CZŁOWIEK—NAJLEPSZA INWESTYCJA

Transkrypt

CZŁOWIEK—NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Staże u pracodawców—szansą na start zawodowy
dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK—NAJLEPSZA INWESTYCJA
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
Realizuje projekt, który obejmuje staże
zawodowe realizowane u pracodawcy
ze stypendium 1500zł dla ucznia
Cel główny projektu:
Trwała, wyższa jakość kształcenia zawodowego pięciu
szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego ukierunkowana
na dostosowanie oferty lokalnego rynku pracy oraz wysokie kompetencje zawodowe 492 uczniów i 169 uczennic
i ich atrakcyjność na rynku pracy poprzez staże zawodowe
i doposażenie szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego
do dn. 30.06.2015r.
Rekrutacja uczniów szkół zawodowych - od 30 września 2013r.
Gwarantujemy:
stypendium stażowe

Biuro projektu:

zwrot kosztów dojazdu
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

ubrania robocze
ul. Tadeusza Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj
pokój nr 3, tel. 505 594 196
e-mail: [email protected]
www.staze.bilgorajski.pl
Plakat współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty