 28 | tel. 12 397 80 47
pn.-nd. 17.00-4.00
1.04 21.00 » Chochla literacka, Kociokwik, czyli literatura
z kotem w roli głównej* | 2, 3.04
22.00 » Spektakl Martwe wesele
A. Srnec-Todorović, reż. A. Nowicka;
30/20 zł | 6, 20.04 20.00 » Rytmiczna Barakah* | 7.04 20.00 » Dramatorium z Olegiem Pawłowem* |
8.04 20.00 » Agnellus; 15 zł | 9.04
21.00 » Semantyka; 10 zł | 12.04
20.30 » Bling Literacki* | 13, 28.04
20.00 » Folk session, jam z przytupem, prow. Żmij* | 14.04 20.00 »
Dramatorium z Ha!artem, Ubu Król
w pierwszym polskim tłumaczeniu
translatora Google* | 22.00 » Śmieć
Session* | 15.04 20.00 » Boyz
of Poland; 10 zł | 16.04 20.00 »
Tenpasten; 10 zł | 22.00 » Chochla
literacka, Kociokwik, czyli literatura
z kotem w roli głównej* | 21.04
20.00 » Retro Game Party* | 22.04
20.00 » Old Chopper; 10 zł | 23.04
21.00 » Maniac Du Jour (ITA)
+ Katie Caulfield (POL); 10 zł | 28.04
20.00 » Bitwa na teksty* | 29.04
21.00 » Barakah Sound System*
ARTEFAKT CAFÉ
www.artefakt-cafe.pl
ul. Dajwór 3 | tel. 535 799 666
17.04 16.00 » Nowe życie dla Nepalu, koncert charytatywny, wykłady
i slajdowiska podróżnicze*
AWARIA
www.klubawaria.com
ul. Mikołajska 9 | tel. 12 292 03 50
1.04 21.00 » Clumsy Warlocks* | 2.04 21.00 » Tajna Lista* |
8.04 21.00 » Beata Ryś & Florian
Oskwarek* | 9.04 21.00 » Diazzi* | 16.04 21.00 » Inka&DżoDżo* |
22.04 21.00 » Preizol Band* | 23.04
21.00 » Good Flow* | 29.04 21.00 »
Krafcy* | 30.04 21.00 » Los Gasolineros*
BAL
ul. Ślusarska 9 | tel. 734 411 733
pn.-pt. 10.00-3.00, sb., nd. 12.00-3.00
5, 12.04 21.00 » Seans z aluzją* |
7, 21.04 19.00-23.00 » Czwartkowe
planszówki*
BOMBA
pl. Szczepański 2/1 | tel. 782 601 999
8.04 22.00 » SkurwySYNCtwo,
TBA* | 9.04 22.00 » Doppe Fellaz
Crew pres. Niche Night, DJ’s: Fidser,
Metod, SH Jack, Rodas, MC: Dems1*
CAFÉ SZAFÉ
www.cafeszafe.com
ul. Felicjanek 10
tel. 663 905 652, 508 833 020
pn.-sb. od 10.00, nd. od 11.00
Koncerty, spotkania literackie
Concerts, literature meetings
5.04 20.30 » Slajdowisko podróżnicze Trawers* | 9.04 20.00 »
Limboski & Wiśnia | 23.04 20.00 »
PerDuo VNC* | 24.04 20.15 » Kwiaty
zła Ch. Baudelaire, reż. V. Noir (Teatr
VIS a VIS), 19,99/14,99 zł | 30.04
20.00 » Hard Times
FORTY KLEPARZ
www.fortykleparz.pl
ul. Kamienna 2-4 | tel. 606 388 313
Klub czynny tylko w czasie imprez
Open only during the events
1.04 20.00 » DJ NH+, The Best
Hits* | 2, 23.04 20.00 » DJ Mike,
Music & Video Mixing* | 7.04
20.00 » Kaliber 44, promocja
albumu Ułamek tarcia + support;
50/44 zł | 8, 30.04 20.00 » DJ B-Art,
The Best Hits* | 9.04 20.00 » Latino
Night* | 10.04 19.00 » Domowe
Melodie + support; 45/40 zł | 15,
29.04 20.00 » DJ TomTom, The Best
Hits 80’s-90’s* | 17.04 20.00 »
Fismoll, promocja epki Abandoned
Stories + support; 45/35 zł
FORUM PRZESTRZENIE
www.forumprzestrzenie.com
ul. Konopnickiej 28 | tel. 888 715 905
pn.-nd. 10.00-4.00
8.04 21.00 » Rysy feat. Justyna
Święs & Piotr Zioła; od 25 zł |
od 16.04 » Wystawa fotografii Szymona Brodziaka* | 17.04 11.00­
‑18.00 » Najedzeni Fest! Na cyku*
GRODZKA 42
HARD ROCK MUSIC
ul. Grodzka 42 | tel. 12 421 10 95
pn.-nd. od 17.00
8.04 20.00 » No Reason Why, Scissors As a Gift + TBA | 16.04 20.00 »
Gramy, żeby pić, pijemy, żeby grać
vol. 2, kapele konkursowe: Opcji Jest
Wiele, DPS, 112, DD Line, Skacowani
+ gwiazda wieczoru: Zéro Talent
(FRA); 10 zł | 22.04 20.00 » Venflon
+ Jenna Eight; 15 zł | 23.04 20.00 »
Foxhill, Last Remained, Marskość
Wątroby | 25.04 20.00 » Humanity
May Sink (BUL), Notum | 29.04
18.00 » Born in the PRL | 30.04
20.00 » Brainwashed + Roadhog
KABARET
www.klubkabaret.pl
ul. Krakowska 5 | tel. 501 747 418
pn.-nd. 17.00-2.00
9.04 19.00 » Rock Against Hate,
The Liam MacMhurri Band,
Gravity, The Majos* | 23.04 20.00 »
Rewia Drag Queen, Pokochaj mnie;
50/40 zł
KAWIARNIA NAUKOWA
www.facebook.com/
KawiarniaNaukowaKrakow
ul. Kalwaryjska 60 | tel. 501 747 418
1.04 22.00-5.00 » God Bless DnB
vol. 10, MAR & Takitam FDJ; 10/5 zł |
2.04 22.00 » Rave Alarm XI, Alex
Tune (UKR) + Hatif, Rootshot,
Teknociziak | 8.04 20.00 » Front
Fabrik Festival Official Warm-up,
Düsseldorf, Anti-Terror; 15/10 zł |
9.04 22.00 » Futudrama #2, drum
& bass stage: DJ Drry, Kontrol,
Vik, Mr Floppy, techno stage:
Oxide 303, DJ Pi, Arthur Crag, Luke
Ashes, Tough; 10 zł | 15.04 20.00 »
Vincent Grotesque, Nowe wcielenie
Diabła; 15 zł | 16.04 20.00-5.00 »
Synthetic Madness vol. 16 | 20.04
19.00 » Show Me A Dinosaur (RUS),
Trna (RUS) + Inverted Mind (POL),
We Stay for Tomorrow (POL) | 22.04
22.00 » Nu:Gen DNB Session, STHS,
N.One, Fatcut; 10 zł | 23.04 22.00 »
Dub Temple # 79 – Birmingham
Takeover, Izyah Davis (UK), Iman
Issachar (UK), Tomana Dub (UK),
Dubseed Sound System; 20 zł |
24.04 20.00 » Asia i Koty, promocja
albumu Sing; 15 zł | 29.04 20.00 »
Digital Riot XXI
KOLANKO No 6
(MAGAZYN KULTURY)
www.kolanko.net
www.magazynkultury.pl
ul. Józefa 17 | tel. 12 292 03 20
Przy klubie działa Magazyn Kultury.
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
80 d KLUBY CLUBS
Koncerty, wystawy, projekcje filmowe
Concerts, exhibitions, film screenings
1.04 18.00 » Wernisaż malarstwa
Lidii Domagały, Preteksty* | 4, 11,
18, 25.04 19.30 » DKF Magazyn
Kultury* | 7.04 20.00 » Karpaty
Magiczne + Didjeridu Master Class;
20/15 zł | 28.04 20.00 » Henry
David’s Gun, promocja albumu Over
the fence… and far away; 10 zł
PIĘKNY PIES
ul. Bożego Ciała 9
Koncerty muzyki niezależnej
Concerts of independent music
1.04 19.30 » Inkwizycja, 25-lecie
albumu …Na własne podobieństwo…, Burek! Dobry Pies, Dziady
Borowe; 20 zł | 5.04 20.00 » Hańba!,
Dzieciuki; 30/25 zł | 7.04 20.00 »
The Cuts; 25/20 zł | 8.04 20.00 »
Paprika Korps, promocja albumu
Homemade Babylon; 30/25 zł | 9.04
20.00 » (the) Kurws, Ukryte Zalety
Systemu, Przepych | 16.04 21.00 »
Pablopavo i Ludziki | 29.04 20.00 »
Super Girl Romantic Boys, promocja
albumu Osobno
PIWNICA POD BARANAMI
www.piwnicapodbaranami.pl
Rynek Główny 27 | tel. 12 421 25 00
pn.-nd. od 12.00
1.04 20.00 » Recital Agnieszki
Grochowicz; 25/20 zł | 2, 9, 16,
30.04 21.00 » Kabaret; 60 zł | 4, 11,
18, 25.04 19.00 » Klub Podróżników
„Śródziemie”* | 6, 13, 20, 27.04
20.30 » Wieczór Tango Milonga* | 10, 24.04 20.00 » Swing Retro
Party, Ta Ostatnia Niedziela* | 7.04
21.00 » Richard Styła & Friends;
25/20 zł | 8.04 18.00 » Wernisaż
malarstwa Krystyny Róż-Pasek,
Natura* | 20.00 » Wieczór piosenek
CLUBS KLUBY d 81
Jacka Kaczmarskiego, Wódeczka z Kaczmarskim* (bezpłatne
zaproszenia do odbioru w klubie) |
14.04 21.00 » Tenpasten Quartet;
25/20 zł | 21.04 21.00 » Al. Joshua
& Italian Band; 25/20 zł | 22.04
21.00 » Recital Agaty Grześkiewicz
i Michała Zawadzkiego, Pejzaże
moje; 30/20 zł | 23.04 20.00 »
Recital Basi Stępniak-Wilk, Bombonierka; 40 zł | 28.04 21.00 » Koncert
jazzowy; 25/20 zł | 29.04 20.00 »
Wika Bisztyga, arie operowe i pieśni
wielkich kompozytorów; 30/20 zł
PROZAK 2.0
pl. Dominikański 6 | wt., śr. 18.00-1.00,
cz.-sb. 22.00-3.00, nd. 18.00-1.00
1.04 23.00 » Zamilska, promocja
albumu Undone, support: SH Jack,
Tamil, Urloop; od 10 zł | 16.04
22.00 » Sailor & I (SWE)
PUB POD ZIEMIĄ
ul. Miodowa 13 | tel. 509 185 225
1.04 19.00 » Rock Covers Night!,
Chord Breakers + Super Grupa
Kredki*
RE
www.klubre.pl
ul. św. Krzyża 4 | tel. 12 431 08 81
pn.-sb. 11.00-2.00, nd. 17.00-2.00
Koncerty muzyki niezależnej
Concerts of independent music
7.04 20.00 » Niechęć z nową płytą
SZPITALNA 1
ul. Szpitalna 1 | tel. 12 430 66 61
1.04 22.00 » Techno Techyes #14,
DJ Szum, Hitrash, Martin Sharp* |
2.04 22.00 » Urloop pres. L4, Some­
when (GER), support: Urloop; 15 zł
(10 zł do 24.00) | 9.04 22.00 » Need
For Speed, Everos (ESP), Alien Chaos
(UK), Neuro Vortel, Arayan, BnK,
Ochen, Invoker, Chillaoz, CJ Art;
20 zł | 21.04 21.00 » Baasch feat. Y
(Bokka)
TAWERNA ŻEGLARSKA
STARY PORT
www.staryport.com.pl
ul. Straszewskiego 27 |
tel. 12 430 09 62
pn.-śr. 9.00-1.00, cz., pt. 9.00-3.00,
sb. 17.00-3.00, nd. 17.00-1.00
2.04 20.00 » Nothing Serious* |
8.04 20.00 » Hot Sound Guitars* |
9.04 20.00 » Black Job* | 15.04
20.00 » Igi Bob* | 16.04 20.00 »
Tajna Lista* | 23.04 20.00 » NiPU*
WARSZTAT
www.facebook.com/warsztatkrakow
ul. Zabłocie 9a/9b
9.04 19.00 » W Kilku Słowach,
pożegnalny koncert zespołu,
support: Regres, Watching Me Fall
+ afterparty; 15 zł | 15.04 20.00 »
Viva Belgrado (ESP), Shame. |
17.04 20.00 » Punx Unite!, Demerit
(CHN), Auschwitz Rats, Anti Sober;
15 zł | 21.04 19.00 » Bluesbreaker
(UKR), Rooftops (RUS), Zrada (UKR),
Radiance (UKR/POL) | 22.04 19.00 »
DIY Gig, [peru], Diary of Laura
Palmer; 15 zł
WRĘGA
www.wrega.pl
ul. Józefa 17 | tel. 12 430 66 98
3.04 18.00 » White Sail, Patrycja
Wacławik & Kazimierz Dobrowolski* | 17.04 18.00 » KGB* | 24.04
18.00 » Wiosenny koncert Włodka
Mazonia*
Kluby jazzowe
Jazz Clubs
JACEK MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa
zaprasza
CHICAGO JAZZ
LIVE MUSIC
www.chicago-jazz.pl
ul. Sławkowska 11 | tel. 500 045 593
wt.-nd. od 16.00 do ostatniego gościa
DALI CLUB
www.daliclub.pl
ul. Mazowiecka 21/1 | tel. 12 633 77 55
pn.-cz. 9.00-23.00, pt. 9.00-24.00,
sb. 10.00-24.00, nd. 11.00-23.00
Dali Saturday’s Jazz Nights
9.04 20.30 » Workaholic; 30 zł |
16.04 20.30 » Broadway Forever;
30 zł
DRUKARNIA JAZZ CLUB
www.drukarniaclub.pl
ul. Nadwiślańska 1 | tel. 12 656 65 60
HARRIS PIANO JAZZ BAR
www.harris.krakow.pl
Rynek Główny 28 | tel. 12 421 57 41
1.04 21.30 » Workaholic; 20/15 zł |
2.04 21.30 » Grzegorski/Galas/Skolik Trio; 25/20 zł 3.04 21.00 » Old
Fashioned Quartet; 20/15 zł | 4,
18.04 21.30 » Traditional & Swing
Jam Session* | 5, 19.04 21.30 »
Hi-Five* | 6.04 21.30 » Blues/Rock Jam Session* | 7.04
21.30 » PeGaPoFo; 25/20 zł | 8.04
21.30 » Les Swingers Romantique;
25/20 zł | 9.04 21.30 » Eskaubei
& Tomek Nowak Quartet; 25/20 zł |
12, 26.04 21.30 » Just Jazz* | 13.04
21.30 » Acoustic Jam Session* |
14.04 21.30 » Groborz Trio, Inside
Jazz; 20/15 zł | 16.04 21.30 » Horacy
Sextet; 25/20 zł | 17.04 21.00 »
Aldo Joshua Quartet (ITA/POL);
20/15 zł | 20.04 21.30 » Wysokilot – Funk & Rap Jam Session* |
21.04 21.30 » Jazz Standards Night,
Wyleżoł/Adamczak/Żyta; 25/20 zł |
23.04 21.30 » Kreszendo; 30/25 zł |
25.04 21.30 » Jazz Jam Session* |
29.04 21.30 » Limboski; 30/20 zł |
PIEC ART
www.piecart.pl
ul. Szewska 12 | tel. 12 429 16 02
pn.-nd. od 12.00
1, 2, 4.04 21.00 » L. Żądło European Art Ensemble; 10 zł | 3.04
21.00 » Luz Band (ITA); 20/15 zł |
6, 7.04 21.00 » Holum Trio (NOR);
20/15 zł | 7.04 18.00 » Biesiada
Filozoficzna, prof. Janusz Majcherek
i prof. Adam Chmielewski* | 13.04
21.00 » Dominika Rusinowska Trio;
20/15 zł | 14.04 21.00 » Surreal
Players; 15/10 zł | 18, 20.04 21.00 »
Standardowe Trio; 20/15 zł | 19.04
21.00 » Dark Horse (SWE); 20/15 zł |
21.04 21.00 » Paceline 4, Wojtek
Groborz & The Great Company;
10 zł | 25-30.04 21.00 » XXII Festiwal Starzy i Młodzi, czyli Jazz
w Krakowie (patrz: Kalendarium /
see: Calendar)
PIJARSKA 17 JAZZ CLUB
ul. Pijarska 17 (Hotel Polski) |
tel. 12 422 11 44
1, 8, 15, 22, 29.04 20.00 » Koncert
jazzowy*
& Tomasz
STAŃKO
Tomasz Kukurba /altówka/
Jerzy Bawoł /akordeon/
Tomasz Lato /kontrabas/
gościnnie:
Sławomir Berny /instrumenty perkusyjne/
04.05.2016
/środa/godz. 19:00
Centrum Kongresowe
ICE Kraków
Sala Audytoryjna
ul. Marii Konopnickiej 17
Organizator:
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
Prowadzenie: Wacław Krupiński
Realizacja koncertu: Monika Lato
Bilety: 80, 100, 130 pln
Punkty sprzedaży:
INFOKRAKÓW, ul. św. Jana 2
tel.: 12 421-77-87;
Filmotechnika Pasaż Bielaka,
Rynek Główny 9
tel.: 12 421-23-43;
www.eventim.pl
ORGANIZATOR
Śródmiejski
Ośrodek Kultury
w Krakowie
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
PATRONI MEDIALNI
PARTNERZY
82 d KLUBY CLUBS
CLUBS KLUBY d 83
Kluby studenckie
Student’s Clubs
ARKA
www.arka.ar.krakow.pl
al. 29 Listopada 50 4 | tel. 12 662 51 83
GWAREK
www.klubgwarek.pl
ul. Reymonta 17 | tel. 12 622 28 88
pn.-sb. od 12.00, nd. od 18.00
3.04 21.00 » Pub Quiz; 2 zł | 4.04
18.00 » Etiuda & Anima prezentuje,
Grand Off* | 5.04 18.00 » wzROCK­
owisko, Placebo, MTV Unplugged
(2015)* | 6.04 20.00 » Studio
Kabaretu, So Close* | 7.04 20.30 »
Muzyczne Pogwarki, Native* | 10.04
19.00 » Wyznania komiwojażera
wg powieści K. Vargi Trociny, monodram w wyk. Tomasza Boruszczaka |
14.04 20.30 » Muzyczne Pogwarki,
Kłeczek & Szydłak* | 17.04 20.00 »
BezGwaru, Adam Strug; 40/30 zł |
19.04 18.00 » wzROCKowisko, Red
Hot Chili Peppers, Live at Slane Castle (2003)* | 21.04 20.30 » Muzyczne Pogwarki, Lethe* | 24.04 20.00 »
BezGwaru, Zalewski; 40/30 zł
KWADRAT
www.kwadrat.pk.edu.pl
ul. Skarżyńskiego 1 | tel. 12 647 50 78
pn.-nd. od 16.00
7.04 21.00 » Weselny klimat, Orion
+ DJ; 5 zł | 8.04 20.00 » Paluch,
promocja albumu 10/29 | 9.04
20.30 » Hey, promocja albumu
Błysk; 65/55 zł | 13.04 19.00 »
Półmetek WIL, Czerwone korale;
40 zł | 15.04 20.00 » Rasmentalism
x Sokół i Marysia Starosta x Włodi
& DJ B; 45/39 zł | 17.04 19.00 »
Borknagar (NOR) + Kampfar (NOR),
Diabolical (SWE); 90/80 zł | 22.04
19.00 » Kat & Roman Kostrzewski, support: 230 Volt, Quo Vadis;
50/40 zł | 23.04 20.30 » Varius
Manx & Kasia Stankiewicz | 30.04
20.00 » Polska Wersja, promocja
albumu Notabene
POD JASZCZURAMI
www.podjaszczurami.pl
Rynek Główny 8 | tel. 12 429 45 38
ROTUNDA
www.rotunda.pl
ul. Oleandry 1 | tel. 12 633 61 60
1.04 SALA DOLNA 18.00 »
Drownfest#5, Drown My Day, Call
of the Sirens (GER), M.O.R.O.N.,
April in Pieces, Siren’s Dawn,
Restricted, Words of Hope; 30/25 zł |
SALA GÓRNA 18.30 » Northwinds
over Europe, Månegarm (SWE),
Skyforger (LAT), Ereb Altor (SWE);
59/49 zł | 2.04 18.00 » Holi – Święto Kolorów, pokazy zespołów tańca
indyjskiego; 10 zł | 3.04 20.00 »
Elliphant (SWE), promocja albumu
Living Life Golden; 85/75 zł | 8.04
20.00 » The Doors Alive (UK);
120/100 zł | 9.04 19.00 » Polak,
Węgier dwa bratanki! – Przybądź
Wolności Tour, Hungarica (HUN),
Pozytywka, Mateo, Colon, 230 Volt;
38/30 zł (VIP 80 zł) | 14-17.04 »
32. Przegląd Kabaretów EDF PAKA
(patrz: Kalendarium) | 22.04
20.00 » Kali | 24.04 18.00 » Jinjer
(UKR) + goście; 35/30 zł | 26.04
17.30 » Emmure (USA) + Northlane
* WSTĘP WOLNY ADMISSION FREE
Elliphant (3.04, Rotunda), fot. arch. artystki
(AUS), Despised Icon (CAN), Chelsea
Grin (USA), Hundredth (USA),
Hellions (AUS); 90/80 zł
STUDIO
www.klubstudio.pl
ul. Budryka 4 | tel. 12 617 45 45
1, 2.04 20.00 » Kortez z zespołem;
50 zł | 3.04 20.00 » Raz Dwa Trzy –
największe przeboje; 35-50 zł | 7.04
19.00 » Jazzombie; 30-45 zł | 8.04
20.00 » Rebeka; 30-45 zł | 9.04
19.00 » Hunter, support: The Disease, Ziemia Zakazana; 45/39 zł |
16.04 20.00 » Ania Dąbrowska, promocja albumu Dla naiwnych marzycieli; 50/45 zł | 19.04 19.00 » Selah
Sue (BEL); 110/95 zł | 24.04 20.00 »
Natalia Nykiel (koncert przeniesiony
z 12.03); 30-40 zł
ZAŚCIANEK
www.klubzascianek.pl
ul. Rostafińskiego 4 | tel. 12 617 37 07
Jazzombie (7.04, Studio), fot. Paweł Jóźwiak
2.04 20.00 » Nocny Kochanek,
promocja albumu Hewi Metal;
25/20 zł | 9.04 20.00 » NoName, Ostatni w Raju, Polska B;
20/15 zł | 10, 24.04 21.00 » Pub
Quiz; 2 zł | 16.04 20.00 » Broken
Amok & Milion Pleasures Show,
Broken Songs, Milion Much, Amok,
Simple Pleasures; 20/15 zł | 17.04
20.00 » Quantum Fantay (BEL),
Xposure, The Adekaem; 20/15 zł |
23.04 20.00 » Młot Na Czarownice,
Mayhayron, MonasteriuM; 15/10 zł |
26.04 20.00 » Motorpsycho (NOR);
99 zł
ŻACZEK
www.klubzaczek.pl
al. 3 Maja 5 | tel. 12 622 11 67
pn.-nd. 10.00-24.00
2.04 20.00 » Latin Night* | 9.04
17.00-5.00 » Front Fabrik Festival,
Dive (BEL), Terminal State (SVK), Jäger 90 (GER), Astma (SWE), La Santé (POL/SWE), The Opposer Divine
(SVK) + afterparty; 95/85 zł | 16.04
20.00-5.00 » Aloha from Hawaii!*
• restauracja
bar
• wine
• kawiarnia
Zaciszne miejsce
na Starych
Dębnikach,
blisko centrum
a z dala
od miejskiego
zgiełku
Oryginalne
wnętrze
starej piekarni
Autorska kuchnia
i staranna
selekcja win
tel./phone: +48 535 106 004
[email protected]
www.facebook.com/
konfederacka4/info
Wystawy
84 d WYSTAWY EXHIBITIONS
Muzea KRAKÓW
Museums KRAKÓW
23.04 12.00-13.00 »
Dzień Wolnej Sztuki
www.dzienwolnejsztuki.pl
MUZEUM HISTORYCZNE
MIASTA KRAKOWA
HISTORICAL MUSEUM
OF THE CITY OF KRAKÓW
www.mhk.pl
Rezerwacja online usług przewodnickich
na wystawy stałe: www.bilety.mhk.pl
CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH
Sukiennice, od strony ul. Szewskiej |
tel. 12 426 50 60 | pn.-nd. 10.00-20.00
Online reservation of guided tours
to all permanent exhibitions:
www.bilety.mhk.pl
VISITOR CENTRE
Cloth Hall, from the side of ul. Szewska
Mon-Sun 10am-8pm
APTEKA POD ORŁEM
EAGLE PHARMACY
pl. Bohaterów Getta 18 | tel. 12 656 56 25
pn. 10.00-14.00, wt.-nd. 9.00-17.00
(2. wt. miesiąca nieczynne) |
bilety 10/8 zł, rodzinny 20 zł, grupowy
8/7 zł, w pn. wstęp wolny
› Apteka Tadeusza Pankiewicza
w getcie krakowskim (stała | 16.04
10.00, 12.00, 14.00 » bezpłatne oprowadzanie, zapisy).
