strona redakcyjna - Przegląd Historyczno

Transkrypt

strona redakcyjna - Przegląd Historyczno
Przegląd Historyczno-Oświatowy
The Journal of History and Education
www.pho.znp.edu.pl
NAUKOWA RADA REDAKCYJNA
MGR SŁAWOMIR BRONIARZ, DR HAB. PROF. UAM WIESŁAW JAMROŻEK,
DR JÓZEF KRASUSKI, PROF. DR HAB. ADAM MASSALSKI,
PROF. DR HAB. LECH MOKRZECKI, PROF. DR HAB. STEFANIA WALASEK,
KS. PROF. DR HAB. EDWARD WALEWANDER
REDAKCJA
PROF. DR HAB. MARIAN WALCZAK (redaktor naczelny)
DR HAB. PROF. UJK WITOLD CHMIELEWSKI (z-ca red. naczelnego i sekretarz redakcji)
CZŁONKOWIE REDAKCJI
DR HAB. PROF. WSEI JERZY DOROSZEWSKI, PROF. DR HAB. JÓZEF MIĄSO,
PROF. DR HAB. KAROL POZNAŃSKI,
PROF. DR HAB. HALINA TABORSKA (WIELKA BRYTANIA)
RECENZENCI TOMU
PIOTR DASZKIEWICZ (FRANCJA), ROMUALD GRZYBOWSKI, JOANNA
GULCZYŃSKA, ZYGMUNT KOWALCZUK, JOANNA KRÓL, ELWIRA
JOLANTA KRYŃSKA, HANNA MARKIEWICZOWA, IWONNA
MICHALSKA, ELEONORA SAPIA-DREWNIAK
OPRACOWANIE REDAKCYJNE
PIOTR LENARTOWICZ
OPRACOWANIE TECHNICZNE
MAJA WITKOWSKA-CIEPLUCH
Liczba arkuszy: 16,2
WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE ZNP Spółka z o.o.
25-250 Kielce, ul. Targowa 7A/1
tel./faks 41 346 21 80, 41 346 21 81, 41 366 07 01
www.wydped.pl, e-mail: [email protected], [email protected]

Podobne dokumenty