Wykaz placówek 2014

Transkrypt

Wykaz placówek 2014
Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w powiecie nowodworskim.
Dane JPS oraz ośrodków zarejestrowanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej, realizujących zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie - stan na dzień 28 lutego 2014 r.
Lp.
Miejscowość
Kod
Nazwa skrócona jednostki
Ulica
Telefon
e-mail
1
2
3
4
5
6
7
55 24 68 175
fax 55 24 68 175
55 26 13 302
fax 55 26 13 302
[email protected]
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
9.
Nowy Dwór Gdański
82-100
PCPR
Warszawska 28A
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
4 miejsca hostelowe
Warszawska 52
[email protected]
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
46.
Ostaszewo
82-112
GOPS
Ostaszewo 36
70.
Stegna
82-103
77.
Sztutowo
82-110
GOPS
Gdańska 55
94.
Nowy Dwór Gd.
82-100
MGOPS
Konopnickiej 19
105.
Krynica Morska
82-120
MOPS
Górników 15a
GOPS
Punkty Konsutacyjne przy GKRPA
Wojska Polskiego 12
55 24 71 561
fax 55 24 71 561
55 24 78 286
fax 55 24 78 541
55 24 77 109
fax 55 24 77 109
55 24 72 172
fax 55 24 72 172
55 62 02 417
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
fax 55 24 76 605
INNE JEDNOSTKI POMOCOWE
27.
Sztutowo
82-110
Punkt Konsultacyjny (budynek Ośrodka Zdrowia)
Kanałowa 7
55 24 78 151 w. 42
x
wt. godz. 15-16
PONADTO: * nie dotyczy instytucji zarejestrowanych w Statystycznej Aplikacji Centralnej
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
1.
Cała Polska
2.
Cała Polska
x
3.
Cała Polska
x
dyżury psychologów, pedagogów,
konsultantów do spraw przemocy
801 120 002
[email protected]
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
x
800 12 12 12
x
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowy,
bezpłatny, anonimowy)
x
116 111
x
x
w Rodzinie "Niebieska Linia"
1
2
3
Rejon pomorski x
4.
Gdańsk
GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MGOPS - Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Sporządziła:
Jolanta Ostrowska
tel. 58 33 77 594
e-mail: [email protected]
4
5
6
7
Komitet Ochrony Praw Dziecka
x
502 034 728
x

Podobne dokumenty