› Płaszów: awers/rewers. Fotografie Jasona Francisco (plenerowa |
od 15 kwietnia | wernisaż 16 kwietnia,
14.00).
16.04 9.00-19.00 » Pamiętaj z nami |
wstęp wolny | patrz s. 29 oraz Kalendarium.
Mon 10am-2pm, Tue-Sun 9am-5pm
(2nd Tue of the month closed) |
tickets PLN 10/8, family PLN 20, group
EXHIBITIONS WYSTAWY d 85
members PLN 8/7, admission free
on Mon
› Tadeusz Pankiewicz’s Pharmacy
in the Kraków Ghetto (permanent).
› Płaszów: Averse/Reverse. Photographs by Jason Francisco (opening
16 April, 2pm).
BARBAKAN I MURY OBRONNE
BARBICAN AND CITY DEFENCE
WALLS
od 5.04 » pn.-nd. 10.30-18.00 |
bilety 8/6 zł, rodzinny 16 zł, grupowy
6/5 zł
from 5.04 » Mon-Sun 10:30am-6pm |
tickets PLN 8/6, family PLN 16, group
members PLN 6/5
CELESTAT
ul. Lubicz 16 | tel. 12 429 37 91
wt.-sb. 10.00-17.30 |
bilety 8/6 zł, rodzinny 16 zł, grupowy
6/5 zł, we wt. wstęp wolny
› Krakowskie Bractwo Kurkowe
i obronność miejska (stała).
Tue-Sat 10am-5:30pm | tickets PLN 8/6,
family PLN 16, group members PLN 6/5,
admission free on Tue
› The Cracow Marksmen Brotherhood and the Municipal Defence
(permanent).
DOM ZWIERZYNIECKI
ZWIERZYNIEC HOUSE
ul. Królowej Jadwigi 41 | tel. 12 427 30 38
od 22.04 » śr.-nd. 9.30-17.00 |
bilety 6/4 zł, rodzinny 12 zł, grupowy
4/3,50 zł, w śr. wstęp wolny
› Mieszkanie przedmiejskie przed stu
laty (stała).
› Rudawa – żywioł poskromiony
(wernisaż 22 kwietnia, 17.00) | patrz
s. 28.
from 22.04 » Wed-Sun 9:30am-5pm |
tickets PLN 6/4, family PLN 12, group
members PLN 4/3.50, admission free
on Wed
› Suburban Apartments a Century
Ago (permanent).
› Rudawa River – a Tamed Force
of Nature (opening 22 April, 5pm).
DZIEJE NOWEJ HUTY
THE HISTORY OF NOWA HUTA
QUARTER
os. Słoneczne 16 | tel. 12 425 97 75
wt.-nd. 9.30-17.00, grupy po tel. uzgodnieniu | bilety 6/4 zł, rodzinny 12 zł,
grupowy 4/3 zł, w śr. wstęp wolny
› Nowa Huta 1949+ (do 1 maja).
Tue-Sun 9:30am-5pm, groups
admitted by advance phone booking |
tickets PLN 6/4, family PLN 12, group
members PLN 4/3, admission free
on Wed
› Nowa Huta 1949+ (to 1 May).
FABRYKA EMALIA OSKARA
SCHINDLERA / OSKAR
SCHINDLER’S ENAMEL FACTORY
ul. Lipowa 4 | tel. 12 257 10 17
Rudawa przy ulicy Retoryka, fot. autor nieznany, ok. 1910, wł. MHK | wystawa Rudawa –
żywioł poskromiony w Domu Zwierzynieckim
Konstancja Bednarzewska z chorym pieskiem, fot. nieznany, lata 20. XX w. | wystawa Jak pies
z kotem w Kamienicy Hipolitów
pn. 10.00-16.00 (1. pn. miesiąca
do 14.00), wt.-nd. 9.00-20.00, ostatnie
wejście na wystawę 90 min przed
zamknięciem | bilety 21/16 zł, rodzinny
50 zł, grupowy (w cenie przewodnik)
20/15 zł, grupowy (bez usługi przewodnickiej) 18/13 zł | bilety na wystawę
czasową 6/4 zł, rodzinny 12 zł, grupowy
4/3 zł, w pn. wstęp wolny na wystawę
stałą (obowiązują wejściówki) | rezerwacja online: www.bilety.mhk.pl
5.04 » nieczynne
› Kraków – czas okupacji 1939-1945
(stała | 16.04 10.00, 12.00, 14.00 »
bezpłatne oprowadzanie, zapisy).
› Walczące Miasto 1939-1945
(do 15 maja | 9.04 12.00 » oprowadzanie).
› Mapa emocjonalna: projekty dla Libanu i Płaszowa studentów University of Edinburgh. Wystawa planszowa
(plenerowa | od 15 kwietnia).
16.04 9.00-20.00 » Pamiętaj z nami |
wstęp wolny | patrz s. 29 oraz Kalendarium.
Mon 10am-4pm (1st Mon of the month
open to 2pm), Tue-Sun 9am-8pm,
the last admission 90 min. before
the closing time | tickets PLN 21/16,
family PLN 50, group members (including a guided tour)
PLN 20/15, group members (guide
not included) PLN 18/13 | tickets
to temporary exhibition PLN 6/4, fam-
ily PLN 12, group members PLN 4/3,
admission free to permanent exhibition
on Mon (the number of tickets is limited) | online ticket reservation system:
www.bilety.mhk.pl
5.04 » closed
› Kraków Under Nazi Occupation
1939-1945 (permanent).
› Fighting City 1939-1945 (to 15 May).
› Emotional Map: Designs for Liban
and Płaszów by Students of the University of Edinburgh. Board exhibition
(outdoor | to 15 April).
KAMIENICA HIPOLITÓW
HIPOLIT HOUSE
pl. Mariacki 3 | tel. 12 422 42 19
śr.-nd.10.00-17.30 | bilety 9/7 zł,
rodzinny 18 zł, grupowy 7/5,50 zł | bilety
na wystawę czasową 7/5 zł, rodzinny 14 zł, grupowy 5/4 zł, w śr. wstęp wolny na wystawę stałą
› Mieszczański dom (stała).
› Jak pies z kotem (od 30 kwietnia) |
patrz s. 28.
Wed-Sun 10am-5:30pm |
tickets PLN 9/7, family PLN 18, group
members PLN 7/5.50 | tickets for temporary exhibition PLN 7/5, family PLN 14,
group members PLN 5/4, admission free
to the permanent exhibition on Wed
› Bourgeois House (permanent).
› Like Cats and Dogs (from 30 April) |
see p. 28.
Nowa
Huta
19
Ostatnia
odsłona
49
Oddział Dzieje
Nowej Huty
os. Słoneczne 16
20 stycznia
1 maja 2016
86 d WYSTAWY EXHIBITIONS
MUZEUM PODGÓRZA
MUSEUM OF PODGÓRZE
www.domhistoriipodgorza.pl
ul. Limanowskiego 13 | tel. 12 263 16 60
nieczynne do odwołania
closed until further notice
PAŁAC KRZYSZTOFORY
KRZYSZTOFORY PALACE
Rynek Główny 35 | tel. 12 619 23 00
wt.-nd. 10.00-17.30 | bilety na wystawę
stałą 12/8 zł, rodzinny 24 zł, grupowy
8/6 zł, we wt. wstęp wolny na wystawę
stałą
› Cyberteka. Kraków − czas i przestrzeń (stała).
› Różne drogi odbudowy. Doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu
miast Polski i Frankonii po 1945 r.
(do 10 kwietnia | wstęp wolny) › Jak
pies z kotem (wernisaż 29 kwietnia,
17.00) | patrz s. 28.
Tue-Sun 10am-5:30pm | tickets
to the permanent exhibition PLN 12/8,
family PLN 24, group members PLN 8/6,
admission free to the permanent exhibition on Tue
› Cyberteka. Kraków – Time and
Space (permanent).
› Different Ways of Reconstruction. Experiences and Observations
in Renovation of Cities in Poland and
Franconia after 1945 (to 10 April |
admission free) › Like Cats and Dogs
(opening 29 April, 5pm) | see p. 28.
EXHIBITIONS WYSTAWY d 87
Mon 10am-8pm (2nd Mon of the month
closed), Tue 10am-4pm, Wed-Sun
10am-10pm | tickets PLN 19/16,
family PLN 38, group members
PLN 15/10, admission free on Tue after
prior appointment | guide service
PLN 120 (for groups), PLN 90 (for youth
groups) | online ticket reservation system: www.bilety.podziemiarynku.com
11-13.04 » closed
› Following the Traces of European
Identity of Kraków (permanent tourist route).
STARA SYNAGOGA
OLD SYNAGOGUE
ul. Szeroka 24 | tel. 12 422 09 62
pn. 10.00-14.00, wt.-nd. 9.00-17.00 |
bilety 10/8 zł, rodzinny 20 zł, grupowy
7/5,50 zł, rodzinny 18 zł, w pn. wstęp
wolny
› Dzieje i kultura Żydów krakowskich
(stała).
› Byliśmy, jesteśmy, będziemy.
Społeczność żydowska Krakowa
po 1945 r. (do 4 grudnia).
Mon 10am-2pm, Tue-Sun 9am-5pm |
tickets PLN 10/8, family PLN 20, group
members PLN 7/5.50, family PLN 18,
admission free on Mon
› The History and Culture of Jews
in Kraków (permanent).
› We Were, We Are, We Will Be.
Kraków’s Jewish Community After
1945 (to 4 December).
PODZIEMIA RYNKU
RYNEK UNDERGROUND
ULICA POMORSKA
POMORSKA STREET
www.podziemiarynku.com
pn. 10.00-20.00 (2. pn. miesiąca nieczynne), wt. 10.00-16.00, śr.-nd. 10.00-22.00 |
bilety 19/16 zł, rodzinny 38 zł, grupowy
15/10 zł, we wt. wstęp wolny po rezerwacji | usługa przewodnicka 120 zł od grupy, 90 zł od grupy szkolnej | rezerwacja
online: www.bilety.podziemiarynku.com
11-13.04 » nieczynne
› Śladem europejskiej tożsamości
Krakowa (stała trasa turystyczna).
ul. Pomorska 2 | tel. 12 633 14 14
wt.-nd. 10.00-17.30 | bilety 7/5 zł, rodzinny 14 zł, grupowy 5/4,50 zł (zwiedzanie
cel bezpłatne), we wt. wstęp wolny
› Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956 (stała | 16.04 10.00,
12.00, 14.00 » bezpłatne oprowadzanie, zapisy) oraz cele gestapo.
16.04 9.00-19.00 » Pamiętaj z nami |
wstęp wolny | patrz s. 29 oraz Kalendarium.
Tue-Sun 10am-5:30pm |
tickets PLN 7/5, family PLN 14, group
members PLN 5/4.50 (free admission
to the cells), admission free on Tue
› People of Kraków in Times of Terror
1939-1945-1956 (permanent) and
cells of Gestapo.
WIEŻA RATUSZOWA
TOWN HALL TOWER
pn.-nd. 10.30-18.00 | bilety 9/7 zł,
grupowy 6/5 zł, rodzinny 18 zł
Mon-Sun 10:30am-6pm | PLN 9/7, group
members PLN 6/5, family PLN 18
MUZEUM NARODOWE
W KRAKOWIE
NATIONAL MUSEUM
IN KRAKOW
www.mnk.pl
Karnet do wszystkich oddziałów i galerii
stałych 35/28 zł, dzieci do 7 lat wstęp
wolny, młodzież do 16 lat oraz studenci
do 26 lat wstęp za 1 zł na wystawy stałe,
w nd. wstęp wolny na wystawy stałe |
rezerwacja telefoniczna pn.-pt. 9.00­
‑14.00: 12 433 54 44
Pass to all branches and permanent
galleries PLN 35/28, children up to 7
years of age admission free, youth up
to 16 years of age and students up to 26
years of age PLN 1 for permanent exhibitions, admission free to all permanent
exhibitions on Sun | phone reservation
Mon-Fri 9am-2pm: +48 12 433 54 44
GMACH GŁÓWNY
MAIN BUILDING
al. 3 Maja 1 | tel. 12 433 55 00
wt.-sb. 10.00-18.00, nd. 10.00-16.00 |
bilety na wszystkie wystawy 18/12 zł,
rodzinny 30 zł, grupowy 13/8 zł | bilety
na wszystkie wystawy stałe 11/6 zł,
rodzinny 20 zł, grupowy 9/5 zł | bilety
na wystawę Modna i już!... 15/9 zł,
rodzinny 19 zł, grupowy 11/7 zł
› Broń i barwa w Polsce › Rzemiosło
artystyczne › Sztuka polska XX wieku
(stałe).
› Modna i już! Moda w PRL
(do 17 kwietnia | 3.04 12.00 » oprowadzanie w cenie biletu | 10.04
12.00 » oprowadzanie kuratorskie
w cenie biletu | 17.04 » finisaż;
w programie m.in.: 12.00, 15.00 »
oprowadzanie w cenie biletu ) › Ekslibris polski. Między herbem a obrazem. Wystawa z okazji 500-lecia
ekslibrisu polskiego (do 3 kwietnia)
› Książki z Pracowni Książki. Wystawa
Wydziału Grafiki ASP w Krakowie
(do 24 kwietnia).
Tue-Sat 10am-6pm, Sun 10am-4pm |
tickets to all exhibitions PLN 18/12, family PLN 30, group members
PLN 13/8 | tickets to all permanent
galleries PLN 11/6, family PLN 20, group
members PLN 9/5 | tickets to the exhibition FASHIONable... PLN 15/9, family
PLN 19, group members PLN 11/7
› Arms and Uniforms in Poland
› Decorative Art › 20th-century Polish
Art (permanent).
› FASHIONable in Communist
Poland (to 17 April) › Polish Ex Libris.
Between Coats of Arms and Paintings. Exhibition commemorating 500
years of Polish bookplates (to 3 April)
› Books from the Book Workshop.
Exhibition of the Faculty of Printmaking at the Academy of Fine Arts
in Kraków (to 24 April).
PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA
BISHOP ERAZM CIOŁEK PALACE
ul. Kanonicza 17 | tel. 12 433 59 20
wt.-sb. 10.00-18.00, nd. 10.00-16.00 |
wystawa Kraków na wyciągnięcie ręki
pn.-pt. 10.00-16.00 | bilety na wszystkie
wystawy 9/5 zł, rodzinny 19 zł, grupowy
7/4 zł
› Sztuka dawnej Polski. XII-XVIII wiek
› Sztuka cerkiewna dawnej Rzeczypospolitej › Kraków na wyciągnięcie
ręki. Rzeźba architektoniczna ze zbiorów MNK (stałe).
Tue-Sat 10am-6pm, Sun 10am-4pm |
exhibition Krakow Within Your Reach
Mon-Fri 10am-4pm | tickets to all exhibitions PLN 9/5, family PLN 19, group
members PLN 7/4
› Art of Old Poland. The 12th18th Century › Orthodox Art
of the Old Polish Republic › Krakow
Within Your Reach. Architectural
sculpture in collection of the National
Museum in Krakow (permanent).
GALERIA SZTUKI POLSKIEJ XIX
WIEKU / GALLERY OF THE 19THCENTURY POLISH ART
Sukiennice, Rynek Główny 1-3 |
tel. 12 433 54 00
wt.-nd. 10.00-18.00, grupy po telefonicznej rezerwacji | bilety 14/8 zł, rodzinny
26 zł, grupowy 12/7 zł | bilety na tarasy
2/1 zł, rodzinny 4 zł
Pantofel z pracowni Brunona Kamińskiego, 1968, fot. Pracownia Fotograficzna MNK | wystawa
Modna i już! Moda w PRL w Gmachu Głównym MNK
› Ekspozycja polskiego malarstwa
i rzeźby od oświecenia do początków
symbolizmu (stała).
Tue-Sun 10am-6pm, groups admitted by advance phone booking |
tickets PLN 14/8, family PLN 26, group
members PLN 12/7 | tickets to terraces
PLN 2/1, family PLN 4
› Exhibition of Polish art from
Enlightment to the beginnings
of Symbolism (permanent).
DOM JANA MATEJKI
JAN MATEJKO HOUSE
ul. Floriańska 41 | tel. 12 433 59 60
wt.-sb. 10.00-18.00, nd. 10.00-16.00 |
bilety 9/5 zł, rodzinny 18 zł, grupowy
7/4 zł
› Muzeum biograficzne artysty (stała).
Tue-Sat 10am-6pm, Sun 10am-4pm |
tickets PLN 9/5, family PLN 18, group
members PLN 7/4
› Biographical museum of the artist
(permanent).
KAMIENICA SZOŁAYSKICH
IM. FELIKSA JASIEŃSKIEGO
FELIKS JASIEŃSKI SZOŁAYSKI
HOUSE
pl. Szczepański 9 | tel. 12 433 54 50
wt.-sb. 10.00-18.00, nd. 10.00-16.00 |
bilety 12/9 zł, rodzinny 20 zł, grupowy
8/5 zł
› Szuflada Szymborskiej (do 31 stycznia 2017 | grupy tylko po rezerwacji | wstęp wolny) › Niech żyje
sztuka! Kolekcja Feliksa Jasieńskiego:
Od Japonii do Europy. Rzeczy
piękne i użyteczne (do 4 września |
24.04 12.00 » Drzeworyty, kimona,
tsuby – w świecie japońskiej kultury,
bezpłatne oprowadzanie).
Tue-Sat 10am-6pm, Sun 10am-4pm |
tickets PLN 12/9, family PLN 20, group
members PLN 8/5
› Szymborska’s Drawer (to 31 January
2017 | groups admitted by advanced
booking | admission free) › Long Live
Art! Feliks Jasieński’s Collection:
88 d WYSTAWY EXHIBITIONS
From Japan to Europe. Beautiful and
Useful Objects (to 4 September).
DOM JÓZEFA MEHOFFERA
JÓZEF MEHOFFER HOUSE
ul. Krupnicza 26 | tel. 12 433 58 80
wt.-nd. 10.00-16.00 | bilety 9/5 zł,
rodzinny 18 zł, grupowy 7/4 zł
› Muzeum biograficzne artysty (stała).
Tue-Sun 10am-4pm | tickets PLN 9/5,
family PLN 18, group members PLN 7/4
› Biographical museum of the artist
(permanent).
MUZEUM IM. EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO / EMERYK
HUTTEN-CZAPSKI MUSEUM
Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej | ul. Piłsudskiego 12 |
tel. 12 433 58 40 | wt.-sb. 10.00-18.00,
nd. 10.00-16.00 | bilety 9/5 zł, rodzinny
18 zł, grupowy 7/4 zł
› Wy, którzy Rzeczypospolitą władacie. Sejm polski w starodrukach
z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego (do 8 maja).
European Centre of Polish Numismatics | Tue-Sat 10am-6pm, Sun 10am4pm | tickets PLN 9/5, family PLN 18,
group members PLN 7/4
› You Who Rule the Polish Republic.
