Bezpieczne wakacje 2016

Transkrypt

Bezpieczne wakacje 2016
REGULAMIN AKCJI „BEZPIECZNE WAKACJE”
SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa
1. Akcja serwisowa SUZUKI rozpoczyna się dnia 01-07-2016, i
trwać będzie przez 1 miesiąc. Zakończenie akcji przewidziane
jest na dzień 31-07-2016.
2. Akcją serwisową objęte są wszystkie modele motocykli i ATV
Suzuki starsze niż 4 lata (rok prod. 2012 i starsze). W akcji
mogą uczestniczyć również pojazdy pochodzące z prywatnego
importu.
3. W czasie trwania akcji serwisowej podstawową czynnością
wykonywaną przez Autoryzowany Serwis jest bezpłatna
kontrola motocykla wykonana zgodnie z obowiązującym
wykazem czynności serwisowych.
4. Oryginał wykazu czynności serwisowych otrzymuje właściciel
pojazdu.
5. W czasie trwania akcji serwisowej klient otrzymuje rabat w
wysokości 20% na oryginalne części zamienne, oraz 15% na
oryginalne akcesoria Suzuki.
6. Posiadacze motocykli objętych akcją serwisową mają prawo do
jednorazowego skorzystania z serwisu w ramach akcji
serwisowej (nie dotyczy oferty promocyjnej sprzedaży części
zamiennych i akcesoriów Suzuki).
7. Akcja serwisowa „BEZPIECZNE WAKACJE” nie zastępuje w
całości lub części obowiązkowych przeglądów technicznych.
Właściciel motocykla jest zobowiązany do przestrzegania
grafiku przeglądów niezależnie od akcji serwisowej.
czerwiec 2016

Podobne dokumenty