Ankieta – świadomość ekologiczna

Transkrypt

Ankieta – świadomość ekologiczna
Ankieta – świadomość ekologiczna
1. Czy brał Pan/Pani udział ostatniego roku w akcjach związanych z ochroną środowiska?
 Tak
 Nie
Dlaczego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Czy jest Pan/ Pani zadowolony(a) ze stanu środowiska naturalnego w naszej okolicy?
 Tak
 Nie
 Nie mam zdania
3. Jaki czynnik są zdaniem Pana/Pani najbardziej obciążające dla środowiska naturalnego?




Stosowanie nawozów sztucznych i innych środków chemicznych
Produkcja opakowań z tworzyw nie nadających się do powtórnego przetworzenia
Ogrzewanie budynków biomasą
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
4. Czy byłby/ byłaby Pan/Pani w stanie poświęcić czas wolny na działanie w celu ochrony
środowiska naturalnego?
 Tak
 Nie
Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Czy stan środowiska naturalnego dla Pani/Pana jest satysfakcjonujący?
 Tak
 Nie
 Nie mam zdania
6. Czy wygląd środowiska naturalnego w przyszłości jest dla Ciebie ważny?
 Tak
 Nie

Podobne dokumenty