Poland’s Sejm Depicted in Prints from
the Collection of Emeryk HuttenCzapski (to 8 May).
PAWILON JÓZEFA CZAPSKIEGO
od 23.04 » TBA | patrz s. 33.
23-26.04 » Dni Otwartych Drzwi |
w programie: bezpłatne zwiedzanie
z przewodnikiem
JÓZEF CZAPSKI PAVILION
from 23.04 » TBA | see p. 33.
MUZEUM KSIĄŻĄT
CZARTORYSKICH
PRINCES CZARTORYSKI MUSEUM
Arsenał, ul. Pijarska 8 |
tel. 12 370 54 60 | Galeria Sztuki Starożytnej nieczynna do 30 czerwca |
EXHIBITIONS WYSTAWY d 89
pozostałe galerie zamknięte z powodu
remontu do odwołania
› Dama z gronostajem Leonarda da
Vinci – patrz Wawel.
Ancient Art Gallery closed to 30 June |
other galleries closed due to the renovation until further notice
› Lady with an Ermine by Leonardo
da Vinci – see Wawel.
EUROPEUM – OŚRODEK KULTURY
EUROPEJSKIEJ / CENTRE
OF EUROPEAN CULTURE
pl. Sikorskiego 6 | tel. 12 433 57 60
wt.-sb. 10.00-18.00, nd. 10.00-16.00 |
bilety 10/7 zł, rodzinny 18 zł, grupowy
7/4 zł
› Sztuka europejska z kolekcji MNK
(stała).
Tue-Sat 10am-6pm, Sun 10am-4pm |
tickets PLN 10/7, family PLN 18, group
members PLN 7/4
› European art from the collection
of the National Museum in Krakow
(permanent).
WAWEL
www.wawel.krakow.pl
Wzgórze dostępne od 6.00 do zmroku.
Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren
zamku plecaków, walizek i toreb | Centrum Promocji i Informacji pn.-nd. 9.00­
‑19.00 | kasy biletowe pn.-sb. 9.00-16.45,
nd., św. 9.30-16.45 | rezerwacja zwiedzania i usług przewodnickich pn. 9.00­
‑14.00, wt.-nd. 9.00-16.00: 12 422 16 97
(dla grup zorganizowanych rezerwacja
obowiązkowa)
Wawel Hill can be visited from 6am
to dusk. Please note: no backpacks,
cases or bags are allowed in the Wawel
Castle | Promotion and Information
Centre Mon-Sun 9am-7pm | ticket
offices Mon-Sat 9am-4:45pm, Sun,
holidays 9:30am-4:45pm | tour booking
Mon 9am-2pm, Tue-Sun 9am-4pm:
+48 12 422 16 97 (booking obligatory
for organised groups)
MOCAK MUZEUM
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
W KRAKOWIE
MOCAK MUSEUM
OF CONTEMPORARY ART
IN KRAKOW
ZAMEK KRÓLEWSKI
WAWEL ROYAL CASTLE
Wawel 5 | tel. 12 422 51 55
pn. 9.30-13.00 (Skarbiec Koronny i Zbrojownia, Wawel zaginiony, pozostałe
wystawy nieczynne), wt.-pt. 9.30-17.00,
sb., nd. 10.00-17.00 | ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem wystaw | w pn.
wstęp wolny dla turystów indywidualnych na podstawie pobranych w kasie
wejściówek
› Reprezentacyjne Komnaty Królewskie | bilety 18/11 zł › Skarbiec
Koronny i Zbrojownia | bilety 18/11 zł
› Prywatne Apartamenty Królewskie |
bilety 25/19 zł (zwiedzanie wyłącznie
z przewodnikiem, wejście co 10 min,
oprowadzanie w jęz. polskim lub
angielskim w cenie biletu) › Sztuka
Wschodu | bilety 8/5 zł › Wawel
Zaginiony | bilety 10/7 zł (stałe).
› Leonardo da Vinci. Dama z gronostajem | bilety 10/8 zł (do odwołania).
Mon 9:30am-1pm (Crown Treasury and
Armoury, Lost Wawel, other exhibitions
closed), Tue-Fri 9:30am-5pm, Sun,
holidays 10am-5pm | last admission one
hour before closing | on Mon admission free for individual tourists with an
entrance permit from the booking office
› State Rooms | tickets PLN 18/11
› Crown Treasury and Armoury | tickets PLN 18/11 › Royal Private Apartments | tickets PLN 25/19
(obligatory guided tours, entry every
10 min., Polish or English guide
included in the ticket price) › Oriental
Art | tickets PLN 8/5 › Lost Wawel |
tickets PLN 10/7 (permanent).
› Leonardo da Vinci. Lady with an
Ermine | tickets PLN 10/8 (until
further notice).
Tadeusz Kantor, Służące, projekt do spektaklu Maszyna miłości i śmierci, 1987, wł. prywatna,
depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie | wystawa Tadeusz Kantor. Odsłona trzecia.
Marioneta w Cricotece
BUDOWLE I OGRODY WAWELU
WAWEL ARCHITECTURE AND
GARDEN
do 30.04 » trasa turystyczna nieczynna
to 30.04 » tourist route closed
SMOCZA JAMA
DRAGON’S DEN
nieczynna do odwołania
closed until further notice
MUZEUM KATEDRALNE, DZWON
ZYGMUNTA, GROBY KRÓLEWSKIE
CATHEDRAL MUSEUM,
SIGISMUND BELL, ROYAL TOMBS
pn.-sb. 9.00-17.00, nd., św. 12.30­
‑17.00, muzeum nieczynne w nd. i św. |
bilety 12/7 zł, grupowy 11/6 zł
Mon-Sat 9am-5pm, Sun, holidays
12:30-5pm, museum closed on Sun
and holidays | tickets PLN 12/7, group
members PLN 11/6
BASZTA SANDOMIERSKA
SANDOMIERSKA TOWER
CRICOTEKA
od 25.04 » pn.-nd. 10.00-17.00 |
bilety 4 zł
from 25.04 » Mon-Fri 10am-5pm |
tickets 4 PLN
www.news.cricoteka.pl
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza
Kantora | ul. Nadwiślańska 2-4 |
tel. 12 421 69 75 | wt.-nd. 11.00-19.00 |
bilety 10/5 zł, rodzinny 15 zł, grupowy
5/3 zł, we wt. wstęp wolny
› Tadeusz Kantor. Odsłona trzecia.
Marioneta (do 29 stycznia 2017 |
23.04 15.00 » KRAKERS, oprowadzanie).
› Tadeusz Kantor. Cholernie spadam!
(do odwołania).
The Centre for the Documentation
of the Art of Tadeusz Kantor
Tue-Sun 11am-7pm | tickets PLN 10/5,
family PLN 15, group members PLN 5/3,
admission free on Tue
› Tadeusz Kantor. Episode Three.
Marionette (to 29 January 2017).
› Tadeusz Kantor. I’m Goddamn Falling! (until futher notice).
GALERIA-PRACOWNIA
TADEUSZA KANTORA
TADEUSZ KANTOR’S
GALLERY-STUDIO
ul. Sienna 7/5 | tel. 12 421 32 66
wt.-nd. 11.00-19.00 | wstęp wolny
› Tadeusz Kantor. Ciało – obraz –
rysunek (do 31 lipca).
Tue-Sun 11am-7pm | admission free
› Tadeusz Kantor. Body – Image –
Drawing (to 31 July).
www.mocak.pl
ul. Lipowa 4 | tel. 12 263 40 00
wt.-nd. 11.00-19.00 |
bilety 10/5 zł, rodzinny 20 zł, grupowy
5/3 zł, we wt. wstęp wolny
› Kolekcja MOCAK-u | 22.04 12.00 »
KRAKERS, oprowadzanie › Krystian
Lupa. Live Factory 2. Warhol by Lupa,
2008/2016 › Biblioteka Mieczysława
Porębskiego | 22-24.04 16.00 » KRAKERS, oprowadzanie (stałe).
› Halil Altindere. Plac Taksim, czerwiec 2013 (do 24 kwietnia) › Cytaty
z Kolekcji (Biblioteka MOCAK-u |
do 31 grudnia).
› Medycyna w sztuce | 24.04 12.00 »
KRAKERS, bezpłatne oprowadzanie
kuratorskie | patrz s. 30 › Robert
Devdiriend › Miesiąc Fotografii
w Krakowie 2016, Aneta Grzeszykowska | Max Pinckers. Czy zaśpiewają
niczym krople deszczu, czy nie
ugaszą mojego pragnienia › Tomasz
Wiatr. Szukanie siebie w innych.
Rysunki (Biblioteka MOCAK-u) | patrz
s. 30 (wernisaż wszystkich wystaw
21 kwietnia, 18.00).
Tue-Sun 11am-7pm | tickets PLN 10/5,
family PLN 20, group PLN 5/3, admission free on Tue
› MOCAK Collection › Krystian Lupa.
Live Factory 2. Warhol by Lupa,
2008/2016 › Mieczysław Porębski’s
Library (permanent).
› Halil Altindere. Taksim Square,
June 2013 (to 24 April) › Quotes from
MOCAK Collection (MOCAK Library |
to 31 December).
› Medicine in Art | see p. 30 › Robert
Devdiriend › Krakow Photomonth
Festival 2016, Aneta Grzeszykowska |
Max Pinckers. Will They Sing Like
90 d WYSTAWY EXHIBITIONS
Raindrops or Leave Me Thirsty
› Tomasz Wiatr. Searching for
Self in Others | see p. 30 (opening
of all exhibitions 21 April, 6pm).
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
MUSEUM
OF ARCHAEOLOGY
www.ma.krakow.pl
ul. Poselska 3 | tel. 12 422 75 60
pn., śr., pt. 9.00-15.00, wt., cz. 9.00-18.00,
nd. 11.00-16.00 | bilety na wszystkie
wystawy 9/6 zł, wystawy stałe 7/5 zł,
wystawy czasowe 5/3 zł, Dzieje gmachu
3/2 zł, bilety do ogrodu 1 zł, w nd. wstęp
wolny na wystawy stałe
› Pradzieje i wczesne średniowiecze
Małopolski › Bogowie starożytnego
Egiptu › Kolekcja naczyń i tkanin
peruwiańskich Władysława Klugera
› Dzieje najstarsze i stare gmachu
Muzeum Archeologicznego w Krakowie (stałe).
› Uratowane skarby podziemnego
Lwowa (do odwołania) › Dwadzieścia lat polskich wykopalisk
EXHIBITIONS WYSTAWY d 91
w Sakkarze (Egipt) (do 5 kwietnia)
› Słowianie we wschodniej Bawarii
(do 31 lipca) › Życie codzienne w Małopolsce w czasach chrztu Polski
(od 12 kwietnia).
› Zabytek miesiąca: Składanka
rdzenia krzemiennego ze stanowiska
w Brzoskwini (od 6 kwietnia).
Mon, Wed, Fri 9am-3pm, Tue, Thu 9am6pm, Sun 11am-4pm | tickets to all exhibitions PLN 9/6, permanent exhibitions
PLN 7/5, temporary exhibitions PLN 5/3,
History of the Building PLN 3/2, tickets
to the garden PLN 1, admission free
to permanent exhibitions on Sun
› Małopolska in Prehistory and
the Early Middle Ages › Gods of Ancient Egypt › Władysław Kluger’s
Collection of Peruvian Dishes and
Fabrics › The Earliest and Early History of the Museum of Archaeology
Building in Kraków (permanent).
› Rescued Treasures of Underground
Lviv (until further notice) › Twenty
Years of Polish Archaeological Excavations in Saqqara (Egypt) (to 5 April)
› Slavs in Eastern Bavaria (to 31 July)
› Everyday Life in Małopolska
Wilhelm Sasnal, bez tytułu, 2000, obiekt, Kolekcja MOCAK-u | wystawa Medycyna w sztuce w MOCAK-u
in the Early Days of Christianity
in Poland (from 12 April).
› Monument of the month: Store
of Flint Fragments from an Archaeological Dig in Brzoskwinia (from
6 April).
MUZEUM
ARCHIDIECEZJALNE
ARCHDIOCESAN MUSEUM
www.muzeumkra.diecezja.pl
ul. Kanonicza 19 | tel. 12 421 89 63
wt.-pt. 10.00-16.00, sb., nd. 10.00-15.00 |
bilety 5/3 zł, rodzinny 12 zł
› Sztuka sakralna z terenu archidiecezji krakowskiej XIII-XX w.
› Dary Ojca Świętego Jana Pawła II
› Kanonicza Kardynała Karola
Wojtyły › Teresa Stankiewicz. Malarstwo › Fryderyk Pautsch. Malarstwo
(stałe).
Tue-Fri 10am-4pm, Sat, Sun 10am-3pm |
tickets PLN 5/3, family PLN 12
› Sacral Art Created in the Kraków
Archdiocese 13th-20th c. › Holy
Father John Paul II’s Gifts › Karol
Wojtyła’s Kanonicza › Teresa Stan-
kiewicz. Painting › Fryderyk Pautsch.
Painting (permanent).
MUZEUM JANA PAWŁA II
JOHN PAUL II MUSEUM
Centrum Jana Pawła II | ul. Totus
Tuus 32 | wt.-pt. 10.00-16.00, sb., nd.
10.00-15.00 | bilety 7/4 zł
› Obiekty związane z okresem pontyfikatu Jana Pawła II (stała).
John Paul II Centre | Tue-Fri 10am-4pm,
Sat, Sun 10am-3pm | tickets PLN 7/4
› Objects significant during
the pontificate of the late John Paul II
(permanent).
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
HOME ARMY MUSEUM
www.muzeum-ak.pl
ul. Wita Stwosza 12 | tel. 12 410 07 70
wt.-nd. 11.00-18.00 | bilety 13/7 zł,
rodzinny 30 zł, w nd. wstęp wolny
› Polskie Państwo Podziemne i jego
siły zbrojne › Kanadyjska kolekcja
broni dra Stanisława Wcisło (stałe).
› Z głową bez karabinu – powojenne
dokonania żołnierzy AK (do 31 sierpnia) › Polskie Państwo Podziemne
na Rzeszowszczyźnie 1939-1944/45
(do 31 maja) › Hero Collection.
Wystawa mundurów filmowych
(do 15 maja) › Do broni! Wojna
i propaganda w plakacie 1939-1989
(wernisaż 3 kwietnia, 15.00).
Tue-Sun 11am-6pm | tickets PLN 13/7,
family PLN 30, admission free on Sun
› Polish Underground State and Its
Armed Forces › Dr. Stanisław Wcisło’s
Canadian Collection of Weapons
(permanent).
› With a Head and Without
a Rifle – Post-war Achievements
of Soldiers from the Home Army
(to 31 August) › Polish Underground State in the Rzeszów Region
1939­‑1944/45 (to 31 May) › Hero
Collection. Exhibition of uniforms
used in film productions (to 15 May)
› To Arms! War and Propaganda
in Posters, 1939-1989 (opening
3 April, 3pm).
MUZEUM BURSZTYNU
AMBER MUSEUM
www.ambermuseum.eu
ul. św. Jana 2 | tel. 513 511 512,
601 824 646 | pn.-nd. 10.00-20.00 |
wstęp wolny
› Bursztyn – jego piękno i dzieje (stała | nd. 12.00 » bezpłatne zwiedzanie
z przewodnikiem).
Mon-Sun 10am-8pm | admission free
› Amber – Its Beauty and History
(permanent).
MUZEUM ETNOGRAFICZNE
ETHNOGRAPHIC MUSEUM
www.etnomuzeum.eu
Bilety na wszystkie wystawy 18/10 zł
Tickets to all exhibitions PLN 18/10
RATUSZ / TOWN HALL
pl. Wolnica 1 | tel. 12 430 55 75
wt.-nd. 10.00-19.00 | bilety 13/7 zł,
w nd. wstęp wolny
› Polska kultura ludowa › Od-nowa
› Nieobjęta ziemia. Wystawa sztuki
z kolekcji MEK (stałe).
Tue-Sun 10am-7pm | tickets PLN 13/7,
admission free on Sun
› Polish Folk Culture › Re-Generation
› Unattainable Earth. Exhibition of art
from the collection of the Ethnographic Museum (permanent).
DOM ESTERKI / ESTERKA HOUSE
ul. Krakowska 46 | tel. 12 430 55 75
wt.-nd. 10.00-19.00 | bilety 10/6 zł
› Wesela 21 (do 2 października | 17.04
12.00 » oprowadzanie kuratorskie).
Tue-Sun 10am-7pm | tickets PLN 10/6
› Weddings 21 (to 2 October).
MUZEUM FARMACJI
COLLEGIUM MEDICUM UJ
MUSEUM OF PHARMACY
www.muzeumfarmacji.pl
ul. Floriańska 25 | tel. 12 421 92 79
wt. 12.00-18.30, śr.-nd. 10.00-14.30 |
bilety 9/6 zł, grupowy 13/9 zł (w cenie
przewodnik)
Tue noon-6:30pm, Wed-Sun 10am­
‑2:30pm | tickets PLN 9/6, group
members PLN 13/9 (guide included)
MUZEUM GEOLOGICZNE
AGH / GEOLOGICAL
MUSEUM OF AGH
www.geol.agh.edu.pl/muzeum
al. Mickiewicza 30 | tel. 12 617 23 65
pn.-pt. od 9.00 do zmroku
› Zjawiska krasowe › Geologia
i bogactwa naturalne regionu
krakowskiego › Surowce mineralne
Polski › Geologia złóż › Paleontologia
› Geologia dynamiczna › Geologia
regionalna Polski › Geologia okolic
Krakowa (stałe).
Mon-Fri from 9am to dusk
› Karstic Effect › Geology and Natural
Richness of Kraków Area › Mineral
Resources of Poland › Geology of Deposits › Palaeontology › Dynamic
Geology › Regional Geology of Poland
› Geology of Kraków Area (permanent).
MUZEUM GEOLOGICZNE
PAN / GEOLOGICAL
MUSEUM OF THE PAS
www.ing.pan.pl
ul. Senacka 3 | tel. 12 422 19 10
cz., pt. 10.00-15.00, sb. 10.00-14.00 | dla
grup także w inne dni po uzgodnieniu |
bilety 4/3 zł
› Budowa geologiczna obszaru
krakowskiego (stała).
92 d WYSTAWY EXHIBITIONS
Thu, Fri 10am-3pm, Sat 10am-2pm |
groups admitted also on other days after
advance phone booking | tickets PLN 4/3
› Geological Map of the Kraków
Region (permanent).
MUZEUM HISTORII
FOTOGRAFII
MUSEUM OF THE HISTORY
OF PHOTOGRAPHY
www.mhf.krakow.pl
ul. Józefitów 16 | tel. 12 634 59 32
śr.-pt. 11.00-18.00, sb., nd. 10.00-15.30 |
bilety 8/5 zł, grupowy/rodzinny 3 zł,
w nd. wstęp wolny
› Śląsk i Galicja. Fotografie Michała
Cały (do 17 kwietnia) › Piotr Sawicki.
Czas teatru (wernisaż 15 kwietnia,
18.00) › Festiwal Filmu Filozoficznego,
Reasonable Doubt. Instalacja (wernisaż 24 kwietnia, 12.00 | 24.04 12.00 »
KRAKERS, spotkanie z Mieke Bal).
Wed-Fri 11am-6pm, Sat, Sun 10am3:30pm | tickets PLN 8/5, group/family
members PLN 3, admission free on Sun
› Silesia and Galicia. Photographs
by Michał Cała (to 17 April) › Piotr
Sawicki. Time of Theatre (opening
15 April, 6pm) › Philosophical Film
Festival, Reasonable Doubt. Installation (opening 24 April, noon).
MUZEUM HISTORYCZNO-MISYJNE KSIĘŻY
MISJONARZY
HISTORY-MISSION
MUSEUM
OF THE MISSIONARY
PRIESTS
www.muzeum.misjonarze.pl
ul. Stradomska 4
tel. 12 422 88 77 w. 239 | pn.-śr. 14.00­
‑17.00, nd. 15.00-17.00
Mon-Wed 2-5pm, Sun 3-5pm
EXHIBITIONS WYSTAWY d 93
MUZEUM INŻYNIERII
MIEJSKIEJ / MUSEUM
OF MUNICIPAL
ENGINEERING
www.mimk.com.pl
bilety łączone do muzeum i Ogrodu
Doświadczeń 15/10 zł
combined tickets to the museum and
the Garden of Experiences PLN 15/10
dawna zajezdnia tramwajowa,
ul. św. Wawrzyńca 15 | tel. 12 421 12 42
wt.-nd. 10.00-16.00 | grupy po telefonicznej rezerwacji | bilety 10/7 zł,
rodzinny 29 zł, we wt. wstęp wolny
(z wyjątkiem wystawy interaktywnej)
› Drukarstwo krakowskie XV-XX w.
› Tramwaje na Wawrzyńca › Wokół
koła. Wystawa interaktywna › Inżynieryjny portret miasta (stałe).
› Live’bot (od 7 kwietnia).
Tue-Sun 10am-4pm | groups admitted by advance phone booking |
tickets PLN 10/7, family PLN 29, admission free on Tue (except for the interactive exhibition)
› Printing in Krakow 15th-20th Century › Tramways at Wawrzyńca
› Around the Wheel. Interactive
exhibition › An Engineering Portrait
of the City (permanent).
› Live’bot (from 7 April).
OGRÓD DOŚWIADCZEŃ
GARDEN OF EXPERIENCES
www.ogroddoswiadczen.pl
al. Pokoju 68 | tel. 12 346 12 85
od 22.04 » pn.-pt. 8.30-19.00, sb., nd.
10.00-19.00 | bilety 10/7 zł, rodzinny 29 zł
from 22.04 » Mon-Fri 8:30am-7pm,
Sat, Sun 10am-7pm | tickets PLN 10/7,
family PLN 29
MUZEUM LOTNICTWA
POLSKIEGO
POLISH AVIATION MUSEUM
www.muzeumlotnictwa.pl
al. Jana Pawła II 39 | tel. 12 642 40 70
wt.-nd. 9.00-17.00 | bilety 14/7 zł, rodzinny 34 zł, we wt. wstęp wolny na wystawy
stałe
› Kolekcja samolotów, śmigłowców,
silników lotniczych, przedwojennych
samolotów polskiej produkcji oraz
rozwoju światowej techniki lotniczej
› Skrzydła Wielkiej Wojny. Lotnictwo
I wojny światowej (stałe).
› Maciej Myśliwiec. Sky Is the Limit.
Fotografie (do 12 maja).
Tue-Sun 9am-5pm | tickets PLN 14/7,
family PLN 34, admission free to permanent exhibitions on Tue
› Collection of aeroplanes, helicopters, plane engines, pre-war planes
made in Poland. Also included
are exhibits on the development
of world aviation technology › Wings
of the Great War. Aviation during
the First World War (permanent).
› Maciej Myśliwiec. Sky Is the Limit.
Photographs (to 12 May).
MUZEUM PRL-U
MUSEUM OF POLAND
UNDER COMMUNIST
REGIME
www.mprl.pl
dawne kino Światowid, os. Centrum E 1 |
tel. 12 446 78 21
śr.-nd. 10.00-17.00 (wystawy Atomowa
groza… i Czas wolny...), 13.00-17.00
(wystawa Filatelistyka…) | bilety na obie
wystawy 9/7 zł
› Czas wolny wczoraj i dziś
(do 22 kwietnia) › Atomowa groza.
Schrony w Nowej Hucie (do 31 grudnia) › Filatelistyka podziemna 1980­
‑1986 ze zbiorów Stowarzyszenia Sieć
Solidarności (do 26 czerwca).
Wed-Sun 10am-5pm (exhibitions Nuclear
Threat… and Free Time...), 1-5pm (exhibition Underground Stamp Collecting…) |
tickets to both exhibitions PLN 9/7
› Free Time Then and Now
(to 22 April) › Nuclear Threat. Shelters in Nowa Huta (to 31 December)
› Underground Stamp Collecting
1980-1986 from the Collection
of the Solidarity Network Association
(to 26 June).
MUZEUM PRZYRODNICZE
ISEZ PAN
MUSEUM OF NATURAL
HISTORY OF ISEA PAS
www.isez.pan.krakow.pl/muzeum.html
ul. św. Sebastiana 9 | tel. 12 422 59 59
wt.-pt. 9.00-15.00, sb., nd. 10.00-18.00 |
bilety 18/15 zł, grupowy 12 zł
› Rozmowa z kamieniem. Minerały
i skamieniałości › Fauna plejstocenu
› Mięczaki świata (stałe).
› Las tropikalny (do odwołania)
› Woda – podstawa życia na Ziemi
(do 31 grudnia) › Ameryka Południowa oczami przyrodników
(do 30 czerwca) › Zwierzęta egzotyczne. Małpki – tamaryny białoczube,
jedne z najmniejszych i najrzadszych
małpek na świecie, boa dusiciele,
warany, gekony oraz wiele innych gatunków gadów i płazów (do 31 lipca).
Tue-Fri 9am-3pm, Sat, Sun 10am-6pm |
tickets PLN 18/15, group members
PLN 12
› Conversations with Rock. Minerals
and fossils › Fauna of Pleistocene
› Molluscs of the World (permanent).
› Tropical Rainforest (until further
notice) › Water – the Basis of Life
on Earth (to 31 December) › Exotic
Animals. Monkeys (white-mantled
tamarins – one of the smallest and
rarest monkey species), boa constrictors, lizards and geckoes, and many
other species of reptiles and amphibians (to 31 July).
MUZEUM SZTUKI
I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ
MANGGHA
MANGGHA MUSEUM
OF JAPANESE
ART AND TECHNOLOGY
www.manggha.pl
ul. Konopnickiej 26 | tel. 12 267 27 03
wt.-nd. 10.00-18.00 | bilety 20/15 zł,
młodzież do 16 lat oraz studenci
do 26 lat 1 zł, rodzinny 35 zł, grupowy
(do 30 osób) 60 zł, we wt. wstęp wolny
› Andrzej Wajda. Szkicownik.
Wystawa dedykowana Artyście w 90.
urodziny (do 31 sierpnia) › Lalki
japońskie. Oblicza japońskiej tradycji
(do 26 czerwca) › Bogna Becker. Małe
światy (do 26 czerwca) › Współczesne
japońskie rzemiosło artystyczne. Z kolekcji Japan Foundation
(do 15 maja).
Tue-Sun 10am-6pm | tickets PLN 20/15,
youth up to 16 years of age and students
up to 26 years of age PLN 1, family
PLN 35, group (up to 30 people) PLN 60,
admission free on Tue
› Andrzej Wajda. Sketchbook.
Exhibition dedicated to the Artist
on his 90th birthday (to 31 August)
› Japanese Dolls. Faces of the Japanese Tradition (to 26 June) › Bogna
Becker. Small Worlds (to 26 June)
Wystawa Lalki japońskie… w Muzeum
Manggha
› Contemporary Japanese Crafts.
From the Japan Foundation collection
(to 15 May).
MUZEUM UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO
JAGIELLONIAN UNIVERSITY
MUSEUM
www.maius.uj.edu.pl
ul. Jagiellońska 15 | tel. 12 422 05 49 |
pn., śr., pt. 10.00-15.00, wt., cz. 10.00­
‑18.00, sb. 10.00-15.20 | ostatnie wejście
do muzeum 40 min przed zamknięciem
(zalecana rezerwacja: 12 663 13 07) |
wstęp wolny we wt. 15.00-17.20 | wstęp
na dziedziniec pn.-nd. do zmroku
› Zabytkowe wnętrza i pamiątki
po słynnych studentach i profesorach
uczelni | bilety 12/6 zł (stała) › Ekspozycja instrumentów naukowych
oraz galeria rzeźby i malarstwa |
bilety 16/12 zł (zwiedzanie razem z zabytkowymi wnętrzami w pt. 11.00
w jęz. polskim oraz po uprzedniej
rezerwacji).
› Wszystko… jest liczbą | bilety 7/5 zł
(wystawa interaktywna | pn.-sb. 9.00­
‑13.30).
Mon, Wed, Fri 10am-3pm, Tue, Thu
10am-6pm, Sat 10am-3:20pm | last
visitors are admitted 40 min. before
closing (booking recommended:
+48 12 663 13 07) | Tue 3-5:20pm
admission free | entry to the courtyard
Mon-Sun to dusk
› Historic interiors and mementos
of famous students and professors
of the university | tickets PLN 12/6
(permanent) › Exhibition of scientific
instruments and gallery of sculpture
and painting | tickets PLN 16/12
(visiting with historic interiors, only
after advance booking).
› The Whole Thing… Is a Number |
tickets PLN 7/5 (interactive exhibition | Mon-Sat 9am-1:30pm).
94 d WYSTAWY EXHIBITIONS
MUZEUM WITRAŻU
STAINED GLASS MUSEUM
www.muzeumwitrazu.pl
al. Krasińskiego 23 | tel. 512 937 979
wt.-sb. | zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem | usługa przewodnicka
w cenie biletu
Turyści indywidualni: jęz. polski
12.30-17.30 co godzinę | bilety 25/18 zł,
rodzinny 72 zł; jęz. angielski 12.00-18.00
co godzinę | bilety 32 zł, studencki 24 zł,
rodzinny 96 zł
Grupy tylko po wcześniejszej rezerwacji:
jęz. polski | bilety 20-30 zł; jęz. angielski,
francuski, włoski, niemiecki i hiszpański | bilety 25-40 zł
› Szlak żywego Muzeum Witrażu:
funkcjonująca pracownia – kolebka
polskiej sztuki witrażowej, poznanie
procesu tworzenia witrażu. Witraże
i kartony autorstwa wybitnych artystów Młodej Polski oraz współczesne
dzieła witrażowe (stała).
sb. 11.30 » zwiedzanie dla dzieci 3+ |
bilety 20 zł
Tue-Sat | guided tours only | a guide
included in the ticket price
Individual visitors in English: noon-6pm
every hour on the hour | tickets PLN 32,
students PLN 24, family PLN 96
Groups only after prior arrangement:
in English, French, Italian, German and
Spanish | tickets PLN 25-40
› Live Stained Glass Museum visiting
trail: the functioning workshop –
the cradle of the Polish stained glass
art, observing the stained glass
creation process. Stained glass and
stained glass projects by the most
renowned artists of the Polish Art
Nouveau period as well as contemporary pieces (permanent).
MUZEUM ZOOLOGICZNE UJ
ZOOLOGICAL MUSEUM
www.mzuj.uj.edu.pl
EXHIBITIONS WYSTAWY d 95
ul. Gronostajowa 5 | tel. 12 664 42 54
nieczynne do odwołania
closed until further notice
ZESPÓŁ MUZEALNY
I BIBLIOTECZNY PAULINÓW
PAULINE MUSEUM
AND LIBRARY
www.skalka.paulini.pl
ul. Skałeczna 15 | tel. 12 421 72 44
pn.-pt. od 11.00, nd. i św. od 15.00 |
bilety 10 zł (wliczony folder) | Krypta
Zasłużonych pn.-nd. 9.00-17.00
Mon-Fri from 11am, Sun and holidays
from 3pm | tickets PLN 10 (brochure
included) | Crypt of the People of Merit
Mon-Sun 9am-5pm
ŻYDOWSKIE MUZEUM
GALICJA
GALICIA JEWISH MUSEUM
pn.-nd. 10.00-18.00 | bilety 15/10 zł,
rodzinny 30 zł, grupowy 13,50/8 zł,
seniorzy 12 zł
› Śladami pamięci. Fotografie Chrisa
Schwarza. Współczesne spojrzenie
na żydowską przeszłość Polski
› Pamięć niedokończona. Dziedzictwo
żydowskie i Holokaust w Galicji
Wschodniej. Fotografie (stałe).
› Romek Marber – Grafiki (finisaż
18 kwietnia, 17.00).
Mon-Sun 10am-6pm | tickets PLN 15/10,
family PLN 30, group members
PLN 13.50/8, senior PLN 12
› Traces of Memory. Photographs
by Chris Schwarz. Contemporary
look at the Jewish past in Poland › An
Unfinished Memory. Jewish Heritage
and the Holocaust in Eastern Galicia.
Photographs (permanent).
› Romek Marber: Graphics (finissage
18 April, 5pm).
www.galiciajewishmuseum.org
ul. Dajwór 18 | tel. 12 421 68 42
Institutions of Culture KRAKÓW
www.asp.krakow.pl
pl. Matejki 13
GALERIA PROMOCYJNA
pn.-pt. 10.00-18.00
› Adam Brincken. Retrospektywa
1975-2015 (do 3 kwietnia).
Mon-Fri 10am-6pm
› Adam Brincken. Retrospective 19752015 (to 3 April).
BUNKIER SZTUKI
GALLERY
OF CONTEMPORARY ART
www.bunkier.art.pl
pl. Szczepański 3a | tel. 12 422 10 52
wt.-nd. 11.00-19.00 | bilety 12/6 zł,
rodzinny 20 zł, we wt. wstęp wolny
› Z mojego okna widać wszystkie
kopce (do 8 maja | 24.04 12.00 »
KRAKERS, oprowadzanie).
Tue-Sun 11am-7pm | tickets PLN 12/6,
family PLN 20, free admission on Tue
› All Mounds Can Be Seen from
My Window (to 8 May).
CENTRUM SPOŁECZNOŚCI
ŻYDOWSKIEJ W KRAKOWIE
JEWISH COMMUNITY
CENTRE OF KRAKOW
www.jcckrakow.org
ul. Miodowa 24 | tel. 12 370 57 70
Instytucje kultury KRAKÓW
AKADEMIA SZTUK
PIĘKNYCH W KRAKOWIE
ACADEMY OF FINE ARTS
IN KRAKÓW
› Nadia Wywiórska. Painting
(to 13 April).
AKADEMIA W BRONOWICACH
ul. Stawowa 61 | pn.-pt. 15.00-21.00,
sb., nd. 9.00-21.00
› Grafika 3/5. Prace z Pracowni
Miedziorytu i Pracowni Wklęsłodruku
ASP w Krakowie (do 5 maja).
Mon-Fri 3-9pm, Sat, Sun 9am-9pm
› Graphic Art 3/5. Works from
the Copperplate Engraving Studio
and the Litograhy Studio of the Academy of Fine Arts in Kraków (to 5 May).
GALERIA 4 ŚCIANY
ul. Lea 29 | pn.-pt. 8.00-20.00
› Nadia Wywiórska. Malarstwo
(do 13 kwietnia).
Mon-Fri 8am-8pm
› Szkoccy Żydzi: Tożsamość, Przynależność i Przyszłość (do 21 kwietnia).
› Scots Jews: Identity, Belonging and
the Future (to 21 April).
DOM KULTURY PODGÓRZE
PODGÓRZE CULTURAL
CENTRE
www.dkpodgorze.krakow.pl
ul. Sokolska 13 | tel. 12 656 36 70
wszystkie galerie pn.-pt. 8.00-20.00,
sb. 10.00-13.00
all galleries Mon-Fri 8am-8pm,
Sat 10am-1pm
› Władysław Wałęga. Malarstwo
(do 9 kwietnia) › Stowarzyszenie
Plastyków Nieprofesjonalnych Ziemi
Krakowskiej. Świat w kolorach zamknięty (wernisaż 12 kwietnia, 18.00).
› Władysław Wałęga. Painting
(to 9 April) › The Association of Amateur Artists of Kraków Lands. World
Encapsulated in Colours (opening
12 April, 6pm).
Wejście główne do Pawilonu Wystawowego, lata 60. XX w., fot. D. Zawadzki, Archiwum Galerii
Bunkier Sztuki | wystawa Z mojego okna widać wszystkie kopce w Bunkrze Sztuki
GALERIA EKSLIBRISU
› Rośliny lecznicze w ekslibrisach
Krzysztofa Kmiecia (do 21 maja).
› Medicinal Plants in Krzysztof
Kmieć’s Bookplates (to 21 May).
GALERIA ROZMAITOŚCI
› Krzysztof Stępniak. Malarstwo
(do 9 kwietnia) › Irena Bahrynowska-Kowalska. Rysunek i malarstwo
(od 11 kwietnia).
› Krzysztof Stępniak. Painting
(to 9 April) › Irena BahrynowskaKowalska. Drawing and Painting
(from 11 April).
DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI
www.dworek.eu
ul. Papiernicza 2
› Miłosz Horodyski, Magdalena Stano,
Sylwia Lis-Persona. Kontrast / Contrast (do 15 kwietnia / to 15 April).
GALERIA ZAJAZD
Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3
› Małgorzata Bogusz. Czas Indochin
w malarstwie i fotografii / Indochina
(do 18 czerwca / to 18 June).
GOETHE-INSTITUT
www.goethe.de/krakow
Rynek Główny 20 | pn., śr. 11.00-16.00,
wt., cz. 13.00-18.00
› Witaj, drogi wrogu! Książki i ilustracje dla dzieci (od 7 kwietnia).
Mon, Wed 11am-4pm, Tue, Thu 1-6pm
› Guten Tag lieber Feind! Book and illustrations for children (from 7 April).
KRAKOWSKIE SZKOŁY
ARTYSTYCZNE
CRACOW SCHOOL OF ART
AND FASHION DESIGN
www.ksa.edu.pl
ul. Zamoyskiego 52 | pn.-nd. 10.00-16.00
› More and More. Malarstwo, rysunek
i fotografia absolwentów Szkoły
96 d WYSTAWY EXHIBITIONS
EXHIBITIONS WYSTAWY d 97
Artystycznego Projektowania Ubioru
(do 31 maja).
Mon-Sun 10am-4pm
› More and More. Paintings, drawings and photographs by graduates
of the School of Art And Fashion
Design (to 31 May).
LIPOWA 3
O CZASIE
I PRZEMIJANIU
ON TIME AND
TRANSIENCE
2.03-8.05.2016
WYSTAWA
EXHIBITION
Galeria Międzynarodowego
Centrum Kultury
The International
Cultural Centre Gallery
Kraków, Rynek Główny 25
wtorek–niedziela 10.00–18.00
Tuesday–Sunday 10 a.m.–6 p.m.
www.mck.krakow.pl
www.lipowa3.pl
Centrum Szkła i Ceramiki, ul. Lipowa 3
tel. 12 423 67 81
Turyści indywidualni: pn.-pt. 10.00­
‑18.00 (wystawa), 10.00-16.30 (pokazy),
sb. 10.00-14.00 (wystawa), 10.00-13.30
(pokazy) | bilety 14/12 zł, rodzinny
12 zł/os. | usługa przewodnicka
w jęz. polskim 50 zł
Grupy od 10 osób zwiedzanie po rezerwacji: 12 423 67 90,
[email protected] | bilety grupowe
12/10 zł (w cenie usługa przewodnicka)
› Szkło w Krakowie. Przemysł
i sztuka. 1931-1998 › Pokazy ręcznego
formowania szkła (stałe).
Glass and Ceramics Centre
Individual visitors: Mon-Fri 10am-6pm
(exhibition), 10am-4:30pm (shows), Sat
10am-2pm (exhibition), 10am-1:30pm
(shows) | tickets PLN 14/12, family
PLN 12 per person
Groups from 10 persons reservation required:
+48 12 423 67 90, [email protected] |
tickets PLN 12/10 per person
› Glass in Kraków. Industry and Art.
1931-1998 › Glass forming shows
(permanent).
MAŁOPOLSKI OGRÓD
SZTUKI / MAŁOPOLSKA
GARDEN OF ARTS
www.mos.art.pl
ul. Rajska 12
› Atelier Loegler Architekci. Przestrzenie do życia (do 20 kwietnia | pn.-pt.
11.00-19.00, sb., nd. 10.00-17.00)
› Prace wideo Bartka Leśniaka
(od 19 kwietnia | wt.-pt. 12.00­
‑19.00) › Radim Koros. Urban Quest
(od 29 kwietnia | pn.-nd. 11.00-16.00).
› Loegler Architects Studio. Spaces
for Living (to 20 April | Mon-Fri
11am-7pm, Sat, Sun 10am-5pm)
› Video works by Bartek Leśniak (from
19 April | Tue-Fri noon-7pm) › Radim
Koros. Urban Quest (from 29 April |
Mon-Sun 11am-4pm).
MIĘDZYNARODOWE
CENTRUM KULTURY
INTERNATIONAL CULTURAL
CENTRE
www.mck.krakow.pl
Rynek Główny 25 | tel. 12 424 28 16
wt.-nd. 10.00-18.00 | bilety 10/6 zł,
rodzinny 14 zł, wt., śr. 10.00-11.00 happy
hour 1 zł | na wystawy Ukraina. Czekając
na bohatera… oraz Majdan w obiektywie Jakuba Szymczuka wstęp wolny
› Ukraina. Czekając na bohatera.
Kostyrko, Rawski. Obrazy Wołodymyra Kostyrki i Jewhena Rawskiego
(do 3 kwietnia) › Majdan w obiektywie
Jakuba Szymczuka (do 3 kwietnia)
› Tempus fugit. O czasie i przemijaniu. Grafiki ze zbiorów Biblioteki
Naukowej PAU i PAN w Krakowie
(do 8 maja | nd. 12.00 » oprowadzanie w jęz. polskim w cenie biletu |
24.04 » Dzień Otwarty: 12.00, 14.00 »
oprowadzanie w jęz. polskim, 12.30 »
warsztaty dla dzieci, 16.00 » oprowadzanie w jęz. angielskim; wstęp
wolny).
Tue-Sun 10am-6pm | tickets PLN 10/6,
family PLN 14, Tue, Wed 10-11am happy
hour PLN 1 | to the exhibitions Ukraine.
Waiting for a Hero… and The Maidan
Through the Lens of Jakub Szymczuk
admission free
› Ukraine. Waiting for a Hero.
Kostyrko, Ravski. Paintings by Volodymyr Kostyrko and Yevhen Ravski
(to 3 April) › The Maidan Through
the Lens of Jakub Szymczuk
(to 3 April) › Tempus fugit. On Time
and Transience. Graphic art from
the collections of the Scientific
Library at the Polish Academy of Arts
and Sciences and Polish Academy
of Sciences (to 8 May | Sun 4pm »
guided tour in English in the ticket
price | 24.04 » Open Day: 4pm »
guided tour in English; admission
free).
NOWOHUCKIE CENTRUM
KULTURY / NOWA HUTA
CULTURAL CENTRE
www.nck.krakow.pl
al. Jana Pawła II 232 | tel. 12 644 02 66
wszystkie galerie pn.-nd. 8.00-20.00
all galleries Mon-Sun 8am-8pm
GALERIA CENTRUM
› Łąka. Wystawa prac pracowników,
doktorantów i studentów Wydziału
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie (do 8 kwietnia) › Adam
Brincken. Retrospektywa 1975-2015
(do 3 kwietnia) › Rzeźba – obiekt –
rysunek. Retrospektywa Jana Tutaja
(wernisaż 14 kwietnia, 18.00) › Tomasz
Tabisz. Grafika i malarstwo (wernisaż
14 kwietnia, 19.00).
› Meadow. Exhibition of works
by employees, PhD students and
students of the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts
in Kraków (to 8 April) › Adam
Brincken Retrospective 1975-2015
(to 3 April) › Sculpture – Object –
Drawing. Retrospective by Jan Tutaj
(opening 14 April, 6pm) › Tomasz
Tabisz. Graphic art and painting
(opening 14 April, 7pm).
FOTO-GALERIA
› Barwy Świata Przyrody 2016.
Doroczna wystawa Związku Polskich
Fotografów Przyrody – Okręg Krakowski (do 24 kwietnia).
› Colours of the Natural World 2016.
Annual exhibition of the Association
of Polish Nature Photographers,
Kraków Division (to 24 April).
GALERIA PODRÓŻNIKÓW
› Ada Wantuch. Mój Manhattan
(do 17 kwietnia).
› Ada Wantuch. My Manhattan
(to 17 April).
OPACTWO
OO. BENEDYKTYNÓW
BENEDICTINE ABBEY
www.kultura.benedyktyni.com
Tyniec, ul. Benedyktyńska 37
tel. 12 688 54 50
pn.-nd. 10.00-16.00 | bilety 7/5 zł
› Zabytki związane z historią tynieckiego opactwa › Benedyktyni. Jedność
Europy. Wystawa interaktywna
(stałe).
› Porta Fidei. Drzwi płockie. W Nowogrodzie Wielkim na Rusi. Fotogramy
ks. prof. Ryszarda Knapińskiego
(do 15 maja).
Mon-Sun 10am-4pm | tickets PLN 7/5
› Presentation about the history
of Benedictine monasticism in Tyniec
› Benedictine Monks. A Unity of Europe (permanent).
› Porta Fidei. Płock Doorway.
In Veliky Novgorod in Ruthenia.
Photograms by Fr. Prof. Ryszard
Knapiński (to 15 May).
Giovanni Battista Piranesi, Rzym, Zamek św. Anioła, z cyklu Le Antichità Romane, 1756, akwaforta, wł. Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAN
i PAU w Krakowie | wystawa Tempus fugit… w MCK
98 d WYSTAWY EXHIBITIONS
OŚRODEK KULTURY
IM. C.K. NORWIDA
C.K. NORWID CULTURAL
CENTRE
www.okn.edu.pl
os. Górali 5 | tel. 12 644 27 65
pn.-nd. 8.00-20.00
› Europa..., Europa. Transylwania.
Fotografie Barbary Radziszewskiej
(wernisaż 6 kwietnia, 18.00).
Mon-Sun 8am-8pm
› Europe..., Europe. Transylvania.
Photographs by Barbara Radziszewska (opening 6 April, 6pm).
PAŁAC SZTUKI
PALACE OF ART
www.palac-sztuki.krakow.pl
Galeria Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych | pl. Szczepański 4 |
tel. 12 422 66 16 | pn.-pt. 8.15-18.00,
sb., nd. 10.00-18.00 | bilety 10/5 zł
› Malarstwo Teresy Wallis-Joniak
(do odwołania) › Alicja Zmysłowska.
Fotografie psów (do 24 kwietnia).
Gallery of the Society of the Friends
of Fine Arts | Mon-Fri 8:15am-6pm,
Sat, Sun 10am-6pm | tickets PLN 10/5
› Paintings by Teresa WallisJoniak (until further notice) › Alicja
Zmysłowska. Photographs of dogs
(to 24 April).
ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK
KULTURY / ŚRÓDMIEJSKI
CULTURAL CENTRE
www.lamelli.com.pl
ul. Mikołajska 2 | pn.-pt. 11.00-17.00
Mon-Fri 11am-5pm
GALERIA LAMELLI
› Stowarzyszenie Plastyków
Ziemi Krakowskiej. Nasze miejsce
(do 7 kwietnia).
› Association of Kraków Artists. Our
Place (to 7 April).
EXHIBITIONS WYSTAWY d 99
MINI GALERIA
› Kraków – miasto, w którym żyję.
Malarstwo Renaty Kulig-Radziszewskiej (do 29 kwietnia).
› Kraków – the City Where I Live.
Paintings by Renata Kulig-Radziszewska (to 29 April).
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
REGIONAL PUBLIC LIBRARY
www.rajska.info
ul. Rajska 1 | tel. 12 632 20 98
pn.-śr., pt. 10.00-19.00, cz. 12.00-19.00,
sb. 10.00-14.00
› Sabina Smoleń. Przedmioty muzyczne (do 7 kwietnia) › Grzegorz Wnęk.
Obrazy (do 6 kwietnia) › Powstanie
krakowskie 1846 roku – ikonografia
i wspomnienia (do 8 kwietnia) › Bukowina – ludzie i miejsca. Fotografie
(do 5 maja).
Mon-Wed, Fri 10am-7pm, Thu noon7pm, Sat 10am-2pm
› Sabina Smoleń. Musical Objects
(to 7 April) › Grzegorz Wnęk. Paintings (to 6 April) › Kraków Uprising,
1846 – Iconography and Recollections (to 8 April) › Bukovina –
People and Locations. Photographs
(to 5 May).
Galerie KRAKÓW
Galleries KRAKÓW
404
ul. Stradomska 27/7
› KRAKERS, Aleksandra Nowakowska,
Karolina Jarzębak, Michał Sypień.
House of Mixed Emotions (wernisaż
22 kwietnia, 20.30 | do 24 kwietnia / opening 22 April, 8:30pm |
to 24 April).
ART AGENDA NOVA
GALERIA BB
GALERIA OPCJA
www.nova.art.pl
ul. Batorego 2 (II p. / 2nd floor) |
tel. 12 397 23 98 | pn.-pt. 10.00-18.00
› KRAKERS, Łukasz Surowiec. Zielnik
(wernisaż 22 kwietnia, 19.00).
Mon-Fri 10am-6pm
› KRAKERS, Łukasz Surowiec. Herbarium (opening 22 April, 7pm).
www.galeriabb.com
ul. Garbarska 24 | tel. 12 430 61 51
pn.-pt. 12.00-16.00 / Mon-Fri noon-4pm
› Alicja Patanowska. PLANT–A(k)CJA
(do 28 maja / to 28 May).
ul. Skałeczna 5 | wt.-pt. 12.00-16.00,
sb. 11.00-14.00
› 4. wymiar grafiki. Prace studentów
ASP we Wrocławiu (do 13 kwietnia).
Tue-Fri noon-4pm, Sat 11am-2pm
› 4th Dimension of Printmaking.
Works by students of the Academy of Art and Design in Wrocław
(to 13 April).
ul. Piłsudskiego 38
› KRAKERS, Marta Nawrot, Mateusz
Świderski, Jagoda Wójtowicz,
Agnieszka Żuchowicz, Anna Białek,
Piotr Madej, Andre Martins, Mariusz
Sołtysik, Bogdan Achimescu, Shaena
Neal, Jourdan Rahschulte, Dmitry
Strakovsky, Doreen Maloney. Halt
(wernisaż 24 kwietnia, 17.00 / opening
24 April, 5pm).
ART AS GALLERY
www.artasgallery.pl
ul. św. Tomasza 26 | tel. 799 292 055
pn.-pt. 10.00-18.00, sb. 11.00-15.00
› Śniadaniowo-owocowa martwa
natura dedykowana świętom Wielkiej
Nocy (1-21 kwietnia) › Grafika japońska (1-24 kwietnia).
Mon-Fri 10am-6pm, Sat 11am-3pm
› Breakfast and Fruit Still Life Dedicated to Easter (1-21 April) › Japanese
Graphic Art (1-24 April).
GALERIA F.A.I.T.
www.fait.pl
al. Słowackiego 58/5 | tel. 12 358 88 28
cz. 12.00-22.00 / Thu noon-10pm
› Marta Antoniak. Baccilus
(do 7 kwietnia / to 7 April).
CELLAR GALLERY
GALERIA I!
ul. Wielopole 12
› KRAKERS, Animal Symbolicum.
Wystawa zbiorowa / Collective exhibition (wernisaż 22 kwietnia, 21.30 |
do 24 kwietnia / opening 22 April,
9:30pm | to 24 April).
ul. Józefińska 21
› KRAKERS, Alek Janicki. Po/After
(wernisaż 23 kwietnia, 20.30 / opening 23 April, 8:30pm).
FRESZ GALLERY
www.olympiagaleria.pl
ul. Limanowskiego 24/4b |
tel. 603 223 008 | po umówieniu tel.
› Tomasz Vetulani, Katarzyna Kmita,
Małgorzata Samborska. Ręczna
robota (do 21 kwietnia) › KRAKERS,
Bogumił Książek. Dusza Duchampa
(wernisaż 23 kwietnia, 19.30).
open after prior appointment
› Tomasz Vetulani, Katarzyna Kmita,
Małgorzata Samborska. Hand-made
(to 21 April) › KRAKERS, Bogumił
Książek. Duchamp’s Spirit (opening
23 April, 7:30pm).
ul. Karmelicka 18
› KRAKERS, Martyna Borowiecka,
Olga Pawłowska, Dawid Polony,
Michał Cygan, Szymon Szelc, Anna
Jarzymowska, Veronika Moshnikova,
Norbert Trzeciak, Ewa Kvet, Joanna
Kaczor, Gerard Carruthers. Fresz
Moduł (wernisaż 22 kwietnia, 19.00 /
opening 22 April, 7pm).
GALERIA OLYMPIA
GALERIA POD BARANAMI
Rynek Główny 27 | tel. 784 412 844
› KRAKERS Damian Bąk, Patryk
Hadas, Jerzy Rainski. Skąd? Dokąd?
/ Where from? Where to? (wernisaż
24 kwietnia, 19.00 / opening 24 April,
7pm).
GALERIA POTENCJA
ul. Romanowicza 4/601 (VI p. / 6th floor)
› KRAKERS, Karolina Jabłońska,
Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek.
Interstelaż (wernisaż 23 kwietnia,
19.00 | do 29 kwietnia / opening
23 April, 7pm | to 29 April).
GALERIA PRZY
SŁAWKOWSKIEJ
ul. Sławkowska 12 | tel. 500 510 889
pn.-pt. 12.00-18.00, sb. 11.00-16.00
› Stanisław Chomiczewski. Malarstwo
(do 15 kwietnia).
Mon-Fri noon-6pm, Sat 11am-4pm
› Stanisław Chomiczewski. Painting
(to 15 April).
GALERIA SZARA
KAMIENICA
Rynek Główny 6
› KRAKERS, Magdalena Chojnowska,
Magdalena Hoffa, Anna Jabłońska,
Urszula Kluz-Knopek, Anna Róża
Kołacka, Paweł Korbus, Izabela
Liżewska, Małgorzata Łojko, Barbara
Łukasik, Izabela Maciejewska, Dawid
Morszewski, Dobrosława Nowak,
Marta Ostajewska, Liliana Piskorska,
Kaja Rata, Patryk Różycki, Paweł Stasiewicz, Paulina Stasik, Maja Staśko,
Krzysztof Wosik. Wszystko co ludzkie
jest mi obce / Everything Human Is
Alien to Me (wernisaż 24 kwietnia,
19.00 / opening 24 April, 7pm).
GALERIA-SZWALNIA
ul. Romanowicza 4
pn.-pt. 14.00-18.00 / Mon-Fri 2-6pm
› KRAKERS, Martyna Kielesińska, Gloria Avgust. Satyna / Satin (wernisaż
23 kwietnia, 19.00 / opening 23 April,
7pm).
GALERIA TRZECIE OKO
ul. Bocheńska 5/2
› KRAKERS, Grzegorz Kłeczek. Każdy
ma swoje Kilimandżaro (wernisaż
23 kwietnia, 17.00).
› KRAKERS, Grzegorz Kłeczek. Everyone Has His Kilimanjaro (opening
23 April, 5pm).
GALERIA ZALUBOWSKI
ul. Kącik 9
› KRAKERS, Piotr Marzec. Czas
kołowy / Cyclical Time (wernisaż
22 kwietnia, 18.00 / opening 22 April,
6:00pm).
MESSIER42
www.currentart.space
ul. Basztowa 4/1 | tel. 795 512 279
pn.-cz. 10.00-20.00, pt. 16.00-21.00,
sb. 12.00-18.00
› Marcin Kowalik. Malarstwo (wernisaż 2 kwietnia, 19.00 | do 23 kwietnia)
› KRAKERS, Eliad Oroth. będzie/pojawia się/jest/zanika/było/pozostało?
100 d WYSTAWY EXHIBITIONS
(wernisaż 22 kwietnia, 18.30) › Ewa
Pasternak-Kapera. The Odd Garden.
Kolaże (wernisaż 30 kwietnia, 19.00).
Mon-Thu 10am-8pm, Fri 4-9pm, Sat
noon-6pm
› Marcin Kowalik. Painting (opening
2 April, 7pm | to 23 April) › KRAKERS,
Eliad Oroth. it will be/it appears/it
is is/it is is disappearing/it was/it
stayed? (opening 22 April, 6:30pm)
› Ewa Pasternak-Kapera. The Odd
Garden. Collages (opening 30 April,
7pm).
MIĘDZYNARODOWE
CENTRUM SZTUK
GRAFICZNYCH
INTERNATIONAL CENTRE
FOR GRAPHIC ARTS
www.triennial.cracow.pl
Rynek Główny 29 (II p. / 2nd floor) |
tel. 12 422 19 03 | pn.-pt. 11.00-16.00
› Coraz ciaśniej w naszej klatce.
Prace artystów z Wydziału Grafiki
i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu
(do 6 kwietnia) › Grafika i ekologia.
Wystawa Katedry Grafiki Wydziału
Sztuki Akademii im. J. Długosza
w Częstochowie (wernisaż 14 kwietnia,
18.00).
Mon-Fri 11am-4pm
› Our Cage is Getting More Crowded.
Works by artists from the Faculty
of Graphic Arts and the Media Art
at the Academy of Art and Design
in Wrocław (to 6 April) › Printmaking and Ecology. Exhibition
of works created at the Studio
of Printmaking at the Faculty of Art
Education at the J. Długosz University
in Częstochowa (opening 14 April,
6pm).
ONAMATO
ul. Bracka 7/4 | tel. 534 662 628
EXHIBITIONS WYSTAWY d 101
po umówieniu tel. / open after prior
appointment
› Magdalena Chmielek, Magdalena Gawlik-Łęcka. Pomiędzy /
Between (do 8 kwietnia / to 8 April)
› KRAKERS, Ola Dyras. Cracow drone
(wernisaż 24 kwietnia, 18.00 / opening
24 April, 6pm).
RAVEN
www.raven.krakow.pl
ul. Brzozowa 7 | tel. 12 431 11 29
pn.-pt. 11.00-18.00, sb. 11.00-15.00
Mon-Fri 11am-6pm, Sat 11am-3pm
› KRAKERS, Joanna Karpowicz.
Anubis (wernisaż 23 kwietnia, 17.30 /
opening 23 April, 5:30pm).
STARMACH GALLERY
www.starmach.com.pl
ul. Węgierska 5 | tel. 12 656 49 15
pn.-pt. 11.00-18.00 / Mon-Fri 11am-6pm
› 1948: Zofia Gutkowska, Jadwiga
Maziarska, Katarzyna Kobro, Jerzy
Nowosielski, Karol Pustelnik, Judyta
Sobel, Jonasz Stern, Władysław
Strzemiński, Andrzej Wróblewski
(do 30 kwietnia / to 30 April).
THE GREENROOM
ul. Podzamcze 26/5
› KRAKERS, Justyna Gryglewicz, Kinga Lubowiecka. Deja – vu (wernisaż
22 kwietnia, 19.30 | do 24 kwietnia / opening 22 April, 7:30pm |
to 24 April).
ZDERZAK
www.zderzak.pl
ul. Floriańska 3 | tel. 12 429 67 43
wt.-sb. 12.00-17.00
› Apteka leków gotowych. Wystawa
zbiorowa (od 2 kwietnia).
Tue-Sat noon-5pm
› Pharmacy of Ready Medicines.
Collective exhibition (from 2 April).
Inne KRAKÓW
Other KRAKÓW
ARISTOI
ul. Sołtyka 9/2
› KRAKERS, Marta Sala. Ścinki.
Rozproszenie / Clippings. Dispersion
(wernisaż 22 kwietnia, 21.00 / opening
22 April, 9pm).
ATELIER IWONA
SIWEK-FRONT
ul. Wiślna 8 (I p. / 1st floor)
› KRAKERS, Iwona Siwek-Front. Inna
miłość (wernisaż 24 kwietnia, 17.30).
› KRAKERS, Iwona Siwek-Front. Other
Love (opening 24 April, 5:30pm).
FORUM PRZESTRZENIE
www.forumprzestrzenie.com
ul. Konopnickiej 28 | tel. 515 544 097
› Brodziak. Wystawa fotografii
Szymona Brodziaka (wernisaż
16 kwietnia, 19.00).
› Brodziak. Exhibition of photographs
by Szymon Brodziak (opening
16 April, 7pm).
FUNDACJA NOŚNA
ul. Dolnych Młynów 10
› KRAKERS, Igor Ponosov. Life of Banner (wernisaż 24 kwietnia, 19.30 /
opening 24 April, 7:30pm).
GALERIA ŁAZIENKA
ul. Basztowa 4/1
› KRAKERS, Mikołaj Tkacz w Łazience
(wernisaż 24 kwietnia, 20.00 / opening 24 April, 8pm).
HENRYK
ul. Wrzesińska 4/1
› KRAKERS, Michał Soja. 24/7 (wernisaż 23 kwietnia, 18.00 | do 27 kwietnia
/ opening 23 April, 6pm | to 27 April).
KSIĘGARNIA
ul. Józefińska 9
› KRAKERS, Archiwum. Wystawa
zbiorowa (wernisaż 23 kwietnia,
20.00).
› KRAKERS, Archive. Collective exhibition (opening 23 April, 8pm).
MAGAZYN KULTURY
ul. Józefa 17 (wejście przez Kolanko
No 6)
› Preteksty. Malarstwo Lidii Domagały (wernisaż 1 kwietnia, 18.00).
› Pretexts. Paintings by Lidia
Domagała (opening 1 April, 6pm).
PIWNICA POD BARANAMI
www.piwnicapodbaranami.pl
Rynek Główny 27
› Wycinanki czasu. Rysunki tuszem
Joanny Krajewskiej (do 17 kwietnia).
› Cut-outs of Time. Ink drawings
by Joanna Krajewska (to 17 April).
PROJEKT ETER
TBA
› KRAKERS, Bartosz Czarnecki,
Michał Sroka. Work in Progress
(wernisaż 22 kwietnia, 17.30 |
do 24 kwietnia / opening 22 April,
5:30pm | to 24 April).
GRUPA ARTYSTYCZNA KEKS
ul. Długa 72
› KRAKERS, Grupa Artystyczna KEKS:
Aleksandra Korzonek, Dominika Lenda, Mikołaj Hartman, Martyna Lipus,
Milena Śmiech, Wojciech Bukowski,
Kajetan Warisch, Anna Gruszkowska.
Figury / Figures (wernisaż 22 kwietnia, 18.00 | do 24 kwietnia / opening
22 April, 6pm | to 24 April).
SM DĘBNIKI
ul. Bałuckiego 5c
› KRAKERS, Gabriela Baka, Wojciech
Bukowski, Zula Jura, Paweł Krzywdziak, Magda Lazar, Marta Niedbał,
Marcin Pazera, Johannes Vogl.
Motion vs Rest (wernisaż 22 kwietnia,
20.00 / opening 22 April, 8pm).
SZKOŁA HAFTU ZŁOTE
RĄCZKI
®
ul. Szlak 26/20
› KRAKERS, Sklep u Tymona /
Tymon’s Shop (otwarcie 24 kwietnia,
15.00 / opening 24 April, 3pm
ŚLĄSKI DOM AUKCYJNY
ul. Karmelicka 48 | wt.-pt. 11.00-17.00
› Od Malczewskiego do Szancenbacha. Malarstwo (do 29 kwietnia).
Tue-Fri 11am-5pm
› From Malczewski to Szancenbach.
Painting (to 29 April).
od / from
16.04.2016
FORUM PRZESTRZENIE
ul. Konopnickiej 28
WIDNA
ul. Grzegórzecka 31
› KRAKERS, Michał Bratko, Kornel
Janczy, Ernest Ogórek, Dominik Stanisławski. Opór materii / The Resistance of Matter (wernisaż 22 kwietnia,
21.00 / opening 22 April, 9pm).
Kraków
Sponsor
Partner
Organizator / Organizer
102 d WYSTAWY EXHIBITIONS
EXHIBITIONS WYSTAWY d 103
Galerie MECENAT MIASTA KRAKOWA
Galleries UNDER THE PATRONAGE OF THE CITY OF KRAKÓW
ARTEMIS
www.artemis.art.pl
ul. Poselska 15 | tel. 12 422 03 94
wt.-pt. 11.00-18.00, sb. 11.00-14.00
Sztuka współczesna: malarstwo, grafika,
rzeźba, fotografia
› Katarzyna Karpowicz. Genius loci.
Malarstwo (wernisaż 14 kwietnia,
18.00 | 24.04 18.30 » KRAKERS).
Tue-Fri 11am-6pm, Sat 11am-2pm
Contemporary art: painting, graphic art,
sculpture, photography
› Katarzyna Karpowicz. Genius loci.
Painting (opening 14 April, 6pm |
24.04 6:30pm » KRAKERS).
ATTIS
www.galeria-attis.pl
ul. Starowiślna 14 | tel. 12 421 81 90
pn.-pt. 10.00-18.00
Malarstwo polskie XX i XXI w.
› KRAKERS, Anna Kruszak. Mapy
światła – Kraków i jego dzielnice
(wernisaż 23 kwietnia, 18.30).
Mon-Fri 10am-6pm
Polish painting of 20th and 21st
centuries
› KRAKERS, Anna Kruszak. Maps
of Light – Kraków and its Districts
(opening 23 April, 6:30pm).
BIELEC DOM FOTOGRAFII
I MALARSTWA
www.bielec.art.pl
pl. Inwalidów 6 | tel. 12 633 00 89
pn.-pt. 11.00-18.00, sb. 11.00-14.00
Galeria sztuki i studio fotograficzne
Mon-Fri 11am-6pm, Sat 11am-2pm
Gallery of art and photography studio
GALERIA AUTORSKA
ANDRZEJA MLECZKI
www.mleczko.pl
ul. św. Jana 14 | tel. 12 421 71 04
pn.-nd. 10.00-18.00
Mon-Sun 10am-6pm
GALERIA AUTORSKA
MARIANA GOŁOGÓRSKIEGO
www.gologorski.com
ul. Grodzka 29 | tel. 12 421 44 19
wt.-pt. 12.00-14.00, 15.00-18.00,
sb. 12.00-16.00
Katarzyna Karpowicz, Podróż I | wystawa Genius loci w Galerii Artemis
› KRAKERS, Anna Sadowska. Powrót
po śladach (wernisaż 24 kwietnia,
19.30).
Mon-Fri 11am-6pm, Sat 11am-3pm
Contemporary graphic art and drawing
› KRAKERS, Anna Sadowska. Retracing Steps (opening 24 April, 7:30pm).
Współczesne polskie malarstwo, rzeźba,
rysunek, ceramika
› Macbeth. Wystawa Andrzeja
Prokopa. Zdjęcia Bartka Szumilaka
(do 12 kwietnia).
Tue-Fri noon-2pm, 3-6pm,
Sat noon-4pm
Polish contemporary painting, sculpture, drawing, ceramics
› Macbeth. Exhibition by Andrzej
Prokop. Photographs by Bartek
Szumilak (to 12 April).
ZPAF GALLERY
GALERIA DYLĄG
www.dylag.pl
ul. św. Tomasza 22/12 | tel. 12 431 25 21
pn.-pt. 12.00-18.00, sb. 11.00-14.00
Sztuka polska XX w. (głównie lat 50.
i 60.): malarstwo, rysunek, grafika,
fotografia, rzeźba
Mon-Fri noon-6pm, Sat 11am-2pm
Polish art of the 20th c. (1950s, 1960s):
painting, drawing, graphic art, photo­
graphy, sculpture
GALERIA FOTOGRAFII
www.galeriafotografii.eu
ul. św. Tomasza 22 | tel. 12 429 17 06
pn.-pt. 12.00-18.00, sb. 11.00-14.00
Współczesna fotografia artystyczna
Mon-Fri noon-6pm, Sat 11am-2pm
Contemporary artistic photography
Anna Sadowska, Po śladach I, 2015, wklęsłodruk | wystawa Powrót po śladach
w Jan Fejkiel Gallery
GALERIA LABIRYNT NO 2
GALERIA SZALOM
ul. Brzozowa 9/1 | tel. 501 123 739
Polska sztuka współczesna
Polish contemporary art
ul. Józefa 16 | tel. 12 292 32 70
wt.-pt. 12.00-17.00, sb., nd. 11.00-15.00
Współczesna sztuka polska i żydowska,
judaica
› Kraków bliżej morza. Malarstwo
Marka Wróbla (wernisaż 7 kwietnia,
18.00).
Tue-Fri noon-5pm, Sat, Sun 11am-3pm
Polish and Jewish contemporary art,
judaica
› Kraków Closer to the Sea. Paintings
by Marek Wróbel (opening 7 April,
6pm).
GALERIA STAŃCZYK
www.idn.org.pl/fson
ul. Królewska 94 | tel. 12 636 85 84
pn.-pt. 11.00-17.00
Galeria Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych
Mon-Fri 11am-5pm
Gallery of the Foundation of Disabled
People’s Art
Marek Wróbel | wystawa Kraków bliżej
morza w Galerii Szalom
GALERIA TERANGA
www.teranga.bazarek.pl
ul. Kalwaryjska 48 | tel. 12 656 71 87
pn.-pt. 10.30-18.00, sb. 10.30-14.00
Centrum Kultury i Sztuki Afrykańskiej
Mon-Fri 10:30am-6pm, Sat
10:30am-2pm
Centre of African Culture and Art
JAN FEJKIEL GALLERY
www.fejkielgallery.com
ul. Sławkowska 14 | tel. 12 429 15 53
pn.-pt. 11.00-18.00, sb. 11.00-15.00
Współczesna grafika i rysunek
www.zpafgallery.pl
ul. św. Tomasza 24 | tel. 502 577 868
cz.-nd. 12.00-18.00
Galeria Związku Polskich Artystów
Fotografików
› Tomasz Liboska, Michał Solarski. Postrzyżyny (do 3 kwietnia)
› KRAKERS, Monika Niwelińska. Inne
entropie (wernisaż 8 kwietnia, 19.00 |
finisaż 24 kwietnia, 20.30).
Thu-Sun noon-6pm
Gallery of the Association of Polish Art
Photographers
› Tomasz Liboska, Michał Solarski.
Cut It Short (to 3 April) › KRAKERS,
Monika Niwelińska. Other Entropies
(opening 8 April, 7pm | finissage
24 April, 8:30pm).
Monika Niwelińska, Inne entropie | wystawa
w ZPAF Gallery
104 d WYSTAWY EXHIBITIONS
Muzea i galerie MAŁOPOLSKA
Museums and Galleries MAŁOPOLSKA
BOCHNIA 35 km
KOPALNIA SOLI BOCHNIA
BOCHNIA SALT MINE
www.kopalnia-bochnia.pl
ul. Campi 15 | tel. 14 615 24 60
Zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem!
Guided tours only!
ZWIEDZANIE KOPALNI
VISITING THE MINE
Turyści indywidualni: jęz. polski pn.-pt. 9.30, 12.00, 13.00 (dla osób niepełnosprawnych), 15.30, sb., nd. 10.15-16.15
co godzinę, 13.00 (dla osób niepełnosprawnych) | bilety 45/32 zł, rodzinny
(2+2) 115 zł; jęz. angielski pn.-nd. 15.00 |
bilety 70/50 zł | dodatkowy przewodnik
w jęz. polskim 120 zł, w jęz. angielskim,
niemieckim, rosyjskim 170 zł.
Grupy (od 15 osób, wymagana rezerwacja): pn.-pt. 8.00-18.00, sb., nd. 9.00­
‑16.00 | bilety 40/30 zł, szkolny 26 zł.
› Trasa turystyczna (2,5 h): przejażdżka kolejką, kaplice św. Kingi i Passionis, komora Kieratowa, stajnia,
wystawa rzeźb solnych, urządzenia
górnicze i komory poeksploatacyjne
położone 230 m pod ziemią | opcjonalnie przeprawa łodziami (po rezerwacji | bilety 12 zł).
Individual visitors: in Polish Mon-Fri
9:30am, noon, 1pm (tour for the disabled), 3:30pm, Sat, Sun 10:15am-4:15pm
every hour, 1pm (tour for the disabled) |
tickets PLN 45/32; in English Mon-Sun
3pm | tickets PLN 70/50 | additional
service for guided tours in English, German, Russian PLN 170.
Groups (from 15 people, reservation
required): Mon-Fri 8am-6pm, Sat, Sun
9am-4pm | tickets PLN 40/30.
› Permanent tourist route (2.5h):
a ride with a narrow gauge railway,
Blessed Kinga’s and Passionis Chapels, Kieratowa Chamber, stable, salt
sculptures, mining equipment and
historic excavation rooms, located
230 m underground | optional boat
trips on subterranean lakes (with
a prior reservation | tickets PLN 12).
TRASA HISTORYCZNA
„WYPRAWA W STARE GÓRY”
THE HISTORICAL TRAIL
“A TRIP TO OLD MOUNTAINS”
Zwiedzanie po wcześniejszej rezerwacji
(min. 7 dni wcześniej) | bilety 400 zł/grupa 1-5 os., każda kolejna osoba 80 zł |
grupy do 15 osób
› Licząca 3 km trasa wiedzie wąskimi
korytarzami, schodami i przedziałami
drabinowymi przez cztery poziomy
najstarszej części kopalni (70-176 m
głębokości).
Visits by prior arrangement (min. 7 days
ahead) | tickets PLN 400/group of 1-5
people, each additional person PLN 80 |
maximum group number: 15 people
› The 3 km long trail leads along
narrow corridors, up and down staircases, and ladder partitions over four
levels of the oldest part of the mine
(70-176 metres deep).
OŚWIĘCIM 70 km
AUSCHWITZ-BIRKENAU.
MIEJSCE PAMIĘCI
I MUZEUM
MEMORIAL AND MUSEUM
www.auschwitz.org
ul. Więźniów Oświęcimia 20
tel. 33 844 81 00, 33 844 80 99
pn.-nd. 8.00-18.00 | wstęp wolny
dla zwiedzających bez przewodnika | zalecana rezerwacja online kart
wstępu dla wszystkich zwiedzających:
visit.auschwitz.org
Zwiedzanie obozu Auschwitz I w godzinach 10.00-15.00 wyłącznie z przewodnikiem (ok. 4 h | zwiedzanie obejmuje
obozy Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau z przewodnikiem, wypożyczenie
zestawu słuchawkowego oraz przejazd
autobusem): jęz. polski (25/20 zł)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 |
w jęz. obcych (40/30 zł): jęz. angielski
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30;
jęz. niemiecki 10.30, 12.00, 13.30;
jęz. francuski 10.00, 13.00; jęz. włoski
10.15, 11.45, 13.15; jęz. hiszpański 10.45,
12.15, 14.45; jęz. rosyjski 11.00.
Obóz Auschwitz II-Birkenau dostępny
także bez przewodnika, między obozami
Auschwitz I i Auschwitz II kursuje
bezpłatny autobus.
Niepolecane jest zwiedzanie przez
dzieci do 14 lat.
Mon-Sun 8am-6pm | admission free
for individual visitors without a guide |
recommended ticket online reservation
for all visitors: visit.auschwitz.org
Visiting the Auschwitz I camp between
10am and 3pm only with a guide (approx. 4 hours | tickets PLN 40/30 | fee
includes a visit to the Auschwitz I and
Auschwitz II-Birkenau sites with a guide,
headphone rental and transportation to and from Birkenau): in English
10:30am, 11:30am, 12:30pm, 1:30pm,
2:30pm, 3:30pm; in German 10:30am,
noon, 1:30pm; in French 10am, 1pm;
in Italian 10:15am, 11:45am, 1:15pm;
in Spanish 10:45am, 12:15pm, 2:45pm;
in Russian 11am.
The Auschwitz II-Birkenau camp can
also be visited independently, accessible
from Auschwitz I by a free shuttle bus.
Visits by children under the age of 14
are not recommended.
PAMIĘTASZ?
106 d WYSTAWY EXHIBITIONS
EXHIBITIONS WYSTAWY d 107
WIELICZKA 10 km
10:15am | tickets PLN 84/64, family
PLN 232.
Groups make a prior arrangement for
a guided tour by phone, e-mail or fax.
The route is available for tourists over
10 years of age. It is necessary to arrive at least 15 min. prior to the start
of the tour.
KOPALNIA SOLI WIELICZKA
WIELICZKA SALT MINE
www.kopalnia.pl
Zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem!
Guided tours only!
MUZEUM ŻUP
KRAKOWSKICH WIELICZKA
KRAKÓW SALTWORKS
MUSEUM WIELICZKA
TRASA TURYSTYCZNA
TOURIST ROUTE
ul. Daniłowicza 10 |
tel. 12 278 73 02, 12 278 73 66,
fax 12 278 73 33, e-mail:
[email protected] | zwiedzanie
i kasy: pn.-nd. 7.30-19.30* (*zamknięcie kas i ostatnie zejście turystów
do kopalni)
Turyści indywidualni: grupa polskojęzyczna rusza, gdy zbierze się ok. 35
osób | bilety 55/39 zł, rodzinny 149 zł;
jęz. angielski 9.00-17.00 co godzinę,
10.00-13.00 co pół godziny; jęz. niemiecki 10.45, 16.10; jęz. francuski 10.15,
12.05, 15.15; jęz. włoski 9.45, 13.10;
jęz. hiszpański 16.20; jęz. rosyjski 11.10,
14.10, 16.15 | bilety 84/64 zł, rodzinny
232 zł | bilet obejmuje także zwiedzanie
ekspozycji podziemnej Muzeum Żup
Krakowskich Wieliczka.
Grupy dokonują rezerwacji telefonicznie, e-mailem lub faksem |
bilety 50/33 zł + usługa przewodnicka:
jęz. polski 170 zł, jęz. obcy 250 zł.
Visits and ticket offices: Mon-Sun
7:30am-7:30pm* (*closing time
of the ticket offices and the last tour)
Individual tourists: a tour with Polishspeaking guide starts when a group
of 35 people forms | PLN 55/39, family
PLN 149 | or join tours: in English 9am5pm every hour, 10am-1pm every 30
minutes; in German 10:45am, 4:10pm;
in French 10:15am, 12:05pm, 3:15pm;
in Italian 9:45, 1:10pm; in Spanish
4:20pm; in Russian 11:10am, 2:10pm,
4:15pm | tickets PLN 84/64, family PLN 232 | the ticket also includes
entry to the underground exhibition
www.muzeum.wieliczka.pl
ZAMEK ŻUPNY
SALTWORKS CASTLE
Kopalnia Soli Wieliczka, kaplica św. Kingi,
ołtarz główny, fot. arch. kopalni
of the Kraków Saltworks Museum
Wieliczka.
Groups make a prior arrangement
for a guided tour by phone, by e-mail
or by fax | tickets PLN 50/33 + hiring
a guide PLN 250.
TRASA GÓRNICZA
MINERS’ ROUTE
ul. Sikorskiego 9 | tel. 12 278 75 70,
fax 12 278 75 74, e-mail:
[email protected] |
pn.-nd. 9.30-18.00
Turyści indywidualni: jęz. polski
pn.-nd. 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 |
bilety 55/39 zł, rodzinny 149 zł, szkolny
26 zł; jęz. angielski pn.-nd. 11.00,
13.00, 16.00; jęz. rosyjski sb., nd. 10.15 |
bilety 84/64 zł, rodzinny 232 zł.
Grupy dokonują rezerwacji telefonicznie,
e-mailem lub faksem.
Trasa jest dostępna dla osób od 10. roku
życia, zgłoszenia co najmniej 15 min
przed planowanym rozpoczęciem
wycieczki.
Mon-Sun 9:30am-6pm
Individual tourists: in English Mon-Sun
11am, 1pm, 4pm; in Russian Sat, Sun
ul. Zamkowa 8 | tel. 12 289 16 00
wt.-nd. 8.30-15.30 | bilety 4/3 zł,
rodzinny 10 zł, dodatkowy przewodnik
35 zł, w sb. wstęp wolny
› Zespół zamkowy wpisany na Listę
UNESCO › Ekspozycja archeologiczna
i historyczna prezentująca dzieje
miasta › Solniczki – małe arcydzieła
sztuki (stałe).
› Europejskie malarstwo XIX-XX wieku (do odwołania) › Władysław Skoczylas (1883-1934) (od 13 kwietnia) |
patrz s. 32.
Tue-Sun 8:30am-3:30pm |
tickets PLN 4/3, family PLN 10, visiting
with a guide PLN 35, admission free
on Sat
› Castle complex added to the
UNESCO World Heritage List › An
archaeology and history exhibition
describing the city’s background
› Salt Cellars – Small Masterpieces
(permanent).
› European Painting of the 19th and
20th Centuries (until further notice)
› Władysław Skoczylas (1883-1934)
(from 12 April) | see p. 32.
EKSPOZYCJA PODZIEMNA
W KOPALNI SOLI
UNDERGROUND EXHIBITION
IN THE SALT MINE
ul. Daniłowicza 10 | na III poziomie kopalni (135 m pod ziemią) | pn.-nd. 7.30­
‑19.30, zwiedzanie łącznie z Trasą
turystyczną | rezerwacja: 12 278 58 49 |
patrz także: Kopalnia Soli Wieliczka
› Róg Bractwa Kopaczy z 1534 r. –
symbol bogactwa dawnej kopalni,
najstarszy obraz odkryty w kopalni
(Anioł Stróż z 1691 r.), kierat polski
(XVII w.), model prahistorycznej
warzelni, makieta XVII-wiecznej
Wieliczki oraz multimedialna kaplica
św. Jana Pawła II (stała).
› Podziemne wybuchy. Technika strzałowa w górnictwie
(do 26 kwietnia).
Located on the level 3 of the mine
(135 m underground) | Mon-Sun
7:30am-7:30pm, visits included
in the Salt Mine Tourist Route | booking:
+48 12 278 58 49 | see also: Wieliczka
Salt Mine
› The horn of the Kopacze Fraternity
from 1534, a symbol of the riches
of the old mine; the oldest painting
discovered in the mine (Guardian
Angel from 1691); the Polish treadmill
(17th century); a model of an ancient
saltworks; a model of Wieliczka
as it appeared in the 17th century;
multimedia St John Paul II Chapel
(permanent).
› Underground Explosions. Blasting
Technologies in Mining (to 26 April).
108 d RESTAURACJE RESTAURANTS
RESTAURANTS RESTAURACJE d 109
Kuchnia polska
Kuchnia śródziemnomorska
Polish Cuisine
Mediterranean Cuisine
BIAŁA RÓŻA
POD ANIOŁAMI
AQUA E VINO
DESTINO
www.restauracjabialaroza.pl
ul. Straszewskiego 16 | tel. 12 421 51 90
www.podaniolami.pl
ul. Grodzka 35 | tel. 12 421 39 99
www.aquaevino.pl
ul. Wiślna 5/10 | tel. 12 421 25 67
www.restauracjadestino.com
ul. św. Jana 8 | tel. 12 421 04 90
BOMBONIERKA
POD BARANEM
CAWA
FARINA
www.restauracja-bombonierka.pl
ul. Meiselsa 24 | tel. 12 422 03 41
www.podbaranem.com
ul. św. Gertrudy 21 | tel. 12 429 40 22
www.cawacafe.pl
ul. Nadwiślańska 1 | tel. 12 656 74 56
www.farina.com.pl
ul. św. Marka 16 | tel. 12 422 16 80
COPERNICUS
POD NOSEM
CORSE
IL CALZONE
www.copernicus.hotel.com.pl
ul. Kanonicza 16 | tel. 12 424 34 21
www.kanonicza22.com
ul. Kanonicza 22 | tel. 12 376 00 14
www.corserestaurant.pl
ul. Poselska 24 | tel. 12 421 62 73
www.ilcalzone.pl
ul. Starowiślna 15a | tel. 12 429 51 41
GOŚCINNA CHATA
POD RÓŻĄ
CYRANO DE BERGERAC
RISTORANTE AMARONE
www.karczma-goscinna-chata.pl
ul. Sławkowska 10 | tel. 12 423 76 76
www.podroza.hotel.com.pl
ul. Floriańska 14 | tel. 12 424 33 81
www.cyranodebergerac.com.pl
ul. Sławkowska 26 | tel. 12 411 72 88
www.podroza.hotel.com.pl
ul. Floriańska 14 | tel. 12 424 33 81
HAWEŁKA
RUBINSTEIN
DA PIETRO
WŁOSKA
www.hawelka.pl
Rynek Główny 34 | tel. 12 422 06 31
www.rubinstein.pl
ul. Szeroka 10 | tel. 12 384 00 00
www.dapietro.pl
Rynek Główny 19 | tel. 12 422 32 79
www.sukiennicza8.pl
ul. Sukiennicza 8 | tel. 500 849 900
INTROLIGATORNIA
SMAKU
RZEŹNIA – RIBS ON FIRE
DEL PAPÁ
ZAKŁADKA
www.restauracjarzeznia.pl
ul. Bożego Ciała 14 | tel. 12 430 62 96
www.delpapa.pl
ul. św. Tomasza 6 | tel. 12 421 83 43
www.zakladkabistro.pl
ul. Józefińska 2 | tel. 12 442 74 42
www.introligatorniasmaku.pl
ul. Józefa 20 | tel. 661 116 351
JAREMA
www.jarema.pl
pl. Matejki 5 | tel. 12 429 36 69
KOGEL MOGEL
www.kogel-mogel.pl
ul. Sienna 12 | tel. 12 426 49 68
MIÓD MALINA
www.miodmalina.pl
ul. Grodzka 40 | tel. 12 430 04 11
MORSKIE OKO
www.morskieoko.krakow.pl
pl. Szczepański 8 | tel. 12 431 24 23
SZARA
www.szara.pl
Rynek Główny 6 | tel. 12 421 66 69
Kuchnia japońska
TRZY RYBKI
Japanese Cuisine
www.stary.hotel.com.pl
ul. Szczepańska 5 | tel. 12 384 08 06
EDO FUSION
MUSSO.SUSHI
WESELE
www.edofusion.pl
ul. Miodowa 8 | tel. 12 426 24 24
www.weselerestauracja.pl
Rynek Główny 10 | tel. 12 422 74 60
EDO SUSHI
www.mussosushi.pl
ul. Zwierzyniecka 23 | tel. 500 117 915
ul. Sukiennicza 8 | tel. 515 900 959
WIERZYNEK
www.edosushi.pl
ul. Bożego Ciała 3 | tel. 12 422 24 24
www.wierzynek.com.pl
Rynek Główny 15 | tel. 12 424 96 00
Odkrywamy kolejny urok
Krakowa…
Krakowskie Podgórze
tuż przy kładce Bernatce!
Ślimakarnia...
Miejsce niezwykłe...
SAKANA
www.sakana.pl
ul. św. Gertrudy 7 | tel. 12 429 30 86
ZEN
www.zensushi.pl
ul. św. Tomasza 29 | tel. 12 426 55 55
Kraków, ul. Grodzka 40
tel. +48 12 430 04 11, www.miodmalina.pl
OUR MENU IS AVAILABLE
IN THE BRAILLE ALPHABET
ul. Nadwiślańska 1
tel. +48 12 / 656 74 56
www.cawacafe.pl
110 d RESTAURACJE RESTAURANTS
Kuchnia wegetariańska
NOVA KROVA
Vegetarian Cuisine
POD NORENAMI
GLONOJAD
KARMA
pl. Matejki 2 | tel. 12 346 16 77
ul. Krupnicza 12 | tel. 662 387 281
GREEN DAY
MOMO
ul. Mikołajska 14 | tel. 12 431 10 27
ul. Dietla 49 | tel. 609 685 775
Inne
ALCHEMIA OD KUCHNI
KONFEDERACKA 4
www.odkuchni.com
ul. Estery 5 | tel. 882 044 299
kuchnia międzynarodowa
international cuisine
ul. Konfederacka 4 | tel. 535 106 004
wine & snacks
MANZANA
ul. Stolarska 8 | tel. 662 569 460
tapas bar
www.manzanarestaurant.com
ul. Miodowa 11 | tel. 12 422 22 77
kuchnia latynoska
Latin American cuisine
APERITIF
No 7 RESTAURANT
www.aperitif.com.pl
ul. Sienna 9 | tel. 12 432 33 33
kuchnia fusion
fusion cuisine
www.restaurant.number7.pl
Rynek Główny 7 | tel. 12 422 56 77
kuchnia polska i europejska
Polish and European cuisine
BAR A WINO
OGNIEM I MIECZEM
www.facebook.com/BARaWINO
ul. Mostowa 1 | tel. 668 671 712
bar, winiarnia / winery
www.ogniemimieczem.pl
pl. Serkowskiego 7 | tel. 12 656 23 28
kuchnia polska, litewska i ukraińska
Polish, Lithuanian and Ukrainian cuisine
ED RED
www.edred.pl
ul. Sławkowska 3 | tel. 690 900 555
kuchnia polska i steak house
Polish cuisine and steak house
HAMSA
www.hamsa.pl
ul. Szeroka 2 | tel. 515 150 145
kuchnia izraelska | Israeli cuisine
ul. Krupnicza 6 | tel. 661 219 289
WIELOPOLE 3
ul. Wielopole 3 | tel. 506 024 767
PISTACJA
Others
AMBASADA ŚLEDZIA
pl. Wolnica 12 | tel. 530 305 304
PIMIENTO
ARGENTINO GRILL
www.pimiento.pl
ul. Józefa 26 | tel. 12 421 25 02
ul. Stolarska 13 | tel. 12 422 66 72
Rynek Główny 30 | tel. 12 430 62 85
kuchnia argentyńska
Argentinian cuisine
www.restauracjapistacja.pl
ul. Karmelicka 9 | tel. 12 430 07 21
kuchnia polska i włoska
Polish and Italian cuisine
PLAC NOWY 1
www.placnowy1.pl
pl. Nowy 1 | tel. 12 422 55 56
kuchnia międzynarodowa
international cuisine
STUDIO QULINARNE
www.studioqulinarne.pl
ul. Gazowa 4 | tel. 12 430 69 14
kuchnia polska i europejska
Polish and European cuisine
THE CITY
www.hik.krakow.pl
ul. Wielopole 4 | tel. 12 619 03 00
kuchnia polska i śródziemnomorska
Polish and Mediterranean cuisine
WENTZL
www.restauracjawentzl.com.pl
Rynek Główny 19 | tel. 12 429 52 99
kuchnia polska i europejska
Polish and European cuisine
ZAZIE BISTRO
www.zaziebistro.pl
ul. Józefa 34 | tel. 500 410 828
kuchnia francuska i europejska
French and European cuisine
112 d INFORMACJE TURYSTYCZNE INFORMATION FOR TOURISTS
Informacje turystyczne
Information for Tourists
TELEFONY ALARMOWE I INFORMACYJNE
EMERGENCY AND INFORMATION LINES
NUMER ALARMOWY / EMERGENCY SERVICES
112
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE SERVICE
999
POLICJA / NATIONAL POLICE
997
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
998
STRAŻ MIEJSKA / MUNICIPAL POLICE
986
INFORMACJA MEDYCZNA / MEDICAL INFORMATION LINE
12 661 22 40
MPK / KRAKÓW BUSES AND TRAMS
12 191 50
PKP INTERCITY / INTERCITY TRAINS
22 197 57
dla sieci zagranicznych / non-Polish numbers +48 22 39 197 57
PKS / COACHES
703 40 33 40
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY KRAKÓW-BALICE
12 295 58 00
INTERNATIONAL AIRPORT KRAKÓW-BALICE 801 055 000
(całodobowa informacja lotniskowa / 24h airport information)
SIEĆ INFORMACJI MIEJSKIEJ
TOURIST INFORMATION NETWORK
www.infokrakow.pl
PAWILON WYSPIAŃSKIEGO
WYSPIAŃSKI PAVILION
pl. Wszystkich Świętych 2
tel. 12 616 18 86 | pn.-nd. 9.00-17.00
Mon-Sun 9am-5pm
UL. ŚW. JANA 2
tel. 12 354 27 25 | pn.-nd. 9.00-19.00
Mon-Sun 9am-7pm
SUKIENNICE / CLOTH HALL
tel. 12 354 27 16 | pn.-nd. 9.00-17.00
Mon-Sun 9am-5pm
UL. SZPITALNA 25
tel. 12 354 27 20 | pn.-nd. 9.00-17.00
Mon-Sun 9am-5pm
CENTRUM OBSŁUGI RUCHU
TURYSTYCZNEGO (CORT)
TOURIST SERVICE CENTRE
ul. Powiśle 11 | tel. 12 354 27 10
pn.-nd. 9.00-17.00 / Mon-Sun 9am-5pm
UL. JÓZEFA 7
tel. 12 354 27 28 | pn.-nd. 9.00-17.00
Mon-Sun 9am-5pm
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY
KRAKÓW-BALICE / INTERNATIONAL
AIRPORT KRAKÓW-BALICE
tel. 12 285 53 41 | pn.-nd. 9.00-19.00
Mon-Sun 9am-7pm
INFORMATION FOR TOURISTS INFORMACJE TURYSTYCZNE d 113
SANKTUARIA I KOŚCIOŁY
SANCTUARIES
AND CHURCHES
SANKTUARIUM BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
SANCTUARY OF DIVINE
MERCY
www.milosierdzie.pl
ul. Siostry Faustyny 3 | punkt informacyjny: tel. 12 252 33 11, 12 252 33 33
› Msze św.: pn.-sb. 9.00, 10.30, 12.00,
15.20, 18.00, nd. i święta 9.00, 10.30,
12.00, 13.30, 15.20, 18.00
3.04 » Święto Miłosierdzia Bożego |
msze św. w Bazylice 0.00, 6.00, 8.00,
12.30, 18.00, msze św. przy ołtarzu
polowym 10.00, 16.00, Godzina Miłosierdzia 15.00
information desk: phone
+48 12 252 33 11, +48 12 252 33 33
› Holy Masses: Mon-Sat 9am,
10:30am, noon, 3:20pm, 6pm, Sun and
holidays 9am, 10:30am, noon, 1:30pm,
3:20pm, 6pm
3.04 » Divine Mercy Sunday |
Masses at the Basilica midnight, 6am,
8am, 12:30pm, 6pm, open-air Masses
10am, 4pm, Hour of Divine Mercy 3pm
SANKTUARIUM
ŚW. JANA PAWŁA II
SANCTUARY
OF ST JOHN PAUL II
www.sanktuariumjp2.pl
ul. Totus Tuus 32 | tel. 12 257 53 15
otwarte 7.30-18.00
› Msze św.: pn.-sb. 8.00, 10.00, 12.00,
17.00, nd. i święta 8.00, 9.30, 11.00 (dla
rodzin z dziećmi), 12.30, 17.00
open 7:30am-6pm
› Holy Masses: Mon-Sat 8am, 10am,
noon, 5pm, Sun and holidays 8am,
9:30am, 11am (for families with
children), 12:30pm, 5pm
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO­
‑AUGSBURSKI
EVANGELICAL‑AUGSBURG
CHURCH
www.ewangelicy.krakow.pl
ul. Grodzka 58 | tel. 12 446 64 30
› Nabożeństwo: nd. i święta
10.00, 12.00
› Liturgy: Sun and holidays
10am, noon
CERKIEW
GRECKOKATOLICKA
GREEK-CATHOLIC CHURCH
ul. Wiślna 11 | tel. 12 429 28 61
› Msza św.: nd. 10.00
› Holy Mass: Sun 10am
CERKIEW PRAWOSŁAWNA
ORTHODOX CHURCH
www.krakow.cerkiew.pl
ul. Szpitalna 24 | tel. 12 422 72 77
› Św. Liturgia: nd. i święta 10.00
› Holy Liturgy: Sun and holidays 10am
MSZE ŚW. W JĘZYKACH OBCYCH W KOŚCIOŁACH
RZYMSKOKATOLICKICH / MASSES IN FOREIGN
LANGUAGES IN ROMAN CATHOLIC CHURCHES
www.diecezja.pl
JĘZYK ŁACIŃSKI / LATIN
KATEDRA NA WAWELU / WAWEL
CATHEDRAL nd. i święta 7.00, 9.00
Sun and holidays 7am, 9am
KOŚCIÓŁ MARIACKI / ST MARY’S
CHURCH Rynek Główny 5 | nd. i święta
10.00 / Sun and holidays 10am
KOŚCIÓŁ NA SKAŁCE / PAULINE
CHURCH ul. Skałeczna 15 | nd. i święta
9.00 / Sun and holidays 9am
KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA / HOLY CROSS
CHURCH ul. św. Krzyża 23 | nd. 10.30,
19.15 / Sun 10:30am, 7:15pm
KAPLICA NA CMENTARZU RAKOWICKIM / CHAPEL AT THE RAKOWICKI
CEMETERY ul. Rakowicka 26 | nd. 12.00
Sun noon
JĘZYK HISZPAŃSKI
SPANISH
KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW
FRANCISCAN CHURCH pl. Wszystkich
Świętych 5 | druga nd. miesiąca 14.30
second Sun of the month 2:30pm
JĘZYK NIEMIECKI
GERMAN
KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY / ST BARBARA’S CHURCH Mały Rynek 8 |
nd. 14.30 / Sun 2:30pm
JĘZYK SŁOWACKI / SLOVAK
KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA / HOLY CROSS
CHURCH ul. św. Krzyża 23 | ostatni wt.
miesiąca 16.30 / last Tue of the month
4:30pm
JĘZYK ANGIELSKI
ENGLISH
JĘZYK WŁOSKI / ITALIAN
KOŚCIÓŁ ŚW. IDZIEGO / ST GILES’
CHURCH ul. Grodzka 67 | nd. 10.30
Sun 10:30am
KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW
FRANCISCAN CHURCH pl. Wszystkich
Świętych 5 | nd. 15.30 / Sun 3:30pm
SYNAGOGI / SYNAGOGUES
STARA SYNAGOGA
OLD SYNAGOGUE
www.mhk.pl
ul. Szeroka 24 | tel. 12 422 09 62
pn. 10.00-14.00, wt.-nd. 9.00-17.00 |
bilety 10/8 zł, rodzinny 20 zł, wstęp
wolny w pn.
› Dzieje i kultura Żydów krakowskich
(stała | czasowa: patrz Wystawy).
Mon 10am-2pm, Tue-Sun 9am-5pm |
tickets PLN 10/8, family PLN 20, admission free on Mon
› The History of Jews in Kraków (permanent | temporary: see Exhibitions).
SYNAGOGA IZAAKA
ISAAC SYNAGOGUE
ul. Kupa 16/ul. Jakuba 25
pn.-cz., nd. 8.30-18.00, pt. 8.30-14.30,
nieczynne w sb. i święta żydowskie |
bilety 7/4 zł
Mon-Thu, Sun 8:30am-6pm, Fri 8:30am­
‑2:30pm, closed on Sat and Jewish
holidays | tickets PLN 7/4
SYNAGOGA KUPA
KUPA SYNAGOGUE
ul. Warszauera 8/ul. Miodowa 27
pn.-pt., nd. 10.00-16.00 | bilety 5/3 zł
Mon-Fri, Sun 10am-4pm |
tickets PLN 5/3
SYNAGOGA REMUH
I CMENTARZ
REMUH SYNAGOGUE
AND CEMETERY
ul. Szeroka 40 | pn.-pt., nd. 9.00-16.00,
nieczynne w sb. i święta żydowskie |
bilety 5 zł
Mon-Fri, Sun 9am-4pm, closed on Sat
and Jewish holidays | tickets PLN 5
SYNAGOGA TEMPEL
TEMPEL SYNAGOGUE
ul. Miodowa 24/ul. Podbrzezie 1
pn.-pt., nd. 10.00-16.00 | bilety 10/5 zł
INFORMATION FOR TOURISTS INFORMACJE TURYSTYCZNE d 115
Mon-Fri, Sun 10am-4pm |
tickets PLN 10/5
SYNAGOGA WYSOKA
HIGH SYNAGOGUE
ul. Józefa 38 | tel. 12 430 68 89
pn.-nd. 10.00-18.00 | bilety 9/6 zł
› Rodziny żydowskie międzywojennego Krakowa (do odwołania).
Mon-Sun 10am-6pm | tickets PLN 9/6
› Jewish Families of the Inter-war
Cracow (until further notice).
KOPCE I OGRODY
MOUNDS AND GARDENS
KOPIEC KOŚCIUSZKI
KOŚCIUSZKO MOUND
www.kopieckosciuszki.pl
al. Waszyngtona 1 | tel. 12 425 11 16
pn.-nd. od 9.00 do zmierzchu |
bilety 12/10 zł, rodzinny 40/30 zł
(wliczone zwiedzanie wystaw)
› Kaplica bł. Bronisławy i kolumbarium › Kościuszko – Rozdział I › Kopce krakowskie › Twierdza a miasto
Kraków 1846-1918 › Polaków drogi
do wolności. Wystawa figur woskowych | pn.-nd. 9.30-18.00 (stałe).
Mon-Sun from 9am to dusk |
tickets PLN 12/10, family PLN 40/30
(visiting of the exhibitions included)
› Chapel of bl. Bronisława and
columbarium › Kościuszko Uprising
and Tradition in Kraków › Kraków
Mounds › Fortress and City of Kraków
1846­‑1918 › Polish Routes to Independence. Exhibition of waxworks |
Mon-Sun 9:30am-6pm (permanent).
POZOSTAŁE KOPCE
OTHER MOUNDS
› Kopiec Krakusa (przy ul. Wielickiej,
Podgórze) › Kopiec Piłsudskiego
(w Lasku Wolskim, dojście szlakiem
od ZOO) › Kopiec Wandy (ul. Ujastek,
Nowa Huta) | ogólnodostępne
› Krakus Mound in Podgórze
(ul. Wielicka) › Piłsudski Mound
Ogród Botaniczny, fot. B. Fijał
in the Wolski Woods (follow directions
from the Zoological Garden) › Wanda
Mound in Nowa Huta (ul. Ujastek) |
generally accessible
OGRÓD BOTANICZNY
BOTANICAL GARDEN
www.ogrod.uj.edu.pl
ul. Kopernika 27 | tel. 12 421 26 20
od 10.04 » pn.-nd. 9.00-19.00 (ogród),
sb.-cz. 10.00-18.00 (szklarnie), śr., pt.
10.00-14.00, nd. 11.00-15.00 (ekspozycja
muzealna) | bilety 8/5 zł, rodzinny 15 zł
from 10.04 » Mon-Sun 9am-7pm
(garden), Sat-Thu 10am-6pm (greenhouses), Wed, Fri 10am-2pm, Sun
11am-3pm (museum) | tickets PLN 8/5,
family PLN 15
OGRÓD DOŚWIADCZEŃ
IM. S. LEMA / S. LEM
GARDEN OF EXPERIENCES
www.ogroddoswiadczen.pl
Park Lotników Polskich, al. Pokoju 67 |
tel. 12 346 12 85
od 22.04 » pn.-pt. 8.30-19.00, sb., nd.
10.00-19.00 | bilety 10/7, rodzinny 29 zł,
wstęp wolny dla dzieci poniżej 7. roku
życia
from 22.04 » Mon-Fri 8:30am-7pm,
Sat, Sun 10am-7pm | tickets PLN 10/7,
family PLN 29
OGRÓD ZOOLOGICZNY
ZOOLOGICAL GARDEN
www.zoo-krakow.pl
Lasek Wolski / Wolski Woods
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14
tel. 12 425 35 51 | pn.-nd. 9.00-17.00
(kasa czynna do 16.00) | bilety 18/10 zł
Mon-Sun 9am-5pm (ticket office open
to 4pm) | tickets PLN 18/10
MINI ZOO
pn.-nd. 9.30-15.00
Mon-Sun 9:30am-3pm
KRAKÓW ZAWSZE
Z PRZEWODNIKIEM
CRACOW ONLY WITH
A GUIDE
www.fsp.krakow.pl
Gdzie król chodził piechotą, kim jest tajemniczo uśmiechnięta dama z obrazu Leonarda da Vinci, ile metrów mierzył smok
wawelski – o Krakowie wiedzą wszystko
i opowiedzą to w ponad 20 językach! Warto
zwiedzać Kraków z licencjonowanym
przewodnikiem! Lista dostępna na stronie
Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich.
Where the kings walked, who the mysterious smiling lady in Leonardo da Vinci’s
painting is, how tall the Wawel Dragon
was – they know everything about Kraków,
and in over 20 languages! Kraków is even
better with a licensed guide. Full list
available on the website of the Federation
of Tourist Guide Associations.
116 d ADRESY VENUES
II KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH CM UJ ul. Skawińska 8
A
AKADEMIA MUZYCZNA / ACADEMY OF MUSIC ul. św. Tomasza 43,
tel. 12 422 04 55, www.amuz.krakow.pl
ALCHEMIA ul. Estery 5, tel. 12 421 22 00,
www.alchemia.com.pl
APTEKA POD ORŁEM pl. Bohaterów
Getta 18, tel. 12 656 56 25, www.mhk.pl
ARTCAFE BARAKAH ul. Paulińska 28,
tel. 661 449 393
ARTEFAKT CAFÉ ul. Dajwór 3,
tel. 535 799 666, www.artefakt-cafe.pl
AUDITORIUM MAXIMUM UJ
ul. Krupnicza 33, tel. 12 663 40 09
AULA BŁ. JAKUBA / HALL
OF BL. JACOB ul. Franciszkańska 4
AULA FLORIANKA / FLORIANKA
RECITAL HALL ul. Basztowa 8,
www.amuz.krakow.pl
AWARIA ul. Mikołajska 9,
tel. 12 292 03 50, www.klubawaria.com
B
BAL ul. Ślusarska 9, tel. 734 411 733
BIBLIOTEKA KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
ul. św. Marka 17
BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA
al. Mickiewicza 22
BUNKIER SZTUKI pl. Szczepański 3a,
tel. 12 422 10 52, www.bunkier.art.pl
C
CAFÉ SZAFÉ ul. Felicjanek 10,
tel. 601 877 993, www.cafeszafe.com
CELESTAT ul. Lubicz 16, tel. 12 429 37 91,
www.mhk.pl
CK (Centrum Kultury) RUCZAJ
ul. Rostworowskiego 13, tel. 12 266 09 73,
www.ckruczaj.pl
COLLEGIUM NOVUM UJ ul. Gołębia 24
CRICOTEKA ul. Nadwiślańska 2-4,
tel. 12 442 77 70, www.news.cricoteka.pl
CSW (Centrum Sztuki Współczesnej) SOLVAY ul. Zakopiańska 62,
tel. 12 268 20 38, www.solvay.krakow.pl
VENUES ADRESY d 117
D
DALI CLUB ul. Mazowiecka 21,
tel. 12 633 77 55, www.daliclub.pl
DE REVOLUTIONIBUS. BOOKS&CAFE
ul. Bracka 14, tel. 530 769 530
DK (Dom Kultury) PODGÓRZE
ul. Sokolska 13, tel. 12 656 36 70,
www.dkpodgorze.krakow.pl
DOM NORYMBERSKI
ul. Skałeczna 2, tel. 12 430 61 27,
www.dom-norymberski.com
DOM JANA MATEJKI ul. Floriańska 41,
tel. 12 433 59 60, www.mnk.pl
DOM JÓZEFA MEHOFFERA ul. Krupnicza 26, tel. 12 433 58 80, www.mnk.pl
DOM POLONII / POLONIA HOUSE
ul. Grodzka 14
DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI ul. Papiernicza 2, tel. 12 420 49 50, www.dworek.eu
E
EUROPEUM pl. Sikorskiego 6,
tel. 12 433 57 60, www.mnk.pl
F
FABRYKA SCHINDLERA
ul. Lipowa 4, tel. 12 257 10 17,
www.mhk.pl
FILHARMONIA KRAKOWSKA
KRAKÓW PHILHARMONIC
ul. Zwierzyniecka 1, tel. 12 619 87 21,
www.filharmonia.krakow.pl
FORTY KLEPARZ ul. Kamienna 2,
tel. 606 388 313, www.fortykleparz.pl
FORUM PRZESTRZENIE
ul. Konopnickiej 28, tel. 514 342 939,
www.forumprzestrzenie.com
FUNDACJA SZTUK WIZUALNYCH
ul. Ślusarska 9
G
GALERIA GRÜNING ul. Lipowa 4a
GALERIA W SUKIENNICACH
Rynek Główny 3, www.mnk.pl
GOETHE-INSTITUT
Rynek Główny 20, tel. 12 422 58 29,
www.goethe.de/krakau
GRODZKA 42 HARD ROCK MUSIC
ul. Grodzka 42, tel. 12 421 10 95
GWAREK ul. Reymonta 17,
tel. 12 622 28 88, www.klubgwarek.pl
H
HARRIS PIANO JAZZ BAR
Rynek Główny 28, tel. 12 421 57 41,
www.harris.krakow.pl
HOTEL EUROPEJSKI ul. Lubicz 5
HOTEL LENART Wieliczka, ul. Narutowicza 1
I
ICE KRAKÓW ul. Konopnickiej 17,
www.icekrakow.pl
J
JAMA MICHALIKA ul. Floriańska 45
K
KABARET ul. Krakowska 5,
tel. 501 747 418, www.klubkabaret.pl
KAMIENICA HIPOLITÓW pl. Mariacki 3,
tel. 12 422 42 19, www.mhk.pl
KAWIARNIA NAUKOWA
ul. Kalwaryjska 60
KLEZMER MUSIC VENUE
ul. Sławkowska 14
KLUB AKTORA LOŻA Rynek Główny 41,
tel. 12 429 29 62, www.loza.pl
KLUB DZIENNIKARZY POD GRUSZKĄ
ul. Szczepańska 1, tel. 512 455 260
KLUB KUŹNIA os. Złotego Wieku 14,
tel. 12 648 08 86, www.kuznia.edu.pl
KLUB ŻEGLARSKI HORN
HORN SAILING CLUB ul. Kozia 22,
tel. 603 740 356
KOŚCIÓŁ MARIACKI pl. Mariacki 5
KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
os. Na Wzgórzach 1A
KOŚCIÓŁ NSPJ (Najświętszego Serca
Pana Jezusa) OO. JEZUITÓW / JESUIT
CHURCH ul. Kopernika 26
KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY ul. św. Anny 11
KOŚCIÓŁ ŚW. M.M. KOLBE
CHURCH OF ST M.M. KOLBE
os. Tysiąclecia 86
KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA
ST MARTIN’S CHURCH ul. Grodzka 58
PATRZ TAKŻE KIDS IN KRAKÓW S. 38 ORAZ WYSTAWY S. 84
KOŚCIÓŁ ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA
CHURCH OF STS PETER AND PAUL
ul. Grodzka 52a
KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA
ST ADALBERT’S CHURCH
Rynek Główny 3
KRAKO SLOW WINES ul. Lipowa 6F,
tel. 669 225 222, www.krakoslowwines.pl
KSIĘGARNIA MATRAS Rynek Główny 23,
tel. 12 422 60 89
KSIĘGARNIA MUZYCZNA KURANT
Rynek Główny 36
KSIĘGARNIA PODRÓŻNICZA BONOBO
Mały Rynek 4
KWADRAT ul. Skarżyńskiego 1,
tel. 12 647 50 78, www.kwadrat.pk.edu.pl
L
LOCH CAMELOT ul. św. Tomasza 17,
tel. 501 426 404, www.lochcamelot.art.pl
M
MAGAZYN KULTURY ul. Józefa 17
(wejście przez Kolanko No 6),
tel. 602 729 519, www.magazynkultury.pl
MASSOLIT BOOKS & CAFE
ul. Felicjanek 4/2, tel. 12 432 41 50,
www.massolit.pl
MCK (Międzynarodowe Centrum Kultury)
Rynek Główny 25, tel. 12 424 28 11,
www.mck.krakow.pl
MOS (Małopolski Ogród Sztuki)
MAŁOPOLSKA GARDEN OF ARTS
ul. Rajska 12, tel. 12 424 45 25,
www.mos.art.pl
N
NCK (Nowohuckie Centrum Kultury)
NOWA HUTA CULTURAL CENTRE
al. Jana Pawła II 232, tel. 12 644 43 80,
www.nck.krakow.pl
NOWOHUCKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA FILIA NR 9
os. Tysiąclecia 42, tel. 12 648 50 69,
www.witryna.biblioteka.krakow.pl
O
OK (Ośrodek Kultury) IM. C.K. NORWIDA os. Górali 5, tel. 12 644 27 65,
www.okn.edu.pl
OPERA KRAKOWSKA / KRAKÓW
OPERA ul. Lubicz 48, tel. 12 296 61 00,
www.opera.krakow.pl
P
PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA
ul. Kanonicza 17, tel. 12 433 59 20,
www.mnk.pl
PAŁAC BONEROWSKI
BONEROWSKI PALACE ul. św. Jana 1
PAŁAC KRZYSZTOFORY
Rynek Główny 35, www.mhk.pl
PAU (Polska Akademia Umiejętności)
ul. Sławkowska 17
PIEC ART ul. Szewska 12,
tel. 12 429 64 25, www.piecart.pl
PIĘKNY PIES ul. Bożego Ciała 9
PIJARSKA 17 JAZZ CLUB
ul. Pijarska 17
PIWNICA POD BARANAMI
Rynek Główny 27, tel. 12 421 25 00,
www.piwnicapodbaranami.pl
PROZAK 2.0 pl. Dominikański 6
PSM (Państwowa Szkoła Muzyczna)
II ST. IM. W. ŻELEŃSKIEGO
W. ŻELEŃSKI MUSIC HIGH SCHOOL
ul. Basztowa 9
Q
QCK (Queerowe Centrum Kultury)
ul. Gazowa 21, www.qck.org.pl
R
RADIO KRAKÓW al. Słowackiego 22
RESTAURACJA TRADYCYJA
TRADYCYJA RESTAURANT
Rynek Główny 15
RESTAURACJA WIERZYNEK
WIERZYNEK RESTAURANT
Rynek Główny 15
ROTUNDA ul. Oleandry 1,
tel. 12 633 35 38, www.rotunda.pl
ROYAL CHAMBER ORCHESTRA HALL
ul. Sławkowska 14
S
SALON AUDIALNIA ul. św. Tomasza 32/1
SP (Szkoła Podstawowa) NR 29
SCHOOL NO. 29 ul. Dembowskiego 12,
www.sp29.szkolnastrona.pl
STARA SYNAGOGA / OLD SYNAGOGUE
ul. Szeroka 24
STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
ul. Kanonicza 7
STUDIO ul. Budryka 4, tel. 12 617 45 45,
www.klubstudio.pl
SZARY DOM ul. Jerozolimska 3
SZKOŁA HAFTU ZŁOTE RĄCZKI
ul. Szlak 26/20
SZPITALNA 1 ul. Szpitalna 1,
tel. 12 430 66 61
Ś
ŚOK (Śródmiejski Ośrodek Kultury)
ul. Mikołajska 2, tel. 12 422 08 14,
www.lamelli.com.pl
T
TAURON ARENA KRAKÓW ul. Lema 7,
tel. 12 349 11 02, www.krakowarena.pl
TAWERNA ŻEGLARSKA STARY PORT
ul. Straszewskiego 27, tel. 12 430 09 62,
www.staryport.com.pl
W
WARSZTAT ul. Zabłocie 9a/9b
WILLA DECJUSZA / VILLA DECIUS
ul. 28 Lipca 1943 17A
WŁOSKI INSTYTUT KULTURY
ul. Grodzka 49, tel. 12 421 89 43,
www.iiccracovia.esteri.it
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA / REGIONAL PUBLIC LIBRARY
ul. Rajska 12, www.rajska.info
WRĘGA ul. Józefa 17, tel. 12 430 66 98,
www.wrega.pl
WYDZIAŁ POLONISTYKI UJ / FACULTY
OF POLISH STUDIES OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY ul. Grodzka 64
WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA
ul. Westerplatte 11
Z
ZAŚCIANEK ul. Rostafińskiego 4,
tel. 12 617 37 07 wew. 1003,
www.klubzascianek.pl
Ż
ŻACZEK al. 3 Maja 5, www.klubzaczek.pl
SEE ALSO KIDS IN KRAKÓW P. 38 AND EXHIBITIONS P. 84
św.
Jan
a
ska
ko w
Bosa
cka
a
rzy
ża
go
K
Św
ięte
ów
wc
et
tla
M
i
dw
Na
a
ńsk
iśla
na
Piw
Józefińsk
a
Die
Ce
ln
s
jta
Re
na
ar
lw
Ka
ka
yjs
Limanowskiego
a
Rynek
Podgórski
PODGÓRZE
św. Józefa
tla
Po
db
rze
m
ro
a
Krze
mio
nk
i
Potebni
wa
o
ieg
sk
oy
m
Za
Rękaw
o
Park
Die
o
St
w
ki
ol
Sm
ki e
go
P
ar
lw
Bu
k
ols
od
Węgierska
l
ko
So
ka
a
a
Spisk
Kr
as
ic
a
lw
Bu
a
a
dk atk
kła ern
B
ca
Oj
P Ku
r
zy
ńc
ne
t
ka
rs
gó
Cricoteka (dawna
elektrownia miejska)
a
ar
W
Za
alo
Stol
ar
M
io
do
Dr
W
es
te
ska
Bracka
śl n
a
Wi
rpla
tte
Flo
riań
ska
Szp
ital
n
Sła
w
sk
a
gie
llo
ń
Ja
Kan
on
icza
Zw
ie
go
Pawia
i sz
e
Zac
na
Du
ale
Po
dw
aleja
jew
sk
ieg
o
Mi
ch
a
wicza
Mickie
łas
kie
Kilińskiego
a
eńsk
Boch
M
os
to
w
k
ars a Teatr Nowy
d
Po
owa
Gaz
do
ws
kie
go
na
Pu
iśl
ow
ar
kiego
a
St
Bałuc
ck
Dajwór
tosza
Ba r
Muzeum Inżynierii
Miejskiej
ka
raters
a
li
Ha
oka
Szer
ka
W ąs
ca
rzyń
Waw
.
w
ś
a
ałk
rsz
Ma
st
fa go
ze
Jó skie
d
su
czn
na
iśl
ow
ba
Jaku
wa
ozo
Kupa
Brz
ry
Este
Stara Synagoga
Pił
Bo
ar
na
a
sti
Wysoka
ki
ol s
Pod
ka
ieg
owsk
erk
pl. S
synagoga Poppera
mo
z
os
ug
Dł
a
sk
or ilga
e
W
ni
oś
wi
d
ze
Pr
Cmentarz Wielka Mykwa
Remuh
synagoga Remuh
a
rsk ki
gó dz
od rlan
wska
r
Bulwa
go
Rolle
Nowy
Cmentarz
Żydowski
aka
Izasynagoga
Bonif
ki
a
cz
ga
r
Gu
a
cz
wi
synagoga
Izaaka
Krako
t
Tryni
Ryb a
i
ars
W
Ratusz
pl. Wolnica
ra
flan
ck
Tauron
Arena
Kraków
.
iego
eck
Siedl
ska
KAZIMIERZ
Bożego Ciała
Muzeum
Etnograficzne
im. S. Udzieli
ła
Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
Sanktuarium św. Jana Pawła II
siń
St
a
eb
.S
św
lsa
ise
Me
to
Wie
is
a
pl. Nowy
ra
ue
za
Ciała
a
arsk
Pi e k
ka
pałac Landauów
go
Boże
na
łecz
r In
le
se
Jo
zie
a
Now
ńska
ustia
Aug
ka
nows
dw i
Lu
lw
a
Wr
ze
synagoga
Tempel
św. Katarzyny Aleksandryjskiej
i św. Małgorzaty
ej
W
Blich
na
a
owsk
Krak
w
szko
wa
Bu
łłowska
Radziwi
iśl
s zk i
a
skśw. Agnie
om
Orze
isła
tan
targowisko
a
Librowszczyzn
ow
astiana
ad
a
icz
nn
kie
.S
św
w
punkt widokowy
tramwaj
ickiej
ndosó
Koma
kolej
Konopn
ska
w
400 m
Hala
Targowa
efa
Józ
Sk a
kiej
Bar
ndosó
300
ic
Konopn
Koma
ka
dz
PATRZ TAKŻE KIDS IN KRAKÓW S. 38 ORAZ WYSTAWY S. 84 SEE ALSO KIDS IN KRAKÓW P. 38 AND EXHIBITIONS P. 84
200
Su
i
ka
wa
bo
rz
Wie
Stare Miasto - Kazimierz - Podgórze
100
Barska
a
Bułh
LUDWINÓW
Pa
aja
łty
So
a
synagoga Kupa
Dietla
ka
ńs
uli
łłąt
Ko
Ks
ińska
Skaw
KRAKÓW
0
za
Smoc
iej
lesk
ick
o
ieg
sk
w
a
ck
a
er
ed
we
Sz
ka
o
ar P
pn
a
nf
ar
Tw
a
orsk
Dw
ors
Dw
t
n
Mo
ka
ńs
za
zc
es
go
Mi
wskie
Mitko
opactwo
oo. Benedyktynów
w Tyńcu,
Zakrzówek
w
Bul
no
Ko
a
an
Ko
a
dzk
D
y
ard
oo. Paulinów na Skałce
(św. Michała Archanioła i św. Stanisława BM)
ICE Kraków
no
ssi
a
eC
rondo
Grunwaldzkie
św. Seb
Str
i
ick
rsk
Ba
óż
we
Sz
wa
o
ęb
mo
zki
wi
cz
op
ole
go
ie
dz
.I
św
ębn
ński
st D
ie
rw
ze
mo
R
wa
ro
Zagrody
rn
Be
tek
Kole
ald
nw
kie
Teatr Bagatela
Scena Sarego 7
latarnia
umarłych
ku
am a
k
oZ
ńs
aD
pomnik psa
Dżoka
ru
st G
bli
Kopernika
Sarego
św. Andrzeja
Planty
Zamek Królewski
na Wawelu
Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej „Manggha”
W
as
ile
W
i el
Teatr Stary
św.św. Apostołów
Scena Kameralna
Piotra i Pawła
katedra
og
Planty
Dominikańska
pl. św.
Marii Magdaleny
cze
ka
Zy
Senacka
zam
Pod
kiej-Curie
Skłodows
Mikołajs
Poselska
Pałac Biskupa
Erazma Ciołka
śle
sza
ar
iego
w
i
Tyn
Planty
Bulw
ar
C
zkó
Rynek
Dębnicki
pl. Wszystkich
Świętych
Poselska
sk
a
Planty
kościół i klasztor
oo. Dominikanów
Grodzka
k
sińs
óc
Wł
klasztor oo. Kamedułów
na Bielanach,
kościół i klasztor ss. Norbertanek,
kościół Najświętszego Salwatora
kaplica św. Małgorzaty i Judyty
ma
a
Muzeum
Archeologiczne
Pow
i
ki
a
eck
zkańska
ncis
pl. Na
Groblach
usz
ści
Ko
św.
To
Mały
Rynek
św. Wojciecha
Sie
Pas
nna
aż B
iela
k
kościół i klasztor
oo. Franciszkanów
a
ck
Lubicz
Lubicz
St
k
r
Ta
rło
w
K ra
Scena
STU
Długa
nie
zy
rska
pl.
Mariacki
Międzynarodowe
ia Centrum Kultury
Fra
go
Felicjane
a
alej
omli
k
Syro
Retoryka
wi
so
Wą
nin
Filharmonia
Krakowska
a
cza
rska
ode
ryk
leńsk
Smo
skie
o
Ret
Błonia,
park Jordana,
Las Wolski
szew
PWST
łęb
pl. Nowaka - Jeziorańskiego
Pija
kościół Mariacki
Teatr Ludowy
Scena Pod Ratuszem
Grodzka
iego
ud s k
Go
lla
św Dom Jana Matejki
.M
Teatr im.
a
Juliusza Słowackiego
ofa
S T A R E M I A S T O rka
Zamenh
Polskiej XIX w.
Stra
Piłs
3 Maja
a
Foch
w
Kro
wska
ja
Muzeum
Narodowe
Collegium
Novum
Jabłonowskich
ec
en
W
Biblioteka
Jagiellońska
R
MDA
Kraków Główny
Barbakan
cz
ep
ań Kamienica
sk Szołayskich
Sz Teatr
a
ew Stary
Pałac
św. Anny ska
Krzysztofory
Św
Rynek Główny
.A
nn
Planty
Galeria Sztuki
y
Sukiennice
Collegium Maius
Wo
rce
pl. Matejki
Ba
szt
ow
a
Brama Floriańska
a
ack
Sztuki
Kapucyńska
Kurniki
Pad Stary Kleparz
ere
wsk
iego
Pijarska
pl. Szczepański
Bunkier Sz
Bagatela
ncka
Stude
Rynek
Kleparski
Krzyw
a
Basztowa
Planty
Pałac Sztuki
Dom
Józefa
Mehoffera
Fenn’a
rm
efo
Loretańska
cza
pni
Kru
skiego
Cybul
Du
a
onta
a
Rajsk
w
łynó
Czysta
Biskupia
a
rsk
rba
Ga
ck
Dolnych M
Reym
we
CINEMA CITY BONARKA ul. Kamieńskiego 11 | KAZIMIERZ ul. Podgórska 34 |
PLAZA al. Pokoju 44 | ZAKOPIANKA
ul. Zakopiańska 62, www.cinemacity.pl
IMAX al. Pokoju 44, www.kinoimax.pl
KINO AGRAFKA / AGRAFKA CINEMA
ul. Krowoderska 8, tel. 12 430 01 79,
www.kinoagrafka.pl
KINO ARS / ARS CINEMA
ul. św. Tomasza 11, tel. 12 421 41 99,
www.ars.pl
KINO KIJÓW.CENTRUM / KIJÓW.
CENTRUM CINEMA al. Krasińskiego 34,
tel. 12 433 00 33, www.kijowcentrum.pl
KINO MIKRO / MIKRO CINEMA
ul. Lea 5, tel. 12 634 28 97 | BRONOWICE
ul. Stawowa 61, www.kinomikro.pl
KINO PARADOX / PARADOX CINEMA
ul. Krupnicza 38, tel. 12 430 00 15,
www.kinoparadox.pl
KINO POD BARANAMI
POD BARANAMI CINEMA
Rynek Główny 27, tel. 12 423 07 68,
www.kinopodbaranami.pl
KINO SFINKS / SFINKS CINEMA
os. Górali 5, tel. 12 644 27 65,
www.kinosfinks.pl
KINOKAWIARNIA KIKA
KIKA CINEMA AND CAFE
ul. Krasickiego 18, tel. 12 296 41 52,
www.kinokika.pl
KINOTEATR WRZOS
WRZOS CINEMA AND THEATRE
ul. Zamoyskiego 50, tel. 12 656 10 50,
www.kinoteatrwrzos.pl
MULTIKINO ul. Dobrego Pasterza 128,
www.multikino.pl
eli
rm
KINA / CINEMAS
Sk
KRAKOWSKA OPERA KAMERALNA
KRAKÓW CHAMBER OPERA
ul. Miodowa 15, tel. 12 430 66 06,
www.kok.art.pl
KRAKOWSKI TEATR SCENA STU
al. Krasińskiego 16, tel. 12 422 27 44,
www.scenastu.com.pl
KRAKOWSKI TEATR VARIÉTÉ
KRAKÓW VARIÉTÉ THEATRE
ul. Grzegórzecka 71, tel. 12 442 78 00,
www.teatrvariete.pl
KRAKÓW KING’S PLAYERS
ŚOK, ul. Mikołajska 2,
www.krakowkingsplayers.com
NARODOWY STARY TEATR
STARY THEATRE DUŻA SCENA / MAIN
STAGE, NOWA SCENA, SALA MODRZEJEWSKIEJ, STREFA BE ul. Jagiellońska 1 |
SCENA KAMERALNA ul. Starowiślna 21,
tel. 12 422 40 40, www.stary.pl
PWST (Państwowa Wyższa Szkoła
Teatralna im. L. Solskiego)
SCENA IM. S. WYSPIAŃSKIEGO,
SCENA 210, AMFITEATR ul. Straszewskiego 22 | SCENA KLASYCZNA, SCENA EKSPERYMENTALNA
ul. Warszawska 5, tel. 12 422 18 55,
www.pwst.krakow.pl
SCENA ATA ul. Czarnowiejska 93,
tel. 12 633 54 05, www.tanew.info.pl
SCENA NA LWOWSKIEJ
ul. Lwowska 30, tel. 12 626 24 64,
www.studiodono.pl
SCENA SALEZJAŃSKA ul. Tyniecka 39
SZTUKA NA WYNOS
ul. Starowiślna 55/6, tel. 880 882 518,
www.sztukanawynos.pl
TEATR BAGATELA DUŻA SCENA ul. Karmelicka 6 | SCENA NA SAREGO 7 ul. Sarego 7, tel. 12 424 52 09, www.bagatela.pl
TEATR BAKAŁARZ ul. Ingardena 4,
tel. 12 662 66 63, www.bakalarz.krakow.pl
TEATR BARAKAH ul. Paulińska 28,
tel. 12 397 80 47, www.teatrbarakah.com
TEATR BEZ RZĘDÓW ul. Krakowska 13,
tel. 604 078 076, www.teatrbezrzedow.pl
TEATR GROTESKA / GROTESKA THEATRE ul. Skarbowa 2, tel. 12 633 37 62,
www.groteska.pl
TEATR HOTHAUS ul. Babińskiego 29,
tel. 606 603 560, www.teatrhothaus.pl
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO DUŻA SCENA, KAWIARNIA MIMIKA pl. św. Ducha
1 | SCENA MINIATURA pl. św. Ducha 2,
tel. 12 424 45 28, www.slowacki.krakow.pl
TEATR KONTRABANDA CSW Solvay,
ul. Zakopiańska 62, tel. 668 409 415
TEATR KTO / KTO THEATRE
www.teatrkto.pl
TEATR LOCH CAMELOT
LOCH CAMELOT THEATRE
ul. św. Tomasza 17, tel. 602 763 680,
www.lochcamelot.art.pl
TEATR LUDOWY DUŻA SCENA os. Teatralne 34 | SCENA NURT, SCENA STOLARNIA / STOLARNIA STAGE os. Teatralne 23 | SCENA POD RATUSZEM
Rynek Główny 1, tel. 12 680 21 12,
www.ludowy.pl
TEATR ŁAŹNIA NOWA os. Szkolne 25,
tel. 12 680 23 41, www.laznianowa.pl
TEATR M.I.S.T. CSW Solvay,
ul. Zakopiańska 62, tel. 12 644 45 73,
www.teatrmist.pl
TEATR NOWY ul. Gazowa 21,
tel. 12 426 45 06, www.teatrnowy.com.pl
TEATR ODWRÓCONY ul. Smoleńsk 22,
tel. 501 207 089, www.odwrocony.org
TEATR PLEJADA al. 29 Listopada 104,
tel. 515 104 483, www.plejada.org.pl
TEATR PRASKA 52 ul. Praska 52,
tel. 661 439 813, www.teatrpraska52.pl
TEATR SCENA PAPIESKA ul. Totus
Tuus 30, tel. 12 422 03 44, www.idmjp2.pl
TEATR SZCZĘŚCIE ul. Karmelicka 3
TEATR WSPÓŁCZESNY W KRAKOWIE
ul. Starowiślna 21 (II p.), tel. 602 359 078,
www.teatrkrakow.pl
TEATR ZALEŻNY ul. Kanonicza 1,
tel. 12 421 71 36, www.stenkrakow.pl
rego
Ka
TEATRY / THEATRES
a Bato
Stefan
Asnyka
118 d ADRESY VENUES
go
kie
ws
o
Ko
b
cha
ra
no G
go
ws
ie
kie
go
sk
w
ło
Cza
rno
wie
jska
o
Łobz
Park
Krakowski
kopiec Krakusa,
kamieniołom Liban,
obóz Płaszów
BUTIK LCS - BALENCIAGA, CÉLINE, CHLOÉ,
DSQUARED2, GFF FERRÉ, GIVENCHY, GUCCI,
JIMMY CHOO, JOHN GALLIANO, STELLA
McCARTNEY, YVES SAINT LAURENT, VIKTOR&ROLF,
ANDRÉ GRAND - COLETTI, CERRUTI 1881,
THOMPSON LONDON, VERSACE, BAGATT,
DIESEL, DIAMANTI, IPM DESIGN - MULHOLLAND
LIFE, PURE, KISS THE FROG, D.EFECT, MELISSA,
L’OCCITANE, LOOKBOOK MOKOBELLE, LOUVE
WITH EVOLUE – ROBERT KUPISZ, PAPROCKI
& BRZOZOWSKI, GOSIA BACZYŃSKA, ŁUKASZ
JEMIOŁ, 303 AVENUE, NATALIA JAROSZYŃSKA,
WESTWOOD EYEWEAR, MAGGIE PIU, MANIEWSKI,
NESPRESSO, TUTTI COLORI - MONALISA, CARAMELLA,
MINI MELLISA, BUNNY WHITE, VINICIO PAJARO,
LCONCEPT 13 - BAR & RESTAURANT 13,
DELIKATESY 13, VINOTEKA 13
RYNEK GŁÓWNY 13
MAIN MARKET SQUARE 13
OTWARTE: 9-21; 11-17
OPEN: 9 AM - 9 PM; 11 AM - 5 PM
www.pasaz-13.pl
www.concept13.pl

Podobne dokumenty